Hent - Inuit.org

20. marts 2012
[PRESSEMEDDELELSE: KUNST I KLIM KALKOVN 5.-9. APRIL 2012]
Limsten bliver til kunstværker
på på skeudstilling i Klim Kalkovn
6. udgave af »Kunst i Klim Kalkovn« involverer over 200 børn og voksne kunstnere
under temaerne »Kalk« og »Hav«
Eleverne fra Hannæsskolens 6. klasse i Vesløs betragter de fint udsmykkede limsten, som hver for sig udgør et lille kunstværk og til sammen danner
en helhed med livstræet som det samlende motiv. Foto: Henrik Westergaard
Påskeudstillingen i Klim Kalkovn vest for Fjerritslev rummer adskillige nyskabelser i år. Dels udvides
faciliteterne med et ekstra udstillingslokale hos Han Herred Havbåde i Slettestrand, dels er antallet af
udstillere forøget ganske betragteligt, og endelig lægger arrangørerne op til, at publikum kombinerer
besøget med natur- og kulturoplevelser i tilknytning til udstillingerne.
Udstillingen i Klim har temaet »Kalk«, og dette tema vil ikke mindst blive synligt i form af talrige små
kunstværker, som er fremstillet af nordjyske skoleelever fra Vester Thorup, Frøstrup, Vesløs, Thisted, Mou
og Egense.
Børnene og de unge har i løbet af vinteren arbejdet med kalktemaet som led i det regionale projekt »Børns
møde med kunsten« under ledelse af multikunstneren Henrik Westergaard, Bjerget. Hver af de omkring
200 elever har fået udleveret en limsten fra nedbrudte huse på egnen og har i løbet af projektugerne
fremstillet en lille brik til et sammenhængende kunstværk.
Nærmere oplysninger fås hos Eva Kristensen | Telefon 23 98 56 61 | [email protected]
Side 1 af 4
20. marts 2012
[PRESSEMEDDELELSE: KUNST I KLIM KALKOVN 5.-9. APRIL 2012]
Natur og kultur bindes sammen
– Kalk er et utroligt fascinerede materiale, som rummer så mange farver og nuancer, siger Eva Kristensen,
der er påskeudstillingens koordinator. – Der ligger en meget spændende fortælling i, at børnenes
kunstværker er blevet til af byggesten, der er savet ud af kalken fra Klim Bjerg, Thorup Kløv eller Bulbjerg.
Nu vender stenene så at sige tilbage til udgangspunktet, og både børnene og publikum får en stærk
oplevelse af, hvordan natur- og kulturhistorie griber ind i hinanden.
Elevernes værker fra undervisningsprojektet vil efterfølgende være synlige på de respektive skoler.
Også de voksne udstillere har fået til opgave at lave en skulptur over kalktemaet, og de flere hundrede
figurer vil være at se både inde og ude ved det nedlagte kalkværk, hvor påskeudstillingen nu afvikles for
sjette år i træk.
I øvrigt vil der påskedag være et tilbud om en naturvandring på Klim Bjerg under ledelse af DN Jammerbugt.
Havbådehus med limstensvægge
I den nye satellitudstilling hos Han Herred
Havbåde i Slettestrand er temaet meget
naturligt »Hav«, og den nære forbindelse
mellem de to udstillingssteder ses tydeligt af
Havbådehusets indervægge, som er opmuret
med limsten fra egnen. Entrébilletten, der
gælder til både Klim og Slettestrand, giver også
adgang til en rundvisning i bådeværftet, hvor
der i øjeblikket arbejdes på at renovere
havbåden »Skarreklit«.
Påskeudstillingen, som ud over kalkfigurerne
rummer en mangfoldighed af kunstneriske
udtryk inden for maleri, akvarel, tegning, foto,
relieffer, skulpturer, masker, benfigurer, piber,
smykker, filt, keramik, glas, porcelæn, træ,
drivtømmer og pil, er åben alle påskedage kl.
13-17. Der er fælles fernisering i Klim Kalkovn
skærtorsdag kl. 13, hvor der også vil være
musikalsk underholdning og servering.
Nærmere oplysninger fås hos Eva Kristensen | Telefon 23 98 56 61 | [email protected]
Side 2 af 4
20. marts 2012
[PRESSEMEDDELELSE: KUNST I KLIM KALKOVN 5.-9. APRIL 2012]
FAKTA
UDSTILLERE I KLIM KALKOVN
Kirsten Thellefsen | keramiske malerier
Aino Møller | keramikkakler og akrylmalerier
Eva Kristensen | filt og kalkrelieffer
Sonja Bartholomæussen | billeder på filt og drivtømmer
Ayoe Simonsen | foto
Merete Holm Vinther | akrylmalerier
Erik Dahl Nygaard | akrylmalerier
Piet Pedersen | malerier, tegninger og skulpturer
Anni Pedersen | oliemalerier
Karin Jørgensen | skulpturer og billeder
Agnethe Dujo Baltzersen | bronzeskulpturer
Jane Bundgaard | smykker og glas
Søren Dujo Løvstrøm | glas og akvareller
René Back Svendsen | træmasker, benfigurer og piber
Birgitte Sø | pil
Verner Jakob Larsen | malerier og skulpturer
Inge Lise Jensen | keramik og porcelæn
Michael Ruby | malerier
Henrik Westergaard | malerier med trærelief
Undervisningsprojektet KALK v/Henrik Westergaard | kalkskulpturer
· Ungdomspensionen, Kronborgvej, Thisted
· Hannæsskolen 6. klasser
· Vester Thorup Efterskole
· Mou Skole
· Egense Friskole
Nærmere oplysninger fås hos Eva Kristensen | Telefon 23 98 56 61 | [email protected]
Side 3 af 4
20. marts 2012
[PRESSEMEDDELELSE: KUNST I KLIM KALKOVN 5.-9. APRIL 2012]
UDSTILLERE I HAVBÅDEHUSET, SLETTESTRAND
Michael Iversen | malerier
Erik Dahl Nygaard | landskabsmalerier
Jørgen Christian Josefsen | malerier
Erik Sahl | foto
Sonja Bartholomæussen | malerier på drivtømmer
Henrik Westergaard | træskulpturer
John Maarbjerg Jepsen | oliemalerier
Michael Ruby | malerier
Bent Gammelgaard | akvareller
Gabriella Jørgensen | skulpturer
Eva Kristensen | kalkstensskulpturer
www.kunst-klim-kalkovn.dk
www.havbaade.dk
Nærmere oplysninger fås hos Eva Kristensen | Telefon 23 98 56 61 | [email protected]
Side 4 af 4