© scAN GARAGEPAKKE

Sauna udviklet af Tore fra storgruppe 9932
Denne aktivitet er simpelhen genial...
Pris: ca. 300 kr
Matrialer:
●
●
●
●
1 stk. 8X4 m engangspresenning
34m forskalningsbrædder (Købes i ca 3.2m pr. stk)
1 rulle snor
1 rulle bred brun tape
Tid: Opstilling 1 time og optændning ca. 2 timer, nedrivning ca 5. min.
Opstilling (se også billede):
1. Lav 6 styks brædder på ca. 1.5m med en spids
2. Slå dem ned i jorden med en rafte, så ca 1m stikker op
3. Bind 6 brædder sammen to og to således at de kan nå mellem de to ende brædder der er banket
ned i jorden
4. Lav 3 brædder på ca. 2m
5. Læg de 3 tværgående brædder op på de brædder der er banket ned i jorden og bind dem fast.
6. Læg de 3 (ca. 6m lange) brædder på i længde retningen og bind dem fast
7. Grav en rende i midten på den lange led ca 0.5m fra begge ender
8. Træk presseningen over det opstillede skelet
9. Læg rafter rundt omkring ved siderne til at holde presenningen nede
10. Tape alle hjørnerne tæt henad siderne
11. Lav en indgang i et af hjørnerne (vær kreativ så varmen ikke slipper ud)
12. Læg evt. rafter inde i saunaen langs siderne til at sidde på
Advarsel: Stenene er meget varme og bør omgåes med forsigtighed.
Udførelse: Opstil en sauna, tænd et godt bål og læg fodboldstore sten ind i det. Når bålet er brændt ud
flyttes stenene ind i renden i saunaen og der hældes vand på (evt. Vodka).
Syng af al hjertes lyst.