VIDEREGÅENDE STATISTIK - larsen

AUTOCAD - CERTIFICERING
- Bliv certificeret AutoCAD-bruger
AUTOCAD CERTIFIED PROFESSIONAL
Kursus beskrivelse:
Dette kursus forbereder dig, som AutoCAD bruger, til at bestå testen AutoCAD Certified Professional.
Du får undervejs indsigt i alle de funktioner i AutoCAD, som kræves for at tage certificerings-testen.
Kursus mål:
Du vil udbygge din teoretiske og praktiske viden om en stor del af AutoCAD og vil efterfølgende være
forberedt til at blive certificeret AutoCAD Professional. Certificeringen vil kvalitetssikre dine evner som
CAD-operatør, og dermed forbedre din daglige brug af programmet, samt senere muligheder for
jobsøgning.
Kurset gennemgår blandt andet følgende emner:
Arbejde med 2D Design i AutoCAD
•
Brugerfladen i AutoCAD, herunder håndtering af filer og navigation på brugerfladen
•
Håndtering af og arbejde med grundlæggende tegnefunktioner
•
Konstruktions- og redigeringsprocesser
•
Arbejde med tegningsinformation
•
Arbejde med tekster, skraveringer og målsætninger, herunder anvendelse af Annotation Scale.
•
Effektive konstruktions- og redigeringsprocesser
•
Forståelse for udskrivning, herunder anvendelse af Layouts, Plot konfigurationer og Plot Style Tables
•
Arbejde med tekst- og målsætningsformater
•
Arbejde med tabeller og Fields
•
Avanceret opsætning af tegninger og tegningsmiljø (skabeloner)
•
Effektivisering af det daglige tegnearbejde med DesignCenter og Tool paletter
•
Udnyttelse af eksisterende geometri med oprettelse af standard- samt dynamiske blokke
•
Håndtering og arbejde med attributter, data udtræk og eksterne referencer
•
Arbejde med dynamisk styring og dimensionering af geometri, ved hjælp af
parametriske begrænsninger (Constraints)
•
Styring af udskrivning/plot gennem Layouts
Indledende test
Kurset kan indledes med en Assessment test, en ”øvelses-test”, som skal afdække dine styrker og
svagheder i programmet. Testens resultat bruges til at målrette det resterende kursusforløb i
AutoCAD, så du modtager dén undervisning, der bedst forbereder dig til den afsluttende tests.
(Assessment testen er kun tilgængelig for version 2012, men vil under alle omstændigheder
give et realistisk billede af dine færdigheder i AutoCAD).
AUTOCAD - CERTIFICERING
- Bliv certificeret AutoCAD-bruger
AUTOCAD CERTIFIED PROFESSIONAL
Afsluttende test:
Professional
•
Testen er opbygget som en blanding af Multiple Choice spørgsmål og praktiske opgaver der udfordrer dine
evner til at bruge AutoCAD i realistiske arbejdsopgaver
•
Hvert praktisk spørgsmål tager udgangspunkt i en tegning, hvori der skal udføres forskellige operationer, og
svaret er altid en eller anden form for resultat hentet fra tegningen.
•
•
Testen består af 35 spørgsmål.
Testen afvikles i et overvåget og lukket miljø uden hjælpemidler
Testen AutoCAD Certified Professional kan på dette CAD kursus for ledige tages inden for en
tidsramme på 6 måneder efter gennemførelse af kurset, således titlen AutoCAD Certified
Professional kan erhverves.
Målgruppe:
Kurset er designet til den erfarne AutoCAD bruger, der ønsker at ”få papir på” sine AutoCADkundskaber. Alternativt kan nybegyndere gennemføre kurset, og efter min. 1 mdr.’s grundigt
selvstudium, tage testen tids-forskudt.
Forudsætninger:
I forbindelse med kurset er det en forudsætning med et grundigt kendskab til og erfaring med
brugen af pc’er og operativsystemet Windows. Der kræves en tegneteknisk baggrund. Kurset
henvender sig primært til AutoCAD-brugere med minimum en måneds erfaring i brug af
programmet.
Varighed:
•
6 uger, afsluttes med adgang til test-dag.
Materiale:
Til kurset udleveres bøgerne AutoCAD – 2D Grundlæggende og AutoCAD – 2D Videregående.
Bøgerne er skrevet på dansk, udviklet af Cadskolen.
Derudover indeholder fjernlæringsportalen video tutorials, relevant link samling, tips&tricks forum
med mulighed for at konferere med andre kursister, samt online tests.
ALT DET PRAKTISKE
- Når du skal på kursus
KURSUSFORM
Struktur:
Kurset er opbygget som et fjernlærings-kursus, som forudsætter, at kursisten har en gyldig
installation af AutoCAD på egen maskine og derudover tilgang til internettet. Al undervisning
foregår via Cadskolens fjernlærings-portal, i form af:
•
•
•
•
•
•
Lektionsplaner
Udleveret undervisningsmateriale i bogform, på dansk, forfattet af Cadskolen, med tilhørende opgavefiler
Video-tutorials
”Spørgsmål og Svar”-session via Online undervisnings modul
Opgave aflevering
Prøver (multiple choice samt praktiske teste.)
Kurset udbydes under lov om åben uddannelse som et fagspecifikt kursus.
Samarbejde:
Kurserne udbydes af Via University College i samarbejde med Cadskolen.
Økonomi:
Kurserne er gratis for ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Er du ledig, og har du brugt
dine 6 ugers selvvalgt uddannelse eller er uden for målgruppen, skal kurset godkendes i en jobplan
hos dit lokale Jobcenter.
Er du i tvivl om dine muligheder for at deltage, så ring til Cadskolen på tlf. 70 27 22 33.
Tilmelding og informationer:
Tilmelding eller yderligere oplysninger, hos Cadskolen A/S, tlf. 70 27 22 33 eller mail: [email protected]
Glæd dig til:
Viden der hæver niveauet og et Team af Autodesk godkendte instruktører.
Et pensum der dækker de krav der stilles til en Autodesk Certificering.
Et detaljeret kursusmateriale, fleksibilitet og et forløb målrettet din uddannelsesbaggrund.