KUNST DAGE - Hillerød Kunstforening

Young Artists
Hvis
du har
brug for et
sted, hvor du
kan dyrke tegning,
akvarel, graffiti, maleri,
f o t o, a n i ma t i o n, v i d e o
kunst, grafik eller skulptur,
udfolde eller udvikle din
2013
2014
Læs om udstillingerne inde i folderen!
Ungdommens Vårsalong 2014
De Unges Forårsudstilling 2014
k u n s t n e r i s k e
nysgerrighed, dele din
interesse med andre unge
kunstinteresserede så
tilmeld dig holdet “Young
Artists” ved at kontakte
Dalum Ungdoms sk ole,
Rising Ungdomsskole eller
Tarup Ungdomsskole!
Du får mulighed for at deltage i følgende udstillinger:
“De Unges
Forårsudstilling 2014”
på Odense Rådhus
“Ungdommens
Vårsalong 2014”
på Københavns Rådhus
BRANDTS: WWW.BRANDTS.DK / DALUM UNGDOMSSKOLE: WWW.DALUMUNGDOMSSKOLE.DK
RISING UNGDOMSSKOLE: WWW.RISING-UNGDOMSSKOLE.DK / TARUP UNGDOMSSKOLE: WWW.TARUPUNGDOMSSKOLE.DK
De Unges Forårsudstilling
&
Ungdommens Vårsalong
Tema: “Hemmeligheder”
DE UNGES FORÅRSUDSTILLING 2014
Tidsplan: Mandag den 3. marts:
Indlevering af værker i tidsrummet
kl. 15.00 - 18.00 på ungdomsskolernes
kontorer eller i tidsrummet kl. 18.30-21.30
i ungdomsskolernes klubber.
Tilmeldingsblanketter indsamles i et dokument og sendes til dalum-ungdomsskole.
[email protected] senest d. 6. marts 2014.
Torsdag den 13. marts, kl. 15.30: Fernisering i Rådhushallen på Odense
Rådhus, hvor en repræsentant for
byrådet står for den officielle åbning.
Alle, som har indleveret værker, indbydes til at deltage sammen med familie
og venner. Rådhuset beværter med
forfriskninger og små lækkerier.
De Unges Forårsudstilling 2014 har
derefter åbent i følgende tidsrum:
Torsdag den 13. marts, 15.30 - 17.30
Fredag den 14. marts, 9.00 - 15.00
Lørdag den 15. marts, 10.00 - 14.00
Søndag den 16 marts, 12.00 - 16.00
Mandag den 17. marts, 9.30 - 15.00
Tirsdag den 18. marts, 9.00 - 15.00
Onsdag den 19. marts, 9.00 - 13.00
2014
Alle unge mellem 13 og 19 år kan indlevere værker indenfor tegning, akvarel,
graffiti, maleri, foto, animation, videokunst, grafik eller skulptur. Man kan indlevere værker som privat-person eller
samlet via en skole, klub eller anden
institution. Såfremt foto af indleverede
billeder ikke må benyttes til kopiering og
omtale, bedes dette meddelt til Dalum
Ungdomsskole på tlf. 63 75 30 40.
Tilmeldingsblanketter og historien bag
De Unges Forårsudstilling og Ungdommens Vårsalong kan ses på: www.
odense.dk/deungesforårsudstilling.
Censurering af billeder til Ungdommens
Vårsalong i København foretages fredag
d. 14. marts. Censureringen foretages
af 2 professionelle kunstnere fra København og 1 fra Odense. Resultatet af censureringen offentliggøres mandag d. 17.
marts. Udstillingen bliver afholdt i København. Alle, som har fået deres værker
udtaget til udstilling på Ungdommens
Vårsalong, modtager indbydelse til ferniseringen på Københavns Rådhus tirsdag
d. 22. april, kl. 16.30. Ungdommens Vårsalong har derefter åbent til d. 30. april.
Young Artists Klub
AKTIVITETSKALENDER
Hvad går det ud på?
Som medlem af Young Artists-facebookgruppen,
deltager du på et billedkunsthold i en ungdomsskole,
eller du inviteres til nogle workshops, hvor du bliver
præsenteret for, og arbejder med forskellige
kunstgenrer f.eks.:
 streetart  videokunst
 maleri
 foto
 skulptur
... og ser udvalgte udstillinger på BRANDTS,
ARoS og andre udstillingssteder (der vil være en
mindre egenbetaling forbundet med nogle af de
udstillingsbesøg).
Tur til Berlin:
I år planlægger Young Artists en tur til Berlin, hvor du
som deltager vil møde og arbejde med en professionel
kunstner og opleve kunst og kultur i Berlin.
Du kan tilmelde dig ved at kontakte:
DALUM UNGDOMSSKOLE,
Bergendals Allé 25, 5250 Odense SV, tlf. 63 75 30 40
www.dalumungdomsskole.dk
RISING UNGDOMSSKOLE,
Risingsvej 25, 5000 Odense C, tlf. 63 75 57 55
www.rising-ungdomsskole.dk
Er du
interesseret
i billedkunst?
Arbejder du
med tegning,
akvarel, maleri,
foto, animation,
videokunst, grafik
eller skulptur?
Kunne du tænke
dig at udstille dine
“værker”?
Så opfordres
du til at være med
i en eller flere af følgende udstillinger:
“De Unges
Forårsudstilling”
eller
“Ungdommens
Vårsalong”!
Alle mellem
13 og 19 år
kan være med!
Ungdomsskolerne i Odense arbejder for at fremme interessen for kunst blandt
unge ved at samle interesserede og udøvende unge kunstnere til fortsat udvikling
og dygtiggørelse på et uhøjtideligt men samtidig seriøst niveau.
Du kan få mere at vide om udstillingerne ved at henvende dig til:
Dalum Ungdomsskole Bergendals Allé 25 5250 Odense SV tlf. 63 75 30 40
Rising Ungdomsskole Vollsmose Allé 20 5240 Odense NØ tlf. 63 75 23 50
Tarup Ungdomsskole Rismarksvej 80 5200 Odense V tlf. 63 75 57 55
De afbildede
værker i denne
folder har været
udstillet på “De
Unges Forårsudstilling 2013”
på Odense
Rådhus.