Badeværelse -

INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG (MATEMATIK)
AALBORG UNIVERSITET (AAU)
PRAKTISK INFORMATION TIL NYE MEDARBEJDERE
Version 140813/gc
http://www.math.aau.dk/index.php?id=197
Institut for Matematiske Fag består af ca. 35 videnskabelige medarbejdere og 5 sekretærer. Forskningen på
Institut for Matematiske Fag repræsenterer områder inden for matematisk analyse, matematisk fysik, topologi og
geometri, grafteori, kodningsteori, informationsteori, sandsynlighedsteori, statistik – herunder bl.a. rumlig statistik,
økonometri, biostatistik, bayesiansk statistik og simuleringsmetoder.
INFORMATION VEDRØRENDE INSTITUTTET
Postadresse
Fredrik Bajers Vej 7G (forkortet FRB7G), 9220 Aalborg Øst.
Vejviser
Sådan finder du Instituttet med forskellige transportmidler:
http://www.math.aau.dk/index.php?id=10.
Instituttets hjemmeside
www.math.aau.dk, herunder intranet: http://www.math.aau.dk/index.php?id=177
Institutleder
Søren Højsgaard, tlf.: 9940-8801, lokale G1-105, [email protected]
Viceinstitutleder
for forskning: Morten Nielsen, tlf.: 9940-8864, lokale G3-102, [email protected]
Sekretariatsleder
Merete Heide Dhaliwal, tlf. 9940-8800, lokale G1-101, [email protected]
Sekretariat
Amra Ibrisevic, tlf. 9940-8802, lokale G1-102, [email protected]
Gitte Carøe, tlf. 9940-8803, lokale G4-121, [email protected]
Lisbeth Grubbe Nielsen, tlf. 9940-8804, lokale G4-123, [email protected]
Mette Nebeling Rasmussen, tlf. 9940-9846, lokale G4-119, [email protected]
Se mere om sekretariatets funktioner her:
http://www.math.aau.dk/fileadmin/user_upload/www.math.aau.dk/Intranet/Praktisk/Se
krGuide.pdf.
Sekretariatets åbningstid
Sekretariatets åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-15.30 og fredag kl. 8-15.
IT support
www.its.aau.dk, email: [email protected], tlf.: 9940 2020
Instituttets organisering
Se mere på Instituttets intranet vedrørende organisering:
http://www.math.aau.dk/index.php?id=177.
AMiU/SU
Læs mere om Instituttets Arbejdsmiljø- og Samarbejdsudvalg her:
http://www.math.aau.dk/index.php?id=189.
Underudvalg
Læs mere om Rejseudvalg, Biblioteksudvalg og Informationsudvalg her:
http://www.math.aau.dk/index.php?id=192.
Studienævn
Matematik hører under Studienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi.
Kontaktinformation vedrørende formand, sekretær mv. findes her:
http://www.ses.aau.dk/studienaevn/matematik-nano/
School (SES)
Matematik og studienævn hører under School of Engineering and Science:
http://www.ses.aau.dk/om-school-of-engineering-and-science/
Mail-alias
Email til alle VIP
Email til alle TAP
Email til alle studerende
Fax
Instituttets fax har nr. 9815-8129 og er placeret i lokale G5-101.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
FAKTA VEDRØRENDE UNIVERSITETET
Universitetets hjemmeside www.aau.dk eller på engelsk www.en.aau.dk.
Universitetets tlf.nr.
+45 9940-9940.
Rektor
Per Michael Johansen
Organisation
http://www.aau.dk/om-aau/organisation/
Fakultet
Matematik hører under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet:
http://www.tek-nat.aau.dk/.
Dekan
Eskild Holm Nielsen.
HR-afdelingen
http://www.hr.aau.dk/. Her findes information af generel interesse for nyansatte.
Officielle dokumenter
Vedtægt, forretningsorden, årsrapport, strategier, politikker mv. Læs her:
http://www.administrationen.aau.dk/Officielle+dokumenter/
AAU Håndbog
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/mainpage.xhtml
Find rundt på AAU (kort)
http://www.aau.dk/Find+rundt+paa+AAU/.
PRAKTISK INFORMATION
Adresseændring
Ændringer vedrørende adresse og telefon skal meddeles Merete Heide Dhaliwal.
Alarmsystem
Pga. bygningens alarmsystem må vinduer og yderdøre ikke være åbne efter kl. 18.
Venligst vær ekstrem påpasselig med at lukke vinduet, da Instituttet ellers vil
modtage en regning for kørsel på alarm.
Betjentkontor
Betjentene har kontor i lokale A1-105, FRB7A, tlf. 9940-9663.
Bibliotek
Instituttets bogsamling findes i lokale G5-107. For udlån kontakt Amra, lokale G1102. Døren til Biblioteket låses automatisk kl. 16.
Biblioteker på AAU
Universitetet har flere biblioteksafdelinger på campus i Aalborg. Nærmeste afdeling
findes FRB7B, tlf. 9940-9404. Læs mere her: http://www.aub.aau.dk/.
Boghandel AAU
Universitetet har flere bogudsalg. Her bestilles fx undervisningsbøger til de
studerende. Den enkelte kursusholder er ansvarlig for bogbestilling, men Lisbeth
Grubbe Nielsen, rum G4-123, er gerne behjælpelig. Se mere på boghandlens side:
http://ftu.dk/.
Bøger til undervisning
Lærebøger lånes eller bestilles hos Amra, lokale G1-102.
Computerfaciliteter
En ”User Account Form”, se http://www.math.aau.dk/index.php?id=197, skal
udfyldes 1. arbejdsdag. Gæster skal aflevere skemaet til Amra, lokale G1-102, og
nye medarbejdere skal aflevere skemaet til Merete, lokale G1-101. For yderligere
vejledning se også Fakultetets fælles EDB-service: www.its.aau.dk.
Evakueringsplan
Ved hovedindgangen samt i G3 ved lokale G3-107 findes informationsmateriale om
evakuering i tilfælde af brand.
Ferie og fridage
Afholdelse af ferie meldes til Merete Heide Dhaliwal. Information vedrørende
afholdelse og optjening af ferie og særlige feriedage findes på siden:
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/1728.
Forsikring
Staten er selvforsikrende. Instituttet er ansvarlig for evt. skader.
Forskningsindberetning
VidenBase Nordjylland (VBN) er AAUs officielle forskningsdatabase. Lisbeth, lokale
G4-123, er redaktør og indtaster forskningspublikationer i VBN.
Hjemmearbejdsplads
For lån af hjemmeudstyr ansøges Institutrådet.
Hjertestarter
Ved hovedindgangen, FRB7G, findes en hjertestarter.
Kaffestue
I lokale G4-110 er en personalekaffestue med bl.a. en automat med gratis kaffe, te
mv. Amra eller alternativt Merete kontaktes, når automaten er løbet tør.
Kantiner
Universitetet har flere kantiner fordelt på campus i Aalborg. Den nærmeste kantine
er beliggende Fredrik Bajers Vej 7 mellem bygningerne A og B. Læs mere om
placering, menuer og åbningstider her: http://aau.eurest.dk/ .
Kontaktperson
Nye medarbejdere bedes kontakte Lisbeth, lokale G4-123, og meddele navn og
tlf.nr. på evt. pårørende, som skal kontaktes i nødstilfælde.
Kontorartikler
Kontorartikler mv. findes på lageret i lokale G1-103. Amra, lokale G1-102 er
ansvarlig for lageret.
Kopiering og print
Regler for indskanning af tekst og regler for kopiering og print kan ses her:
http://www.math.aau.dk/fileadmin/user_upload/www.math.aau.dk/Intranet/Praktisk/In
foomIndskanningkopieringsaftale.pdf
http://www.math.aau.dk/fileadmin/user_upload/www.math.aau.dk/Intranet/Praktisk/In
foomkopieringsaftale.pdf
Kopimaskine
Kopimaskinen og printerne i lokale G5-101 er reserveret til ansatte. Login vha.
adgangskort.
Lokalereservation
Foretages hos Lisbeth, lokale G4-123.
Mail og kalender politik
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/4795
Mobiltelefonsamtaler
Telefonsamtaler skal føres enten i kontoret eller udendørs. Af hensyn til kolleger
skal samtaler IKKE føres på gangene.
MUS-samtale
Instituttet tilbyder medarbejderne en MUS-samtale hvert år. Læs mere om
medarbejderudviklingssamtaler her: http://www.math.aau.dk/index.php?id=189.
Nøgler og ID-kort
For adgang til bygningen, FRB7G, udover hverdage kl. 8-16 skal betjentkontoret
lokale A1-105, FRB7A, kontaktes for nøgler og ID-kort. Merete, lokale G1-101, vil
være behjælpelig hermed. Når du forlader dit kontor, bør døren låses af
sikkerhedsmæssige hensyn. Ligesom det henstilles, at du ikke lukker andre ind i
bygningen efter åbningstid.
Personprofil
Hver medarbejder får en personprofil på AAUs hjemmeside, hvor du fx kan uploade
dit CV mv. Endvidere linker personprofilen til forskningsdatabasen, VBN,
(VidenBase Nordjylland).
Post
Snail mail modtages og afhentes hverdage ca. kl. 10.00 og kl. 14.30.
Postrum
Hver medarbejder har et postrum ved hovedindgangen.
Printere
En oversigt over Instituttets printere og deres placering findes her:
http://www.ist.aau.dk/documentation/ist-services/print/available-printers/.
Rapportserier
Læs mere om trykning af preprints og VBN på siden:
http://www.math.aau.dk/fileadmin/user_upload/www.math.aau.dk/Intranet/Praktisk/R
apGroenGul.pdf
Rygepolitik
Rygning foregår udendørs i de overdækkede gange i indre gård. Der må IKKE ryges
ved bygningens indgangspartier. Se AAU’s rygepolitik:
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/676;jsessionid=97F2AD665E
940854A75875633B2D127B.
Studieordninger
Studieordninger, rammestudieordning og eksamensordning mv. kan ses her:
http://www.ses.aau.dk/studienaevn/matematik-nano/studieordninger/.
Sygemelding
Ved sygdom gives besked til Merete Heide Dhaliwal, tlf. 9940-8800 eller email:
[email protected] Der gives besked til samme, når du er tilbage på arbejde
igen. Samtidig skal underskrives en tro- og love-erklæring.
Telefon – fastnet
Interne AAU-opkald foregår direkte vha. 4 cifre.
Eksterne opkald foregår ved at trykke 0 og vente for klartone.
Eksterne opkald til AAU foregår ved at trykke +45 9940 efterfulgt af de 4 lokale cifre.
Telefonnumre søges på AAUs hjemmeside. Ved problemer med fastnettelefon
kontaktes Amra, lokale G1-102.
Tjenesterejser
Amra, lokale G1-102, er behjælpelig med bestilling og afregning af rejser. Se
http://www.math.aau.dk/fileadmin/user_upload/www.math.aau.dk/Intranet/Praktisk/R
ejseafregning.pdf. Samarbejdspartner er VIA Egencia.
Undervisningsmodeller
http://www.math.aau.dk/fileadmin/user_upload/www.math.aau.dk/Intranet/Ressourc
er/130422-Undervisningsmodeller.pdf
Undervisningsnormer
Normer for undervisningsleverancer findes her:
http://www.math.aau.dk/index.php?id=206.
Unifitness
Universitetet har sit eget fitnesscenter, som studerende og ansatte for et mindre
månedligt beløb frit kan benytte. Læs mere her: http://www.unifitness.aau.dk/.
Whereabouts
Dine Whereabouts bedes skrevet på tavlen ved Hovedindgangen af hensyn til
kolleger og sekretariat. Skriver du ”arbejder hjemme” vil du kun i sjældne tilfælde
blive forstyrret af telefonopkald fra arbejdspladsen.