Core øvelser til Forsvarets fysiske test

Pressemeddelelse
HAVER TIL MAVER I HOLBÆK!
a a rd
dg
Fj
or
På Fjordgården har skoler og institutioner mulighed
for at dyrke økologiske grøntsager i havelodder og
lave mad med egne afgrøder.
Desuden giver Fjordgården mulighed for at skoler,
børnehaver og andre interesserede kan lave udeskoleforløb eller ekskursioner.
e n.eu
INDVIELSE d 28. august kl. 13.00
Fjordgården,
Nykøbingvej 34,
4300 Holbæk
Program:
”Vores ambition med Haver til Maver er at styrke økologi, naturfag og sundhed/fødevarekendskab for børn
og unge i Holbæk Kommune. Samtidig føjer initiativet
sig ind i tankerne bag den nye skolereform, som træder i kraft efter sommerferien”, siger Janni Holmager
Hansen, initiativ-tager til projektet.
KL 13.00 Velkomst
v. Johan Ib Hansen, Formand for støtteforeningen
I 2006 blev Haver til Maver stiftet som en non-profit
organisation af Søren Ejlersen fra Aarstiderne i samarbejde med Fredensborg Kommune. Siden har ca.
5.000 børn haft have på Krogerup Avlsgård i Humlebæk. Projektet modtog i 2014 10 millioner kroner
i støtte fra Nordea-fonden til udrulning af Haver til
Maver i hele Danmark - som en del af dette projekt,
indvies Haver til Maver på Fjordgården, som det første sted i Nordvestsjælland. Fjordgården håber dermed aktivt at kunne være med til at udbrede Haver til
Maver i denne del af landet.
Fjordgården er et mindre økologisk landbrug tæt på
Holbæk. Gården drives som økologisk læringsgård
med dyr, grøntsagsdyrkning og naturpleje.
Herefter vil Z sporet Skolen på Tuse Næs viser deres
haver og byder på lidt mundgodt.
Kl 13.10 Taler
Repræsentanter fra Haver til Maver, Nordea Fonden,
og evt. Holbæk Kommune
Til slut vil der være rundvisning på Fjordgården, så
man kan få et indblik i rammerne til Haver til Maver
og udeskole, v. Janni Holmager Hansen
Mvh. Fjordgården & Støtteforeningen,
Nykøbingvej 34 4300 Holbæk
Kontaktperson
Janni Holmager Hansen,
Mobil 21 43 23 03, mail: [email protected]