Se uddannelsespolitik her - Dykkerklubben Poseidon Als

SmartPost – en skabelsesberetning
VidenDanmark, VG Digitalisering og Processorientering
KMD/Scanjour, Copenhagen, 2014-12-08
Uri Pais
Lasse H. Nørgaard
Agenda
• Baggrund – Hvorfor? Hvordan?
• Analyse og modelering
• (Dialog)
• Agil udvikling
• Resultatet
• (Dialog)
Workzone SmartPost – Hvorfor?
• Det Digitale Danmark
• Lovgivning – pligt og ret
• Ønske om at spare tid, ressourcer og penge
• Juridisk afklaring – nye muligheder
Workzone SmartPost – Hvordan?
• Adressere hele Business Case’n
• Udnytte den juridiske afklaring
• Standardløsning
• Konceptgrupper/Parallelle kundeforløb
• Agile projekter
Workzone SmartPost – Hvordan?
Agil funktionel løsningsbeskrivelse
Workzone SmartPost – Hvordan?
SmartPost Deadlines and Loops
Shipment Level
SmartPost Deadlines
Start SmartPost
Shipment
Merge, convert to
PDF and prel. Save
on case
Optional Preview/
Approval
Send
End Shipment
Close Process
Package Level
Update SP Deadline
Dependent on Distr.
Channel(s)
Send to 1st Recipient
Re-send until
succesfull
Poll until
state=Complete
Send to 2nd
Recipient
Re-send until
succesfull
Poll until
state=Complete
Send to 3rd
Recipient
Re-send until
succesfull
Poll until
state=Complete
Send to 4th
Recipient
Re-send until
succesfull
Poll until
state=Complete
Agil funktionel løsningsbeskrivelse
Dialog……..
Workzone SmartPost - overblik
Den Digitale Postkasse
Workzone SmartPost - Processen
Den Digitale Postkasse
Preview/
Godkend
DocXMerge
PDFrendering
Send til
distribution
Hent Status
Afslutning
Workzone SmartPost Demo
Workzone SmartPost – erfaringer in spe
• Mere end blot ”Send”
• Skabeloner og arbejdsgange (måske)
• Gode Testmuligheder giver godt
beslutningsgrundlag
• Standard løsning med mulighed for
tilpasning
• Pas på ikke at komplicere tingene
”bare fordi det kan lade sig gøre”
Indgående Basis
Ja
Svar på udsendt DP
besked?
Er sagen åben?
Nej
Nej
Ja
Registrer på
afsendende sag
Registrer på
Samlesag
Indgående+++
Svar på udsendt DP
besked?
Ja
Nej
Ny sag/Emne?
(Materiale
ID+Metadata)
Altid ny sag
Aldrig ny sag
Findes åben sag?
(ud fra CPR)
Er sagen åben?
Ja
Send
kvitteringsbesked,
(uden registrering)
Klar
Sagsoprettelse
(ud fra Skabelon)
Nej
Registrer på
enkeltsag
(ud fra skabelon)
Ja
Registrer på
Samlesag
(ud fra skabelon)
Klar
Sagsoprettelse klar
Nej
Dialog….
Tak for denne gang!
Lasse H. Nørgaard
Uri Pais