Opkald

 PASSIVT
MEDLEMSKAB 2016
ROYAL GOLF CLUB
Certifikat nr. ____
Undertegnede anmoder hermed om tilladelse til passivt medlemskab for spillercertifikat fra Royal Golf Center Real
Estate a/s, med dertil hørende medlemskab af Royal Golf Club fra 2016. Det passive medlemskab skal meddeles inden
den 30. juni 2015 på dertil beregnet blanket. Ved passivt medlemskab er jeg indforstået med at Royal Golf Club har ret
til at overdrage spilleretten til anden person i perioden. Forudsætning for godkendelse af overgang til passivt medlemskab
er, at der ikke forefindes restance på certifikat eller medlemskab den 30. juni 2015. Forudsætning for overgang til passivt
medlemskab den 1. januar 2016 er at der ikke forefindes restance på certifikat eller medlemskab. Certifikat og
medlemskab overgår ikke automatisk til normalt medlemskab i 2017, såfremt ophør af passivt medlemskab ikke er
meddelt senest 30. juni 2016 på dertil beregnet blanket fortsætter passivt medlemskab. Ved passivt medlemskab
fraskrives alle rettigheder i forbindelse med certifikatet og medlemskabet af Royal Golf Club i passivperioden.
Passivt medlemskab kr. 5.000 pr. år inkl. moms (pristalsreguleret som øvrige medlemskaber)
Ved personligt certifikat
Certifikat der overgår til passivt medlemskab (ejer skal udfylde ansøgningsskema)
Navn
Efternavn
Adresse
Post nr.
By
Stilling
Cpr. nr.
Nationalitet
Telefon privat
Mobiltelefon
E-mail
Ved firmacertifikat
Certifikat der overgår til passivt medlemskab (tegningsberettiget for juridisk ejer skal udfylde ansøgningsskema)
Firmanavn
Firmaadresse
Postnr.
By
Firmatelefon
E-mail
Cvr. nr.
Reg. nr.
Branche
Firmastempel
Jeg erklærer, at oplysningerne er korrekte og at jeg er tegningsberettiget. Jeg er indforstået med ovenstående vilkår.
Dato
Underskrift
Ansøgningsskema og originalt certifikat skal fremsendes anbefalet til: Royal Golf Center a/s, Center Boulevard 4, DK2300 København S
Til brug for Royal Golf Center a/s
Modtaget den
Godkendt den
Overført til passivt den