Butterfly Brochure

TOPPEN TIDENDE
2. årgang nr. 15 uge 24 2013
Dreng fra 3. kl. modtager
Nobels Fredspris
Opfinder trægevær
der ikke kan skyde.
Nobels
fredspris
blev
oprettet af svenskeren Alfred Nobel. Den uddeles af
Den Norske Nobelkomite.
Prisuddelingen
foregår
hvert år i december på Oslo
Rådhus og går i år til Kasper
fra 3. klasse fra Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse,
der har udviklet et trægevær
der ikke kan skyde.
Alfred Nobel stillede tre
krav til fredsprisvinderne,
og de skulle blot bare opfylde et af kravene. Det er
tre begreber: «reduktion af
militærstyrker» og «gennemførelse af fredskongresser» og «nationernes
forbrødring». Især det sidste krav har Kasper opfyldt,
idet han har fået flere drenge
fra 0. kl. til og med 3. kl. til
at lege krig sammen, uden
det er endt med rigtig krig.
TOPPEN TIDENDE
2 glade vindere af et wellness ophold på Toppen SFO
Verdens stærkeste Lego
mand fundet i SFO.
TOPPEN TIDENDE
2 drenge fra 2. klasse laver perfekt gen
kopi i SFO køkken i løbet af en time.
Her forklarer de kort
med egne ord hvordan de gjorde.
Kopieringen af DNA
foregår ved en såkaldt
replikationsproces. De
to strenge adskilles,
hvorefter hver stren fungerer som skabelon for
syntesen af en ny streng.
2 Replikationsprocessen
foregår i en replikationsgaffel og involverer en
række forskellige enzymer i cellen. Enzymet
helicase bryder baseparringen og adskiller de to
strenge.
For at undgå at DNAstrengene baseparrer
igen, bindes en gruppe
af single strand binding
proteins til de enkeltstrengede områder. Selve
kopieringen foretages
af enzymet DNApolymerase, der laver
en ny kopi af hver af de
to oprindelige strenge.
Den ene streng (leading strand) kopieres i
en kontinuerlig proces,
hvorimod den anden
streng (lagging strand)
kopieres i små stykker, som bagefter sættes
sammen vha. enzymet
DNA-ligase.
Desuden kræver lagging
strand-syntesen, at et primase-enzym syntetiserer
nogle korte RNA-strenge
(primere), der fungerer
som startmateriale for
DNA-syntesen.
Senere fjernes dette
RNA igen af DNA-polymerasen. Da DNA er
snoet, kræver processen,
at snoningen hele tiden
fjernes foran replikationsgaffelen af enzymer, der
kaldes topoisomeraser.
Det hele blev gennemført ved hjælp af en
defekt brødrister. En
gammel håndmixer samt
en tilkalket dyp-koger.