Rusprogram - revideret

GF
GB





-
Anvendes til pneumatisk transport af plastpulver, granulater, korn og foderstoffer, kunstgødning, sand, træflis,
træspåner, aske, mineraler samt produkter i levnedsmiddelindustrien.
Sluserne er robuste, af høj kvalitet og velegnede til stærkt slidende materialer.
Application in systems for pneumatic transport of plastic powder,
granulates, grains and feeds, artificial fertilizer, sand, woods hives,
wood chip, ash, minerals, and products within the food industry.
The rotary valves are robust, of high quality, and well suited for
abrasive materials.
Einsatz für pneumatischen Transport von Plast pulver, Granulates,
Getreide und Futtermitteln, Kunstdünger, Sand, Holz Schnipseln,
Holz Späne, Asche, Mineralen sowie Produkte im Bereich der
Nahrungsmittelindustrie.
Die Schleusen Bind robust, von hoher Qualität und eignen sich gut
für stark abnutzende Materialien.





GF
Gennemfaldssluse i en robust kvalitet, der sikrer minimal vedligeholdelse.
Sluserne kan leveres i forskellige udførelser tilpasset det specifikke produkt.
Rotary valves of sturdy design, which require a minimum of maintenance.
The valves are available in different executions, adapted to the specific
product to be handled.
Durchlaufschleusen von robuster Qualität, die minimale Wartung garantieren. Die Schleusen sind in verschiedenen Ausf0hrungen -mit Anpassung an
das jeweilige spezifische Produkt - erhältlich.
Sluserne leveres som standard med udhængte lejer, og kan leveres med
alternative tætningsformer.
In standard design the rotary valves are supplied with extended bearings,
and available with alternative types of sealing.
In Standardausführung werden die Schleusen mit Überstehenden Lagers
geliefert, und sind auch mit alternatives Dichtungen lieferbar
Dimensioner i mm/ Dimensions in mm/ Abmessungen in mm
A
B
C
D/E
F/G
H
J
K/L
M/N
3
7
11
390
425
580
248
280
380
220
250
340
190/190
300/250
Ø280
110/110
200/160
Ø200
Ø25
Ø25
Ø35
118
58
140
110/110
200/160
240/180
190/190
300/250
320/260
Vægt
Weight
Gewicht
Kg
26
60
67
23
39
78
640
789
896
490
450
580
420
405
550
Ø330
620/350
620/450
Ø250
510/250
510/350
Ø35
Ø35
Ø55
140
42
55
250/250
510/250
510/350
330/330
620/350
620/450
118
135
250
Type GF
Type GF
Typ GF
Kapacitet i m³/h ved fyldningsgrad i % /Capacity in m³/h at __% filling/Kapazität in m³/h bei __% Füllung
GF
L/omdr.
L./Rev
L/Umdr.
3
7
11
23
39
78
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
Max o/m
Max.rpm
max upm
KW
6.3
14.4
23.9
49,8
94.0
164.0
5,7
13,0
21.6
44,8
84.6
147,6
5.0
11,6
19.2
39,9
75.2
131.2
4.4
10,1
16,8
34,9
65,8
114.8
3,8
8,7
14.4
29.9
56,4
98.4
3.2
7,2
12.0
24.9
47.0
82.0
2.6
5,8
9.6
20.0
37.6
65,6
1,9
4.4
7,2
15,0
28.2
49,2
35
40
35
35
40
35
0,55
0.75
1.5
1.5
2.2
3
GB
Den ideelle gennemblæsningssluse til pneumatiske transport-systemer.
Konstruktionen sikrer optimalt flow samt skånsom transport of produkterne.
The ideal rotary valve for application in pneumatic transport systems. The
construction ensures optimum flow and gentle transport of the products.
Die ideale Durchblaseschleuse für Einsatz in pneumatischen
Transportsystemen. Die Konstruktion sichert optimalen Durchsatz sowie
schonenden Transport der Produkte.
Sluserne har udhængte lejer, der sikrer ren
transport men også lang levetid for lejerne.
The valves incorporate extended bearings to ensure clean transport and
long life of the bearings.
Die Schleusen besitzen überstehende Lager, die sauberen Transport sowie
eine lange Lebensdauer der Lager gewährleisten.
Dimensioner in mm/ Dimensions in mm/ Abrnessungen in mm
Type GB
Type GB
Typ GB
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
vægt
Weight
Gewicht
Kg
7
495
350
285
250
300
Ø76
Ø25
121
205
170
64
18
789
380
620
350
320
Ø104
Ø35
42
510
250
100
39
789
490
620
350
405
Ø120
Ø35
42
510
250
128
78
896
650
620
450
550
Ø150
Ø55
55
510
350
250
Kapacitet I m³/h ved fyldningsgrad %/ Capacity in m³/h at __% filling/ Kapazitat in m³/h bei __% Füllung
GB
L/omdr.
L./Rev.
L./Umdr.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
Max. o/m
Max. rpm.
Max. UpM.
KW
7
14,4
13,0
11,6
10,1
8,7
7,2
5,8
4,4
40
0,75
18
43,0
X7
34,4
30,1
25.8
21,5
17.2
12.9
40
1.5
39
94,0
84,6
75,2
65,8
56.4
47,0
37,6
28.2
40
2,0
78
164,0
147.6
131.2
114,8
98,4
82,0
65.6
49,2
35
3
I Ståltætning
I Steelsealing/Oilsealing
I Steal Dichtung
II Pakdåse tætning
II Sealing with stuffing box
II Stopbuchsendichtung
III Pakdåse med luft
III Stuffing box with air
III Stopbuchse mit Luft
IV Olietætningsring evt. fedtfyldt eller for spærreluft
IV Oil-seal ring - possibly with grease filling or for sealing air
IV Oldichtring, evil. Mit Fettfüllung oder für Sperrluft
ALL
GB18
ALL
ALL
Slusehus og endedæksler:
Støbejern, hårdforkromet støbejern,
rustfrit AISI 304, eller AISI 316.
Rotor:
St 37, st 37 med vulkollan, rustfrit AISI
304, eller AISI 316, rustfrit AISI
304/316 med vulkollan
ALL
A. Rotorvinge med vulkollan og beskyttelse af stålkant
Rotor wing with Vulkollan and protection of steel edge
Rotorflügel mit Vulkollan-Verschleissgummi und
GB39
Stahlkantenschutz
B. Fast vinge med vulkollan
Rotor wing with Vulkollan
Fester Flügel mit Vulkollan-Verschleissgummi
C. Fast vinge
Rotor wing
Fester Flügel
D. Fast vinge, rejfet på toppen af bladet
Rotor wing with chamfer on the top
Fester Flügel mit Abfasung oben
E. Fast vinge, rejfet på alle sider
Rotor wing with chamfer on all sides
Fester Flügel mit Abfasung aller Seiten
F. Rotorvinge med lamel af hærdet stål
Rotor wing with slats of hardned steel
Rotorflügel mit Lamelle aus gehärtetem Stahl
Valve housing and end covers:
Cast iron, hard-chromed cast iron,
stainless steel AISI 304/316, or
aluminum
Rotor:
St 37, St 37 with Vulkollan wear rubber,
stainless steel AISI 304/316, or stainless
AISI 304/316 with Vulkollan wear
Schleusengeh5use und Enddeckel:
Gusseisen, hartverchromtes Gusseisen,
rostfreier Stahl AISI 304/316 oder
Aluminium
Rotor:
St 37, St 37 mit Vulkollan, rostfreier
Stahl AISI 304/316 oder rostfreier Stahl
AISI 304/316 mit Vulkollan
Sluserne er dansk fremstillet med krav om stor driftsikkerhed og med muligheder for at kombinere
materialer, rotorvingernes samt pakdåsens udførelse. Sluserne kan leveres med eller uden
gearmotorer evt. med kædetræk. Flere af Sluserne kan trækkes direkte med hydraulik-motor.
The rotary valves are Danish manufacture and distinguish themselves by great reliability in service,
and the possibility of combining materials as well as the design of rotor blades and stuffing boxes.
The valves are available with or without gear motors, chain drive optional.
Several types of rotary valves can be driven direct by means of a hydraulic motor.
Die Schleusen Sind hochwertige dänische Fertigung, die sich durch hohe Betriebssicherheit und
Kombinationsmöglichkeiten in Bezug auf Materialwahl wie auch Ausführung der Rotorflügel und
Stopfbuchsen auszeichnen. Die Schleusen können mit oder ohne Getriebemotoren, eventuell mit
Ketten-antrieb, geliefert werden.
Mehrere Schleusentypen können mittels Hydraulikmotor direkt angetrieben werden.




