Genstart af Siemens EcoHome udstyr

UDLEJNINGSPRISLISTE
2013
Forchhammersvej 11 - 1920 Frederiksberg C
Tlf.: +45 3325 8909
www.megasound.dk
Email: [email protected]
Direkte Tlf.: +45 8833 9070
UDLEJNINGSBETINGELSER
Generelt:
Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark, uden udlejers skriftlige tilladelse. Alle effekter er Megasounds ejendom og kan
derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Lejer er selv forpligtet til at kontrollere at der ikke er mangler i henhold til kontrakten og det lejede
udstyr, før det tages ud af butikken.
Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af Megasound fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvorved forstås
den tid, udstyret har været borte fra Megasounds butik/lager og rådighed efter lejeaftalen. Den korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret
forlader Megasounds butik/lager, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen også som en lejedag, hvis det lejede
udstyr afleveres efter klokken 14.00 på hverdage og klokken 11.30 på lørdage, såfremt andet ikke er aftalt med Megasound.
Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af en ny skriftlig kontrakt.
Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er Megasound berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder,
i så fald lejer på anden vis misligholder kontrakten. Lejer er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med enhver misligholdelse.
Forsikringsforhold og ansvar:
Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles
Megasound og tyveri og hærværk tillige til politiet. Er det udenfor åbningstid skal der lægges besked om hændelsen på vores telefonsvarer.
Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr og skal på forlangende kunne forevise denne.
Megasound tager forbehold overfor force majeure således, at Megasound ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende/forsinkede leveringer
eller på anden vis overholdelse af udlejningsaftalen, hvis dette hidrører udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at
Megasound ikke kan afværge, f.eks. naturkatastrofer, strejker, optøjer, sygdom eller andres kontraktretslige misligholdelse m.v. Megasound er
derfor ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende, hvis det lejede udstyr er årsag
til dette. Dette gælder tillige også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde. Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater,
retsgebyrer og lignende, 100 procent både for udlejer og lejer, ved tilfælde af retslige tvister, defekt eller manglende udstyr.
Megasound er ikke ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler. Megasound
hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden
for Megasounds kontrol.
Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra Megasounds butik/lager påbegyndes og indtil det lejede er
afleveret. Ved enhver skade forårsaget af lejer, betaler denne alle reparationsomkostninger. Lejer sørger selv for afhentning og tilbagelevering af det lejede udstyr, hvis ikke andet er aftalt. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.
Anvendelse af det lejede udstyr:
Det lejede må kun benyttes af fagfolk til professionelt brug og benyttes i henhold til enhver tids gældende lovgivning. Der må ikke foretages
ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden skriftlig tilladelse fra Megasound. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet
køretøj. Hvis lejer skal bruge 380 volt, skal lejer altid sikre sig, at det er forbundet korrekt i stikket. Dette kan gøres med en spændingsmåler.
Afbestilling:
Ved afbestilling af anlæg senere end 4 døgn før aftalte lejestartdato skal der betales 50% af den samlede lejepris. Hvis det sker senere end
2 døgn før den aftalte lejedato, betales der 100% af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for ikke afhentede anlæg.
Tilbagelevering:
Det lejede udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være
oprullede. Megasound forbeholder sig ret til at rengøre det lejede udstyr for lejers regning, såfremt det tilbageleverede udstyr ikke lever op til
normal standard. Megasound har ret til at opkræve et gebyr på kr. 10,- pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet,
samt et gebyr hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl og lignende. Hvis lejer
afleverer det lejede udstyr for sent vil der blive opkrævet et ekstra lejegebyr, svarende til den pålydende dagslejepris på lejekontrakten, samt
et beløb for de eventuelle ekstra omkostninger for Megasounds tab ved ekstra indleje af andet udstyr.
Legitimation/for at kunne leje:
- Gyldigt kørekort eller pas.
- Sygesikring med korrekt adresse.
- Megasound skal kunne finde lejer på oplysningen eller på internettet.
- Lejer må ikke være registreret i RKI
- Lejer skal være fyldt 18 år
- Lejebeløbet skal betales ved afhentning.
- Der skal betales depositum - typisk kr. 500 - 2.500,- alt efter udstyr. Kan betales via DK-nota, kontant eller bankoverførsel.
- Der pålægges et grundgebyr på kr. 50,- incl. moms pr. lejekontrakt.
- Ved bestilling af anlæg skal Megasound have oplyst navn, adresse og tlf.nr. samt tilsvarende oplysninger om personen der skal afhente. Afhenter
en anden forskelligt fra lejekontrakt gælder der samme betingelser. Dvs. så er det denne person, der hæfter for det lejede udstyr på
lejekontrakten.
Vi har åbent:
mandag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
ÅBNINGSTIDER
10:00
12:00
12:00
10:00
10:00
-
17:00.
17:00.
17:00.
17:00.
14:00.
Normalt skal alt lejet udstyr afleveres retur mellem 10:00 14:00 på hverdage og mellem 10:00 - 11:30 om lørdagen,
medmindre der står et andet afleveringstidpunkt på den pågældende lejekontrakt.
OVERSIGT
Live-gear mixerpulte / effektmaskiner / løsdele
Trådløse mikrofoner / systemer
Live-gear systemer
Diskoteks mixerpulte og ophæng
Forstærkere
Højttalere - enkelte
Komplette højttaler-systemer
Scenemonitor / in-ear trådløst / tale & konferenceanlæg
Lydudstyr / DJ-gear / løsdele
Storskærme Fladskærme/Projektor
Video / laserdisc / DVD / video-recorder
Karaoke anlæg
PC/Mac
Walkie Talkie
Scene & teaterlys
Lysstyringer / dimmerracks
LED lys
LED styringer
Intelligent lys / systemer
Diasprojektor/effektlys
Diskoteks lyseffekter
Diskoteks lyseffekter
Diskoteks lyseffekter
Spejlkugler / belysning til spejlkugler
UV-lys
Røg/tåge/sæbeboble maskiner
Stroboskober / controller
Stativer / bro
Scenepodier
Stærkstrøm
Generator
Service, transport, opsætning, DJ, lydmand og lign.
Vores kabel/stikforbindelser
Praktiske tips
4
4
5
5
6
6
7
8
9
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
19
20
LIVE-GEAR
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
160
80
80
80
80
200
128
100
160
100
200
100
100
100
100
250
160
125
200
125
240
120
120
120
120
300
224
160
240
150
300
150
150
150
150
375
280
200
300
188
Klark DN-360 2 x 30 bånds equalizer
Yamaha Q-2031B / DBX 2x31 b. equalizer
80
64
100
80
120
100
150
125
Stagebox
2-par til 56-par i 5 til 50 meter
fra
20
Mikrofoner
Sennheiser MD-421 mk.II
Beyer M 600
Beyer M 400
AKG C-418 trommeclips / kond.
AKG C-419 blæserclips / kond.
AKG C-535 / kond.
AKG C-451 kondensator
AKG C-568 kølle / kond.
AKG D-112
Elvis / 50’er look
RØDE NT-3 / kondensator
Sennheiser E835
Shure SM-57 / SM-58
Shure Beta-58
48
60
32
40
40
40
80
80
40
60
40
32
32
40
60
75
40
50
50
50
100
100
50
75
50
40
40
50
72
90
48
60
60
60
120
120
60
90
60
48
48
60
90
113
60
75
75
75
150
150
75
113
75
60
60
75
Trådløse
mikrofoner
Sennheiser EM550 G2 dobbelt modtager
Sennheiser Ant.amp/booster sæt 10dB
Sennheiser SKM565 håndmic kondensator
Sennheiser SKP500 G2 plug-on sender
Sennheiser SK500 G2 beltpack
Sennheiser ME-2 clipsmic - sort
Sennheiser HSP-2 Headset - sort
320
160
180
120
120
64
80
400
200
225
150
150
80
100
480
240
272
200
200
96
128
600
300
340
250
250
120
160
32
96
12
20
40
120
15
25
48
144
18
30
60
180
23
38
Mixere
Soundcraft Compact 4
Mackie 1404 Pro
Mackie DL1608 incl IPAD (digital mixer)
Soundcraft Spirit E6
Allen & Heath Wizard 12:2DX / 16:2DX
Allen & Heath GL-4000 32/8/2
Effekter
Presonus ACP-8 - 8ch.gate/compressor
Behringer DSP-1100 feedbackdestroyer
DBX 266XL gate/compressor
Samson S-Com Plus gate/compressor
Alesis 3630 compressor/limiter
Klark Dynamics 8 ch. gate/compressor
TC M2000 digital effektprocessor
TC M-300 digital effektprocessor
TC 2290 digital effektprocessor
TC M-One digital effektprocessor
EQ
Diverse
Linedriver 1 ch.
Linedriver 4 ch.
Mikrofonstativer - stort, lille eller solist
Nodestativ - sort
Side 4
pr. dag
140
200
300
200
240
640
175
250
375
250
300
800
240
300
450
300
360
960
300
375
563
375
450
1200
ring
PA-SYSTEMER
PA-220
Komplet PA-system indeholdende:
PA-320
Komplet PA-system indeholdende:
pr. dag
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
800
1000
1200
1500
2080
2600
3120
3900
1 stk. A&H 16 ch. mixerpult
30 meter multikabel med stageboks
2 linedriver
8 stk. mikrofoner / stativer
1 stk. effekt-maskine
houseboks med diverse kabler.
1 stk. A&H GL4000 - 32ch. mixerpult
45 meter multikabel med stageboks
6 linedriver
16 stk. mikrofoner / stativer
1 stk. effekt-rack indeholdende:
2xeffekter, CD/Tape, EQ 2x31/4x15b, 8xcompr/ 8xgate
houseboks med diverse kabler.
Monitors
Se systemer på side 8
DJ-MIXERPULTE
Mix-1
1 stk. Allen & Heath Xone 92
2 stk. Technics SL-1200 mk.2 m. pick-up
640
800
960
1200
Mix-2
1 stk. Pioneer DJM-700
2 stk. Technics SL-1210 mk.2 m. pick-up
520
650
780
975
komplet incl 1 stk Pioneer CMX-5000 db.CD og med stativer
Mix-3
1 stk. Pioneer DJM-800
2 stk. Technics SL-1210 mk.2 m. pick-up
760
950
1140
1425
640
800
960
1200
880
1160
1100
1450
1220
1740
1650
2175
Tillæg for ovenstående pulte (Mix-1 og Mix-3)
komplet incl 1 stk Pioneer CMX-5000 db.CD og med stativer
komplet incl 2 stk Pioneer CDJ-2000 og med stativer
Mix-4
1 stk. Pioneer DJM-350
2 stk. Pioneer CDJ-350
440
550
660
825
Mix-5
1 stk. Pioneer DJM-5000
1 stk. Pioneer MEP-7000
500
625
750
938
Mix-6
1 stk. A&H Zone 92
1 stk. Pioneer CMX-5000
560
700
840
1050
Mix-8
1 stk. Pioneer DJM-800
2 stk. Pioneer CDJ-2000
800
1000
1200
1500
Mix-9
1 stk. Pioneer DJM-900 nexus
2 stk. Pioneer CDJ-2000 nexus
880
1100
1320
1650
Mix-10
1 stk. Pioneer DJM-2000
2 stk. Pioneer CDJ-2000 nexus
980
1225
1470
1838
80
30
50
96
36
60
120
45
75
FLYDENDE OPHÆNG
ALU-kryds med gummiremme til mix-1/2/3
Løs ophængsramme til ALU-kryds
Keyboardstand til mix-5 / mix-6 / løse app.
Side 5
64
24
40
FORSTÆRKERE
pr. dag
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
Rack-1
1 stk. QSC/Bose 2x400W / 2x650W
160
200
240
300
Rack-2
1 stk. QSC 2x750W / 2x1000W
200
250
300
375
Rack-3
Rack-6
Forstærkersystem til Yorkville TX4 fullrange 300
Systemrack f.Yorkville TX4 m. 18“ bas
400
Systemrack f.Martin Audio F12/F15 og S18 320
375
500
400
450
600
480
563
750
600
200
250
300
375
120
150
180
225
PAK-8
(aktiv)
Fullrange HT med indb. amp, limiter m.m. 128
160
192
240
EV SxA250
(aktiv)
Fullrange HT med indb. amp, limiter m.m. 240
300
360
450
160
200
240
300
180
225
270
338
180
225
270
338
120
150
180
225
200
250
300
375
240
300
360
450
HØJTTALERE
Bose L1 Comp. Fullrange HT 2-vejs, passiv
Musiker/Presentationshøjttaler, Vedvarende effekt: 300 W
(aktiv)
Bose 802
Fullrange HT - passiv
Kan også benyttes som topmodul med deling
på 120 - 180 Hz. Kan benyttes på stativ og som monitor
Vedvarende effekt: 300 W / Peak: 500 W
tilslutning for line/mic med link-funktion, 3-bånds EQ.
Kan også benyttes på stativ og som monitor.
Vedvarende effekt: 100 W / Peak: 200 W
Kan også benyttes som topmodul med deling på 100 - 160 Hz.
Kan benyttes på stativ og som monitor. Line og Mic indgang.
Vedvarende effekt: 450 W / Peak: 800 W
Martin Audio
F12
Fullrange HT 2-vejs passiv
Martin Audio
F15
Fullrange HT 2-vejs passiv
Yorkville
TX-4
Kan også benyttes som topmodul med deling
på 100 - 160 Hz. Kan benyttes på stativ og som monitor
Vedvarende effekt: 350 W / Peak: 700 W
Kan også benyttes som topmodul med deling
på 80 - 160 Hz. Kan benyttes på stativ og som monitor
Vedvarende effekt: 450 W / Peak: 1000 W
Fullrange HT processorstyret via TX4P
Kan også benyttes som topmodul med deling
på 80 - 140 Hz. Stativ / flyvebeslag.
Vedvarende effekt: 620 W / Peak: 1400 W
LD S15
Sub-woofer refleks med 1 stk 15"
Martin Audio
S218
Sub-woofer refleks med 2 stk 18"
EV SbA760
(aktiv)
Anbefales med aktiv deling på 80 - 150 Hz.
Vedvarende effekt: 500 W / Peak: 1000 W.
Anbefales med aktiv deling på 80 - 150 Hz.
Vedvarende effekt: 1600 W / Peak: 4000 W.
Sub-woofer med indb. forst/delefilter
Indbygget stereo delefilter med mulighed for mono bas
Vedvarende effekt: 500 Watt. Indgang for linesignal samt link-output.
Side 6
HT-SYSTEMER
Lounge 1
2 stk. Bose L1 Compact
Lounge 2
4 stk. Bose 802 på 4 stk stativ
Fest 1
Fest 2
Fest 3
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
400
500
600
750
720
900
1080
1350
944
1180
1416
1770
520
650
780
975
744
930
1116
1395
520
650
780
975
744
968
930
1210
1116
1452
1395
1815
888
1110
1332
1665
1080
1350
1620
2025
1160
1450
1740
2175
1920
2400
2880
3600
400
500
600
750
740
925
1110
1388
1008
1260
1512
1890
1520
1900
2280
2850
pr. dag
Anslået dækning i personer - ca. 40 fest/80 CafeLounge/100 tale
1 stk. Amp-rack 1 og kabler
Anslået dækning i personer - ca. 50 fest/100 CafeLounge/140 tale
Ovenstående system med ekstra bas: 1 stk EV SbA760
2 stk. Martin Audio F12 på stativ
1 stk. Amp-rack 1 og kabler
Anslået dækning i personer - ca. 50 fest/70 CafeLounge/80 tale
Ovenstående system med ekstra bas: 1 stk EV SbA760
2 stk. EV SxA250 på stativ
Anslået dækning i personer - ca. 50 fest/70 CafeLounge/100 tale
Ovenstående system med ekstra bas: 1 stk EV SbA760
Ovenstående system med ekstra bas: 2 stk EV SbA760
2 stk. Martin audio F12
2 stk. LD S15
1 stk. Amp-rack 6M
Anslået dækning i personer - ca. 200 fest
Fest 4
2 stk. Martin audio F15
2 stk. Martin Audio S218
1 stk. Amp-rack 6M
Anslået dækning i personer - ca. 300 fest
Fest 5
2 stk. Yorkville TX-4
2 stk. Martin Audio S218
1 stk. Amp-rack 6
Anslået dækning i personer - ca. 350 fest
Fest 6
4 stk. Yorkville TX-4
4 stk. Martin Audio S218
2 stk. Amp-rack 6
Anslået dækning i personer - ca. 800 fest
Live 1
2 stk. Bose L1 Compact
Live 2
2 stk. Yorkville TX-4 på stativ
Live 3
2 stk. Yorkville TX-4
2 stk. LD S15
Anslået dækning i personer - ca. 80 fest
1 stk. Amp-rack 3
Anslået dækning i personer - ca. 120 fest
1 stk. Amp-rack 6
Anslået dækning i personer - ca. 200 fest
Live 4
4 stk. Yorkville TX-4
2 stk. Martin Audio S218
1 stk. Amp-rack 6
Anslået dækning i personer - ca. 500 fest
Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige højttaler/forstærker løsning.
Side 7
SCENEMONITOR
Mon 1
Aktive
PAK-8 med indb.amp. (pr.stk)
pr. dag
128
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
160
192
240
EV SxA250 med indb.amp. (pr.stk)
240
300
360
450
Mon 2
2 stk. Martin Audio F12 (max 2 sends)
1 stk. Amp-rack
480
600
720
900
Mon 3
4 stk. Martin Audio F12 (max 2 sends)
1 stk. Amp-rack
800
1000
1200
1500
Mon 4
4 stk. Martin Audio F12 (max 4 sends)
2 stk Martin Audio F15
2 stk. Amp-rack
1320
1650
1980
2475
500
625
750
938
80
40
100
50
120
60
150
75
In-Ear
Trådløs
(max. 8 sends)
Sennheiser In-Ear sendersystem
4 kanals stereo / 8 kanals mono system med
8x30 bånds EQ og combiner med antennesplit.
Sennheiser In-Ear modtager
Ear-plug til In-Ear modtager
Der kan benyttes flere modtagere på samme kanal - max 8 stereo/16 mono ch
TALE & KONFERENCEANLÆG
Stykliste
Tale 1
AKG C-535 / kondensator
48
Shure SM-58
28
Sennheiser ME-36 mikrofon - sort
100
Sennheiser MZH3015 15cm hals
60
Sennheiser MZH3042 40cm hals
80
Sennheiser MZTX31 bordstativ
60
Sennheiser MZFS80 gulvstativ H.80cm
100
Sennheiser SKP500 plug-on sender f.stativ 120
Se også det trådløse udvalg på side 4
60
35
125
75
100
75
125
150
72
48
150
90
120
90
150
200
90
60
188
113
150
113
188
250
1 stk Shure SM-58 mikrofon på stativ
1 stk Bose L1 Compact
244
305
366
458
1 stk AKG 535 mikrofon på stativ
700
1 stk Mackie 1404 mixer
2 stk Bose 802 højttaler på stativ med amp
875
1050
1313
2125
2550
3188
Anbefales optil ca. 100 personer.
Tale 2
Anbefales optil ca. 140 personer.
Tale 3
4
1
1
1
1
stk Bose 802 højttaler på stativ m.amp 1700
sæt Sennh.ME36 mic m.40cm hals/gulvstativ.
stk Sennheiser håndholdt trådløs mikrofon
stk Sennheiser EM550 trådløs modtager
stk Mackie 1404 mixer
Anbefales optil ca. 300 personer.
Vi tilpasser gerne anlægget så det passer til Jeres arrangement.
Side 8
DIVERSE LYDUDSTYR
pr. dag
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
DJ-Mixer
Pioneer DJM-350 mixer med beatcounter
Pioneer DJM-700 mixer med beatcounter
Pioneer DJM-800 mixer med beatcounter
Pioneer DJM-900 mixer med beatcounter
Pioneer DJM-909 Scratch mixer
Pioneer DJM-1000 Pro mixer
Pioneer DJM-2000 Pro mixer
Vestax PMC07 Pro Scratch mixer
Vestax PMC08 Pro Scratch mixer
Stanton SMX-501 Scratch mixer
Rane TTM-57 Serato Scratch mixer
Rane TTM-62 Serato Scratch mixer
Denon DN-X050 mixer
Allen & Heath Xone 92
Allen & Heath Xone 464
160
200
320
400
400
400
500
400
400
240
640
700
120
400
400
200
250
400
500
500
500
625
500
500
300
800
875
150
500
500
240
300
480
600
600
600
750
600
600
360
960
1050
180
600
600
300
375
600
750
750
750
938
750
750
450
1200
1313
225
750
750
Effekter
Allen & Heath Xone 1D Midi
Allen & Heath Xone 3D Midi/Mixer
Pioneer EFX-500 effektmaskine
Pioneer EFX-1000 effektmaskine
180
400
80
120
225
500
100
150
270
600
120
180
338
750
150
225
Splittere
Palmer Mergebox 4in:2ud XLR
Klark PA-Delay 2in:4ud
Linesplitter balanceret 2in:8ud XLR
Micsplitter balanceret 1in:2ud XLR
Samson S-Way 2/3/4 vejs delefilter
Samson 4-kanals hovedtelefonssplitter/mix
100
160
80
40
60
120
125
200
100
50
75
150
150
240
120
60
80
160
188
300
150
75
100
200
Standard CD-afspiller med pitch
Pioneer CMX-5000 db. CD-afspiller
Pioneer CDJ-350 CD/MP3/USB
Pioneer CDJ-2000
80
200
140
240
100
250
175
300
120
300
210
360
150
375
263
450
Pioneer Mini-disc
Pioneer prof. DAT D-9601
Alesis LX-20 prof. ADAT
Marantz Pro CD-recorder (CD kopi)
Marantz kassettebåndoptager m. pitch
100
160
200
160
80
125
200
250
200
100
160
240
300
240
120
200
300
375
300
150
160
160
160
40
20
200
200
200
50
25
240
240
240
60
30
300
300
300
75
38
DJ-CD
Div. Afsp.
Pladespiller Technics
SL-1200 mk.2 med pick-up
Technics SL-1210 mk.2 med pick-up
Vestax PDX-2000 pladespiller med pick-up
Rolls RIAA-forstærker med psu.
FreeFloat til løse app.
Hovedtlf.
Sennheiser / AKG hovedtelefon
Pioneer / Ortofon hovedtelefon
60
60
75
75
100
100
125
125
Megafon
Megafon med fløjtelyd inkl. batterier
80
100
140
175
DJ-podie
DJ-podie variabelt - det ultimative podie
300
375
450
563
Side 9
STORSKÆRME
Plasma
Projektor
Lærred
Plasma 50“ 16:9 Full-HD/Digital TV
Bordstativ til plasma
Gulvstativ til plasma
pr. dag
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
1200
40
300
1500
50
375
1800
60
450
Standard Data/video - 1000-1500 ANSI
500
C465 Data/video 4500 ANSI XGA m.normal 1400
Optik for C465 projektor - Widelens
500
Optik for C465 projektor - Telelens
500
Flyvebeslag for projektor - G-krog
100
625
1750
625
625
125
750
2100
750
750
150
938
2625
938
938
188
150
375
250
375
625
180
450
300
450
750
225
563
375
563
938
80" (172x129cm) til front / 3-fod
100" (200x150cm) til front/bag-proj.m.ben
150" (300x225cm) til front for ophængning
150" (300x225cm) til bagproj. f.ophængn.
200" (400x300cm) til front-proj. med ben
120
300
200
300
500
2250
75
563
OBS! Større skærme, projektorer, videovægge med mere kan leveres - Indhent tilbud.
Se også skydeafstanden på side 19.
AV-UDSTYR
Løsdele
VHS Hi-Fi video
DVD/HD Recorder
Laserdisc afspiller
DVD-afspiller standard
Pioneer DVJ-1000 pro DVD-afspiller
Pioneer SVM-1000 pro AV-mixer
Pioneer VSW1 videoswitch 2-ch.
7“ monitor på bordfod
20“ monitor
VGA splitter 1:4
Digital TV-modtager MPEG4
Digital TV-antenne med 15 m. ledning
Karaoke
Karaoke DVD/mixer m.rumklang
Karaoketitler - ca. 500 stk
Sangmikrofon SM58/R11
Mikrofonstativ
80
120
80
80
400
1200
60
80
80
200
80
80
100
150
100
100
500
1500
75
100
100
250
100
100
120
180
120
120
600
1800
90
120
120
300
120
120
150
225
150
150
750
2250
113
150
150
375
150
150
200
400
32
12
250
500
40
15
300
600
48
18
375
750
60
23
Anlægget skal tilsluttes til lydanlæg og TV.
Ved samlet leje af karaokesystem og en storskærm - gives der 20% rabat på storskærmen.
Se også de forskellige højttalersystemer på side 7.
PC/Mac
PC med Officepakken
PC med Appleton Live 7
Macbook med Serato/Traktor
Serato LS1 box med psu
Native Audio-8 lydkort - 8ch.
300
300
300
120
120
375
375
375
150
150
450
450
450
180
180
563
563
563
225
225
100
20
40
32
125
25
50
40
150
30
60
48
188
38
75
60
WALKIE TALKIE
Motorola Walkie med taske og lader
Ekstra batteri
Monofon med højttaler
Øresnegl til Monofon
Side 10
TEATER & SCENELYS
pr. dag
Fresnel
Profil
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
500/650 Watt med barndoors
1000 Watt med barndoors
2000 Watt med barndoors
60
80
100
75
100
125
90
120
150
113
150
188
1000 Watt med iris, focus
100
125
150
188
200
250
300
375
300
375
450
563
32
40
40
50
48
60
60
75
Pinspot med G-krog
SP100 100 Watt med G-krog 20 gr.
Par 64 / 500 Watt - gulvlampe
Par 64 / 1000 Watt med G-krog
Par 64 / 1000 Watt - 4 stk på T-Bar
Pulsar Flood 100 rgb LED - 10/25gr.
20
60
40
40
140
160
25
75
50
50
175
200
30
90
60
60
210
240
38
113
75
75
263
300
Eurolight DX-4 / 4ch. til fresnel/64
100
125
150
188
80
60
120
180
120
200
60
100
75
125
225
125
250
75
120
90
180
270
180
300
90
150
113
225
338
225
375
113
80
100
120
150
200
250
300
375
Følgespot Canto MSD250 med iris, focus
afstand: 10 - 20 meter
Clay Paky HMI1200 iris, focus, farver
afstand: 20 - 50 meter
Stativ - push-up max 160 cm
Stativ - wind-up max 180 cm
Spots
Styring
Strøminput: CEE 16 Amp/ output: 6-pol. Harting
Har desuden 4 ch. tænd/sluk panel.
Manual 1 ch. - 10A output
Manual 6 ch. - 6ch. DMX
Zero 88 Elara - 12/24ch. analog/DMX
Zero 88 Jester - 24/48ch. digital
Chamsys MagicWing uden PC
Chamsys Magic PC
DMX splitter 1:5 med 3 og 5-pol. XLR
Dimmer 1 x 10A dimmerpack
Input: 5-pol XLR DMX-512 med link
Connector. Output: 6 stk Harting 6-pol (4ch hver)
12 x 30A dimmerrack
Input: 5-pol XLR DMX-512 med link
Output: 6 stk Harting 6-pol (4ch hver)
Strøminput: 1 stk CEE 63 Amp.
Belastninger på styringer og dimmerpacks
DX4 - kan belastes med max 3500 Watt fordelt på alle kanaler
Dimmer 12ch. - max. 3 stk Par 64/1000 watt pr kanal og kan benyttes med 100% styrke ved konstant
belysning. Undgå at dæmpe for pinspots og lad være med at tilslutte scannere lyseffekter og lignende udstyr
til dimmerpacks og DX4 styring.
OBS!! nødvendige kabler medfølger i prisen - dog ikke stærkstrømskabler og stativer - se priser på side 17.
Side 11
LED LYS
incl.moms
Lamper Pulsar Croma Panel 600 i flightcase
100
400
160
80
80
125
500
200
100
100
150
600
240
120
120
188
750
300
150
150
Styring Pulsar Zone 12 - 12 udgange
160
200
240
300
60
60
180
120
60
200
60
75
75
225
125
75
250
75
90
90
270
180
90
300
90
113
113
338
225
113
375
113
6 stk Croma Panel 600 i flightcase
Pulsar Croma Flood 100 i flightcase
Pulsar Croma Cube i flightcase
Pulsar Croma Sphere i flightcase
Input: 5-pol XLR DMX-512 med link
Indbyggede programmer til afvikling uden lysbord.
skal benyttes til Pulsar Croma Cube og Sphere.
Pulsar OS1 - remote af Z12/Flood
Manual 6 ch. - 6ch. DMX
Zero 88 Jester - 24/48ch. digital
Chamsys MagicWing uden PC
Chamsys USB-dongle til PC
Chamsys Magic PC
DMX splitter 1:5 med 3 og 5-pol. XLR
2 dage
Lejepris
incl.moms
pr. dag
Pulsar Panel 600
Størrelse: 600 x 600 mm frontplade. Dybde: 75 + 100 mm beslag. Vægt: 5.2 kg.
Pulsar Flood (kan benyttes udendørs IP65)
Kan belyse 4-6 etager op udendørs.
Spredning: 10 eller 25 gr. Clamp medfølger.
Pulsar Cube (kan benyttes udendørs IP65)
Størrelse: 300 x 300 mm kvadrat. Vægt: 2.5 kg. Wire til ophæng medfølger.
kræver Pulsar Zone 12 styring.
Pulsar Sphere kugle (kan benyttes udendørs IP65)
Størrelse: Ø: 300 mm kugle. Vægt: 1.5 kg. Wire til ophæng medfølger.
kræver Pulsar Zone 12 styring.
!
Regler for LED lamper Cube/Sphere:
Max kabellængde fra Chroma Zone controller er 25 meter.
Alle lamper bruger 3-DMX kanaler - dvs. at en fuldt monteret Zone 12 benytter 36
kanaler og 10 kanaler til de indbyggede programmer.
Man kan fjernbetjene de indbyggede programmer via OS1 eller DMX-styring
Yderligere oplysninger/ide’er kan hentes og ses på www.chromarange.com.
OBS!! de nødvendige kabler medfølger i prisen - dog ikke stativer - se priser på side 17.
Side 12
INTELLIGENT LYSpr. dag
Clay Paky Mini Scan HPE
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
240
300
360
450
500
625
750
938
180
120
200
60
225
125
250
75
270
180
300
90
338
225
375
113
400
700
1000
800
1500
500
875
1250
1000
1875
600
1050
1500
1200
2250
750
1313
1875
1500
2813
250
300
375
Strobo/shutter/6 roterende gobo/36 farver/prisme
DMX512 7ch. Pære HTI300. Vægt13 kg
Clay Paky Golden Scan HPE
Strobo, shutter, 4 static og 4 roterende gobo,
113 farvekombinationer, iris, focus, 1 static og
4 roterende prismer DMX512 12ch.
Pære: HMI-1200. Vægt: 42 kg.
Styring
Zero 88 Jester - 24/48ch. digital
Chamsys MagicWing uden PC
Chamsys Magic PC
DMX splitter 1:5 med 3 og 5-pol. XLR
System
tilbud
2 stk. Clay Paky Mini Scan HPE
4 stk. Clay Paky Mini Scan HPE
6 stk. Clay Paky Mini Scan HPE
2 stk. Clay Paky Golden Scan HPE
4 stk. Clay Paky Golden Scan HPE
OBS!! der er ikke styring, stativer, bro med i ovenstående Tilbud.
DIAS
Scanner
Promotion Scan
200
Scanner der bruges til diskoteker, messer, butikker osv.
Der er strobo, 5 gobo, 9 farverog yderligere 4 dias,
indb.controller, ugetimer, zoom, focus, roterende gobo/dias
og meget andet. Pære: MSD-200. Vægt: 13 kg.
Medbring dine egne dias - så monterer vi dem gratis.
SPECIAL EFFEKTLYS
Audience blinder 4 - 2 ch. á 1300 watt
80
100
120
150
Smokewave 250
80
100
120
150
120
150
180
225
80
100
120
150
80
100
120
150
40
50
60
750
Effekt der har en virkning af bølger eller røg. med farvehjul
Solar 250
Klassisk effekt. Forskellige effekthjul
Skybeam 800 (tunnel)
Hvid, Pære: 800 watt.
Skybeam 1000 (fast)
Hvid, Pære: 1000 watt.
Flying Eyes - Hvid / 500 watt.
Side 13
LYS-EFFEKTER
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
80
100
120
150
80
100
120
150
80
100
120
150
80
100
120
150
80
100
120
150
100
120
150
100
120
150
100
120
150
pr. dag
Moon 250
7 gobo, 7 farver, Pære: 250 watt. Musikstyring med
indbygget mikrofon. Stor spredning af lyset.
Velegnet til haller, større lokaler og lavloftede rum.
Moon 250 mk.2
Som Moon 250 men med aktive gobo´er.
Flower Scan
7 gobo, 6 farver, Pære: 250 watt. Musikstyring med
indbygget mikrofon. Stor spredning af lyset.
Velegnet til haller og større lokaler.
Rave Scan
7 gobo, 7 farver, Pære: 250 watt. Musikstyring med
indbygget mikrofon. Stor vifte af lyset. Velegnet til
haller, større lokaler og lavloftede rum.
Magicstar
Effekt-projektor, Pære: 250 watt. G-krog medfølger.
Laver et „sort hul“ i form af en aktiv twister. Skal ses.
Astroraggi
80
Hvid. Pære: 400 watt. Meget stor spredning af lyset.
Typisk centereffekt. Velegnet til haller og større lokaler.
Martin CX4 colourchanger DMX
80
DMX/Musikstyret farveveksler. Velegnet til større lokaler
Pro400 colourchanger
80
Musikstyret farveveksler. Velegnet til haller og større lokaler.
Side 14
LYS-EFFEKTER
Mushroom
pr. dag
80
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
100
120
150
100
120
150
100
120
150
100
120
150
Laser 40
DMX/musikstyret Grøn
200
250
Laser på 40 mW, Grøn. Musikstyret med indbygget mikrofon.
Indbyggede programmer/effekter. Røg anbefales.
Velegnet til mindre lokaler og større rum.
300
375
Laser 80
DMX/musikstyret Grøn/Rød
240
300
Laser på 80 mW, Grøn/rød. Musikstyret med indbygget mikrofon.
Indbyggede programmer/effekter. Røg anbefales.
Velegnet til mindre lokaler og større rum.
360
450
LED Moon 10 DMX/Musik
120
150
Multicolour. Pære: 2x300 watt. G-krog medfølger.
Musikstyring med indbygget mikrofon. Stor spredning
af lyset. Velegnet til haller og større lokaler.
Derby
80
Multicolour. Pære: 2x300 watt. G-krog medfølger.
Musikstyring med indbygget mikrofon. Stor spredning af
lyset. Velegnet til haller og større lokaler.
DB Derby
80
Multicolour. Pære: 2x300 watt. G-krog medfølger.
Musikstyring med indbygget mikrofon. Stor spredning af
lyset. Velegnet til haller og større lokaler.
Little Star
80
Multicolour. Pære: 500 watt. G-krog medfølger.
Musikstyring med indbygget mikrofon. Meget stor
spredning af lyset. Velegnet til haller og lavloftede rum.
80
FlerfarvetMulticolour. Pære: 10 watt LED. G-krog medfølger.
Musikstyring med indbygget mikrofon. Stor spredning af
lyset. Velegnet til haller og større lokaler.
Side 15
100
DIVERSE LYSUDSTYR
pr. dag
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
Spejlkugle
8"(20cm) eller 12"(30cm) kugle med motor
16"(40cm) kugle med motor
20"(50cm) kugle med motor
40"(100cm) kugle med motor
Cylinder 30cm. med motor
Spejlkuglemotor uden kugle
40
60
80
1400
40
24
50
75
100
1750
50
30
60
90
120
2100
60
36
75
113
150
2625
75
45
Spejlkugle
belysning
Pinspot 30W med farveskål / G-krog
Spot 100 Watt hvid / G-krog
Pro400 colourchanger
Pulsar Croma Flood 100 10gr.
Clay Paky HMI1200 iris, focus, farver
20
60
80
160
300
25
75
100
200
375
30
90
120
240
450
38
113
150
300
563
UV-rør - Længde 120 cm - 36 W
UV-kanon med G-krog - 400 W
60
100
75
125
90
150
113
188
Mini - 700 W med 1 Liter Pro væske
Maxi - 2500 W med 2 Liter tung væske
Turbo - 3000 W med 2 Liter tung væske
150
240
320
188
300
400
225
360
480
282
450
600
200
5
240
6
300
7,5
80
100
120
150
120
150
180
225
200
240
300
50
75
125
40
75
60
90
150
48
90
75
113
188
60
113
UV
belysning
Vi giver 20% rabat på køb af ekstra røgvæske, som der tilkøbes ved leje af røgmaskiner.
Røg
maskiner
Minirøg med køling (ICE Lowfogger)
Køle-element (ICE)
160
4
Alm. røgmaskine med forkammer for is/køleelementer.
Der sikrer at røgen bliver ved gulvet. 900 watt.
Leveres med 1 Liter Pro væske.
Sæbeboblemaskine u.væske
Væsken f.eks. fra Fætter BR er god. Pas på - trægulve bliver glatte.
Tågemaskine (Cracker)
Velegnet til steder hvor man ønsker en jævn røg i lokalet Leveres med væske. .
Snemaskine med 1 Liter væske
160
Leveres med 1 liter færdigblandet væske. DMX styring og remote medfølger.
Pas på - trægulve bliver glatte.
Standard - 500 watt med G-krog
Standard DMX - 500 watt med G-krog
Monster - 2500 watt med G-krog
Controller - 1-kanals analog
Controller - 6-kanals DMX
40
60
100
32
60
Klassisk
80’er
Par 36 / 300 Watt med G-krog
Par 36 / 300 Watt - 4 stk på T-Bar
32
40
48
60
100
125
150
188
Styring
Eurolight DX-4 / 4ch. til Par 36
100
125
150
188
Strobo
&
Controller
Strøminput: CEE 16 Amp/ output: 6-pol. Harting, Har desuden 4 ch. tænd/sluk panel.
LitePuter 410 - 4-kanals discostyring
Manual 4 ch. tænd-sluk panel
Side 16
80
100
120
150
20
25
30
38
STATIVER/BRO
pr. dag
incl.moms
2 dage
Lejepris
incl.moms
Lydstativ
Mikrofonstativ - standard
Mikrofonstativ - solist med klumpfod
Mikrofonstativ - lavt med klumpfod
Højttalermellemrør - variabelt max 35 kg
Højttalerstativ - max 35 kg
Højttalerwind-up - max 50 kg
Keyboardstand - sort max 35 kg
Nodestativ - sort
Laptopstativ - sort
12
12
12
4
20
40
40
20
24
15
15
15
5
25
50
50
25
30
18
18
18
6
30
60
60
30
36
23
23
23
7,5
38
75
75
38
45
Lysstativ
Følgespot push-up - max 25 kg - 160 cm 32
Følgespot wind-up - max 50 kg - 180 cm 40
Superstand ALU - max 40 kg - 335 cm
48
Wind-up - max 50 kg - 380 cm
80
Heavyduty Wind-up - max 150kg 520cm 200
40
50
60
100
250
48
60
72
120
300
60
75
90
150
375
ALU-bro
ProLyte 3-kant 30x30x30cm L: 100 cm
ProLyte 3-kant 30x30x30cm L: 200 cm
ProLyte 3-kant 30x30x30cm L: 250 cm
ProLyte 3-kant Hjørne
ProLyte 3-kant hjørne med ben
ProLyte 3-kant Fod
T-bar til stands/wind-up's
32
40
48
48
48
24
8
40
50
60
60
60
30
10
48
60
72
72
72
36
12
60
75
90
90
90
45
15
80
100
140
12
16
16
24
100
125
175
15
20
20
30
120
150
210
18
24
24
36
150
188
263
23
30
30
45
10
12
16
12
16
24
16
24
40
fra
12
15
20
15
20
30
20
30
50
15
15
18
24
18
24
36
24
36
60
19
23
30
23
30
45
30
45
75
240
300
360
450
32A CEE - 1x32A/2x16A/3x230V 10A 100
63A CEE - 2x32A/2x16A/3x230V 10A 120
Spændingsmåler
4
125
150
5
150
180
6
188
225
7,5
Podier
Podie ProLyte 100 x 50 cm
Podie ProLyte 200 x 50 cm
Podie ProLyte 200 x 100 cm
Podieben Ø: 483mm H: 20 cm
Podieben Ø: 483mm H: 80 cm
Podieben Ø: 483mm H: 110 cm
Podieben Ø: 483mm H: variabelt
Kabler
380 Volt 16A CEE - 5 meter
380 Volt 16A CEE - 10 meter
380 Volt 16A CEE - 20 meter
380 Volt 32A CEE - 5 meter
380 Volt 32A CEE - 10 meter
380 Volt 32A CEE - 20 meter
380 Volt 63A CEE - 5 meter
380 Volt 63A CEE - 10 meter
380 Volt 63A CEE - 20 meter
Div 380 Volt adaptor 16 til 125 Amp
Generator
Sikringsboks
Generator 2kW - Benzin
OBS! Det er vigtigt at man er omhyggelig med tilslutninger til stærkstrøm. Så gør dig selv en
tjeneste ved at forhøre dig omkring strømforholdene på dit spillested.
Side 17
TRANSPORT
ex. moms
incl.moms
Transport af udstyr i Frederiksberg
Transport af udstyr i Frederiksberg
chauffør
med ekstra mand
160
280
200
350
Transport af udstyr i København
Transport af udstyr i København
chauffør
med ekstra mand
250
400
313
500
Transport af udstyr i Storkøbenhavn
Transport af udstyr i Storkøbenhavn
chauffør
med ekstra mand
400
600
500
750
Tillæg for transport imellem
kl.18 - 07
mandag - fredag
kl.16 - 18
lørdag
kl.18 lørdag til kl.07 mandag
Ved transport ud over Storkøbenhavn, til Fyn/Jylland/udland
250
313
160
200
360
450
indhent tilbud
Ovenstående dækker kun for udbringning/afhentning af anlæg ved bilen. (af/pålæsning).
Tillæg ved slæbearbejde og ventetid ml. kl. 7 - 18
Tillæg ved slæbearbejde og ventetid ml. kl. 18 - 7
Opsætning af komplet system
pr. 20 min.
pr. 20 min.
Åbning af butik udenfor normal åbningstid
100
125
200
250
indhent tilbud
fra 200
250
TEKNIKER
Lyd/Lysmand
pr. time
fra
5-7 timers job dagtimer
400
2000
500
2500
Scenetekniker/Stagehand
pr. 30 min fra
5-7 timers job dagtimer
180
1600
225
2000
UNDERHOLDNING
Disc-Jockey i 4 timer (med plader)
fra
pr. ekstra time
1600
320
2000
400
Disc-Jockey i 4 timer (med plader / mixerpult)
fra
pr. ekstra time
2000
320
2500
400
fra 4000
5000
Komplet diskotek med lys/lyd/DJ m.m. (4 timer)
Bands: Vi samarbejder med flere forskellige bands
Side 18
ring herom
KABELFORBINDELSER
Skærm
Signalkabler
Phono
Tip
Skærm
hot/+
kold/-
XLR
Ben 2
Ben 1 & 3
Jack stereo
Tip
hot/+
Ring
kold/Skærm
stel
XLR
Ben 2
Ben 3
Ben 1
Jack mono
Tip
hot/+
Skærm
stel
XLR
Ben 2
Ben 1 & 3
XLR
Ben 2
Ben 1
Speakon 4 polet:
Ben 1+
=
Ben 1=
Ben 2+
=
Ben 2=
Left/bass +
Left/bass Right/top +
Right/top -
Speakon 8 polet:
Ben 1+
=
Ben 1=
Ben 2+
=
Ben 2=
Ben 3+
=
Ben 3=
Ben 4+
=
Ben 4=
Low/bass +
Low/bass Lomid/mell. +
Lomid/mell. Himid/horn +
Himid/horn High/diskant +
High/diskant -
Ring
Tip
Jack mono
Jack stereo
Skærm
Ben er mærket 1, 2 og 3.
XLR
Tip
Phono/RCA
Harting 6 polet
Ben 1
=
Ch. 1
Ben 2
=
Ch. 2
Ben 3
=
Ch. 3
Ben 4
=
Ch. 4
Ben 5
=
0 for ch. 1&2
Ben 6
=
0 for ch. 3&4
Kappe/skærm =
Jord
Højttalerkabler
Jack mono
Tip
hot/+
Skærm
kold/-
Skærm
Tip
L1
L2
L3
N
CEE 5 polet stærkstrøm
=
Fase 1
=
Fase 2
=
Fase 3
=
0 / nul
=
Jord
Kombinationen af en fase og nul giver 230 volt og ved
kombination af to faser vil der være 380 volt. Derfor er det
meget vigtigt at du er omhyggelig med opmontering af
kabler og stik.
Ligeledes er det vigtigt at du kontrollerer stikudtaget hvor
du skal spille, da det er set før at der har været byttet rundt
på en fase og nul. Så check det altid før du tilslutter udstyr.
Skydeafstand for storskærme
PG10X med fast optik
80“
100“
150“
200“
Alle ben er mærket på
både speakon 4 og 8.
Side 19
=
=
=
=
172x129
200x150
300x225
400x300
cm
cm
cm
cm
270-325
320-380
480-580
640-770
cm
cm
cm
cm
C465
wide
Normal
tele
80“
100“
150“
200“
255-320
295-370
445-555
590-740
300-360
350-420
525-630
700-840
565-875
660-1015
990-1525
1320-2030
PRAKTISKE TIPS
*
Medbring altid billedlegitimation dvs. pas eller kørekort, samt sygesikringsbevis.
Hvis du får en anden person til at hente udstyret, så giv ham besked på dette, da det er denne
person som der hæfter for det lejede udstyr på lejekontrakten.
*
Bestil anlægget i så god tid som muligt. Det er jo altid en fordel at kunne få det man godt vil
leje. Så kort sagt - først til mølle ............. Husk det nu.
*
Når du bestiller, så aftal et fast afhentningstidspunkt med det samme - og husk lige at
overholde dette selv. Vi forsøger så godt vi kan at undgå at folk kommer til at stå og
vente. Så gør både dig selv og os, men også de andre kunder den tjeneste - at komme til tiden.
Det kan jo være at det bliver dig der bliver den uheldige der skal vente, fordi en anden ikke kan finde
ud af at komme til tiden.
*
Transporten. Her ser vi alt for ofte at folk kommer i for små biler, så de er nødsaget til at køre
flere gange. Hvis du bliver i tvivl om hvor meget det lejede udstyr fylder, så ring til os. Hvis du har
planer om at få udført transporten af 3x34 og lignende, så HUSK at bestille vognen 2 dage i
forvejen til et fast afhentningstidspunkt. Vi ser desværre folk der må stå og vente i flere timer. Det
er jo ærgeligt at vente og samtidigt komme for sent på job. Hvis du har bestilt en vogn, så ring og
fortæl os hvornår den kommer og afhenter.
*
Du skal altid sikre dig at strømforholdene er i orden. Find derfor ud af hvad der er for
stikudtag og hvor langt du skal trække strømmen. Hvis du skal bruge 380 volt skal du altid sikre dig
at det er forbundet korrekt i stikket. Dette kan du gøre med en spændingsmåler.
Du kan ikke altid stole på at stikudtaget i væggen er forbundet korrekt, og du risikerer at brænde alt
det lejede udstyr af, hvis det får tilført forkert spænding. Og det koster dyrt! Det er sjældent at
spillestedet dækker omkostningerne.
*
Hvis du har planer om at benytte vores udstyr med andet, så undersøg altid hvilke stikforbindelser
du skal bruge og hvordan det skal kobles sammen.
*
Ved aflevering af det lejede udstyr - så kom til den aftalte tid. Det står altid på kontrakten.
Et godt råd. Gennemgå kontrakten samtidig med at du kontrollerer at du har det hele med hjem fra
dit arrangement (før du kører hjem fra job). Vi ser alt for ofte at folk de glemmer kabler ude hvor de
har spillet - og det er så ærgeligt.
Husk altid at kablerne skal være oprullet korrekt når du skal aflevere dem. Det koster 10 kr pr. kabel
som vi skal rulle op for dig. Og husk at fjerne alt tape/gaffa fra kablet. Så derfor, aflever anlæg/
kabler i orden, ligesom du selv forventer at modtage det fra os når du afhenter. Du er jo heller
ikke selv interesseret i at modtage en bunke kabler i en stor knude.
*
Sørg altid for at du har gaffatape, lærredsstropper og værktøj med på dit job.
Du kan købe det meste i butikken, når du henter dit anlæg.
*
Hvis der skulle opstå problemer med det lejede udstyr - så ring altid til os.
"Det er jo det vi er her for"
Med venlig hilsen
MEGASOUND