Spildevandsplan 2011-2014

Behandling af spildevand
Distribution af spildevand
Tømningsordning
Samsø Spildevand
Vi fungerer som et selvstændigt, kommunalt ejet aktieselskab
og har gjort det siden indførelsen af Vandsektorloven i 2010.
Økonomien hviler i sig selv, og følgende ydelser leveres:
- Transport og rensning af spildevand.
- Tømning af septik- og trixtanke.
- Renovering af spildevandsanlæg og ledninger til transport
af spildevand samt nyanlæg.
Driftsforstyrrelser
Ved driftsforstyrrelser, ring på vagtnummer 70 20 86 59 alle
dage 7.00 – 20.00.
Tømningsordning
Information om tømningsordningen, ring på 40 13 27 05 mellem 8.00 – 15.00 man-torsdag.
Medarbejdere og bestyrelse
Tre ansatte udfører det daglige arbejde hos Samsø Spildevand A/S:
Direktør og driftsleder
Per E. Rasmussen
Tlf.: 40 13 25 57
E-mail: [email protected]
Administration
Bente S. Holm
Tlf.: 40 13 27 05
E-mail: [email protected]
Smed
Henrik S. Petersen
Tlf.: 40 27 72 28
E-mail: [email protected]
Selskabet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der
vælges i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsesformand
Knud W. Petersen
Bestyrelsesmedlemmer
Anette Sys Kroman
Lars-Bent Maegaard
Marcel Meijer
Per E. Rasmussen
For yderligere information henvises til vores hjemmeside:
www.samsoespildevand.dk
Behandling af spildevand
Samsø Spildevand A/S står for behandling af i alt 321.000
kubikmeter spildevand.
Vandet renses for næringsstofferne fosfor og kvælstof samt
organisk materiale.
Det sker på Ballen Renseanlæg, hvor vandet fra byerne Ballen, Brundby, Permelille, Tranebjerg, Torup og Langemark
renses, og derudover på 12 mindre decentrale renseanlæg,
som renser spildevandet fra oplandsområderne Kolby Kås,
Kolby, Hårdmark, Tanderup, Besser, Alstrup, Langør, Mårup,
Mårup Havn, Nordby, Onsbjerg, Pillemark, Stavns, Sælvig,
Toftebjerg, Ørby og Østerby.
Distribution af spildevand
På Samsø består spildevandsnettet af 173,7 kilometer spildevandsledning.
Dertil kommer 835 brønde og 2298 stik samt 69 pumpestationer og tre bassiner.
Tømningsordning
Samsø Spildevand A/S varetager tømningsordningen, hvis
formål er at sikre, at alle septiktanke tømmes en gang årligt.
Ordningen er nødvendig for ikke at risikere forurening af
grundvandet og til gavn for rent drikkevand samt for at bevare
og værne om miljøet.
2832 tanke indeholdende 4250 kubikmeter tømmes i løbet af
et år. Tankene er fordelt på hele øen.
Se tømningstidspunkter på www.samsoespildevand.dk.
Umiddelbart før tømning i det enkelte distrikt, annonceres
dette i den lokale dagspresse.
Akkrediteret analyse
af levnedsmidler - drikkevand - badevand - svømmebade - spildevand - aske/slagge og jord
Samsø Spildevand A/S
Slagterivej 28
8305 Samsø
Tlf.: 40 13 25 57
E-mail: [email protected]
Web: www.samsoespildevand.dk
Miljø og mennesker
- Rådgivning i øjenhøjde
Munck Asfalt a/s, Slipshavnsvej 12, 5800 Nyborg, Tel: +45 6331 3535
CMYK
Fax: +45 6331 3536, [email protected],
www.munck-asfalt.dk
Orbicon er en af de danske forsyningers foretrukne rådgivere. Vi skaber resultater sammen
med forsyning og borgere, for miljøet
og en bedre og mere
www.orbicon.dk
økonomisk drift.
Brdr-Kjeldahl I/S
Entreprenør
www.brdr-kjeldahl.dk
CVR: 18 65 31 33
Tlf.: 86 59 64 85
Mobil: 21 65 95 18
Aut. Kloakmester • Jord / beton • Nedbrydning
Slamsugning / spuling • Kranarbejde • Container-udlejning
Specialløsninger tilpasset behov og ønsker
Dæksler til brønde, stiger i rustfri samt montageopgaver
Ballenvej 50, Ballen • 8305 Samsø • Tlf.: +45 86 59 07 30
Fax: +45 86 59 01 40 • Mobil: +45 40 28 34 39
E-mail: [email protected] • www.ballenmaskinfabrik.dk
Kontakt Lynge Skovgaard på tlf. +45 30 93 48 28,
[email protected]tte.dk eller læs mere på deloitte.dk.
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
• Concept: JS Media Tools A/S • 8753 • www.jsdanmark.dk
Vi følger udviklingen i forsyningssektoren. Hos vores
videnscenter for energi og forsyning tilbyder vi en lang
række ydelser, der dækker dine behov for rådgivning.
• Concept: JS Media Tools A/S • 8753 • www.jsdanmark.dk
Vi forsyner branchen
med viden.