sKoler - Kulturskolerne

UDSKOLING
Skoleår 2014/2015
Kultur og Natur
Aktiviteter for børn
i skole og dagtilbud i Køge Kommune
1
udskoling
K
olofon
Udgivet af:
Kulturafdelingen
Fælles- og Kulturforvaltningen
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Grafik:
Johannes Brandt González
Kære lærer og pædagog i Køge Kommune
Skriv dine kommentarer i en mail
til [email protected] eller kontakt
Kulturafdelingen på tlf. 5667 6767
hvis du er aktør og ønsker at
være med i kommende udgivelser
- eller hvis du har ris eller ros til
kataloget.
Dette katalog indeholder en let tilgængelig oversigt over
det mangfoldige udbud af aktiviteter og tilbud til skoler og
dagtilbud, som findes i Køge Kommune. Kataloget skal give
dig, som tilrettelægger undervisning og aktiviteter for børn,
et større overblik over de mange tilbud.
Kataloget er derfor opdelt i fire særskilte kataloger for dagtilbud, indskoling, mellemtrin og udskoling.
Kulturafdelingen i Køge Kommune står bag udgivelsen og
håber, at kataloget vil få rigtigt mange til at benytte sig af
kultur- og naturaktiviteter i kommunen.
God fornøjelse
Anette Simoni
formand for Kultur- og Idrætsudvalget
2
indhold
Indhold:
Tapperiet/Køge Ungdomsskole
s.
Køge Kyst
s.
Det Grønne Hus / Energitjenesten s.
Svenstrup Naturskole
s.
Køge Maritime Aktivitetscenter
s.
Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe,
Stevns og Køge
s.
Friluftsrådets.
Køge Billedskole
s.
Køge Byhistoriske Arkiv
s.
KØSs.
Køge Natur- og Miljøskole s.
Kreative Børn - Dansehallerne
s.
Kreative Børn Busters Medieakademi
s.
4
5
6
10
32
33
36
37
40
49
54
73
75
over
Køge
Køge Ungdomsskole/Tapperiet
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Idræt
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Klatrekursus på Tapperiets/Ungdomsskolens udendørs klatrevæg, hvor eleverne gennem fysisk udfordring og udfoldelse, har mulighed for at klatre
12 meter op over Søndre Havn og få en fantastisk
oplevelse og udsyn over Køges tage og Køge Bugt.
En erfaren klatreinstruktør giver undervisning i basale
klatreteknikker og sørger for, at sikkerheden er i top.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
4
Hverdage og weekend, 3 lektioner
Tapperiet, Søndre Badevej 1, 4600 Køge
Leje af anlæg 500 kr. for 3 timer
Instruktør: 1050 kr. for 3 timer
Almindelige fysiske evner
Jacob Karrebæk, tlf. 20 66 64 82
mail: [email protected]
udskoling
Klatring
på
Søndre Havn
Køge Kyst
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Alle fag
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
På Søndre Havn kan det overdækkede udekøkken,
der rummer bænke, havnebier, stenbjerg, pæleskov
med hængekøjer og 51 havnehaver benyttes.
Udekøkkenet består af fire store griller og fire arbejdsstationer med vand og el.
Der er et lydanlæg, så du let kan afspille musik med
din smartphone via bluetooth.
Lån nøgle til toilet eller køkkenskur.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
5
Maj-okt. - i dagtimerne
Opdagelsen, Søndre Molevej 9, Søndre Havn, 4600
Køge
Gratis
Nøgleansvarlig er over 18 år
Berit Kingod, 56 67 83 41
mail: [email protected]
http://www.koegekyst.dk/
udskoling
Byrum
på skolen
Det Grønne Hus/Energitjenesten
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Fysik/kemi
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Eleverne måler ved hjælp af SparOmeter, udlånt af
Energitjenesten i klassesæt, skolens elforbrug. De
undersøger de enkelte apparaters forbrug og beregner et eventuelt elsparepotentiale.
Der kan i den forbindelse laves en elsparekampagne
på skolen.
Tidsrum
Sted
Pris
Hele året - 4 timer
På skolen
5000,- kr. + moms og evt. materialer
Forudsætninger
Kontakt
Lotte Lund, tlf. 36 98 68 34
mail: [email protected]
http://www.energitjenesten.dk/om-sef.html
6
udskoling
Elforbrug
Det Grønne Hus/Energitjenesten
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Fysik/kemi
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Forløbet består af forskellige opgaver om solenergi.
Forløbet kan sammensættes på flere forskellige
måder og giver mulighed for at opleve forskellige
former for solenergi.
Eleverne laver forsøg med solceller og solfangere.
Tidsrum
Sted
Pris
Hele året - 4 timer
På skolen
5000,- kr. + moms og evt. materialer
Forudsætninger
Kontakt
Lotte Lund, tlf. 36 98 68 34
mail: [email protected]
http://www.energitjenesten.dk/om-sef.html
7
udskoling
Solenergi
elforbrug
Det Grønne Hus/Energitjenesten
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Fysik/kemi, geografi, samfundsfag, matematik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Undervisningsmaterialet ”Teenagere & elforbrug”
har til formål at styrke faglighed i læren om energi
og energibesparelser.
Undervisningen lægger vægt på at inddrage eleverne aktivt gennem hands-on undervisning, rollespil
og fremtidsscenarier.
Tidsrum
Sted
Pris
Hele året - 4 timer
På skolen
5000,- kr. + moms og evt. materialer
Forudsætninger
Kontakt
Lotte Lund, tlf. 36 98 68 34
mail: [email protected]
http://www.energitjenesten.dk/om-sef.html
8
udskoling
Teenageres
Det Grønne Hus/Energitjenesten
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Fysik, geografi og hjemkundskab
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Eleverne får indsigt i, hvordan forbrugsmønstre kan
være svære at bryde samt de konsekvenser, det har
for miljøet.
Eleverne oplever et materiale, som gennem eksempler fra dagligdagen viser, hvor vigtigt det er at
handle fremadrettet.
Materialet kan opdeles.
Tidsrum
Sted
Pris
Hele året - 4 timer
På skolen
5000,- kr. + moms og evt. materialer
Forudsætninger
Kontakt
Lotte Lund, tlf. 36 98 68 34
mail: [email protected]
http://www.energitjenesten.dk/om-sef.html
9
udskoling
Unges forbrug af tøj, el & mad
i
Skolebigård
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Eleverne orienteres om biernes liv og levevilkår.
Lideledes orienteres de om, hvorfor honningbierne
er vigtige for frø, bær og frugthøsten i haver og på
marken.
Tidsrum
1. jan.-1. maj, 1. maj-15. juni & skolestart-sep. - 3
lektioner for vinter / 5 lektioner for sommer
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b i Borup. Eller
efter aftale på skolen
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
10
udskoling
Besøg
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse – 10. klasse
Beskrivelse
Eleverne skal efter en instruktion selv ud for at finde et
antal beskrevne blomster.
Senere skal eleverne tegne og fortælle hinanden om
deres iagttagelser. Evt. også hvor de enkelte planter
blev fundet, hvilke planter groede samme sted, groede
der træer, eller var det i græs.
Desuden skal eleverne beskrive planterne på papir,
samt presse udvalgte planter, som tages med hjem til
skolen.
Der kan også laves kollager.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
11
1. jan.-1. maj, 1. maj-15. juni & skolestart-sep. Min. 3 lektioner. Der anbefales 5/6 lektioner
Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1b i Borup. Evt. et
naturområde efter eget ønsker
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Botanik
grønne mad
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur/teknik, hjemkundskab
7. klasse – 10. klasse
Beskrivelse
Der laves mad i naturen.
Eleverne samler urter, som rengøres og bruges til
brændenældesuppe og til bagt brød med urter.
Brødet laves bl.a. af valle, som vi får ved at kværne
smør med kærnemælk.
Andre mulige retter: Svensk pølseret, pirogger, æbletærter, m.v.
Måltidet nydes omkring bålet.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
12
Hele året - 3/5 lektioner
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b, Borup,
Evt. på skolen eller et aftalt naturområde
Gratis
Måltid aftales på forhånd
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Naturens
planter i naturen
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik, andre relevante fag
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Der fortælles om dyrene, og om hvad de hedder,
hvordan de lever, hvad deres føde er, og hvordan de
enkelte dyr trækker vejret i det våde element.
Derudover vil forskellige analyser være aktuelle.
Det kan være vandkvaliteten, prøvetagninger m.v.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
13
Ferskvandssøer: 15. apr. – 15. okt. - 5 lektioner
Vandløb: Hele året. - 5 lektioner
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b i Borup.
Evt. et helt andet sted efter nærmere aftale
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Dyr &
og frugter
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Vi indsamler frø og frugter i medbragte kurve, som efterfølgende sorteres.
Det hele arrangeres på en udstilling, hvor vi finder vi
ud af, hvordan de enkelte frø/frugter spreder sig til nye
planter i naturen.
Bøg, agern m.v. kan evt. tages med hjem til skolen til
dyrkningsforsøg.
Evt. høst af blommer, hyben eller hyldebær kan koges til
saft eller marmelade til smagsprøve inden hjemturen.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
14
Hele året - 3/5 lektioner
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b i Borup.
Evt. et andet udvalgt naturområde efter aftale
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Frø
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse – 10. klasse
Beskrivelse
Eleverne får mulighed for at studere Naturskolens
beholdning af konserverede fugle. Hvor vi via huskespil lærer fuglene at kende.
Desuden taler vi om, hvor fuglene lever, om redebygning, om trækfugle og om næbets betydning for
indtagelse af føde.
Om efteråret og vinteren laver vi fedtkugler til
fodring og taler om, hvordan vi kan hjælpe fuglene
bedst gennem vinteren.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
15
Hele året - min. 4 lektioner
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b i Borup.
Evt. et andet udvalgt naturområde efter aftale
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Fugletur
og gravning
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Geografi, andre relevante fag
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Eleverne lærer om det geologiske grundlag for arrangementet.
Bl.a. om dannelsen af et 2 km tykt kalklag dannet i
Kridttiden for 100-60 mio. år siden, da Danmark var
dækket af hav, hvori der levede forskellige dyr og
alger.
Vi kan se de øverste lag af kalken og vil ved hjælp
af hammer og mejsler frilægge muslinger, hajtænder og søpindsvin m.v.
Tidsrum
Sted
Pris
15. apr.–efterårsferien - 3/5 lektioner
Karlstrup Kalkgravs parkeringsplads, Silovej 1
Gratis
Forudsætninger
Kontakt
Der anbefales solidt fodtøj, evt. gummistøvler
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
16
udskoling
Geoligi
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Alle fag
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Under forløbet kan vi lave mange forskellige ting, her
følger en række eksempler:
Rollespil, træklatring, vildmarksvandring bivuakbygning,
flagermustur og insektlokning.
Oplevelser i natten - vi iagtager nattes lyde - eller det
kan være natteløb af forskellige karakterer.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
17
Hele året - 1/flere overnatninger
Ved Naturskolen og i skoven der støder op til Svenstrup Gods
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Lejrskoleaktiviteter
tur i kystområder
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik, andre relavante fag
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Afhængig af årstid og sted kan man bl.a. lave:
Fugleobservationer, undersøge lagunens vanddyr,
undersøge dannelsen af nyt land, undersøge planteliv og undersøge opskyl på strandbredden.
Iagttagelse af ebbe og flod, feltopgave med undersøgelse af plantebælter fra kystlinjen og f.eks. 50 m
ind i landet, og undersøge hvilke dyr, som gemmer
sig i sandet langs kysten og i det salte vand.
Dertil kan der knyttes kollager og digtning.
Tidsrum
Sted
Mar.–okt - 4/6 lektioner
Ølsemagle Revle eller Køge Søndrestrand
Pris
Forudsætninger
Kontakt
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
18
udskoling
På
i naturen
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Matematik, natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Der medbringes forskellige måleinstrumenter, som
benyttes til udvendige målinger af træer og brændestabler m.v., samt indvendige mål, hvor det er
muligt. Alle målinger noteres, og der foretages
beregninger af forskellig karakter, såsom rummeter,
m.v.
Notaterne er til brug for det videre arbejde i klassen.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
19
Hele året - 4 lektioner
Efter aftale vælges et skovområde, fx Kimmerslev
Hessel eller Klosterskoven
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Matematik
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Som opstart får eleverne indsigt i dyrkning af pil, fx
hvordan man gør, hvornår skal de plantes, passes
og høstes, samt behandling af pil før brug.
Derudover snakker vi om brugen af pil gennem
tiden, fx til læ - plantning i markskel, som skelet
ved bygning af lerklinede huse, samt til allehånde
brugsting.
Herefter flettes der på livet løs.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
20
Hele året foruden vinter - 5 lektioner
Skovbo Naturskole, Ryeskovvej 1b. i Borup.
Evt. på egen skole
Gratis
Bookning 14 dage før
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Pileflet
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og Teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Der er fem forløb, som fordeles til fem klasser efter
først til mølleprincippet.
Der gives først den nødvendige teori og instruktion.
Derefter kommer eleverne i aktion med klipning og
bundtning af granet.
Eleverne får mulighed for på egen krop at mærke,
hvad det vil sige at være skovarbejder.
Det vil være muligt at få granbundter med hjem til
julepyntning på skolen.
Naturskolen giver varm kakao.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
21
Efterårsferien-20. nov. - 5 lektioner
Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1b, Borup
Gratis
Varmt og passende tøj og gode støvler + en solid
madpakke
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Skovarbejder
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Sammen leder vi efter alle former for spor efter
dyrs aktiviteter i skoven. Det kan være fodspor
efter pattedyr, ædespor i svampe efter mus, sneglespor og fejespor efter rådyr.
Der er mange metoder at sætte sig ind i for at finde
og tolke spor. F.eks. hvordan forskerne gennem tiderne har bestemt og endda tidsbestemt forskellige
dyrs eksistens i eksempelvis Danmark.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
22
Hele året - min. 4 lektioner
Svenstrup Naturskole Ryeskovvej 1b, Borup.
Evt. et naturområde i skolens nærhed
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Sportur
og evolution
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Svampe er mere end bare paddehatte i skoven. Vi
taler om, hvordan svampe er opbygget, og hvorfor
de udgør et rige for sig.
Vi kommer ind på biodiversiteten i svamperiget og
drøfter den store økologiske betydning, svampe har.
Herefter går vi ud og indsamler svampe og undersøger biodiversiteten i naturområdet.
På Naturskolen studerer vi svampene under stereomikroskop og slutter med en gennemgang af, hvad
grupperne har fundet.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
23
Ultimo august-december - 4 lektioner
Svenstrup Naturskole Ryeskovvej 1b i Borup.
Evt. et aftalt sted i nærhed af skolen
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Svampe
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Erik, Skovarbejder i Svenstrup Skovdistrikt og Asta,
naturvejleder, fortæller om fældning af træer og
de mange aspekter, det indebærer såsom; sikkerhed, historie, skovdyrkning som virksomhed, hvad
bruges træet til, og hvilken betydning har det for
naturen.
Der vil blive udvalgt et træ i skoven, der skal fældes. Før og under fældningen fortæller og viser Erik
om tekniker, der bruges ved træfældning.
Efter fældningen skal eleverne i aktion med sav,
økse og afbarkningsjern.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
24
September–april - 4/5 lektioner
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b, Borup.
Evt. i en af Svenstrup Gods skove
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Træfældning
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Matematik, sløjd, natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Lav udtynding i et skovområde og læg de fældede
stammer i stabler til matematisk beregning over af,
hvor mange m3 træ I fældede.
Eleverne er med til at udvælge træer og fælde/udtynde et skovområde. Træerne skæres op i salgsbare længder og stables.
Afslutningsvis opmåles stablerne, og der beregnes,
hvor mange rummeter den enkelte stabel indeholder.
Tidsrum
Sted
Pris
Bedst fra august–april - 5 lektioner
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b, Borup
Gratis
Forudsætninger
Kontakt
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
25
udskoling
matematik i skoven
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Idræt
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Eleverne deles op i tre grupper, som cirkulerer fra aktivitet til aktivitet.
Træklatringen forestås af en træklatreinstruktør. Instruktøren står for sikkerheden og instruerer i at klatre
til tops ved egen kraft.
Naturvejlederen står for instruktionen ved pileskydningen og øksekast.
Træsnit sker under lærens opsyn ved bålpladsen, hvor
der er bål. Hvis nogle hellere vil prøve kræfter med en
økse, er der mulighed for at kløve brænde.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
26
Hele året - 4/5 lektioner
Svenstrup Naturskole Ryeskovvej 1b i Borup.
Evt. arrangeres det i en af Svenstrup Gods skove
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Træaktiviteter
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Vi iagttager træstammer inklusiv farve, grenstilling,
knopper, blade og blomster samt frugtsætning.
Der benyttes forskellige metoder til at lære de enkelte træer at kende. Evt. tegner deltagerne træerne.
Der kan indlægges lidt skovhistorie, for eksempel
om træet er indført eller om, det er et oprindeligt
dansk træ.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
27
Hele året - min. 3 lektioner
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b, Borup.
Evt. i en af Svenstrup Skovdistrikts øvrige skove
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Trækendskab
planter & dyr
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Der medbringes eksotiske rekvisitter, som Skov- og
Naturstyrelsen har udlånt til Naturskolen. Rekvisitterne er ulovligt forsøgt indsmuglet til Danmark,
hvorfor de er konfiskeret af Skov- og Naturstyrelsen.
Eleverne får mulighed for at se og røre ved tingene.
Der vises billeder og tekster fra det opfølgende og
oplysende materiale, som Naturstyrelsen har udarbejdet.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
28
Hele året - 4/5 lektioner
Svenstrup Naturskole. Ryeskovvej 1b i Borup.
Evt. på skolen
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Sjældne
i
Fasaneriet
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Der fortælles om opdræt af fasaner og om skyttens
arbejde, som i stor udstrækning består af vildtpleje.
Vi ser jægernes frokoststue med de mange trofæer.
Desuden ser vi opdrætsgårdene og går en tur i den
gamle dyrehave.
Hvis skytten har tid, vil han besøge os ½ times tid.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
29
15. maj-15. jul. - 3/4 lektioner
Fasaneriet, Svenstrup Gods, Borupvej 94, Borup
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Besøg
og rådyr
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Eleverne lærer om jagt, skydevåben og diverse
jagtteknikker såsom brækning og forlægning. Der
vil løbende blive fortalt om dyrets anatomi i sammenligning med menneskets.
Eleverne aktiveres undervejs ved at lave kollager
omhandlende jagt. Der kan tegnes og findes billeder
i Naturskolens jagtblade til kollagerne.
Klassen må gerne medbringe vildtkød fra vildthandler eller supermarked, hvis der er ønsker om at
afrunde besøget med smagsprøver ved bålet.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
30
15. nov.–15. jan. - 4/5 lektioner
Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1b, Borup
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Jagt
en vildand/fasan
Svenstrup Naturskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Deltagerne skal plukke vildænder eller fasaner. Når
fuglene er plukket, skal de åbnes, og indvolde og
organer tages ud.
Naturvejlederen hjælper undervejs og fortæller om
fuglene, deres liv i naturen samt om fjerdragten.
Deltagerne aktiveres undervejs ved at lave kollager.
Der kan tegnes og findes billeder i Naturskolens
jagtblade til kollagerne.
Der er mulighed for selv at medbringe og tilberede
noget vildt til smagsprøver og hygge ved bålet.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
31
10. sep.-15. jan. - 4/5
Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1b, Borup.
Evt. på skolen
Gratis
Asta Israelsen, tlf. 20 51 76 71
mail: [email protected]
www.svenstrupnaturskole.dk
udskoling
Pluk
& rundvisning
Køge Maritime Aktivitetscenter
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie og sløjd
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Foredrag om historiske søslag i Køge Bugt samt fortælling om de orlogsfartøjer, der deltog i slagene.
Rundvisning på vort værksted, hvor skibsmodellerne bliver bygget i størrelsesforholdet 1:20.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
32
Hele året - 1/2 timer
Køge Maritime Aktivitetscenter, Gule Hal,
Strandpromenaden 1, 4600 Køge
Efter behag
Per Bøgelund-Hansen, tlf. 29 92 47 47
mail: [email protected]
udskoling
Foredrag
Folkekirkens Skoletjeneste
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Dansk,kristendoms
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Projektet introducerer eleverne for Søren Kierkegaard og fem centrale Kierkegaard-begreber: Skyld,
frihed, angst, tro og kærlighed.
Disse begreber har Maja Lisa Engelhardt, Christian
Lemmerz, Erik A. Frandsen, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen hver fremstillet et billede ud
fra, som klassens arbejde tager afsæt i.
Ved tilmeldning modtager klassen et klassesæt med
tegneserien Kierkegaard, kunstplakater samt undervisningsoplæg.
Tidsrum
Sted
Pris
Sep. - 8/16 lektioner
På skolen
Gratis
Forudsætninger
Kontakt
Klassen skal tilmeldes inden 1. sep. 2014
Sidsel L. Svensson/Birgitte Krogh, tlf. 30 33 72 94
mail: [email protected]
www.fsfisk.dk / www.paakant.dk
33
udskoling
På kant med Kierkegaard
Folkekirkens Skoletjeneste
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Dansk, historie, samfundsfag, kristendom
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
70-året for Danmarks befrielse markeres ved at præsentere eleverne for en række øjenvidneberetninger fra
2. Verdenskrig.
Hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske og
det danske samfund? For hvad var det en frihed til? Og
hvad er frihed i det hele taget?
Ved tilmeldning modtager klassen undervisningsoplæg
med bl.a. filminterview.
Tidsrum
Sted
Pris
Jan. - 8/12 lektioner
På skolen
Gratis
Forudsætninger
Kontakt
Klassen skal tilmeldes inden 1. sep. 2014
Sidsel L. Svensson/Birgitte Krogh, tlf. 30 33 72 94
mail: [email protected]
www.fsfisk.dk
34
udskoling
Øjenvidner fra befrielsen
må ikke slå ihjel?
Folkekirkens Skoletjeneste
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Samfundsfag, kristendom
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Findes der situationer, hvor det er okay for mennesker
at slå ihjel? Fx krig, selvforsvar, aktiv dødshjælp, medlidenhedsdrab eller dødsstraf.
Klassen spiller et dilemmaspil og forbereder afslutningsvist spørgsmål til en samtale med deres lokale præst.
Ved tilmeldning modtager klassen undervisningsoplæg.
Tidsrum
Sted
Pris
Mar. - 8/12 lektioner
På skolen
Gratis
Forudsætninger
Kontakt
Klassen skal tilmeldes inden 1. sep. 2014
Sidsel L. Svensson/Birgitte Krogh, tlf. 30 33 72 94
mail: [email protected]
www.fsfisk.dk
35
udskoling
Du
Friluftsrådet
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik, mf.
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Grønt Flag-ordningen rummer nogle rigtigt gode værktøjer til at arbejde med bl.a. miljø-, energi- og klimadagsorden ude på skolerne.
I får bl.a. en introduktionsdag, hvor konceptet Grønt
Flag - Grøn Skole forklares, og skolen bliver sat konkret
ind i, hvad ordningen indebærer. Der er råd og vejledning fra Det Grønne Hus om materialer til elevundervisning inden for energi, transport og klimaforandringer
samt evt. faglige oplæg.
Der kan komme en ung frivillig klimaambassadør på
skolen fra tænketanken CONCITO, som vil holde oplæg.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
36
Ikke angivet
På skolen
Gratis
Hvis hele skolen tilmeldes, kræves et Miljøråd oprettet
Lene Lindkvist Okholm, 56 67 24 88
mail: [email protected]
http://www.groentflag.dk/
udskoling
Grønt Flag - Grøn Skole
tegning
Køge Billedskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Dansk, historie, billedkunst
7. klasse - 8. klasse
Beskrivelse
Der arbejdes med digitale oplæg i et billedredigeringsprogram. Sort/hvide billeder hentes fra nettet og bearbejdes i computeren. Vi arbejder eksperimenterende
med effekterne i programmet så nye og anderledes
perspektiver opstår i tegningerne. Figurerne overføres
analogt til store flader.
Sideløbende laves animationer af figurerne i et animationsprogram. Animationsfilmene projekteres op side
om side med de tegnede figurer, så en ”levende væg”
fremstår.
Tidsrum
Sted
Pris
Hele året - 5 dage á 3 timer
På egen skole
9.700,- kr. inkl. materialer
Forudsætninger
Kontakt
Kit Kjærbye, tlf. 21 40 68 89
mail: [email protected]
www.køgebilledskole.dk/
37
udskoling
Digital/analog
Køge Billedskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Dansk, historie, billedkunst
7. klasse - 8. klasse
Beskrivelse
Eleverne fotograferer hinanden. Der arbejdes med lyset
og dramatikken i billederne og efterbehandles i photoshop. Farvelære, typografi, graffiti indgår i arbejdsprocessen.
Til sidst printes billederne ud i fire farvesætninger pr.
elev og sættes op i et fællesbillede.
Tidsrum
Sted
Pris
Hele året - 3 dage á 2 timer
På egen skole
3.980,- kr. inkl. materialer
Forudsætninger
Kontakt
Kit Kjærbye, tlf. 21 40 68 89
mail: [email protected]
www.køgebilledskole.dk/
38
udskoling
Andy Warhol-projekt
Køge Billedskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Dansk, historie, billedkunst
7. klasse - 8. klasse
Beskrivelse
Eleverne designer deres egne figurer, landskaber m.m.
ud fra et fastlagt tema eller en fortælling.
Figuren bygges op i 3.D og animeres efterfølgende.
Foto og lignende indgår i arbejdsprocessen.
Tidsrum
Sted
Pris
Hele året - 5 dage á 2 timer
På egen skole
5.800,- kr. inkl. materialer
Forudsætninger
Kontakt
Kit Kjærbye, tlf. 21 40 68 89
mail: [email protected]
www.køgebilledskole.dk/
39
udskoling
Animations Workshop
i telefonen
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Tag på opdagelse i Historiekanonen med lokale historier
om et udvalg af historiekanonens punkter.
Brug din mobil som digital kikkert og gå selv på jagt
efter historierne i byen. Brug smartphone og få information direkte på skærmen, mens du er på stedet.
I lærer om spor fra fortiden i lokalområdet, og eleverne
øver sig i at forbinde lokale fænomener med nationale
og globale forhold og omvendt.
Tidsrum
Sted
Pris
Hele året - 1/2 timers forløb
Køge By - evt. med start fra Byarkivet
Gratis - uden guide/tilmeldning
Forudsætninger
Kontakt
Smartphones med internetadgang + app Layar
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
www.kanonenitelefonen.dk
40
udskoling
Kanonen
vej i
Køge By
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie, idræt
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Orienteringsløb, motion og læring i samme tilbud.
Find vej i Køge By er et kombineret fotoorienteringsløb,
hvor der kan anvendes GPS og mobiltelefon undervejs.
Gå på opdagelse i byens detaljerigdom.
I lærer om spor fra fortiden i lokalområdet, og eleverne
øver sig i at forbinde lokale fænomener med nationale
og globale forhold og omvendt.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
41
Hele året - 1/2 timers forløb
Køge By, evt. med start fra Byarkivet
Gratis - uden guide/tilmeldning
Gratis folder fås på Byarkivet. Mulighed for at supplere med egne telefoner samt GPS fra Byarkivet
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
http://koegearkiverne.dk/k%C3%B8ge/historier-frasamlingerne-koge/find-vej-i-koge-og-fa-historienbag-navnet
udskoling
Find
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Digitalt undervisningstilbud på tværs af fire kommuner.
Gå på opdagelse i lokale kulturmiljøer i Køge, Stevns,
Greve og Solrød.
I lærer om spor fra fortiden i lokalområdet, og eleverne
øver sig i at forbinde lokale fænomener med nationale
og globale forhold og omvendt.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
42
Hele året - 1/2 timers forløb
Køge By, evt. med start fra Byarkivet
Gratis - uden guide/tilmeldning
Gratis folder fås på Byarkivet. Mulighed for at supplere med egne telefoner, samt GPS fra Byarkivet
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
www.kulturjagtkoegebugt.dk
udskoling
Kulturjagt Køge Bugt
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Se videofortællinger med fortællinger fra Søndre Havn.
Scan QR-koder på Søndre Havn og få adgang til filmene
på din smartphone, mens du er på stedet
I lærer om spor fra fortiden i lokalområdet, og eleverne
øver sig i at forbinde lokale fænomener med nationale
og globale forhold og omvendt.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
43
Hele året - 1/2 timers forløb
Søndre Havn, evt. med start fra Byarkivet
Gratis - uden guide/tilmeldning
Egne smartphones med internetforbindelse, QRkodescanner-app skal være installeret (gratis)
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
http://koegearkiverne.dk/k%C3%B8ge/historier-frasamlingerne-koge/find-vej-i-koge-og-fa-historienbag-navnet
udskoling
Fortællinger fra havnen
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Du kan nu få historien om Køges gader og stræder leveret på din mobiltelefon med SMS.
Hvorfor hedder det “Gløerfeldtsvej”, hvem er “Pedersvej” egentlig opkaldt efter, og hvordan er det nu med
“Bag Haverne”?
Mulighederne er mange, og du får svar på stedet.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 1/2 timers forløb
Køge By, evt. med start fra Byarkivet
Gratis - uden guide/tilmeldning - alm. sms-takst
Kontakt
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
http://koegearkiverne.dk/k%C3%B8ge/historier-frasamlingerne-koge/fa-koges-gader-og-straeder-pasms
44
Egne smartphones med internetforbindelse, QRkodescanner-app skal være installeret (gratis)
udskoling
sms’er om Køges gader
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Brug GPS i en moderne form for skattejagt.
Eleverne ledes rundt i byen og/eller på Åsen for at finde
og se på historiske spor.
skattejagterne anvender GPS i formidlingen af kulturarven i Køge by.
Der kan afhentes syv GPS’er fra Byarkivet.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 1/2 timers forløb
Køge By, evt. med start fra Byarkivet
Gratis - uden guide/tilmeldning - alm. sms-takst
Kontakt
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
http://koegearkiverne.dk/historieskolen/aktiviteter/
gps-jagt-i-koge
45
udskoling
GPS-jagt i Køge
store
Monumenttur
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Tag på opdagelse i Køge Kommunes monumenter og
skulpturer.
Tag de færdige ture i Køge eller Borup med trykte foldere, som kan fås på Køge Byarkiv eller Visit Køge. Eller
gå selv på opdagelse i den monumentale verden. Læs
historier bag stederne. Brug kort på telefonen.
I lærer om spor fra fortiden i lokalområdet, og eleverne
øver sig i at forbinde lokale fænomener med nationale
og globale forhold og omvendt.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 1/2 timers forløb
Køge og/eller Borup
Gratis - uden guide/tilmeldning
-
Kontakt
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
http://koegearkiverne.dk/k%C3%B8ge/historier/
den-digitale-byvandring
46
udskoling
Den
i
Køge
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Tag på interaktive sms-jagter i Køge by eller Ellemarken. Send dine svar på spørgsmål fra renæssancens
Køge og bliv ledt videre på turen.
Eller tag på sms-jagt i Ellemarken og gå på opdagelse i
beboelseskvarterets historie.
I lærer om spor fra fortiden i lokalområdet, og eleverne
øver sig i at forbinde lokale fænomener med nationale
og globale forhold og omvendt.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
47
Hele året - 1/2 timers forløb
Køge By, evt. med start fra Byarkivet
Gratis - uden guide/tilmeldning - alm. sms-takst
Egen telefon
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
http://koegearkiverne.dk/historieskolen/aktiviteter/
sms-jagt
udskoling
SMS-jagter
ressourcer
Køge Byhistoriske Arkiv
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Køge Arkiverne har en stor foto- og filmsamling, hvor
næsten alt er tilgængeligt på vores hjemmeside. Over
5000 fotografier, over 30 film, Køgedatabasen, fortællinger og meget andet ligger klar til brug i undervisningen.
I lærer om spor fra fortiden i lokalområdet, og eleverne
øver sig i at forbinde lokale fænomener med nationale
og globale forhold og omvendt.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året
Anvendes på skolen
Gratis - uden guide/tilmeldning
Adgang til computere
Kontakt
Lars Kjær, Tlf: 56 64 15 92
mail: [email protected]
www.koegearkiv.dk
48
udskoling
Digitale
gobeliner
KØS
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Billedkunst, dansk, historie, kristendom, samfundsfag
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Dialogbaseret undervisningsforløb, hvor eleverne går
på opdagelse i Danmarkshistorien og ser, hvordan Bjørn
Nørgaard har pustet liv i historiske personer og begivenheder gennem sin levende billedfortælling.
Vi kommer tæt på fortællingens virkemidler og går i
dialog med det monumentale værk.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 1 time
KØS, Nørregade 29, 4600 Køge
Gratis
Forløbet skal bookes min. 5 arbejdsdage forinden
Kontakt
KØS, Tlf: 56 67 60 20
mail: [email protected]
www.koes.dk/undervisning
49
udskoling
Nørgaards
KØS
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Billedkunst, dansk, historie, kristendom
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Undervisningsforløbet er dialogbaseret og tager udgangspunkt i Bjørn Nørgaards billedfortælling om reformationen.
Eleverne får indblik i en af Danmarkshistoriens mest
spændende perioder, reformationen. En tid præget af
opbrud og omvæltning. Magtbalancer udfordres mellem
konge og kirke, og krige udkæmpes på kryds og tværs!
Vi undersøger symboler og virkemidler i den kunstneriske fremstilling af den turbulente tid. Med dialogen som
metode åbner vi i fællesskab billedfortællingens dramatiske historier op.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 1 time
KØS, Nørregade 29, 4600 Køge
Gratis
Forløbet skal bookes min. 5 arbejdsdage forinden
Kontakt
KØS, Tlf: 56 67 60 20
mail: [email protected]
www.koes.dk/undervisning
50
udskoling
Reformationen
KØS
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Billedkunst, dansk, historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Den uafsluttede historie er et dialogbaseret undervisningsforløb med tilknyttet værkstedsdel, hvor vi arbejder i krydsfeltet mellem historiefaget og billedkunsten
og forholder os til vores egen nutid, fortid og fremtid ud
fra Bjørn Nørgaards principper.
Klassen oplever dramatisk historiefortælling gennem
Bjørn Nørgaards fantastiske gobeliner om Danmarks
historie. Vi kommer tæt på fortællingens virkemidler
og går i dialog med det monumentale værk. Eleverne
samarbejder om at lave en fælles billedfortælling om
vores egen tid.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 2½ time
KØS, Nørregade 29, 4600 Køge
600,- kr.
Forløbet skal bookes min. 5 arbejdsdage forinden
Kontakt
KØS, Tlf: 56 67 60 20
mail: [email protected]
www.koes.dk/undervisning
51
udskoling
Den uafsluttede historie
i dag
KØS
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Billedkunst, dansk, historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Dialogbaseret undervisning og/eller værkstedsforløb.
Hvad er mindekultur, og hvad er et mindesmærke?
Hvorfor har vi behov for at markere et minde med et
mærke, og er et mindesmærke relevant for os alle?
Er mindesmærket tidssvarende eller hører det hjemme
i fortiden? Vi undersøger mindesmærkets rolle i dag og
ser på, hvordan mindesmærket er relevant i nutidens
multikulturelle og globale samfund.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 1 time/2½ timer afhængig af forløb
KØS, Nørregade 29, 4600 Køge
0/600,- kr.
Forløbet skal bookes min. 5 arbejdsdage forinden
Kontakt
KØS, Tlf: 56 67 60 20
mail: [email protected]
www.koes.dk/undervisning
52
udskoling
Mindesmærket
KØS
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Billedkunst, dansk, historie
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Et værkstedsforløb om tegneserieteknik, tricks, billedanalyse, dialog og skitsetegning.
Vi tegner og farvelægger egne tegneserier i værkstedet. Eleverne lærer at bruge tegneseriens fortælleteknikker, figurer og udtryksformer med udgangspunkt i
Bjørn Nørgaards spændende, uhyggelige og sjove billedfortællinger fra Danmarkshistorien.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 2½ timer afhængig af forløb
KØS, Nørregade 29, 4600 Køge
600,- kr.
Forløbet skal bookes min. 5 arbejdsdage forinden
Kontakt
KØS, Tlf: 56 67 60 20
mail: [email protected]
www.koes.dk/undervisning
53
udskoling
Tegneserieværksted
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse
Beskrivelse
Skoven skifter med årstiderne.
Om foråret ser vi på blomster, knopper, dyregnav, insekter og spor efter de større dyr i skoven.
Efteråret byder på svampe, løvfald, bær og nødder.
Gennem lege og aktiviteter lærer vi om, hvordan dyrene er tilpasset et liv i skoven, hvordan de undgår deres
fjender og hvordan de finder føde.
Evt. kan turen være arrangeret som et GPS-løb.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 3/5 lektioner efter aftale
Skove i Køge Kommune eller Køge Ås
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
54
udskoling
Oplevelsestur
natur
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik og hjemkundskab
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Mange vilde planter i naturen er spiselige.
Vi indsamler årstidens planter og frugter og tilbereder
dem over bål. Vi bager brød efter, vi har malet mel og
vi kærner smør og laver ost. Der kan også steges fisk
eller kød.
Vi fortæller nogle af de spændende historier, der knytter sig til planter og træer.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
55
Maj-Okt. - 3/5 lektioner efter aftale
Naturskolen, Åshøjvej 35, 4600 Køge eller i en skov
i Køge
Gratis
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
udskoling
Spiselig
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Noget af det bedste ved at tage ud i naturen om foråret er oplevelsen af, at naturen vågner efter den lange
vinter.
På jagten efter forårsbebudere kigger vi på blomster,
træer, fugle og svampe.
Hvilke træer springer ud først? Er gransangeren kommet? Kan vi finde følfod og vorterod?
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Mar.-maj - 3/5 lektioner efter aftale
Skove i Køge Kommune eller Køge Ås
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
56
udskoling
Forårstur
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Matematik, sløjd
7. klasse
Beskrivelse
På turen gennem skoven hører vi om skoven som arbejdsplads.
Vi undersøger forskellige træer, måler deres højde og
alder samt snakker om anvendelsen af de forskellige
træsorter.
Efter en instruktion i teknik og sikkerhed fælder eleverne nogle mindre træer. Træet kan evt. benyttes til grøn
sløjd på Naturskolen eller egen skole.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
57
Nov.-dec. - 3 til 5 lektioner efter aftale
Skove i Køge eller Naturskolen, Åshøjvej 35, 4600
Køge
Gratis
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
udskoling
Skovhuggertur
et vandhul
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Vandhullets dyr og deres specielle tilpasning er spændende at undersøge.
Ved hjælp af net, lupper og små akvarier kan vi iagttage dyrene og snakke om deres økologi og de fødekæder, de indgår i.
Alle bliver beskæftiget med net og indsamlingsudstyr.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
58
Apr.-okt. - 3/5 lektioner efter aftale
Køge Ås eller ved Naturskolen, Åshøjvej 35, 4600
Køge
Gratis
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
udskoling
Undersøg
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Åens dyre- og planteliv undersøges.
Vandløbets sammensætning af dyreliv kan sige noget
om vandkvaliteten (Makro-index-metoden).
Vi kan sammenholde dette med målinger af ilt og
næringsindhold og derved komme ind på forurening.
Strømhastighed, åens fysiske forhold og afvandingsområde inddrages.
Naturskolens kanoer kan evt. anvendes i forbindelse
med undersøgelsen.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Apr.-okt. - 3 til 5 lektioner efter aftale
Køge Å
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
59
udskoling
Undersøg Køge Å
på
Revlen
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Ølsemagle Revle er et spændende sted med et varieret
plante- og dyreliv. Med net fanger vi insekter og småfisk i lagunen inden for Revlen.
Vi undersøger fangsten og snakker om de livsbetingelser, der er for dyr og planter i området.
Det er også muligt at undersøge opskyl på stranden.
Afhængig af årstid og vejr er det også muligt at undersøge fuglelivet.
NB: Turens forløb er afhængig af vejret på dagen.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
60
Apr.-okt. - 3/5 lektioner efter aftale
Ølsemagle Revle ved Rensningsanlægget, Københavnsvej
Gratis
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
udskoling
Opdagelse
og strandsten
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
På stranden ved Tryggevælde Å finder vi spændende
sten.
De kan alle fortælle en historie: Om hvordan de er endt
her? Hvorfor de ser sådan ud?
Vi berører emner som istid, ledeblokke, landskabsdannelse og stenalder m.m.
Tidsrum
Sted
Apr.-okt. - 3 til 5 lektioner efter aftale
Slusen ved Tryggevælde Ås udmunding i Køge Bugt
Pris
Forudsætninger
Kontakt
Gratis
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
61
udskoling
Strand
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Karlstrup Kalkgrav er et usædvanligt naturområde.
På en vandretur rundt i det gamle kalkbrud hører vi om
kalkens dannelse og anvendelse, vandet i kalkgraven,
dinosaurernes uddøen samt plante- og dyrelivet i dette
specielle område.
Til sidst prøver vi at finde 65 millioner år gamle forsteninger.
Tidsrum
Sted
Hele året - 3 til 5 lektioner efter aftale
Karlstrup Kalkgrav nord for Solrød Station
Pris
Forudsætninger
Kontakt
Gratis
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
62
udskoling
Kalkbrud & forsteninger
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Oplev naturen på ”primitiv” vis.
I kan overnatte på Naturskolen i shelter, bivauk eller i
telte.
Maden er selvfølgelig tilberedt over bål.
Forskellige friluftsaktiviteter kan knyttes til arrangementet, f.eks. en UNO-tur.
Eleverne anvender kort, kompas og GPS, laver ild på
flere måder og lærer om at klare sig i naturen.
Tidsrum
Sted
Sommerhalvåret
Natur- og Miljøskolen
Pris
Forudsætninger
Kontakt
Gratis
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
63
udskoling
Overnatning & teambuilding
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
UNO står for Udfordring, Natur og Oplevelse. En UNOtur er mellem 5 - 7 km lang og tager cirka 3 - 4 timer.
Eleverne bevæger sig i grupper efter kort rundt i skoven. Her møder de et antal udfordringer, der alle kræver, at de samarbejder om løsningen.
Turen er bygget op omkring en ”røverhistorie”, der også
tilfører spænding til forløbet.
Kan afsluttes med bål og pølser/snobrød (medbragt).
Tidsrum
Sted
Hele året - 3/5 lektioner efter aftale
Natur- og Miljøskolen, Åshøjvej 35, 4600 Køge
Pris
Forudsætninger
Kontakt
Gratis
Klassen skal inddeles i grupper á 5 – 7 elever
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
64
udskoling
UNO-tur
og bevægelse
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Idræt
7. klasse
Beskrivelse
Vi medvirker gerne til aktiviteter under overskriften:
O-løb, GPS-løb, kanosejlads på Køge Å og friluftsliv med
overnatning, bueskydning og klatring.
Kontakt Naturskolen og hør nærmere om mulighederne.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 3 til 5 lektioner efter aftale
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
65
udskoling
Idræt
insekter
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Naturskolen har 4 bifamilier.
Forløbet indledes med et oplæg om bifamilen og dens
organisering med dronning, drone og arbejderbier samt
biboets opbygning m.m.
Klassen deles derefter i to grupper. En gruppe besøger
en bifamilie (iført bidragter), undersøger den, finder
måske dronningen og tager honningtavler fra. Tavlerne
skrælles, slynges og honning tappes på glas.
Den anden gruppe tænder bål og bager pandekager.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
66
Ultimo maj til jun. - 3/5 lektioner efter aftale
Natur- og Miljøskolen, Åshøjvej 35, 4600 Køge
Gratis
Man skal have langærmede trøjer og lange bukser
på.
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
udskoling
Sociale
for en dag
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Vær med til at fodre og håndtere dyrene.
Hør om skadedyr, nyttedyr og kæledyr. Dyrene er bl.a.
kakerlakker, kaniner, piratfisk, agamer, slanger, fugleedderkopper, dværggeder og fugle.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 3 til 5 lektioner efter aftale
Natur- og Miljøskolen
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
67
udskoling
Dyrepasser
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Nogle af Naturskolens dyr kommer gerne ud på skolerne.
Vi snakker fødekæder og fødenet, rovdyr, tilpasning
m.m.
Med udgangspunkt i dyrene prøver vi at konstruere et
fødenet.
Tidsrum
Sted
Hele året - 3/5 lektioner efter aftale
Natur- og Miljøskolen, Åshøjvej 35, 4600 Køge
Pris
Forudsætninger
Kontakt
Gratis
Klassen skal inddeles i grupper á 5 – 7 elever
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
68
udskoling
Få besøg af naturskolens dyr
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse – 9. klasse
Beskrivelse
Undervisningsforløbet indledes med et oplæg om Darwins rejse.
Dernæst arbejder eleverne i grupper i seks forskellige
workshops, der alle belyser centrale begreber fra evolutionsteorien.
Eleverne udarbejder en undersøgelsesrapport, der fastholder resultaterne.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 3 til 5 lektioner efter aftale
Natur- og Miljøskolen, Åshøjvej 35, 4600 Køge
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
69
udskoling
Darwin og evolution
og klima
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Natur og teknik
7. klasse – 9. klasse
Beskrivelse
Undervisningsforløbet indledes med et oplæg om Darwins rejse.
Dernæst arbejder eleverne i grupper i seks forskellige
workshops, der alle belyser centrale begreber fra evolutionsteorien.
Eleverne udarbejder en undersøgelsesrapport, der fastholder resultaterne.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 3 til 5 lektioner efter aftale
Natur- og Miljøskolen, Åshøjvej 35, 4600 Køge
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
70
udskoling
Hav
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse – 9. klasse
Beskrivelse
Historiske værkstedsaktiviteter giver mulighed for, at
eleverne kan arbejde med fortidens arbejdsprocesser
og få en oplevelse af levevilkårene, som de var tidligere.
Der kan arbejdes med oldtiden, vikingetiden og middelalderen eller med samere og indianere
Efter aftale er det blandt andet muligt at arbejde med
bål og ild, male mel, bagning, ostefremstilling, smykker,
træskærearbejde, læder, bueskydning, støbning, smedning, klædedragt, vævning, rebslagning, møntslagning
og fægtning m.m.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 3 til 5 lektioner efter aftale
Natur- og Miljøskolen, Åshøjvej 35, 4600 Køge
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
71
udskoling
Historiske værkstedsaktiviteter
Køge Natur- og Miljøskole
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Historie
7. klasse – 9. klasse
Beskrivelse
På en cirka 2 timer lang tur rundt i Køge By får eleverne
en oplevelse af byens mere end 700 år lange historie.
Vi hører om byens grundlæggelse, købmænd, håndværkere og fattige, heksebrændinger, svenskekrige, byens
brand i 1633, pestepidemier, stormflod og begyndende
industrialisering m.m.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 3 til 5 lektioner efter aftale
Fr. VII på Køge Torv
Gratis
-
Kontakt
Jan A. Hansen, tlf. 20 41 27 89
mail: [email protected]
www.naturskolen-koege.dk
72
udskoling
Byvandring
Kreative Børn - Dansehallerne
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Idræt, matematik, kristendom, m.fl.
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Forløbet starter med et møde mellem danseformidleren og skolen/læreren, hvor skolens ønsker og behov
aftales.
Skolen/læreren og danseformidleren arbejder videre
med forløbsplanen og kommunikerer om forløbets indhold og struktur via mail.
Man kan afprøve dansen som et temaforløb på tværs af
klasserne eller give idrætslærerne et inspirationsmodul.
Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde og/eller med
rådgivning om dans på skolen efter forløbet.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 20 lektioener + 5 mødetimer for skolen
På skolen eller i en lokal kulturinstitution
12.800,- kr.
Bevægelsestøj: Bukser under knæerne
Kontakt
Dansehallerne, Anna Katrine Korning tlf. 33 88 80 41
mail: [email protected]
www.dansehallerne.dk
73
udskoling
Byg dit eget danseforløb
Kreative Børn - Dansehallerne
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Idræt m.fl.
7. klasse - 10. klasse
Beskrivelse
Workshoppen har fokus på kroppen, og eleverne bliver
udfordret gennem dansen.
Med en anerkendende og æstetisk tilgang leder danseren eleverne gennem forskellige øvelser og et forløb,
som baner vejen for elevernes egne kreative udtryk.
Danseren tager udgangspunkt i elevernes egne bevægelser og udfordrer dem derfra.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
74
Hele året - 8.00-14.00 - 5 lektioner eller 2 x 4 lektioner
På skolen i en sal med ipodtilslutning
2.800,- kr. (kort forløb) 5.400,- kr. (langt forløb)
Bevægelsestøj: Bukser under knæerne
Dansehallerne, Anna Katrine Korning tlf. 33 88 80 41
mail: [email protected]
www.dansehallerne.dk
udskoling
Danseworkshop - Sådan er jeg!
Kreative børn Busters Medieakademi
Relaterede fag
Klassetrin/alder
Dansk, billedkunst, historie, natur og teknik mv.
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Animation er den oplagte metode, når man som barn
eller ung kaster sig ud i filmproduktion, fordi den er
let at gå til og kreativiteten er i fokus. Historiefortælling, billedkomposition og filmsprogets virkemidler er i
centrum, når børnene skaber baggrunde, rekvisitter og
figurer og vækker dem til live gennem animeringen.
Forud for forløbet deltager læreren i en 3 timers forberende workshop og eleverne skal forberede sig i klassen.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
75
Hele året - 5 lektioner + forberelse
På skolen i en sal med ipodtilslutning
3.600,- kr. Der udbydes fire gratis forløb. Der trækkes
lod mellem interesserede. Tilmelding senest 15. maj
til Inge Merete Nielsen på fællesnettet
Smartboard/projektor, interentadgang, software.
Diana Bjørn Milenkovic tlf. 33 45 47 37
mail: [email protected]
www.buster.dk
udskoling
Animation stopmotion-teknik
Kreative Børn Busters Medieakademi
Relaterede fag
Klassetrin/alder
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
En produktions lydside overses ofte, men ikke desto
mindre udgør den en meget betydningsfuld rolle i
skabelsen af filmens, computerspillets eller tv-programmets fortælling og univers.
Workshoppen bliver et lærerigt og sjovt forløb, hvor
eleverne skal fremstille lydsiden til en færdiglavet animationsfilm. Eleverne skal opbygge en ny lydkulisse til
filmen dels med effekter og musik fra et online-arkiv og
dels ved selv at fremstille og indspille lyde med simple
rekvisitter.
Indledningsvis deltager læreren i en 3 timers forberende workshop, og eleverne skal forberede sig i klassen.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Hele året - 5 lektioner + forberelse
På skolen
3.600,- kr.
Min. 15 pc’er med mus og høretelefoner, internetadgang og smartboard/projektor
Kontakt
Diana Bjørn Milenkovic tlf. 33 45 47 37
mail: [email protected]
www.buster.dk
76
udskoling
Filmfortællinger med lyd
Kreative Børn Busters Medieakademi
Relaterede fag
Klassetrin/alder
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
I workshoppen skal eleverne bearbejde egne filmoptagelser og stillbilleder til en personlig billedcollage.
Vi undersøger billedernes virkemidler, eksperimenterer
med forskellige udtryk og sammensætter billeder ud fra
stemninger, farver og former.
Målet er bl.a. at lære eleverne, hvordan man kan lege
med filmmediet og gennem klippeteknikker skab et
visuelt personligt puslespil.
Forud for forløbet deltager læreren i en 3 timers forberende workshop, og eleverne forbereder sig i klassen.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
77
Hele året - 1-dags forløb 5 klokketimer / 2-dags forløb
1. dag 2-3 dobbeltlektioner og 2. dag 5 klokketimer
På skolen
3.600,- kr. (1 dag), 6.000,- kr. (2 dage)
1 computer/Ipad m. høretelefoner pr. elev + 1 til læreren, internetadgang og smartboard/projektor, software
Diana Bjørn Milenkovic tlf. 33 45 47 37
mail: [email protected]
www.buster.dk
udskoling
Dokumentarfradeungesegetliv
Kreative Børn Busters Medieakademi
Relaterede fag
Klassetrin/alder
7. klasse - 9. klasse
Beskrivelse
Vi leger og eksperimenterer med fortælleforløb, billedkomposition og dybdeperspektiv, musik, lydeffekter og
timing.
Grundmaterialet er et manga-univers, der giver mulighed for at arbejde med genrer, som eksempelvis eventyr
eller gyser. Workshoppen introducerer filmiske virkemidler, der anvendes inden for film, tv og reklamer, og
eleverne tilegner sig værktøjer, de efterfølgende kan
anvende til at skabe deres egne it-baserede produktioner eller som analytiske redskaber.
Indledningsvis deltager læreren i en 3 timers forberende
workshop og eleverne skal forberede sig i klassen.
Tidsrum
Sted
Pris
Forudsætninger
Kontakt
78
Hele året - 1-dags forløb 5 klokketimer / 2-dags forløb
1. dag 1-2 dobbeltlektioner og 2. dag 5 klokketimer
3.600,- kr. (1 dag), 6.000,- kr. (2 dage) eller 14.400,kr. (5 dage)
Min. 15 computere med mus & høretelefoner, internetadgang og smartboard/projektor, specifik software
Diana Bjørn Milenkovic tlf. 33 45 47 37
mail: [email protected]
www.buster.dk
udskoling
MotionComic
79
UDSKOLING
Skoleår 2014/2015
80