dukkehusfestival 2015 dukkehusfestival 2015 dukkehusfestival

Marts 2014
Oplysninger om de særlige rådgivere
Beskæftigelsesministeriet
Martin Rossen
Særlig rådgiver
Karen Thure
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Sparringspartner for ministeren i forhold
til medierne og bistå ministeren med
særlige formidlings- og
rådgivningsopgaver
Arbejdsfunktioner
Sparringspartner for ministeren i
forhold til medierne og bistå
ministeren med særlige formidlingsog rådgivningsopgaver
Uddannelse
Cand.scient.pol., MCC – Master of
Corporate Communication
Uddannelse
Cand.comm.
Seneste beskæftigelse
Kommunikationsdirektør i Microsoft
Danmark ApS
Seneste beskæftigelse
Politisk kommunikationsrådgiver,
Socialdemokraternes analyse- og
informationsafdeling, Christiansborg
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 845.861 kr.
Engangsvederlag i 2013: 105.000 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 740.455 kr.
Engangsvederlag i 2013: 75.000 kr.
Erhvervs- og Vækstministeriet
Peter Strauss Jørgensen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Særlig rådgiver for ministeren
Uddannelse
Bachelor i statskundskab
Seneste beskæftigelse
Konsulent i 3F, formandssekretariatet
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 720.013 kr.
Side 2 af 10
Finansministeriet
Sten Kristensen
Særlig rådgiver
Asbjørn Riis
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgiveren har det daglige ansvar for
ministerens samarbejde med pressen og
offentligheden
Arbejdsfunktioner
Bistå ministeren med politiskøkonomisk rådgivning inden for
ministeriets område
Uddannelse
Journalist
Uddannelse
Cand.polit.
Seneste beskæftigelse
Pressechef, Socialdemokraterne
Christiansborg
Seneste beskæftigelse
Analysechef/stedfortrædende
afdelingschef i Analyse- og
Informationsafdelingen,
Socialdemokraterne Christiansborg
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 931.872 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 931.941 kr.
Forsvarsministeriet
Anders Hjelholt
Særlig rådgiver (barselsvikar)
Arbejdsfunktioner
Stillingen indebærer bl.a.
presserådgivning og politisk rådgivning
Uddannelse
Cand.scient.pol., Københavns
Universitet (2012)
Seneste beskæftigelse
Konsulent i Socialdemokraternes
Analyse- og Informationsafdeling.
Senest politisk rådgiver for medlem af
Europa-Parlamentet Dan Jørgensen
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 716.696 kr.
Side 3 af 10
Justitsministeriet
Morten Høyer
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning om pressebetjening og det
regeringspolitiske arbejde
Uddannelse
Cand.scient.adm. fra Roskilde
Universitetscenter
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver i Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.584 kr.
Klima- Energi- og Bygningsministeriet
Anna Riis Hedegaard
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Bistår ministeren med rådgivning om
pressebetjening og generel politisk
rådgivning
Uddannelse
Cand.scient.pol.
Seneste beskæftigelse
Midlertidig særlig rådgiver for klima-,
energi- og bygningsminister Martin
Lidegaard
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 719.433 kr.
Side 4 af 10
Kultur- og kirkeministeriet
Tine Lund-Bretlau
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgive ministeren i presse- og kommunikationsspørgsmål, herunder ansvar for
pressekontakt, forberedelse af ministermøder, udarbejdelse af pressemeddelelser mm. Bistå ministeren i det regeringspolitiske arbejde. Er en del af
presseteamet i Koncern Kommunikation,
som står for pressekontakt, formidling af
kulturpolitiske initiativer og resultater
samt diverse kommunikationsopgaver.
Koncern Kommunikation er en del af
ledelsessekretariatet, der har ansvaret
for den daglige betjening af minister og
direktion.
Uddannelse
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole
i Aarhus (2003). Gennemført studier i
fransk sprog, kultur og historie på La
Sorbonne i Paris (2003). Master i politisk
kommunikation fra London City
University (2007)
Seneste beskæftigelse
Pressesekretær i Miljøministeriet,
pressechef Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltning, pressesekretær i Klima- og Energiministeriet, kommunikationsmedarbejder i Miljøstyrelsen, ansættelse på den danske
ambassade i Brasilien
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.561 kr.
Side 5 af 10
Miljøministeriet
Janne Bram Jensen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Bistå ministeren med generel politisk
rådgivning og sparring, deltage i
pressebetjening samt medvirke til at
vedligeholde og udvikle ministerens
eksterne netværk og relationer
Uddannelse
Cand.scient.pol.
Påbegyndt diplomuddannelse i
strategisk kommunikation
Seneste beskæftigelse
Public affairs manager i Nykredit
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 734.933 kr.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Jakob Eldrup Lauesen
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgive ministeren vedr. strategisk formidling. Sørge for generel information til
presse og offentlighed samt tage sig af
henvendelser og forespørgsler fra journalister, overvåge medierne og løbende
orientere ministeren og ledelsen. Skal
endvidere rådgive og sparre med ministeren om den politisk/strategiske udvikling samt i begrænset omfang bistå med
partirettet arbejde
Uddannelse
Cand.techn.soc. fra RUC
Seneste beskæftigelse
Politisk rådgiver i Analyse- og Informationsafdelingen hos Socialdemokraterne
i Folketinget
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 735.002 kr.
Engangsvederlag i 2013: 35.000 kr.
Side 6 af 10
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Niels Ditlev
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Generel rådgivning af ministeren for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
forhold, f.eks. ifm. kontakt med medier.
Uddannelse
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole
i Aarhus
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for Ligestilling og
Kirkeministeren
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 735.038 kr.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Morten Damm Krogh
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Faglig-politisk rådgivning af ministeren i
det regeringspolitiske arbejde samt
deltagelse i ministeriets presse- og
informationsarbejde
Uddannelse
Bsc. i statskundskab
Seneste beskæftigelse
International sekretær hos
Socialdemokraterne
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 732.069 kr.
Side 7 af 10
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Søren Lippert
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Særlig rådgiver, pressehåndtering
Uddannelse
MSc political communication, University
of Liverpool
Journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole, 2002
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for handels- og
europaministeren 9/8-13-3/2-14, særlig
rådgiver for forsvarsministeren 13/10-128/8-13
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.561 kr.
Skatteministeriet
Jacob Blomgren Knudsen
Særlig rådgiver
Philip Gjöres Egea Flores
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning og bistand af ministeren i
forhold til presse-, kommunikations- og
informationsopgaver samt politiske
analyser
Arbejdsfunktioner
Rådgivning og bistand af ministeren i
forhold til presse-, kommunikationsog informationsopgaver samt politiske
analyser
Uddannelse
Cand.oecon. fra Aarhus Universitet
(1996)
Uddannelse
Journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole i Aarhus (2005)
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver i Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser (2011-2014),
Chef for Radikale Venstres politiskøkonomiske afdeling (2006-2011)
Danmarks Radio (2001-2006)
Finansministeriet (1999-2001)
Indenrigsministeriet (1997-1999)
Aarhus kommune (1996-1997)
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver i Ministeriet for
Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser (20112014)
Dagbladet Information – Politisk
redaktør (feb.2011-nov.2011)
Berlingske Tidende og DR –
Korrespondent/stringer i Stockholm
(2009-2010)
Berlingske Tidende – Politisk reporter
(2005-2009)
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 835.000 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 835.000 kr.
Side 8 af 10
Statsministeriet
Noa Redington
Særlig rådgiver
Thomas Juul-Dam
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Særlig rådgiver for ministeren, herunder
Statsministeriets informationsarbejde og
kontakt til pressen
Arbejdsfunktioner
Særlig rådgiver for ministeren, herunder Statsministeriets informationsarbejde og kontakt til pressen
Uddannelse
BA i statskundskab, Københavns
Universitet. MA Political Science,
Colombia University, New York
Uddannelse
Kandidat I statskundskab, Aarhus
Universitet, 2007
Seneste beskæftigelse
Weekendavisen (debat- og Europaredaktør), Økonomiministeriet (informationsmedarbejder), Ugebrevet A4 (analytiker), Ugebrevet Mandag Morgen
(redaktør), Socialdemokraterne (personlig rådgiver for formanden)
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver for europaministeren
(2011-2012), analysechef, PrimeTime
Kommunikation A/S (2010-2011)
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 1.053.478 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 875.034 kr.
Transportministeriet
Har ingen særlig rådgiver
Side 9 af 10
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Thomas Hundsbæk
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
At rådgive og bistå ministeren, bl.a. i
forhold til presse-, kommunikations- og
analyseopgaver
Uddannelse
Journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole, 1998
Seneste beskæftigelse
Særlig rådgiver i Udenrigsministeriet
(2011-2014), presse- og
kommunikationschef i Københavns
kommune (2010-2011), nyhedsredaktør
på Berlingske Tidende (2007-2010),
redaktionschef på 24timer (2006-2007),
journalist på Politiken (1998-2006)
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 835.000 kr.
Udenrigsministeriet
Udenrigsministeren
Handels- og udviklingsministeren
Asbjørn Haugstrup
Særlig rådgiver
Andreas Gylling Æbelø
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren samt
pressehåndtering
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren samt
pressehåndtering
Uddannelse
Ba.jur.
Uddannelse
Cand.mag. i retorik
Seneste beskæftigelse
Midlertidigt udlån til stillingen som særlig
rådgiver for klima-, energi- og bygningsministeren til stillingen som vikar for
særlig rådgiver for økonomi- og
indenrigsministeren, Henrik
Kjerrumgaard
Seneste beskæftigelse
Kommunikationschef for Den Obelske
Familiefond
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 900.002 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 734.931 kr.
Side 10 af 10
Undervisningsministeriet
Lise Borup Krogsgaard
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgiver ministeren i pressespørgsmål
og strategisk kommunikation.
Politisk/strategisk sparring med
ministeren og relevante enheder i
ministeriet. Fagligt ledelsesansvar for
ministeriets presseenhed
Uddannelse
Cand.scient.soc.
Seneste beskæftigelse
Rådgiver på den danske ambassade i
Washington, rådgiver for overborgmesteren i Københavns kommune
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 744.529 kr.
Engangsvederlag i 2013: 40.000 kr.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Henrik Kjerrumgaard
Særlig rådgiver
Christina Holm Eiberg
Særlig rådgiver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren vedrørende
presse-, kommunikations- og
informationsopgaver
Arbejdsfunktioner
Rådgivning af ministeren vedrørende
presse-, kommunikations- og
informationsopgaver
Uddannelse
HF
Uddannelse
Cand.merc.int.
Seneste beskæftigelse
Pressechef, Radikale Venstre
Seneste beskæftigelse
Mediechef i Landbrug og Fødevarer
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag: 931.996 kr.
Engangsvederlag i 2013: 50.000 kr.
Løn
Fast årsløn ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag: 790.142 kr.
Engangsvederlag i 2013: 50.000 kr.