CERTIFICERET MEDLEM AF BFIH

CERTIFICERET
IT- HOSTING
PARTNER
CERTIFICERET
MEDLEM AF BFIH
BFIH’s formål er at højne kvalitets- og sikkerhedsniveauet inden for
kommercielt salg af IT-hosting samt at skabe gennemsigtighed i forhold
til indhold af kvalitet og sikkerhed i IT-hosting.
DET ATTESTERES HERMED, AT:
ServiceGruppen A/S
er certificeret til at bruge BFIH’s kvalitetsmærke.
Kvalitetsmærket gælder for perioden
15/04/13 - 14/04/14
ServiceGruppen A/S' hostingcenter er i overensstemmelse
med følgende krav i certificeringsordningen:
• Revisorerklæring ISAE 3402 type 2
• Service level agreement (SLA)
• Samarbejde med DK-CERT
• Økonomi og selskabsform
• Forsikringsordninger
• Administration af certificeringsordningen
En specifikation af kriterierne for at opnå BFIH’s kvalitetsmærke kan hentes på www.bfih.dk.
BFIH’s bestyrelse har i samarbejde med statsautoriseret revisonsselskab gennemgået
det materiale, som ServiceGruppen A/S og dennes revisor har indsendt som dokumentation for,
at ServiceGruppen A/S' hostingcenter er i overensstemmelse med kravene.
BFIH’s bestyrelse certificerer hermed ServiceGruppen A/S' hostingcenter til at anvende BFIH’s kvalitetsmærke.
DATO 15/04/13
Niels Reinau
Formand for BFIH’s bestyrelse
Nicolai Voll
Næstformand for BFIH’s bestyrelse
Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark