evaluering af de nationale test i folkeskolen rapport

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger
Nationalt Vandtestcenter
Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI
Projektleder for Nationalt Vandtestcenter
1
18. marts 2015
Nationalt VandTestCenter
Nationale Testfaciliteter og demonstrationsanlæg for Vandteknologi og Klimatilpasning
Nationalt VandTestCenter (NVTC)
Et 3-årigt projekt bevilliget af Naturstyrelsen med henblik på at styrke
produktudviklingen i og fremme eksporten fra vandsektoren
Overfladevand
Grundvand
Spildevand
Officiel indvielse af NVTC d. 24. februar 2014
3
NVTC konsortiets organisation
Naturstyrelsen
(udbyder og klient)
COWI
(kontraktholder og projektleder)
Teknologisk
Institut
Aarhus
Universitet
Aalborg
Universitet
Københavns
Universitet
(underrådgiver)
(underrådgiver)
(underrådgiver)
(underrådgiver)
5
NVTC samler vandsektoren
Virksomheder,
forsyninger og
kommuner
SMV-er
Universiteter
Forskere og
studerende
Testfaciliteter
og rådgivning
samlet
Status februar, 2015
• NVTC har modtaget >
40 henvendelser fra
hele landet
• Test er afsluttet
• Test er i gang
• Test er under
forberedelse
• Andre henvendelser
bliver ikke videreført
7
Nationalt VandTestCenter
• Overvejende
henvendelser fra små
virksomheder og de
såkaldte
idevirksomheder
• En stor andel af
virksomhederne har
ikke tilstrækkelige
økonomiske midler til at
få gennemført test
Eksempler på forespørgsler til NVTC
• Test af vandrør indvendig coatet med nano-teknologi (drikkevand)
• Test af udstyr til kalkfjernelse fra drikkevand (ultralyds apparat)
• Test af mobilt filteranlæg til behandling af overfladevand og produktion af
drikkevand
• Test af afløbsbrønd på motorveje (igangsættes på åbningsdagen) – afsluttet
• Test af renseteknologi til forurenet spildevand med eksportpotentiale
• Test og certificering af højvandslukke (klimatilpasning). Flere virksomheder.
• Feasibility studie af mineral tilsat beplantningsmuld (LAR og metalfixering)
• Test af rensemetoder, sensorer, pumper, tanke, udvaskning og måske
beplantninger i forbindelse med genanvendelse af regnvand fra grønne tage
(klimatilpasning)
• Forskellige godkendelses- og dokumentationstest
8
Case 1: Flokkuleringsmiddel
Turbidity (FNU)
15° C
30
10 mg Fe/L
jernsulfat
pH 7,00
20
10
0
0
10
20
30
Time after sedimentation (min.)
• Lille virksomhed ønsker testfaciliteter til test af nyt
flokkuleringsmiddel
• Tissø ligner udlandspotentialerne
• Stavsholt (Furesø) har skrappe P-udledningskrav
• Al baseret – dyr råvare
• Symbiose med overfaldebehandlingsvirksomhed med
anvendelse af Al-affald
9
Nationalt VandTestCenter
5 mg Al/L
VG pH 8,33
Case 2: Vejvandshåndtering
• Lille virksomhed ønsker at få vurderet en ide til
håndtering af vejvand
• Skrivebordstest viser at et mineral er velegnet
(vandtilbageholdelse og rensning)
• Virksomheden ønsker fuldskala teststed og
samtidig laboratorietest
• Møde opsættes med potentielt teststed
• Vermicullit kan også anvendes (symbiose)
10
Nationalt VandTestCenter
Case 3: Membranteknologi introduceres til
vandsektoren?
•
•
•
•
Kalundborg Forsyning udfordres
NVTC formidler kontakten
Lictech afholder møder med KF
OPI projekt udbydes som F&U
projekt med MT
• Demoanlæg tæt på Købehavn?
11
Nationalt VandTestCenter
Forretningsplanen og NVTC tidsplanen
• Forretningsplanen testes
2015,1 • Forretningsplanen justeres i aug.
• Driftsfasen opstartes september
2015,2 • Driftsfasen moniteres, jan 2016
• Driftsfasen fortsættes
2016, 1 • Projektet rapporteres aug. 2016
12
Nationalt Vandtestcenter
Forretningsplanens elementer
Indtægtssiden
• Betaling for fee for
kerneydelse (rådgivning)
• Fee for match-making
• Deltagergebyrer
• Markedsføringsfee
• Hjælp til ansøgninger
• Feasibility studier
• Kortlægninger
• M.v.
13
Nationalt VandTestCenter
Udgiftssiden
• Sekretariatsdrift
• Hjemmesidedrift
• Tidsforbrug til diverse
ydelser
Netværksarrangementer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Eksportforeningens vandgruppe d. 13. marts
Frederiksberg Forsyning d. 14. maj
Ferskvandscentret i Silkeborg og Skanderborg Forsyning
d. 1. september
Udenlandske delegationer (Belarus, Singapore m.fl.)
Innovationskonferencen om eksportsuccer d. 29.
september i Horsens
Energiforsyning Køge d. 10. november i Køge
Netværksmøde med Danish Soil Partner Ship 25. februar,
2015
Temamøde med Inno-MT om vand i fødevareindustrien
(18. marts, 2015)
Netværksmøde med Danish Soil Partner
Ship maj, 2015
Rørcenterdagene 10. og 11 juni (stand)
Netværksmøde med Herning Vand (juni,
2015)
Netværksmøder i Kalundborg og hos
TREFOR
Kontakt Nationalt Vandtestcenter
Knud Erik Hilding-Hamann
Centerchef Ide & Vækst, Aarhus
Teknologisk Institut
[email protected]
Mobil: +45 7220 1421
Fysisk sekretariat
Jan Holmegaard Hansen
Seniorprojektleder
COWI
[email protected]
Mobil: +45 2162 1014
15
Sekretariatet for NVTC
Knud Erik Hilding Hamann, Centerchef,
Teknologisk Institut.
Jan Holmegaard Hansen, COWI.
Projektleder for Nationalt Vandtestcenter
16
Vejen til succes
NVTC får et godt omdømme som det sted,
hvor;
• Virksomhederne (små og mellemstore)
får tilført værdi, får stimuleret
innovationen og væksten.
• Virksomhederne får en lettere adgang
til forskningsresultater og
testmuligheder på universiteterne.
• Der ydes en helhedsorienteret og
udtømmende assistance, så
virksomhederne ikke skal lede andre
steder.
17