Kernekraft og nuklear sikkerhed 2010

indbyder i fællesskab til
ERHVERVSLIVETS
MEDIATIONSDAG
Onsdag den 20. maj 2015 kl. 9.00-16.30
Sted
DI – Dansk Industri, Rådhuspladsen
Deltagerantal
80-100 deltagere
Pris
1.995 kr.
Målgruppe
Virksomhedsledere, jurister og andre med ansvar for tvistløsning i virksomheder og organisationer, samt mediatorer, advokater og andre med interesse for mediation og retsmægling i
erhvervssager.
Praktisk konferencearrangør:
Berrit Hedegaard Rasmussen, The Meeting Planners
[email protected],mobil: 50607420
PROGRAM
08.30-09.00
Ankomst, registrering, kaffe
09.00-09.10
Velkomst og kort om dagens program
Retspræsident Henrik Rothe, Sø- og Handelsretten
09.10-09.30
Erhvervslivets brug af mediation og
retsmægling
NN
09.30-10.00
Rammerne for mediation og retsmægling
Et overblik over regelsættene fra en praktisk synsvinkel.
Advokat Claus Søgaard-Christensen
Vicepræsident i Sø- og Handelsretten Lotte Wetterling
10.00 -10.30 Tvistløsning i danske virksomheder
Generelt overblik – med internationalt perspektiv
Mediator J.D. og ekstern lektor Birte Bruce
10.30-10.45
PAUSE
10.45-11.15
Hvorfor vælge mediation?
Faktorer, når virksomheder rådgives om valg af tvistløsning
Kim Haggren, chef for Erhvervsjura og CSR i Dansk Industri
Jørgen Bylov Andersen, Senior Legal Counsel, Siemens A/S
11.15-11.45
Konkrete eksempler på større virksomheders
tvistløsningspolitik
Hans-Georg Malner, Chief Procurement Officer, Velux A/S
om ”Efficient risk/dispute management”
Driftsdirektør Anne-Grethe Foss, Metroselskabet
11.45-12.15
Et konkret mediationsforløb i praksis (1)
12.15-13.15
FROKOST
13.15-13.45
Et konkret mediationsforløb i praksis (2)
13.45-16.00
Mediation og retsmægling i praksis (panel)
1. Hvordan finder vi den rigtige mediator/retsmægler
Generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet
2. Hvordan forbereder parterne sig
Advokat Frank Bøggild, Kromann Reumert
3. Hvordan forbereder mediator sig
Højesteretsdommer Jan Schans Christensen
4. Hvad sker under mediation
a. Mediators ”værktøjskasse”
Mediator J.D. Birte Bruce
b. Særlige faldgruber
Advokat Benjamin Lundstrøm, SIRIUS advokater
5. a. Afslutning på mediation
Advokat Peter Wengler-Jørgensen, Plesner
5.b. Afslutning på retsmægling
Dommer Sanne Bager, MMCR, Københavns Byret
KAFFEPAUSE undervejs (ca. kl. 14.45)
16.00-16.30
Afslutning på dagen
Advokat Jesper Lett, Voldgiftsinstituttet
Retspræsident Henrik Rothe, Sø- og Handelsretten