Yderligere materiale om restauranten i Nordatlantisk Hus

01. 11. 2013
–
30. 03. 2014
O P BE VA RI NG
SN E D K E R N E S
EF T ER ÅRSU D ST IL L ING
2013
S TO RA GE
C A B IN E T M AK E RS’
A U T U M N E X H IB IT ION
2013
H VOR D AN OPB E VAR E R D U B R ILLE R ,
KN APPE R OG LE VE T LIV?
H OW D O Y OU ST OR E E Y E G L A S S E S ,
B UT T ON S AN D LIVE D L I F E ?
Bruger du en kasse?
En skuffe?
Eller skubber du til bunke?
Do you use a box?
A drawer?
Or do you make stacks?
This year, the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition has put
Storage on the agenda, and the result is a familiar concept
in less familiar forms. Titles such as Thing-Finder, Babel and
Wannabe suggest new layers of interpretations, and nylon,
reused wood and forgotten jumpers are among the innovative materials. This diverse melting pot is the essence of the
Cabinetmakers’ Autumn Exhibition, and it is fascinating to
see how the members renew their expression, their choice of
materials and their methodology every year in collaborative projects involving designers and manufacturers.
Snedkernes Efterårsudstilling har i år sat Opbevaring
på dagsordenen, og resultatet er et velkendt begreb sat
på knap så velkendte formler. Titler som Tingfinder, Babel og Wannabe peger på nye fortolkningslag, ligesom
træ fundet i storskrald, nylon og glemte sweatre er nytænkende materialevalg. Denne mangfoldige smeltedigel er indbegrebet af SE, og det er skønt at opleve, at
medlemmerne hvert år fornyer deres formsprog, materialevalg og metodik i et fælles samarbejde designere og
producenter imellem.
This year, the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition includes
an unusually large number of guest exhibitors. We are excited to see that our annual furniture experiments have
reached across international borders and inspired designers from Switzerland, England and Sweden as well as an
Italian and a Japanese designer living in Denmark to apply.
I år er der et særligt stort antal gæsteudstillere med på
Snedkernes Efterårsudstilling, og vi er utrolig glade for, at
vores årlige møbeleksperimenter er vandret over grænser og har fået designere fra Schweiz, England og Sverige
plus en herboende italiener og japaner til at søge.
Kataloget, som du står med i hånden, er vi særlig stolte
over i år. Vi har nemlig valgt at lægge fokus på processen
i vores måde at afbilde udstillingens møbler på. Fotograf
Petra Bindel har været på rundtur og opsøgt møblerne,
hvor de er blevet lavet, for at give os et stemningsbillede
af processen, personen, værkstedet og vejen mod det færdige resultat.
We are especially proud of this year’s catalogue. This time,
we focus on the process in our depiction of the furniture
in the exhibition. Photographer Petra Bindel has gone on
the road to see the furniture where it was made in order
to give us an impression of the process, the individual, the
workshop and the path toward the end-result.
Vi glæder os til at opleve, se og røre ved de 42 eksperimenterende opbevaringsmøbler, som udgør Snedkernes Efterårsudstilling i år.
We are looking forward to experience, see and touch the 42
experimental examples of storage furniture that make up
the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2013.
Vi håber, du har det på samme måde.
We hope you feel the same way.
Velkommen til Opbevaring!
Welcome to Storage!
05
ÅRETS UDSTILLERLISTE
THIS YEAR’S EXHIBITORS
2013
SN ED K E RN E S
E F T E R Å RS UD S T I L L I N G
THE CABINETM AKERS’
AUTU M N EXHIBITION
The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition (SE) is a non-commercial association of currently 73 furniture manufacturers and designers that renews and enriches Danish furniture culture in an annual event based on collaborative
projects. The association’s board handles management
and fundraising and defines the annual thematic exhibition contexts, which vary widely and help drive the projects
in new and unforeseen directions.
Snedkernes Efterårsudstilling (SE) er en ikke-kommerciel sammenslutning af pt 73 møbelproducenter og designere, der hvert år fornyer og beriger dansk møbelkultur
gennem et fælles samarbejde. SE’s bestyrelse administrerer, fundraiser midler og afstikker årets tematiske udstillingsrammer, der varierer bredt og er med til at skubbe
projekterne nye og uforudsete steder hen.
Snedkernes Efterårsudstillings medlemmer danner par
til den pågældende opgave – enten via det frie valg eller
ved at SE’s bestyrelse sætter holdene. Hvert år indlemmes der nye designere i udstillingen, da man åbent kan
søge om at komme med på Snedkernes Efterårsudstilling
som gæstedesigner. I år er der særligt mange gæsteudstillere med, hvoraf en håndfuld er udenlandske. Det er en
særdeles positiv udvikling, der vidner om, at SE’s store
netværk, internationale udstillingsaktivitet og øgede
presseeksponering har båret budskabet over grænser.
The members of the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition team
up for the thematic task in pairs based on their own choice
or defined by the board. Each year, new designers are represented, as anyone can apply to take part in the Cabinetmakers’
Autumn Exhibition as a guest designer. This year, the board
has welcomed an unusually high number of guest exhibitors
including a handful of designers from outside Denmark. This
positive development reflects the success of the association’s
extensive network activities, growing press exposure and
international exhibitions, which have helped carry the message across national borders. The annual presentations by
the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition are held in varying
exhibition venues, just as press photography, graphic expression and exhibition design are regularly placed in new hands.
This organic flow keeps the association moving forward with
a team of leading professionals within their respective fields.
Snedkernes Efterårsudstillings årlige fremvisning afholdes på et aktuelt udstillingssted, der langtfra altid er det
samme, ligesom pressefotos, grafisk udtryk og udstillingsdesign skifter hænder. Det organiske flow sikrer, at
SE hele tiden er i fremdrift med et team af de mest toneangivende kompetencer inden for deres felt.
The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition has become a
vital platform for the development and exposure of contemporary Danish furniture design and a talent zone for
both emerging and established designers who once a year
create new innovative furniture types in a playful and experimental process in cooperation with a manufacturer. In
other words, Danish Design is a renewed brand with rich
traditions rooted in the annual exhibitions.
Snedkernes Efterårsudstilling er blevet en vital platform for
udvikling og eksponering af nutidig dansk møbeldesign og
en konkret talentzone for yngre som etablerede formgivere,
der en gang om året leger, udvikler og eksperimenterer sig
frem til innovative møbeltyper i samarbejde med en producent. Danish Design er med andre ord et fornyet brand med
traditionsrige rødder dybt begravet i SE’s årlige udstillinger.
Snedkernes Efterårsudstilling er under protektion af
HKH Kronprins Frederik.
The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition is under the patronage of HRH Crown Prince Frederik.
10
GÆSTEUDSTILLERE /
GUEST EXHIBITORS
_
Design: Antonio Scaffidi & Mads Johansen
Producent / Manufacturer: Scaffidi, Johansen, JH-Smede & Maskinværksted
_
Design: Carlo Clopath
Producent / Manufacturer: Carlo Clopath
_
Design: GamFratesi
Producent / Manufacturer: GamFratesi
_
Design: Henrik Ingemann Nielsen
Producent / Manufacturer: de Place Furniture
_
Design: Jonas Herman Pedersen
Producent / Manufacturer: JM Rør A/S, Solrød Møbelsnedkeri A/S
_
Design: Marie Berri & Tinna Sommer
Producent / Manufacturer: Anton Balle A/S
_
Design: Martin Vallin
Producent / Manufacturer: Martin Vallin
_
Design: Miriam Forchhammer Brostrøm
Producent / Manufacturer: Aksel Kjergaard A/S
_
Design: Studiobject alias/aka Petter Thörne,
Nic Wallenber & Sam Weller
Producent / Manufacturer: Trådartiklar AB
_
Design: Wednesday Architecture alias / aka
Lise Bjerre Schmidt & Sofie Trier Mørk
Producent / Manufacturer: Wednesday Architecture - udført på Statens Værksteder For
Kunst / made at the Danish Art Workshops
_
Design: Yukari Hotta
Producent / Manufacturer: Yukari Hotta,
Blendwerk. Asketræ og bomuldselastik
sponsoreret af / Ash wood and cotton elastic
sponsored by SHINDO
MEDLEMMER / MEMBERS
_
Design: Andreas Lund & Rikke Hagen
Producent / Manufacturer: Garde Hvalsøe
_
Design: benandsebastian
Producent / Manufacturer: benandsebastian
_
Design: Carlo Volf
Producent / Manufacturer: Aksel Kjersgaard A/S
_
Design: Christina Liljenberg Halstrøm
Producent / Manufacturer: Christina Liljenberg Halstrøm
_
Design: Claus Bjerre
Producent / Manufacturer: ParadiseParkDesignStudios
_
Design: Dögg Guðmundsdóttir
Producent / Manufacturer: Onecollection
_
Design: Ebbe Gehl
Producent / Manufacturer: Aksel Kjergaard
A/S, Deco Plast A/S
_
Design: Hans Sandgren Jakobsen
Producent / Manufacturer: Bernstoffsminde
A/S, Østjysk CAD-CAM, Sørensen Læder
_
Design: Heidi Okton
Producent / Manufacturer: Snedker Bjarne
Truelsen Lund, materialer/materials Stark,
Svendborg
_
Design: Henrik Sørig
Producent / Manufacturer: Godsbanens
Værksteder v/by Snedker Ejvind Post
_
Design: Iskos-Berlin og/and Michael Geertsen
Producent / Manufacturer: Fritz Hansen,
Michael Geertsen
_
Design: Jakob Jørgensen
Producent / Manufacturer: Jakob Jørgensen
_
Design: Jeremy Walton
Producent / Manufacturer: I tråd med Verden
_
Design: Karen Kjærgaard /
Design Engineer: Nanna Gram
Producent / Manufacturer: Møbelsnedkeri
Kjeldtoft. Sponsor: 3M Danmark A/S
_
Design: Line Depping
Producent / Manufacturer: Line Depping
_
Design: Lise & Hans Isbrand, Hanne Vedel
Producent / Manufacturer: Møbelsnedkeri
Kjeldtoft
_
Design: Lovorika Banovic
11
Producent / Manufacturer: Lovorika Banovic
_
Design: Mia Gammelgaard
Producent / Manufacturer: Molgaard ApS,
NMC Cellfoam AB
_
Design: Mia Gammelgaard
Producent / Manufacturer: Trip Trap
_
Design: Monique Engelund
Producent / Manufacturer: KTS Rødovre,
Copenhagen Technical College
_
Design: Niels Gammelgaard
Producent / Manufacturer: Møbelsnedkeri
Kjeldtoft
_
Design: Niels Jørgen Haugesen og/and Thue
Andersen Læssøe
Producent / Manufacturer: Niels Jørgen
Haugesen, udført af/made by Thue Andersen
Læssøe
_
Design: Peter Johansen
Producent / Manufacturer: Malte Gormsen ApS
_
Design: Philip Bro
Producent / Manufacturer: Fredericia Furniture, Damvig Develop A/S
_
Design: Poul Christiansen
Producent / Manufacturer: Jönsson Invent a/s
_
Design: Rasmus Fenhann
Producent / Manufacturer: Rasmus Fenhann
_
Design: Steen Dueholm Sehested
Producent / Manufacturer: Steen Dueholm
Sehested
_
Design: Sussi Osmark
Producent / Manufacturer: Snedkermester
Teis Dich Abrahamsen
_
Design: Thomas E. Alken
Producent / Manufacturer: Harald Hermanrud, Glafiment A/S
_
Design: Torben Skov
Producent / Manufacturer: Montana v/by/
Peter Lassen
_
Design: Troels Grum-Schwensen
Producent / Manufacturer: Montana v/by/
Joakim Lassen
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
snedker / Cabinetmaker
Bjarne Truelsen Lund
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Jönsson Invent a/s
Sengebord /
Bedside Table
Cubic
DESIGN:
Heidi Okton
DESIGN:
Poul Christiansen
materialer / materials:
Stark, Svendborg
2013
2013
16
17
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Garde Hvalsøe
Legato
DESIGN:
Andreas Lund
& Rikke Hagen
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Carlo Clopath
2013
Meisa Cun Truchet
DESIGN:
Carlo Clopath
2013
18
19
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Scaffidi & Johansen,
JH-Smede
ARCHIVIST
DESIGN:
Antonio Scaffidi
& Mads JohanseN
2013
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
GamFratesi
Palafitte
DESIGN:
GamFratesi
2013
20
21
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Harald Hermanrud
& Glafiment A/S
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
ANTON BALLE A/S
Turn-Table
WANNABE
DESIGN:
Thomas E. Alken
DESIGN:
Marie Berri
& Tinna Sommer
2013
2013
22
23
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Fredericia Furniture
& Damvig Develop
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Steen Dueholm Sehested
Babel
Diskos
DESIGN:
Philip Bro
DESIGN:
Steen Dueholm Sehested
2013
2013
24
25
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Claus Mølgaard,
NMC Cellfoam AB
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
ParadiseParkDesignStudios
Nest
Laundry Storage
DESIGN:
Mia Gammelgaard
DESIGN:
Claus Bjerre
2013
2013
26
27
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Christina Liljenberg
Halstrøm
Forhæng / Curtain
DESIGN:
Christina Liljenberg
Halstrøm
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Yukari Hotta, Blendwerk
2013
AMI
DESIGN:
Yukari Hotta
2013
28
29
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Trådartiklar AB
In Wire – Drawer
DESIGN: Studiobject alias/
aka Petter Thörne,
Nic Wallenber & Sam Weller
2013
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Malte Gormsen ApS
Theater
DESIGN:
Peter Johansen
2013
30
31
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Wednesday Architecture
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Trip Trap
TINGFINDER /
THING-FINDER
SPIRA / Sprout
DESIGN: Wednesday ArchiTECture alias/aka Lise Bjerre
Schmidt & Sofie Trier Mørk
DESIGN:
Mia Gammelgaard
2013
2013
32
33
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Godsbanens Værksteder /
Godsbanen’s workshops
To i en /
Two in One
DESIGN:
Henrik Sørig
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Bernstorffsminde, Østjysk
CAD-CAM og Sørensen læder
2013
Smykkeskrin /
Jewellery Case
DESIGN:
Hans Sandgren Jakobsen
2013
34
35
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Fritz Hansen,
Michael Geertsen
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
møbelsnedkeri Kjeldtoft,
Hanne Vedel
Vase Shelf The Never-Ending Story
Surprise
DESIGN:
Iskos – Berlin /
Michael Geertsen
DESIGN:
Lise & Hans Isbrand /
Hanne Vedel
2013
2013
36
37
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Aksel Kjersgard A/S
& Deko Plast A/S
Gemmetårnet /
Treasure Tower
DESIGN:
Ebbe Gehl
2013
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Montana
DRUM
DESIGN:
Troels Grum-Schwensen
2013
38
39
40
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Snedkermester / CABINETMAKER Teis Dich Abrahamsen
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Itmv - I tråd med verden
Opbevaring af bøger /
Book Storage
En sKamel Pukkel – En Flok
Pukler / A Hump Hoarder - A Herd
of Hoarders
DESIGN:
Sussi Osmark
DESIGN:
Jeremy Walton
2013
2013
41
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
benandsebastian
Self-storage
DESIGN:
benandsebastian
2013
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
De Place Furniture
TO MAND OG ET SKAB /
TWO MEN AND A CABINET
DESIGN:
Henrik Ingemann Nielsen
2013
42
43
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Aksel Kjersgaard A/S
Kanikkefindeudafhvorreolenskalstå / HAVETROUBLEFINDINGROOMFORTHEBOOKCASE
DESIGN:
Carlo Volf
2013
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Onecollection
Cygnet i Entre /
Cygnet in Entrance Hall
DESIGN:
Dögg Guðmundsdóttir
2013
44
45
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Line Depping
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Jakob Jørgensen
Wood Box
Experience
Rundetaarn
DESIGN:
Line Depping
DESIGN:
Jakob Jørgensen
2013
2013
46
47
48
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Martin Vallin
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
KTS Rødovre, Copenhagen Technical College
Komodo
Et Skuffeprojekt /
A Drawer Project
DESIGN:
Martin Vallin
DESIGN:
Monique Engelund
2013
2013
49
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Solrød Møbelsnedkeri A/S,
JM Rør A/S
Record
DESIGN:
Jonas Herman Pedersen
2013
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
3M Danmark A/S,
Design Engineer: Nanna Gram
MIRROCLE
DESIGN:
Karen Kjaergaard
2013
50
51
52
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Aksel Kjersgaard A/S
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
møbelsnedkeri Kjeldtoft
FORMAT
Kommode /
Chest of Drawers
DESIGN:
Miriam Forchhammer
Brostrøm
DESIGN:
Niels Gammelgaard
2013
2013
53
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Rasmus Fenhann
Tansu – re-used
DESIGN:
Rasmus Fenhann
2013
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Montana
Stumtjener /
HALL STAND
DESIGN:
Torben Skov
2013
54
55
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Lovorika Banovic Design
PRODUCENT /
MANUFACTURER:
Niels Jørgen Haugesen
& Thue Andersen Læssøe
KLAP / FOLD
Turntable
DESIGN:
Lovorika Banovic mDD
DESIGN:
Niels Jørgen Haugesen
& Thue Andersen Læssøe
2013
2013
56
57
GÆSTEUDSTILLERE
GUEST EXHIBITORS
2013
ARCHIVIST
Meisa Cun Truchet
Side / page: 20
Side / page: 19
Design:
Mads Johansen & Antonio Scaffidi
Design:
Carlo Clopath
_
_
Producent / Manufacturer:
Scaffidi & Johansen, JH-Smede
_
Materiale / Material:
Stål, lamineret sandwichplader og egetræ /
Steel, laminated sandwich board and oak
_
Mål / DIMENSIONS:
1600 x 1800 x 380 mm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Vores kaffemaskine.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Our coffee maker.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
Vi har taget fat i den klassiske lagerreol, der
som opbevaringssystem er fleksibel og effektiv. Vi har fremhævet de samlende detaljer
mellem stolperne og hylderne for at tydeliggøre elementernes funktion. Skruerne er en
vigtig del af konstruktionen. Her er de inddraget og fremhævet i designet, så de kan være
med til at fortælle historien om dette objekt.
Reolens sidste element er metalkasser, der er
tænkt til at være en rumdeler i reolen. Kasserne kan naturligvis opbevare bøger og mapper
i sig selv, men deres vigtigste opgave ligger i at
støtte og arrangere de bøger og genstandene,
der ellers står på hylden. Bogstøtterne kan
desuden flyttes sidelæns.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
We have taken the classic warehouse rack, a
highly flexible and efficient storage system. We
have made the joints between the frame and
the shelves more pronounced in order to highlight the function of the elements. The screws are
an important part of the structure, and here
they are included and showcased in the design
to help tell the story about this object.
The final element is a set of metal boxes intended as a room divider inside the unit. Of course,
the boxes can be used to store books and binders, but their main task is to prop up and organize the other books and objects on the shelf.
The book end boxes can be moved sideways.
_
_
Producent / Manufacturer:
Carlo Clopath
_
Materiale / Material:
Ask, Stratificato (Full Colour, hvidt) / Ash,
Stratificato (Full Color, White)
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Et skærestål.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A cutter.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
Meisa Cun Truchet er et møbel med en bordflade og to skuffer eller bakker. I sin afrundede
form er Meisa Cun Truchet et fritstående møbel, der definerer rummet. Man kan vise objekter frem på bordfladen eller gemme dem
i en skuffe. Man kan placere objekter et helt
bestemt sted eller flytte dem til en anden midlertidig placering; et tjenende objekt.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Meisa Cun Truchet is a stand with a surface
and two drawers or trays. In its rounded form,
Meisa Cun Truchet is a free-standing piece that
defines its space. Objects can be displayed on a
surface or stored in a drawer. They can be placed in a precise location or moved temporarily
to another; an object that serves.
Palafitte
Side / page: 21
_
Design:
GamFratesi
_
Producent / Manufacturer:
GamFratesi
_
Materiale / Material:
Eg, valnød og metal / Oak, walnut and metal
_
Mål / DIMENSIONS:
120 x 40 x 82 cm / 60 x 40 x 116 cm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Blyant.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A pencil.
62
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
Palafitte er et opbevaringsmøbel til bøger,
småting eller dyr inspireret af de historiske
pælehuse, der er bygget på pæle over jorden
eller i vandet. Møblet består af platforme – eller hylder - og spinkle lakerede metalrør, der
bærer hylderne og samtidig skaber filigran,
der er delvis transparent og samtidig er en
beskyttende ramme om de ting, der opbevares. Møblet er åbent fortil og afrundet i hjørnerne for at opnå et beskyttende og venligt
udtryk.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Palafitte is a piece of furniture for storing
books, knick-knacks or animals. It is inspired by
ancient pile dwellings built on columns either
above ground or in the water. The piece consists
of platforms – or shelves – and slender lacquered metal tubes. The tubes support the shelves
and also form a partially transparent filigree
frame to protect the stored objects. The open
front and rounded corners give Palafitte a protective and friendly expression.
To mand og et skab /
Two Men and a Cabinet
Side / page: 42
_
Design:
Henrik Ingemann Nielsen
_
Producent / Manufacturer:
De Place Furniture v. møbelsnedker / rep.
by cabinetmaker Lars de Place Bjørn
_
Materiale / Material:
Massiv Oregon Pine og maling / Solid Oregon
pine and paint
_
Mål / DIMENSIONS:
440 - 870 x 560 x 2250 mm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Min murske.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My trowel.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Jeg har skabt et møbel til familiens habengut.
Et møbel, der er genkendelig i sit udtryk, er
formmæssigt rummeligt, og som er velkendt
i sin opbygning - og dermed lige til højrebenet
at udforme på ny.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
I have created a piece of furniture for the family’s paraphernalia. A design that has a recognizable expression, a capacious form and a
familiar structure – and thus clearly invites a
new interpretation.
Record
Side / page: 50
_
Design:
Jonas Herman Pedersen
_
Producent / Manufacturer:
Solrød Møbelsnedkeri A/S, JM Rør A/S
_
Materiale / Material:
Valnød, ahorn, læder og metal / Walnut, maple,
leather and metal
_
Mål / DIMENSIONS:
95 x 31 x 31 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Min gamle Löewenmesser lommekniv,
som jeg har arvet fra min far. Den er funktionel, kompakt og smuk.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My old Löewenmesser pocket knife, which
I inherited from my dad. It is functional,
compact and beautiful.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Record opbevarer fysiske og digitale emner
side om side. Det lille kabinet indeholder ens
bedste og vigtigste genstande: kærestebreve,
lommekniv, ur og andre hemmelige ting. Den
lille digitale kasse indeholder en harddisk,
hvor alt ens data kan opbevares. Jeg ønsker at
kæde fysisk og digital opbevaring sammen i
ét møbel for at skabe en dynamik, der forholder sig til begge former for opbevaring.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Record stores physical and digital items side
by side. The small cabinet contains one’s best
and most treasured belonging: love letters,
pocket knife, watch and other, secret things.
The little digital box contains a hard disk that
can store all your data. I wanted to combine
physical and digital storage in a single piece
of furniture in order to create a dynamic that
relates to both types of storage.
WANNABE
Side / page: 23
_
Design:
Marie Berri & Tinna Sommer
_
Producent / Manufacturer:
ANTON BALLE A/S
_
Materiale / Material:
Egetræ, fibercement og rustfrit stål / Oak, fibre
cement and stainless steel
63
_
Mål / DIMENSIONS:
400 x 300 x 250 mm
Fuld højde / Full height: 1250 mm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Pen og papir.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Pen and paper.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
Wannabe er en stræbsom kasse, der vil være
et møbel med ben, sprosser, knop og fine fornemmelser. En kasse, der gør sig for meget
umage, og som i sit resultat end ikke kan kalde
sig en kasse - en wannabe.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Wannabe is an ambitious box that is putting on
airs, aspiring to be an actual piece of furniture
with legs, trimming and a knob. A box that tries
too hard and which, as a result, cannot even
claim to be a box – a wannabe.
KOMODO
Side / page: 48
_
Design:
Martin Vallin
_
Producent / Manufacturer:
Martin Vallin
_
Materiale / Material:
Skab i fyr og birk behandlet med farvet olie /
Cabinet in pinewood and birch wood finished
with coloured oil
_
Mål / DIMENSIONS:
160 x 40 x 60 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Redskab af god kvalitet og præcision, som
man kan stole på. I dette projekt var det en
overfræser.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
High-precision, high-quality and reliable
tools. In this project it was a router.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Jeg ville lave et flot og funktionelt møbel med
et spændende udtryk til at opbevare min musik
og samtidig gemme elektronikken. Derfor har
jeg tænkt Komodo som et modulært produkt,
der kommer i forskellige bredder og højder.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
I wanted to create a beautiful and functional unit
with an interesting expression to store my music
and keep the electronic devices out of sight. Therefore I designed Komodo as a modular product
that comes in a variety of widths and heights.
FORMAT
Side / page: 52
_
Design:
Miriam Forchhammer Brostrøm
_
Producent / Manufacturer:
Aksel Kjersgaard A/S
_
Materiale / Material:
Hvidolieret ask, sortbejdset ask, linoleum og
fiberpap / Ash wood finished with white oil,
ash wood stained black, linoleum and fibreboard
_
Mål / DIMENSIONS:
991 x 628 x 720 mm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Mit skrivebord.
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My desk.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
FORMAT er et dameskrivebord til opbevaring af papir i formaterne A3, A4, A6 og A8.
Derudover er der en hemmelig skuffe til alt
det, som damer gerne vil holde for sig selv.
Fordi alle karrierekvinder af format bør have
et moderne og karakterstærkt skrivebord.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
FORMAT is a lady’s desk for storing paper in A3,
A4, A6 and A8 formats. In addition, there is a secret drawer for all the things a lady likes to keep
to herself. Because all career women worth her
salt should have a modern desk with character.
IN WIRE - DRAWER
Side / page: 31
_
Design:
Studiobject alias/aka Petter Thörne,
Nic Wallenber & Sam Weller
_
Producent / Manufacturer:
Trådartiklar AB
_
Materiale / Material:
Metal og træ / Metal and wood
_
Mål / DIMENSIONS:
490 x 390 x 540 mm og / and
490 x 390 x 380 mm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
En pen.
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A pen.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
Skuffeenheder til skriveborde bliver tit gemt
væk under bordet og er sjældent genstand for
den store opmærksomhed. Moderne skuffedarier har tit avancerede skinnesystemer, som
skufferne glider på. Yderst funktionelt, men er
der gået noget tabt undervejs? Som kontrast
til normen for, hvordan skuffedarier typisk
konstrueres, har vi formgivet et møbel, der
fokuserer på essensen i en skuffeenhed: relationen mellem skuffe og stel. Den ærlige og redelige konstruktion og mødet mellem træ og
metal forstærker denne relation.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Desk drawer units are often hidden away underneath the desk and are rarely the object
of much attention. Today’s drawer units often have sophisticated sliding systems for the
drawers to slide on. Highly functional, but did
we maybe lose something along the way? As a
contrast to the standard construction of drawer units we designed a piece of furniture that
focuses on the core of the drawer unit: the relationship between the drawer and the frame.
The honest integrity of the construction and
the meeting of wood and metal enhance this
relationship.
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Skruetvinge og lim.
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A clamp and glue.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
Vi har behandlet byen, bygningen og skrinet
som et sted for opbevaring. Her opstår mødet
mellem forskellige skalaer i møblet. Skrinet har
på mange måder samme karakter som byen –
her kan man gemme sine private skatte, mens
man fortaber sig i omveje, afveje og vildveje.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
We have worked with the city, the building and
the casket as a storage space. This approach
creates a meeting of different scales. In many
ways, the casket has the same character as the
city – it is a place where we can hide away our
personal treasures while we lose ourselves in
detours, digressions and diversions.
AMI
Side / page: 29
_
Design:
_
_
Producent / Manufacturer:
Yukari Hotta, Blendwerk
Asketræ og bomuldselastik sponsoreret af
SHINDO / Ash wood and cotton elastic band
sponsored by SHINDO
_
Materiale / Material:
Asketræ, elastikbånd fra Shindo, tekstil fra
Kvadrat / Ash wood, elastic band from Shindo,
textile from Kvadrat
_
Mål / DIMENSIONS:
Small ca/approximately 530 X 550 mm
Medium ca/approximately 450 x 740 mm
Large ca/approximately 500 x 950 mm
_
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Min saks.
Tingfinder / Thing-Finder
Side / page: 32
Design:
Wednesday Architecture alias/aka
Lise Bjerre Schmidt & Sofie Trier Mørk
Producent / Manufacturer:
Wednesday Architecture - udført på Statens
Værksteder For Kunst / made at the Danish
Art Workshops
_
Materiale / Material:
Dansk asketræ / Danish ash wood
_
Mål / DIMENSIONS:
25 x 25 x 25 cm
64
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A pair of scissors.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Jeg ville skabe et møbel, der var så enkelt, at det
opfyldte sit formål og var brugervenligt. Det skulle gerne kunne opbevare al min søns legetøj og
være hyggeligt og smukt i rummet på samme tid.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
I wanted to create a piece of storage furniture that
was simple enough to fulfill its purpose in a userfriendly design. I wanted it to hold all my son’s toys
and be a beautiful and cosy element in the room.
MEDLEMMER
MEMBERS
LEGATO
2013
Side / page: 18
_
Design:
Andreas Lund & Rikke Hagen
_
Producent / Manufacturer:
Garde Hvalsøe
_
Materiale / Material:
Linoleum, eg, messing og læder / Linoleum,
oak, brass and leather
_
Mål / DIMENSIONS:
76 cm x 160 x 77 cm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Blyanten.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A pencil.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
Vi er optaget af, hvordan man indretter sin
hjemmearbejdsplads, når arbejdssituationen
kræver fleksibilitet og skal være tidssvarende
i den moderne bolig. Vi vil gerne tilføre det
digitale arbejdsliv taktilitet og krop gennem
godt håndværk og know how.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
We are interested in exploring solutions for designing a home-based workplace when the situation calls for flexibility and a contemporary
expression that matches the modern home. We
would like to incorporate tactility and physicality in our digital workday by means of craftsmanship and know-how.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL?
Self-Storage bearbejder den umulige opgave,
det er at konstruere et hjem som et sted, der
fikserer og opbevarer selvet. Kaare Klint
tegnede montrer til museet i 1927, og derfor synes vi, det var oplagt at arbejde videre
med denne møbeltype. Som et hjem indeni
en vitrine lokaliserer Self-Storage hjemmets
komponenter – seng, køkken, bad og bord - i
vitrinens tomme udstillingsformsprog. Værket kredser om hjemmet som institution, der
ikke kan udleves fuldt. Ligesom på et museum bliver dette hjem et over-idealiseret
spejl af en verden, hvor alt og alle forsøges
ordnet og kategoriseret, og hvor alt skal have
sin rette plads.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Self-Storage addresses the impossible task of
constructing a home as a place that captures
and stores our self. Kaare Klint designed display
cases for the museum in 1927, so we thought it
an obvious task to work with this type of furniture. Like a home in a glass case, Self-Storage
locates the components of the home – bed,
kitchen, bath and table – in the empty exhibition expression of the display case. The piece
explores the home as an institution that can
never be fully realized. As in a museum, this
home becomes an overly idealized reflection of
a world where everything and everyone is ordered and categorized, and where everything
has its proper place.
KANIKKEFINDEUDAFHVORREOLENSKALSTÅ / HAVETROUBLEFINDINGROOMFORTHEBOOKCASE
Side / page: 45
_
Design:
Carlo Volf
Self-storage
Side / page: 43
_
_
Design:
benandsebastian
_
Producent / Manufacturer:
benandsebastian
_
Materiale / Material:
Teaktræ / Teak
_
Mål / DIMENSIONS:
160 x 80 x 190 cm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Hinanden.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Each other.
68
Producent / Manufacturer:
Aksel Kjersgaard A/S
_
Materiale / Material:
Asketræ / Ash wood
_
Mål / DIMENSIONS:
210 x 45 x 30 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Det varierer efter formålet.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
That varies with the purpose.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Den høje, slanke reol optager ikke plads i
hjemmet.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
The tall slender shelving unit takes up hardly
any space in the home.
Forhæng / Curtain
Side / page: 28
_
Design:
Christina Liljenberg Halstrøm
_
Producent / Manufacturer:
Christina Liljenberg Halstrøm
_
Materiale / Material:
Stål, træ, tekstil fra Kvadrat / Steel, wood,
textile from Kvadrat
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Kuglepen.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A ballpoint pen.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL
Et forhæng hænger foran noget. Det er den
tydelige funktion, det har, som samtidig er
meget let at kigge bagom – forhænget opfordrer nærmest til det. Som modspil til en stor
bastant skabsvæg, som helst skal gå i et med
væggen, har jeg lavet tre klædeskabe, der varierer i størrelse og funktionalitet. Der er et højt
skab til kjoler og frakke. Et lavt bredt skab til
bukser og skjorter og et skab med hylder til
trøjer, t-shirts og lignende. Skabsserien bliver ikke en ensartet stor klods, men i stedet
tre møbler, der taler samme sprog med hver
sin funktion. Forhængene, som gør det ud for
låger, er et tydeligt tegn på, at der opbevares
noget inde bagved.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
A curtain covers something. That is its obvious
function, but at the same time it is easy to look
behind it – the curtain almost invites it. Instead
of a large, heavy wall of built-in closets I have
made three wardrobe cabinets that vary in size
and functionality. There is a tall wardrobe for
dresses and a coat. A short wardrobe for trousers and shirts. And a wardrobe with shelves
for sweaters, T-shirts etc. The closet series does
not form a monolithic block but instead three
individual pieces that speak the same language
while serving different purposes. The curtains
that take the role of doors clearly indicate that
something is being stored inside.
Laundry Storage
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Skitsebog og kuglepen.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My sketch book and a ballpoint pen.
Side / page: 27
_
Design:
Claus Bjerre
_
Producent / Manufacturer:
ParadiseParkDesignStudios
_
Materiale / Material:
Træ og aluminium / Wood and aluminium
_
Mål / DIMENSIONS:
380 x 380 x 1200 mm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Til denne opgave har det været aluminiumslåger til trappeopgange. Det er sjovt
at lege med tanken om at smide sit vasketøj i en affaldsskakt…
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
For this project it was aluminium lids for
stairwells. It’s fun to play with the idea of
throwing your laundry down a garbage
chute…
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Da vasketøj er en ting, man helst vil gemme og
glemme i dagligdagen, synes jeg, det var interessant at arbejde med vasketøjskurven som
type - gøre den til et møbel, et opbevaringsmøbel.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Since laundry is something we typically prefer
to keep out of sight and forget about I thought
it interesting to address the laundry basket as
type – to turn it into a piece of furniture for
storage.
Cygnet i Entre /
Cygnet in Entrance Hall
Side / page: 44
_
Design:
Dögg Guðmundsdóttir
_
Producent / Manufacturer:
Onecollection
_
Materiale / Material:
Træ, metal, hestehår og uld / Wood, metal,
horsehair and wool
_
Mål / DIMENSIONS:
Længde / length 1996 x 1755 x 416-460 mm
69
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Mit møbel favner hele garderoben, så jeg har
lavet et møbel rundt om bøjlen.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
This piece of furniture embraces the entire wardrobe, so I have built it to embrace the hanger.
Gemmetårnet /
Treasure Tower
Side / page: 38
_
Design:
Ebbe Gehl
_
Producent / Manufacturer:
Aksel Kjersgard A/S, Deko Plast A/S
_
Materiale / Material:
Farvelakeret MDF og akryl
Colour-coated MDF and acrylic
_
Mål / DIMENSIONS:
250 X 250 X 125 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
En super skarp Morakniv
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A super-sharp knife: a Morakniv.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
At gå på opdagelse i gamle æsker og skuffer
har altid fået min puls til at stige lidt. Her åbner sig en verden af oplevelser med spændende genstande, gamle breve og smukke ting.
Derfor har jeg skabt et lille skuffeskrin, hvor
man kan gemme dit og dat, gode minder og
ting, man holder af.
Skuffeskrinet har skuffer i forskellig form og
størrelse, og jeg har arbejdet med gennemsigtighed til det opbevarede, så det opleves
sammen med det ydre korpus og forenes i et
samlet visuelt udtryk. Skuffeboksen er løftet
på sit trebenede stativ som en fritstående
skulptur, smuk og dragende med sit spændende indhold.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Exploring old boxes and drawers has always
made my heart race a little: diving into a world
of exciting discoveries with intriguing objects,
old letters and beautiful things. Therefore I
have created a little chest with drawers for
hiding away this and that, fond memories and
treasured objects. The chest has drawers in various forms and sizes, and I have incorporated a
transparent quality to include the stored items
along with the body to form a combined visual
expression. The chest is raised up on its tripod
like a free-standing sculpture, beautiful and
compelling with its fascinating content.
Smykkeskrin / Jewellery Case
Side / page: 34
_
Design:
Hans Sandgren Jakobsen
_
Producent / Manufacturer:
Bernstorffsminde, Østjysk CAD-CAM, Sørensen læder
_
Materiale / Material:
Pæretræ, ahorn, læder og rustfrit stål / Pearwood, maple, leather and stainless steel
_
Mål / DIMENSIONS:
250 x 250 x 250 mm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Den skarpeste kniv i skuffen – en 23 år
gammel japansk kniv.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
The sharpest knife in the drawer –
a 23-year-old Japanese knife.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
I en del år har jeg designet og snedkereret
bakker og bokse til forskellige formål. Jeg har
eksperimenteret med talrige samlingsmetoder og måder at bearbejde træet på, så geringer og hængsler får et funktionelt og æstetisk
udtryk. På en rejse til Sydindien sidste vinter
så jeg et fantastisk smykkeskrin med mange
spændende opbevaringsmuligheder. Det var
nok med til at starte idéen til mit møbel.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
For some years now I have been designing and
making trays and boxes for a variety of purposes.
I have experimented with many different assembly methods and ways of treating the wood to give
the mitre joints and hinges a functional and aesthetic expression. On a trip to southern India last
winter I saw an amazing jewellery box that offered many intriguing storage possibilities. That
was probably part of my inspiration for this piece.
Sengebord / Bedside Table
Side / page: 16
_
Design:
Heidi Okton
_
Producent / Manufacturer:
Snedker / Cabinetmaker Bjarne Truelsen Lund,
materialer / materials Stark, Svendborg
_
Materiale / Material:
Massiv ask og sprøjtelakeret MDF / Solid ash
wood and spray-painted MDF
_
Mål / DIMENSIONS:
640 x 320 x 1100 mm
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Jeg synes, der mangler et møbel, som dækker
de mange opbevaringsbehov ved sengen. Her
hænges tøjet på møblets bærende konstruktion. Bog, telefon, ur, ringe og lignende opbevares i skuffen. Bordet på skuffeenheden er en
løs bakke, som kan tages med i køkkenet for
at hente te.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
I saw a need for a piece of furniture that meets
the many storage needs we have beside the bed.
Here, the clothes are placed on the bearing construction. Book, telephone, watch, rings etc. are
stored in the drawer. The table on top of the
drawer unit is a loose tray that you can use to
bring a cup of tea in from the kitchen.
To i en / Two in One
Side / page: 35
_
Design:
Henrik Sørig
_
Producent / Manufacturer:
Godsbanens Værksteder v. snedker Ejvind Post /
Godsbanen’s workshops rep. by cabinetmaker
Ejvind Post
_
Materiale / Material:
Ask / Ash wood
_
Mål / DIMENSIONS:
720 x 720 x 500 mm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Værktøj, der fungerer. En god høvl og Caran d’Ache fixpencil 22.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Tools that work. A good plane and a Caran
d’Ache fixpencil 22.
70
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Jeg arbejder med møbeltyper som funktionelle ikoner. I dette projekt forsøger jeg at optimere brugen og fornemmelsen ved at blande
to møbeltyper, nemlig bordet og kommoden.
Kassen i rammen kan trækkes ud, og vupti, så
har man et arbejdsbord og et skuffedarium.
Skub dem sammen igen, og man har en pladsbesparende kommode.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
I approach furniture types as functional icons.
In this project I aim to optimize the use and the
impression by combining two furniture types:
the table and the chest of drawers. The case
inside the frame can be pulled out, and hey presto! you have a working table and drawer unit.
Push the drawer unit back in, and you have a
space-saving chest of drawers.
Vase Shelf –
The Never-Ending Story
Side / page: 35
_
Design:
Iskos – Berlin i samarbejde med keramiker /
in cooperation with ceramicist Michael Geertsen
_
Producent / Manufacturer:
Fritz Hansen, keramiker / ceramist Michael
Geertsen
_
Materiale / Material:
Massivt træ, fladstål, stålrør, forglødet ler /
Solid wood, flat steel, steel tubes, bisque-fired clay
_
Mål / DIMENSIONS:
215 x 280 x 40 cm
kan nogle af dem tages ud af reolen og bruges
som særskilt opbevaring…
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Today, the shelving unit has become a storage symbol: bookcase, warehouse rack, office
shelves, wall-mounted shelves, box bookcase,
wine rack, Montana bookcase… Normally, a
shelving unit is completely anonymous until
the owner occupies it. By contrast, our shelving
unit tells an ancient story – a story about all the
things we have used for storage since the dawn
of time, and which are still found on shelves to
this day: vases, jars, jugs, pots, wine vessels, oil
cans, urns for ashes, amphorae, kylixes, hydriai,
lekythoi, loutrophoroi, kraters and albarelli...
The processed archetypal vases are storage
symbols in their own right – cleansed images
of types from different periods. Here, the vases
have become part of the construction of the
shelving unit. However, some of them can be
taken out of the case and used for storage independently…
Rundetaarn
Side / page: 47
_
Design:
Jakob Jørgensen
_
Producent / Manufacturer:
Jakob Jørgensen
_
Materiale / Material:
Træ og aluminium / Wood and aluminium
_
Mål / DIMENSIONS:
50 x 70 cm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Højre hånd.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Our right hands.
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
En økse.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
An axe.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
En reol er i dag blevet et opbevaringssymbol:
bogreol, lagerreol, kontorreol, vægreol, kassereol, vinreol, Montana-reol… En reol er normalt anonym, indtil ejeren indtager den. Vores
reol fortæller derimod selv en historie, som er
urgammel – en historie om det, man fra tidernes morgen har brugt til opbevaring og det,
der i dag stadig står på hylder: vaser, krukker,
kander, potter, vinkar, oliekander, askeurner,
amforaer, kylixer, hydriaer, lekythoser, loutroforer, kraterer og albarelli...
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Rundetaarn er et rundt opbevaringsmøbel med
trekantede skuffer – funktionelt og skulpturelt
på samme tid. Jeg er fascineret af det kaotiske
udtryk, der opstår, når skufferne er åbne, og det
lukkede stringente udtryk, som møblet ellers har.
De bearbejdede arketypiske vaser er selv opbevaringssymboler - en slags rensede billeder
af typer fra forskellige perioder. Her er vaserne gjort til en del af reolens konstruktion. Dog
Tak til: Arne Granberg og Terkel Skou Steffensen, Statens Værksteder for Kunst
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Rundetaarn is a round storage unit with triangular drawers – functional and sculptural at
the same time. I am fascinated with the chaotic
expression when the drawers are pulled out
and the closed, stringent expression when they
are pushed in.
Thanks to: Arne Granberg and Terkel Skou Steffensen Danish Art Workshops
En sKamel Pukkel – En Flok
Pukler / A Hump Hoarder –
A Herd of Hoarders
Side / page: 41
_
Design:
Jeremy Walton
_
Producent / Manufacturer:
Itmv - I tråd med verden / In line with the world.
_
Materiale / Material:
Friske bøge grene, stofrester og glemte sweatre
Fresh beech wood sticks, fabric offcuts, forgotten jumpers
_
Mål / DIMENSIONS:
60 x 60 x 80 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
En sKamel Pukkel. Den holder alting eller hvad som helst.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A Hump Hoarder. It stores a little or everything.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Mit møbel er en kamelpukkel, der kan opbevare hvad som helst eller alting. Inspireret af
nomaders og posedamers måde at opbevare
deres ejendele på.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
It is a camel hump. Inspired by nomadic resourcefulness and the hoarding of bag ladies.
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Rød tusch og alt fra Apple.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A red felt pen and anything from Apple.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
MIRROCLE opbevarer
NO THING
ANY THING
SOME THING
EVERY THING
For:
NO BODY
ANY BODY
SOME BODY
EVERY BODY
MIRROCLE er et selvoptaget møbel, der kommenterer på vores evige søgen efter nogen eller noget at spejle os i.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
MIRROCLE stores
NO THING
ANY THING
SOME THING
EVERY THING
For:
NO BODY
ANY BODY
SOME BODY
EVERY BODY
MIRROCLE is a self-absorbed storage unit that
comments on our eternal quest for someone or
something to mirror our own reflection.
Wood Box Experience
Side / page: 46
MIRROCLE
_
Side / page: 51
_
Design:
Karen Kjaergaard
Design Engineer: Nanna Gram
_
Producent / Manufacturer:
3M Danmark A/S
_
Materiale / Material:
3M Scotchcal™ 7755SE-serien i sølv /
3M Scotchcal™ the 7755SE series in silver
_
Mål / DIMENSIONS:
50 x 240 cm
71
Design:
Line Depping
_
Producent / Manufacturer:
Line Depping
_
Materiale / Material:
Dampbøjet ask / Steam-bent ash wood
_
Mål / DIMENSIONS:
Bokse i forskellige størrelser / Boxes in various sizes
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Til dette projekt: Min tapetdamper og
svedekasse.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
For this project: my wallpaper steamer and
steam box.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Wood Box Experience er en uformel møbeltype, der har evnen til at snige sig ind mange
steder til opsamling af kaos, til orden eller fine
samlinger. Jeg vil bruge boksene til at opbevare tegneredskaber, sokker, aviser eller til
display af fine ting.
Tak til Statens Værksteder For Kunst.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Wood Box Experience is an informal furniture
type that is able to sneak into many settings
to gather up chaos, create order or showcase
beautiful collections. I will use the boxes to
store drawing supplies, socks or newspapers or
to display my treasures.
Thanks to the Danish Art Workshops.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
It was an obvious opportunity to “weave” a piece
of furniture to store the things we treasure.
KLAP / FOLD
Side / page: 56
_
Design:
Lovorika Banovic mDD
_
Producent / Manufacturer:
Lovorika Banovic Design
_
Materiale / Material:
Læder / Leather
_
Mål / DIMENSIONS:
S, M, L, XL
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Blyant.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A pencil.
_
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Møblet valgte mig. Jeg vil opbevare små og
større ting…
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
The piece chose me. It is for storing small and
large objects …
_
NEST
Surprise
Side / page: 37
Design:
Lise & Hans Isbrand og / and Hanne Vedel
Producent / Manufacturer:
Møbelsnedkeri Kjeldtoft, Hanne Vedel
_
Materiale / Material:
Sortbejdset asketræ, uld og hør / Ash wood
stained black, wool and linen
_
Mål / DIMENSIONS:
1750 x 600 x 600 mm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Hanne: “Stick“
Gert: Bronzehøvl
Lise: Kamera
Hans: Lommekniv
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Hanne: ”Stick”
Gert: Bronze plane
Lise: Camera
Hans: Pocket knife
Side / page: 26
_
Design:
Mia Gammelgaard
_
Producent / Manufacturer:
Claus Mølgaard, NMC Cellfoam AB
_
Materiale / Material:
Uld og PE-skum / Wool and PE foam
_
Mål / DIMENSIONS:
Ø 300 x 200 mm
HVAD ER JERES YNDLINGSREDSKAB?
Mia’s iPhone og Claus’s computer
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Mia’s iPhone and Claus’s computer.
_
FORTÆL OM JERES MØBEL:
Det var en oplagt mulighed for at “væve” et
møbel til at opbevare ting, vi holder af.
72
_
FORTÆL FORTÆL OM DIT MØBEL:
Nest opbevarer ting, der ligger og flyder - materialet er interessant.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Nest stores the things that lie strewn about –
the material is fascinating.
Spira / Sprout
Side / page: 33
_
Design:
Mia Gammelgaard
_
Producent / Manufacturer:
Trip Trap
_
Materiale / Material:
Eg, glas og zink / Oak, glass and zinc
_
Mål / DIMENSIONS:
450 x 1200 x 900 mm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Min iPhone.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My iPhone.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Jeg ville gerne lave et møbel til udendørs opbevaringsbrug. Spira opbevarer ting til havearbejde og blomster.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
I wanted to create a piece of furniture for outdoor storage. Sprout stores things for gardening and flowers.
Et Skuffeprojekt /
A Drawer Project
Side / page: 49
_
Design:
Monique Engelund
_
Producent / Manufacturer:
KTS Rødovre / Copenhagen Technical College
_
Materiale / Material:
Ahorn / Maple
_
Mål / DIMENSIONS:
145 x 30 x 65 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Proptrækkeren. Intet andet redskab kan
erstatte dens funktion, hvilket gør den
temmelig magtfuld. Dens fravær kan
have markante konsekvenser...
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
The corkscrew. No other tool can take its
place, which makes it pretty powerful. Its
absence can have serious consequences...
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Møblet fokuserer ikke på, hvad der opbevares,
men på opbevaring som handling. At opbevare
i en skuffe kræver fysisk bevægelse: at åbne og
lukke. Intentionen med Et Skuffeprojekt er at
understrege bevægelsen, der ligger i handlingen, og samtidig opfordre til at åbne flere skuffer. Skuffen er et fascinerende lille rum, som
bevæger sig, når man opbevarer noget i det, og
derfor altid er en lille oplevelse i sig selv.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
This piece of furniture does not focus on what is
stored but on storage as action. Storing something in a drawer requires physical movement:
opening and closing. The intention behind A
Drawer Project is to highlight the movement
in the action and to encourage people to open
more drawers. The drawer is a fascinating little
compartment that moves when you store something in it, and which is therefore always a little
experience in itself.
Kommode / Chest of Drawers
Side / page: 53
_
Design:
Niels Gammelgaard
_
Producent / Manufacturer:
Møbelsnedkeri / Cabinetmaker Kjeldtoft
_
Materiale / Material:
Asketræ med sløjfer / Ash wood with butterfly
dovetail joints
_
Mål / DIMENSIONS:
100 x 107 x 50 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Min nye håndoverfræser.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My new hand-held router.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
The challenge was to renew a familiar furniture
type. The outcome was a chest of drawers for
storing galoshes, spats and sundries.
TURNTABLE
Side / page: 57
_
Design:
Niels Jørgen Haugesen & Thue Andersen Læssøe
_
Producent / Manufacturer:
Niels Jørgen Haugesen udført af / made by
Thue Andersen Læssøe
_
Materiale / Material:
Ask og stål / Ash wood and steel
_
Mål / DIMENSIONS:
510 x 510 x 550 mm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Grafit stiftblyanter, grafitsliber og pudser.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Mechanical graphite pencil, graphite polisher and sander.
_
Fortæl om dit møbel:
Til opbevaring af tegneredskaber. Til orden på
ting og sager.
_
Tell us about your design:
For storing drawing utensils. For bringing order to things and thougths.
THEATER
Side / page: 30
_
Design:
Peter Johansen
_
Producent / Manufacturer:
Malte Gormsen ApS
_
Materiale / Material:
Asketræ og markisestof / Ash wood and awning cloth
_
Mål / DIMENSIONS:
900 x404 x 454 mm
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Udfordringen lå i at lave en gammel møbeltype
på en ny måde. Derfor blev det en kommode til
at opbevare galocher og gamacher, der matcher.
73
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
En sort tusch.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A black felt tip pen.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Theater er et møbel, hvor der er lagt vægt på
markisestoffets konstruktive egenskaber – en
opsætning til opbevaring af ting og sager.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Theater is a piece of furniture that emphasizes
the constructive properties of awning cloth – a
structure for storing this and that.
BABEL
Side / page: 24
_
Design:
Philip Bro
_
Producent / Manufacturer:
Fredericia Furniture, Damvig Develop
_
Materiale / Material:
SLS-printet nylon
SLS-printed nylon
_
Mål / DIMENSIONS:
29 X 29 cm i grundmål, 18 cm - 2 m i højden
29 X 29 cm , 18 cm - 2 m in height
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Mine sorte skitsebøger. Det er her ideerne indfanges, formes og formuleres.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My black sketch books. This is where my
ideas are captured, shaped and articulated.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Der er så meget, jeg gerne vil opbevare: sokker, slips, gamle billeder, eksotiske mønter,
breve og ungernes små keramikværker. Jeg
vil opbevare lykkelige stunder med min elskede og musikken på min første Ipod. Men
der skal også være plads til krydderier, AA
batterier og solbriller. Og endelig må opbevaringen rigtig gerne kunne opbevare sig selv,
når den ikke er i brug.
Babel er 20 forskellige beholdere med låg, der
passer perfekt ind i hinanden som kinesiske
æsker. De kan også stables som et lille Babelstårn, hvor alle beholdere har et navn på
forskellige sprog med forskellige alfabeter og
har fået indgraveret deres nummer i stakken.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
There are so many things I want to store:
socks, ties, old photos, exotic coins, letters
and the kids’ little ceramic creations. I want
to store happy moments with my loved one
and the music on my first iPod. But there
should also be room for herbs and spices,
AA-batteries and sun glasses. And finally,
the storage unit should be able to store itself
when it is not in use.
Babel consists of 20 different lidded containers that nestle perfectly inside each other, like
Chinese boxes. They can also be stacked like
a little tower of Babel, where each container
has a name in a different language and a different alphabet and carries an engraving of
its number in the stack.
CUBIC
Side / page: 17
_
Design:
Poul Christiansen
_
Producent / Manufacturer:
Jönsson Invent a/s
_
Materiale / Material:
Aluminium og massivt træ / Aluminium and
solid wood
_
Mål / DIMENSIONS:
4 moduler a / modules each 40 x 40 x 40 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Min blyant.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My pencil.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Jeg vil skabe et møbel til ting, jeg holder af.
Objekter, jeg har arvet eller erhvervet, og som
betyder noget for mig. Det kan være ting, jeg
gerne vil se på, og som derfor står fremme, eller
det kan være private papirer, fotos og lignende,
som egner sig bedre til at ligge i en skuffe. Den
modulære boks af foldet aluminium giver en
smuk og stabil konstruktion med et minimum
af materialeforbrug. Den er ikke specialiseret
til et bestemt formål, men derimod generelt
anvendelig.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
I want to create a piece of furniture for my
treasured belongings. Heirlooms and other
objects that are important to me. Things that
I want to look at and keep on display or personal papers, photos and other items that are
best kept in a drawer. The modular box of folded
enables a beautiful and stable construction that
uses a minimum of resources. It is not specialized
for a particular purpose but is instead highly
versatile.
TANSU – RE-USED
(small chest of drawers), which was used to
store valuables in traditional Japanese society.
Tansu chests have a delicate quality that has
similarities with the Danish cabinetmaking
tradition.
Side / page: 55
DISKOS
Design:
Rasmus Fenhann
_
Side / page: 25
_
_
Producent / Manufacturer:
Rasmus Fenhann
_
Materiale / Material:
Niger-skind og genbrugt mahogni og palisandertræ fundet i storskrald / Shagreen and reused mahogany and rosewood found at the recycling centre
_
Mål / DIMENSIONS:
1550 x 320 x 600 mm
Design:
Steen Dueholm Sehested
_
Producent / Manufacturer:
Steen Dueholm Sehested
_
Materiale / Material:
Varmeformet fibermåtte
Thermo-formed fibre mat
_
Mål / DIMENSIONS:
Ø 60 x 120 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Min Japanske pudsehøvl.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My Japanese smoothing plane.
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
En blyant
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
A pencil.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Mit møbel opbevarer alle de uundværligheder,
man har brug for i en entré som nøgler, solbriller
og den slags ting. Jeg har genbrugt mahogni og
palisandertræ fra gamle udtjente møbler fundet i storskrald. Træsorterne kan ikke købes
længere, da skovhugst næsten har udryddet
dem, men de er så uovertrufne i skønhed og
holdbarhed, at de fortjener at blive genbrugt
med respekt. Jeg interesserer mig for møbler, der kombinerer opbevaring med andre
funktioner. Mit lille entré-møbel er inspireret
af den 300 år gamle japanske Tansu snedkertradition. Afsættet er et Ko-dansu (lille skuffedarium), som blev brugt til at opbevare værdisager i det traditionelle japanske samfund.
Tansu skuffedarier har noget delikat over sig,
der har ligheder med den danske snedkertradition.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
My piece of furniture stores all the essential
bits we need in an entrance hall such as keys,
sun glasses etc. I have reused mahogany and
rosewood from old discarded furniture found
at the recycling centre. These wood types are
impossible to buy today, as logging has depleted the stock, but they are so unsurpassed
in beauty and durability that they deserve to
be reused with respect. I am interested in furniture that combines storage with additional
functions. This little piece for an entrance hall
is inspired by the 300-year-old Japanese Tansu
cabinetmaking tradition. It is based on a ko-dansu
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
De fleste af os har behov for et sted til at opbevare småting som nøgler, den tabte knap,
indkøbssedlen og et par kuglepenne. Diskos
er tænkt til at kunne opbevare lettere småting
– som et moderne dueslag til dimser og dutter,
der endnu ikke har fundet sin faste plads.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Most of us need a place to keep bits and pieces
such as keys, a lost button, a shopping list and
a couple of pens. Diskos is intended as a place
to keep these things –a modern storage unit for
doodads and knick-knacks that have yet to find
their proper place.
74
Opbevaring af bøger /
Book Storage
Side / page: 40
_
Design:
Sussi Osmark
_
Producent / Manufacturer:
Snedkermester / Cabinetmaker Teis Dich
Abrahamsen
_
Materiale / Material:
Fyrretræ og mahogni / Pinewood and mahogany
_
Mål / DIMENSIONS:
1200 x 900 x 300 mm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Sten, saks, papir…?
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Rock, paper, scissors …?
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Et opbevaringsmøbel skabt som kontrast til
museets samling af prydsmøbler.
Et møbel, hvor indholdet bliver det væsentligste, og funktionen styrende.
Detaljer, der trækker en tråd tilbage til tiden
før stigereolen.
En åben, minimal, stabil og detaljeret bogreol.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
A piece of storage furniture created as a contrast to the museum’s collection of ornamental
furniture.
A piece where the content takes centre stage,
and function dictates form.
Details with roots in the time before the flatpack shelving unit.
An open, minimalist, stable and detailed bookcase.
TURN - TABLE
Side / page: 22
_
Design:
Thomas E. Alken
_
Producent / Manufacturer:
Harald Hermanrud, Glafiment A/S
_
Materiale / Material:
Fiberbeton og træ / Fibre concrete and wood
_
Mål / DIMENSIONS:
36 x 56 x 41,5 cm stk. / each
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Mit gamle franske Intermatic-116E målebånd.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
My old French Intermatic-116E measuring
tape.
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Fordi man aldrig ved, hvor mange man ender
med at blive, og hvem der sidder hvor, med
hvem og hvor længe. Turn-Table er en opbevaringsplads til at få en kvik oprydning af vejen og
skabe bordplads til flasker, drinks og nødder eller alternativt til familiens aftentrætte fødder.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Because you never know how many people
are going to stop by, and who sits where, with
whom and for how long. Turn-Table is a storage space for quickly clearing things away and
making room on the table for bottles, drinks
and nuts – or perhaps for the family’s tired feet
after a long day.
Stumtjener / Hall Stand
Side / page: 54
_
Design:
Torben Skov
_
Producent / Manufacturer:
Montana
_
Materiale / Material:
Varmegalvaniseret stål / Heat-galvanized steel
_
Mål / DIMENSIONS:
60 x 60 x 176 cm
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Kalligrafisk bredpen.
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
An Italic calligraphy pen
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Stumtjener Supplerer Montanas ved Peter
Lassen og mit cafébord og -stol i samme materiale og opbevarer hatte og overtøj.
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
Hall stand supplements Montana’s (rep. by Peter Lassen) and my café table and chair in the
same material, and it stores hats and coats.
DRUM
Side / page: 39
_
Design:
Troels Grum-Schwensen
_
Producent / Manufacturer:
Montana
_
Materiale / Material:
Asketræ, formspændt finér, mdf og maling / Ash
wood, moulded laminated veneer, MDF and paint
_
Mål / DIMENSIONS:
Ø 45 x 45 cm each / each
75
HVAD ER DIT YNDLINGSREDSKAB?
Alt har sin berettigelse i konteksten. Jeg
holder meget af min blyant, som ikke
alene er min forlængede arm, men måske
også min hjerne?
–
WHAT IS YOUR FAVOURITE TOOL?
Everything has its justification in the right
context. I am very fond of my pencil, which
is not only an extension of my arm but perhaps also of my brain?
_
FORTÆL OM DIT MØBEL:
Drum opbevarer mangfoldigheder som fjernbetjeninger, opladere, læsebriller, blyanter,
nøgler, cykellygter, legetøj og sy-ting – alle de
små hverdagsting, som man ikke rigtig ved,
hvor man skal gøre af. Desuden indeholder
møblet en flytbar bakke, som midlertidigt
opbevarer og transporterer kaffekopper og
snacks. Bakken sættes let på plads i det koniske korpus og udgør samtidig møblets låg.
Endelig kan møblet også bære en siddende
person, når man er i bekneb for en ekstra
siddeplads, eller når man skal snøre sine sko
i entreen. DRUM er derfor både sidebord, kaffebord, sybord, sengebord, børnebord, taburet og …
_
TELL US ABOUT YOUR DESIGN:
DRUM stores diverse items such as remote
controls, chargers, reading glasses, pencils,
keys, bicycle lights, toys and sewing supplies
– all the little everyday things we never quit
know where to put. It has a removable tray for
temporarily storing and transporting coffee
cups and snacks. The tray is easy to put back
in place in the conical body and also serves as
a lid. It is strong enough to support the weight
of a person when you need an extra seat or
want to tie your shoelaces in the entrance hall.
DRUM is thus a side table, a coffee table, a
worktable, a bedside table, a children’s table,
a stool and …
MEDLEMSLISTE
MEMBERSHIP LIST
KOLOFON
COLOPHON
2013
2013
Formand / Chairman
Mia Gammelgaard /
www.miagammelgaard.com
Administrativ chef /
Administrative Director
Karin Carlander / www.se-design.dk
Medlemsliste, DESIGNERE /
Membership list, DESIGNERS
Thomas E. Alken / FORMAT design /
www.formatdesign.dk
Torben Bay / www.arkinarko.com
benandsebastian /
www.benandsebastian.com
Thomas Bentzen / www.thomasbentzen.com
Lovorika Banovic / www.se-design.dk
Claus Landry Bjerre / ParadiseParkDesignStudios / www.ClausBjerre.dk
Philip Bro Ludvigsen / www.philipbro.com
Louise Campbell / www.louisecampbell.com
Hans Jørgen Christiansen / www.se-design.dk
Poul Christiansen Design / www.komplot.dk
Erling Christoffersen / www.ec-design.dk
Line Depping / www.linedepping.dk
Povl B. Eskildsen / www.povleskildsen.com
Monique Engelund /
www.moniqueengelund.com
Rasmus Fenhann / www.fenhann.com
Foersom & Hiort-Lorenzen / www.f-h-l.dk
Niels Gammelgaard /
www.nielsgammelgaard.com
Mads Emil Garde / www.snohetta.com
Ebbe Gehl / www.se-design.dk
Dögg Guðmundsdóttir / www.doggdesign.com
Christina Liljenberg Halstrøm /
www.christinaliljenberghalstrom.com
Ditte Hammerstrøm / www.hammerstroem.dk
HolmbäckNordentoft /
www.holmbacknordentoft.dk
Søren Holst / www.se-design.dk
Niels Hvass / www.strand-hvass.com
Lise & Hans Isbrand / www.isbrand-design.dk
Iskos-Berlin / www.iskos-berlin.dk /
www.komplot.dk
Hans Sandgren Jakobsen /
www.hans-sandgren-jakobsen.com
Peter Johansen / www.peterjohansen0501.dk
Jakob Jørgensen / www.jakob-jørgensen.dk
Karen Kjærgaard / www.karenkjaergaard.com
Andreas Lund / www.formatdesign.dk
Cecilie Manz / www.ceciliemanz.com
Heidi Okton / www.okton.dk
Sussi B. Osmark / www.osmarkdesign.dk
Søren Ulrik Petersen / www.sup.dk
Troels Grum-Schwensen /
www.grumdesign.com
Steen Dueholm Sehested / www.se-design.dk
Torben Skov / www.se-design.dk
Hannes Stephensen / www.se-design.dk
Christina Strand / www.strand-hvass.com
Henrik Sørig / www.soerig-design.dk
TAF / Gabriella Gustafson / Mattias Ståhlbom /
www.tafarkitektkontor.se
Rud Thygesen / www.rud-thygesen.dk
Mogens Toft / www.se-design.dk
Hanne Vedel / www.spindegaarden.dk
Carlo Volf / www.volfdesign.dk
Jeremy Walton / www.walton.dk
Medlemsliste, Producenter /
Membership list, Manufacturers
Aksel Kjersgaard A/S / www.ak.dk
Brdr. Andersen Møbelsnedkeri /
www.brdr-andersen.dk
Collection Källemo AB / www.kallemo.se
Æresmedlem / Honorary member
Ejnar Pedersen / Ejnar P. / www.ejnarp.dk
Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S /
www.erik-joergensen.com
Fredericia Furniture A/S / www.fredericia.com
Garde Hvalsøe A/S / www.gardehvalsoe.dk
Haslev Møbelsnedkeri A/S / www.haslev.com
Hay / www.hay.dk
JM Rør A/S / www.jmror.dk
Jönsson Invent a/s / www.jonsson-invent.dk
Kvadrat A/S / www.kvadrat.dk
Kvist Industries A/S / www.kvist.com
Malte Gormsen Aps / www.maltegormsen.dk
Magnus Olesen A/S / www.magnus-olesen.dk
Molgard APS / www.molgard.com
Montana Møbler A/S / www.montana.dk
Møbelsnedkeri Kjeldtoft / www.kjeldtoft.com
Onecollection A/S / www.onecollection.com
PP Møbler ApS / www.pp.dk
Rud. Rasmussens Snedkerier A/S /
www.rudrasmussen.dk
Teknologisk Institut, træ/møbellaboratoriet /
teknologisk.dk
Trip Trap Denmark A/S / triptrap.dk
GÆSTEUDSTILLERE, DESIGNERE /
GUEST EXHIBITORS, DESIGNERS
Antonio Scaffidi & Mads Johansen /
www.scaffidi.dk / www.madsjohansendesign.com
Carlo Clopath / www.carloclopath.ch
GamFratesi / www.gamfratesi.com
Henrik Ingemann Nielsen / www.h-i-n-t.dk
Jonas Herman Pedersen / www.jonashermanp.dk
Marie Berri & Tinna Sommer /
www.marieberri.dk
Martin Vallin / www.maav.se
Miriam Forchhammer Brostrøm /
www.brostroem.dk
Studiobject alias / aka Petter Thörne, Nic Wallenber
& Sam Weller / www.studiobject.com
Wednesday Architecture alias/aka Lise Bjerre
Schmidt & Sofie Trier Mørk /
www. wednesday-architecture.com
Yukari Hotta / www.yukarihotta.com
GÆSTEUDSTILLERE, Producenter / GUEST EXHIBITORS,
Manufacturers
Anton Balle A/S / www.antonballe.dk
Bernstoffsminde A/S / www.bernstorffsminde.dk
Damvig Develop A/S / www.damvig.dk
Deco Plast A/S / [email protected]
de Place Furniture / www.deplacefurniture.com
Design Engineer Nanna Gram
Fritz Hansen / www.fritzhansen.com
Glafiment A/S / www.glafiment.dk
Godsbanens Værksteder / www.godsbanen.dk
Harald Hermanrud
Itmv. I tråd med Verden / www.itmv.dk
NMC Cellfoam AB / www.nmc.se
JH-Smede & Maskinværksted / www.jh-smdie.dk
Keramiker / Ceramist Michael Geertsen /
www.michaelgeertsen.dk
Møbelsnedker Thue Andersen Læssøe /
[email protected]
Solrød Møbelsnedkeri / www.solrodmobel.dk
Sørensen Læder / www.sorensenleather.com
3M Danmark A/S / www.3m.dk
Trådartiklar AB / www.tradartiklar.se
Østjysk CAD-CAM / www.ojcc.dk
TID OG STED / TIME AND PLACE
TAK / THANK YOU
Designmuseum Danmark
Bredgade 68
DK - 1260 København k
www.designmuseum.dk
Tak til følgende fonde og sponsorer som har
ydet støtte til gennemførelsen af Snedkernes
Efterårsudstilling 2013 / Opbevaring
1. november 2013 – 30. marts 2014
Exhibition period 1 November 2013 – 30
March 2014
Åbent:
Tirsdag til søndag 11 – 17
Mandag lukket
Hours:
Tuesday through Sunday 11 - 17
Mondays closed
Snedkernes EfterårsuDstilling 2013 / The Cabinetmakers
Autumn Exhibition 2013
Formand / Chairman
Mia Gammelgaard
www.miagammelgaard.com
Administrativ chef / Administrative Director
Karin Carlander
www.se-design.dk
Foto / Photo
Petra Bindel
www.petrabindel.se
Grafik / Graphic design
Ingeborg Eikill
[email protected]
Udstillings design / Exhibition Design
Kaare Falbe
T +45 2685 8420
Oversættelse og korrektur / Translation and
proofreading
Dorte H. Silver
T +45 6072 5646
Tekst og redigering / Text and edit
Charlotte Jul
www.items.nu
Trykkeri / Printing
Narayana Press
Oplag / print run: 3.000 copies
80
81
We wish to thank the following foundations and
sponsors for their support for The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2013 / Storage
Augustinus Fonden
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af
1968 / Danmarks Nationalbank’s Anniversary
Foundation of 1968
Den A.P. Møllerske Støttefond
Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Gurli og Paul Madsens Fond
Oticon Fonden
Toyota-Fonden
Træets Uddannelses- og Udviklingsfond
Træfonden
AKS Gruppen
Statens Værksteder For Kunst / Danish Art
Workshops
se-design.dk
designmuseum.dk