Serviceøkonom

Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
No. 107 Hansine Kirstine Nicoline Hoff Ringkøbing set fra søsiden ca. 1810. Gouache og akvarel af Jesper Kierkegaard, Ringkøbing Museum Forældre Børn : nr. 214 Johannes Hieronymus Hoff og nr. 215 Friderica Dorothea Høyer : Mette Kirstine Larsdatter (53), Johanne Dorthea Larsdatter, Johannes Lausten, Frederikke Dorthea Lausten, Adam Lausten, Maren Lausten, Karen Lausten og Jens Lausten. Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling Død Dødårsag : Hansine Kirstine Nicoline Hoff : 1809 i Ringkøbing Købstad og Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. : 18-­‐10-­‐1809 i Ringkøbing Kirke, Ringkøbing Købstad og Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. : Mdme (Madame) Harpøth, Jfr. (jomfru) […] Schow fra Nygaard, Hrr. Kjøbmænd Chr. Husted, Buch (Laurids Buch), U.(Urban) Schouboe og Cand. Theo. Broagger. : 23. maj 1831 i Storvorde Kirke med Lars Adamsen (106). : Tjenestepige og husmoder. : 19. maj 1888 i Lillevorde by og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Begravet fra Lillevorde Kirke den 27. maj 1888. : Alderdom -­‐ 78 år gammel. Hansine Kirstine Nicoline Hoff blev født i Ringkøbing By i 1809, formentligt i august eller september måneder. I Ringkøbing var hendes forældre -­‐ faderen Johannes Hieronymus Hoff (214) -­‐ residerende kapellan i Kirken, og moderen -­‐ Friderica Dorothea Høyer (215) – hans kone. Hansine Kirstine Nicoline Hoff blev døbt i Ringkøbing Kirke den 18. oktober 1809, men det er ikke på nogen måde oplyst, hvornår hun blev født, men al sandsynlighed tilsiger, at det har været et par måneder før dåben. (Kirkebog 1793-­‐1815, Døbte, side 45, 2. sidste registrering på siden for 1809, for Rinkøbing Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt). Hansine Kirstine Nicoline Hoff boede sammen med sin fader og moder i Østergade nr. 37 i Ringkøbing, men kun indtil den 31. maj 1811, hvor hendes fader, Johannes Hieronymus Hoff (214) blev kaldet til sognepræst i Storvorde. Akvarel af Ringkøbing Kirke I Storvorde by havde hun sin barndom, og har derfor alt overvejende sandsynligt gået i Storvorde Skole i perioden 1816/17 til 1823/24, fra sit syvende år til sit fjortende år, hvor hun er blevet konfirmeret. Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
1 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Hendes fader – Johannes Hieronymus Hoff (214), døde trist nok 14 dage før hendes konfirmation, den 14. april 1824, han blev kun 53 år gammel, men der er ikke oplysninger om, hvad dødsårsagen var. Det må have været en frygtelig oplevelse og stor sorg for så ung en pige, hvis fader – som sognepræst – endvidere skulle have konfirmeret hende. På trods af de sørgelige omstændigheder, blev Hansine Kirstine Nicoline Hoff konfirmeret i Storvorde Kirke 1. søndag i Påsken i 1824, som er det samme som den 25. april 1824. Af Kirkebogsregistreringen fremgår det, at konfirmationshandlingen i Kirken blev forestået af Pastor Fogh i Romdrup formedelst Pastor Hr. Hoffs død i Storvorde. Tegning Storvorde Kirke Yderligere fremgår det af Kirkebogsregistreringen, at Hansine Kirstine Nicoline, Jomfrue Hoff, i Storvorde Præstegaard, var 14 år, 7 måneder og 13 dage gammel, datter af saglige Hr. Hjeronymus Hoff, Sognepræst til Storvorde og Seiglflod, og Enke Præstinde Frederikka Dorothea Hoff, født Høyer, i Storvorde Præstegård. Hendes standpunktskarakterer var for kundskaber – meget god, og for opførsel – rosværdig. Hun ses vaccineret af Hr. Distrikts Chirurg Gorgius (Johan Peder Gorgius, 1754-­‐1820, der var distriktslæge i Ålborg fra 1801). (Kirkebog 1813-­‐1841, Konfirmerede Piger, side 76, 3. reg., nr. 1 for årgangen 1924, for Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt). Hvor Hansine opholdt sig efter konfirmationen, og hvad hun lavede, er ikke klarlagt, men ved gennemgang af afgangslisterne fra 1824 til 1831, ses hun ikke at have forladt Storvorde. Hun har formentligt været en tid hjemme og hjulpet til efter faderens død og derefter formentligt været tjenestepige forskellige steder i Storvorde. Der har dog også været tid til at mødes med Lars Adamsen (106), men hvor og hvordan vides ikke. De blev dog kærester og besluttede sig for ægteskab. Den 23. maj 1831 giftede Hansine Kirstine Nicoline Hoff, 21 ½ år, sig med ungkarl og gaardfæster Laust (Lars) Adamsen (106), 25 år. De blev viet i Storvorde Kirke af formentligt pågældende præst, der efterfulgte hendes fader – pastor/provst Ole Christian Hovedstrup Fogh, som var den samme, der konfirmerede Hansine. (Fra 1825 til 1893 – blev Storvorde og Sejlflod Sogne opdelt. Storvorde blev annex til Romdrup-­‐Klarup Sogn, og Sejlflod blev annex til Gudum-­‐Lillevorde Sogn). Forlovere til brylluppet var Gaardmand Adam Sørensen (212) af Gudumlund (formentlig en skrivefejl, der skulle stå Gunderup eller Vaarst) og Arne Jensen Hurup af Storvorde (en broder til svogeren Søren Jensen Hurup, der er gift med søsteren Anne Sophie Cathrine Hoff). (Kirkebog 1831-­‐1841, Viede, side 92, nr. 1 for 1831, for Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt). Efter vielsen blev de boende i Storvorde, hvor Lars Adamsen (106) ernærede sig som, først gårdfæster og senere har han formentligt fået muligheden for at købe gården, og han blev gårdmand. Dette kan ses af de offentlige attester og registreringer, blandt andet Folketællingen af 1834, hvor han var nævnt som gaardfæster og Folketællingen af 1840 og 1845, hvor han var nævnt som gaardmand, men det kan dog også være en tilfældighed. I ægteskabet mellem Lars Adamsen (106) og Hansine Kirstine Nicoline Hoff blev der i perioden fra 1833 til 1853 født i alt 8 børn, som alle er født og voksede op i Storvorde. 1 -­‐ Mette Kirstine Larsdatter (53), født 18. april 1833 2 -­‐ Johanne Dorthea Larsdatter, født 6. september 1834 3 -­‐ Johannes Lausten, født 29. august 1836 4 -­‐ Frederike Dorthe Lausten, født 27. februar 1838 5 -­‐ Adam Lausten, født 19. januar 1840 6 -­‐ Maren Lausten, født 28. oktober 1842 7 -­‐ Karen Lausten, født 28. maj 1844 8 -­‐ Jens Lausten, født 3. april 1853 Jf. Folketællingerne boede Hansine og Laust Adamsen (106) med familie i Storvorde i 1834, 1840, 1845, 1850, 1855 og 1860. I Folketællingen for 1870 ses Hansine Kirstine Nicoline Hoff og Lars Adamsen (106) at bo i Lillevorde. Hvornår de i perioden fra 1860 til 1870 flyttede fra Storvorde til Lillevorde, er ikke umiddelbart klarlagt. Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
2 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
3 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Det er alt overvejende sandsynligt, at det er sket i forbindelse med, at de solgte deres gård og besluttede at gå på aftægt ved at flytte ned til Lillevorde tæt på, hvor deres ældste datter og svigersøn, Mette Kirstine Larsdatter (53) og Niels Hansen Knudsen (52), boede. I Lillevorde boede Hansine og Lars Adamsen (106) som husfæster i et hus, der, jf. Folketællingen, lå tæt ved eller endda ved siden af datterens og svigersønnens hus. Det er endda sandsynligt, at de havde lejet huset af dem og levede af deres livrenter for salget af gården. Hansine’s mand Lars Adamsen (106) døde desværre kort efter, at de var flyttet til Lillevorde. Han døde af nyreblødning, 64 år, i Lillevorde den 18. juni 1870. Hendes mand, Lars Adamsen (106), blev begravet den 22. Juni 1870 fra Lillevorde Kirke. Lillevorde Kirke Efter mandens død forblev Hansine Kirstine Nicoline Hoff boende i huset ved siden af sin ældste datter og svigersøn, og som det fremgår af Folketællingen for 1880, nød hun aftægt af Sognefoged N. Knudsen (hendes svigersøn, (nr. 52)). Hansine Kirstine Nicoline Hoff levede sine sidste år i Lillevorde, som aftægtskone indtil året 1888, hvor hun døde af alderdom, den 19. maj 1888, 78 år gammel. Notat om Hansine’s død fra Nygaards Sedler Af Kirkebogen fremgår det, at Hansine Kjerstine Hoff var enke efter gaardfæster Lars Adamsen, som det også er ført til arkiv i Nygaards Sedler. Hun blev begravet fra Lillevorde Kirke den 27. maj 1888. Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
4 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
Kilder: (107)
Slægtshistorie
Overlevering af Else Pedersen, datter af nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Kirkebog 1793-­‐1815, Døbte, side 45, 2. sidste registrering på siden for 1809, for Rinkøbing Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Kirkebog 1813-­‐1841, Konfirmerede Piger, side 76, 3. reg., nr. 1 for årgangen 1824, for Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Kirkebog 1831-­‐1841, Viede, side 92, nr. 1 for 1831, for Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Folketællingerne fra 18. februar 1834 og 1. februar 1840, 1845, 1855 og 1860 fra Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Folketælling fra 1. februar 1870 og 1880 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Preben Alsholm – hjemmeside vedr. slægtsforskning. Slægten til Anna Solbjerg – hjemmeside vedr. slægtsforskning. The Ole Spanggaard Christensen’s Family History. (specielt data, billeder og øvrige oplysninger i eftertavlen kommer fra Ole Spanggaard Christensen’s Family History – hjemmeside). Hjemmesiden Bryllup.dk (Tegning af Storvorde Kirke) Nygaards Sedler. Østhimmerlands Folkeblad (18-­‐04-­‐2010) Storvorde Gamle Skole, som Hansine Kirstine Nicoline Hoff frekventerede fra 1816/17 -­‐ 1823/24 Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
5 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1793-­‐1815, Døbte, side 45, 2. sidste reg. på siden for 1809, for Rinkøbing Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt Hansine Kirstine Nicoline Hoff’s dåb den 18. oktober 1809 Samme Kirkebog -­‐ udklip Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
6 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Kirkebog -­‐ konfirmation KB 1813-­‐1841, Konf. Piger, side 76, 3. reg., nr. 1 for 1924, for Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Hansine Kirstine Nicoline Hoff’s konfirmation den 25. april 1924 Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
7 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Kirkebog – vielse Kirkebog 1831-­‐1841, Viede, side 92, nr. 1 for 1831, for Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Lars Adamsen’s og Hansine Kirstine Nicoline Hoff’s vielse den 23. maj 1831 Samme Kirkebog -­‐ udklip Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
8 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Ringkøbing og Ålborg Amt, Herreder og Sogne Hansine Kirstine Nicoline, døbt den 18. oktober 1809 i Ringkøbing Købstad og Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, har opholdt sig følgende steder: 1809 – 1811 – Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt 1811 – 1860+ – Storvorde, Fleskum Herred, Ålborg Amt 1860+ – 1888 – Lillevorde, Fleskum Herred, Ålborg Amt Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
9 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Lidt om byerne Storvorde og Lillevorde, hvor Hansine Kirstine Nicoline Hoff boede og levede Storvorde – hvor Hansine levede det meste af sit liv (1813 til ca. 1869) og fra 1824 sammen
med Lars Adamsen – er en satellitby til Aalborg i det østlige Himmerland med 3.274 indbyggere
(2010). I 1850 var der 407 indbyggere. Storvorde er beliggende 14 km fra Aalborg i Aalborg
Kommune, tilhørende Region Nordjylland. Storvorde er beliggende i sognene Storvorde Sogn og
Sejlflod Sogn. Storvorde blev første gang nævnt i 1345 under navnet Yterworthugh.
I 1534 var Skipper Clement på gennemrejse pga. flugt fra Aalborg og blev pågrebet af bonden
Esbern Nielsen som til gengæld for fangsten fik en Krongaard der indtil 1985 lå næsten midt
inde i byen, da gården måtte vige til fordel for et nyt boligkompleks under navnet
Klementsparken.
Lillevorde, hvor Hansine levede sine sidste år og døde, er en landsby, der ligger ca. 2
kilometer sydvest for Storvorde og ca. 17 kilometer sydøst for Aalborg. Der er 348 indbyggere
(2006). I 1850 var der 263 indbyggere i Lillevorde. Lillevorde ligger i Aalborg kommune, Region
Nordjylland. Tidligere i Hansine’s tid hørte Lillevorde under Lillevorde Sogn, Fleskum Herred og
Aalborg Amt.
Storvorde Kirke Lillevorde Kirke Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
10 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Eftertavle for forældrene Johannes Hieronymus Hoff (214) og Friderica Dorothea Høyer (215) Børn Deres Børn: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Anne Sophie Cathrine Hoff Andreas Hieronymus Hoff Niels Carl Hoff (døde som barn) Niels Carl Hoff (døde som barn) Jensine Margrethe Hoff (døde som barn) Hansine Kirstine Nicoline Hoff (107) Jens Christian Hoff (døde som barn) Mortine Dorthea Johannesdatter Hoff (døde som barn) Mortine Dorthea Hoff (døde som barn) Ikke navngivet (dødfødt) Leif Christensen
1) Anne Sophie Cathrine Hoff * 05-­‐04-­‐1801 Ringkøbing † 10-­‐03-­‐1882 Romdrup, Ålborg gift med 17-­‐09-­‐1826 Storvorde Kirke Deres børn: 1) Margrethe Dorthea Sørensdatter 2) Johannes Sørensen 3) Jens Peter Sørensen 4) Ane Martine Sørensdatter 5) Frederik Sørensen 2) Andreas Hieronymus Hoff gift med * 12-­‐01-­‐1803 20-­‐04-­‐1840 Ringkøbing Klarup Kirke † 1890 Storvorde, Ålborg Deres børn: 1)
2)
3)
4)
5)
gårdmand og møllerbygger Søren Jensen Hurup * 10-­‐12-­‐1796 Gudum, Ålborg † 14-­‐01-­‐1890 Romdrup, Ålborg Maren Cathrine Nielsdatter * 16-­‐10-­‐1812 Hals, Ålborg * 21-­‐12-­‐1856 Storvorde, Ålborg Johan Frederik Hoff Niels Carl Hoff Ane Johanne Dorthea Hoff Sophia Marie Hoff Hans Christian Hoff 3) Niels Carl Hoff døde ¾ år gammel * 07-­‐08-­‐1805 Ringkøbing † april 1806 Ringkøbing 4) Niels Carl Hoff døde 1 år gammel * 22-­‐02-­‐1807 Ringkøbing † 27-­‐02-­‐1814 Storvorde, Ålborg Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
11 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
5) Jensine Margrethe Hoff døde 3 mdr. gammel * 24-­‐03-­‐1808 Ringkøbing † 20-­‐06-­‐1808 Ringkøbing 6) Hansine Kirstine Nicoline gift med Hoff (107) * døbt 18-­‐10-­‐1809 23-­‐05-­‐1831 Ringkøbing Storvorde Kirke † 19-­‐05-­‐1888 Lillevorde, Ålborg Lars Adamsen (106) * 22-­‐11-­‐1805 Vaarst, Ålborg † 18-­‐06-­‐1870 Lillevorde, Ålborg Deres børn: 1) Mette Kirstine Larsdatter 2) Johanne Dorthea Larsdatter 3) Johannes Lausten 4) Frederike Dorthe Lausten 5) Adam Lausten 6) Maren Lausten 7) Karen Lausten 8) Jens Lausten 7) Jens Christian Hoff døde 5 dage gammel * 26-­‐05-­‐1811 Ringkøbing † begravet 01-­‐06-­‐1811 Ringkøbing 8) Mortine Dorthea Johannesdatter Hoff døde 1 år gammel * 31-­‐05-­‐1812 Storvorde, Ålborg † 11-­‐06-­‐1813 Storvorde, Ålborg 9) Mortine Dorthea Hoff døde ½ år gammel * 10-­‐06-­‐1813 Storvorde, Ålborg † 13-­‐12-­‐1813 Storvorde, Ålborg 10) Ikke navngivet * 07-­‐02-­‐1820 Storvorde, Ålborg † 07-­‐02-­‐1820 Storvorde, Ålborg dødfødt Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
12 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Børnebørn Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) børnebørn: 1) Anne Sophie Cathrine Hoff’s og Søren Jensen Hurup’s børn: 1-­‐1) Margrethe Dorthea Sørensdatter yderligere data ukendt * 27-­‐05-­‐1827 Lillevorde, Ålborg † Ukendt 1-­‐2) Johannes Sørensen yderligere data ukendt * 09-­‐01-­‐1829 Bælum, Ålborg † Ukendt 1-­‐3) Jens Peter Sørensen gift med * 31-­‐10-­‐1834 03-­‐12-­‐1865 Bælum, Ålborg Nørre Tranders Kirke † Ukendt Deres børn: 1)
2)
3)
4)
Mariane Nielsen * 09-­‐02-­‐1842 Nørre Tranders, Ålborg † Ukendt Ane Sofie Jensen Niels Jensen Kirsten Margrethe Jensen Dorthe Marie Jensen 1-­‐4) Ane Martine Sørensdatter yderligere data ukendt * 29-­‐11-­‐1838 Bælum, Ålborg † Ukendt 1-­‐5) Frederik Sørensen Hurup yderligere data ukendt * 19-­‐08-­‐1842 Klarup, Ålborg † Ukendt Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
13 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) børnebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s børn: 2-­‐1) Avlskarl og gårdmand Johan Frederik Hoff * 25-­‐11-­‐1842 Storvorde, Ålborg † 14-­‐10-­‐1897 Ukendt 1. ægteskab 26-­‐11-­‐1874 Romdrup Kirke enkekone 2. ægteskab 07-­‐01-­‐1890 Storvorde Kirke Ane Larsen Melgaard * 16-­‐02-­‐1862 Storvorde, Ålborg † 23-­‐04-­‐1900 Ukendt Christiane Christensdatter * 27-­‐09-­‐1830 Romdrup, Ålborg † 23-­‐07-­‐1887 Ukendt Deres børn: Ingen Deres børn: 1)
Lars Christian Melgaard Hoff 2-­‐2) Niels Carl Hoff gift med * 25-­‐02-­‐1844 09-­‐07-­‐1873 Storvorde, Ålborg Nr. Tranders Kirke † 06-­‐03-­‐1930 Øster Uttrup, Ålborg Ane Sørensdatter * 25-­‐10-­‐1825 Øster Uttrup, Ålborg † 06-­‐07-­‐1918 Øster Uttrup, Ålborg Deres Børn: Ingen -­‐ (Mette Marie Hoff (2-­‐5-­‐1) var i pleje hos dem) Niels Carl Hoff 2-­‐3) Ane Johanne Dorthea Hoff * 27-­‐11-­‐1848 Storvorde, Ålborg † 26-­‐10-­‐1921 St. Nygade 14, Ålborg Leif Christensen
Niels Carl Hoff’s gård i Øster Uttrup gift med 19-­‐09-­‐1875 Storvorde Kirke skræddermester Jens Sørensen Kjeldsen * 01-­‐09-­‐1841 Romdrup, Ålborg † 31-­‐05-­‐1890 Vor Frue Sogn, Ålborg Deres børn: Ingen kendte børn Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
14 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
2-­‐4) Sophia Marie Hoff * 14-­‐03-­‐1851 Storvorde † 03-­‐12-­‐1930 Nr. Tranders, Ålborg Slægtshistorie
ugift Sophia Marie Hoff 2-­‐5) Hans Christian Hoff gift med * 03-­‐08-­‐1853 29-­‐05-­‐1877 Storvorde Nr. Tranders Kirke † 15-­‐03-­‐1922 Øster Uttrup, Ålborg Deres børn: 1)
2)
3)
4)
5)
Annine Marie Andersen * 02-­‐12-­‐1858 Gistrup, Ålborg † 27-­‐06-­‐1941 Øster Uttrup, Ålborg Mette Marie Hoff Ane Cathrine Hoff Christine Marie Hoff Maren Sorine Hoff Johanne Frederikke Hoff Hans Christian Hoff Annine Marie Andersen Leif Christensen
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) børnebørn: 6) Hansine Kirstine Necoline Hoff’s (107) og Lars Adams’ (106) børn: Se mere om denne familie under nr. 53 Mette Kirstine Larsdatter Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
15 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
Leif Christensen
(107)
Slægtshistorie
Oldebørn Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) oldebørn: 1) Anne Sophie Cathrine Hoff’s og Søren Jensen Hurup’s børnebørn: 1-­‐3) Jens Peter Sørensen’s og Mariane Nielsen’s børn: 1-­‐3-­‐1) Ane Sofie Jensen yderligere data ukendt * 1867 Romdrup, Ålborg † Ukendt 1-­‐3-­‐2) Niels Jensen yderligere data ukendt * 1869 Romdrup, Ålborg † Ukendt 1-­‐3-­‐3) Kirsten Margrethe Jensen yderligere data ukendt * 1879 Romdrup † Ukendt 1-­‐3-­‐4) Dorthe Marie Jensen yderligere data ukendt * 1885 Romdrup, Ålborg † Ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s børnebørn: 2-­‐1) Johan Frederik Hoff’s og Christiane Christensdatter’s børn: (hans første ægteskab) Ingen børn i første ægteskab Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s børnebørn: 2-­‐1) Johan Frederik Hoff’s og Ane Larsen Melgaard’s børn: (hans andet ægteskab) 2-­‐1-­‐1) Lars Christian Melgaard Hoff * 27-­‐05-­‐1892 Romdrup, Ålborg † 13-­‐06-­‐1956 Ålborg ugift Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
16 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
Leif Christensen
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s børnebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s børn: 2-­‐5-­‐1) Mette Marie Hoff * 25-­‐12-­‐1876 Øster Uttrup, Ålborg † 30-­‐10-­‐1962 Skørping Sanatorium, Ålborg ugift, men bryllup var planlagt helt frem til selve dagen for brylluppet, men da nægtede Mette Marie at gå i kirken, da hun havde besluttet sig for ikke at gifte sig nogen sinde. Ingen fandt nogen sinde ud af, hvorfor. Mette Marie Hoff 2-­‐5-­‐2) Ane Cathrine Hoff gift med * 23-­‐05-­‐1878 12-­‐12-­‐1905 Øster Uttrup Nørre Tranders Kirke † 20-­‐03-­‐1959 Ålborg Deres børn: 1)
2)
maskinpasser Christian Peter Nielsen * 29-­‐01-­‐1875 Hjørring † 09-­‐07-­‐1949 Ålborg Sygehus Holger Christian Nielsen Olaf Peter Nielsen Ane Cathrine Hoff (107)
Christian Peter Nielsen Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
17 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
2-­‐5-­‐3) Christine Marie Hoff * 21-­‐12-­‐1879 Øster Uttrup, Ålborg † 17-­‐10-­‐1938 Ålborg Deres børn: 1)
2)
3)
4)
5)
Slægtshistorie
gift med Søren Mathæes Nielsen * 02-­‐10-­‐1881 Hjørring † 22-­‐10-­‐1968 Ålborg Ester Anine Nielsen Henning Hoff Nielsen Svend Aage Nielsen Børge Nielsen Johanne Hoff Nielsen Christine Marie Hoff Søren Mathæes og Christine Marie sammen med de 5 børn Stående fra venstre: Johanne F
rederikke H
off, M
ette M
arie H
off o
g Maren Sorine Hoff. Siddende fra venstre: Christine Hoff og Ane Cathrine Hoff 2-­‐5-­‐4) Maren Sorine Hoff gift med * 11-­‐07-­‐1882 13-­‐11-­‐1903 Øster Uttrup Budolfi Kirke, Ålborg † 11-­‐08-­‐1963 Øster Uttrup, Ålborg Deres børn: 1)
2)
3)
Anna Anine Marie Christensen Kristiane Petrea Christensen Carl Emil Christensen Leif Christensen
Christian Marinus Christensen * 02-­‐03-­‐1873 Tøttrup, Sønderup, Ålborg † 22-­‐09-­‐1935 Øster Uttrup, Ålborg Christian Marinus Christensen Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
18 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
2-­‐5-­‐5) Johanne Frederikke Hoff * 21-­‐09-­‐1883 Øster Uttrup, Ålborg † 02-­‐02-­‐1915 Øster Uttrup, Ålborg (107)
Slægtshistorie
ugift Johanne Frederikke Hoff Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
19 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Tipoldebørn Leif Christensen
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tipoldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐2) Ane Cathrine Hoff’s og Christian Peter Nielsen’s børn: 2-­‐5-­‐2-­‐1) Holger Christian Nielsen gift med Dea Roge * 01-­‐10-­‐1906 * Ålborg Ukendt † 10-­‐08-­‐1994 † Ålborg Sygehus Ukendt Deres børn: Ingen kendte børn 2-­‐5-­‐2-­‐2) Olaf Peter Nielsen * 06-­‐06-­‐1910 Vejgaard, Ålborg † 22-­‐10-­‐1992 Ålborg Sygehus gift med 16-­‐11-­‐1940 Deres børn: 1)
Alice Nielsen Lydia Kirstine Marie Madsen * 30-­‐05-­‐1915 Langesgade 15, Ålborg † 2004 Svendsgade 12, Ålborg Olaf og Lydia Madsen Olaf Madsen i sit værksted Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
20 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tipoldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐3) Christine Marie Hoff’s og Søren Mathæes Nielsen’s børn: 2-­‐5-­‐3-­‐1) Ester Anine Nielsen * 24-­‐05-­‐1909 Ålborg † 02-­‐12-­‐1889 Ålborg Deres børn: 1)
gift med Otto Ejner Petersen * Ukendt † Ukendt gift med Edith Pedersen * Ukendt † Ukendt Birgith Hoff Nielsen 2-­‐5-­‐3-­‐3) Svend Aage Nielsen * 23-­‐04-­‐1914 Ålborg † 03-­‐05-­‐1988 Ålborg ugift 2-­‐5-­‐3-­‐4) Børge Nielsen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
Bente Pedersen 2-­‐5-­‐3-­‐2) Henning Hoff Nielsen * 19-­‐08-­‐1911 Ålborg † marts 1945 Ålborg Deres børn: 1)
gift med Anna Augusta Pedersen * Ukendt † Ukendt gift med Orla Salvesen * Ukendt † Ukendt Kirsten Nielsen Henning Hoff Nielsen 2-­‐5-­‐3-­‐5) Johanne Hoff Nielsen * Ukendt † Ukendt Deres børn: Ingen kendte børn Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
21 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tipoldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen gift med * 04-­‐01-­‐1906 18-­‐03-­‐1927 Sølyst, Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke † Ukendt Deres børn: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Niels Hoff Kristensen Egon Hoff Kristensen Henny Hoff Kristensen Kaj Hoff Kristensen Lis Hoff Kristensen Jørgen Hoff Kristensen Tage Hoff Kristensen Karen Hoff Kristensen Ninna Hoff Kristensen Ole Hoff Kristensen Lars Hoff Kristensen Amandus Laurids Johannes Kristensen * 01-­‐04-­‐1901 Dronninglund, Hjørring † 1976 Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐2) Kristiane Petrea Christensen gift med * 10-­‐04-­‐1908 1927 Sølyst, Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke † 1976 Øster Uttrup, Ålborg Deres børn: 1)
2)
landmand Theodor Emil Rasmussen * 1901 Ukendt † 23-­‐03-­‐1981 Ukendt Rigmor Rasmussen Knud Rasmussen Theodor, Kristiane og Maren Sørine Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
22 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen gift med * 22-­‐06-­‐1911 18-­‐03-­‐1937 Sølyst, Nr. Tranders, Ålborg Vebbestrup Kirke † 02-­‐02-­‐1974 København Deres børn: 1)
2)
3)
4)
5)
Astrid Karoline Mogensen Spanggaard * 04-­‐03-­‐1912 Øster Doense, Vebbestrup, Ålborg † 02-­‐03-­‐1973 København Solveig Gundhild Spanggaard Christensen Palle Spanggaard Christensen Gert Spanggaard Christensen (døde som barn, druknede) Ole Spanggaard Christensen Hans Spanggaard Christensen Astrid og Carl Emil Christensen Astrid Spanggaard Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
23 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Tip2-­‐oldebørn Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip2-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tipoldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐2) Ane Cathrine Hoff’s og Christian Peter Nielsen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐2-­‐2) Olaf Peter Nielsen’s og Lydia Nielsen’s børn: 2-­‐5-­‐2-­‐2-­‐1) Alice Nielsen gift med * 21-­‐03-­‐1946 05-­‐02-­‐1966 Ukendt Vor Frelsers Kirke † 23-­‐08-­‐2011 Ålborg Mastruplund Plejehjem, Støvring Døde af kræft Bisat fra Støvring Kirke Deres børn: 1)
Leif Sørensen * 13-­‐07-­‐1942 Vejgård, Fleskum, Ålborg † 11-­‐01-­‐2011 Mastruplund Plejehjem, Støvring Døde af kræft Begravet på Støvring Kirkegård Ukendt Alice og Leif Sørensen Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip2-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tipoldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐3) Christine Marie Hoff’s og Søren Mathæes Nielsen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐3-­‐1) Ester Anine Nielsen’s og Otto Ejner Petersen’s børn: 2-­‐5-­‐3-­‐1-­‐1) Bente Pedersen * Ukendt † Ukendt yderligere data ukendt Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
24 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip2-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tipoldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐3) Christine Marie Hoff’s og Søren Mathæes Nielsen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐3-­‐2) Henning Hoff Nielsen’s og Edith Pedersen’s børn: 2-­‐5-­‐3-­‐2-­‐1) Birgith Hoff Nielsen * Ukendt † Ukendt yderligere data ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip2-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tipoldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐3) Christine Marie Hoff’s og Søren Mathæes Nielsen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐3-­‐4) Børge Nielsen’s og Anna Augusta Pedersen: 2-­‐5-­‐3-­‐4-­‐1) Kirsten Nielsen yderligere data ukendt * Ukendt † Ukendt 2-­‐5-­‐3-­‐4-­‐2) Henning Hoff Nielsen * Ukendt † Ukendt yderligere data ukendt Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
25 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip2-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tipoldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐1) Niels Hoff Kristensen * 21-­‐05-­‐1927 Sejlflod, Ålborg † 06-­‐09-­‐1991 Roskilde Deres børn: 1)
2)
3)
4)
5)
Ulla Jensen * Ukendt † Ukendt gift med Betty Johannesen * Ukendt † Ukendt gift med Gunner Verner Christensen * Ukendt † Ukendt gift med Ingalill Gillberg * Ukendt † Ukendt Kurt Hoff Kristensen Susanne Linden Kristensen Benny Hoff Kristensen 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐3) Henny Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
gift med Niels Erik Hoff Kristensen Jens Oluf Hoff Kristensen Per Hoff Kristensen Pia Margaretha Hoff Kristensen Bent Hoff Kristensen 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐2) Egon Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
3)
Henrik Christensen Michael Christensen 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐4) Kaj Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
Annika Gillberg Jens Gillberg Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
26 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐5) Lis Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt Slægtshistorie
gift med Svend Bager * Ukendt † Ukendt gift med Gerda Kristensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1) Tommy Arthur Kirstensen 2) Ann Jeanette Philstrøm 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐7) Tage Hoff Kristensen * 14-­‐10-­‐1940 Egense, Ålborg † 06-­‐05-­‐1976 Ukendt gift med Anni ? * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
Dorte Bager Ove Bager 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐6) Jørgen Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
Søren Hoff Kristensen 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐8) Karen Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt gift med 1. ægteskab Svend Erik Pindborg Pedersen * Ukendt † Ukendt 2. ægteskab ? Klausen * Ukendt † Ukendt Deres børn: Ingen kendte børn Deres børn: 1)
2)
3)
4)
Liselotte Martinussen Klausen Lone Inger Klausen (døde som lille) Keld Hammer Klausen Kim Klausen Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
27 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐9) Ninna Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1) Tinna Rasmussen 2) Lene Rasmussen 3) Ole Rasmussen Slægtshistorie
1. ægteskab skilt Malthe Rasmussen * 21-­‐11-­‐1938 Sandby, Tybjerg, Præstø † 10-­‐04-­‐1904 Næstved Sygehus (sygdom) begravet på Øster Kirkegård, Næstved 2. ægteskab Ukendt Andersen Lene Hauberg * Ukendt † Ukendt Deres børn: Ingen kendte børn 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐10) Ole Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
gift med Mette Hauberg Hoff Kristensen Mads Hauberg Hoff Kristensen 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐11) Lars Hoff Kristensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
3)
gift med Annelise Nielsen * Ukendt † Ukendt Anja Marie Kristensen Annika Laura Kristensen Allan Christian Kristensen Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
28 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip2-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tipoldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2) Kristiane Petrea Christensen’s og Theodor Emil Rasmussen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1) Rigmor Rasmussen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1) Pia Kirkegaard Hansen gift med Henry Hansen * Ukendt † Ukendt Henry og Rigmor, 2004 Pia, Rigmor og Henry, 2004 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐2) forretningsmand Knud Rasmussen * 27-­‐02-­‐1937 Øster Uttrup, Ålborg † 29-­‐04-­‐2005 Øster Uttrup, Ålborg forretningskvinde gift med Else Jensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: Ingen Knud og Else Rasmussen, 1991 Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
29 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip2-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tipoldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1) Solveig Gunhild Spanggaard Christensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
3)
gift med Carsten Mortensen Spanggaard Steen Mortensen Spanggaard Astrid Mortensen Spanggaard Tom Mortensen Spanggaard * 25-­‐11-­‐1933 København † 07-­‐02-­‐2004 ukendt Solveig og Tom 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2) Palle Spanggaard Christensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
2)
3)
gift med Elin Nymann * Ukendt † Ukendt Torben Nymann Christensen Marianne Nymann Christensen Vibeke Nymann Christensen Elin og Palle, 2004 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐3) Gert Spanggaard Christensen døde 3 år gammel * 21-­‐01-­‐1944 (druknede i en å) Nr. Tranders, Ålborg † 03-­‐04-­‐1947 Kærholm, Mou, Ålborg Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
30 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐4) Ole Spanggaard Christensen gift med * 24-­‐08-­‐1968 Ukendt Plattsville United Church † Ontario, Canada Ukendt Deres børn: 1) Erik Neil Christensen 2) Heidi Louise Christensen Ruth Louise Bell * Ukendt † Ukendt Ole og Ruth med Liam og Benjamin, 2004 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐5) Hans Spanggaard Christensen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1)
Deres børn: 2)
3)
1. ægteskab Inger Madsen * Ukendt † Ukendt Line Spanggaard Christensen 2. ægteskab Lis Kunstmann * Ukendt † Ukendt Mai Kunstmann Lasse Kunstmann Christensen Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
31 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
Leif Christensen
(107)
Slægtshistorie
Tip3-­‐oldebørn Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐2) Ane Cathrine Hoff’s og Christian Peter Nielsen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐2-­‐2) Olaf Peter Nielsen’s og Lydia Nielsen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐2-­‐2-­‐1) Alice Nielsen’s og Leif Sørensen’s børn: 2-­‐5-­‐2-­‐2-­‐1-­‐1) Ukendt Sørensen yderligere data ukendt * Ukendt Ukendt Sørensen Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐1) Niels Hoff Kristensen’s og Ulla Jensen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐1-­‐1) Niels Erik Hoff Kristensen * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐1-­‐2) Jens Oluf Hoff Kristensen * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐1-­‐3) Per Hoff Kristensen * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐1-­‐4) Pia Margrethe Hoff Kristensen * Ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
32 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐1-­‐5) Bent Hoff Kristensen * Ukendt (107)
Slægtshistorie
yderligere data ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐2) Egon Hoff Kristensen’s og Betty Johannesen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐2-­‐1) Kurt Hoff Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐2-­‐2) Susanne Linden Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐2-­‐3) Benny Hoff Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐3) Henny Hoff Kristensen’s og Gunner Verner Christensen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐3-­‐1) Henrik Christensen * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐3-­‐2) Michael Christensen * Ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
33 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
Leif Christensen
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐4) Kaj Hoff Kristesen’s og Ingalill Gillberg’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐4-­‐1) Annika Gillberg yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐4-­‐2) Jens Gillberg yderligere data ukendt * Ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐5) Lis Hoff Kristensen’s og Svend Bager’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐5-­‐1) Dorthe Bager yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐5-­‐2) Ove Bager yderligere data ukendt * Ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐6) Jørgen Hoff Kristensen’s og Gerda Kristensen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐6-­‐1) Tommy Arthur Kristensen gift med Maria Christian Otterberg * * Ukendt Ukendt Deres børn: Ingen kendte Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
34 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐6-­‐2) Ann Jeanette Pihlstrøm * Ukendt Deres børn: Ingen kendte Leif Christensen
(107)
Slægtshistorie
gift med Jahny Ynkanni * Ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐7) Tage Hoff Kristensen’s og Anni’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐7-­‐1) Søren Hoff Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐8) Karen Hoff Kristensen’s og Klausen’s 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐8-­‐1) Liselotte Martinussen Klausen døde 1 ½ år gammel * 10-­‐10-­‐1961 Ukendt † 16-­‐02-­‐1963 Hvidovre, København 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐8-­‐2) Lone Inger Klausen yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐8-­‐3) Kels Hammer Klausen yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐8-­‐4) Kim Klausen yderligere data ukendt * Ukendt Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
35 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐9) Ninna Hoff Kristensen’s og Malthe Rasmussen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐9-­‐1) Tinna Rasmussen gift med Ukendt Sølberg * * Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt Slægtshistorie
Leif Christensen
2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐9-­‐2) Lene Rasmussen gift med Ukendt Zangenberg * * Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt 2) Ukendt 3) Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐9-­‐3) Ole Rasmussen gift med Ukendt Nielsen * * Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt 2) Ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐10) Ole Hoff Kristensen’s og Lene Hauberg’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐10-­‐1) Mette Hauberg Hoff Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐10-­‐2) Mads Hauberg Hoff Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
36 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1) Anna Anine Marie Christensen’s og Amandus Laurids Johannes Kristensen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐11) Lars Hoff Kristensen’s og Annelise Nielsen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐11-­‐1) Anja Marie Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐11-­‐2) Annika Laura Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐1-­‐11-­‐3) Allan Christian Kristensen yderligere data ukendt * Ukendt Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2) Kristiane Petrea Christensen’s og Theodor Emil Rasmussen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1) Rigmor Rasmussen’s og Henry Hansen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1-­‐1) Pia Kirkegaard Hansen * Ukendt † Ukendt Deres børn: 1) Silva Gertz Deres børn: Ingen kendte børn 1. ægteskab Erik Bjarne Gertz * 13-­‐11-­‐1941 Rungsted, Frederiksborg † 14-­‐06-­‐1987 Nørresundby, Ålborg 2. ægteskab Poul Ib Gjessing * Ukendt Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
37 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1) Solveig Gunhild Spanggaard Christensen’s og Tom Mortensen Spanggaard’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐1) IT-­‐direktør Carsten Mortensen Spanggaard * Ukendt Deres børn: 1) Louise Spanggaard 2) Lasse Spanggaard 3) Emil Spanggaard 1. ægteskab Jannie Jensen * Ukendt Jannie Jensen 2. ægteskab 2005 Marion Smith * Ukendt Marion’s børn: 4) Christian Smith Østerberg Carsten Marion og Carsten, 2005 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐2) Steen Mortensen Spanggaard gift med * 01-­‐11-­‐1964 Ukendt Deres børn: 1) Ida Marie Spanggaard 2) Mads Spanggaard Lisbeth Simonsen * Ukendt Steen, 2011 Lisbeth & Steen -­‐ bryllup Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
38 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐3) Astrid Mortensen Spanggaard * Ukendt Bor i Genova, Italien Deres børn: 1) Rebecca Zavaglia Slægtshistorie
gift med Enzo Vincenzo Zavaglia * Ukendt ⋏ Rebecca, Astrid og Vincenzo, 2008 < Rebecca og Vincenzo, 2009 Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2) Palle Spanggaard Christensen’s og Elin Nymann’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2-­‐1) Torben Nymann Christensen yderligere data ukendt * Ukendt Torben, 2004 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2-­‐2) Marianne Nymann Christensen gift med * Ukendt Deres børn: 1) Michelle Nymann Christensen Ukendt Marianne og hendes mor Elin, 2004 Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
39 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2-­‐3) Vibeke Nymann Christensen * Ukendt Deres børn: 1) Caroline Zimmer 2) Camille Zimmer Slægtshistorie
gift med John Zimmer * Ukendt Vibeke og Caroline, 2004 John, 2008 Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐4) Ole Spanggaard Christensen’s og Ruth Louise Bell’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐4-­‐1) Erik Neil Christensen * Ukendt Deres børn: ingen kendte børn gift med 2005 Canada Erik og Deborah Deborah Lynn Campell * Ukendt Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
40 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐4-­‐2) Heidi Louise Christensen gift med * Ukendt Deres børn: 1) Liam Christensen Brown 2) Benjamin Christensen Brown Cameron James Brown * Ukendt Heidi, 2007 Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip3-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐5) Hans Spanggaard Christensen’s og Inger Madsen’s børn (første ægteskab): 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐5-­‐1) Line Spanggaard Christensen yderligere data ukendt * Ukendt Hans Spanggaard Christensen’s og Lis Kunstmann’s børn (andet ægteskab): 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐5-­‐2) Mai Kunstmann yderligere data ukendt * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐5-­‐3) Lasse Kunstmann Christensen yderligere data ukendt * Ukendt Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
41 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Tip4-­‐oldebørn Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip4-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip3-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2) Kristiane Petrea Christensen’s og Theodor Emil Rasmussen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1) Rigmor Rasmussen’s og Henry Hansen’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1-­‐1) Pia Kirkegaard Hansen’s og Erik Bjarne Gertz’ børn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1-­‐1-­‐1) Silva Gertz * Ukendt gift med Anders Sindal Kristensen * Ukendt Deres børn: 1) Clara Sindal Kristensen Leif Christensen
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip4-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip3-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1) Solveig Gunhild Spanggaard Christensen’s og Tom Mortensen Spanggaard’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐1) Carsten Mortensen Spanggaard’s og Jannie Jensen’s børn (1. ægteskab): 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐1-­‐1) Louise Spanggaard * Ukendt Louise 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐1-­‐2) Lasse Spanggaard * Ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
42 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐1-­‐3) Emil Spanggaard * Ukendt Emil (107)
Slægtshistorie
yderligere data ukendt Carsten Mortensen Spanggaard’s og Marion Smith’s børn (2. ægteskab): 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐1-­‐4) Christian Smith Østerberg * Ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip4-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip3-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1) Solveig Gunhild Spanggaard Christensen’s og Tom Mortensen Spanggaard’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐2) Steen Mortensen Spanggaard’s og Lisbeth Simonsen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐2-­‐1) Ida Marie Spanggaard * Ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐2-­‐2) Mads Spanggaard * Ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt Yderligere data ukendt Mads Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
43 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip4-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip3-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1) Solveig Gunhild Spanggaard Christensen’s og Tom Mortensen Spanggaard’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐3) Astrid Mortensen Spanggaard’s og Enzo Vincenzo Zawaglia’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐1-­‐3-­‐1) Rebecca Zawaglia * Ukendt yderligere data ukendt Rebecca, 2009 Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip4-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip3-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2) Palle Spanggaard Christensen’s og Elin Nymann’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2-­‐2) Marianne Nymann Christensen’s og Ukendt’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2-­‐2-­‐1) Michelle Nymann Christensen * Ukendt Fortsættes næste side Leif Christensen
yderligere data ukendt Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
44 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip4-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip3-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2) Palle Spanggaard Christensen’s og Elin Nymann’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2-­‐3) Vibeke Nymann Christensen’s og John Zimmer’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2-­‐3-­‐1) Caroline Zimmer * Ukendt yderligere data ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐2-­‐3-­‐2) Camille Zimmer * Ukendt yderligere data ukendt Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip4-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip3-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3) Carl Emil Christensen’s og Astrid Karoline Mogensen ’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐4) Ole Spanggaard Christensen’s og Ruth Louise Bell’s børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐4-­‐2) Heidi Louise Christensen’s og Cameron James Brown’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐4-­‐2-­‐1) Liam Christensen Brown * Ukendt yderligere data ukendt 2-­‐5-­‐4-­‐3-­‐4-­‐2-­‐2) Benjamin Christensen Brown * Ukendt yderligere data ukendt Fortsættes næste side Leif Christensen
Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
45 Hansine Kirstine Nicoline Hoff
(107)
Slægtshistorie
Tip5-­‐oldebørn Leif Christensen
Johannes Hieronymus Hoff’s (214) of Friderica Dorothea Høyer’s (215) tip5-­‐oldebørn: 2) Andreas Hieronymus Hoff’s og Maren Cathrine Nielsdatter’s tip4-­‐oldebørn: 2-­‐5) Hans Christian Hoff’s og Annine Marie Andersen’s tip3-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4) Maren Sørine Hoff’s og Christian Marinus Christensen’s tip2-­‐oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2) Kristiane Petrea Christensen’s og Theodor Emil Rasmussen’s tipoldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1) Rigmor Rasmussen’s og Henry Hansen’s oldebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1-­‐1) Pia Kirkegaard Hansen’s og Erik Bjarne Gertz’ børnebørn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1-­‐1-­‐1) Silva Gertz’ og Anders Sindal Kristensen’s børn: 2-­‐5-­‐4-­‐2-­‐1-­‐1-­‐1-­‐1) Clara Sindal Gertz * Ukendt yderligere data ukendt Redigeret 31-01-2012 – opdateret 19-02-2013
46