Som medlem i PensionDanmark har du adgang til vores telefoniske

Fondsbørsmeddelelse
16.03.2015
Meddelelse nr. 4, 2015
Nyt medlem i MT Højgaards bestyrelse
Vedlagt fremsendes MT Højgaard A/S’ pressemeddelelse af 16.03.15.
Monberg & Thorsen har en ejerandel på 46 % af MT Højgaard A/S.
Med venlig hilsen
Monberg & Thorsen A/S
Meddelelsen er også tilgængelig på www.monthor.dk
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave
gældende.
CVR-nr. 12 61 79 17
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
Meddelelse
16. marts 2015
Nyt medlem i MT Højgaards bestyrelse
Den ordinære generalforsamling i MT Højgaard A/S har i dag valgt Ole Røsdahl som nyt medlem af bestyrelsen. Han afløser Curt Germundsen, der i henhold til vedtægterne udtræder på
grund af alder. Bestyrelsen takker Curt Germundsen mange gange for hans store indsats. Ole
Røsdahl var indstillet af MT Højgaard-koncernens to ejere, Højgaard Holding A/S (54%) og
Monberg & Thorsen A/S (46%).
Ole Røsdahl er født i 1964, dansk statsborger og ingeniør. Han er administrerende direktør i
Aalborg Engineering, som leverer teknologisk avancerede energiløsninger til kunder i store dele
af verden. Indtil 2014 var han administrerende direktør i Krüger Gruppen, som han kom til i
1991, og landedirektør for Veolia Environment i Danmark. Ud over sin ledelseserfaring har Ole
Røsdahl således særlig erfaring inden for international kontraktvirksomhed og projektstyring.
Han er formand for Dansk Industris Miljøudvalg.
Bestyrelsen består herefter af følgende seks generalforsamlingsvalgte medlemmer:






Søren Bjerre-Nielsen (formand)
Niels Lykke Graugaard (næstformand)
Carsten Bjerg
Pernille Fabricius
Mats Jönsson
Ole Røsdahl
Hertil kommer de tre medarbejdervalgte medlemmer:



Irene Chabior
Vinnie Sunke Heimann
John Sommer
Kontakt
Sofie Karen Lindberg
Kommunikationschef
Tlf. +45 2270 9214
MT Højgaard-koncernen er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen i Norden
og udfører projekter i Danmark, samt fokuserede aktiviteter i særligt udvalgte lande. Koncernen består af virksomheden MT Højgaard og en gruppe specialiserede hel- og delejede dattervirksomheder. Ydelserne omfatter alle former for projekter inden for bygge- og anlægsbranchen. MT Højgaard-koncernens 4.000 medarbejdere har fokus på produktivitet, bæredygtighed
og kvalitet. Koncernen omsætter for 7 mia. kr. om året. mth.dk