glf meddelelse nr 156 august 2014.pub

Lokalhistorisk forening
For Hunstrup og Østerild sogne
blev oprettet d. 25. januar 1982.
Formål: At støtte og udbygge det lokalhistoriske
arbejde i samarbejde med Lokalhistorisk arkiv for
Thisted kommune.
Vi indsamler og kopierer billeder—skøder—skudsmålsbøger—
dagbøger—foreningsprotokoller og lignende, men vi er ikke et
museum, af pladshensyn samler vi ikke på gamle strygejern
og radrensere.
Det er underordnet, om vi må beholde materialerne eller vi
blot må kopiere dem. Materialerne forefindes i vort lokale i
Multicentret, hvor alle kan se dem eller erhverve kopi af fotos.
Materialerne kan have den enkeltes interesse, og de kan belyse egnens og befolkningens fortid.
Et strålende eksempel er bogen ”Østholmen—Hunstrup
Østerild og Hjardemaal i fortid og nutid”. 20 medlemmer af
foreningen gik sammen om at lave denne pragtbog.
Foreningen har til huse
”Multicentret”
Vesterbyvej 1, Østerild.
Åbningstider:
Den anden onsdag i hver af månederne
september, oktober, november
januar, februar, marts, april.
kl. 19-20.30
-eller efter aftale.
Bestyrelsen:
Jørn Nielsen
tlf. 96 19 31 09
Astrid Kjær
97 99 73 52
Jens Dahlgaard
97 99 71 94
Børge Nielsen
28 91 56 95
Johannes Nielsen 71 75 00 44
Vil du være medlem?
Kontingent pr. husstand 100 kr
For enlige 50 kr
FOR 2 ÅR