Huskeøvelse

Tirsdag den 12. august 2014
1
Jernbanegade 1 · 6070 Christiansfeld · [email protected] · www.tht-ugeavis.dk
Uddeles gratis til alle husstande i:
Aller, Bjerning, Christiansfeld, Errested, Fjelstrup, Frørup, Hejls, Hejlsminde, Hjerndrup, Sjølund, Stepping, Taps, Tyrstrup, Vejstrup, Sommersted
Uge 33
Tirsdag / Onsdag den 12. / 13. august 2014
3 raske dage
med
Rhododendron
Gudstjenester
Søndag den 17. august 2014
9. søndag efter Trinitatis
Aastrup....................kl. 09.00
Susanne Madsen
Aller......................... kl. 10.15
Kirkebil
Bjerning...................kl. 09.00
Brødremenigheden..kl. 10.30
Fjelstrup........................ingen
Fælles med Aller
Frørup...........................ingen
Hejls.........................kl. 09.00
Hjerndrup................kl. 09.00
Annette Wiuf Christensen &
Anne Mie Skat Johanson
Moltrup....................kl. 10.30
Sommersted............kl. 10.30
Stepping...................kl. 10.30
Festgudstjeneste
Taps...............................ingen
Tyrstrup...................kl. 10.30
Annette Wiuf Christensen
& Anne Mie Skat Johanson
Afskeds- og indsættelsesgudstjeneste
Vejstrup....................kl. 10.30
Vonsbæk.......................ingen
Fælles med Aastrup
Hvad sker der i min kirke?
Se side 2
Onsdag-tordag
og fredag
÷50%
SENIORHUSET
Stolegymnastik
Vi pakker flotte
gavekurve til
enhver lejlighed...
starter i
Seniorhuset
tirsdag
den 12. august
fra kl. 9.30 - 11.00
Vores åbningstider er:
Mandag - fredag
kl. 09.30 - 17.30
Lørdage:
kl. 09.30 - 13.00
På gensyn
Andrea, Thea og Lise
Kontakt Linette Jacobsen Rask,
tlf. 7979 1008/
e-mail: [email protected]
Stauderne i vort havecenter
er forsynet med udførlig
information,
der gør det
let at vælge.
STARUP KIRKEVEJ
Eftermiddagsudflugt
til Gram Slot
torsdag den 21. august
Rundvisning med guide og kaffe
100,00 kr. for medlemmer og andre 125,00 kr.
Afgang det gamle Posthus kl. 13.00
Skovparken kl. 13.10 - Kongensgade kl. 13.20
og Rutebilstationen kl. 13.30.
Tilmelding til Hans tlf. 6064 6215
senest lørdag den 16. august.
v/Erling Sønnichsen
Haderslevvej 22, Chr.feld
Tlf. 7456 1822
Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk
Åbent telt Onsdag d. 20.8 kl. 17.30-­‐19.30 Christiansfeld
Gospelkor
Hejls Trop Er du allerede spejder eller kunne du tænke dig at prøve? Så tag hele din familie med til en sjov aften ved spejderhuset i Hejls. Så synger vi igen
Mandag d. 18. august 2014 kl. 19.00
Kongensgade 48 . 6070 Christiansfeld
over 35 stande
Annoncesponsor:
Hjerndrupvej 10
Christiansfeld
Tlf. 74 56 15 11
Annoncesponsor:
lørdag den 16. august kl. 10-15
Christiansfeld Pensionistforening
Allerede nu kan du være med til
at dele materialer ud til
Opera på Skamling den 24. august.
Degneskolen, Gl. Kongevej 9, Christiansfeld
Korleder: Anne Marie Rasmussen
Yderlig information: Henning Madsen
på tlf. 2860 3381 / 2572 1141
Største Vej-Loppemarked
Prætoriustorvet 1 B
Chr.feld · Tlf. 7456 0300
www.donslundvine.dk
Vil du hjælpe til ved
Christiansfeld Festival 2015?
www.tht-ugeavis.dk
HaderslevEgnens
6100 HADERSLEV
OBS!
Husk du kan også læse avisen på:
90. årgang
Spejderstart for nye og gamle spejdere og deres familier. Snitteri – skattejagt – mælkekassetårn – luftgynge. Lav hele familiens aftensmad over bål. Vi ses ved spejderhuset på Engvej i Hejls. Spejderstart
i Christiansfeld
fredag den 22. august
Kl. 17.00: Indskrivning for nye
spejdere fra 0. klasse.
Overnatning for nuværende spejdere fra kl. 19.00
til lørdag kl. 11.00 ved Spejderhuset.
Mødedag for: Bævermøde 0. - 1. klasse
Mandag kl. 17.30 - 19.00
Ulvemøde 2. - 3. klasse
Tirsdag kl. 18.00 - 19.30
Junior 4. klasse
Mandag kl. 18.30 - 20.00
Trop 4. - 8. klasse
Tirsdag kl. 18.30 - 20.00
Senior 15 år og opefter
Torsdag kl. 19.00 - 21.00
Kontakt:
Hanne: 4140 2600 - Birgitte: 4127 0918
Henning: 2218 3049 - Niels: 2031 4980
2
Tirsdag den 12. august 2014
Bekendtgørelser
Tagkær
Begravelsesforretning
v/Jesper Andersen
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld
Med mange års erfaring ordner vi alt vedr. begravelse
og bisættelse.
Taksigelser
Tillykke
1000 tak
for opmærksomheden
ved min reception
på Tyrstrup Kro
i forbindelse med
min fødselsdag.
Jan Schmüser
Tillykke med dagen
D-B-H-A-P-J-P
Hjertelig tillykke
Grethe
Tagkær - Christiansfeld Begravelsesforretning
Tlf. 7456 2737
www.tagkaerbegravelse.dk
med de 60 år på fredag.
Hardy
Vi svarer også aften og weekend
Din lokale bedemand siden 1908
Frørup Hejls Hjerndrup Stepping Taps Tyrstrup Vejstrup
Fest i Stepping kirke
17. august kl. 10.30
Pårørendegruppen
Er du pårørende til en alvorligt
eller kronisk syg,
så er pårørendegruppen måske noget for dig.
Kontakt: Inga Jacobsen, 2398 3286
Korstart
Tyrstrup kirke
Tirsdag
19. august
i Degneskolen, Gl. Kongevej 9
Spirerkoret møder kl. 14-15 (2. og 3. klasse) og
Kirkekoret møder kl. 15.15-16.30 (4.-7. klasse)
Glæder mig til at se tidligere og nye korsangere!
For yderligere oplysninger ring 5135 8215.
Organist Mette-Lise Skov Bennedsgaard
Afskeds- og
indsættelsesgudstjeneste
Vi tager afsked med sognepræst gennem 5 år
Lene Thiim og byder velkommen til
sognepræst Anne Mie Skak Johanson,
søndag d. 17. august i Hjerndrup kl. 09.00
og i Tyrstrup kl. 10.30.
Der afholdes reception på
Brødremenighedens Hotel kl. 12.00,
hvor begge menighedsråd er værter
ved et let traktement.
Hjerndrup & Tyrstrup menighedsråd
Hvorfor er knæfaldet
rundt i Stepping kirke?
Af Ann-Grete Edelberg, Stepping-Frørup menighedsråd
Som det fremgår andre steder
på kirkesiden i denne uge er
Stepping kirke igen klar til
gudstjeneste og alt det andet
som hører et sogn til. Vi glæder os. Vi glæder os over at kirkelivet igen kan få liv i Stepping. Ikke at det har været fraværende det sidste år, hvor kirken har været lukket. Men en
åben kirke med al dens indhold på ord og inventar bety-
der alligevel noget. Vi tænker
ikke altid over hvorfor tingene
ser ud som de gør. Ofte har
det jo altid set ud på en bestemt måde. Men hvorfor er
knæfaldet så rundt i Stepping
kirke? Hele restaureringen af
kirken har kun kunnet lade sig
gøre efter at eksempelvis
Nationalmuseet har givet tilladelse til de forslåede forandringer. Men knæfaldets form
Stepping Kirke er åbnet igen
Stepping kirke åbner igen
døren til gudstjeneste. Kirken
har det sidste år fået en grundig restaurering indvendig,
som vi kan glæde os over
mange år frem. Meget af arbejdet har været nødvendigt
i betydningen af almindelig
vedligeholdelse. Varmeanlægget er blevet totalt fornyet, de gamle jernvinduer
er blevet istandsat, alle murvægge er blevet repareret og
kalket fra gulv til hvælv. De
mere synlige forandringer
viser sig ved nye farver på
bænke og orgel. De nye farver er besluttet med udgangspunkt i den gamle
prædikestol og altertavlen,
som begge har været taget
ned og fået en grundig rengøring. Øverst i kirken er den
største forandring nok sket.
Trappen op til koret fylder nu
hele buen ud. Det betyder at
der er bedre indblik til alter
og præsten. Foran trappen er
der nu lavet mere gulvplads.
Nu kan prædikestolen, som
er en af de ældste i Sønderjylland, meget bedre ses og
ingen behøver at sidder lige
neden under. På modsatte
side er døbefonten blevet
flyttet til. Med hjælp fra
stærke mænd, da den er af
granit. Her synes vi at den
Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat
Sommerkoncert
i Hejls Kirke
Torsdag den 21. august
kl. 19.00 med
Folkemusikgruppen ZENOBIA
Fri entre. Kaffe i våbenhuset efter koncerten.
har vi faktisk selv bestemt.
Knæfaldet bliver brugt under
nadveren når der er gudstjeneste. Nadveren, som skal
minde om det sidste måltid
Jesus havde med sine disciple,
inden han blev korsfæstet. En
middag hvor de var sammen,
ligesom når vi spiser aftensmad. Om bordet derhjemme
er rundt betyder for så vidt
ikke noget, for det vigtigste er
at være sammen. I kirken er
det vigtigste at blive mindet
om at vi er sammen om at
dele store og små oplevelser
med hinanden. Og det er nu
engang lettere omkring et
rundt bord, hvor vi kan se hin-
anden. Jeg tænker at den
måde som Jesus ofte er afbildet med sine disciple skærtorsdag aften. I én lang række
ved siden af hinanden. Sådan
tror jeg ikke det var i virkeligheden. De har selvfølgelig siddet, så de har haft øjenkontakt
omkring et rundt bord eller i
en rundkreds på jorden. Derfor er bordet rundt. Det er i
fællesskabet, mellem præst og
menighed, når vi knæler ved
det runde bord /knæfaldet at
vi deler livet med hinanden og
Kristus. Middagen er bedre,
når vi kan se hinanden. Velkommen til det nye bord i
Stepping kirke.
hører hjemme. Nemlig der
hvor vi alle sidder til gudstjenesten og tager imod den
døbte. Til fællesskabet med
Kristus i den kristne kirke og
til fællesskabet i Stepping
kirke. Meget er nyt, men vi
har også noget genbrug.
Klinkerne i midtergangen
blev nemlig fundet under
det gamle trægulv, hvor de
formodentlig har ligget i 150
år. Vi synes at det giver god
mening at lægge dem frem i
lyset. Alle skal være velkomne til gudstjeneste, på
søndag er der fest, farver og
biskop. Eller kom til en stille
stund, når vejen går forbi
Stepping middelalderkirke.
Vi har fornyet, men fastholdt
at kirken er 800 år gammel.
Velkommen til frokost i forsamlingshuset efter gudstjenesten.
Koncert med en
fantastisk trio Zenobia
den 21. august 2014 kl. 19.00 i Hejls Kirke
Trioen Zenobia har indtaget
den internationale og danske
musikscene medforførende og
stemningsfyldte fortolkninger
af den danske sangskat. Trods
et traditionelt musikalsk udgangspunkt med danske viser
og salmer, gør kvinderne musikken til deres egen ved tilsætning af argentinsk tango, dansk
folkemusik og et snert af pop.
Gruppen har udgivet to albums:
Tirsdag den 12. august 2014
3
Fyraftens Jazz i sommervarmen
Fredag den 8. august kiggede jazzbandet Seven Up
igen forbi Prætoriustorvet i Christiansfeld for at
forkæle øregangene hos et
halvt hundrede fremmødte,
der nød solens stråler og et
glas vin eller to. En dejlig
måde at begynde weekenden på. Også fredag den 15.
august afholder Christiansfeld Handelsstandsforening
Taksigelse
Tillykke
Hjertelig tak
Fyraftens Jazz på torvet,
hvor orkestret City Street
Jazz spiller op.
Af Lars Østergaard Jensen
for den store opmærksomhed ved vort sølvbryllup den
28. juli.
Tak for den fine pyntning og
for morgensangen.
Venlig hilsen
Gitte og Johannes Hjort
Hej Mikkel
Vi ønsker dig rigtig hjertelig
TILLYKKE med din 10 års
fødselsdag.
Knus og kram fra
Mormor og Morfar
Godset klar med efterårets program
The Wailers, Bruce
Guthro, Magtens Korridorer, Poul Krebs, Stine
Bramsen og mange andre
på vej til Godset.
Mens der er ved at blive
gjort klar til sommerens
sidste udendørs arrangementer, er Godset klar til
at præsentere efterårets indendørs koncerter. Inden
spillestedet for alvor går indendørs er der dog lagt op
til et brag af en koncert, når
Musikkolding og Kolding
Havn lørdag den 16. august
sammen præsenterer Godset Outdoor. Koncerten finder sted på området umiddelbart øst for Godset, og
det er Queen Machine og
Pink Floyd Project der går
på scenen på sensommeraftenen.
Indendørs starter sæsonen faktisk allerede et
par dage før, nemlig torsdag den 14. august, hvor
Jazz6000 åbner deres efterårssæson med sangerinden
Mette Juul. Søndag eftermiddag den 24. august går
2014-inkarnationen af Bob
Marleys band The Wailers
på scenen og fylder huset
med groovy reggae-rytmer.
Resten af efteråret byder
på koncerter med en række etablerede navne, såvel
som nye navne, der er på
vej frem. Fra de etablerede
og modne rækker er der
besøg af bl.a. Hanne Boel,
Benny Holst, Johnny Madsen, The Sandmen og Poul
Krebs, mens der i den lidt
yngre afdeling er besøg af
bl.a. Magtens Korridorer,
Stine Bramsen fra Alphabeat, Suspekt, The Blue
Van og Shaka Loveless.
Igen i efteråret finder en
række internationale artister vej til det hyggelige
spillested, således kommer
bl.a. Bruce Guthro, Dan
Baird og Obadiah Parker
forbi Godset.
Af nye navne på Godset inden for dansk pop,
rock og det der ligner kan
nævnes Workers in Songs,
Clara Sofie, Lovespeed,
Nelson Can, The White Album, Reptile Youth, Julias
Moon og Freja Kirk.
Der bliver tre Stormy
Mondays med blues fra
ind- og udland. Ved disse
koncerter kan man op-
leve Kenn Lending, Laugesen All Stars og Mike
Zito. Både den nye og den
traditionelle jazz er solidt
repræseneteret. I den traditionelle afdeling præsenterer Kolding Jazzklub en
række
søndagskoncerter,
mens Jazz6000 præsente-
rer navne som lokale Claus
Waidtløw, Indra, trioen
Hess / AC / Hess, Michael
Blicher og ikke mindst en
gentagelse af sidste års brag
en julekoncert med DR Big
Band. Se hele programmet,
læs mere og køb billetter på
www.godset.net
Basis kinesiologi med Edel Hovgaard,
opstart den 16.9.2014 kl. 17-21.
Ernæringsterapi med Hella Carstens,
opstart den 27.9.2014 kl. 9-16.30.
Bachs blomsterterapi trin 1 med Anette Lei,
den 14.11.-15.11.14 kl. ??
Cafémøde med Bachs blomster,
den 8.9.2014 kl. 15.30-17.30.
Zoneterapeutuddannelsen opstart 2015
Jernbanegade 1 (det gl. posthus)
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33
E-mail: [email protected] · www.tht-ugeavis.dk
Ansvarshavende redaktør: Helle W. Ravn
Sats og montage: Tyrstrup Herreds Tidende
Tryk: Løhndorfs Trykcentral, Vojens
Se mere på www.weca.dk
eller ring på 2173 6808 eller 2566 7561
KONTORTID:
Mandag.................................................... kl. 08.00-12.00
Tirsdag..................................................... LUKKET
Onsdag, torsdag og fredag................. kl. 09.00-15.00
WeCa, Sydjysk Komplementært Uddannelsescenter,
Frørup Landevej 27, 6070 Christiansfeld
Taksigelser
ANNONCE-INDLEVERING:
Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt
annoncer med farve skal indleveres senest onsdag.
Mindre annoncer kan nås torsdag og fredag.
BEMÆRK: Kontoret er lukket hver tirsdag.
Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende
påtager sig intet erstatningsansvar som følge af
evt. trykfejl i annoncer og tekst. Bladet kan heller
ikke påtage sig at dække udgifter som følge af
forsinkelser i bladleverancen.
vil gerne takke alle
www.essilor.dk
dem der var med til at gøre Felderløbet 2014 muligt.
En stor tak til:
NEW
Iconic
Green
Gratis synsprøve
Brilleudsalg
®
®
CRIZAL TRANSITIONS
FARVESKIFTENDE GLAS I GRAFITGRØN
ENDELIG!
et par
aftilde
GrafitgrønKøb
er den ikoniske
farve
solbriller. Crizal
giver både
nyeTransitions
grafitgrønne
farven og den overlegne komfort i
farveskiftende
samme glas.
www.juelnielsens.dk
WeCa
Sydjysk Komplementært
Uddannelsescenter
tilbyder
brilleglas og få
et par glas til en
ekstra brille med i købet.
SHOP LOGO
Tilbuddet gælder til og med 31. august.
Hovedsponsor: Danske Bank
Tegllund Auto - Aller Aqua - Honningkagehuset
- Szocska Gulvmontør - Den Gamle Grænsekro
- Nordea - A.G. Electric - Flügger farver / K.P. Elbæk
- Speditør Sv. E. Sørensen - SuperBest - Fuglsang
- OK Benzin - Trykkeriet Vamdrup
- Chr.feld Maskinservice - Chr.feld Apotek - Kamille
- Brødremenighedens Lille Honningkage Café
- Donslund Vine - Gittes Mode - Smuksakk
- Komindo Sportstøj - Sport 24 Haderslev
- Martensens Boghandel - Lars Kristiansen, Cuben
- Chr.feld Cykelmotion - Tyrstrup Frivillige Brandværn
og borgmester Jørn Pedersen.
Tak for flagning på ruterne.
Der skal og så lyde en stor tak til Brødremenigheden
for velvilligt at lade os bruge Christinero.
Også tak til de 477 løbere som trodsede varmen.
Tak til alle fra Christiansfeld Løbeklub
4
Tirsdag den 12. august 2014
Store Strand dag Hejlsminde strand
den 17. august 2014 kl 10-14
Uddannelse
Dansk for udlændinge
- start nu!
Vi optager både fastboende og pendlere.
Vi tilbyder:
I Haderslev:
Dagholdene er i gang.
Aftenhold mandag og onsdag
fra kl. 16.30 og fra kl. 19.00 starter den 25.8.
Fjernundervisning starter den 27.8.
I Gram:
Aftenhold mandag og torsdag kl. 19.00
starter den 28. august.
Det er normalt gratis at gå til dansk.
Tilmelding nødvendig.
Sprogcentret
Bygnaf 14, 1 · 6100 Haderslev
Telefon 74 34 79 00
www.sprogcentret-haderslev.dk
Kom til ”STORE
STRAND DAG” i Hejlsminde den 17. august mellem kl 10 og 14, hvor der er
rig mulighed for at få en på
opleveren uanset om det er
på strand safari i vandkanten sammen med Kolding
Kommune, om det er på
vandet med windsurfing
med Dunkerbech windsurf
center eller det er i båd med
Hejlsminde Bådelaug. Der
vil være oplevelser for både
store og små.
Følgende aktiviteter vil
være på stranden og på vandet:
1. Strand Safari
2. Windsurfing
3. Stand Up Paddleling
4. Optimist
5. Hobie Cat
6. Jollesejlads
7. Banan eller knee-board
8. Kajak
Velkommen til
Sct. Michaels Skole
og Børnehave!
Vi har løbende indskrivning hele året.
Der er ledige pladser på flere årgange,
og vi sender gerne informationsmateriale, ligesom vi gerne aftaler
tidspunkt for et møde med rundvisning.
Du er også velkommen til at besøge vores børnehave.
Her indskrives ligeledes børn hele året.
Kontakt os gerne og hør nærmere om vores tilbud!
Sct. Michaels Skole og Børnehave
Tlf.: 7552 2834
e-mail: [email protected]
hjemmeside: www.sct-michaels-skole.dk
Beskæftigelse
Haderslev Katedralskole
Rengøringsassistent
På grund af at en af vore rengøringsassistenter er gået på pension har vi brug
for at ansætte en ny rengøringsassistent i vores rengøringsteam på Haderslev
Katedralskole. Rengøringsteamet består i dag af 6 kvinder og måske har du lyst
til at være den nye person i vore team.
Det er vigtigt, at du har lyst til og er god til at samarbejde med andre, da du vil
komme til at skulle samarbejde meget tæt med vore andre rengøringsassistenter.
Stillingen er på 5-6 timer pr. skoledag og gerne med en ansættelse hurtigst muligt.
Du er velkommen til at ringe til Konrektor Ruth Funder på telefon 30698746 hvis
du gerne vil have flere oplysninger om jobbet.
Ansøgningsfristen er fredag d. 29. august og du sender ansøgningen til
Ruth Funder, Haderslev Katedralskole, Christiansfeldvej 31, 6100 Haderslev
Strandsafari:
Vi jagter dyrelivet på det
lave vand, undersøger dyrene og smager lidt på nogle
af dem. Hør også om hvordan stranden har fået det
Blå Flag Arrangeret afKolding Kommune, By- og
Udviklingsforvaltningen.
Tag med til stranden og
bliv klog på dyrelivet på det
lave vand. Kolding Kommunes naturmedarbejdere
og naturvejleder fanger
smådyr, fortæller og viser
frem. Prøv også om du selv
kan fange en reje, en krabbe
eller måske en fladfisk.
Du kan også høre mere om
Blå Flag strande og hvad
der skal til for at en strand
må hejse det Blå Flag.
Tag gerne gummistøvler
med, så kan du låne et net
og selv gå på jagt
Windsurfing/ Stand Up
Paddle
Kom og få en prøvetur i
disse 2 vandsportsaktiviteter med den tidligere sytten
gange verdensmester, Britt
Dunkerbeck og hendes instruktør team. Det eneste
krav for at deltage er at du
kan svømme.
Tag gerne noget solbeskyttende tøj på - så som
løbe eller fodboldtøj og gerne badesko.
Hvis en af disse aktiviteter
er de noget for dig, kan du
på dagen reservere plads på
et fuldt begynder kurs hos
Dunkerbeck Windsurfing
& SUP Center, Hejlsminde.
For alle dem som allerede
kan - tilbydes der udlejning
f. eks. klippekort på 10 timer.
Windsurfing: Her tilbydes
begynderkurser på 4 timer
til kr. 325,- for voksende og
kr. 199,- til børn yngre end
14 år. Alle børn under 12 år
skal have en voksen med,
under 10 år skal en voksen
også deltage på vandet.
SUP: ”stand up paddle” den nye trend på vandet og
en sjov workout.
Her tilbydes et introduktion kurs på 2 timer, for
dem som aldrig har drevet
vandsport.
Kurset er på 1,5 times undervisning og en halv times
free-paddle.
Priser for voksende: kr.
175,- og for børn kr. 115,På dagen kan du få yderlige informationer i Dunkerbeck Windsurfing Center
standen på stranden.
Du kan også læse mere
på:
www.dunkerbeckwindsurfing.com
Sejllads
Hejlsminde Bådelaug har
på dagen en række aktiviteter for alle der har lyst til at
prøve kræfter med at sejle.
Der vil for børnene være
mulighed for at prøve en
optimist jolle, en mulighed,
som de interesserede senere
kan fortsætte med i klubben, da der hver tirsdag er
optimist sejlads på havnen i
Hejlsminde. For den der vil
prøve noget andet er der en
række andre både Klubben
sejler ud med, så alle de ikke
har prøvet at sejle, men går
med en drøm om at prøve,
her har muligheden.
Alle aktiviteter foregår under kyndig vejledning af
vore instruktører fra sejlklubben.
Vandmotorsport med
Knee-Board
Prøv en sjov oplevelse at
sidde på et lille board efter
en af klubbens gummibåde. Selvom der ikke sejles
stærkt opleves det som stor
fart.
Kajak
Kom og prøv den fantastiske mulighed for at sejle
langs kysten og være helt
tæt på vandet. Kunne gå i
land hvor som helst. Få en
kort introduktion og forsøg
at finde balancen i en havkajak.
Forplejning:
Der vil være mulighed for
at køber grillpølser og drikkevarer på stranden serveret af Kabyssen.
Alle er velkomne den 17.
august 2014 mellem kl 10
og 14.00.
Tilmelding til de enkelte
aktiviteter sker på dagen til
de ansvarlige instruktører
Pris: kr. 50,- for voksne
over 15 år.
Strandsafari: G r a t i s
(Kolding Kommune)
Arrangør
Hejlsminde Bådelaug
Tirsdag den 12. august 2014
5
Frisør / Helse m.m.
Selvværd og
velvære via
Driller fødderne?
- Så har jeg
behandlingen til dig!
massage, terapi, drømme
Du er velkommen til at besøge
min hjemmeside
Andre behandlinger:
• Voks af overlæbe og underansigt
• Manicure
www.birthem.dk
og min facebook side
Tidsbestilling
Selvværd og velvære
Birthe Møller
Sjølund
21 62 13 65
Fodbussen
Marianne Hansen
2459 3165
Åbningstider:
Mandag
Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
12.00 - 20.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
Åbningstider:
Efter aftale
Charlotte
Bærentsen
Så er de her stadig,
når du skal bruge dem.
Kongensgade 19,
6070 Christiansfeld
l
i
n
d
e
g
a
d
e
D
U
P
O
N
T
56
9
Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld
Sudoku - Medium
Tlf. 7456 1433
[email protected]
www.tht-ugeavis.dk
8
3
5
8
6
3
7
1
4
Tyrstrup
Herreds
Tidende
Stedet for personlig hårpleje
Tlf. 74 56 24 45
1
5
5
4
6
6
8
7
2
5
7
9
9
2
7
9
4
2
8
Hejls Stationsvej 14, Hejls
RAB tilskud fra Danmark
Brug dine lokale butikker - og håndværkere
2492 7623
K
L
I
P
2447 2017
6
Tirsdag den 12. august 2014
danmarks måske billigste SLAGTERENS HJEMMELAVEDE
hel oksefilet
00
Min. vægt
3 kg
Pr. stk.
KUN
249
nakkefilet eller
pull pork
Vægt ca. 700 g
Pr. pakke
frit valg
39
Hel
Frit valg
Pris pr. 1/2 kg
KUN
Thyringer
Ringridder
Grillmedister
Frankfurter
Hvidløgs griller
Bacon griller
brat wurst
franske griller
italienske griller
christiansfelder griller
19
95
hakkemarked:
stort grillmarked:
Vælg mellem 8 varianter
Vægt
125-150 g
10
Pr. stk. kun
oksekød
Svine- og
kalvekød
svinekød
8-14% fedt
19
Frit valg
Pris pr. 1/2 kg
KUN
95
00
95
SuperBest v.
CHRISTIANSFELD SUPERMARKED
SuperBest samarbejder med De danske Vægtkonsulenter
Butik: 7456 1950 • Slagter: 7456 1960
Købmand Svend Petersen • City Centret • Lindegade 33 • 6070 Chr.feld • www.superbest.dk
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8.00 - 19.00 • Lørdag - søndag kl. 8.00 - 18.00
Tirsdag den 12. august 2014
7
weekend-tilbud
super tilbud:
Vælg mellem
flere varianter.
0,5 cl.
Dåser - 12 stk.
KUN
KUN
Fredag - lørdag & søndag
svaneke øl
coca cola
coca cola zero
14
39
95
Haribo
blandselvslik
95
+ pant
+ pant
Pr. 100 g
KUN
6
95
beauvais
marmelade ketchup
Flere varianter
den gamle fabrik
600 g
1500 ml.
KUN
KUN
20 29
00
95
delikatessen tilbyder:
frikadeller eller
4 stk. fiskefiletter
mandag & fredag
Arla lærkevang
Ta’ 3 x 1 liter
4 stk.
25
Slagterens hjemmelavede
leverpostej
450 g
15
00
00
Frit valg
Pr. stk KUN
15
00
Bland selv frugt
Ta’ 10 stk.
KUN
15
00
SuperBest v.
CHRISTIANSFELD SUPERMARKED
SuperBest samarbejder med De danske Vægtkonsulenter
Butik: 7456 1950 • Slagter: 7456 1960
Købmand Svend Petersen • City Centret • Lindegade 33 • 6070 Chr.feld • www.superbest.dk
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8.00 - 19.00 • Lørdag - søndag kl. 8.00 - 18.00
8
Tirsdag den 12. august 2014
Markedsdag
på Grænsemuseet
Det blev en fin markedsdag forrige lørdag - bl.a.
begrundet i det gode vejr
og den omstændighed, at
landmændenes marker ved
museet blev færdighøstede
før markedsdagen - og dermed gav bestyrelsen den
luksus, at kunne disponere
over hele 2 marker. Det gav
mulighed for et indtag af
alle de kræmmere, som var
sat på venteliste. I alt deltog 55 kræmmere i dagens
arrangement og det gav en
pæn skilling til museets
daglige drift.
I løbet af dagen opsøgte
en landmand os med tilbud
om bl.a. slåning og natur-
pleje omkring Grænsestien
- og en gæst afleverede effekter til museets udstilling.
Flere gange i løbet af dagen
så stærk trafik på hovedlandevejen, at det gav køkørsel.
Som i fjor: Vi fik stor ros af
kræmmere og markedsgæster for et hyggeligt og velbesøgt arrangement, som
vi også skal se som en reklame for museet med alle
de mange positive ambassadører, som forlod pladserne
imellem kl. 15 og 16 uden at
efterlade sig så meget som
eet stykke affald.
Foto af Jørgen Ibenfeldt
Tekst af Kaj G. Nielsen
Liberale Erhverv m.m.
Praktiserende landinspektør
Peder Boesen
Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2673 · E-mail: [email protected]
Telefon 24 80 99 40
[email protected]
www.gf-sønderjylland.dk
Motor / Køreskoler m.m.
P SP
EN A
GR
E
Kontakt jeres lokale
GF-assurandør
Nels Thorsgaard, Christiansfeld
OPHUG - SPAR PENGE
Brugte bildele fra nyere skadede
vogne sælges. - Alle mærker!
Garanti på alt!
schmidt’s
autolager ApS
Skamlingvejen 85 - Skartved
6000 Kolding - Telefon 75 52 88 55
Reparation & Service
af alle bilmærker
• Klargøring til syn
• Opretning
• Glas- & Forsikringsskader
Speciale: Mercedes Benz
og Veteranbiler
ÅBEN: Daglig kl. 9.00-17.30 lørdag og søndag lukket.
Miljøgodkendt til modtagelse af skrotbiler.
Haderslev • Kolding • Vejen
Tlf. 7453 5251
Tilbyder advokatbistand af enhver art
til lokalområdets kunder.
Kontakt vor lokale medarbejder
Advokat Frode Christensen
og aftal et møde,
enten på vort kontor i Haderslev
eller Kolding.
Hvis det passer dig bedre,
kan mødet også holdes på din bopæl.
Første møde er altid gratis.
Autoværksted
Hejls Mekanik og Teknik
• Reparation og service af alle mærker
• Dæk & fælge • Rustarbejde • Klargøring til syn
• Sporing af styretøj • Airconditionservice
• Timepris kun 350,- incl. moms
• Mange års erfaring inden for autobranchen.
• Uddannet automekaniker og bilsynsinspektør.
v/Anders M. Nielsen
Kær Møllevej 122 . 6094 Hejls
Tlf. 6057 3032
v/Christian Göttig
Kongensgade 48 . 6070 Christiansfeld
Telefon 7456 1703 / 2220 0703 / www.cg-biler.dk
Jernbanegade 1 • 6070 Chr.feld
PS CARS
Dit værksted
for fremtiden
Åstorpvej 89 . Åstorp . 6070 Christiansfeld
• Vi reparerer alle bilmærker,
nye som gamle.
• Gratis synstjek.
• Aircon-service ekskl. væsker
Service
Partner
- kun kr.
298,Tlf. 20 70 39 11
www.pscars.dk
Tirsdag den 12. august 2014
9
Vær med og syng glæden ud
i Christiansfeld Gospelkor
Nu tager Christiansfeld
Gospelkor igen hul på en
ny sæson med glade toner,
hvor alle kan deltage, fortæller Henning Madsen,
som er informations- og
kontaktmand i koret.
Første øveaften afholdes
mandag den 18. august kl.
19.00 på »Degneskolen« på
Gl. Kongevej 9 i Christiansfeld, hvor den dygtige
korleder Anne Marie Rasmussen med kyndig hånd
og taktfornemmelse vil
styre de medvirkende igennem mindst 12 øveaftner.
Koret skal dog også ud at
tæller Henning Madsen.
Koret synger mest gospelsange på både dansk og engelsk, men i juletiden står
der nu også julemelodier på
repertoiret, lover Henning.
Prisen for at være med er
400,- kroner. Koret tæller
indtil videre 20 medvirkende, men der er plads til
mange flere.
Af Lars Østergaard Jensen
prøve vingerne af, når de
skal medvirke ved et par
gudstjenester.
- Christiansfeld Gospel
startede for små 10 år siden,
men først da Anne Marie
Rasmussen blev korleder
i 2012, fik vi rigtig styr på
sangen og musikken, for-
Bolig / Ejendomme / Fritid / Hus og Have m.m.
Tyrstrup
Herreds
Tidende
Jernbanegade 1
Tlf. 7456 1433
[email protected]
www.tht-ugeavis.dk
I centrum af
Christiansfeld
udlejes stor 3-værelses
lejlighed på 140 m 2, inkl.
2 isolerede loftsrum og
et stort pulterrum.
Pænt lyst nyere bad og
køkken og alt i hårde
hvidevare, gode store
opholdsrum med trægulve.
Udgang til tagterrasse,
og fri parkering i gården.
Mdl. leje kr. 6.150,00.
Henv. til Chris,
tlf. 2616 7707
Jernbanegade 1 • 6070 Chr.feld
Tlf. 7456 1433
Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg
2 sammenhængende værelser,
med eget køkken
og bad,
til leje i midtbyen.
Husleje kr. 2300,00
+ forbrug.
Husdyr ikke tilladt.
Henvendelse
tlf. 2845 5315
Boligudlejning
Brødremenigheden
Boliger af
forskellige størrelser.
Nyrenoverede.
Udlejer
Knud Schmidt
Tlf. 4031 7080
Hvis Du vil KØBE eller SÆLGE
SOMMERHUS
i Sandersvig-, Hejlsminde- eller
Grønninghoved-området
Så henvend Dig trygt til:
G
SAL
T I L GT
:
a
r
F S OL
Til : Toldbodgade 13 . 6520 Toftlund
Telefon 7483 1280
www.mikkelsentofltund.dk
Træ, Tæpper og Vinylgulve
KØB lokalt og billigere!!!
Uforpligtende tilbud gives
v/Peter Szocska
Favstrupvej 26 - 6070 Chr.feld
Vi holder ÅBENT når DU har TID
RING og få en aftale på:
DANSKE MALERMESTRE
SIGMA
FARVECENTER
Kvalitetsmaling til byens
billigste priser...
Giver gerne et
uforbindende tilbud på alt
maler- og tapetarbejde.
v/Bo Asbo Frederiksen
Møllegade 5, 6070 Chr.feld
www.asbo-malerforretning.dk
Tlf. 7456 2692
Biltlf. 2032 2692
Forretningen, hvor tillid
og kvalitet står højest
Træpiller - Brænde & Dyrefoder
Henvendelse:
Kjeld Østergaard . Hjerndrup Stadsvej
Mobil 2077 4700
Andelsbolig Toftevænget 12
i Christiansfeld sælges
37 års erfaring med køb & salg af Sommerhuse
Grundig
www.serdetsortud.dk
tlf. 5128 4000
Velbygget andelsbolig i den nordvestlige bydel
i attraktiv andelsboligforening.
Huset er opført i 2004, det er på 102 m 2,
velholdt, lyst og godt indrettet.
Der er egen have på 2 sider,
samt carport og redskabsrum -­Pris kr. 346.000,00
Henv. 4030 1164 / 5175 7726
For Christiansfeld Byhuse udlejes følgende:
Stor lys lejlighed udlejes i Christiansfeld
Stor lys lejlighed i Christiansfeld udlejes.
Lejligheden er på 131 m 2 .
Lejligheden består af to stuer og to soveværelser.
Derudover er der et næsten nyt og dejligt køkken og
badeværelse.
Der er sat en hel ny altan op.
Lejligheden ligger på første sal.
Til deling med nabo-ejendommene,
er der ved at blive indrettet en hyggelig baggård.
Pris 5.900,- plus forbrug.
Overtagelse snarest.
Henvendelse til Hans Peter Dahl
40 29 24 60 evt. [email protected]
Moltrup/Bjerning Menighedsråd
udbyder følgende jorder til forpagtning
i en 5-årig periode,
begyndende 1. september 2014
30-1 del af matr. 9 - Seggelund
30-2 del af matr. 9 - Seggelund
30-3 del af matr. 9 - Seggelund
30-4 del af matr. 9 - Seggelund
Stortoft matr. 47 - Moltrup
15,5511 ha.
5,1389 ha.
5,3865 ha.
11,8619 ha.
4,5700 ha.
Arealerne bortforpagtes for et fast kronebeløb pr. ha.
Beløbet tillægges moms.
Der er ingen jagtret på ovennævnte arealer.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til at vælge
mellem de indkomne tilbud, herunder
evt. at forkaste dem alle.
Skriftlig tilbud afleveres i lukket kuvert mrk.
»Forpagtning«
Senest 20. august 2014 kl. 18.00 til:
Erik Petersen, Moltrup Bygade 79, 6100 Haderslev
Yderligere oplysninger kan fås hos ovennævnte
p.m.v Erik Petersen tlf. 7452 2248 mob. 4030 3641
10
Tirsdag den 12. august 2014
Vigtigt at beskytte sine øjne mod UV
og solblænding
UV-stråler er skadelige og
kan medføre alvorlige øjensygdomme. Det ved 81% af
alle brugere af almindelige
klare glas. De færreste ved
dog, at øjnene faktisk bliver
udsat for 40 % af den årlige
UV-påvirkning i overskyet
vejr og selv inden døre, hvor
også elektriske lys afgiver
UV-stråler.
»Crizal Transistions glas gi-
UV-stråler betydeligt, fordi
beskyttelsen er til stede hele
tiden!« fortæller optiker
Mette Juel Nielsen i Christiansfeld.
ver en avanceret beskyttelse mod UV-stråle på både
bag- og forsiden af glasset.
Det reducerer mængden af
Landbrug / Hus / Have / Fritid m.m.
Alt grave / planér
arbejde m.m.
udføres med minigraver Volvo EC 15B
Timepris
kr.
450,-
inkl. maskine, erfaren maskinfører,
brændstof, forsikring, ekskl. moms
eller fast pris.
Kontakt
Skrothandleren
Flytter De til mindre,
kommer vi
og henter resten.
Vi rengør efter aftale.
Åstorpvej 89 . Åstorp . 6070 Christiansfeld
Tlf. 2624 8533
6065 2164
www.skrotpriser.dk
Service på husholdningsmaskiner
Har du sikret dig
25 års erfaring
mod rotter?
Det er nu du skal sikre
hus, virksomhed, forretning, skole eller
børnehave mod rotter fra kloakken.
GELLERT
Hvide✓
areService
Ørbyhage 87 . 6100 Haderslev . www.gellert.nu . [email protected]
74 57 93 93 . 61 74 62 32
Vi leverer og monterer et
Nordisk innovation rottespær.
2.39500
Afhentning af skrot og
metaller.
Minimum 500 kg.
Opkøbes/ryddes
Ring for tilbud på tlf. 2070 3911
fra kr.
Skrot
Dødsboer &
restdødsboer
Alt i murerarb. Tilbygninger. Flisearbejde
Reparationer. Autoriseret kloakmester m.m.
inkl. moms
JL Kloak v/ Jørgen Larsen
Aut. kloakmester & Anlægsstruktør
Fjelstrup Nørrevej 43 . 6100 Haderslev
Mobil 4041 0966
e-mail: [email protected] . www.jl-kloakservice.dk
www.tht-ugeavis.dk
?
Levering af:
• Sand • Grus • Sten
• Skærver • Træflis • Muldjord
BAKKEGÅRDEN
Kilder: U&A Sunwear
2012 (internationalt studie i Frankrig, Italien og
USA), Ipsos Survey 2012,
5000 deltagere (Frankrig,
Tyskland, Spanien, Storbritannien og Italien) samt
uafhængig brugertest 2012
blandt 120 brugere (Frankrig).
På Starup Kirkevej i Haderslev afholdes den 16.
august et stort vejloppemarked.
Det er femte gang markedet afholdes og det plejer
at være et tilløbsstykke. Vejens beboere slutter godt op
om arrangementet og der er
mange tilmeldinger fra de
omkringliggende veje.
Der forefindes pølsevogn
og der er gratis parkering
ved kirken.
Med et glimt i øjet plejer vi at sige, at vi slæber
simpelthen vores indbo ud
på fortovet, og det der ikke
bli’r solgt, slæber vi ind
igen.
Der er denne gang mere
end 35 private stande.
Tlf. 7456 1480
Aut. Kloakmester
Smedegade 13, 6000 Kolding
Mobil: 2022 1219
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Trailer
fra pla salg
dsen
Kolding Kloak-TV
Speciale i renovering af huskloakker
Belægningsarbejde
Lev. af muld, sand, flis, sten og grus
Afhentning af alle former for affald
Godkendt affaldstransportør
Trailersalg mandag til lørdag
Ring - vi er altid at træffe
----- Grundlagt i 1976 -----
----- KLIP UD OG GEM ----- KLIP UD OG GEM -----
& Energi Håndværker
6070
Christiansfeld
Containerservice
----- KLIP UD OG GEM ----- KLIP UD OG GEM -----
Så ring til mig
på tlf. 2670 2683
Udviklet til amerikanske
marinepiloter
De fleste kender de klassiske grønne glas, som har
været forbundet med stilen og de tekniske krav hos
U.S. Navy piloter. I et samarbejde mellem Transition
Fakta:
Essilor International er førende i verden inden for
design, produktion og individuel tilpasning af optiske
glas. Af Forbes Magazine
er virksomheden kåret som
den mest innovative blandt
alle de optiske selskaber.
Flere end 500 forskere driver konstant udviklingen
for at bringe verdens brillebrugere tættere på målet:
det naturlige syn.
Transitions Optical har i
mere end 20 år leveret photocromics til de} optiske
producenter.
Transitions
Optical tilbyder state-ofthe-art lyskontrollerende
teknologier inden for stort
set alle typer af glas; fra
farveskiftende glas til højtydende solglas.
Vej-loppemarked
Husk du kan også læse avisen på:
Vil du trække
din tømrer fra i skat
Ny teknologi skifter
farve hurtigere og mere
præcist
Tre forhold er afgørende,
hvis farveskiftende glas skal
vare attraktive: Hurtige
farveskift, at glassene kan
blive helt mørke i skarpt
solskin, og at de er helt klare indendørs.
Cizal Transistion benytter den seneste teknologi
på molykylært niveau, hvor
glassene bliver op til 20 %
mørkere end før. 96 % af
brugerne er tilfreds med
klarhed, kontrast og skarphed inden døre – og 82 %
af brugener fortæller om
forbedret synskomfort med
Crizal Transition i forhold
til deres nuværende glas.
Man kan bære de samme
briller dagen lang uden at
gå på kompromis med stilen. De farveskiftende glas
fås dertil i både grøn, brun
og grå som matcher enhver
stil - fra retro til det topmoderne.
Optical og Essilor lykkedes
det at udvikle et farveskiftende glas i denne ikoniske
farve - med samme overlegne farvegengivelse og
kontrast.
Spørg om flere oplysninger hos optiker Mette Juel
Nielmsen, Nørregade 10.
Det kørte Tyrstrup Friv.
Brandværn efter
i uge 32
6. august kl. 16.34.
Brand i lastbil med korn
ved Sjølund Mølle.
6. august kl. 18.24.
Markbrand på Skovrupvej i
Frørup.
Tirsdag den 12. august 2014
11
Håndværkere m.m.
Alt i tømrer- og snedkerarbejde
Alt tømrer- og
snedkerarbejde udføres
Tømrerfirmaet AC Byg
v/ Tømrermester
Anders Christensen
Torning Møllevej 9
6070 Christiansfeld
Mobil 5184 1664
www.acbyg.com
FJELSTRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING
FJELSTRUP
P
TØMRERMESTER ERIK PEDERSEN
Tlf. 74 56 66 64 - Biltlf. 40 44 86 64
KLOAK & ANLÆG
ÆG
Aut. kloakmester Niels-Christian Gaar
Gaarde
de
Kloakarbejde, belægning, anlæg,
skovarbejde og ejendomsservice
Salg
Fjelstrup Nørr
Nørrevej
evej 28 · 6100 Haderslev
Tlf. 21 63 65 17 · ncgaar
[email protected]
[email protected]
Service
Montage
Fjelstrup VVS
Lars Ole Lei Wildfang
Aut. VVS installatør
Avnøvej 125
6100 Haderslev
MOB 3020 2095
Nu tilbyder vi også
[email protected]
Alt indenfor Tømre/Snedker arbejde
Rune Maarup Jørgensen
Jakob Andersen
Lokalområdets
El-Specialist
Alt i murer-, fliseog støbearbejde
Tlf. 2334 0022
Spidsbjerg El- & Sikringsteknik
v/ Henning Sørensen,
Gammel Skamlingvej 10, 6093 Sjølund,
Tlf.: 7557 5280 / 2127 5280
• El og reparation til private og erhverv.
• Sikringstekniske løsninger indenfor alarm,
video og adgangskontrol.
Stange & Marek VVS
v/ Christian Stange
Seggelundvej 2 . 6070 Chr.feld
Christiansfeld VVS- & Energiteknik ApS
• Automation og styringsteknik.
Mobil 2035 6107
Telefon 7456 6107
e-mail: [email protected]
Vi udfører alt i:
●
Vandværk og ledningsnet
Jordvarme - Solvarme & Oliefyr
DØRE & VINDUER
●
I CHRISTIANSFELD
Verner Mogensen
Biltlf. 20 99 29 36
Industrivej 16, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 29 26 • Fax 74 56 31 26
www.cve.dk • mail: [email protected]
Din lokale vinduesmand
Din lokale kloakmester
CHRISTIANSFELD SNEDKER OG
TØMRERFORRETNING
Rådgiver
Uforbindende tilbud
BAKKEGÅRDEN
●
v/Finn Kragelund • Lindegade 59
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779
[email protected]
www.finn-kragelund.dk
• Gas og oliefyrsservice • Vand • Varme • Sanitet
• Solvarme • Varmepumper • Ventilation
• Industriinstallationer • Fjernvarme • Biopejse
• Blikkenslagerarbejde • Biobrændselsanlæg
Ring til autoriserede VVS-installatør
Hurtig levering
Få et gratis vindues- og energi-tjek
Kloak - Tilslutning - Reparation
Tlf. 7456 1480
Sofievej 6 . 6070 Christiansfeld
[email protected]
John er vores
mand i
Christiansfeld.
Vi udfører alt
indenfor
tømrer- og
snedkerarbejde både
til private og
erhvervslivet.
Fjelstrup Nørrevej 4A - 6100 Haderslev
Tlf. 2993 8108 - [email protected]
www.rmjmontage.dk
Murermester
v/Morten Juhl
www.portservice-aps.dk
Ring for et uforbindende tilbud.
Installation af:
Gas - Vand - Varme - Jordvarme - Biovarme og Sanitet
Ring til Lars Ole og få et tilbud
Autoriseret VVS-installatør
Har din port
sagt stop
ig op
- giver vi aldr
●
12
Tirsdag den 12. august 2014
Kultur / Fritid / Musik / Mad
Så cykler vi
25 km
Lørdag den 16. august
Tag dine naboer, venner og familie med ud at cykle
hyggeruten på 25 km med start fra Aller Friskole.
Tilmelding fra kl. 10.00 og samlet start kl. 11.00
Pris kr. 50,00 pr. deltager.
Men så får du også forplejning før du cykler, væske
på depot i Hejlsminde, og når du kommer i mål
i Aller får du kartoffelsalat med frikadeller og en
øl/vand samt et diplom. Så se at få luft i dækkene.
HUSK: Du skal have cykelhjelm på.
Claus er en én-mands gruppe!
Claus Springer, som blev kåret til Årets Christiansfeld, er som regel ene om at sætte flagstænger og flag
op i byen ved festlige lejligheder.
Hold Jeres
næste familiefest
i historiske lokaler på
Brødremenighedens Hotel,
til fast pris
Hygge og atmosfære
Lindegade 25
Prætoriustorvet - Christiansfeld
Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk
Se mere på www.allercykelmotion.dk
Formiddagsidræt
i Fjelstrup Hallen
Vi starter tirsdag
den 23. september kl. 9.30
Bemærk: Ny ugedag!
Vi begynder med gymnastik, og derefter forskellige spil.
Der er plads til alle, både dem som har været med før,
og gerne nye deltagere.
Kom og prøv om det er noget for dig/Jer.
Vi har det rigtig hyggeligt.
Bestyrelsen
STORE STRAND-DAG
I HEJLSMINDE
En aktivitetsdag på stranden og i vandet
for hele familien
Christiansfeld
Handelsstandsforening
afholder
Fyraftens Jazz
på Prætoriustorvet
v/Brødremenighedens Hotel
Fredag den 15. august
fra kl. 16.00 - kl. 19.00
Den 15. august:
City Street Jazz
Vi starter kl. 10.00 - og slutter ca. kl. 14.00.
Alle aktiviteter er på eget ansvar.
Man bedes selv medbringe redningsvest,
da vi kun har et mindre antal til udlån.
Annoncesponsor:
Kabyssen Is & Grill
Tlf. 7557 3535 . Havnevej 1 . Hejlsminde
Tyrstrup kro
Tlf. 74 56 12 42
A la Carte
Daglig åbent kl. 17 - 22
Frederikshøj - 6070 Christiansfeld
TELEFON 75 57 32 18 - FAX 75 57 32 44
www.graensekroen.dk / [email protected]ænsekroen.dk
FJELSTRUP IF
GYMNASTIK
Pris pr. voksen deltager kr. 50,(børn under 16 år gratis.)
Der er mulighed for at deltage i flere aktiviteter.
Hejlsminde Bådelaug og
Dunkerbeck Windsurfing Center
Vi har 27 dejlige
HHHHværelser
Venlig hilsen
og på gensyn
Annette og Torben
Schulz
Selskaber op til 200 gæster efter aftale
City St
reet Ja
zz
- WINDSURFING - JOLLESEJLADS - VANDSKI
- BANAN/GUMMIRING - SEJLBÅD
- SUP (Stand Up Paddle) - STRAND SAFARI.
Hilsen
Selskabslokaler op til
180 personer.
Rekvirer venligst
vore menuforslag.
Program:
Den 17. august fra kl. 10.00 til 14.00
Se mere på www.hejlsmindehavn.klub-modul.dk
under fanebladet Store Strand Dag og
www.dunkerbeck-windsurfing.com under Events.
Tilmelding til alle aktiviteter sker på dagen ved
Dunkerbeck Windsurfing Center standen i teltet.
Man kan købe grillpølser og drikkevarer fra
Kabyssen i teltet på stranden!!
Ikke dyrere,
men smukkere!
Af omtalen er det fremgået, at der var en flag-gruppe. Men faktisk klarer han
det hele selv, fortæller hans
kone.
Så det er bare en grund
mere til, at han blev kåret
til Årets Christiansfelder.
Privat bor Sprengers i N.J.
Holms Park.
Lige nu søger man efter et
nyt opbevaringssted til flagene, som ofte skal hænges
til tørre efter en dag i regnvejr. Henri Nissen
Sæson 2014-2015
www.godset.net
torsdag 14. august
UgedagTidspunkt
Hold
Ledere
METTE
JUUL
___________________________________________
Tirsdag
15.00 - 16.00
Motionsdamer
Solvej
lørdag 16. august
Tirsdag
16.45 - 17.45
Mor-Far-Barn
Line og Ruth
Tirsdag
20.00 - 21.30
Herrer
Nils
Onsdag
16.00 - 17.00
Puslinge 3 - 4 år
Joan og Malene
Onsdag 17.00 - 18.00
Drenge/piger 5 - 6 år
Tina og Annfrid
Onsdag
19.30 - 20.30
Damer
Vibeke og Tina
Torsdag
16.30 - 17.45
Piger 1. - 4. kl.
Ingelise og Ole
Torsdag
18.30 - 20.00
Powermix fra 5. kl.
Mette og Thorvald
Sæson start uge 37
i Fjelstrup skoles gymnastiksal
Tilmelding på http://fga.fjelstrup.dk
Gymnastikafdelingen
GODSET OUTDOOR
FEAT.
QUEEN MACHINE
&
PINK FLOYD PROJECT
___________________________________________
søndag 24. august
THE WAILERS
___________________________________________
søndag 7. september
AB/CD
- ROCK FOR BØRN
Jens Holms Vej 5 6000 Kolding
70 10 10 16
Køb billet på:
www.godset.net