Årshjul for lokalforeninger 2014

Vedr.:
Salgsopstilling på ejendommen Skovlykke, beliggende Kulsviervej 37, 3400 Hillerød
Tak for din interesse for ovennævnte ejendom.
Såfremt at du har behov for yderligere oplysninger eller ønsker en fremvisning af ejendommen, er du
meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 2383 9568.
Flere land- og lystejendomme kan ses på www.westring-estate.dk
Ha’ en dejlig dag!
Med venlig hilsen
Westring Estate
Anni Westring
Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE
Skovlykke, Kulsviervej 37, 3400 Hillerød
Beskrivelse
Skøn idyllisk lystejendom med stort boligareal direkte til Grønholt Hegn ved
Hillerød.
Skovlykke er en helt igennem charmerende ejendom. Her er stille, fredfyldt og meget
dejligt. Ejendommen er overskuelig og samtidig meget hyggelig. Fra boligen er der en
fantastik udsigt over egne hestefolde med flere skønne søer og skoven i baggrunden.
Kontantpris kr. 9.850.000,Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,
pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:
_X_ Ja ___ Nej, jf. side 2
Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering,
forsikringer, annoncering eller andre:
___ Ja _X_ Nej, jf. side 2
Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i
omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i
tilknytning til omsætning af fast ejendom:
___ Ja _X_ Nej Hvis ja, hvilke
Vigtig information
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger
ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om dette måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler
repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver
Westring Estate, Havremarksvej 7, Annisse N., 3200 Helsinge
Tlf. 70 23 95 68. Mobil 23 83 95 68. E-mail: [email protected] . www.westring-estate.dk
Westring Estate
Havremarksvej 7, Annisse N.
3200 Helsinge
Tlf.: 70 23 95 68
www.westring-estate.dk, [email protected]
Salgsopstilling
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Sag nr. 30001010
Beskrivelse
Skovlykke - skøn idyllisk lystejendom direkte til Grønholt Hegn ved Hillerød.
Tilbehør
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): De på ejendommen værende hårde hvidevarer medfølger
Hvis du ønsker en overskuelig, fredfyldt og hyggelig ejendom med en fantastisk udsigt til egne
hestefolde, skønne små søer med skoven som en flot baggrund - så er Skovlykke svaret på dine
drømme.
Boligen er vinkelbygget og har et samlet boligareal på 380 kvm, fordelt med 225 kvm i stueetagen og 154 kvm på 1. sal. Stueetagen er indrettet med skøn stue med store vinduespartier og
udgang til to terrasser, hyggeligt køkken/alrum med udgang til terrasse, møblerbar entré med
brændeovn, 2 store og lyse værelser, gæstetoilet, badeværelse. Endvidere en "lejlighed" med
egen indgang, bryggers/køkken, badeværelse, kammer og værelse; - ideelt til det store barn eller
aupair. 1. salen er godkendt til erhverv og er indrettet med stort kontor/soveværelse med balkon Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
og en enestående udsigt til skoven, 2 store kontorer/værelser, forrum/stue samt stort italiensk
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditbadeværelse.
institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:
Ejendommen er meget velegnet til hestehold. Der er en mindre hestestald, ridebane samt byggetilladelse til opførelse af ridehus med målene 20 x 40 m.
Samlet jordtilliggende udgør 6,3821 ha med hestefolde og græsmarker med meget rigt dyreliv
med både fugle, harer og råvildt der komme ud fra skoven.
X
Ja
Nej jf. side 2
Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre:
Ja X Nej jf. side 2
Skovlykke er meget velegnet som bolig for den heste- og naturinteresserede familie eller som en
kombination af bolig og erhverv. Og med kun 7 minutter til Hillerød og 30 min til Rådhuspladsen i Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesKøbenhavn er man stadig tæt på byens liv.
se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre
ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom:
Alle henvendelser vedrørende ejendommen i øvrigt, herunder fremvisning, bedes efter aftale
med ejeren venligst rettet til: Westring Estate, statsaut. ejendomsmægler Anni Westring, M: +45
Ja X Nej Hvis ja, hvilke
2383 9568.
Vigtig information
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til
sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme
handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver.
Formular nr. 4101 DECEMBER 2006
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Matrikel betegnelse og grundareal
164 Hillerød Overdrev
205 Hillerod Overdrev
160 Hillerod Overdrev
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
Areal i alt
Arealerne fremgår af
Sag nr. 30001010
Areal
22.572
19.242
22.007
63.821
Heraf vej
2
m
m2
m2
m2
0
0
0
0
Maskiner og driftsinventar
2
m
m2
m2
m2
Der medfølger følgende maskiner og driftsinventar:
Ingen
Tingbog
Besætning
Fredskovspligtigt areal
0,0000 ha,
Der medfølger følgende besætning:
Ingen
Bygningsarealer
Udover arealoplysninger i salgsopstillingen kan bygningsarealerne yderligere specificeres således:
Bygning nr. jf. BBR
Opført år
Areal
Beholdninger
Nr.
Nr.
Nr.
Garage, carport, udhus
002 Hestestald og opbevaring
003 Garage/Carport
004 Udhus
Bygningsareal i alt
Evt. bemærkninger vedrørende bygningsarealerne
Ingen
1910
54
140
m2
m2
1999
1999
36
18
m2
m2
248
m2
Der medfølger følgende beholdninger:
Ingen
Bortforpagtning og Udlejning
Forpagtnings-/bortforpagtningsaftaler:
Jorden er ikke fortforpagtet.
Aftaler vedr. udlejning af bygninger:
Der findes ingen sådanne aftaler.
Side 1a.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Sag nr. 30001010
Betalingsrettigheder
Købesummens fordeling
Den kontantomregnede købesum udgør kr.
Antal
Type
Støtte pr.
enhed
Pålydende
værdi
Salgspris pr.
enhed
0
Handelsværdi
Ejerboligen
kr.
0
Øvrige boliger
kr.
0
Garage/carport
kr.
0
Andre bygninger (fordelt på de enkelte bygninger nedenfor)
kr.
0
Jorden
kr.
0
Momsreguleringsforpligtelse
Maskiner
kr.
0
Køber indtræder i sælgers momsreguleringsforpligtelse som følger:
Der er ingen momsreguleringsforpligtelse at overtage.
Driftsinventar
kr.
0
Betalingsrettigheder jf. s. 3
kr.
0
Beholdninger
kr.
0
Besætning
kr.
0
Kontantomregnet købesum i alt
kr.
0
Hestestald og opbevaring
kr.
0
Garage/Carport
kr.
0
Udhus
Andre bygninger i alt
kr.
kr.
0
0
5,01
I alt:
5,01
Almindelige betalingsrettigheder
2.138,00
10.711,38
10.711,38
0,00
0,00
0,00
Fordeling af den kontantomregnede købesum på andre bygninger
Side 1b.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Sag nr. 30001010
Vand
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)
Ejendommen forsynes fra offentligt vandværk
X
Ejendommen forsynes fra alment privat vandværk
Ejendommen forsynes fra egen vandforsyning
Såfremt ejendommen forsynes fra egen vandforsyning oplyses følgende:
Der foreligger vandanalyse af
Om kvalitet:
Om Kvantitet:
Ja
Ja
Ja
X
X
Nej
Nej
Nej
Der er indgået aftale mellem FødevareErhverv/ region
om at 0 ha. af ejendommens jorder anvendes til:
Der er ikke indgået sådanne aftaler.
Miljø
Flyvehavre og bjørneklo
Afløbsforhold:
Ejendommen har mekanisk rensning med privat udledning.
Flyveyhavre forefindes og er bekæmpet i henhold til loven.
Udstedte påbud:
Ingen
Øvrige landbrugsforhold
Arealets status:
Gødning
Gødningskapacitetens størrelse:
Ingen
Side 1c.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Sag nr. 30001010
Anvendelsesudgifter
Der foreligger ikke oplysning om forbrug af vand, varme og el.
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
15.03.1967 Dok om byggelinie m.v.
08.06.1972 Dok om adgangsbegrænsning m.v.
20.09.1989 Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. vedr. 164
11.06.1998 Dok ang. geninddragelse af overetage til boligformål
29.08.1989 Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. vedr. 160
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001010
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001010
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001010
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1g.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001010
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1h.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
Sag nr. 30001010
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1i.
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Kontantpris 9.850.000
Udbetaling 495.000
Ejendomsoplysninger
Kommune ........................... : Hillerød
Matr. nr ............................... : 164 Hillerød Overdrev m.fl.
Må benyttes til .................... :
ifølge .............................:
Bolig og bolig/erhverv
Ejendomstype ..................... :
Zonestatus......................:
Lystejendom
Sag nr. 30001010
Netto/md. 50.425
Brutto/md. 60.224
Dato 7. april 2011
v/34,29%
Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter:
BBRejermeddelelse
Landzone
Energimærkning: Energimærke er under udarbejdelse.
Offentlig vurdering pr ......... :
2009
Offentlig ejendomsværdi .... :
heraf grundværdi ................ :
Evt. ejerboligværdi ............. :
Grundlag ejd. værdiskat ...... :
Grundskatteloftværdi .......... :
6.200.000
1.606.400
0
4.410.000
608.700
Bygningsarealer ifølge...:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
af dato ............................:
Hovedbyg. bebyg. areal .:
Heraf garage/carport/udhus:
Kælderareal ...................:
Udnyttet tagetage ...........:
Boligareal ......................:
Grundareal ifølge ................ :
Andre bygninger ............:
Tingbog
Grundareal udgør ................ :
6,3821 ha Heraf garage/carport/udhus:
heraf vej .............................. :
0 m2 Opført/ombygget år .......:
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
Der henvises til side 1d.
BBRejermeddelelse
02-10-2009
225 m2
2
0/0/0 m
154 m2
379 m2
2
248 m
2
36/0/18 m
1910/1998
Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med:
Realkreditinstitut
X
Nej
Ja Hvilke:
Pengeinstitut
X
Nej
Ja Hvilke:
Forsikringsselskab
X
Nej
Ja Hvilke:
Andre
Nej
X Ja Hvilke: Medlem af DSEmæglerne
Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af:
Nej
Ja Hvis ja, hvorfra
Finansiering
X
Nej
Ja Hvis ja, hvorfra:
Forsikring
X
Annoncering
X
Nej
Ja Hvis ja, hvorfra:
Andre ydelser
Forsikringsforhold
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på Sælgers forsikringsudgift
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold:
Anvendelsesudgifter
Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold
Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger
Det seneste årsforbrug og udgiften hertil
Vand/vandafledning
0
0
Varme
0
0
Der henvises til side 1d.
Formular nr. 4104 APRIL 2009
X
Nej
Ja
Hvis ja, hvorfra:
Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse
Øvrige forhold
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2
Westring Estate
Adresse Kulsviervej 37-39, Grønholt, 3400 Hiller¢d
Kontantpris 9.850.000
Udbetaling 495.000
Bruttoudgift/ejerudgift 1. år
Prioritetsydelser
Ejendomsskatter
Renovation
Antenneafgift/hybridnet
Skorstensfejning
Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter
Forsikringer baseret på Sælgers forsikringsudgift
Ydelser på gæld udenfor købesum
Rotte
Bruttoudgift 1. år
Nettoudgift 1. år
Fradrag (renter, bidrag)
Renter af gæld udenfor købesum
Fradrag, i alt
+/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 34,29%
+ Evt. ejendomsværdiskat
Skat, overskud/underskud 1. år
+ Bruttoudgift 1. år
Nettoudgift 1. år
Kontant
13.467
3.337
0
500
0
15.863
0
72
33.238
Kontant
-0
0
0
71.500
71.500
33.238
104.738
Brutto/md. 60.224
Finansieret
689.445
13.467
3.337
0
500
0
15.863
0
72
722.683
Finansieret
-551.423
-0
551.423
-189.083
71.500
-117.583
722.683
605.101
Sag nr. 30001010
Dato 7. april 2011
Netto/md. 50.425
v/34,29%
Oplysninger om brutto/netto udgift
Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den
aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften
omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og
nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse.
I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den
i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige.
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr.
25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter
lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil
hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der
afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point.
Særlige oplysninger om standardfinansieringen:
Kontantbehov ved køb
Kontant
Finansieret
Gæld udenfor købesummen
Kontantpris/udbetaling
9.850.000
495.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået
60.500
62.400 Ingen
Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået
1.323
I alt
9.910.500
558.723 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve
Kontantbehovet er excl. udgifter til købers rådgiver(e), herunder berigtigelse samt kurssikring.
Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut
Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser
Långiver/art
Realkredittype
Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta
Rente
1. års
RestKont./pålyd. ydelse
løbetid
Ingen.
Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010
ÅOP
Saldo fradragskonto
Særlige overtagelsesvilkår
Garantistillelse
Kontant
regulering
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3
Målforhold
Dato
Signaturforklaring
© Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO®, ©COWI
1:5000
1/9-2010