InspIratIonskatalog

GROBUND/ GRØNT-RØDT OPLYSNINGSFORBUND
Om Grobund
side 2
Grobund ønsker at tilbyde folkeoplysning fra en vinkel, der integrerer arbejdet for
socialisme og for økologisk-klimapolitisk bæredygtighed.
Vi henvender os til folk på den politiske venstrefløj og i øvrigt til alle, der søger viden
og kritisk indsigt i vores samfunds struktur og interesse i at udforske veje til
forandring.
Vi ønsker at skabe et folkeligt læringsmiljø ud fra alternative tilgange, såvel
pædagogisk som indholdsmæssigt med tilbud, der både indeholder undervisning til
opøvelse af konkrete færdigheder og styrker deltagernes forståelse af sociale, politiske,
økonomiske og kulturelle forhold. Målsætningen er at støtte udviklingen af en moderne
demokratisk og mangfoldig socialisme.
Vi ønsker især:
•
at bidrage til folkeoplysningen med social, kulturel og politisk forståelse som
udgangspunkt for aktiv demokratisk deltagelse i samfundslivet
•
at bidrage til ny indsigt i et bredt udvalg af emner og fagområder
•
at tilbyde foredrag, ekskursioner, studiekredse og undervisningstilbud i emner
der vedrører kultur i bred og smal forstand, samt i økologi og politisk teori
•
at bidrage med viden som kan belyse nutid og fortid, som led i en forståelse for
komplekse problemstillinger i samfundet, og som udgangspunkt for nogle
løsningsmodeller i fremtiden
Grobund ønsker desuden at være synlige indenfor fagbevægelse, politiske partier og
grupper på venstrefløjen, samt fremme et samarbejde mellem relevante NGO’er som er
optaget af miljø og samfundsudvikling.
Flere oplysninger: www.grobund.nu eller [email protected] Tel. 2237 6030.
Aftenskoletilbud for efteråret 2011
Globale udfordringer
Strategier i ulandshjælpen
Klima og miljø
Kultur
Politisk økonomi, marxisme og demokrati
Historie og samfund
Om pris og tilmelding
side 3
side 5
side 6
side 8
side 10
side 12
side 15
Globale
udfordringer
Kursus 101 - Øko-socialisme
Øko-socialisme som samfundsperspektiv.
Kan øko-socialisme blive til en tredje vej
ud over den historiske kapitalisme og socialisme eller er øko-socialisme en blindgyde?
Kurset består af 10 selvstændige moduler.
Man kan tilmelde sig de enkelte moduler.
Form: Oplæg og diskussion
Tid: Onsdage fra den 28.9 kl. 19.30
Sted: De 9 oplæg foregår på Vigerslev
Alle Skole. Vigerslev Alle 108 i lokale
44. Tæt ved S-tog og bus.
NB.: 10. gang - paneldebat som
tværgående arrangement i Osramhuset
på nørrebro.
Modul 101.1
Om at gå på to ben med både sociale og
økologiske hensyn.
Erfaringer fra Agenda-Centeret Albertslund. Hvilke muligheder for omstillingen
til bæredygtige by indebærer
samtænkningen af økologiske og sociale
fornyelser i dagligdagen, under
hensynstagen til økonomiske realiteter.
Form: oplæg og diskussion
Lærer/oplægsholder: Povl Markussen
Tid: Onsdag den 28.9.
Side 3
Modul 101.2:
Øko-socialisme som udviklingsperspektiv.
Ud fra de oprindelige indianske folks
naturforståelse og den nye bolivianske
grundlov der garanterer moder jords
rettigheder, diskuteres menneske/
naturrelationerne, som grundlag for et nyt
udviklingsparadigme.
Form: oplæg og diskussion
Oplægsholder: Jesper Saxgren
Tid: Onsdag den 5.10. kl. 19.30
Modul 102. 3:
Energi og kommunikation: produktionens stigende samfundsmæssiggørelse.
Kritisk vurdering af Jeremy Rifkins syn
på nye energi- og kommunikationsmåder.
Produktionmåder og globalisering
gennem 500 år. Fra kaos til nyt verdenssystem eller ny civilisation.
Form: oplæg og diskussion
Oplægsholder: Rolf C.-Dupont
Tid: Onsdag den 12.10
Sted: lokale 44
Modul 102. 4:
Tysk energi- og sikkerhedspolitik.
I 'katastrofernes tidsalder'(E.Hobsbawm)
blev andres olie- til krigskilder.
Marshallhjælpen fremmer Vesteuropas
olieafhængighed. Farvel til atomkrafteventyret. Udløser Fukushima grøn revolution? Eller styrkes gammeldags imperialisme og biopirateri?
Form: oplæg og diskussion
Oplægsholder: Rolf C.-Dupont
Tid: Onsdag den 26.10.
side 4
Modul 101. 5
USA's energi- mellem miljø- og geopolitik.
Olie, naturgas og det us-amerikanske
hegemoni indtil 70'erne. Energi- og miljøpolitisk føring fortabt i Reagans rovdyrstat (Hakes, Galbraith). Geopolitikkens
come-back i forhold til 'Mellemøsten'
Form: oplæg og diskussion
Oplægsholder: Rolf C.-Dupont
Tid: Onsdag den 2.11
Modul 101. 8
Dansk energi- og klimapolitik gennem
to årtier frem mod Rio+20.
Hvordan en 'diplomat' fra NGO-siden
(WWF) reflekterer over den danske
politiks tre skridt frem og to tilbage. Hvad
kan der gøres fremover for en
virkningsfuld klimapolitik?
Form: oplæg og diskussion
Oplægsholder:John Nordbo
Tid: Onsdag den 23.11
Modul 101. 6
System- eller klimaforandring.
Opfølgning på Klimaforum 09 og
Cochabamba-erklæringen.
Energi-, miljø- og klimapolitik som
kampfelt omkring COP 15, set ud fra en
konfronterende aktør. Klimaforum 09s
programmatiske alternativ 'system- eller
klimaforandring' er sat på dagsordenen.
Bolivias betydning. Foredrag baseret på
aktuel bogudgivelse.
Form: oplæg og diskussion
Oplægsholder: John Holten-Andersen
Tid: Onsdag den 9.11
Modul 101. 9
Øko-feminisme i socialistisk
perspektiv.
Hvilken betydning har det økologiske, set
ud fra feministiske perspektiver på
samfundsmæssig forandring? Kan ordet
socialisme få ny overbevisningskraft ud
fra en sådan indholdsbestemmelse?
Form: oplæg og diskussion
Oplægsholder: Gitte Pedersen
Tid: Onsdag den 30.11
Modul 101. 7
Cubas grønne revolution, om Cubas
eksperiment med bæredygtig
udvikling.
Afskåren fra den fhv. socialismes hjælp,
måtte Cuba i 90erne lære at klare sig selv
og udnyttede chancen til et spring fremad
i retning af FN-systemets og enkeltlandenes Agenda 21. Hør, hvordan.
Form: oplæg og diskussion
Oplægsholder: Hanne Leni Andersen
Tid: Onsdag den 16.11
Modul 101. 10
Debataften om Økokapitalisme og/eller
økosocialisme.
Dette modul vil opsamle og behandle
erfaringer fra flere kurser under emnet
Globale Udfordringer, samt Klima og
Miljø..
Glimt fra filmen ‚Home‘ 2009 af Yann
Arthus-Bertrand (Jorden set fra Himlen‘)tidsånd eller fremtid?
Form: Paneldebat Tværgående arrangement
Moderation: Rolf C.-Dupont.
Tid: Torsdag 8.12., kl. 20-22
Sted: Osramhuset i Valhalsgade 4 ,
Nørrebro (Gratis, betinget af at man har
deltaget i mindst 3 moduler)
Kursus 102 - Strategier i
ulandshjælpen
Modul 102.1
Hvor er bistanden på vej hen og hvilke
strategier er der for en god og bæredygtig bistand?
Kurset består af 1 modul med oplæg 8
gange.
1. Introduktion til forløbet.
Præsentation af regionalt latinamerikansk
projekt: Un techo para mi país.
Form: Oplæg og diskussioner
Indleder: Bettina Gram og Gitte
Pedersen
Tid: tirsdag d. 25.10
Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,
1455 København K. Lokalet i gården
2. MS’ strategi. EU's rolle – landbrugsstøtten og handel
Form: Oplæg og diskussioner
Indleder:: Trine Pertou Mach, Forkvinde
Mellem Folkeligt Samvirke
Tid: tirsdag d. 1.11
Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,
1455 København K. Lokalet i gården
3. Illegal kapitalflugt og brug af skattely. Hvad udviklingsbistanden skal og
kan.
Form: Oplæg og diskussioner
Indleder: Vagn Berthelsen, IBIS
Tid: tirsdag d. 8.11
Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,
1455 København K. Lokalet i gården
4. Opsamling og diskussion af Trines
og Vagns oplæg.
Form: Oplæg og diskussioner
Indleder: Bettina Gram og Gitte Pedersen
Tid: tirsdag d. 15.11
Side 5
Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,
1455 København K. Lokalet i gården
5. Kritik af privatsektor bistanden
samt fattigdomsorientering.
Form: Oplæg og diskussioner
Indleder: Steen Folke:
Tid: tirsdag d. 22.11
Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,
1455 København K. Lokalet i gården
6. Globale udfordringer, miljø
Form: Oplæg og diskussioner
Indleder: Knud Vilby:
Tid: tirsdag d. 29.11
Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,
1455 København K. Lokalet i gården.
7. Opsamling og diskussion af Steens og
Knuds oplæg
Form: Oplæg og diskussioner
Indleder: Bettina Gram og Gitte
Pedersen
Tid: tirsdag d. 6.12
Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,
1455 København K. Lokalet i gården
8. Opsamling på hele forløbet med
deltagelse af oplægsholderne
Form: Oplæg og diskussioner
Indleder: Bettina Gram og Gitte
Pedersen
Tid: tirsdag d. 13.12
Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24,
1455 København K. Lokalet i gården
Klima og miljø
Kursus 201 - Praktisk økologi
Eksempler på konkrete byøkologiske
tiltag, som inspiration til alle om
bæredygtighed og økologi.
Kurset består af 8 selvstændige moduler.
Man kan tilmelde sig til hvert enkelt modul.
Modul 201. 1
Selvforsyning til husbehov.
Form: Ekskursion til økologisk kolonihave
i Smørmosen i Herlev.
Rundviser: Jens Juhl
Tid: Lørdag den 3.9 Kl. 13.00
Sted: Smørmosen, Klausdalsbrovej 294,
have 122. Bus 69 direkte til indgangen.
Modul 201. 2
Vejledning og gode råd til at dyrke
økologisk i nyttehaven.
Form: 2 foredrag om at dyrke økologiske
fødevarer til husbehov
Lærer: Jens Juhl
Tid: mandag den 3.10 kl. 17-19 og mandag
den 10.10. 17-19
Sted: Blågård skole, lokale 114, Skyttegade
4.
Modul 201. 3
Byøkologi og bæredygtighed på Amager
Hvordan ser det ud når nogle almindelige
mennesker indtager byrummet og gør det
grønt? Hvordan kan der blive plads til
natur i byen og by i naturen?
Med Miljøpunkt Amager som guide, tager
vi en cykeltur rundt i en anderledes del af
København. Se og hør om Prags Have, der
laver køkkenhaver på en gammel fabrik,
Side 6
Bybierne på Sundholm, der laver honning
af byens blomster, Ballonparken, der
smelter sammen med Amager Fælled og
Vestamager Naturcenter, hvor Sundby
Kogræsser Forening holder til.
Form: Ekskursion på cykel til grønne
byrum og levende natur på Amager. Ca. 2,5
time
Form: Ekskursion
Tid: Torsdag den 8/9 kl. 16:00 – 18:30
Sted: Miljøpunkt Amager, Jemtelandsgade
3, 2300 Kbh. S
Modul 201. 4
Byøkologi og grønne tiltag på Vesterbro
Form: ekskursion
Rundviser: Marijke Zwaan – Byhavenetværket - Miljøpunktet på Vesterbro
Tid: Torsdag den 15 .9. kl. 16.00
Sted: Valdemarsgade 4.
Modul 201. 5
Hot spots på Nørrebro.
Kom og se Byoasen i de gamles by Aktiviteter med kolonihaver, dyr, Orangeri.
Besøg den lokale
nærgenbrugstation/miljøstation, se hvad
der sker med affaldet, besøg i gårde med
Nørrebro affaldsmodel. Introduktioner til
de projekter Miljøpunkt arbejder med,
bla. nye regnsvandsløsninger, trafik,
byforgrønning.
Form: ekskursion
Rundviser: Lisbeth Simonsen
Tid: Torsdag den 22. kl. 16.30
Sted: Miljøpunkt Nørrebro Blegdamsvej
4 b (baghuset 2 sal.)
Modul 201. 6
Bæredygtig omstilling i Albertslund og
i boligområdet Hyldespjældet.
Turen går rundt til forskellige klimaprojekter i Albertslund (herunder Danmarks største renovering af almene boliger, passive husinstitutioner og forskellige former for regnvandshåndtering). Vi
når til Hyldespjældet, hvor der har været
arbejdet med bæredygtig omstilling i
mere end 20 år, og hvor der er blevet
renoveret et hus til CO2-neutral standard,
som er koblet af fjernvarmen, da det
producerer lige så meget energi som det
bruger.
Form: Ekskursion på cykel
Rundviser: Povl Markussen - Leder af
Agenda Center Albertslund
Tid: Lørdag den 10.9 kl. 13.00
Sted: Albertslund Station
Modul 201. 7
Økologi på Christiania.
Besøg Christianias grønne bybiotop,
oplæg og diskussion
Form: Rundvisning
Rundviser:: Hanne L. Andersen og
Christianias miljøfolk
Form: Ekskursion og rundbordssamtale
Tid: Lørdag 1.oktober kl. 13.00
Sted: Christiania’s infocafe´ ved den
gamle hovedindgang fra Prinsessegade
Modul 201. 8
Økologisk bylandbrug på Cuba.
Kom og få indblik i landets mere end 20
års erfaring indenfor byøkologi og økologisk landbrug.
Form: Videodok og oplæg
Lærer: Hanne Leni Andersen
Tid: onsdag den 12.10 Kl. 17.00 -19-00
Sted: Nyboder skole
Øster Voldgade 15. lokale 318
Side 7
Kursus 202 Alternative energistrategier
Energi er rygraden i udvikling. Derfor
er en omstilling til alternative energiformer et must.
På dette kursus vil vi gennemgå forskellige eksempler på omstilling til
vedvarende energi, hvis man har omstillet
til mere end 100% grøn energi. De viser
vejen for det øvrige Danmark.
Kurset består af 4 selvstændige moduler.
Modul 201. 1
Hvad er en solstrategi?
Oplæg baseret på Hermann Scheers bog
"A solar Manifesto". Der fortælles om
praktiske eksempler i i- og u-lande.
Form: Oplæg og diskussion
Oplægsholder: Udviklingssociolog
Hanne Leni Andersen og Ingeniør Steen
Carlsen
Tid: Lørdag 17. sep. kl. 14.
Sted: Studiestræde 24
Modul 202. 2
Om Samsøs eksempel, herunder "ø til
ø" projekterne.
Form: Oplæg med videodok og diskussion.
Oplægsholder: Søren Hermansen, direktør for Danmarks energi-ø Samsø
Tid: Lørdag den 24. sep. kl. 14,
Sted: Studiestræde 24
Modul 202. 3
Om Nordisk Folkecenters projekter
og dets erfaringer i i- og u-lande.
Form: Oplæg med videodok og diskussion.
Oplægsholder: Jane Kruse, koordinator
ved Nordisk Folkecenter i Nordvestjylland.
Side 8
Tid: Lørdag den 26. nov. kl. 14.
Sted: Studiestræde 24.
Modul 202. 4
Perspektiver for Danmarks energipolitik
gennem de sidste årtier,.
Form: Oplæg og diskussion.
Oplægsholder: Annegrethe Holmsgaard mf. SF /Per Clausen mf. Ø
Tid: Annonceres på hjemmeside og
fremsendes til tilmeldte
Sted: Studiestræde 24.
Kursus 202 - Miljø og trafik
Offentligt debatmøde om trafik og miljø
Strategier for konkret omlæggelse af
transport i bæredygtig retning i by og land.
(Gratis)
Form: paneldiskussion
Tid og sted: annonceres i efteråret på
hjemmesiden og i offentlige medier og
kalendere. Tilmeldte for fremsendt mail om
tid og sted
Kultur
Kursus 301 - Politiske sange
og viser
Sociale og politiske bevægelser gennem
sang og musik.
Kurset består af 4 selvstændige moduler.
Tid og Sted: Alle gange Kl. 20.00 i
Christianshavns-beboerhus
Dronningensgade 34
Modul 301. 1
Arbejdersange, strejker, protest og
ungdomsoprør.
Form: Åbent caféarrangement i
Musikanter: Arne Würgler og Leif
Monnerup
Tid: Mandag den 17/10 kl. 20.00
Modul 301. 2
Amerikanske rødder –
Det arbejdende amerikanske folks glemte
historie i sang og fortælling - to sæt af 45
minuter. Et musikalsk foredrag om
arbejde, undertrykkelse, håb, og bevægelserne fra kulminerne til den vilde vesten i
folkets egne ord.
Form: Åbent caféarrangement
Musikant: Peter Eckardt (Blind Pete
Boston)
Tid: Mandag 21/11 kl. 20.00
Modul 301. 3
Gårdsangerviser og folkelige sange.
Form: Åbent caféarrangement
Musikanter: Visens venner og Ole Sterndorff fra Rendestenens liljer
Tid: Mandag den 19/12 kl. 20.00
Modul 301. 4
Bag om sangen
Vi ser på den politisk vise- og sangkunst
gennem analyse af forskellige tekster og
musik, og af deres form, indhold, pointer,
dybde og relevans.
Desuden behandles alternative
udviklinger indenfor denne musikalske
genre.
Form: Musikalske oplæg
Lærer: Leif Monnerup
Tid: Mandag den 24.10 kl. 17-19
Sted: Blågårds skole lo.114
Side 9
Kurset 301 forsætter i januar 2012
med ”Den russiske sanger og poet
Okudzjava 2012”, ”Sea chanties og
sørøverviser” og ”Politisk rap” m.m
Kursus 302 Mad, kultur og integration
Kurset består af 1 modul bestående af
flere gange.
Modul 302. 1
Mennesker mødes og god mad opstår.
Familier af forskellig etnisk oprindelse
mødes og præsenterer hinanden for vores
livretter. På skift medbringer familierne
opskrift og ingredienser. Vi laver mad
sammen, spiser sammen og rydder op sammen. På den måde skiftes vi til at betale for
forbruget. Første gang medbringer læreren
opskrift og ingredienser. Vi begynder
tidligt, så børnene kan passe sengetiden.
Form: Praktisk madlavning med snak
Køkkenleder: Pia Leonart Christensen
Tid: Torsdag 22.09 16.30 til 19.30.
De øvrige efterfølgende torsdage aftales 1
gang.
Sted: Sønderbro skole, Lybækgade 20
Kursus 303
Græsrodsbevægelser
Om lokale, kulturelle, sociale og politiske
aktiviteter
Modul 303.1
Tudser - blokader og organiseringer Beskrivelse af 30 års kamp for at bevare 3
markante områder i Sydvestkvarteret i
København som lykkedes. Beskrivelse af
modstandsformer fra de traditionelle
foreningsdannelser, forhandlinger, indsigelser, læserbreve og demonstrationer; men
også Grønbrogede tudser, Verdens længste
kaffebord, annekteringer og blokade. Skal
ses som optakt til modul 2.
Form: Billedforedrag
Lærer: Kaj Jessen
Tid: onsdag 26.10 kl. 17- 19
Sted: Nyboder skole lokale 318
Modul 303. 2
Bredde - magt og indflydelse
Lokaldemokrati - partier og bevægelser
Lokale græsrodsbevægelser indflydelse på
fremtiden med hovedvægten på de
erfaringer, der kan drages af den lokale
Sydhavnslistes opståen i forbindelse med de
såkaldte Bydelsforsøg i perioden 19972001. Hvad sker der, når græsrødder bliver
”stor”politiske og danner et parti. Hvordan
påvirker det de øvrige etablere partier og
hvilken indflydelse har de på hinanden.
Hvad skal lokalt demokrati omhandle,
hvilken magt skal de have og hvor går
grænserne for selvbestemmelse i forhold til
overordnet politik.
Form: Foredrag
Lærer: Kaj Jessen
Tid: onsdag 2.11 kl. 17-19
Sted: Nyboder skole lokale 318
Kursus 304
(Under)gravende journalistik
En ting er at skrive, men hvordan gør
man det man skriver interessant?
Der ligger masser af eksempler på magtmisbrug, undertrykkelse og inkompetance
gemt rundt omkring i form af uhæderlige
embedsmænd, forretningsfolk og organisationsledere.
I en tid, hvor internettet har presset
journalisterne til at skrive kort og
overfladisk, er der mere end nogensinde
Side 10
brug for at kunne graverjournalistikkens
grundregler.
Lærer: Gert Poder - aktiv journalist, har
skrevet graverjournalistik på Ugeavisen
København og Månedsbladet PRESS.
Form: Kurset består af 1 modul med 5
sammenhængendeundervisnings- lektioner.
Der forventes forberedelse ud fra udleveret
kompendium.
Form: Klasseundervisning
Sted: Blågård skole, Skyttegade 4.
NB. Bemærk onsdage som start og slut, og 3
tirsdage imellem.
Modul 306.1
1. Den gode historie
Tid: Onsdag 26.10 kl. 17.00- 18.50
Sted: Blågård skole lokale 16
2. Vinkler og faldgruber
Form: Klasseundervisning
Tid: Tirsdag 1.11 kl. 17 -18.50
Sted: Blågård skole lokale 114
3. Researchteknikker fra google til aktindSigt.
Tid: Tirsdag 8. 11 kl. 17- 18.50
Sted: Blågård skole lokale 114
4. En artikels anatomi
Tid: Tirsdag 15.11 kl. 17-18.50
Sted: Blågård skole 114
5. Læseren - mål, gruppe og formidling.
Tid: Onsdag den 23.11 kl. 17.00 – 18.50
Sted: Blågård skole lokale 114
Kursus 305
Kunsten i revolutionens
tjeneste
Malerkunstens rolle i samfundet.
Malevich og de russiske konstruktivisters
bidrag til den russiske revolution.
Lærer: Hanne Schmidt
Form: 1 Lysbilledforedrag
Tid og sted: Annonceres på hjemmesiden
og på offentlige kalendere
Politisk økonomi,
marxisme og demokrati
Kursus 401 - Politisk økonomi
Den politiske økonomis grundbegreber
og deres relevans i dag.
Form: Kurset består af 1 modul med 4
sammenhængende lektioner med oplæg
og diskussion.
Modul 401. 1
’Politisk økonomi’ kombinerer en filosofisk forståelse af økonomiens grundbegreber med deres samfundsmæssige og
historiske begrundelse og udvikling.
1.Introduktion: Hvorfor en klassisk
politisk-økonomisk kritisk tilgang er
nødvendig for at forstå dagens kriser:
stigende ulighed, globalisering og gæld, de
industrialisering i vesten, ressourcemisbrug/overforbrug og vækstproblematik.
2. Kapitalbegreber, herunder finanskapital, penge og internationale valutaer.
Hvad er økonomisk værdi, og hvordan
skabes den?
3. Er sondringen produktivt og uproduktivt arbejde nødvendig? Det uproduktive arbejdes udbredelse. Kan vi bare
leve af viden? Klassemodsætninger i dag.
4. Prisfastsættelse på jord og naturressourcer. Kvæler høje priser på råstoffer og
landbrugsvarer den produktive kapital?
Lærer: Karen Helveg Petersen
Start: Torsdag fra 17-20. Første gang d.
22. september, hvor øvrige 3 torsdage
aftales.
Sted: Nyboder Skole, lokale 318
Side 11
Modul 401. 2
Om krise, kriseforståelse og
krisestrategier.
Keynesiansk og marxistisk vinkel på
krisen, som til dels er overlappende, men
også forskellig, især mht. forslag til veje
ud af krisen. Er krisen finansiel, drejer
det sig om mangel på efterspørgsel eller
drejer det sig om en grundlæggende krise
i den kapitalistiske akkumulation
(”vækstmodel”)? En venstrekeynesiansk
respektive marxistisk diagnose og
krisestrategi fremlægges og diskuteres.
Form: Debat
Lærer: Henrik Herløv Lund
(keynesianisk tilgang) og Karen Helveg
Petersen (marxistisk tilgang)
Tid: Torsdag d. 10.11, kl. 17-20
Sted: Nyboder Skole, lokale 318,
østervoldgade 15.
Modul 401. 3
Marx i det 20.århundrede
Fra borgerligt hold forsøger man at gøre
Karl Marx til bagmand for stort set alle
totalitære udskejelser i den moderne
verden. Det er ikke bare forkert, men
også skadeligt for samfundsdebatten. For
vel er Marx blevet brugt og misbrugt til
uforsvarlige politiske projekter, men
marxismen har været den nok vigtigste
inspirationskilde for samfundsanalyse ogforandring i det 20. århundrede.
Foredraget vil kaste et kritisk blik på
marxismen, i lyset af erfaringerne fra
bl.a. Sovjetunionen og Østeuropa som
oplæg til en diskussion om marxismens
aktualitet i det 21. århundrede
Form: Foredrag
Lærer: Lars K. Christensen og Karen
Helveg Petersen
Tid: Torsdag d.17.11, kl. 17-20
Sted: Nyboder Skole, lokale 318
Kursus 402 –
Socialistiske svar på krisen
Krisen buldrer og samfundene skælver.
Hvad gør vi, hvad kan vi og hvordan?
Hvor kommer krisen fra og ikke mindst,
hvordan kommer vi ud af den på en
bæredygtig og demokratisk måde?
Kurset består af 4 sammenhængende
moduler.
Form: Oplæg med efterfølgende
diskussion (studiekreds).
Sted: Vigerslev alles skole lokale 45 ,
Vigerslev Alle 108. Tæt ved S-tog og bus.
Lærer: Jean Thierry
Modul 402. 1
Årsagerne til den aktuelle økonomiske
og økologiske krise, 2020-planen, ”Fair
løsning”.
Lærer: Anders Hadberg.
Tid: Onsdag 7.9. kl. 19. 00– 21..30
Modul 402. 2
Socialistiske svar på bankkrisen, den
bristede boligboble og den voksende
økonomiske ulighed.
Lærer: Margit Kjeldgaard.
Tid: Onsdag den 14. 9. kl. 19.00– 21.30
Modul 402. 3
Socialistiske svar på, at
industriarbejdspladser forsvinder, og
på et katastrofalt landbrug.
Lærer: Søren Kolstrup.
Tid: Onsdag den 21. 9. kl. 19 – 21..30
Side 12
Modul 404. 4
Socialistiske svar på markedsgørelsen
af den offentlige sektor, privatiseringsog udliciteringspolitikken.
Lærer: Per Bregengaard
Tid: onsdag den 5.10. kl.19. – 21..30
Kursus 403 – Om demokrati
Ordet demokrati betyder ikke det
samme for alle. Er det en styreform, en
adfærd eller en ideologi?
Kurset består af 1 modul a´ 2 gange
Form: Dialog-foredrag. Evt. mulighed
for at gå videre i en uformel studiekreds
2-3 gange
Der anvises relevant litteratur.
Lærer: Niels Jørgen Skydsgaard.
Sted: ”Nisten”, Christianshavn Beboerhus, Dronningensgade 34.
1. Demokrati, markedsøkonomi og
menneskerettigheder
Tid: Torsdag 22. 9., kl. 19-21
2. Marx’ opfattelse af socialistisk
demokrati. Kan det realiseres?
Tid: Torsdag den 29.9., kl. 19-21
Historie og
samfund
Kursus 501 – Giv mig de rene
og ranke
Om Danmarks Kommunistiske
Ungdom 1960-1990
Modul 501.1
DKU, Danmarks Kommunistiske Ungdom
spillede en stor rolle i venstrefløjens
ungdomsarbejde fra 1960-1990. Mens nye
vinde kaldte fredsbevægelserne og solidaritetsbevægelserne af huse, skræmte
ungdomsoprøret livet af det borgerlige
samfund og nye organisationer skød frem
blandt lærlinge, elever og studerende. Midt
i øjet af dette udviklede Danmarks
Kommunistiske Ungdom fra en isoleret
gruppe til at blive en førende spiller i
rekrutteringen af de unge progressive, for
til sidst helt at måtte forlade scenen - spist
op af tidsånden og venstrefløjens generelle
afmatning.
Forelæsningen tager afsæt i Knud Holt
Nielsens Ph.d. afhandling. Han vil lægge
vægt på DKUs udvikling, gennemslagskraft og rekruttering set i et samspil med
udviklingen af de bredere organisationer
for elever, lærlinge og studerende samt
freds- og solidaritetsbevægelserne.
Form: 1 foredrag
Lærer: Knud Holt Nielsen
Tid: Onsdag den 12.10 kl. 17. -19.
Sted: Blågårds skole lokale 16
Kursus 502 –
Arbejderkultur
En rundtur på arbejdermuseets
samlinger set med revolutionære briller.
Lærer: Jakob Lausch Krogh
Form: Rundvisning
Tid: En lørdag i efteråret.
Besked om tid fremsendes til tilmeldte
deltagere
Sted: Arbejdermuseet i Linnégade
Kursus 503 - Fortælling om
skabelsen, historien og
skæbnen
Samfundet skabte mennesket – og ikke
omvendt.
Form: Kurset består af 4
sammenhængende lektioner. Oplæg med
efterfølgende diskussion (mulighed for
studiekredse)
Lærer: Per Bregengaard
Tid: Mandage fra 12.9. – 3.10.
Sted: Blågård Skole, Klasseværelse 18.
Skyttegade 2.
1. Skabelsen. Landbrugsrevolutionen er
et produkt af det samfundsskabte
menneskes virke og en økologisk krise.
Landbrugsrevolutionen befordrer
udviklingen af klassesamfundet, statsmagten
og de første civilisationer.
Form: Oplæg med efterfølgende diskussion (mulighed for studiekredse)
Tid: Mandag 12.9. kl.19.30 – 21.30
2. Historien før kapitalismen.
Civilisationernes udvikling i Mellemøsten
og Europa skaber sammen med en lokal
økologisk krise de unikke betingelser for
side 13
den kapitalistiske industrielle revolution.
Den var ikke og kunne måske aldrig blive
kinesernes værk til trods for, at den
kinesiske civilisation teknologisk set var
mere avanceret end den europæiske frem
til 1600-tallet.
Tid: Mandag 19.9. kl.19.30 – 21.30
3. Historien om kapitalismen og
arbejderbevægelsen
Forudsætningen for arbejderbevægelsen
er den kapitalistiske industrielle revolution. Visionen om et klasseløst socialistisk samfund er ældre, men angiver retningen for arbejderklassens kamp. Erfaringerne fra Pariserkommunen skaber
både den socialdemokratiske reformvej til
velfærdsstaten og Den russiske Revolution, der udvikler Sovjetstaten.
Tid: Mandag 26.9. kl. 19.30 – 21.30
4. Skæbnen.
Udviklingen af en neoliberalistisk
kapitalisme er vores skæbne. Den forener
den gamle og den ny arbejderklasse
(mellemlagene). Den politiske kamp
udspiller sig mellem på den ene side
neoliberalismens væsen og værdier og på
den anden side ’68-revolutionens og
velfærdsstatens væsen og værdier.
Tid: Mandag 03.10. kl. 19.30 – 21.30
Kursus 503 - Københavns
byudvikling i 1000 år
En beskrivelse af byens udvikling forklaringer på byens fysiske struktur
og dens sociale og funktionelle indhold.
Gennemgangen relateres til indsigter i
historisk materialisme fra kursus 502.
Kurset består af 6 moduler.
Side 14
Modul 504. 1
Byen under feudalisme og merkantilisme
1200- 1800
Form: Lysbilledforedrag
Lærer: arkitekt Hanne Schmidt
Tid: onsdag den 9.11 kl. 17-19
Sted: Nyboder skole lokale 318
Øster Voldgade 15.
Modul 504. 2
Byen fra den tidlige industrialisering i
1800 til 1980.
Form: Lysbilledforedrag
Lærer: arkitekt Hanne Schmidt
Tid: onsdag den 16.11 kl. 17-19
Sted: : Nyboder skole lokale 318
Modul 504. 3
Neoliberalistiske metropoldrømme
Form: Oplæg, lysbilleder, diskussion
Lærer: Hanne Schmidt og John Andersen
Tid: onsdag den 23.11 kl. 17-19.00
Sted: Nyboder skole lokale 318
Modul 504. 4
Ekskursion i renæssancens og middelalderens København. Om byens sociale klasser,
deres bolig og arbejdsforhold.
Form: Ekskursion
Rundviser: Allan Mylius Thomsen
Tid og Sted: annonceres på hjemmeside.
Besked fremsendes til tilmeldte.
Modul 505. 5
Sydhavnen og Industrisamfundets opståen.
Historien om Københavns forandring fra
købstad til industriby. Fra en lille by bag
volde til en stor industriby. En by, hvor
den danske arbejderbevægelse voksede
frem, samtidig med at en ny overklasse
dominerede byens udvikling.
Form: Vandretur i Sydhavnen/Kgs.
Enghave
Rundviser: Kaj Jessen
Tid: Søndag, d. 2.oktober fra 13.30 til
16.00.
Sted: Vester Fælledvej foran indkørslen
til Carlsberg
Modul 504. 6
Havnen og Ørestad.
Boligpolitikken, liberalismen og videnssamfundets påvirkning på byens fysiske
struktur, funktionelle og sociale indhold.
Form: Ekskursion til nye bydele i København
Rundvisere: Hanne Schmidt og John
Andersen
Tid og Sted annonceres på hjemmeside.
Besked fremsendes til tilmeldte.
Kursus 505 - Djøficeringen af
samfundslivet og offentlig
planlægning
Hvorfor går det ofte galt? Offentlig
planlægning og forvaltning syners at være
kørt af sporet siden djøf'erne har
overtaget de stillinger som før varetoges
af praktiske faguddannede mennesker.
Diskussion om det demokratiske og
socialt mobiliserende alternativ til
markeds og/eller teknokratisk
eliteplanlægning
Form: Offentligt debatmøde. (Gratis)
Tid og sted annonceres på hjemmesiden
samt i offentlige medier og kalendere.
Alle tilmeldte får tilsendt besked.
Tilmelding
Side 15
Valg af kurser og moduler:
Vi har valgt at inddele vores kurser i forskellige moduler under de enkeltes kursers
hovedoverskrift.
Den mindste enhed man kan tilvælge er 1 modul, som kan bestå af et kursustilbud
over 1 gang eller flere gange.
Når det af programmet fremgår at de enkelte tilbud kaldes moduler i et samlet
kursusforløb, kan man vælge at krydse de moduler af, som man ønsker at deltage i.
Andre kurser kræver, at man betaler for alle de gange de udgøres af, hvilket fremgår
af kursusbeskrivelsen i programmet og på tilmeldingsskemaet på hjemmesiden.
Man kan afkrydse så mange moduler man har lyst til.
Priser:
Prisen for at deltage er den samme for alle kurser, og er beregnet som en pris pr.
arrangement/aften.
For kursister i arbejde er prisen 70 kr. pr gang, og for kursister på overførsel (det
kommunen kalder PEA) er prisen 50 Kr.
Ved tilmelding på hjemmesiden vil det fremgå, hvor meget man skal indbetale til
vores konto i Merkur bank.
Tilmelding foretages på hjemmesiden www.grobund.nu
senest den 1. 9. 2011
Grobunds adresser:
Mail: [email protected]
Breve: Grobund c/o Schmidt, Brigadevej 38, 2300 S, Tel. 2237 6030
Tilmelding per telefon: Vagn Kofoed, Tel. 5056 1976
Medlemskab
Grobund er også en oplysningsforbundsforening, som man kan melde sig ind i ved at
betale kontingent, og hermed ret til deltagelse i generalforsamlingen, hvor der
vælges bestyrelse en gang årligt i februar. Bestyrelsen indkalder til møder med
kursister og lærere med henblik på at udbygge og udvikle vores oplysningsaktiviteter
fremover.
Grobund samarbejder med Christianshavns beboerhus og ”Det ny Clarté”Grobund
er støttet af Rød Fond og Elforbundet i København.
Invitation
Kom og deltag i en festlig aften i Christianshavn bebeboerhus, hvor der gives
drøje hug til højre og venstre i ord, sang og musik.
Her skal udtrykkes et par borgerlige ord om kulturen i Danmark, og om behovet
for at gå i offensiven for oplysning og demokrati.
Nu rykker de rød-grønne
Fredag den 26.8.2011 kl. 20.00
Christianshavns beboerhus
Dronningensgade
Musik, sang og festlige indslag
Arne Würgler og Pelle Voigt m.fl.
Arne
K
Konferencier Per Clausen Mf.
Viseaften med introduktion af GROBUND-grønt-rødt oplyningsforbund www.grobund.nu