Waterstar vandingsmaskine 40/125

Cn, Carex nigra, Alm.-Star
antebed 25 cm d
25cm
E, Eupatorium purpureum, Rødhjortetrøst
70 cm
Drænlag 45 cm
LINDEVANG nr 23
1 Planteplan baghave1:50/A4
5 stk.
Gr, Geum rivale, Eng-Nellikerod
35 stk.
C, Cornus sanguinea
G, Geranium Sylvaticum, Skov-Storkenæb
60 stk.
2 stk.
H, Hemerocallis citrina, Gul daglilje
9 stk.
As, Astrantia carniolica 'Rubra', Alpestjerneskærm 4 stk.
ed bredde 440 cm
Is, Iris sibirica, Sibirisk iris
A, Alchemilla mollis, Løvefod
10 stk.
33 stk.
Ip, Iris pseudoacorus, Gul iris
Blågrøn Star
8 stk.
15 stk.
10 stk.
L, Lythrum salicaria, Kattehale
Cn, Carex nigra, Alm.-Star
Plantebed 25 cm d
3 stk.
E, Eupatorium purpureum, Rødhjortetrøst
70 cm
Drænlag 45 cm
18 stk.
R, Rudbeckia deamii var. Fulgida
25cm
5 stk.
Strandsten
Gr, Geum rivale, Eng-Nellikerod
Plantebed 25 cm d
35 stk.
25cm
70 cm
Drænlag 45 cm
G, Geranium Sylvaticum, Skov-Storkenæb
= 1stk.
G, 40 stk.
H, Hemerocallis citrina, Gul daglilje
Plantebed bredde 440 cm
m
18 stk.
Is, Iris sibirica, Sibirisk iris
C
60 stk.
9 stk.
10 stk.
C
H
8 stk.
Ip, Iris pseudoacorus, Gul iris
Gr,14stk.
H
Plantebed bredde 440 cm
H
H
H
10 stk.
L, Lythrum salicaria, Kattehale
L
L
Ip
Ip
E
R, Rudbeckia deamii var. Fulgida
L
3 stk.
Ip
E
Cn, 6 stk.
Strandsten
E
A,12stk.
L
Ip
Ip
E
G, 40 stk.
L
Gravedybde
H
C
H
Is
G,20 stk.
H
As
As
As
As
R
L
H
Is
R´T’
R’W'
L
H
A,12stk.
L
Plantebed længde 800 cm
Is
Is
L
A
Ip
E
L
Is
Is
A
L
Is
H
Cn
Ip
E
Gr, 21stk.
betonrende
Indløb til bed, 600 cm fra hus
ing
As
betonrende
As
Is
L
Is
L
As
E
Ip
H cm H
Plantebed bredde 440
H
Cn 12 stk. H
G,20 stk.
L
Ip
Ip
E
L
E
Ip
bn
dy
for
Ip
A,15L stk.
eksisterende træ
A, 6 stk.
Cn
L
E
L
Ip
æs
gr
Ip
Is
H
H
E
Ip
Is
Gr
H
E
E
Cn, 6 stk.
ræ
Drænlag 45 cm
Gr, 21stk.
Gr,14stk.
L
Ip
Is
G
Is
L
L
Ip
Cf,15 stk.
Ip
R
R ‘R’
Is
Is
L
Is
R
H
L
HIs
Is
H
Is
Ip
Ip
H
C
Cn 12 stk. H
= 1stk.
Ip
E
A, 6 stk.
L
H
H
Is
L
Is
L
L
Gr
LINDEVANG nr 23
Planteplan baghave
As, Astrantia carniolica ‘Rubra’,
Alpestjerneskærm
Cn, Carex nigra, Alm.-Star
E, Eupatorium purpureum,
Rød hjortetrøst
A, Alchemilla mollis, Løvefod
H, Hemerocallis citrina, Gul
daglilje
G, Geranium Sylvaticum,
Skov-Storkenæb
C, Cornus sanguinea
Gr, Geum rivale, Eng-Nellikerod
R, Rudbeckia deamii var.
Fulgida, Solhat
Ip, Iris pseudoacorus, Cf, Carex flacca,
Gul iris
Blågrøn Star
Is, Iris sibirica,
Sibirisk iris
L, Lythrum salicaria,
Kattehale
Vedligeholdelse af planterne og regnbedet:
Regnbedet skal jævnligt i løbet af vækstsæsonen holdes rent for ukrudt. Særligt de steder hvor bedet er placeret i græsplænen, skal græsset holdes ude af bedet ved at luge det ud. Græskanterne kan afrettes en gang om året.
Stauder og græsser klippes ned i foråret til 5-10 cm over jorden og gødes gerne i løbet af vækstperioden med organisk
gødning evt. suppleret med en smule kompost i foråret.