S-Box Bas - Badshop.se

Innskyting LM Midt Oppdal
Normal, lørdag 24. januar, første pulje
Startnr
Tid
11
29
44
69
84
103
144
Navn
William Hjelkrem
Brede Lervei Hagen
Martin Løvaas Søvik
Sindre Bogen Brurok
Tonje Andrea Lervik Pedersen
Oliver Vorseth Graneggen
Martin Dretvik
Skive
10:20:30
10:29:30
10:37:00
10:49:30
10:57:00
11:06:30
11:27:00
Kl
27
28
Kikkert:
Graneggen
Søvik
Våpenutlegg:
Lervei Hagen
Dretvik
27
09:15
28
27
09:35
28
Funksjonærer:
Skive:
Funksjonærer som ikke kan møte uansett årsak er selv ansvarlig for å ordne
stedfortreder. Husk å være tilstede under hele innskytinga slik at alle
Trondhjemsløpere får skutt inn.