PALISADESTOLPER MED HUL-KEHL

BIRCO LIGHT AFVANDINGSRENDE
BIrco Light gør det let at integrere linieafvanding af størrer overflader i selv de mest æstetisk krævende opgaver
1
2
KVALITET
3
ENKEL
STYRKE
1 Kvalitet
4 mm stålkarm giver øget stabilitet og beskyttet bedre
mod korrosion end en karm af støbejern.
Fremstillet i fiberforstærket vandtæt beton af høj kvalitet i
trykstyrkeklasse C40/50.
Lang levetid og modstandsdygtig mod frost, salte, benzin
m.m.
2 Enkel
Renden findes med indbygget lodret afløb. Ved vandret
afløb bruges endegavl med hul.
Nem fastspænding af rist ved hjælp af EasyLock skruerne.
3 Styrke
Birco Light er velegnet til trafikbelastning op til 60 tons
(Klasse E – tung trafik og industripladser).
ETABLERINGSBESKRIVELSE
1 Grav en rende med plads til støbning omkring
Birco Light renden.
2 Støb en betonsål til understøtning af Birco
Light renden.
3 Placer Birco Light renden og støb betonstol
omkring.
4 Monter Birco Light risten.
SCANPIPE A/S
FYN
Hvidkærvej 7
DK-5250 Odense SV
T +45 63 76 30 30
F +45 63 76 30 31
[email protected]
JYLLAND
Masserativej 15
DK-7100 Vejle
T +45 63 76 30 50 F +45 76 74 30 65
www.scanpipe.dk
SJÆLLAND
Greve Main 31
DK-2670 Greve
T +63 63 76 30 70
F +45 63 76 30 71
CVR nr. 27512593
Birco Light
Installationsvejledning
Birco Light instalationsvejledning V1.pdf
BEMÆRK AT GARANTIEN KUN DÆKKER
HVIS DENNE VEJLEDNING FØLGES.
1.Modtagelse af render
Gennemgå render og tilbehør for evt. transportskader inden installation.
2.Forbered udløb
Klargør 110 mm rørføring til udløbet.
3.Grav ud til rende
Bredden og dybde afhænger af belægningsklasse, se skema nedenfor. Birco Light renden
er 16 cm bred.
Skal renden bruges som klasse C skal der
graves 36 cm i bredden og 36 cm dybt.
Skal renden bruges som klasse E skal der
graves 46 cm i bred­den og 46 cm dybt.
6.Sæt render på betonsålen
Begynd fra udløbet og sørg for, at renden ligger i rigtig højde og retning. Rendens frie ende
lukkes med gavlstykker.
Hvis renden skal lægges mellem to beton pla-­
­der skal der laves dilatationsfuger. Ligger renden på tværs af en dilatationsfuge, skal denne
respekteres og renden skal derfor skæres over
i dennes linie.
Tilpas renden så riste stadig kan låses.Støt
renderne ved at lægge beton langs siderne og
bag gavlene.
7.Montér riste
Birco Light risten lægges på renden og skrues
fast i tværliggerne med den medfølgende bolt,
eller Birco Light Easylock, som blot skal spæn­des en kvart omgang med uret for at låse.
8.Afslutning
Belægningsklasse
b i figur
cm
D i figur
cm
A til C (1,5 til 25 T)
10
15
Læg fliser, belægningssten eller asfalt ind til
renden. Overfaldebelægninger, der støder op
til renderne, skal ligge 3-5 mm over risten.
D til E (40 til 60 T)
15
20
• Klasse C
Brug af renden som en klasse C rende, vist
med afslutning med henholdsvis belægningssten og asfalt (venstre og højre).
Klasse E
4.Etabler udløb
Ved ønske om lodret udløb anvendes en Birco
Light rende med indbygget lodret udløb. For
vandret udløb anvendes en Birco Light endegavl med hul.
5.Udlæg betonsål
Højde og bredde afhænger af belægningsklassen. I klasse C skal den være 15 cm høj og 36
cm bred. I klasse E skal den være 20 cm høj
og 46 cm bred. Se evt. under afslutning.
Brug af renden som en belægningsklasse E.
Hvis beton ønskes ført helt til terræn (højre
side af figur) og betonsål og betonstol støbes
af to omgange, skal der anvendes kamstål
(min. 8 mm) med 30 cm mellemrum for at
holde styrken i betonstolen.
Skal der afsluttes med asfalt i klasse E skal
beton føres til terræn som nævnt ovenfor og asfalt lægges som vist ved klasse C, højre side.
Bemærk at render i klasse E ikke må lægges
på tværs af offentlig vej.
V1 – jan. 2015
1/1
Ved spørgsmål til installation af Birco Light afvandingsrende kan forhandleren
ScanPipe a/s kontaktes på tlf.: 6376 3030