e - Alphabetic Code Charts

4-2013_Layout 1 09/09/13 10.23 Side 1
HOROSKOPET
ASTROLOGIMAGASINET
N R . 4 · 2 0 1 3 · P R I S : K R . 6 4 ,5 0
STORT TEMA OM GENIALITET
JIM LYNGVILD
Provokerende multigeni
PR-genierne
SPIES & GLISTRUP
WHISTLEBLOWING
Kan spionage ses i horoskopet?
Jernprinsen
Vægthealing Efterårshoroskoperr
Dag til dag horoskoper
Prins George
BK 19.09. 2013 – 18.12. 2013 Pris: 64,50 kr.
BK returuge 51
H O R O S K O P E T
•
N R. 4
•
2 0 1 3
redaktionelt
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.23 Side 2
Af Karl Aage Jensen
Klar kurs
Tiderne er til oprydning, afklaring og stærkere bevidsthed. HOROSKOPETs redaktion er til stadighed optaget af at forny og forbedre magasinet og
derved styrke bladet i forhold til den bladdød, der
truer de trykte medier. I år har vi indført faste temaer i alle numre, og der er masser at tage fat på.
Der er også andre tiltag på vej. Se det nyeste skud
på stammen i dette nummer, nemlig ”Astrologisk
udkigspost”, som også vil blive et fast indslag i
fremtiden. Denne sektion er specielt henvendt til
astrologer og andre, der ved en del om astrologi i
forvejen. Her vil vi åbne døre til alle de nye og
spændende muligheder, som astrologien står over
for, f.eks. de nye (dværg)planeter og den esoteriske
astrologi.
Der sker mange spændende ting her i Danmark,
men vi vil også kigge ud over grænserne og forsøge at give et indblik i, hvad der foregår andre steder i verden set i astrologisk sammenhæng.
Men ellers vil vi stadig tilstræbe at favne bredt, både med stor bredde i valget af emner og med hensyn til, hvor meget astrologisk viden, der er brug
for at have, for at kunne få udbytte af at læse bladet.
I dette nummer ser vi på, hvad genialitet er, og
hvad der skaber et geni, set både gennem esoterisk
og eksoterisk astrologi.
Vi ønsker i fremtiden også at bringe mere astrologisk lærebogsstof, som vi har erfaret, er meget efterspurgt. Der vil selvfølgelig også stadig være indslag om mundan astrologi (landes horoskoper),
som jeg har fundet et mere rammende udtryk for,
nemlig ”Big Astro”, for at illustrere de store muligheder i den form for astrologi. Udtrykket er inspireret af ”Big Science” og ”Big Data”.
HOROSKOPET
Der vil også komme flere mindre og let overskuelige artikler, aktuelle minihoroskoper på begivenheder, personer og politiske/økonomiske forhold, og
der vil blive tale om flere konkrete forudsigelser.
På sigt håber vi at få mulighed for at udvide bladet, og vi håber, at læserne vil tage godt i mod fornyelsen af bladet. Ud over vores motto om at bringe nyhederne, før de sker, har vi et klart motto,
som klinger bedst på engelsk: We are in it for the
readers. Naturligvis gør vi det også for vores egen
skyld – vi kan slet ikke lade være. Men alt sker
med læserne som det klare fokuspunkt nummer et.
Derfor vil vi også bestræbe os på at øge synligheden, så endnu flere kan få glæde af vores stolthed:
Det flotteste astrologimagasin på hele kloden – eller i hele Galaxen, som Astrologimagasinet HOROSKOPET hed i den første tid. Nu vil vi ikke
alene være det flotteste blad, men også det bedste
inden for vores målgruppe: astrologer og astrologiinteresserede. Derfor vil du i fremtiden kunne
finde os i langt større grad på Facebook, hvor vi
bringer små smagsprøver fra bladets artikler.
Hele tiden vil vi gøre vores bedste, også for jer, der
kun kender perifert til astrologien. Det vil ske ved,
at vi – i flest mulige artikler – søger at skille de
astrologiske fagudtryk fra det almene stof. Vi gør
det lidt i forvejen ved at mærke artiklerne med
stjerner, alt efter sværhedsgraden. Dem uden stjerner kan alle læse, mens de trestjernede er for astrologer og astrologistuderende. Men selv disse artikler arbejder vi på at gøre så alment tilgængelige
som muligt. Fra næste nummer mærker vi også anmeldelserne med stjerne fra 1-5.
Vi vil kort sagt gøre vores til at levere et endnu
bedre produkt til glæde for mange. Også til jer, der
kun har en spirende interesse for den runde kunst
– den fantastiske astrologi.
ASTROLOGIMAGASINET
Astrologimagasinet HOROSKOPET. ISSN 1397–2863. Oplag: 3.000 ekspl. Udgiver: Forlaget Galaxen,
AstrologiHuset. Teglværksgade 37, 4th., 2100 København Ø. Telefon: 36 45 05 45. www.astrologihuset.dk. [email protected] Reg.nr. 3679, konto: 1057 8590. Redaktion: Karl Aage Jensen (ansvarsh.), Aase Kærgaard, Karine
Smidth, John Finding, Lykke Larsen, Ellen Knudsen, Benja Frederiksen, Ann Booth Rosenqvist. Grafisk design: zentens, www.zentens.dk.
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S. Annoncer: tlf. 36 45 05 45. Distribution: InterPress. Abonnement: 1/1 år kr. 260,– + evt. udlandsgebyr 60
kr. Abonnementsperiode: 1/1 år: 1/1–31/12. HOROSKOPET udkommer fire gange årligt. Eftertryk uden skriftlig tilladelse er forbudt.
Artiklerne udtrykker forfatterens, ikke altid redaktionens holdninger. ©HOROSKOPET. Forsidefoto: Jim Lyngvild.
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.23 Side 3
4 Kvartalshoroskoper
Ved astrolog og coach Lykke Larsen
6 Jim Lyngvild
Modeviking og Danmarks vagthund
11 Kronprinsen skabt til at være jernmand
13 Whistleblowing
Om Julian Assange, Edward Snowden og Bradley Manning
Indhold
Oktober / november / december 2013
15 Stort tema om genier og genialitet
Af Niels Brønsted, Holger Stavnsbjerg, Karl Aage Jensen og Kirsten Stendevad
4
24 Danmarks største PR-geniduo
Simon Spies & Mogens Glistrup
28 Vægthealing
Erhvervsastrologi
31 Aktivitetsliste
38 Dianas reinkarnation
– prins George
40 Tv-serien The Sopranos
Et gangsterdrama
44 Fødsels- og dødshoroskoper ligner hinanden
Planetdage og -timer ved døden
48 Daglige aspekter
Af John Finding
54 Astrologisk udkigspost
Af Aase Kærgaard
58 Rigets tilstand
60 7-9-13
Sådan finder du det rigtige tidspunkt
61 Anmeldelser
63 Big astro
Artiklerne er markeret med stjerner fra 0–3 alt efter sværhedsgraden.
Ingen stjerne betyder, at artiklen ikke indeholder teoretisk astrologi af betydning
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.24 Side 31
4 . K VA R TA L 2 0 1 3
–
AstrologiHusets
Denne liste kan hentes gratis
på www.astrologihuset.dk
A KT I V I T E TS L I S T E
Hold dine foredrag og kurser i AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 4.th., 2100 København Ø og få 3 store fordele.
For en pris af 300 kr. + moms får du: Aktivitetslisten (4.000 ekspl.), Horoskopet (3.000 ekspl.) og kommer på internettet!
Ring 36 45 05 45 . mail: [email protected] . www.astrologihuset.dk
Oktober 2013
Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk
meditation
Følg med på opslagstavle i AstrologiHuset og på hjemmesiden:
www.astrologiskselskab.dk
Astrologisk Museum
Museets bibliotek er åbent første
og tredie torsdag
i hver måned kl.16.00-19.00
www.asmu.dk
Clairvoyant Håndlæsning
v/den islandske håndlæser
Sigridur
Arr. Håndlæserskolen
www.sigridur.dk
Ring og bestil tid på
Tlf. 20 84 30 08
Den første onsdag i måneden
Klarsynsaften kl. 19.30
v/John Calmar
Entré: 150 kr.
Tidsbestilling til clairvoyance og
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk
Torsdag 3/10 kl. 19.00-21.30
Foredraget ”Devi fra Spica”
Vejen til indre sandhed og livskald
v/Holistisk/Spirituel Mentor
Sidsel Cathrine Thevik
Lad dig berige gennem en autentisk, dynamisk og yderst personlig formidling af universets sammenhæng med plads til indre
spejling og åben reflektion
www.sidselthevik.dk
Entré: 100 kr.
Fredag 25/10
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 26-27/10
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingsmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
[email protected]
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms
Onsdag 23/10 kl. 19.00
Karmisk Clairvoyance
v/Kirsten Bruun
Se artiklen i HOROSKOPET
nr. 4.2012
Der fokuseres på en rød tråd
gennem et inkarnationsforløb
ved hjælp af clairvoyancen
Tilmelding til tlf. 36450545 eller
[email protected]
Entré: 100 kr.
November 2013
Fredag 22/11
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 23-24/11
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingsmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
[email protected]
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
31
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.24 Side 32
ANNONCER I HOROSKOPET
Karma og
Karmaastrologi
Ny bog udkommer
d. 9. september
Pris kr. 198,-
VITA STO
RB
ORG
K ARM
K ARMAAS A OG
TROLOGI
Bestil på www.vaeksthojskolen.dk
Tag på kursus på
Væksthøjskolen
Emnerne indenfor spiritualitet
og selvudvikling spænder vidt
- fra Mindfullnes til Astrologi
Tag en
ven med
til halv
pris!
Pris pr. uge kr. 2995,inkl. undervisning, dobbeltværelse samt økologisk, vegetarisk spændende og sund mad. Enkeltværelse mod tillæg.
Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk
Sunddalvej 1 ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000
Astrologisk Akademi
har nu sine lærebøger både som trykte bøger og som e-bøger
Du kan købe alle udgivelser online på www.asak.dk/butik
Eller i Astrologisk Boghandel i Astrologihuset
Teglgården, Teglværksgade 37, 2100 Kbh Ø
Trykt: 250,ebog: 99,-
32
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
Trykt: 160,ebog: 49,-
Trykt: 160,ebog: 49,-
Trykt: 160,ebog: 49,-
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.24 Side 33
ANNONCER I HOROSKOPET
2, +-#%& + )' &#/,,-#&
, &/. )&
)! ' ,, +
&,
%2+&#!"
")+),%)* + *1
3 )+ ,$)/ )! )+ &/)+
DRØMMETYDNING
Med clairvoyant vejledning
Ønsker du at forstå, hvad du drømmer?
Drømme - en hjælp til selvhjælp. Ved brug af clairvoyance og 29 års erfaring,
kan jeg professionelt hjælpe dig med at forstå dine drømme.
s Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag
s 1-årig uddannelse i drømmetydning for dig, som vil bruge
det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
s Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)
AYURVEDA - CBT HEALING - MASSAGE
Prøv pulsdiagnose, et redskab til kost, livsstil,
fysiske, psykiske og åndelige problematikker.
Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk
Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret
Personlig henvendelse på Tlf. 70 25 55 66
Netbutik: Stort udvalg i Ayurvediske kosttilskud
Mirza Mølgaard s tlf. 46 15 16 48 s www.mirza-molgaard.dk
Astrolog
Lars Thor Smith
hjælp
Mave tilNaturlig
din sundhed
Muskler
&
TRIFALLA Styrker fordøjelsen, sikrer regelmæssig afføring og
bekæmper parasitter og toksiner i fordøjelseskanalen. Naturlige
antioxidanter styrker immunforsvaret og beskytter celler og
organer. Modvirker oppustethed samt både hård og tynd mave.
l Fødselshoroskoper
TRIFALLA SPECIAL Modvirker hård og træg
mave samt neutraliserer luftdannelse i tarmen.
l Synastri
REUMAZALL Holder kroppens led i orden og styrker deres
fleksibilitet. Modvirker hævelse og oxidativ stress. Hjælper til at
vedligeholde bevægelighed af led og undgå morgenstivhed. Styrker
lunger og slimhinder i fordøjelsen.
l Progressive horoskoper
l Speciale: Kriser, karmiske horoskoper,
transformationshoroskoper og
asteroiderne i dit horoskop
l Rådgivning via mail eller telefon
Fagastrolog, født 1962.
Uddannet ved Den nordiske Astrologiskole i Oslo.
Tlf: 53547188
mail: [email protected]
www.astropeuten.dk
MUSKELSTIFT Hurtig hjælp - effekt efter 3-5 min.
Øger blodgennemstrømning i vævet, modvirker infiltrationer og muskelspændinger.
Forhandles af Matas og helsekost samt netbutik www.human-balance.dk
Human Balance ApS - Tlf. 70 25 55 66 - www.human-balance.dk
Husk at forny dit abonnement
på Astrologimagasinet
Horoskopet 2014
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
33
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.24 Side 34
ANNONCER I HOROSKOPET
MAYAFRIDAN’s
CLAIRVOYANCESKOLE
På uddannelsen vil jeg sammen med et team
af dygtige gæstelærere give dig et solidt
fundament teoretisk og praktisk, som har til
formål at styrke dig og gøre dig fortrolig med
dine evner. Uddannelsen varer knapt et år
og foregår i et seriøst, trygt og humoristisk
undervisningsmiljø centralt i København.
Løbende holdstart – ring eller skriv efter brochure!
Tlf. 3962 3805 O www.clairvoyanceskole.dk
[email protected]
Få et anderledes
helbredstjek!
IRISANALYSE (Kroppens ubalancer kan ses i øjet)
AKUPUNKTUR (Behandling – moderne laserudstyr)
HOMØOPATI (Naturmedicin af planter og mineraler)
ZONETERAPI
Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard
Tysk eksamineret naturmediciner
Klinik i AstrologiHuset, Nørrebrogade 66 D, 2200 N
samt Bystævnet 25, 5792 Årslev, Fyn, tlf. 65 99 16 84
www.nonnegaard.dk
www.astroshop.dk
Besøg vores spændende web-shop med et hav af
astrologiske tilbud. Gør det let at handle.
www.astroshop.dk
Fantastisk CD
Alle 33 meditationer fra de to bøger,
“Mød din skytsengel“ og “Englenes hemmeligheder“.
Nu indtalt på dansk af Hanne Steensgaard.
Pris 169 kr. Køb på www.astroshop.dk
For hver 100 kr., du køber i
shoppen på Østerbro
får du en gratis
• bog fra reolen på gangen
• prisme
• paraply
• stjernetegnsnøglering
Derudover får abonnenter på
HOROSKOPET 20% rabat
(Gælder også for stort set alle
de nedsatte varer)
34
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.24 Side 35
ANNONCER I HOROSKOPET
Astrologi
"Dödens Astrologi
Entré och Sorti - Ditt Födelse- och Dödshoroskop"
Derek R. Seagrief, ICA Bokförlag, 443 sider, pris: 250 kr.
Bestil på: AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 2100 Kbh. Ø
email: [email protected] Tlf: 36 45 05 45
eller email: [email protected] / Tlf. 23 81 76 18
Læs Claus Houlberg’s anmeldelse i Horoskopet Nr.2-2013
www.astrologiskforening.no
G R AT I S A B O N N E M E N T
Få et gratis abonnement på:
Forudsigelser om politik, økonomi og samfund
Ugen, der kommer. Hver dag gennemgås for energier,
spændinger og muligheder
Ugens clairvoyante syner af Kirsten Brun
Informationer fra AstrologiHuset
Ugehoroskoper for alle tegn af Lykke Larsen
Tilmeld dig på www.astrologihuset.dk eller send en mail på [email protected]
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
35
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.24 Side 36
ANNONCER I HOROSKOPET
Reiki I og Reiki II kurser
Coaching og
Regressionsterapi
Har du brug for et
astrologisk overblik
- her og nu?
Hersegade 28, 1.sal, 4000 Roskilde
Østergade 1Y, 1.sal, dør 3,
3600 Frederikssund
www.reikiringen.dk, tlf. 2023 7724,
[email protected]
Reikimester
Kontakt
Astrolog Pia Mariah Hansen · www.piamariah.dk
Marianna Lyzet Heede
NLP-, Life- & Integrativ
Shadow Coach
ReikiRingen
Helse-og Sundhedsmesser-Helseprodukter-Foredrag-Kurser-Koncerter. Klik på!
WWW.ASTRO-DESIGN.DK
Glæd dig ! Mød ligesindede! Oplev fornyelse i dit liv! Forfriskninger til krop og sjæl
Husk at forny dit
abonnement på
Astrologimagasinet
Horoskopet 2014
NYT
E-magasin til
halv pris
• Girokortet kommer til dig i god tid
• Pris for 1 års abonnement: kr. 260,00.
Betal inden forfaldsdato og få et gratis
årshoroskop sendt til din mailadresse
(Har du ikke en mailadresse, eller er årshoroskopet ikke kommet medio december – så
giv os et praj)
• 20% rabat på alle varer i butikken på Østerbro og på www.astroshop.dk
(Gælder også allerede nedsatte varer)
Køb Astrologimagasinet HOROSKOPET som
e-magasin – lige til din iPad og smartphone
Astrologimagasinet HOROSKOPET
[email protected]
www.astrologihuset.dk
Astrologimagasinet HOROSKOPET
[email protected]
www.astrologihuset.dk
36
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
Fordele til e-abonnenter:
• Pris: kr. 130,00 pr. år
• Gratis årshoroskop sendes til din mailadresse
• 20% rabat på alle varer i butikken på Østerbro og på www.astroshop.dk
(Gælder også allerede nedsatte varer)
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.24 Side 37
ANNONCER I HOROSKOPET
Bliv abonnent!
Køb et abonnement på Astrologimagasinet HOROSKOPET - og få nyhederne, før de sker
Læs nyt om de kendte i astrologisk belysning og
følg med i de kommende temanumre
Fordele som ny abonnent:
• Hele 3 gratis horoskoper – som kan bruges til dig
selv eller som gaver til andre
• 20% rabat på alle varer ”næsten” i butikken på
Østerbro og på www.astroshop.dk
(Gælder også allerede nedsatte varer)
• Pris i glittet papirudgave: kr. 260,00
• Pris som e-magasin:
kr. 130,00
Astrologimagasinet HOROSKOPET
[email protected] · www.astrologihuset.dk
ØKSNEHALLEN Københa
København
vn
største
Danmarks st
ørste
sundhedsmesse
27. til 29. september 2013 kl. 10-18
180 udstillere - Foredrag hver time
Prøver på behandlinger
Smagsprøver og inspiration
Økologiske fødevarer
Økologisk og naturlig hudpleje
Gratis sundhedsmagasiner og udstillerkatalog
Entré: Voksne kr. 100,-
Børn u. 14 år gratis i følge med voksne
Arr.: Mikkelsen og Myrtoft Messer ApS
Opnå
Opnå fordele
fordele med v
vores
ores n
nyhedsbrev.
yhedsbrev. T
Tilmeld
ilmeld dig på www.Sund
www.Sund Livsstil.dk
Livsstil.dk
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
37
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.25 Side 61
A
NMELDELSER
Redigeret af Karl Aage Jensen og Ellen Knudsen
ALLE BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET
Arvelighed
Paul Choisnard
120 sider, 149 kr.
Astrologisk Museum, Haristios 2013
Astrologisk Museum er en
enestående foreteelse, ikke
kun i dansk sammenhæng,
men faktisk også på verdensplan.
Nu har museets ildsjæle
som de første formået at få
oversat og udgivet et værk
fra 1800-1900 tallets spændende franske astrologiske
forskning. Vi får altså som
danske astrologer et blik
ind i en verden, der ellers i
vid udstrækning har været
lukket for vores nysgerrige
øjne.
Det er rigtig godt gået!!
Paul
Choisnard
var
egentlig ingeniør, men han
blev en pioner inden for
den statistiske forskning i
astrologi.
Hans tese er, at der er ligheder mellem planeterne,
akserne og deres indbyrdes
aspekter samt husplacering
hos medlemmer af samme
familie. At der altså er arvelige faktorer i horoskoperne.
Han er meget forsigtig
med at drage endelige
konklusioner, men han
fremdrager en lang række
eksempler på disse arvelige
faktorer.
Hans oplevelse er, at han
er i færd med at genskabe
en gammel videnskab, og i
den sammenhæng fremhæver han, at der er behov
for masser af eksempler og
kun få teorier. Og som han
skriver: En brøkdel af sandheden er mere værd end et
helt bjerg af sandsynligheder.
Han hævder, at naturen
har en hensigt med at lade
barnet føde på et bestemt
tidspunkt, og at f.eks. en
Bøger, cd’er og dvd’er anmeldes fra næste nummer med stjerner (1-5)
for tidlig fødsel kan skyldes, at det gav de bedste
arvelige træk i horoskopet.
Choisnard er optaget af
at markere astrologien som
netop en videnskab ud fra
den tids forståelse af, hvad
videnskab er. Men hans resultater er stadig spændende for os i dag, når vi vil
forstå sammenhænge i familier ud fra medlemmernes horoskoper.
Bogen er oversat af Leena Wåle fra ’Etude nouvelle sur l’hérédité’ (1903).
Leena Wåle har fundet en
fin balance mellem at bevare bogens oprindelige udtryk og samtidig sørge for,
at der er nem adgang til
forståelsen.
Vi har med denne oversættelse fået et godt bidrag til vores indsigt i
astrologifagets historie.
Aase Kærgaard
Krop og sjæl i harmoni
Jonette Crowley
300 sider, 299 kr., Det Blå
Hus
For præcis et år siden anmeldte jeg forfatterens
bog ”Ørnen og kondoren”,
der er en fortælling om en
uventet spirituel rejse, hvor
vi præsenteres for Jonette
Crowley’s åndelige guider
White Eagle og Mark.
I hendes nye bog ”Krop
og sjæl i harmoni”, med
undertitlen ”Helhed og
healing med Soul Body Fusion”, er White Eagle og
Mark også med. De tilskynder hende i at undervise i
”Soul Body Fusion”, og
Mark beder hende om at
beskytte navnet ”Soul Body
Fusion”, og registrere det
som varemærke.
Hvad er så ”Soul Body
Fusion” (i det følgende
”SBF”)? Det er en healingteknik, som i nogle tilfælde
fører til helbredelse. Det er
en teknik, alle kan lære,
idet det er en ganske enkel
proces, der kan bruges af
en selv, eller man kan give
den videre til andre.
Det er ikke på forhånd
givet, at den fysiske krop
har samme vibration som
din sjæl. Det kan føles som
om, at krop og sjæl er i
konflikt med hinanden, og
det gælder om at få kontakt til både krop og sjæl
og harmonisere de to enheder, så de svinger med
den samme vibration. I al
sin enkelhed handler det
om, at få sjæl og krop til at
svinge med den samme frekvens. På denne måde opnås en naturlig væren-tilstand, og livet på jorden vil
ikke længere føles som en
slags karmisk fængselsstraf.
Første del af bogen hedder ”Hvorfor Soul Body Fusion nu?” og handler om at
få helheden tilbage i vort
fysiske liv. Forfatterkollegaen Glena Green har tidligere udtalt: ” Sjælen råber
på en virkelighedserfaring,
som kun det fysiske liv kan
give den. Kroppen skriger
efter en oplevelse af udødelighed, kun sjælen kan
give den. Efterhånden som
du giver denne forening
lov til at indfinde sig, erfarer du direkte, hvordan det
føles at være den kærlighed, du er.” Det hele hænger sammen, og vi følger
Jonette Crowley på hendes
rejser rundt i verden for at
aktivere de fire elementer
luft, ild, vand og jord. Det
kan måske lyde lidt patetisk, men det er alt i alt meget jordnært, og ikke
mindst spændende læsning. Jonette Crowley er
også inde på, at menneskeheden i dag er mere parat
til at tage det åndelige ind
i hverdagslivet, og til at bestræbe sig på at gøre verden til et bedre sted.
Anden del hedder ”Processen” og indledes med
følgende citat: ”Du er ved
at lære en færdighed, som
er din medfødte ret. Fra
dig bevæger den sig ud i
den menneskelige grundform, reparerer beskadigede meridianer og genopretter det elektriske system, som gør, at sjæl, lys,
ånd og oplysning kan bevæge sig ind i menneskeheden. Processen er ikke lineær, hvilket gør den både let
og svær at lære. Den er let
at udføre. – Mark”.
Denne del består af casestories fra flere lande, og
heriblandt også fra Danmark. Der er tale om næsten mirakuløse solstrålehistorier, hvor SBF-teknikken
er brugt på mange mennesker, nogle med svære sygdomme. Jonette kalder det
at ”vække gralskoden”.
Den sidste del hedder
”At gå dybere” og handler
blandt andet om spirituel
vækst, samt hvad man skal
gøre, hvis man ønsker at
anvende Soul Body Fusion
som behandler. Igen bliver
det pointeret, at man skal
huske at bruge registre-
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
61
‡
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.25 Side 62
ANMELDELSER
ringssymbolet ®, hvis man
anvender ordene ”Soul Body Fusion” på visitkort eller
hjemmeside.
Endnu engang understreges det, at det er noget,
som alle kan lære, samt at
man ikke nødvendigvis behøver at være healer eller
rådgiver for at anvende
SBF-teknikken. Til slut er
der blot at sige: Køb bogen
og kom i gang med at lære
teknikken, så vil vi gå en lysere og mere kærlig fremtid
i møde.
Rejsen (The Journey)
Brandon Bays
298 sider, 269 kr., SphinX
Så kom den endelig igen,
Brandon Bays klassiker fra
2001. Den har været udsolgt fra forlaget Aschehoug (i dag Lindhardt og
Ringhof) i mange år, og nu
har SPHINX udgivet denne
banebrydende bog i en revideret udgave.
Forfatteren og hendes
mand Don har i mange år
undervist og vejledt andre i
healing af krop, sind og
sjæl. De har begge afholdt
kursus med Anthony Robbins og deltaget i ”Mastery”, hvor den nyeste forskning inden for cellulær healing bliver fremlagt.
Midt under et kursus, som
BB deltager i, får hun ideen
til sit healingsprogram,
”The Journey”. Det er en
ganske enkel, men effektiv
metode, hun anvender. En
metode alle kan lære ved
blot at læse bogen og følge
instrukserne.
Der er en meget rørende
casestory om en ældre engelsk bager, der kommer til
hende. Han har været i behandling med kemoterapi
for en lungekræft, der nu er
faldet til ro, men tumoren
sidder stadig i lungen. Til de
engelske lægers og til bagerens store forbavselse er tumoren væk ved det næste
kontrolbesøg.
62
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
For de læsere, der ikke
kender bogen, handler den
om Brandon Bays’ (i det følgende BB) personlige ”sjælerejse”, eller måske rettere
healingsrejse. Hun får i en
alder af 49 år konstateret
en tumor på størrelse med
en basketball. Lægen indstiller hende med det samme til operation, men BB
beder om seks uger til selv
at heale den væk. Hun føler, at det er rigtigt og vigtigt for hende at forsøge at
heale tumoren væk. Det er
hendes arbejde at vejlede
andre til selvhealing, så hun
synes, at hun ville være et
dårligt eksempel, hvis hun
selv lægger sig under kniven med det samme.
Ifølge forfatteren er bogen skrevet, for at vi skal lade os inspirere og lære at
kende samt realisere den
storhed, vi alle indeholder
inderst inde. Vi skal selv være ansvarlige og tage del i
den healing, som vi kan give os selv. Det betyder dog
ikke, at vi skal opgive den
traditionelle eller alternative lægekunst, men betragte det som et supplement til
et sundere og mere holistisk
liv.
Bagerst i bogen er selve
programmet beskrevet, og
der er nyttige kontaktoplysninger.
Introvert
– stå ved dig selv
Anna Skyggebjerg
180 sider, 250 kr., Rosinante
Der er ikke mange bøger
om introverte mennesker
på dansk. Bogens forfatter
Anna Skyggebjerg lever i en
familie på fire, hvor hun
selv er absolut introvert.
Det er kun hendes teenagedatter, der er udpræget ekstrovert i familien.
Hvad vil det så sige at være introvert? Det kan siges
ganske kort. En introvert
person får energi af at være
ten man selv er introvert eller ekstrovert. Desuden er
der indlagt en test, hvor
man selv kan finde ud af,
om man er det ene eller det
andet. Bagerst i bogen er
der en nyttig litteraturliste,
hvis man ønsker at vide mere. Bogen burde gives i hånden på enhver klasselærer
og skoleleder, så der kunne
komme mere fokus på og
større forståelse for de stille
introverte børn.
alene. Det kan eksempelvis
være et mareridt for en introvert person at deltage i
sociale
sammenkomster
som f.eks. en stor fødselsdagsfest, og det på trods af
at man holder umådeligt
meget af den person, som
holder festen. Bogens undertitel ”Nej, du behøver ikke at gå til fest og gemme
dig på badeværelset”, er
meget sigende for, hvad en
introvert person føler, når
vedkommende har sagt ja
tak til noget, man meget
hellere vil være fri for, eller
rettere simpelthen ikke har
overskud til at deltage i.
Bogen er på mange måder en øjenåbner for såvel
introverte som ekstroverte.
Der gives gode råd om,
hvordan man som introvert
kan navigere gennem en almindelig dagligdag med
både ekstroverte samt andre introverte mennesker.
De mest interessante kapitler er dem, som handler om,
hvordan man støtter sit introverte barn i daginstitutionen, skolen samt i fritiden og herunder også børnefødselsdage. Det er ikke
de introverte børn, der tales
mest om i medierne, men
mere om børn med diverse
bogstavdiagnoser.
Bogen er skrevet i et let
tilgængeligt sprog, og nogle af dagligdags-episoderne, vil de fleste kunne nikke
genkendende til, hvad en-
O M TA L E R
Hjertet i Mindfulness –
instruktion
Lise Baltzer
114 sider, 255 kr., Autenz
Denne lille fine bog er baseret på forfatterens egne erfaringer, når hun har instrueret andre i mindfulness. Lise Baltzer skriver i sin
indledning, at det har været en stor udfordring at
skrive bogen, idet mindfulness ikke er en traditionel
kompetence, men en tilstand man kommer i. Som
instruktør i mindfulness, befinder man sig faktisk selv i
to tilstande, nemlig den
meditative tilstand samtidig
med, at man skal være fokuseret på at undervise og
have teorierne på plads.
Bogen er opbygget efter
forfatterens egne erfarin-
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.25 Side 63
Big Astro
ger i blandede ”casestories”
fra kursister. Det er en fagbog, hvor psykologiske begreber inddrages, men hele
tiden i et læseligt og forståeligt sprog.
Det er en psykologisk orienteret bog, der henvender
sig til de personer, der selv
afholder mindfulness-kurser, eller som anvender
mindfulness i deres terapeutiske arbejde. Bagerst i
bogen finder man et konkret forslag til at afholde en
workshop for børn. I denne
tid, hvor der er meget fokus
på børns skolegang og ikke
mindst på længden af skoledagen, vil det være oplagt
at inddrage mindfulness i
skolerne. Bogen kan derfor
også anbefales til landets
skoleledere.
Lysets Love
88 sider, 99 kr., SphinX
Denne fine klassiker har været udgået i nogen tid, men
er nu genudgivet i ny udgave.
Bogens tekst er kanaliseret og beskriver de gamle
universelle spirituelle love.
Den indeholder også essays
af bl.a. St. Germain og El
Morya om spiralens farve
og farveterapi samt chakraerne og ”et lysets testamente i den nye tidsalder”.
Budskabet skal være, læs
den og gå ud i verden og
vær lyset i dig selv.
E-bog
Devi fra Spica
Sidsel Cathrine Thevik
124 sider, 119 kr.
Dette er en usædvanlig selvbiografi med det spirituelle
som omdrejningspunktet.
Der er rigtig mange små kapitler i e-bogen om spøgelser, engle, intuition, angst,
delfiner, transformation,
Findhorn – en spirituel økolandsby i Skotland - og meget mere. Forfatteren kommer kort rundt i virkelig
mange områder af det spirituelle.
Der findes en betegnelse, der hedder Big Science. Den bruges om videnskab i stor skala, fx rumvidenskab. Astrologien er også en slags
rumvidenskab, der handler om både det indre og det ydre rum. Derfor kunne man også kalde en sådan
brug af astrologien for Big Astro. Vi
ser på, hvordan man kan bruge planeternes vandring til at beskrive
jordiske forhold?
Af Karl Aage Jensen
Jeg er flere gange blevet spurgt om, hvordan jeg arbejder med især de ydre planeters
forbindelse med fx rapporterne på bloggen
og i Tænketanken Mikro. Jeg vil her forsøge at løfte sløret for denne praksis.
Mundan astrologi
Man har gennem mange år brugt betegnelsen mundan astrologi om planeternes indvirkning på landes horoskoper samt jordiske forhold som politik og økonomi. Med
et moderne udtryk kan man kalde det for
Big Astro eller Big Astrology.
De ydre, kollektive planeter har indflydelse på de store, jordiske forhold og præger hele generationer af mennesker. Pluto
vandrer gennem Stenbukkens tegn i denne
tid, derfor binder jeg analyserne op på dette og sammenholder med de øvrige ydre
planeter samt disses indbyrdes aspekter. I
perioden 2011-15 er Pluto i spænding til
Uranus, og det skaber altid turbulens i verden på værdi- og økonomifronten. Især i de
lande, hvor den nævnte spænding rammer
ind i planeter eller spændinger i landets horoskop. Pluto er måske den væsentligste af
alle – eller nærmere den mest markante og
slagkraftige. Man kan virkelig mærke, når
den går i gang. Og det gælder både det enkelte menneske, hele lande og samfund.
Det mærkes markant, når den skifter tegn.
Det medfører altid markante ændringer i
bl.a. økonomiske forhold. Dette er forklaringen på, at det er muligt at forudsige økonomiske ændringer, såsom kriser eller opgangstider.
Et eksempel på dette husker jeg fra nogle
foredrag, jeg holdt i 1994-95 samt fra undervisningen på Skandinavisk Astrologi
Skole. I 1995 skiftede Pluto tegn fra Skorpionen til Skytten. I Skorpionen gav Pluto
turbulens, og man talte bl.a. om fattigfirserne med kartoffelkur osv. I oktober 1987
oplevede verdens børser et ”teknisk knockout”, hvor computerne løb løbsk og forårsagede en slags konkurs, som der dog blev
rettet op på. Kollapsen var alvorlig nok,
selv om den ”kun” var af teknisk karakter.
Men nu skulle Pluto altså i de næste 13 år
gennemvandre Skyttens tegn, der om noget står for vækst – ja, nærmest buldrende
vækst. 13 år senere skulle den så igennem
Stenbukken i 13-14 år, og det er krisernes
tegn. Derfor var det ikke svært at forudsige, at der ville komme økonomisk krise i
2008, som mere eller mindre vil herske
frem til 2023-24, hvor Pluto går ind i det
næste tegn i Dyrekredsens rækkefølge: Det
opfindsomme Vandbærerens tegn, hvor nytænkning og innovation vil herske i stor
skala. I Stenbukken nedbrydes det gamle
økonomiske system, og der opstår et nyt og
anderledes i perioden 2023-37.
Her kommer nogle eksempler på oprydningsplanetens indflydelse. Paven Frans
den 1. er i gang med en oprydning i Vatikanets bank og i katolske præsters og kardinalers pædofile livsførelse. Økonomi og sex
er begge symboliseret af Pluto. Mange
virksomheder er i gang med besparelsesrunder og effektivisering, der skal sikre deres overlevelse. Og mange landes befolkninger må gøre det samme for at modstå
krisen og dens virkninger. Pluto vil rense
ud, og den gør sin effekt gældende overalt,
hvor det er nødvendigt. Dens motto er:
Ryd op i dit rod. Mange mennesker mærker det i disse tider på deres krop og må lave selvransagelse om, hvad det er, vi skal
gøre bedre. For der er altid noget galt, når
vi får sendt så kraftige signaler som fx en
økonomisk krise. I virkeligheden er det også Pluto, der går ind og reagerer symbolsk
– men det føltes ganske konkret – da et organ som WikiLeaks satte gang i offentliggørelse af tusindvis af hemmelige dokumenter.
Herhjemme forsøger regeringen også at
skabe forandringer gennem sine reformer,
som dog for fleres vedkommende er lappeløsninger, og det huer ikke Pluto, som vil
gøre rent bord. Det lykkes tilsyneladende
ikke altid for den ellers så konsekvente planet. Men man skal ikke tage fejl. Den slår
til, når tiden er inde. Og indtil da sender
den kraftigere og kraftigere signaler af sted
til os, om at få lavet dette eller hint om. Bliver det ved snakken eller går det ikke hurtigt nok, så er det, at Pluto går ind og tager
livet af det gamle for at give plads til det
nye og meningsfulde/opdaterede.
n
HOROSKOPET • NR. 4 / 2013
63
4-2013_Layout 1 09/09/13 10.25 Side 64
!
A
Et rigtigt eventyr!
Bestil en bog til dit barn med navn, alder og andre personlige oplysninger, og se dit barn blive
hovedperson med dets eget navn i et rigtigt eventyr. Fås på syv forskellige sprog.
Babybogen
– nu også til piger
Bogen til det nyfødte barn med den
allerførste godnathistorie. Alle de
kendte data fra fødslen såsom vægt,
længde, tidspunkt, dato, hospital m.v.
indgår også i bogen.
En dåbsgave der ikke findes magen til.
Cirkusbogen
Cirkus kommer til byen.
Et spændende optog.
Barnet hjælper med forberedelserne og flyver en tur
i helikopter, kører brandbil m.m.
AstrologiHuset
Teglværksgade 374, 2100 København Ø
Tlf. 36 45 05 45
e–mail: [email protected]
www.astrologihuset.dk
Fødselsdagsbogen
Barnet glæder sig til sin
fødselsdag og drømmer
hele natten inden om ti
nøgler og elleve døre.
Hvad er der mon bag den
sidste dør?
Juleønsket
Grønland og julemanden
får en særlig gæst, når barnet får opfyldt sit højeste
ønske – at besøge og hjælpe julemanden.
Søster/brorbogen
En god bog til den nybagte
storesøster eller storebror,
der på pædagogisk måde
fortæller barnet om den
nye situation.
Svanebogen
Barnet kommer en tur
med en svane og en prinsesse for at lede efter en
alf, der er blevet væk.
Rumbogen
Barnet bliver mødt af
venlige rumvæsener og
besøger andre børn på
en fremmed planet.
Dinosaurbogen
Barnet kommer på en
spændende tur til dinosaurernes land sammen
med en énhjørning.
Bondegårdseventyr
Dyrene på gården er i oprør. Der er noget helt galt.
Hanen har gemt sig. Hvorfor er hanen så vigtig?
Som mesterdetektiv løser
barnet denne gåde.
Zoobogen
Barnet kommer en tur i
Zoo. Der tælles dyr – op
til 10. Der købes slik, leges og meget mere.
En sød bog til de mindre
børn.
Pris kr. 199,–
Juleevangeliet
Barnet får på en god måde
fortalt selve juleevangeliet.
Barnet er med i bogen, men
indgår ikke i selve historien
om juleevangeliet.
Der kommer hele tiden nyheder.
se www.astrologihuset.dk
Tillæg:
Dit barns horoskop
Få en flot horoskop–tegning
og en tydning af Solen,
Månen og Ascendanten.
Samlet pris kr. 289,–
for eventyr og horoskop
Der påregnes et leveringsgebyr på 40 kr.
Den perfekte gave