VIDEREGÅENDE STATISTIK - larsen

Eksportudsigten for Storbritannien
november 2014
Dansk vareeksport, eksklusiv energi. Realiseret og fremskrevet.
2010
Samlet vareeksport
EIU 14_11_17
2014
2011
2012
2013
Jan-aug
------------ Dansk vareeksport, mill.kr. og pct. ------------
Skøn for
2014
Skøn for
2015
Vækst, pct.
43.512
2,1%
56.586
30,0%
59.326
4,8%
53.265
-10,2%
30.934
-13,9%
52.423
-1,6%
59.712
13,9%
Olie, gas, elektricitet
7.757
14.667
17.147
13.898
6.399
11.435
13.208
Engangsordrer/Outliers
Basisvareeksporten
35.756
41.920
42.179
39.367
24.535
40.988
46.504
Basis vækst, mill.kr.
701
6.164
259
-2.812
-325
1.621
5.516
2,0%
17,2%
0,6%
-6,7%
-1,3%
4,1%
13,5%
Basisvækst, pct.
Note: Skønnet er baseret på den historiske udvikling i dansk vareeksport, antagelser om valutakursudviklingen og vurderinger af
makro- økonomiske variable. Endvidere foretages en særskilt fremskrivning af energieksporten og af større enkeltordrer. Skønnet er
derfor behæftet med betydelige usikkerheder, særligt for relativt små markeder med stor variation i den årlige danske eksport.
Makrobalancer, Pct. af BNP
3,0%
1,7%
1,6%
2,4%
0,7%
0%
-0,8%
-4%
2012
2013
2014
2015
Yemen
Pakistan
Egypt
Nicaragua
Ghana
Ethiopia
Libya
Romania
Socio-økonomiske indikatorer
-4%
-2,8% -2,8%
-4,5%
-5,0%
-4,1%
-5,4%
-60%
-7,2% -7,5%
-80%
-6%
-8%
-10%
-10,1%
-12%
-11,3%
Budgetsaldo (h. akse)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
BNP pr. cap (USD)
Egne beregninger på basis af Danmarks Statistik og Economist Intelligence Unit CountryDataBank
2015
-2%
-20%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2004
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Off. Gæld (v.akse)
Italy
Betalingsbalance
0%
-100%
Hungary
-
Offentlige finanser, Pct. af BNP
-40%
Angola
1.000
2014
BNP realt
2011
2.000
2013
2007
3.000
2012
2006
-5,2%
2008 2009 2010
4.000
2011
-6%
5.000
2010
-2%
Dansk vareeksport, mill.kr. pr. mnd
(eksklusiv olie, gas og elektricitet)
2009
1,7%
2%
0%
-1%
-1%
-2%
-2%
-3%
-3%
-4%
-4%
-5%
2008
2,8%
3,4%
2007
4%
Uzbekistan
Valutakurs (h.akse)
Azerbaijan
Energi
2006
Enkeltordrer
2005
Basis
Spain
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Costa Rica
0
20
Bulgaria
10.000
april 13
40
China
20.000
Tidspunkt
60
Belgium
30.000
Ændring ½ år
2
UNITED KINGDOM Score: 37 BBB
80
Colombia
40.000
37
100
France
50.000
Outlook
Stable
Botswana
60.000
Rating
BBB
Canada
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Singapore
70.000
EIUs kreditvurdering:
Norway
Total imports
cif - IMPS
[YQM]og ændring i valutakurs
DK vareeksport
(mill.kr.)
Reg. arb.løshed
17-11-2014
Dansk vareeksport til Storbritannien
2010
2011
2012
2013
2014
Jan-aug
43.512,4
56.586,5
59.326,1
53.265,5
30.934,0
Vækst mill.kr.
882,8
13.074,1
2.739,6
-6.060,6
-4.975,3
-4.975,3
Vækst i pct.
2,1%
30,0%
4,8%
-10,2%
-13,9%
-13,9%
Vareeksport i alt, mill. kr.
Vækst Mill.
År-t-Dato
Hovedkomponenter i eksporten
Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.
11.308,6
11.422,8
11.736,1
10.980,4
7.288,7
Kød og kødvarer
5.160,2
5.192,9
4.995,9
4.433,1
2.847,0
-9,4
Diverse næringsmidler i.a.n.
1.677,9
1.913,6
2.243,9
2.130,2
1.432,6
38,1
Mejeriprodukter og fugleæg
2.089,3
1.982,1
1.763,7
1.320,3
971,6
109,5
Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel
569,0
684,5
695,6
728,6
618,9
175,3
Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n.
402,8
443,2
422,8
465,6
281,2
14,4
69,3
49,6
52,4
49,3
191,3
158,4
Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.
7.756,7
14.666,7
17.146,9
13.898,1
6.399,1
-4.650,2
Kemikalier og kemiske produkter
3.253,1
4.113,1
4.484,9
4.582,0
3.057,5
-30,6
Medicinske og pharmaceutiske produkter
Træ og kork
115,0
1.770,8
2.610,0
3.000,1
3.028,6
2.009,0
-0,0
Kemiske materialer og produkter i.a.n.
524,2
488,1
435,9
450,6
346,0
23,4
Plast, regenerater af cellulose, kunstharpiks
320,6
335,7
343,7
321,7
196,9
-21,1
Forarbejdede varer, primært halvfabrikata
4.278,1
6.411,1
5.624,9
6.180,4
3.177,1
-478,5
Metalvarer, i.a.n.
2.020,3
4.088,4
3.287,1
3.869,9
1.722,9
-310,3
Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer
669,3
603,5
646,1
602,0
465,5
62,9
Træ- og korkvarer, undt. Møbler
385,6
475,9
341,7
362,8
288,4
50,5
10.025,9
12.487,4
13.964,7
11.667,9
6.750,0
-355,6
Kraftmaskiner og motorer
3.280,5
5.163,3
6.790,3
4.445,1
2.304,4
-233,8
Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.
2.007,1
2.058,8
2.297,2
2.134,8
1.458,2
2,6
Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør
1.330,0
2.038,6
1.919,2
1.942,8
888,3
-289,2
Færdigvarer og andre varer
6.130,2
6.388,9
5.407,8
4.958,2
3.478,6
231,1
Diverse forarbejdede varer, i.a.n.
2.401,5
2.325,7
1.725,3
1.336,0
821,4
-81,4
948,7
1.141,4
1.095,4
1.184,2
879,4
94,0
1.171,4
1.179,0
1.044,5
856,3
542,4
-5,4
Maskiner og transportmidler
Beklædningsgenstande og -tilbehør
Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.
Eksportudsigten for Storbritannien
Eksklusiv energi og med rensning for store
engangsordrer. Årets priser. Mill.kr. pr.
Dansk vareeksport i 2013 til
Storbritannien
Færdigvarer
9%
5.000
Fødevarer
21%
4.500
4.000
3.500
Maskiner og
transport
22%
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2011
2012
2013
2014
2015
Outlier
Storbritannien
Skøn nov.
Årssnit pr. mnd.
Energi og
råstoffer
27%
Halvfabrikata
12%
Pharma og
kemikalier
9%
Note: Basiseksporten er den samlede vareeksport eksklusiv energivareeksporten og eksklusiv store, enkeltstående ordrer
Egne beregninger på basis af Danmarks Statistik og Economist Intelligence Unit CountryDataBank
17-11-2014