BUSTUR TIL BUKKEJAGT

JAGTTEGNSUNDERVISNING
JAGTTEGN
UNDERVISNINGEN
LOF Mariagerfjord tilbyder undervisning i jagttegn i perioden 12. november 2014 til 1. april 2015
Kursusindhold: 54 teori-lektioner på Hadsund Skole
15 praktik-lektioner på Havndal Skydebane
6 praktik-lektioner ved Lille Vildmosecentret
Onsdag kl. 19.00-21.30 på Hadsund Skole samt tre søndage kl. 10-15 på skydebanen.
Det er obligatorisk deltagelse i 12 udvalgte teorilektioner (4 x onsdage, kl. 19-21.30).
Det er obligatorisk deltagelse i 2 ud af 3 søndage på skydebanen (2 x søndage, kl. 10-15).
For at aflægge jagtprøve skal aspiranten have gennemført våbenkursus, hvilket gøres ved deltagelse i
de obligatoriske teorilektioner samt minimum 2 søndage på skydebanen.
Kursets øvrige lektioner er frivillige, men det forventes at aspiranten laver en hel del hjemmearbejde,
fx læser i bogen, øver med Cd-rom på computer og øver afstandsbedømmelse i det fri.
På skydebanen betales 100 kr. pr. dag for lerduer og 25 patroner – medbring kontanter.
Aspiranten sørger selv for transport til skydebane samt frokost på skydebanen.
Jagttegnslæreren medbringer haglgeværer og patroner til brug på skydebanen.
Alle aspiranter skal have en NemID.
”MIT JAGTTEGN” PÅ INTERNETTET
Jagtprøveaspiranter kan og skal se alle relevante oplysninger om deres jagtprøve på ”Mit jagttegn”.
Aspiranten skal logge på med NemID via www.jagttegn.dk.
Aspiranten kan på ”Mit jagttegn”:
 tilmelde sig og betale for jagtprøven
 kontrollere om aspiranten har gennemført våbenkursusdel
 finde kørselsvejledning til jagtprøvebanerne
 finde formular til forældreunderskrift for aspiranter under 18 år
Jagtprøver afholdes på hverdage i perioden 15. april – 30. juni 2015.
Personer under 16 år kan tilmelde sig jagtprøven, såfremt de fylder 16 år i prøveåret.
Personer under 18 år skal medbringe formularen med forældremyndighedens underskrift på, at
jagtprøven aflægges, og man er indforstået med de rettigheder, jagttegnet giver efter våbenloven.
Aspiranten er selv ansvarlig for transport, tilmelding og betaling til jagtprøven.
Jagtprøvegebyr er 215 kr. samt evt. 100 kr. for den frivillige jagtprøve.
Alle aspiranter skal legitimere sig med fotolegitimation i forbindelse med jagtprøven.
JAGTTEGNSUNDERVISNING
JAGTTEGN
LEKTIONSPLAN
Dato
12.11.14
19.11.14
26.11.14
03.12.14
10.12.14
17.12.14
07.01.15
14.01.15
21.01.15
28.01.15
04.02.15
18.02.15
25.02.15
04.03.15
09.03.15
11.03.15
15.03.15
18.03.15
19.03.15
21.03.15
22.03.15
25.03.15
29.03.15
01.04.15
April
April/juni
Lektion
Opstart og præsentation
Love og bekendtgørelser m.v.
Love og bekendtgørelser m.v.
Repetition
Biologi og vildtkendskab - pattedyr
Repetition
JULEFERIE
JULEFERIE
Biologi og vildtkendskab - fugle
Biologi og vildtkendskab - fugle
Repetition
Våben + sikkerhed – haglbøsse (obligatorisk)
Våben + sikkerhed – riffel (obligatorisk)
VINTERFERIE
Repetition af haglbøsse og riffel
Etik + jægerhåndværk (obligatorisk)
Vildtpleje + jagthunde (obligatorisk)
Besøg hos MB Jagt i Hobro, kl. 19-22
Repetition
Skydebane, kl. 10-15 (obligatorisk)
Skydeteknik + repetition
Besøg hos Hadsund Jagt & Fritid, kl. 19-21
Brækning og flåning af vildt, kl. 10-16
Skydebane, kl. 10-15 (obligatorisk)
Repetition
Skydebane, kl. 10-15 (obligatorisk)
Afslutning og afstandsbedømmelse
Frivillig jagtprøve (prøvegebyr 100 kr.)
Jagtprøve (prøvegebyr 215 kr.)
Bemærkning
Pensum, bog og Cd-rom
Læs kap. 8 til side 8.38
Læs kap. 8 fra 8.39 til 8.131
Kap. 8 og opgaver i hæfte
Læs kap. 2 afsnit 1 og 2
Kap. 2 +8 og opgaver i hæfte
Læs kap. 2 afsnit 3
Læs kap. 2 afsnit 3
Kap. 2 + 8 og opgaver i hæfte
Læs kap. 3
Læs kap. 3
Kap. 3 og opgaver i hæfte
Læs kap. 5
Læs kap. 4 + kap. 6
Frivilligt
Bogen og opgaver i hæfte
Havndal Skydebane
Bogen og opgaver i hæfte
Frivilligt
Lille Vildmosecentret
Havndal Skydebane
Bogen og opgaver i hæfte
Havndal Skydebane
Film, kaffe og kage
Frivilligt - alle bør deltage
Knæk og bræk
Lektioner markeret med rødt er obligatorisk, for at man kan erhverve et godkendt våbenkursusbevis.
Efter bestået jagtprøve tilsendes et girokort med jagttegnsafgift på 535 kr.
Efter bestået jagtprøve kan aspiranten erhverve et jagtgevær og træne med dette på skydebanen.
Før aspiranten kan gå på jagt, skal aspiranten bestå en skydeprøve med haglgevær.