FOKUS OG FORENKLING - Region Hovedstaden

Policy-analysens
betydning for
praksis
v/ Rene Clausen, Langeland Kommune
Den politisk/administrative praksis
• Ikke kun policy-analysen, der har betydning for det
politisk/administrative arbejde, også kompetenceudviklingsforløbet til pædagogisk praksis smitter af
Policyanalyse
Kompetenceforløb
Policy-analysens betydning for praksis
Politik og
strategi
Den politisk/administrative praksis
• I den proces bliver relationerne mellem det sundhedsfaglige
og det pædagogisk-socialt-faglige sat i relation
• Værdien fællesskab (fra kompetenceudviklingsforløbet)
optages i arbejdet med sundhedspolitik og strategier
Sundhedsfaglige kontekst
Socialfaglige kontekst
Værdien fællesskab
Policy-analysens betydning for praksis
Den politisk/administrative praksis
• Social inklusion som policy-begreb adopteres
• Sættes i spil sammen med tankerne omkring det tværfaglige
samarbejde, der allerede er implementeret omkring sundhed
Social
inklusion
Policy-analysens betydning for praksis
Den politisk/administrative praksis
Policy-analysens betydning for praksis
Anbefalinger
• FÆLLES SPROG OG FÆLLES FORSTÅELSE
• PRÆCISERING AF VÆRDIER OG SUNDHEDSPÆDAGOGISK TILGANG
• POLITIK- OG MÅL- OG INDSATSFORMULERINGER
• IMPLEMENTERINGSSTRATEGIER
• EVALUERING OG DOKUMENTATION
• POLITIKMIDLER OG –STYRING
• TVÆRSEKTORIELLE OG –FAGLIGE SYNERGIEFFEKTER
Policy-analysens betydning for praksis
Anbefalinger
Fællessprog og fælles forståelse
• Letter kommunikation og urealistiske
forventninger
Præcisering af værdier og
sundhedspædagogisk tilgang
• På tværs af politik områder
Policy-analysens betydning for praksis
Kompetenceudvikling
Policy-analysens betydning for praksis
Kompetenceudvikling
Policy-analysens betydning for praksis
Kompetenceudvikling
Policy-analysens betydning for praksis
Kompetenceudvikling
Policy-analysens betydning for praksis
Kompetenceudvikling
Policy-analysens betydning for praksis
Samarbejde på tværs
Policy-analysens betydning for praksis
Samarbejde på tværs
At gå fra en forestilling om at være en håndfuld
medarbejdere til at være 1100
• Frontpersonale
– Borgerkontakten
– Forståelse for deres rolle i
relation til sundhedsfremme og
forebyggelse
• Administration
– Få sundhed og social inklusion
på dagsordnen
– Tilrettelægge og koordinere
indsatser på tværs
Policy-analysens betydning for praksis
Samarbejde på tværs
Policy-analysens betydning for praksis
Samarbejde på tværs
Erfaringer - fra arbejdsfordeling til samarbejde
på tværs
Policy-analysens betydning for praksis
Samarbejde på tværs
Social
inklusion
Policy-analysens betydning for praksis