Repræsentantskabet - Carl Nielsen Hallen

Tirsdag d. 2.
kl.10.00
Torsdag d. 4.
kl. 19.30
Torsdag d. 11.
kl. 19.30
12. - 17. januar
December
Kredscafé i Gjern
Program for Indre Mission i Gjern
Efteråret 2014
Bibelkreds
Julebønnevandring
Mødeleder: Inger Kristoffersen
Kaffe: Else Marie og Karl
Rengøring: Else Marie og Karl
Januar 2015
Evangelisk Alliances bedeuge (program
senere)
Bestyrelsen
Inger-Lise Svinth, formand
[email protected] 6165 9452
Inger Kristoffersen, næstformand
[email protected] 8687 5682
Inger-Lis Sørensen, sekretær [email protected] 8687 5705
Karl Hvidberg, kasserer
[email protected]
3511 5478
Kontonr. 6113-4910212829 Liberia-projektet 6113-9040772984
I Gjern IM er der også klubber for børn og unge.
Ring og hør om:
Mini-teen/Teen-klub (10-14 år) ved Ole Skindhøj, 2546 9555
Læs mere om Gjern IM på www.gjernim.dk
Gjern Missionshus
Østergade 27B
8883 Gjern
August
Torsdag d. 21.
kl. 16
Torsdag d. 28.
kl. 18.30
Torsdag d. 4.
kl. 19.30
Torsdag d. 11.
kl. 9.30
Torsdag d. 18.
Søndag d. 21.
kl. 9.45
Torsdag d. 25.
kl. 19.30
Onsdag d. 1.
kl. 19.00
Rengøring
Fællesspisning. Besøg af Torben Kjær fra DBI.
Mødeleder: Inger-Lise Svinth
Aftensmad/kaffe: Inger-Lise og Peders
bibelkreds. Tilmelding senest mandag på
[email protected] eller 6063 5860
September
Bibelkreds
Kredsstævne i Gjern med Carsten Korsholm
Poulsen, Børkop
Mødeleder: Søren Winther Sørensen
Kaffe: Britta og Niels, Grethe
Intet møde
Udflugt
Vi mødes på kirkepladsen, hvor bilerne fyldes
op. Gudstjeneste i Them kirke. Madpakken
spises ved Kloster Mølle Naturcenter. Besøge
Industrimuseet i Horsens og haven Lille
Malund, hvor kaffen nydes. Spise på
hjemvejen eller køre lige hjem, afhængig af
hvad, der er stemning for.
Tilmelding til [email protected] senest 14.
sept.
Møde ved Frede Møller.
Emne: Johannes Døbers liv og virke
Mødeleder: Jørgen Kristoffersen
Kaffe: Inger-Lis og Søren
Rengøring: Inger og Jørgen
Oktober
Bibelkursus i Silkeborg ved Jon Poulsen.
Emne: Kan en kærlig Gud dømme
mennesket?
Torsdag d. 2.
kl. 19.30
Torsdag d. 9.
kl. 18.30
Torsdag d. 23.
kl. 17-18
Tirsdag d. 28.
kl. 10.00
Torsdag 30.
kl. 19.30
Torsdag d. 6.
kl.19.30
Onsdag d. 12.
kl. 19.30
Torsdag. d. 13.
kl. 19.30
Torsdag d. 20.
kl.19.00
Torsdag d. 27.
kl. 19.30
Bibelkreds
Fællesspisning. Møde ved Jon Poulsen.
Aftensmad/kaffe: Inger-Lise og Peders
bibelkreds. Tilmelding senest mandag på
[email protected] eller 6063 5860
Skumringstime
Kredscafé I Voel
Møde ved Peter Rask, præst i Kirken ved
søerne i Silkeborg.
Emne: Når Gud bliver vær. Salme 42-43
Sammen med Søhøjlandes Kirke
Mødeleder: Jørgen Kristensen
Kaffe: Inger og Jørgen
Rengøring: Inger-Lise og Peder
November
Bibelkreds
Bibelkursus i Hammel ved Mogens Nørgaard
Pedersen, Birkelse
Bibelkursus i Sorring ved Mogens Nørgaard
Pedersen, Birkelse
Filmaften fælles med Gjern-Skannerup Kirke i
konfirmandstuen.
Filmen: Om guder og mænd
Kaffe: Helen og Jørgen, Karin og Johannes
Adventsmøde ved Finn Najbjerg
Mødeleder: Peder Svinth
Kaffe: Grethe Garne og Britta Kofoed Pihl
Rengøring: Inger-Lis og Søren