Underskrevet regnskab G/F Jonsgården 2015

k ursusk atalog 2013 | 14
indhold
* Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken
”Fra registreret til statsautoriseret revisor“
3Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner
RETLIGE KRAV OG STANDARDER
4
Praktiske oplysninger
38 Årsrapport for klasse A
5
Revisor af tiden - Interview med Per Kristensen
39 Regnskab klasse B - Overblik
6
Kursusoversigt - Landsdel/Konferencested
25 Regnskab klasse B - Advanced
8
Fra registreret til statsautoriseret revisor med Fakta Kurser
13 Regnskabsklasse D og IFRS
26 Revisors selskabslov
FRA REGISTRERET TIL STATSAUTORISERET REVISOR
40 Selskabsretlige nyheder
10 Interne kontroller og risikostyring i revisionsprocessen*
11 Regnskabsklasse C - Yderligere krav*
REVISION OG ERKL ÆRINGER
12 Koncernregnskab og -revision*
18 ISA 1 Dokumentation, revisionsprincipper og ansvar/200-299
13 Regnskabsklasse D og IFRS*
19ISA 2 Risici, væsentlighed og effektiv planlægning/300-499
14 Finansielle virksomheder og andre særlige virksomhedsformer*
20 ISA 3 Revisionens udførelse og revisionsbevis/500-599
15 Forvaltningsrevision og særlige revisionsopgaver*
22 ISA 5 Revisors erklæringer/700-799
16 Omstrukturering, generationsskifte, køb/salg virksomhed*
23 ISA 7 Udvidet gennemgang og review/2400
17 IT-Revision og generel revisorhåndtering af IT-beviser*
24 ISA 10 Assistance, muligheder og risici. Nye 2013 regler/4410
27 Kvalitetsstyring i praksis for SMV
GRUNDL ÆGGENDE krav
28 Revision af kriseramt virksomhed
18 ISA 1 Dokumentation, revisionsprincipper og ansvar/200-299
10 Interne kontroller og risikostyring i revisionsprocessen*
19 ISA 2 Risici, væsentlighed og effektiv planlægning/300-499
11 Regnskabsklasse C - Yderligere krav*
20 ISA 3 Revisionens udførelse og revisionsbevis/500-599
15 Forvaltningsrevision og særlige revisionsopgaver*
21 ISA 4 Moder/datter - Regnskab og revision/600-699
17 IT-Revision og generel revisorhåndtering af IT-beviser*
22 ISA 5 Revisors erklæringer/700-799
41 Hvor snyder kunderne?
23 ISA 7 Udvidet gennemgang og review/2400
42 Undgå Revisornævnet
24 ISA 10 Assistance, muligheder og risici. Nye 2013 regler/4410
25 Regnskab klasse B - Advanced
BLANDEDE EFTERUDDANNELSESKATEGORIER
26 Revisors selskabslov
43 Aktuel regnskab, revision og erklæringer
27 Kvalitetsstyring i praksis for SMV
21 ISA 4 Moder/datter - Regnskab og revision/600-699
28 Revision af kriseramt virksomhed
12 Koncernregnskab og -revision*
29 Aktuel skat
14Finansielle virksomheder og andre særlige virksomhedsformer*
30 Håndtering af skattesager
16 Omstrukturering, generationsskifte, køb/salg virksomhed*
44 Sæson KickOff
FAKTA UDLAND
31 Flyt skolebænken til Rhodos - Kursus på Rhodos
EKSAMENSTRÆNINGS- OG FORBEREDELSESKURSUS TIL
KVALIFIKATIONSEKSAMEN
MOMS
45Sommerkursus
33 Aktuel moms
46Skriftlig prøveeksamen
34 Momslovens muligheder og faldgruber
47Eksamenstræning/forberedelseskursus til mundtlig
kvalifikationseksamen
SKAT
48 RÅ Eksamenstræning til mundtlig kvalifikationseksamen
29 Aktuel skat
35 Beskatning af finansielle kontrakter
KURSER FOR REVISORASSISTENTER OG BOGHOLDERE
36Generationsskifte af erhvervsvirksomheder i levende live og ved død
49 Regnskab A for bogholdere og revisorer
37 Virksomhedsomdannelse og aktieombytning
50Bogholderi
30 Håndtering af skattesager
51Revisionsteknik
52 Virksomhedsordningen for begyndere
53 Virksomhedsordningen for øvede
54 Optimer din tid med leanværktøjer
2
Fa k ta K u r s e r 2 0 1 3 | 14
- revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner
Velkommen til Fakta Kursers
kursuskatalog 2013/14
Allerførst TAK til alle vores kursister! Det var en fornøjelse at møde jer
Rabat til større grupper
på kurserne i 2012 – og en ligeså stor fornøjelse at sammensætte og
Hvis erfa-grupper eller andre store grupper ønsker at tilmelde sig vores
nu præsentere jer for kursusprogrammet for 2013/14.
åbne hold, tilbyder vi en særlig rabat.
Kurser for alle på revisionskontoret
Sæsonens kursus og -uddannelsesnyheder
Fakta Kursers mission er at skabe og udbyde kurser og uddannelser,
•Forberedelseskursus - Fra registreret til -statsautoriseret revisor.
som højner den faglige kompetence hos dig, der arbejder i revisor-
•Sommerkursus – Forberedelse til kvalifikationseksamen.
branchen. Vi laver kurser for alle ansatte på revisionskontoret. Det
•Eksamenstræning/forberedelseskursus til mundtlig kvalifikations-
gælder elever og revisorassistenter, der har været kort tid på kontoret.
Revisorassistenter, der har været der i lang tid. Kandidater, der er på
vej til eksamen. Revisor selv og sidst men ikke mindst den registrerede
eksamen.
•Kursus på Rhodos – 40 godkendte efteruddannelsestimer på en
uge.
revisor, der ønsker at blive klar til at blive statsautoriseret revisor.
Vi er der for jer
Vi har 100 % fokus på praktik og anvendelighed. Den viden, du får på
Vi vil have, at tingene er i orden på vores kurser – altid. Derfor er vi hele
vores kurser, kan du omsætte i revisorfirmaet.
tiden i dialog med vores kunder og følger op på de evalueringer, vi får
retur fra vores kursister. Mange af kurserne er blevet til på baggrund af
Kursusafholdelse over hele l andet
evalueringer, mails og opringninger fra jer. Tak for en ærlig dialog – den
Kurserne bliver afholdt forskellige steder i landet. Er der interesse for
peger fremad.
andet og mere end, hvad vi præsenterer i kataloget, kan vi hurtigt arrangere ekstra kurser. Bare sig til!
Prispolitik og tilmeldingsprocedure
Vi har ændret lidt på priserne og måden, du tilmelder dig på.
Hvis du tilmelder dig inden den 16. september 2013, får du en god
rabat.
Med venlig hilsen
Det får du også, hvis du bestiller mindst 4 kurser samtidigt.
Lone Kornmaaler
De 4 kurser kan både være til samme person eller flere forskellige
Adm. direktør
personer fra samme firma.
Fa k ta K u r s e r 2 0 1 3 | 14
3
Praktiske informationer
Forplejning
På alle Fakta Kursers heldagskurser er der fuld forplejning.
Aflysning af kurset
Fra kl. 8.30-9.00 er der morgenmad med kaffe, te og juice.
Hvis vi aflyser et kursus, refunderer vi det betalte beløb. Du har dog
Kl. 12: Frokost.
mulighed for at vælge at deltage på et andet kursus. Hvis du udebliver
Kl. 14.45: Eftermiddagskaffe, te og kage.
fra et bestilt kursus refunderer vi ikke beløbet.
Kursusprogram og kursusmateriale
Kursustilmelding
1-3 uger før kurset starter modtager du et kursusprogram med prakti-
Når du ønsker at tilmelde dig, kan du gøre det på en af følgende måder:
ske oplysninger vedr. kursusdagen. Såsom tid, sted, adresse, mv. samt
• Fakta Kursers hjemmeside: www.faktakurser.dk
kursusmaterialet som du skal medbringe på undervisningsdagen, enten
• Skriv en mail til [email protected]
på din medbragte pc eller i printet udgave.
• Ring til Lone Kornmaaler hos Fakta Kurser på telefon:
Kursusbevis
Du får udleveret et kursusbevis på selve kursusdagen. Det kan du
på mail.
7010 7019
Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en ordrebekræftelse
bruge som dokumentation til den lovpligtige efteruddannelse.
Priser og rabat for standardkurserne
Tilmeldingsfrist er 3 uger før kurset afholdes eller så længe det fremgår af faktakurser.dk
Bestiller du inden den 16. september 2013, så får du rabat. Prisen vil da
være 2.600 kr. pr. kursus.
Skræddersyede kurser til lokalgrupper eller
Bestiller du mindst 4 kurser inden den 16. september 2013, så får du
firma arrangementer
endnu mere rabat. Prisen vil da være 2.500 kr. pr. kursus.
Hos Fakta Kurser arrangerer vi gerne kurser, hvis du ønsker et samlet
arrangement. Du kan vælge kurser fra vores oversigt eller sammen-
Bestiller du efter den 16. september 2013, får du kurserne til normal
sætte et kursus ud fra de emner, som du ønsker belyst. Vi hjælper
pris, som er 3.000 kr. pr. kursus.
gerne med alt det praktiske i forhold til kurset. Det kunne f.eks. være
Bestiller du mindst 4 kurser efter den 16. september 2013, så får du
i form af kursusbeviser, trykt kursusmateriale, kursusindkaldelse til
stadig rabat. Prisen vil da være 2.600 kr. pr. kursus.
kursister mv.
Alle priser i kataloget er eksklusiv moms.
Fjernkurser
Priser og rabat på kurserne
På visse af kurserne kan du deltage hjemmefra, eller hvor som helst i
’fra registreret til statsautoriseret reviser’
verden du er. Vi kalder det fjernkurser. Du kan læse mere om, hvordan
Bestiller du et eller flere af kurserne i kursusrækken ’Fra registreret til
det foregår på Fakta Kursers hjemmeside eller kontakte Lone Kornmaa-
statsautoriseret revisor’ er prisen pr. kursus 4.000 kr. Hvis du bestiller
ler for mere information.
alle 8 kurser samlet og inden den 16. september er den samlede pris
30.000 kr.
Hotel og konferencecentre
I denne sæson afholder vi primært vores kurser på flg. konferenceBetaling
centre:
Vi mailer fakturaen til dig ca. 3 uger før kurset starter.
Afbud
Scandic : Kettevej 4, 2650 Hvidovre
Scandic: Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde
Hvis du melder afbud:
Scandic: Rytoften 3, 8210 Aarhus
1. Op til 3 uger før kursusstart sker det uden omkostninger.
Byggecentrum: Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
2.Ved afbud senere end 3 uger før kursusstart refunderes kursusge-
Hotel Legoland: Aastedvej 10, 7190 Billund
Severin Lillebælt:
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
byret ikke.
3.Hvis du er forhindret i at deltage på kurset, er du velkommen til at
videregive pladsen til en anden person. Eller du kan blive overført
til et andet kursus. Overførslen kan ske en gang og skal ske i kursussæson 2013-14.
4
Fa k ta K u r s e r 2 0 1 3 | 14
Revisor af tiden
Titlen som registreret revisor er på vej ud, fordi revisoruddannelsen ændres.
Fra 2014 vil nye revisorer blive uddannet til statsautoriserede revisorer.
Af Lotte Seheim, journalist (DJ)
Først giftede de registrerede revisorer sig organisatorisk med de stats-
discipliner inden for revision og regnskab. Kursusrækken er således
autoriserede. Nu er tiden kommet til, at samfundet på uddannelsessi-
også målrettet registrerede revisorer, der allerede er uddannet.
den slår revisor-pjalterne sammen og laver en fælles uddannelse.
Denne gruppe står også midt i vadestedet; de har en uddannelse, men
”Der bliver mange positive effekter af at lægge uddannelserne sam-
har en del år tilbage af deres arbejdsliv. For den uddannede registrere-
men til én. Almindelige mennesker har aldrig kunnet finde ud af, hvad
de revisor handler det om fortsat at have en titel, der er anerkendt. Og
forskellen er på en registreret og en statsautoriseret revisor. Med én
måske med tiden kvalificere sig til at skifte den ene revisortitel ud med
slags revisor kan vi fremover imødegå den forvirring,” siger statsauto-
den anden. Det er der også taget højde for i kursusrækken i forhold til
riseret revisor, Per Kristensen. Han står sammen med Fakta Kurser bag
emner og niveau.
en uddannelsesrække, der klæder alle revisorer på i dette uddannelsesmæssige vadested.
”Når man tager kurserne kan man smage på, hvad der kræves for at
blive statsautoriseret revisor. På den måde kan den registrerede revisor
Kursusrækken består af otte kurser under overskriften: Fra registreret
lige så stille blive klar til også at tage eksamen og få den titel, der vil
til statsautoriseret revisor.
blive anerkendt i fremtiden.”
Konsekvenser for alle revisorer
Skal alle være statsautoriserede?
Sammenlægningen af revisoruddannelserne får konsekvens for alle
Hvad med de registrerede revisorer, der allerede er godkendte? Skal de
registrerede revisorer. Både dem, der er ved at blive uddannet. Dem,
nu uddanne sig til statsautoriserede revisorer? Og mister de registre-
der er uddannet og dem, der har været i faget i mange år. Uanset hvor i
rede deres titel og godkendelse?
revisorlivet de er, skal de forholde sig til den nye virkelighed. Og uanset
”Nej, det gør de ikke. De beholder deres titel,” siger Per Kristensen, der
ambitioner, skal der uddannelse og efteruddannelse til.
er partner i Alternativ Revision i Haderslev.
”Vi har sat os for at dække overgangen fra registreret til statsauto-
”Nogle af de ældre registrerede revisorer vil sikkert fortsætte som de
riseret revisor uanset hvor man er i sin revisorkarriere,” forklarer Per
altid har gjort. De behøver ikke nødvendigvis at have ambitioner om
Kristensen og uddyber, hvilket udbytte hver af de tre målgrupper for
at blive andet end det, de allerede er. Og det er fint nok, så længe de
Fakta Kursers kursusrække kan få ved at deltage.
leverer den krævede efteruddannelse og dygtiggør sig inden for deres
felt eller interesseområde.”
På vej til at blive revisor
Det samlede kursusforløb er oplagt for dem, der er på vej til at blive
”Det gode ved kursusrækken er, at man kan plukke i den og tage det el-
uddannet til revisor og vil fremtidssikre deres revisortitel.
ler de kurser, der interesserer en. Indholdet er i høj
grad relevant for den almindelige praktiserende re-
”Er man er i gang med at tage uddannelsen til registreret revisor, kan
visor eller den gamle garvede registrerede revisor,
man med de her kurser i ryggen gå op til eksamen til statsautoriseret
der vil klædes bedre på inden for et af emnerne.”
revisor. Dermed sikrer man sig en titel, der fremadrettet vil være en
kendt og anerkendt titel.”
Læs mere om kursusrækken ”Fra registreret til
statsautoriseret revisor” på side 10-17.
Godbidder til de erfarne revisorer
De otte kurser ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ kan tages
samlet eller enkeltvis. Uanset antallet af kurser, får deltagerne udbygget deres viden og kundskaber i en lang række af de grundlæggende
Fa k ta K u r s e r 2 0 1 3 | 14
5
k u r s u s over s i g t 2013 | 14
Kategorier og godkendte efteruddannelsestimer
KursusnavnDirekte og Retlige kravRevision og
indirekte skatter
og standarder
erklæringerI altD
Interne kontroller og risikostyring i revisionsprocessen
6
0
0
8
8
8
0
8
Regnskabsklasse C - Yderligere krav
0
Koncernregnskab og -revision
0 44
8
Regnskabsklasse D og IFRS
0
8
0
8
Finansielle virksomheder og andre særlige virksomhedsformer
0
4
4
8
Forvaltningsrevision og særlige revisionsopgaver
0
0
8
8
Omstrukturering, generationsskifte, køb/salg virksomhed
3
2
3
8
IT-Revision og generel revisorhåndtering af IT-beviser
0
0
8
8
ISA 1 Dokumentation, revisionsprincipper og ansvar
0
0
8
8
ISA 2 Risici, væsentlighed og effektiv planlægning/300-499 0
0
8
8
ISA 3 Revisionens udførelse og revisionsbevis/500-599
0
0
8
8
ISA 4 Moder/datter - regnskab og revision/600-699
0
4
4
8
ISA 5 Revisors erklæringer/700-799
0
0
8
8
ISA 7 Udvidet gennemgang og review/2400
0
0
8
8
ISA 10 Assistance, muligheder og risici. Nye 2013 regler/4410
0
0
8
8
Regnskab klasse B - Advanced
0
8
0
8
Revisors selskabslov 0
8
0
8
Kvalitetsstyring i praksis for SMV
0
0
8
8
Revision af kriseramt virksomhed
0
0
8
8
Aktuel skat
8
0
0
8
Håndtering af skattesager
8
0
0
8
Kursus på Rhodos 15
12,5
12,5
40
Aktuel moms
8 00
8
Momslovens muligheder og faldgruber
8
0
0
8
Beskatning af finansielle kontrakter
8
0
0
8
Generationsskifte af erhvervsvirksomheder i levende live og ved død
8
0
0
8
Virksomhedsomdannelse og aktieombytning
8
0
0
8
Årsrapport for klasse A 0
6
2
8
Regnskab klasse B - Overblik
0
8
0
8
Selskabsretlige nyheder
0 80
8
Hvor snyder kunderne?
0 08
8
Undgå Revisornævnet
0 08
8
Aktuel regnskab, revision og erklæringer
0
4
4
8
Sæson KickOff 2
3
3
8
Sommerkursus
0 00
0
Skriftlig prøveeksamen 0
0
0
0
Eksamenstræning/forberedelseskursus til mdl. kvalifikationseksamen 2013
0
0
0
0
RÅ Eksamenstræning til mdl. kvalifikationseksamen 2013
0
0
0
0
6
2
8
Regnskab A for bogholdere og revisorer
0
Bogholderi
0 00
0
Revisionsteknik 0
0
0
0
Virksomhedsordningen for begyndere 0
0
0
0
Virksomhedsordningen for øvede 0
0
0
0
Optimer din tid med Lean værktøjer
0
0
0
0
Fa k ta K u r s e r 2 0 1 3 | 14
Landsdel/konferencested
Dato
FynDatoSjællandDatoJyllandSide
07-okt
Byggecentrum
10
08-okt
Byggecentrum
11
09-okt
Byggecentrum
12
13
19-nov
Scandic Hvidovre
20-nov
Byggecentrum
14
21-nov
Byggecentrum
15
22-nov
Byggecentrum
16
18-dec
Byggecentrum
12-sep
Scandic Roskilde
17
18
24-sep
Byggecentrum
21-okt
Scandic Hvidovre
19
24-okt
Byggecentrum
25-okt
Scandic Hvidovre 20
15-nov
Byggecentrum
21
30-sep
Scandic Hvidovre
23-sep
Scandic Aarhus
22
29-okt
Scandic Hvidovre
01-nov
Scandic Aarhus 23
25-sep
Scandic Roskilde
30-okt
Byggecentrum
05-dec
Byggecentrum
29-nov
Byggecentrum
24
25
25-nov
Hotel Legoland
26
02-dec
Scandic Aarhus
27
28
21-nov
Scandic Hvidovre
16-dec
Scandic Aarhus
10-jan
Scandic Hvidovre
08-jan
Hotel Legoland
12-nov
Scandic Hvidovre
30
05-okt
31
10-dec
Byggecentrum
29
06-dec
Scandic Hvidovre
33
05-nov
Scandic Hvidovre
34
04-okt
Scandic Hvidovre
07-nov
Hotel Legoland
10-okt
Hotel Legoland
35
03-dec
Scandic Aarhus
36
14-nov
Scandic Aarhus
18-nov
Byggecentrum
11-dec
37
Scandic Hvidovre
38
28-nov
Hotel Legoland
39
08-nov
Hotel Legoland
40
13-nov
Byggecentrum
41
42
12-nov
Byggecentrum
11-nov
13-dec
Hotel Legoland
Scandic Hvidovre
07-feb
Hotel Legoland
07-jul
Severin Lillebælt
16-aug
Fakta Kurser, Brøndby
28-okt
Byggecentrum
31-okt
Scandic Hvidovre
20-aug
Scandic Hvidovre
02-sep
Scandic Aarhus
43
44
45
46
47
48
49
04-nov
Byggecentrum
50
03-okt
Scandic Hvidovre
51
17-dec
Scandic Hvidovre
18-dec
28-okt
Scandic Aarhus
Byggecentrum
19-nov
Scandic Aarhus
52
53
54
Fa k ta K u r s e r 2 0 1 3 | 14
7
Fra registreret
til statsautoriseret
revisor med Fakta Kurser
Uanset om du tænker på at blive statsautoriseret revisor eller ej, er der
Registrerede revisor, der ønsker godkendelse som ”statsautoriseret
nogle vigtige og grundlæggende emner inden for revision, regnskab og
revisor” skal indstille sig til og bestå den mundtlige revisoreksamen for
skat, du som revisor skal kunne, uanset hvilke mål og ambitioner du har.
”statsautoriserede revisorer”. Den mundtlige eksamination foregår med
40 minutters forberedelse i en case – ofte af tværfaglig karakter – og
Revisorkommissionen har aflagt sin rapport om den nye fremtidige
efterfølgende 30-40 minutters eksamination i stoffet.
uddannelse til godkendt revisor. Godkendt revisor, fordi der fremadrettet kun opereres med ét begreb ”godkendt revisor”. Eller som kommis-
Eksamensområdet er givet af den nuværende bekendtgørelses § 6 og
sionen lægger op til: en fortsættelse af begrebet ”statsautoriseret
er således som udgangspunkt identisk med kravene for den registre-
revisor” og dermed en udfasning af begrebet ”registreret revisor”.
rede revisor. I praksis stilles der dog ved revisoreksamen yderligere og
mere detaljeret krav og forventning på udvalgte områder – set i forhold
Betyder det så, at den registrerede revisor
til den nuværende kvalifikationseksamen til registreret revisor.
mister sine rettigheder og sin titel?
Nej, den registrerede revisor, der allerede i dag har modtaget sin regi-
Grundl æggende krav
strering, beholder den. Men der er med oplægget fra Revisorkommis-
•ISA 1 - Dokumentationskrav, ansvar og revisionsprincipper/200-299
sionen mulighed for, at den registrerede revisor kan opnå godkendelse
som ”statsautoriseret revisor”.
(side 18)
•ISA 2 - Risici, væsentlighed og effektiv planlægning/300-499 (side
19)
Af den nuværende bekendtgørelse nr. 1029 af 22/8-2008 fremgår
• ISA 3 - Revisionens udførelse og revisionsbevis/500-599 (side 20)
de uddannelsesmæssige krav for henholdsvis den registrerede (§ 3)
• ISA 4 - Moder/datter – regnskab og revision/600-699 (side 21)
og den statsautoriserede revisor (§ 2). Af disse krav fremgår, at det
• ISA 5 - Revisors erklæringer/700-799 (side 22)
primært er på det akademiske niveau, der er forskel, idet der stilles krav
•ISA 7 - Udvidet gennemgang og review/2400 (side 23)
til en fuld CMA (cand.merc.aud.) for at opfylde uddannelseskravene for
•ISA 10 - Assistance, muligheder og risici/4410 (side 24)
den statsautoriserede revisor.
•Revision af kriseramt virksomhed (side 28)
•Revisors selskabslov (side 26)
Eksamenskravene for begge spor er identiske og fremgår af bekendt-
•Kvalitetsstyring i praksis for SMV (side 27)
gørelsens § 6. Eksaminationen er derimod forskellig og afhænger af,
•Regnskab klasse B - Avanceret (side 25)
om man vælger registreret eller statsautoriseret revisor, idet eksamina-
•Aktuel skat (side 29)
tionsform og indhold fastsættes af kommissionen.
•Håndtering af skattesager (side 30)
Læs mere om det enkelte kursus inde i kataloget.
Fra registreret
til statsautoriseret revisor
Den bedste forberedelse eller
Fælles for eksaminationerne er et krav om en skriftlig eksamen og en
efteruddannelse
mundtlig eksamen, hvor man kun kan komme til den sidste eksamen
Fakta Kurser og statsaut. revisor Per Kristensen har identificeret en
(den mundtlige), når man har bestået den første (den skriftlige). Et
række af disse detaljerede områder, som kan være interessante både for
princip, der fastholdes med den nye enhedsuddannelse og godkendel-
•den registrerede revisor, der ønsker at opnå godkendelse som stats-
sesprocedure fra 2014.
8
Fa k ta K u r s e r 2 0 1 3 | 14
autoriseret revisor,
•revisoren under uddannelse, som ønsker at skifte spor.
6.Forvaltningsrevision og andre specifikke revisionsopgaver
•den praktiserende revisor, der ønsker at udvide den faglige horisont
7.Omstrukturering mv., herunder revisors opgave/rolle
(idet forløbet enkeltvis og samlet bidrager med timer som obligato-
8.IT-revision og generel revision af IT-baserede oplysninger/beviser
risk efteruddannelse).
For en nærmere beskrivelse af det enkelte kursusindhold, sted og
På basis af disse vurderinger, har vi sammensat et forløb på 8 kursus-
obligatoriske efteruddannelsestimer henvises til kursusbeskrivelserne
dage, som kan vælges enkeltvis eller som samlet pakke:
på side 10-17.
1.Interne kontroller og risikostyring i revisionsprocessen (med fokus
Grundlæggende for det samlede kursusforløb er en forventning om,
på bl.a. ISA 300, 315 og 330 samt 500 – planlægningsfase)
at kursisten har en almen viden om anvendelse af ISA-standarderne,
2. Regnskabsklasse C – yderligere krav
erklæringsbekendtgørelsen og den danske årsregnskabslov, relevante
3. Koncernregnskab og –revision
områder af selskabsloven og generelle danske skatteregler (deltaget
4. Regnskabsklasse D og regnskab efter IFRS
f.eks. i Fakta Kursers Aktuel skat).
5.Finansielle virksomheder og andre særlige virksomhedsformer
(fonde, institutioner mv.)
Fa k ta K u r s e r 2 0 1 3 | 14
9
Fra registreret til statsautoriseret revisor
Interne kontroller og
risikostyring i revisionsprocessen
Opnå fornyet og forbedret forståelse af, hvorledes forståelse af kun-
Målgruppe
den og dennes forretningsgange kan medføre en forbedret planlæg-
•Registrerede revisorer, der ønsker at udvide den faglige horisont
ning og udførelse af din revision – og opnå samtidig bedre grundlag for
dækning på dine sager og godkendelse ved kvalitetskontrol.
og/eller ønsker godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Revisor under uddannelse, der f.eks. ønsker at skifte spor og opnå
godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Den praktiserende revisor med mere end fem års erfaring.
Mål & udbytte
Formålet med dette kursus er i koncentreret grad at omsætte
Kursusindhold
de relevante ISA-standarder til brug i praksis.
Kurset vil give kursisterne et praktisk indblik i og anvendelse af:
•ISA standarderne – med særlig fokus på ISA 300-330 og ISA
Kursisten vil efter kurset have opnået forbedret forståelse
for vigtigheden af en god, detaljeret og konkret planlægning
– baseret på observationer kos kunden. Dette mål opnås bl.a.
igennem forbedret anvendelse af de forretningsgange og
relevante interne kontroller, der eksisterer i virksomheden
og forbedret fokus på vurdering af væsentlighed og risiko i
revisionsprocessen.
500-serien.
•Forventninger og krav til revisors forundersøgelser/observationer
og planlægningsfase.
•Erfaringer og praktisk anvendelse heraf – fra Revisortilsynets
kvalitetskontroller.
•Eksempler på best practise og worst practise fra den virkelige
verden.
Undervisningsmetode
Godkendt efteruddannelse
Kurset vil i høj grad blive baseret på en praktisk gennemgang, illustreret
Kurset tæller 8 timer under kategorien ’Revision og erklæringer’.
ved cases og praktisk anvendelige paradigmer/værktøjer.
Underviser
Per Kristensen. Statsautoriseret revisor og partner i et godkendt
Dato, tid og sted
revisionsfirma, hvor der er beskæftiget både registrerede og stats-
7. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
autoriseret revisor.
Pris
Underviser har mange års undervisningserfaring med speciale inden
4.000 kr. pr. kursus, ved bestilling af et eller flere kurser i kursus-
for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Univer-
rækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’.
sitet med fagspecialerne revision og regnskab.
30.000 kr. ved samlet bestilling af alle 8 kurser i kursusrækken
10
Per Kristensen er udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationsek-
’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ inden
samen og revisoreksamen.
den 16. september 2013.
f r a r e g i s t r e r e t t i l s tat s a u t o r i s e r e t r e v i s o r / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
Fra registreret til statsautoriseret revisor
Regnskabsklasse C
– Yderligere krav
Hovedparten af danske revisorer er primært beskæftiget med regnska-
Målgruppe
ber for klasse A og klasse B virksomheder. I takt med fravalg af revision
•Registrerede revisorer, der ønsker at udvide den faglige horisont
er revisors fokus i større grad rettet mod valg af de rigtige arbejdshandlinger og generel overholdelse af grundlæggende regnskabskrav.
Men det gode regnskab for klasse B, kan tillige indeholde valg fra klasse
C, som i nogen grad er ukendt/usikkert land for den praktiserende
og/eller ønsker godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Revisor under uddannelse, der f.eks. ønsker at skifte spor og opnå
godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Den praktiserende revisor med mere end fem års erfaring.
SMV-revisor.
Kursusindhold
Kurset vil give kursisterne et praktisk indblik i og anvendelse af:
Mål & udbytte
• Regnskabskrav for klasse C.
Formålet med dette kursus er at give kursisterne en praktisk
• Oplagte tilvalg i det gode regnskab for klasse B.
anvendelig tilgang til de generelle regler for regnskabs-
•Udvalgte klasse C bestemmelser i detaljer – om indregning og må-
udarbejdelse efter klasse C og detaljeret gennemgang af
udvalgte regler inden for indregning og måling, herunder
ling, herunder notekrav og beskrivelser i anvendt regnskabspraksis.
• Undtagelser og alternativer.
notekrav.
Undervisningsmetode
Kurset vil i høj grad blive baseret på en praktisk gennemgang, illustreret
Godkendt efteruddannelse
ved cases og praktisk anvendelige paradigmer/værktøjer.
Kurset tæller 8 timer under kategorien ’Retlige krav og standarder’.
Underviser
Dato, tid og sted
Per Kristensen. Statsautoriseret revisor og partner i et godkendt
8. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
revisionsfirma, hvor der er beskæftiget både registrerede og statsPris
autoriseret revisor.
4.000 kr. pr. kursus, ved bestilling af et eller flere kurser i
Underviser har mange års undervisningserfaring med speciale inden
kursusrækken ’Fra registreret til statsautoriseret.
for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Universitet med fagspecialerne revision og regnskab.
30.000 kr. ved samlet bestilling af alle 8 kurser i kursusrækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ inden
Per Kristensen er udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationsek-
den 16. september 2013.
samen og revisoreksamen.
f r a r e g i s t r e r e t t i l s tat s a u t o r i s e r e t r e v i s o r / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
11
Fra registreret til statsautoriseret revisor
Koncernregnskab og –revision
Der er først krav til at udarbejde koncernregnskab, når en virksomhed
Per Kristensen er udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationsek-
er i klasse C. På basis af disse undtagelsesregler omkring udarbejdelse
samen og revisoreksamen.
af koncernregnskab, overser mange revisorer koncernelementet ved
revisionen. Med dette kursus bliver du klædt på til både koncernregn-
Målgruppe
skabet og koncernrevision, uanset om der udarbejdes koncernregnskab.
•Registrerede revisorer, der ønsker at udvide den faglige horisont
og/eller ønsker godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Revisor under uddannelse, der f.eks. ønsker at skifte spor og opnå
Mål & udbytte
Formålet med dette kursus er todelt: Kursisterne får en
godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Den praktiserende revisor med mere end fem års erfaring.
grundig instruks i principperne for udarbejdelse af koncernregnskabet, herunder konsolidering og elimineringsteknikker.
Kursusindhold
Derudover gennemgås koncernbegrebet og regnskabslovens
Kurset vil give kursisterne et praktisk indblik i og anvendelse af:
undtagelsesbestemmelser.
•Koncernbegreber – dattervirksomheder, tilknyttede virksomheder,
Som del 2 modtager kursisterne en praktisk indføring i gen-
•Målingsmetoder – kostpris, indre værdi, dagsværdi og pro-rata.
nemførelse af koncernrevisioner – både med nationale og
•Præsentationskrav – anvendt regnskabspraksis, notekrav og ske-
associerede virksomheder og joint ventures.
internationale koncernstrukturer – et område, som kan være
mapligt.
særdeles relevant uagtet, at der ikke udarbejdes koncern-
•Koncernregnskabet – teknikker for konsolidering og eliminering.
regnskab som følge af undtagelsesbestemmelser, som gen-
•Koncernrevisionen – krav efter ISA-standarderne og praktisk anven-
nemgået under 1. del.
delse heraf.
•Rapportering i koncernsammenhænge – fra datter til moder, fra
moder til datter; Krav, behov, tavshedspligt og udveksling af oplys-
Godkendt efteruddannelse
ninger – herunder international udveksling.
Kurset tæller 4 timer under kategorien ’Retlige krav og standarder’ og
4 timer under ’Revision og erklæringer’.
Dato, tid og sted
Underviser
9. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Per Kristensen. Statsautoriseret revisor og partner i et godkendt
revisionsfirma, hvor der er beskæftiget både registrerede og stats-
Pris
autoriseret revisor.
4.000 kr. pr. kursus, ved bestilling af et eller flere kurser i kursusrækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’.
Underviser har mange års undervisningserfaring med speciale inden
for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Univer-
30.000 kr. ved samlet bestilling af alle 8 kurser i kursus-
sitet med fagspecialerne revision og regnskab.
rækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ inden
den 16. september 2013.
12
f r a r e g i s t r e r e t t i l s tat s a u t o r i s e r e t r e v i s o r / b l a n d e d e e ft e r u dd a n n e l s e s k at e g o r i e r
Fra registreret til statsautoriseret revisor
Regnskabsklasse D og IFRS
Globalisering og ensrettede regler kombineret med fuld indsigt for
Målgruppe
investor. Ord og krav vi ofte kan læse om i erhvervspressen, men som
•Registrerede revisorer, der ønsker at udvide den faglige horisont
ofte afvises som irrelevante for SMV-revisoren. Med dette kursus bliver
du klar til nye opgaver og klar til at møde dine kunders ønsker til og
behov for at imødegå følgerne af globalisering/internationalisering på
regnskabsfeltet.
og/eller ønsker godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Revisor under uddannelse, der f.eks. ønsker at skifte spor og opnå
godkendelse som statsautoriseret revisor.
• Den praktiserende revisor med mere end fem års erfaring.
Kursusindhold
Mål & udbytte
Kurset vil give kursisterne et praktisk indblik i og anvendelse af:
Formålet med dette kursus er at sætte kursisterne i stand til
•Regnskabskrav for klasse D med fokus på yderligere krav i forhold til
at forstå de øgede krav ved anvendelse af bestemmelserne
for regnskabsklasse D og regnskabskravene efter IFRS.
klasse B og C.
•IFRS-standarderne.
•Særlige udfordringer og krav ved anvendelse af IFRS med udgangspunkt i en række udvalgte områder/emner af generel interesse.
Efter kurset vil kursisterne have opnået en forståelse af regelsættet og grundlæggende viden om den praktiske anvendelse heraf og
•IFRS anvendelse på en almindelig SMV-virksomhed – udfordringer
og konsekvenser.
særligt væsentlige fokusområder ved anvendelse af reglerne.
Undervisningsmetode
Godkendt efteruddannelse
Kurset vil i høj grad blive baseret på en praktisk gennemgang, illustreret
Kurset tæller 8 timer under kategorien ’Retlige krav og standarder’.
ved cases og praktisk anvendelige paradigmer/værktøjer.
Underviser
Per Kristensen. Statsautoriseret revisor og partner i et godkendt
Dato, tid og sted
revisionsfirma, hvor der er beskæftiget både registrerede og stats-
19. november 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
autoriseret revisor.
Pris
Underviser har mange års undervisningserfaring med speciale inden
4.000 kr. pr. kursus, ved bestilling af et eller flere kurser i kursus-
for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Univer-
rækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’.
sitet med fagspecialerne revision og regnskab.
30.000 kr. ved samlet bestilling af alle 8 kurser i kursusrækPer Kristensen er udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationsek-
ken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ inden den 16.
samen og revisoreksamen.
september 2013.
f r a r e g i s t r e r e t t i l s tat s a u t o r i s e r e t r e v i s o r / r e t l i g e k r av o g s ta n d a r d e r
13
Fra registreret til statsautoriseret revisor
Finansielle virksomheder
og andre særlige virksomhedsformer
Finanskrise, bankpakker og Basel III krav. Kan det være relevant for
Målgruppe
SMV-revisoren? Med dette kursus opnår du forbedret forståelse af de
•Registrerede revisorer, der ønsker at udvide den faglige horisont
indre krav ved drift af en finansiel virksomhed, herunder forsikringsvirksomhed. Det er et kursus for dig, der også har interesse og behov
for viden om specielle virksomheder, f.eks. finansiel virksomhed, fonde
og institutioner mv.
og/eller ønsker godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Revisor under uddannelse, der f.eks. ønsker at skifte spor og opnå
godkendelse som statsautoriseret revisor.
• Den praktiserende revisor med mere end fem års erfaring.
Kursusindhold
Mål & udbytte
Kurset vil give kursisterne et praktisk indblik i og anvendelse af:
Målet med dette kursus er at give kursisten en forståelse
•Gennemgang og definition af særlige virksomhedstyper – finansiel
og indsigt i de specialkrav, der stilles til en række særlige
virksomhedstyper. Kursisten opnår kendskab til kravene og
forståelse af den afledte effekt, der følger heraf ved planlægning, udførelse og rapportering for revisor.
virksomhed, forsikringsvirksomhed, fonde, institutioner.
•Gennemgang af relevante regelsæt og fokus på deres individuelle
særegenhed og forskellighed fra traditionel virksomhed.
• Krav til revisor afledt af virksomhedernes særegenhed.
• Særlige opgaver for revisor for disse særlige virksomhedstyper.
Godkendt efteruddannelse
Undervisningsmetode
8 timer under kategorien ’Revision og erklæringer’.
Kurset vil i høj grad blive baseret på en praktisk gennemgang, illustreret
ved cases og praktisk anvendelige paradigmer/værktøjer.
Underviser
Per Kristensen. Statsautoriseret revisor og partner i et godkendt
revisionsfirma, hvor der er beskæftiget både registrerede og stats-
Dato, tid og sted
autoriseret revisor.
20. november 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Underviser har mange års undervisningserfaring med speciale inden
Pris
for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Univer-
4.000 kr. pr. kursus, ved bestilling af et eller flere kurser i kursus-
sitet med fagspecialerne revision og regnskab.
rækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’.
Per Kristensen er udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationsek-
30.000 kr. ved samlet bestilling af alle 8 kurser i kursusrækken
samen og revisoreksamen.
’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ inden 16. september
2013.
14
f r a r e g i s t r e r e t t i l s tat s a u t o r i s e r e t r e v i s o r / b l a n d e d e e ft e r u dd a n n e l s e s k at e g o r i e r
Fra registreret til statsautoriseret revisor
Forvaltningsrevision
og særlige revisionsopgaver
Hvad laver de i Rigsrevisionen? Er folk, der handler i Bilka klogere end
Målgruppe
folk, der handler i Fakta? Fælles for disse spørgsmål er vurderingen af,
•Registrerede revisorer, der ønsker at udvide den faglige horisont
hvorledes man forvalter sine midler. Som revisor ser vi oftest på det
ved at vurdere de finansielle præstationer og rutiner. Med dette kursus
får du indsigt i og forståelse af, hvordan finansielle præstationer påvirkes, og hvorledes du som revisor kan håndtere denne viden og kontrol.
og/eller ønsker godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Revisor under uddannelse, der f.eks. ønsker at skifte spor og opnå
godkendelse som statsautoriseret revisor.
• Den praktiserende revisor med mere end fem års erfaring.
Kursusindhold
Mål & udbytte
Kurset vil give kursisterne et praktisk indblik i og anvendelse af:
Formålet med kurset er at give kursisterne en praktisk
• Generel gennemgang af begrebet forvaltningsrevision.
tilgang til revision, der ikke som udgangspunkt er baseret
•Gennemgang af forvaltningsrevisionens anvendelighed – specielle
på en kontrol af finansielle præstationer og den retvisende
opgaver og traditionelle opgaver (med særligt fokus på SMV-reviso-
præsentation heraf.
rens rolle).
•Krav ved udførelse af forvaltningsrevision; Planlægning, udførelse
Med kurset får kursisten et praktisk værktøj til revision af de
bagvedliggende forretningsgange, der udløser en finansiel
præstation og revisors afledte rapportering herpå, når der
og rapportering.
•Særlige udfordringer ved afrapportering af udført forvaltningsrevision (ISA 3000).
ikke er tale om kontrol af finansielle transaktioner og præstationer. Kursisten får på den måde en indsigt i og forståelse af
Undervisningsmetode
den praktiske anvendelse af forvaltningsrevision.
Kurset vil i høj grad blive baseret på en praktisk gennemgang, illustreret
ved cases og praktisk anvendelige paradigmer/værktøjer.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer under kategorien ’Revision og erklæringer’.
Dato, tid og sted
21. november 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Underviser
Per Kristensen. Statsautoriseret revisor og partner i et godkendt
Pris
revisionsfirma, hvor der er beskæftiget både registrerede og stats-
4.000 kr. pr. kursus, ved bestilling af et eller flere kurser i kursus-
autoriseret revisor.
rækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’.
Underviser har mange års undervisningserfaring med speciale inden
30.000 kr. ved samlet bestilling af alle 8 kurser i kursus-
for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Univer-
rækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ inden
sitet med fagspecialerne revision og regnskab.
den 16. september 2013.
Per Kristensen er udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationseksamen og revisoreksamen.
f r a r e g i s t r e r e t t i l s tat s a u t o r i s e r e t r e v i s o r / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
15
Fra registreret til statsautoriseret revisor
Omstrukturering, generationsskifte,
køb/salg virksomhed
Der er krav til revisor som rådgiver i en verden under konstant foran-
Målgruppe
dring og et finansielt marked, der medfører betydelige udfordringer ved
•Registrerede revisorer, der ønsker at udvide den faglige horisont
tilførsel af kapital. Forandring kan have mange navne - fællesbetegnelsen er omstrukturering. Med dette kursus går vi i dybden med flere
varianter; Køb og salg af virksomhed, børsnotering, fusion/spaltning,
planlægning af generationsskifte og ophør af virksomhed.
og/eller ønsker godkendelse som statsautoriseret revisor.
•Revisor under uddannelse, der f.eks. ønsker at skifte spor og opnå
godkendelse som statsautoriseret revisor.
• Den praktiserende revisor med mere end fem års erfaring.
Kursusindhold
Mål & udbytte
Kurset vil give kursisterne et praktisk indblik i og anvendelse af:
Det overordnede formål med dette kursus er at give kursi-
• Generationsskifteplanlægningen – og konsekvensen heraf.
sterne en praktisk gennemgang af omstrukturering og de
•Omstruktureringsmodeller, revision og skat – fusion, spaltning,
opgaver det medfører for revisor som rådgiver.
tilførsel aktiver, holdingstiftelse og børsnotering.
•Køb/Salg af virksomhed med fokus på værdiansættelse og købs-/
Kursistens udbytte er en viden om de forskellige omstruktureringsmodellers udfordringer, hvad enten de har karakter af
selskabsretlige, regnskabsretlige eller skatteretlige udfor-
salgsprocessen.
•Virksomhedsophør mv. – bl.a. med fokus på likvidation/betalingserklæring, konkurs/rekonstruktion og dødsbo.
dringer.
Undervisningsmetode
Kurset vil i høj grad blive baseret på en praktisk gennemgang, illustreret
Godkendt efteruddannelse
ved cases og praktisk anvendelige paradigmer/værktøjer.
Kurset tæller 3 timer under kategorien ’Revision og erklæringer. 2
timer under ’Retlige krav og standarder: og 3 timer under ’Direkte og
indirekte skatter.
Dato, tid og sted
22. november 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Underviser
Per Kristensen. Statsautoriseret revisor og partner i et godkendt
Pris
revisionsfirma, hvor der er beskæftiget både registrerede og stats-
4.000 kr. pr. kursus, ved bestilling af et eller flere kurser i kursus-
autoriseret revisor.
rækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’.
Underviser har mange års undervisningserfaring med speciale inden
30.000 kr. ved samlet bestilling af alle 8 kurser i kursus-
for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Univer-
rækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ inden
sitet med fagspecialerne revision og regnskab.
den 16. september 2013.
Per Kristensen er udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationseksamen og revisoreksamen.
16
f r a r e g i s t r e r e t t i l s tat s a u t o r i s e r e t r e v i s o r / b l a n d e d e e ft e r u dd a n n e l s e s k at e g o r i e r
Fra registreret til statsautoriseret revisor
IT-revision
og generel revisorhåndtering
af IT-beviser
I hverdagen bliver flere og flere afhængige af IT-systemer til at generere oplysninger, der kan give os viden vi skal bruge i andre sammenhænge og til at lagre en stor mængde oplysninger. Som virksomhed er
•Revisor under uddannelse, der f.eks. ønsker at skifte spor og opnå
godkendelse som statsautoriseret revisor.
• Den praktiserende revisor med mere end fem års erfaring.
man afhængig af, at der er en høj grad af tillid til, at output er korrekt.
Med dette kursus sætter vi fokus på de muligheder og risici, der er
Kursusindhold
forbundet med at anvende IT.
Kurset vil give kursisterne et praktisk indblik i og anvendelse af:
•Generel anvendelighed af IT-systemer – herunder overordnet gennemgang af traditionelle IT-værktøjer.
Mål & udbytte
•IT-processer og deres stærke og svage sider; Input – behandling/
Kursets formål er at tilføre kursisterne en viden og opmærksomhed på de udfordringer og risici, der følger med, når man
anvender IT, og hvorledes revisor skal og kan udfordre systemernes anvendelighed som grundlag for tilstrækkeligt bevis.
proces - output
•Revisors handlinger til identifikation af betydelige risikoområder,
baseret på IT-genererede oplysninger.
• Revisors handlinger – som reaktion på identificerede risici.
•Observationer baseret på revisors udførte handlinger – herunder
erstatningshandlinger.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer under kategorien ’Revision og erklæringer’.
Undervisningsmetode
Kurset vil i høj grad blive baseret på en praktisk gennemgang, illustreret
Underviser
ved cases og praktisk anvendelige paradigmer/værktøjer.
Per Kristensen. Statsautoriseret revisor og partner i et godkendt
revisionsfirma, hvor der er beskæftiget både registrerede og statsDato, tid og sted
autoriseret revisor.
18. december kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Underviser har mange års undervisningserfaring med speciale inden
for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Univer-
Pris
sitet med fagspecialerne revision og regnskab.
4.000 kr. pr. kursus, ved bestilling af et eller flere kurser i kursusrækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’.
Per Kristensen er udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationseksamen og revisoreksamen.
30.000 kr. ved samlet bestilling af alle 8 kurser i kursusrækken ’Fra registreret til statsautoriseret revisor’ inden
Målgruppe
den 16. september 2013.
•Registrerede revisorer, der ønsker at udvide den faglige horisont
og/eller ønsker godkendelse som statsautoriseret revisor.
f r a r e g i s t r e r e t t i l s tat s a u t o r i s e r e t r e v i s o r / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
17
isa 1 - Dokumentation,
revisionsprincipper og ansvar
Revisors ansvar - hvor meget og hvad skal revisor overveje? Besvigel-
Kursusindhold
ser, rapportering til ledelsen og dokumentationskravene ved revision?
Vi gennemgår bl.a.:
Dyk ned og udforsk ISA’erne i 200-serien.
• Etiske krav, uafhængighed, tavshedspligt.
ISA
Uddannelsen
200-299
• ISQC 1 om kvalitetsstyringssystemer.
Revisionsstandarderne blev ændret med virkning for 2011 regnska-
• Revisors overordnede mål, formålet med revision.
berne. Der er bl.a. kommet nye krav om kundeaftaler, rapportering til
• Revisionsaftaler og tiltrædelsesprotokollater.
ledelsen mv. Og kravene til dokumentation af revisionsopgaver er vist
• Kvalitetsstyring ved revision. Hvad skal systemet indeholde?
kommet bag på mange, når det kommer til detaljerne.
• Revisionsdokumentation. Hvor meget eller lidt skal du lave?
•De tidsmæssige forhold ved udarbejdelse af revisionsdokumenta-
Dette kursus giver dig overblikket og indblik i ISA standard 200-299,
og vi gennemgår også ISQC 1, som dit kvalitetsstyringssystem skal
opdateres med.
tion. Hvad må du lave af dokumentation efter arbejdet er udført?
•Revisors ansvar vedr. besvigelser. Er det revisors ansvar at opdage
besvigelser? Hvordan vurderes risikoen og revisionsbeviserne?
•Overvejelser vedr. love og øvrig regulering. Hvilken lovgivning
kræves det, at revisor overvejer?
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblikket over ISA 200-299 og ISQC 1.
•Revisionsprotokol og kommunikation med øverste ledelse. Standarden omhandler nu tovejskommunikation.
•Kommunikation om mangler i intern kontrol til daglig og øverste
ledelse.
Godkendt efteruddannelse
•Pligter ved økonomiske forbrydelser og hvidvask.
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
Undervisningsmetode
Underviser
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
debat.
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant udvalg og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Dato, tid og sted
Målgruppe
12. september 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Roskilde.
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.
Pris
Forudsætninger
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Du reviderer klasse B selskaber.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
18
G r u n d l æ g g e n d e k r av / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
ISA 2 - Risici, væsentlighed
og effektiv planlægning
ISA
Uddannelsen
300-499
Hvordan skal du planlægge effektivt? Dokumentere revisionsmål?
Overskue de mange forskellige væsentlighedsniveauer? Dyk ned og udforsk ISA 300-499.
Vi gør teorien spiselig.
Revisionsstandarderne blev opdateret til ISAer med virkning for 2011
•De forskellige væsentlighedsniveauer revisor arbejder med, her-
regnskaberne. Der er bl.a. kommet nye krav til væsentlighed og katego-
under generelt ved revision, ved udførelse af revision, ved ulovlige
risering af fejlinformationer, ligesom kendskabet til virksomheden nu
lån, kundens forventninger, væsentlighed for rapportering af ikke-
skal beskrives en del mere specifikt.
korrigerede fejl osv.
•Kravene til planlægning af revisionen.
Dette kursus giver dig overblikket og indblik i ISA standard 300-499.
•Krav til virksomhedsbeskrivelser. Vi gennemgår en minimumsvirksomhedsbeskrivelse for et lille selskab.
•Forhold og begivenheder, der kan indikere risici for væsentlig fejlin-
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblikket over ISA 300-499.
formation.
•Den gentagede planlægningsproces.
•Revisionsmål. Revisor skal risikovurdere på revisionsmål, og dette
skal dokumenteres.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
Undervisningsmetode
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i
Underviser
debat.
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Dato, tid og sted
24. september 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Målgruppe
21. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.
Pris
Forudsætninger
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Du reviderer klasse B selskaber.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Kursusindhold
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Vi gennemgår bl.a.:
•Skal du planlægge før regnskabsåret er slut?
•Gennemgang af planlægningsnotater, der vil bestå eller dumpe ved
en kvalitetskontrol.
G r u n d l æ g g e n d e k r av / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
19
Isa 3 - revisionens udførelse
og revisionsbevis
ISA
Uddannelsen
500-599
Hvad skal du revidere? Hvordan udfører du det? Hvad er tilstrækkeligt bevis?
Dyk ned og udforsk ISA 500-599.
Revisionsstandarderne blev til ISAer for 2011 regnskaberne. Der er
bl.a. kommet mere specifikke krav til førstegangsrevisioner, revision af
regnskabsmæssige skøn ved dagsværdier, hvornår revisor konstaterer
fejl og klassifikation af fejl.
•Indhentelse af eksterne bekræftelser. Og hvad gør du, hvis du ikke
modtager svar?
•Revision af primobalancer, førstegangsrevision. Må/kan du stole på
tidligere revisors revision?
•Analytiske revisionshandlinger.
Dette kursus giver dig overblikket og indblik i ISA standard 500-599.
• Udtagelse af stikprøver.
Efter dette kan du indhente eget og tilstrækkeligt revisionsbevis.
•Regnskabsmæssige skøn og revision af dagsværdier.
•Revision af transaktioner med nærtstående parter. Skal du? Også
når de ikke oplyses i regnskabet? Og hvad med besvigelser?
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblikket over ISA 500-599 og kan
udføre en korrekt revision.
•Begivenheder efter regnskabsårets udløb. Hvor sent skal du revidere op til?
•Revision af fortsat drift, skriver du under på, at virksomheden
fortsætter?
•Krav om skriftlige udtalelser fra ledelsen. Vi samler kravene sam-
Godkendt efteruddannelse
men i en overskuelig form.
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
Undervisningsmetode
Underviser
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
debat.
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Dato, tid og sted
Målgruppe
24. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.
25. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
Forudsætninger
Pris
Du reviderer klasse B selskaber.
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Kursusindhold
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Vi gennemgår bl.a.:
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
•Hvad er revisionsbevis? Og hvornår er det tiltrækkeligt og egnet?
20
G r u n d l æ g g e n d e k r av / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
ISA
ISA 4 - Moder/datter
- regnskab og revision
Uddannelsen
600-999
Der er rig mulighed for at overse regnskabskrav ved
moder-/datterselskabsforhold. Skal du genoverveje regnskabspraksis?
Og hvad hvis døtre fravælger revision?
Du er revisor for både moder og datter og reviderer begge. Eller du er
Kursusindhold
revisor for moder, og datterselskabet har fravalgt revision. Eller dit
Kurset er en intensiv gennemgang af årsregnskabslovens regler for
moderselskab har udenlandske døtre eller døtre, der revideres af andre
datterselskaber og revisionsreglerne for moderselskaber. Herunder
danske revisorer. Hertil kommer 4 forskellige muligheder for den regn-
gennemgår vi:
skabsmæssige indregning af datterselskaber. Og så kunne revisionen
•Indregning af datter til kostpris, dagsværdi (2 metoder) og indre
af datter være udført som en udvidet gennemgang.
værdis metode.
•Kan moder være investeringsselskab?
På kurset gennemgår vi de regnskabsmæssige krav til moder/datter-
• Regnskabsmæssig behandling af sambeskatning.
selskabsforhold, og vi gennemgår ISA revisionskravene.
• Beskrivelser i anvendt regnskabspraksis.
• Elimineringer i indre værdi.
• Revisionsreglerne for moders datterselskaber. Vi vil komme ind på:
Mål & udbytte
•Revision af moder, når datter har fravalgt revision (hver af de 4
Efter kurset kan du aflægge og revidere moderselskabers
regnskabsmæssige indregningsmetoder), udenlandske døtre og
regnskaber i klasse B.
døtre, der revideres af andre danske revisorer.
• Udvidet gennemgang af moderselskab i klasse B.
Godkendt efteruddannelse
Undervisningsmetode
Kurset tæller 4 timer under ’Retlige krav og standarder’ og 4 timer
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.
under ’Revision og erklæringer’.
Kursusdeltagerne inddrages i debat.
Underviser
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
Dato, tid og sted
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
15. november 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Pris
Målgruppe
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Godkendte og ledende revisorer.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Forudsætninger
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Du har erfaring med aflæggelse og revision af årsrapporter for klasse
B, ligesom du har overblik over revisionsprocessen og revisionsstandarderne.
G r u n d l æ g g e n d e k r av / b l a n d e d e e ft e r u dd a n n e l s e s k at e g o r i e r
21
ISA 5 - Revisors erklæringer
ISA
Uddannelsen
700-799
Hvornår og hvordan tages forbehold og gives supplerende oplysninger?
Og hvilke øvrige krav er der til dine revisionspåtegninger?
Erklæringsbekendtgørelsen er ændret en del gange de senere år. Det
• Hvilken type konklusion kan og skal du afgive?
kan give lettere forvirring om, hvilke erklæringer du må afgive på hvad,
•Konkret formulering af forbehold, supplerende oplysning og modifi-
og hvad kravene er.
ceret konklusion.
•Udformning af påtegningen med/uden ledelsesberetning.
Derudover er revisionsstandarderne væsentligt ændret vedrørende
•Uddybninger i protokollen.
revisionspåtegninger i 2011, og de nye opstillingskrav giver forhøjet
Udvidet gennemgang
risiko for at komme til at overse kravene til formalia, begrundelser, de
•Hvornår skal du tage forbehold og give supplerende oplysninger?
nye konklusioner osv. Dette kursus giver dig overblikket.
Udformning af konklusionen og gennemgang af øvrige krav til
erklæringen.
•Konkret formulering af forbehold, supplerende oplysning og modifi-
Mål & udbytte
ceret konklusion.
Efter kurset har du overblik over de mest almindelige erklæ-
Review erklæringer
ringstyper, og du vil kunne udforme en korrekt erklæring med
•Hvornår skal du tage forbehold og give supplerende oplysninger?
korrekte forbehold og supplerende oplysninger.
Udformning af konklusionen og gennemgang af øvrige krav til
erklæringen.
•Konkret formulering af forbehold, supplerende oplysning og modifi-
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
ceret konklusion.
Assistanceerklæringer
•Hvilke muligheder har du for at modificere erklæringen? (der er
Underviser
muligheder).
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
Undervisningsmetode
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i
debat.
Målgruppe
Revisorer.
Dato, tid og sted
Forudsætninger
23. september 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Aarhus Vest.
Du reviderer klasse B selskaber.
30. september 2013 kl. 9.16.30 på Scandic i Hvidovre.
Kursusindhold
Pris
Dette er et kursus, hvor vi ser alt gennem revisors erklæringsbriller. Vi
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
gennemgår bl.a.:
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
•Revisionspåtegninger
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
• Hvornår skal du tage forbehold?
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
• Hvornår skal du give supplerende oplysninger?
22
G r u n d l æ g g e n d e k r av / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
Isa 7 - Udvidet gennemgang
og review
Ny standard om udvidet gennemgang og ny review standard 2400
Forudsætninger
for 2013 regnskabet. Laver du for meget eller for lidt, når du gennem-
Du arbejder med praktisk review.
ISA
Uddannelsen
2400
fører udvidet gennemgang og review? Hvad betyder forespørgsel og
analyse og andre yderligere og supplerende handlinger? Har du styr
Kursusindhold
på dokumentationen? Skal du indhente visse eksterne beviser? Skal
Vi gennemgår bl.a.:
kundeaftalen være skriftlig?
• Indledende krav til habilitet mv.
•Krav til kundeaftaler.
Klasse B selskaber (ca. 200.000 stk.) kan fra 1.1.2013 fremadrettet
•Planlægning og dokumentation af samme.
vælge at få revisionen udført som en udvidet gennemgang. Det stiller
• Praktisk vurdering af sandsynlighed for væsentlig fejlinformation.
krav til, at revisor kender reglerne til bunds. Hertil kommer rigtig mange
• Opgørelse af væsentlighed.
klasse A virksomheder, som får review erklæringer på regnskabet.
• Review handlinger, krav.
Men Revisortilsynet får også løbende mere fokus på udvidet gen-
• Krav om ’andre’, ’yderligere’ og ’supplerende’ handlinger.
nemgang og review, som bliver trykprøvet mindst hvert 6. år. Så revisor
• Forespørgsler og spørgeteknik.
skal balancere mellem altid at udføre tilstrækkelige handlinger samtidig
• Analytiske handlinger.
med, at det skal udføres så effektivt som muligt.
•Dokumentationskrav.
• Review erklæringen..
Hertil kommer, at en ny review standard ISRE 2400 gælder for 2013
•Forbehold
regnskaberne og indfører nye krav.
• Supplerende oplysninger.
• Ekstra krav til udvidet gennemgang.
• Forskelle mellem erklæringen ved review og udvidet gennemgang.
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over regler og krav ved review og
.
Undervisningsmetode
vil selvstændigt kunne gennemføre review på klasse A og B
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.
regnskaber.
Kursusdeltagernes erfaringer bliver inddraget i stort omfang på dette
kursus.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
Dato, tid og sted
29. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
Underviser
1. november 2013 kl. 9.16.30 på Scandic i Aarhus Vest.
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
Pris
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Målgruppe
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Revisorer.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
G r u n d l æ g g e n d e k r av / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
23
ISA 10 - assistance, muligheder
og risici - Nye 2013 regler
Vi oplever en kraftig drejning over mod assistanceerklæringer. Også her
ISA
Uddannelsen
4410
• Krav til revisors kontrol af regnskab.
er der krav til udførelse og dokumentation, ligesom det kan gå galt med
• Udformning af erklæringen.
erklæringen. Nye regler fra 1.7.2013.
• Assistance og sort arbejde.
Rigtig mange revisorer laver nu assistanceopgaver i stedet for review
• Omfanget af kvalitetsstyring.
• Ledelsens regnskabserklæring.
og revision. Dels for at slippe for kvalitetskontrollen, dels for at få
• Faglig kompetence og fornøden omhu.
priserne ned. Men hvad er kravene egentlig?
• Nye krav til virksomhedsbeskrivelse.
• Må selskaber vælge assistance?
Dette er kurset for dig, som ønsker at vide alt om assistance. Vi gennemgår den nye assistancestandards krav, muligheder og risici.
• Kan man indklages for Revisornævnet?
• Dækker forsikringen?
• Krav om etiske regler.
• Planlægning af opgaven.
Mål & udbytte
• Er der krav om kundeaftaler?
Efter kurset har du fuldt overblik over ISRS 4410 og alle krav
• Skal du være uafhængig? Og hvornår?
ved assistanceopgaver, og du kan opsætte og vedligeholde
• Er der krav ved revisorskift?
jeres systemer på kontoret.
• Assistanceopgaver ved bogføringsbalancer og perioderegnskaber.
•Assistancearbejde på interne regnskaber og skatteopgørelser.
• Krav til rapportering til ledelsen.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
Undervisningsmetode
Undervisningen sker som en kombination af indlæg, diskussioner og
Underviser
praktiske eksempler.
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Dato, tid og sted
25. september 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Roskilde.
Målgruppe
30. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Revisorer.
Pris
Forudsætninger
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Årsregnskabslovens klasse A og B og overblik over erklæringer.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Kursusindhold
Med udgangspunkt i krav i lovgivningen og revisionsstandarderne gennemgår vi muligheder og risici. Vi gennemgår bl.a.:
• Krav til dokumentation.
• Krav til kopi af kundemateriale.
24
G r u n d l æ g g e n d e k r av / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Regnskab klasse B - Advanced
Kravene til nedskrivning på aktiver? Hvad skal indregnes til amortiseret kostpris? Og hvordan beregner du det? Hvordan retter du en fejl i
regnskabet fra sidste år? Kan du slippe for at oplyse det?
•Amortiseret kostpris, beregning og indregning, krav til beskrivelse i
anvendt regnskabspraksis.
•Indregning af ejendomme og praktisk opgørelse af dagsværdi.
•Opskrivninger og værdireguleringer, regulering af udskudt skat,
Du laver masser af regnskaber for klasse B. Men hvordan er det nu med
de vanskelige poster og begreber?
efterfølgende indregning af avancer og tab.
•Nedskrivning til genindvindingsværdi. Krav, men hvordan gør du?
•Igangværende arbejder, når der ikke er sagsstyring i virksomheden.
Dette kursus tager fat på de områder i regnskabsreglerne som reviso-
•Opskrivninger på varelager og igangværende arbejder.
rer finder besværlige og vanskelige i praksis. Og vi retter i fællesskab
•Korrektion af afskrivninger.
klassiske fejl og ser effekten i regnskaberne.
•Indregning og afskrivning på ejendomme til kostpris.
•Datterselskaber, 4 metoder til indregning.
•Tekstnoter, herunder usikkerhed om indregning af væsentlige
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over de vanskelige poster i
regnskabet.
poster.
•Vi ser eksempler på ”umulige” regnskaber, der er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Undervisningsmetode
Godkendt efteruddannelse
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Retlige krav og standarder’.
Kursusdeltagerne inddrages i debat.
Underviser
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
Dato, tid og sted
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
5. december 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Pris
Målgruppe
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Forudsætninger
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Du udarbejder årsrapporter i klasse B.
Kursusindhold
Vi går i dybden med de vanskelige poster (der må påregnes nogle dobbeltgængere fra kurset Årsrapport klasse B). Vi gennemgår bl.a.:
•Ændring i anvendt regnskabspraksis, opgave og eksempel.
G r u n d l æ g g e n d e k r av / r e t l i g e k r av o g s ta n d a r d e r
25
Revisors selskabslov
Har du overblikket over dine pligter i forbindelse med selskabsloven?
Og rådgiver du dine kunder om de mange muligheder selskabsloven giver?
Loven ændres også i 2013.
Vi fik ny selskabslov i 3 faser, som trådte i kraft delvist i 2010 og
Kursusindhold
delvist i 2011 (enkelte dele er ikke trådt i kraft endnu). Men hvordan
Vi lægger hovedvægten på kravene til revisors handlinger og arbejde
påvirker det revisors hverdag?
med selskabsloven. Vi gennemgår bl.a.:
• Mulighed for at undlade vurderingsberetning.
Dette kursus er ikke en udtømmende gennemgang af selskabsloven.
• Mulighed for delvis indbetaling af selskabskapital.
Vi gennemgår de forhold, som er relevante for revisorer og revisors
• Mulighed for at købe egne kapitalandele, også i ApS.
hverdag og byder på et overblik over risici og muligheder.
• Mulighed for udlån og sikkerhedsstillelse til selvfinansiering.
• Ledelsens pligter til formalia og revisors kontrolpligt.
• Opdaterede pligter ved tabt kapital.
Mål & udbytte
• Principper for vedtægter contra ejeraftaler.
Efter kurset har du overblik over selskabslovens krav til
• Hvornår kan ledelsen straffes (krav om supplerende oplysninger)?
revisors arbejde og handlinger.
• Krav ved revisorskifte.
• Arbejde ved vurderingsberetninger og åbningsbalancer.
• Generalforsamling, indkaldelse, obligatoriske punkter og referatet.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Retlige krav og standarder’.
•Skal ledelsen mødes for at tage beslutninger og krav om dokumentation?
• Anmeldelsesfrister, og hvad hvis de ikke overholdes?
Underviser
• Kan revisor være dirigent?
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
• Ulovlige lån og udlån mellem selskaber.
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Undervisningsmetode
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.
Målgruppe
Kursusdeltagerne inddrages i debat.
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere med stor regnskabserfaring.
Dato, tid og sted
Forudsætninger
25. november 2013 kl. 9-16.30 på Hotel Legoland i Billund.
Du udarbejder årsrapporter og rådgiver kunder.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
26
G r u n d l æ g g e n d e k r av / r e t l i g e k r av o g s ta n d a r d e r
Kvalitetsstyring i praksis
for SMV
Her får du gennemgang af arbejdsplanen og revisionsbeviser for en
Kursusindhold
ganske almindelig lille klasse B virksomhed. Gennem dialog drøftes til-
Vi gennemgår bl.a.:
og fravalg af handlinger, og du får overblikket over krav til dokumenta-
• Sager, som udtages til kontrol. Hvor ligger risikoen?
tionen.
•Oprettelse og udfyldelse af arbejdsplan på en konkret revisionsopgave. Herunder:
Nogle laver for meget og kan hente noget ved at lave de rigtige ting.
Og andre laver for lidt og vil blive indhentet af fortiden, når kontrollen
kommer på besøg.
•Hvorfor – en kort gennemgang af selve grundlaget (henvisning
til ISAer).
•Habilitet og kundevurdering.
• Generel risikovurdering.
Dette kursus hjælper dig til hvilke revisionshandlinger, der skal udføres
• Væsentlighed, hvordan og hvorfor.
og hvilken dokumentation, der skal være.
• Udvælgelse af revisionsområder.
•Hvad skal tilvælges og kan fravælges i arbejdsplanen? Hvad er
Vi gennemgår en faktisk revisionssag, opretter og gennemgår arbejdsplanen.
uvæsentligt?
• Dokumentation af planlægning.
• Dokumentation af udført arbejde.
• Beskrivelse – hvor meget.
Mål & udbytte
• Del-, område- og samlet konklusion.
Efter kurset vil du kunne skelne mellem, hvad der SKAL være,
• Modificeret påtegning/erklæring.
og hvad der er rart at have. Du vil kunne oprette og gennem-
• Forhold til omtale i revisionsprotokol.
løbe arbejdsplaner og sikre nødvendig dokumentation.
• Ting der skal ”overføres” til næste år.
Undervisningsmetode
Godkendt efteruddannelse
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
Kursusdeltagernes erfaringer bliver inddraget i stort omfang på dette
kursus.
Underviser
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
Dato, tid og sted
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
29. november 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
2. december 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Aarhus Vest.
Målgruppe
Revisorer.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Forudsætninger
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Overblik over regnskab og økonomi.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
G r u n d l æ g g e n d e k r av / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
27
Revision af kriseramt virksomhed
Konkurser er på et højt niveau, og krisen stiller Offentlighedens Tillidsrepræsentant i et nyt
lys. Fortsætter tendensen i 2013? Og hvad er kravene til dig som revisor?
Du skal være mere påpasselig i din revision af selskaber. Du skal vide
Kursusindhold
hvor du skal sætte ind, og dine arbejdspapirer er samtidig under pres
På dette kursus ser vi alt gennem revisors risikobriller. Vi gennemgår
fra Revisortilsynet, når det kommer til krisetid.
bl.a.:
•Indikatorer for om en virksomhed kan være i krise og indikatorer for
Dette kursus hjælper dig til at sætte ind de rigtige steder og giver dig
fortsat drift.
et overblik over regnskabskravene for virksomheder i krise. Derudover
• Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation.
gør det dig i stand til at vurdere krisetegn og tilpasse din revisionsplan
•Revision af dagsværdier, herunder ejendomme.
til virksomheder, der viser krisetegn. Ofte skal du skrive forbehold og
•Revision af skønsmæssige poster, f.eks. varelager, igangværende
supplerende oplysninger om krisetiden. Vi giver dig overblikket.
arbejder, goodwill.
•Særlige regnskabsmæssige krav til going concern, usikkerheder om
fortsat drift og måling af enkeltaktiver.
Mål & udbytte
• Revision af efterfølgende begivenheder.
Efter kurset har du overblik over revision af virksomheder,
•Dokumentationskrav for fortsat drift.
som kan være i krise. Du vil være i stand til at revidere de
•Krav til forbehold. Udformning og specifikation i protokollen.
rigtige steder og udforme en korrekt erklæring.
•Krav til supplerende oplysninger, herunder formulering og placering.
• Hvad kigger kvalitetskontrollanterne efter?
Godkendt efteruddannelse
Undervisningsmetode
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages
i debat.
Underviser
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
Dato, tid og sted
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
21. november 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
16. december 2013 kl. 9.-16.30 på Scandic i Aarhus Vest.
Målgruppe
Erfarne revisorer.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Forudsætninger
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Du reviderer klasse B selskaber.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
28
G r u n d l æ g g e n d e k r av / R e v i s i o n o g e r k l æ r i n g e r
Aktuel Skat
Der vedtages til stadighed nye skattelove, som det er vigtigt at være
•Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring
opmærksom på. Hvert år kommer der en mængde nye afgørelser, der
af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven
præciserer og ændrer praksis inden for skatteretten. Også SKAT udste-
med flere love. (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af
der løbende nye regler (bekendtgørelser og styresignaler).
elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst,
forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget) Lov nr. 1395 af 23. december 2012.
Mål og udbytte
•Forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om
Som rådgiver, der arbejder med skatteretlige problemstil-
elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til
linger, herunder især revisorer, er det vigtigt, at du er fuldt
solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energianlæg m.v.)
opdateret på relevant nyt inden for skatterettens område.
Formålet med kurset er at sikre en sådan opdatering.
- Lov nr. 1390 af 23. december 2012.
•Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. (Udvidet
tredjepartsindberetning af finansielle produkter mv. – øget efterrettelighed – del 2).
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 lektioner i kategorien ’Direkte og indirekte skatter’.
•Ændring af skatteforvaltningsloven (­ Ændring af klagestrukturen på
skatteområdet). Forslaget vedrører en modernisering af klagesystemet på Skatteministeriets område. Formålet med forslaget er at
Undervisere
Torben Bagge, advokat (H), partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christi-
skabe en mere effektiv struktur med fortsat høj kvalitet i klagebehandlingen.
ansen, og er leder af firmaets skatteproces-afdeling, der p.t. består af
Vi omtaler tillige udvalgt ny praksis og udvalgte nye styresignaler og
14 jurister. Torben er forfatter til en række artikler, primært offentlig-
bekendtgørelser fra SKAT og nogle af SKATs aktuelle indsatsområder.
gjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er medlem af Danske Advokaters Ekspertudvalg og bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater.
Endelig gennemgår vi et eller to relevante temaer, der udvælges
Han er ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet,
umiddelbart før kurset. Emnerne vælges i forhold til, hvad der er mest
ligesom han er fast underviser på Master i SKAT.
aktuelt at gennemgå, henset til, hvor SKAT aktuelt retter forespørgsler
og sager.
Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Jørgen har bl.a. tidligere været ansat
Undervisningsmetode
i Foreningen Regsistrerede Revisorers skatteafdeling. Er medlem af
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i
Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Skatteudvalg og har en
debat.
meget betydelig undervisningserfaring.
Forudsætninger
Målgruppe
Du skal kende skattelovgivningen.
Revisorer og ledende medarbejdere.
Kursusindhold
Dato, tid og sted
På kurset gennemgår vi den nye skattelovgivning, ligesom kommende
8. januar 2014 kl. 9-16.30 på Hotel Legoland i Billund.
lov initiativer omtales. I skrivende stund er der følgende love, der vil
10. januar 2014 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
blive gennemgået:
•Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømnings-selskaber og
ledelsens sæde - Lov nr. 1254 af 18. december 2012.
•Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeak-
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
tier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
- Lov nr. 1255 af 18. december 2012.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
•Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af
lønsum mv., afskrivningsloven og forskellige andre love
- Lov nr. 1394 af 23. december 2012 .
G r u n d l æ g g e n d e k r av / s k at
29
Håndtering af skattesager
Håndtering af skattesager og henvendelser fra SKAT, herunder bindende svar, omgørelse,
selvangivelsesomvalg, skatteforbehold, syn og skøn – alt set med praktikerens øjne.
I praksis gælder det om at undgå tvister med SKAT, og hvis de opstår, at
Målgruppe
man opnår det bedst mulige resultat. Udfaldet af en dialog og en even-
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.
tuel tvist med SKAT er meget afhængig af, hvordan den håndteres,
herunder særligt hvilke oplysninger man starter med at give til SKAT.
Kursusindhold
I forbindelse med kurset vil bl.a. følgende emner blive gennemgået:
•Håndtering af henvendelser fra SKAT – hvad er det klogt at sige og
Mål & udbytte
udlevere til SKAT?
Kurset vil grundlæggende anskue problemstillingerne med
•Overordnet om håndtering af skatte- og afgiftssager.
praktikerens øjne. Kurset henvender sig derfor primært til
•Fastlæggelse af strategien i skatte- og afgiftssager.
personer - særligt revisorer - som rådgiver for andre og i
•Hensyn, der med vægt taler for at føre en sag; også selvom selve
praksis har kontakt med SKAT eller risikerer at blive involveret i en tvist med SKAT.
skattesagen måske ikke kan vindes.
•Hvor skal ”slaget” slås?
•Bevis i skattesager, herunder om mulighederne for syn og skøn.
• Procesøkonomi, herunder reglerne om omkostningsdækning.
På kurset vil der blive fokuseret på, hvordan man i praksis bør agere,
når man får henvendelser fra SKAT. Vi ser på vigtigheden af, at man
•Skal man søge henstand eller betale skatte- eller afgiftskravet,
herunder reglerne om henstand.
allerede ved modtagelsen af den første henvendelse fra SKAT sørger
•Fordele og ulemper ved at afvente afgørelse i tilsvarende sag.
for at få fastlagt en hensigtsmæssig strategi for, hvordan den mulige
•Mulighederne for omgørelse og selvangivelsesomvalg – relevant,
tvist med SKAT skal håndteres.
hvis man ikke ønsker at føre sag eller sagen er tabt.
•Kan man forbedre sine muligheder for efterfølgende adgang til
På kurset vil mulighederne for at ”fortryde” med skattemæssig virkning
tillige blive gennemgået, Det kan være relevant i tilfælde, hvor man ikke
omgørelse, herunder reglerne om skatteforbehold.
• Forebyggelse af skattesager, herunder reglerne for bindende svar.
ønsker en tvist med SKAT, eller hvis man har tabt tvisten med SKAT.
Undervisningsmetode
Godkendt efteruddannelse
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Direkte og indirekte skatter’.
debat.
Undervisere
Torben Bagge, advokat (H), partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christi-
Dato, tid og sted
ansen siden 2001 og leder af firmaets skatteproces-afdeling, der p.t.
12. november 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
består af 14 jurister. Torben er forfatter til en række artikler, primært
10. december 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er medlem af Danske
Advokaters Ekspertudvalg og bestyrelsen for Danmarks Skattead-
Pris
vokater. Han er ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen siden 2010. Jørgen har bl.a. tidligere været
ansat i Foreningen Regsistrerede Revisorer i Skatteafdelingen. Jørgen
er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Skatteudvalg og har en meget betydelig undervisningserfaring fra tidligere og
nuværende job.
30
G r u n d l æ g g e n d e k r av / s k at
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Flyt skolebænken til Rhodos
Flyt skolebænken sydpå og skærp dine kompetencer
med en 40 timers undervisningsuge på Rhodos.
Godkendt efteruddannelse
Vi tilbyder dig et praktisk orienteret og anvendeligt undervisningsforløb. Med Fakta Udland optjener du 40 godkendte efteruddannelsestimer: 12,5 time i ’Revision og erklæringer’, 12,5 time i ’Retlige krav og
standarder’ og 15 timer i ’Direkte og indirekte skatter’.
Undervisere
Diana Mønniche. Momskonsulent hos BDO.
Diana har i mange år været beskæftiget med revision af moms og
afgifter. Rådgivning omkring moms- og afgiftsmæssige forhold,
herunder koblingen til de særlige regler om momskompensation
for uddannelsesinstitutioner og momsudligningsordningen.
Dianas branchespeciale er i moms og afgifter for uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner,
den finansielle sektor og den momsmæssige behandling af fast
ejendom.
”Momsområdet er ofte et væsentligt overset område, hvor der
faktisk er mange penge at spare og hente for revisors kunder. Så
jeg glæder mig til at bidrage til konkret viden og med tips til, hvor
revisor efter kurserne kan gå ud og tjene penge til kunden”.
Bjarne Aalbæk. Registeret revisor hos Actis Revisorer a/s.
Nicolai B. Sørensen. Skatteadvokat hos Rønne & Lundgren
Bjarne har beskæftiget sig med regnskab, revision, erklæringer,
Nicolai er advokat, og fører skattesager i R&L i byret og landsret.
revisorlovgivning mv. i 20 år. Derudover eksaminerer Bjarne de
Derudover fører Nicolai sager for forsikringsselskaberne for og
nye revisorer, er kvalitetskontrollant for Revisortilsynet og driver
imod godkendte revisorer, så her er en kæmpe kapacitet, som kan
Faglig Afdeling, som laver intern kontrol, værktøjer, hotline,
berige os med risici ved skattesager og rådgivningssager.
rådgivning og nyheder til revisionsbranchen.
”Jeg har længe ønsket at dele mine erfaringer fra skattesager
”På udlandskurserne er der en fantastisk stemning, som gør
med revisorer, for der er meget god læring af dem. Og så bliver
indlæringen bedre. Kursisterne deltager mere aktivt i kurserne, og
det spændende, hvordan revisorerne reagerer, når jeg fortæller
jeg ser frem til at have den gode dialog på kurserne, ligesom jeg
hvordan der føres straffesager mod revisor.”
glæder mig til at lave opgaverne som revisorerne skal løse."
fortsættes næste side >>>
Fa k ta u d l a n d
31
Kursusindhold i overskrifter
Afrejse og hjemkomst
• Regnskab i klasse B
Vi forventer at kunne tilbyde følgende flytider:
• Regnskab med vanskelige poster
(Flytider følger hurtigst muligt)
• Udvalgte emner i selskabsloven
Afrejse fra Billund lørdag den 5. oktober 2013 kl. 07.00
• Udvidet gennemgang
Afrejse fra Rhodos lørdag den 12. oktober 2013 kl. 12.40
• Aktuel revision, herunder assistancestandard
Afrejse fra Kastrup lørdag den 5. oktober 2013 kl. 07.45
• Aktuel moms
Afrejse fra Rhodos lørdag den 12. oktober 2013 kl. 13.15
• Skattesager med og mod revisor
Endelige afrejse- og ankomsttider fremgår af billetten.
Undervisningsprogram
Sådan melder du dig til
På ankomstdagen (lørdag) og afrejsedagen (lørdag) er der ingen
Du kan tilmelde dig på www.faktakurser.dk eller ved at
undervisning. Torsdag og fredag er fridage. Der bliver arrangeret fælles
kontakte Lone Kornmaaler på [email protected] eller
middag søndag og fredag aften.
tlf. 7010 7019.
Søndag:
Tilmeldingsfrist
Kl. 8-13
Bjarne Aalbæk: Regnskab klasse B.
Kl. 13-16
Pause
Kl. 16-19Bjarne Aalbæk: Regnskab klasse B + Regnskab med vanAften
1. juli 2013. Vi anbefaler dog hurtig tilmelding!
Sådan bor du
skelige poster
Du skal bo på Grand Hotel - Luksushotel med All Inclusive. Du kan
Fælles middag
dase ved poolen eller på stranden; du kan gå på opdagelse i de smalle
brostensbelagte gader i Rhodos’ gamle bydel, eller hvad med at nyde
Mandag:
delikate græske specialiteter på en af de indbydende restauranter i
Kl. 8-13Bjarne Aalbæk: Udvalgte emner fra selskabsloven + Udvi-
byen en enkelt aften. Vil du ud om aftenen, er her både barer, natklub-
det gennemgang
ber og et kasino. På Grand Hotel kan du nyde de dejlige omgivelser med
Kl. 13-16
Pause
alle måltider og drikkevarer inkluderet.
Kl. 16-19
Bjarne Aalbæk: Udvidet gennemgang
Grand Hotel er helt igennem pragtfuldt, og beliggenheden i den vest-
Tirsdag:
lige del af Rhodos er helt i top. På Grand Hotel er der flere fine barer og
Kl. 8-13Bjarne Aalbæk: Aktuel revision, herunder ny
lækre restauranter både en international, en italiensk og en kinesisk.
assistancestandard 4410 (gælder fra 1.7.2013)
Poolbaren serverer også en let frokost. Kl. 13-16
Pause
Kl. 16-19
Diana Mønniche: Aktuel moms
Priser
Kursist i enkeltværelse: 17.295 kr.
Onsdag:
Kl. 9-13
Kursist i delt dobbeltværelse: 17.195 kr. pr. kursist
Diana Mønniche: Aktuel moms
Nicolai B. Sørensen: Skattesager med og mod
revisorer
Betalingsbetingelser
Kl. 13-16
1.200 kr. pr. person indbetales ca. 10 dage efter modtagelsen af billet-
Pause
Kl. 16-19Nicolai B. Sørensen: Skattesager med og mod
ten. Beløbet opkræves af Bravo Tours. Restbeløbet skal betales senest
revisor
60 dage før afrejse.
Undervisningsmetode
Forsikring
Du får et praktisk orienteret undervisningsforløb, der hver dag byder på
Du kan tegne en erhvervsforsikring gennem Bravo Tours, der samarbej-
ny, aktuel og relevant viden. Der er indlagt debat og cases, og du bliver
der med Gouda. Den koster 496 kr. om ugen.
en del af et aktivt undervisningsforløb.
32
Kursist med ægtefælle i delt dobbeltværelse: 25.495 kr.
Fa k ta u d l a n d
Aktuel moms
Kurset indeholder en praktisk gennemgang
af aktuelt stof inden for moms- og afgiftsområdet.
• Opstramninger ved handel med udlandet.
Mål & udbytte
•SKAT har strammet op på praksis og intensiveret kontrolindsatsen.
På kurset får deltagerne en fyldig opdatering af deres viden
• Hvilke krav gælder ved handel med udlandet.
på moms- og afgiftsområdet. Den praktiske indgangsvinkel
•EU-handel.
vil sætte deltagerne i stand til at håndtere ændringerne
• Handel med lande uden for EU.
optimalt i forhold til egen virksomhed, kunder og andre
• Opdatering på handel med fast ejendom.
samarbejdspartnere.
• Gennemgang af nyeste domme og afgørelser.
• Gennemgang af enkeltafgørelser på momsområdet.
•Afgifter.
Godkendt efteruddannelse
8 timer under kategorien ’Direkte og indirekte skat’.
•De seneste mange ændringer har givet almindelig usikkerhed om
omfanget af godtgørelse, herunder den særlige godtgørelse for elvarme mv. Vi forsøger at give et samlet overblik. Herudover sættes
Underviser
fokus på:
Søren Engers Pedersen, momsdirektør i Timetax A/S. Søren har 20 års
•Forsyningssikkerhedsafgiften.
erfaring i arbejdet med moms og afgifter. Herudover er han forfatter
• Nye afgørelser, domme mv.
til Momsmanualerne og til Moms 1-4, som er fagbøger/undervisnings-
•Nye afgifter eller væsentlige ændringer i gældende afgiftslovgiv-
bøger om moms. Han er hyppigt anvendt som underviser for reviso-
ning.
rer, offentlige virksomheder m.fl., ligesom han er fagkoordinator og
underviser på CBS.
Undervisningsmetode
Dialogbaseret undervisning.
Målgruppe
Kurset henvender sig til revisorer, rådgivere, regnskabs- og økonomi-
Forudsætninger
chefer, som har behov for et fyldigt overblik over ændringer i moms- og
Kendskab til og praktisk erfaring med moms/afgifter.
afgiftslovgivning, -praksis mv.
Kursusindhold
Dato, tid og sted
Det endelige indhold af kurset fastlægges først umiddelbart inden kur-
6. december 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
set afvikles, så deltagerne sikres den højest mulige grad af aktualitet
og relevans.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Regeringens vækstpakke
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
•Den bebudede vækstpakke kan føre til markante ændringer i moms-
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
og afgiftslovgivningen. Hvis den vedtages, bliver ændringerne i
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
hotelmoms mv. et centralt tema for kurset.
moms
33
Momslovens muligheder og faldgruber
På dette kursus sætter vi fokus på en række områder, der traditionelt volder problemer,
og hvor mange virksomheder ikke udnytter mulighederne optimalt.
•Personbiler.
Mål & udbytte
• Køb eller leasing?
Kurset har til formål at give deltagerne en praktisk og
K ørsel i udlandet, hvornår kan registreringsafgiften undgås?
•
anvendelig viden om forhold i momsloven. Forhold, som
Registreringsforhold.
ofte bevirker, at der betales for lidt eller for meget i moms.
• Delregistrering for eksportvirksomheder.
Kursisterne sættes i stand til at tage proaktivt fat i forhold
• Fællesregistrering, hvornår er det en fordel?
til deres kunder, og på den måde sikre, at momslovens regler
• Sektorisk opdeling, krav eller mulighed?
anvendes optimalt.
Handel med brugte varer, herunder brugte biler.
•Køb af brugt bil i udlandet. Hvordan er den korrekte håndtering, og
hvad kan forhandleren selv gøre?
Godkendt efteruddannelse
•Salg af brugte biler til udlandet – refusion af registreringsafgift.
8 timer under kategorien ’Direkte og indirekte skatter’.
•Handel med andre varer – hvornår kan ”samlemetoden” anvendes,
Underviser
Handel med udlandet.
Søren Engers Pedersen, Momsdirektør i Timetax A/S. Søren har 20 års
•Hvordan ”beskytter” en virksomhed sig selv, når den handler med
og hvordan gøres det praktisk?
erfaring i arbejdet med moms og afgifter. Herudover er han forfatter
til Momsmanualerne og til Moms 1-4, som er fagbøger/undervisningsbøger om moms. Han er hyppigt anvendt som underviser for revisorer, offentlige virksomheder m.fl., ligesom han er fagkoordinator og
underviser på CBS.
udlandet, så momskrav undgås?
•Grænsehandel – virksomheder, som køber afgiftspligtige varer
i udlandet, skal betale moms og afgifter. Det kan blive dyrt, hvis
reglerne ikke følges.
Aktuelt.
•Dette punkt vil indeholde en kort orientering om aktuelle forhold,
Målgruppe
som falder i tråd med kursets øvrige indhold.
Revisorer og regnskabsfolk, som har nogle års praktisk erfaring med
moms.
Undervisningsmetode
Dialogbaseret undervisning.
Kursusindhold
Undervisningen vil med udgangspunkt i udvalgte cases være baseret
Forudsætninger
på en praktisk gennemgang af regler, muligheder og faldgruber. På
Grundlæggende kendskab til moms.
kurset gennemgår vi bl.a.:
Reklame eller repræsentation.
•Kundearrangementer.
Dato, tid og sted
• Markering af mærkedage.
5. november 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
• Bespisning af forretningsforbindelse mv.
7. november 2013 kl. 9.16.30 på Hotel Legoland i Billund.
• Kan underholdning have en reklameværdi?
Personaleomkostninger.
Pris
• Forudsætninger for fradragsret generelt.
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
• Fradragsret – udvalgte omkostninger.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
•Personalearrangementer.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
• Deltagelse i kurser, konferencer o.l.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Kørsel.
•Selvstændige erhvervsdrivende – momsfradrag for drift af varebil.
•Hvordan sondres mellem specialindrettede varebiler, mandskabsvogne og almindelige varebiler?
34
moms
Beskatning
af finansielle kontrakter
Det bliver stadig mere og mere udbredt at anvende afledte finansielle
Målgruppe
instrumenter, f.eks. terminskontrakter, optioner og swaps. Efterhånden
Revisorer og rådgivere, der har klienter, som anvender finansielle
findes de inden for alle brancher og i mange både små og større virk-
kontrakter eller som ønsker kendskab til de skatteregler, der regulerer
somheder. Som revisor må du derfor have kendskab til de skatteregler,
beskatningen af finansielle kontrakter.
som regulerer beskatningen af kontrakterne.
Kursusindhold
Vi gennemgår beskatningen af de finansielle kontrakter med udgangsMål & udbytte
punkt i skattelovgivningen og konkrete eksempler. Vi ser bl.a. på:
Med gennemgangen af regler og praksis om finansielle
•Hvilke kontrakter er omfattet af kursgevinstlovens regler om finan-
kontrakter får du et solidt kendskab til beskatningen af finansielle kontrakter. Særligt, hvornår der skal anvendes hhv.
et lagerprincip eller et realisationsprincip. Du bliver fortrolig
sielle kontrakter?
•Hvilke kontrakter er ikke omfattet af kursgevinstlovens regler, og
hvilke regler finder så anvendelse?
med metoderne for opgørelse af gevinst og tab på finansielle
• Konkrete kontrakter og vurdering af de relevante oplysninger.
kontrakter. De særlige regler for aktiebaserede finansielle
• Hvordan opgøres gevinst og tab efter et lagerprincip?
kontrakter behandles. Efter kurset er din viden opdateret om
• Hvilke kontrakter skal realisationsbeskattes?
den seneste praksis på området, herunder bl.a. om beskat-
•Hvilke oplysninger har vi behov for, for at kunne opgøre korrekte
ningen af swaps, optioner og terminskontrakter for både
selskaber, personligt erhvervsdrivende og privatpersoner.
gevinster og tab?
• Muligheder for skattemæssig optimering?
Undervisningsmetode
Godkendt efteruddannelse
En kombination af indlæg, diskussion og praktiske eksempler.
Kurset tæller 8 timer under kategorien ’Direkte og indirekte skatter’.
Forudsætninger
Undervisere
Du har gerne et grundlæggende kendskab til finansielle kontrakter,
Jakob Lyngsie Jacobsen, international skattespecialist, Danske Bank In-
herunder hvordan du behandler kontrakterne rent regnskabsmæssigt.
ternational (Luxembourg). Har tidligere været ansat hos Danske Capital
(Danske Bank A/S), Ernst & Young og København Selskabsbeskatning.
Er uddannet cand. merc. jur. fra Aarhus Universitet.
Dato, tid og sted
4. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
Lars Brinch Jørgensen, chefkonsulent i Tax, Danske Capital (Danske
10. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Hotel Legoland, Billund.
Bank A/S), hvor han arbejder med beskatning af finansielle instrumenter og generel beskatning. Har tidligere været ansat i Danske
Pris
Markets og har 15 års praktisk erfaring med finansielle instrumenter. Er
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
uddannet cand. jur. fra København Universitet og HD i finansiering og
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Kreditvæsen fra CBS.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
s k at
35
Generationsskifte
af erhvervsvirksomheder
i levende live og ved død
På dette kursus gennemgår vi successionsmulighederne i dansk skat-
Følgende bliver gennemgået:
teret i tilknytning til generationsskifte i levende live og ved død. Du vil
Generelt
kunne opgøre og beregne gevinster og udskudt skat ved virksomheds-
• Definitioner og afgrænsning.
overdragelse.
• Subjektive og objektive betingelser.
• Principper og metoder.
Dette kursus udbydes i samarbejde med Revitax A/S – Skatte- og
• Værdiansættelsescirkulæret fra 1982.
momsrådgivning.
• Beregning af formueskattekursen på unoterede aktier/anparter.
• Finansiering med løbende ydelser.
• Beregning af udskudt skat og passivposter.
Mål & udbytte
•Pengetanksreglen.
Efter kurset har du overblik over de særlige regler i kildeskatteloven, aktieavancebeskatningsloven og dødsboskat-
Generationsskifte i levende live
teloven, som regulerer successionsmulighederne i dansk
• Familiesuccession, medarbejdersuccession og samleversuccession.
skatteret. Du har overblik over mulighederne for overdra-
• Aktiver og passiver i personlige virksomheder.
gelse af virksomheder med skattemæssig succession og kan
• Virksomhedsordningen (konto for opsparet overskud).
opgøre og beregne gevinster, passivposter og udskudt skat
• Virksomheder i aktie- og anpartsselskaber.
ved virksomhedsoverdragelse med succession i levende live
og ved død.
Generationsskifte ved død
•Dødsbosuccession.
• Succession for ægtefælle, samlever, arvinger og legatarer.
Godkendt efteruddannelse
• Aktiver og passiver i personlige virksomheder.
Dette kursus tæller i alt 8 lektioner i kategorien ’Direkte og indirekte
• Virksomhedsordningen (konto for opsparet overskud).
skatter’.
• Virksomheder i aktie- og anpartsselskaber.
Underviser
Undervisningsmetode
Ole Aagesen, Tax Partner i Revitax A/S og lektor i skatteret på CBS
Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.
Copenhagen Business School.
Målgruppe
Dato, tid og sted
Revisorer, advokater og rådgivere med kendskab til skatteret, som
3. december 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Aarhus.
har brug for overblik og detaljer om de komplicerede skatteretlige
udfordringer, der kommer i spil ved generationsskifte af personlige virk-
Pris
somheder og virksomheder i selskabsform med succession i levende
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
live og ved død.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Kursusindhold
Kursisterne får en intensiv gennemgang af successionsmulighederne
ved overdragelse af personlige virksomheder og aktie/anpartsselskabsvirksomheder med skattemæssig succession i levende live og ved
død.
36
s k at
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Virksomhedsomdannelse
og aktieombytning
På dette kursus gennemgår vi skattepligtig og skattefri virksomheds-
Skattefri virksomhedsomdannelse
omdannelse og aktieombytning. Du får indgående kendskab til fordele
• Selskabets succession i virksomhedens aktiver og passiver.
og ulemper ved at drive virksomhed i selskabsform og kan udarbejde
•Stifterens vederlæggelse med aktier/anparter (opgørelse af aktier-
skatteretlige analyser, beregninger og opgørelser, som knytter sig til
virksomhedsomdannelse og aktieombygning.
nes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum).
• Stiftelse med ikke-indbetalt selskabskapital.
• Værdiansættelse af virksomheden, herunder beregning af goodwill.
Dette kursus udbydes i samarbejde med Revitax A/S – Skatte- og
• Beregning af udskudt skat.
momsrådgivning.
•De almindelige omdannelsesregler og særlige værnsregler i
virksomhedsskatteloven ved skattefri virksomhedsomdannelse,
herunder udligning af negativ indskudskonto.
Mål & udbytte
• Omdannelse af interessentskaber.
Efter kurset kan du opgøre personers skattepligtige / ud-
• Indskud af biler og ejendomme med blandet benyttelse.
skudte beskatning ved henholdsvis skattepligtig og skattefri
• Indskud af erhvervsmæssige aktiver fra privatøkonomien.
virksomhedsomdannelse og aktieombytning.
• Indskud af ikke-erhvervsmæssige aktiver fra privatøkonomien.
Skattepligtig aktieombytning
Godkendt efteruddannelse
Dette kursus tæller i alt 8 lektioner i kategorien ’Direkte og indirekte
•Beskatning af gevinster og fradrag for tab på unoterede aktier/
anparter.
skatter’.
Skattefri aktieombytning
Underviser
Ole Aagesen, Tax Partner i Revitax A/S og lektor i skatteret på CBS
Copenhagen Business School.
•Skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT, herunder den
forretningsmæssige begrundelse.
• Skattefri aktieombygning uden tilladelse fra SKAT.
•Holdingreglen.
Målgruppe
Revisorer, advokater og rådgivere med almindeligt kendskab til
•Udfordringer og konsekvenser for aktionærerne (personaktionæren og holdingselskabet).
skatteret, som har brug for overblik og detaljer om de komplicerede
• Spaltning af holdingselskaber (omdannede interessentskaber).
beskatningsregler for personers skattepligtige og skattefrie virksom-
• Overdragelse med succession (”pengetanksreglen”).
hedsomdannelse og aktieombytning.
Undervisningsmetode
Kursusindhold
Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.
På dette kursus foretager vi en intensiv gennemgang af virksomhedsomdannelsesloven og de særlige regler om aktieombytning i aktieavancebeskatningsloven. Følgende bliver gennemgået:
Dato, tid og sted
14. november 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Aarhus.
Generelt
• Subjektive og objektive betingelser.
Pris
• Definitioner og afgrænsning.
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
• Principper og metoder.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
•Virksomhedsformer (fordele og ulemper i mulige virksomhedsfor-
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
mer).
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Skattepligtig virksomhedsomdannelse
• Beskatning af realiserede gevinster og tab på aktiver og gæld.
s k at
37
Årsrapport for klasse A
Klasse A regnskaber har ikke haft det store fokus de senere år,
sikkert fordi de ikke udtages til kontrol lige så ofte.
Har du styr på opstillingsreglerne?
65 procent af alle virksomheder i Danmark aflægger regnskab efter
•Specifikke krav til regnskabet.
reglerne i klasse A. Dette indebærer overholdelse af årsregnskabsloven
•Pantsætninger og eventualforpligtelser.
uanset hvilken erklæring, der i øvrigt kommer på regnskabet.
•Poster og oplysninger, som særskilt skal oplyses i klasse A regnska-
På kurset får du overblikket over de lovkrav, der er til regnskabet, her-
ber.
under skatteregnskabet. Og du får overblikket over, hvilke erklæringer
•Når indehaver trækker private udgifter fra.
du kan sætte på regnskabet, og hvilke krav der knytter sig til disse
•Krav til oplysninger om virksomhedsskatteordningen og kapitalaf-
erklæringer, herunder dokumentationskrav.
kastordningen.
•Erklæringsmuligheder i klasse A.
•Overblik over dokumentationskrav til kvalitetsstyringen.
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over regnskab for klasse A.
•Særligt om andelsboligforeninger, som aflægger regnskab efter
klasse A.
Undervisningsmetode
Godkendt efteruddannelse
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages
Kurset tæller 6 timer i kategorien ’Retlige krav og standarder’ og 2
i debat.
timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
Forudsætninger
Underviser
Du udarbejder årsrapporter for personligt ejede virksomheder.
Bjarne Aalbæk, registreret revisor, og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Dato, tid og sted
18. november 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Målgruppe
11. december 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.
Pris
Kursusindhold
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Vi gennemgår bl.a.:
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
•Skal regnskabet overholde årsregnskabsloven? Hvad er der ellers af
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
muligheder?
•Principper og grundlæggende krav for klasse A.
•Årsrapportens omfang. Hvad skal der som minimum være?
38
r e t l i g e k r av o g s ta n d a r d e r
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Regnskab klasse B - Overblik
Der er i praksis masser af fejl i årsrapporter for selskaber i klasse B.
Kursusindhold
Det medfører desværre også ofte en forkert erklæring på regnskabet.
Et meget intensivt kursus med hovedvægten lagt på kravene til ind-
Ved at starte med regnskabsreglerne danner du dig det helt rigtige
regning og måling. Derudover gennemgår vi:
grundlag for dit erklæringsarbejde.
• Formelle forhold, kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger.
•Krav til ledelsespåtegning, revisionspåtegning/erklæring.
Dette kursus gennemgår de samlede krav til opstilling af årsrapporter
•Kravene om ledelsesberetning.
for et selskab (klasse B). Med udgangspunkt i årsregnskabsloven gen-
•Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer.
nemgår vi alle regnskabsposter, og du får den nyeste viden, som gør
•Beregning af indre værdi, dagsværdi, amortiseret kostpris osv.
dig i stand til at udarbejde årsrapporter eller vedligeholde revisionsvirk-
•Resultatopgørelsen, indtægter, omkostninger, ekstraordinære
somhedens regnskabsgenerator.
poster, skat.
•Balancen, immaterielle anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver,
investeringsaktiver, finansielle aktiver, varebeholdninger, tilgo-
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over årsregnskabslovens krav til
dehavender, igangværende arbejder for fremmed regning, likvide
beholdninger.
udarbejdelse af årsrapporter for klasse B, krydret med alt det
•Egenkapital, hensatte forpligtelser, udskudt skat.
praktiske.
•Gældsforpligtelser.
•Poster uden for balancen.
• Notekrav til årsregnskabet.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Retlige krav og standarder’.
Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages
Underviser
i debat.
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet samt i en række
Dato, tid og sted
udvalg.
28. november 2013 kl. 9-16.30 på Hotel Legoland, Billund.
Målgruppe
Pris
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Forudsætninger
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Kendskab til udarbejdelse af årsrapporter og grundlæggende overblik
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
over årsregnskabsloven.
r e t l i g e k r av o g s ta n d a r d e r
39
Selskabsretlige nyheder
Få et overblik over de ændringer af selskabsloven,
der er relevante for dit arbejde som revisor.
Mål & udbytte
At du opnår et overblik over de relevante ændringer i
selskabsloven, herunder de lempelser af dokumentkrav, der
allerede er vedtaget og de ændringer, der p.t. forventes fremsat som lovforslag ultimo februar 2013 og vedtaget inden
folketingsårets afslutning.
Godkendt efteruddannelse
8 timer under kategorien ’Retlige krav og standarder’.
Undervisere
Uffe Nørgaard, advokat i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.
Stinne Richter Berg, advokat, ph.d., Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.
Målgruppe
Revisorer.
Forudsætninger
Grundlæggende kendskab til selskabsret.
Undervisningsmetode
Kursusindhold
Hovedsageligt foredrag fra underviserne, men med plads til dialog og
Med udgangspunkt i ændringerne af selskabsloven gennemgår vi bl.a.:
spørgsmål.
• Nye kapitalkrav til anpartsselskaber .
• Indførelse af iværksætterselskaber.
• Mulighed for fravalg af vurderingsberetning.
Dato, tid og sted
• Lempelser af dokumentkrav ved
8. november 2013 kl. 9-16.30 på Hotel Legoland i Billund.
•kapitalforhøjelser.
•kapitalnedsættelser.
Pris
•fusioner.
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
•spaltninger.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
• Egne kapitalandele.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
• Selvfinansiering og kapitalejerlån (det skatteretlige aspekt).
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
• Registrering via web-reg.
40
r e t l i g e k r av o g s ta n d a r d e r
Hvor snyder kunderne?
Som revisor for klasse B ved du, hvor kunderne kan finde på at snyde.
Hvad skal revisor afdække, og hvad er mindre relevant? Kan revisor
tillade sig at se gennem fingre med nogen af områderne? Kursisterne
kommer med deres gode revisionshistorie. Og vi krydrer relevante ISAer
med revisornævnsafgørelser, hvor revisor er blevet straffet for ikke at
gøre arbejdet godt nok.
• Omsætning og sort arbejde.
•Skal revisor kontrollere skattesnyd, når der ikke laves skatteregn-
Når kunderne snyder, kan der både være tale om bevidste fejl i regnska-
skab?
bet og om at et selskab unddrages, fordi direktøren anvender selska-
•Kontrollerede transaktioner, handel mellem selskab og ledelse.
bets penge privat. Det kan også være handel af en bil ud af selskabet.
•Aftalen mellem kunde og revisor.
Og så er alle vel stødt på begrebet sort arbejde hen ad vejen. Men er
•Væsentlighed. Hvad er relevant, og hvad kan revisor undlade at se
det revisors ansvar at opdage det, og hvad er revisors pligter?
på?
•Værdiansættelse af debitorer og igangværende arbejder.
•Områder, der ligger uden for regnskabet, f.eks. gulpladebiler, vejbe-
Mål & udbytte
nyttelsesafgift, arbejdsmiljø, indberetninger af moms og løn, osv.
Er et anderledes kursus, hvor kursisterne bidrager med prak-
•Regnskabsanalytisk revision.
tiske historier.
•Hvidvaskning og terrorfinansiering.
• Hvad skal i påtegningen, og hvad skal i protokollat?
Godkendt efteruddannelse
Undervisningsmetode
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
En kombination af indlæg, diskussion og praktiske eksempler. Vi inddrager relevante revisionsstandarder og revisornævnsafgørelser.
Underviser
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
Dato, tid og sted
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
13. november 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
Målgruppe
Pris
Godkendte og ledende revisorer.
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Forudsætninger
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Overblik over revision.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Kursusindhold
Med udgangspunkt i kursisternes historier, ISAer mv. og konkrete
nævnsafgørelser gennemgår vi revisionsområderne. Vi kigger også på
konkrete revisionshandlinger som revisor kan udføre for at afdække
områderne. Vi ser bl.a. på:
Revision og erkl æringer
41
Undgå Revisornævnet
Ved 2010 kontrollen indklagede Revisortilsynet 22 % af de udtagne
Kursusindhold
virksomheder eller revisorer for Revisornævnet (statistikken for 2011
Vi gennemgår bl.a.:
siger indtil videre 14,3 %). Og nogle gange kan det føles som om man
• Revisornævnets seneste rapport.
står med det ene ben på vej i fængsel. Vi holder dig ude!
• Masser af afgjorte sager fra Revisornævnet.
• Eksempler på erklæringer, der er ’dømt ude’.
Der er ganske stor risiko for at du i arbejdet med regnskab og erklæ-
• Eksempler på dokumentation, der er ’dømt ude’.
ringer kommer til at overse noget. Enten i udførelsen af handlingerne,
•Uddrag fra Revisortilsynets seneste rapport, der omhandler
dokumentation for arbejdet, udformning af erklæringen, osv.
På dette kursus giver vi dig viden om, hvordan du undgår at komme i
nævnet. Ud fra vores erfaringer håber vi oven i købet, at dette kursus
kan give en bedre livskvalitet og roligere nattesøvn for revisorer.
nævnsforhold.
•Tilsynets tjekliste for en revisionssag: Hvad tjekker kontrollanten
egentlig?
•Liste over oplagte dumheder og forglemmelser som andre allerede
er dømt for.
•Prisliste: Hvad koster hvilken overtrædelse (afhænger af om en
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over, hvilke revisorer og sager,
igangværende undersøgelse er færdig inden da)
• Orientering om nævnets arbejde, så du kender det lidt indefra.
der typisk indklages for nævnet. Og du har alle forudsætninger for ikke selv at blive en af dem.
Undervisningsmetode
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagerne inddrages i stort omfang til debat.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 8 timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
Dato, tid og sted
Underviser
13. december 2013 kl. 9-16.30 på Hotel Legoland.
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
Pris
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Målgruppe
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Godkendte og ledende revisorer.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Forudsætninger
Du arbejder med erklæringer med sikkerhed.
42
Revision og erkl æringer
Aktuel regnskab,
revision og erklæringer
Regnskabskrav og revisionsstandarder opdateres og ændres løbende.
Bliv opdateret her.
Regnskabsområdet ændrer sig hele tiden, og stikprøver viser, at rigtig
Kursusindhold
mange regnskaber er behæftet med fejl eller manglende oplysninger.
Årsregnskabslovens regler med fokus på særligt interessante regn-
På kurset gennemgår vi de områder, der er opdateret de seneste par
skabsområder. Herunder gennemgår vi:
år som du særligt skal være opmærksom på og krydrer dem med den
•Ændringer i regler og fortolkningsbidrag de seneste 2 år.
praktiske behandling.
•Emner, som op til kursusafholdelsen har særlig interesse, f.eks. nedskrivningspligt, dagsværdier, oplysninger om fravalg, revisionspligt
På revisionsområdet kommer der løbende afgørelser, der viser hvordan
du skal udføre revisionen, og alle bliver klogere på ISAerne. I 2013 får
vi desuden nye standarder for assistance, review og udvidet gennemgang.
for holding osv.
•Revisionsreglerne med fokus på ændringer, nye revisionsstandarder
og afgørelser, som fortolker reglerne. Vi vil komme ind på:
•Emner, som op til kursusafholdelsen har særlig interesse.
•Ny ISRE 2400 om review for 2013 regnskabet.
•Ny ISA 315 om dokumenteret kendskab til virksomheden. Gælder
Mål & udbytte
At du efter kurset kan aflægge og revidere regnskaber for
klasse B, så de afspejler lovens krav og praksis udvikling gennem de senere år.
2013 regnskaberne.
•Ny standard for assistance gælder for erklæringer med dato
1.7.2013 og senere.
•Relevante afgørelser fra Revisornævnet.
Undervisningsmetode
Godkendt efteruddannelse
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.
Kurset tæller 4 timer under ’Retlige krav og standarder’ og 4 timer
Kursusdeltagere inddrages i debat.
under ’Revision og erklæringer’.
Underviser
Dato, tid og sted
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
11. november 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
12. november 2013 kl. 9.16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Pris
Målgruppe
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Godkendte og ledende revisorer.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Forudsætninger
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Du har erfaring med aflæggelse og revision af årsrapporter for klasse
B, ligesom du har overblik over revisionsprocessen og revisionsstandarderne.
b l a n d e d e e ft e r u dd a n n e l s e s k at e g o r i e r
43
Sæson KickOff
Dette kursus er for dig, der i forvejen føler dig rigtig godt klædt på på alle områder. Vi ajourfører dig på en enkelt dag med de væsentligste nyheder inden for regnskab, revision, skat,
moms, selskabsret, erklæring og revisorloven.
De regler, som revisor arbejder efter i dagligdagen, ændres konstant,
Kursusindhold
og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især
Kurset er præget af debat med hovedvægten på de væsentligste
når hverdagen bliver travl i statussæsonen.
ændringer til de regler, som revisorer anvender i dagligdagen.
Vi gennemgår bl.a.:
Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk og kigger på, hvad du
• Nyheder i regnskabsreglerne de seneste par år.
skal huske på, når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres
• Oversigt over nyheder i skatteretten.
optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbej-
• Ny ISRS 4410 (assistance) gælder for erklæringer efter 1.7.2013.
dere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu.
•Ny standard om udvidet gennemgang for klasse B. Gælder 2013
regnskabet (kan være skæve regnskabsperioder).
• Ny ISRE 2400 (review). Gælder for 2013 regnskaberne.
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer
•Ny ISA 315 om dokumenteret kendskab til virksomheden. Gælder
2013 regnskaberne.
til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skat-
• Overfladisk overblik over nyheder i moms.
tereglerne og moms i hovedtræk.
• Nyheder inden for selskabsret.
•Nyheder i revisorlovgivningen, f.eks. EU direktiv, Grønbogen, kvalitetskontrol uddannelse, mv.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 3 timer under ’Retlige krav og standarder’, 3 timer under
Undervisningsmetode
’Revision og erklæringer’ og 2 timer under ’Direkte og indirekte skatter’.
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagerne inddrages i debat.
Underviser
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
Dato, tid og sted
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
7. februar 2014 kl. 9-16.30 på Hotel Legoland.
Målgruppe
Pris
Målgruppen er revisorer, der udarbejder årsrapporter, reviderer, rådgiver
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
og beregner skat og moms.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.
44
b l a n d e d e e ft e r u dd a n n e l s e s k at e g o r i e r
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Sommerkursus
Forberedelseskursus til kvalifikationseksamen
Kender du dine knaster? Ved du, hvor der er huller i din viden? Mangler
du lige den sidste afpudsning og opdatering, før du går op til kvalifikationseksamen og bliver registreret revisor?
Vi ved, hvad der venter dig. Derfor er vi klar med et ’Sommerkursus’,
hvor vi deler ud af vores viden med et fagspecifikt kursus, der kan
hjælpe dig det sidste stykke på vejen til at blive offentligt godkendt
revisor.
Skræddersyet til revisormedarbejdere
Sommerkurset er skræddersyet til revisormedarbejdere, der
• er klar til at gå til kvalifikationseksamen.
• er tæt på at afslutte cand.merc.aud.
•forventer at blive klar til at gå til kvalifikationseksamen inden for en
overskuelig fremtid.
Kursusindhold
• Skat og afgifter – overordnet i forhold til udvalgte områder.
•Skattemæssige vurderinger og handlinger på udvalgte områder,
Efter kurset er det op til dig at tage det sidste skridt og sætte kronen
på værket: at bestå kvalifikationseksamen og erobre titlen som registreret revisor.
herunder de under pkt. 1 udvalgte regnskabsposter.
•Virksomhedsomdannelse (konkrete revisionshandlinger, regnskabsog skattemæssige forhold og selskabsretlige krav).
Undervisere
Peter Seeberg, registreret revisor og partner i Dansk Revision, Randers.
Dato, tid og sted
Peter har stort kendskab til kvalifikationseksamen for registrerede
Søndag den 7. - tirsdag den 9. juli 2013, kl. 9-19 (sidste dag 9-16).
revisorer, hvor han har været eksaminator ved mundtlig kvalifikations-
Kurset foregår på Severin Lillebælt i Middelfart.
eksamen. Han underviser desuden i emner inden for skat.
Pris
Bjarne Aalbæk, registreret revisor. Underviser de nye revisorer og er
17.000 kr.
kvalitetskontrollant.
e k s a m e n s t r æ n i n g s - o g f o r b e r e d e l s e s k u r s u s t i l k va l i f i k at i o n s e k s a m e n
45
Skriftlig Prøveeksamen
Mangler du den sidste afpudsning og opdatering,
før du går op til kvalifikationseksamen og bliver registreret revisor?
Vi har et godt tilbud til dig - bliv kørt igennem et realistisk prøveforløb
før det rigtigt gælder til kvalifikationseksamen.
Dato, tid og sted
3. august 2013 kl. 9-17: Prøveeksamensopgave fremsendes og
besvares pr. e-mail. Du løser opgaven hjemme hos dig selv.
16. august 2013 kl. 9-12 hos Fakta Kurser A/S, Vestre Gade 18,
2605 Brøndby: Gennemgang af prøveeksamensopgave og generel spørgetime v/Torben Andersen.
Pris
3.000 kr.
46
e k s a m e n s t r æ n i n g s - o g f o r b e r e d e l s e s k u r s u s t i l k va l i f i k at i o n s e k s a m e n
Eksamenstræning/
forberedelseskursus til
mundtlig kvalifikationseksamen
Har du bestået den skriftlige kvalifikationseksamen til registreret
Målgruppe
revisor? Er du klar til at gå op til den afsluttende mundtlige kvalifikati-
Revisorkandidater, som er klar til at gå til mundtlig kvalifikationseksa-
onseksamen? Så har vi sammensat et kursus med fokus på de centrale
men.
problemstillinger, der bliver lagt vægt på.
Forudsætninger
Revisorkandidater, som har bestået den skriftlige kvalifikationseksaMål & udbytte
men til registreret revisor.
Overblik over krav og forventninger til mundtlig kvalifikationseksamen.
Kursusindhold
Planlægning og struktur på din forberedelse til mundtlig
Undervisning i centrale problemstillinger og mundtlige prøveeksame-
kvalifikationseksamen.
ner.
Test af faglig viden, praktisk kunnen og eksamensteknik. Undervisningsmetode
Klasseundervisning med inddragelse af kursister.
Underviser
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og indehaver af Actis Revisorer.
Bjarne har stort kendskab til kvalifikationseksamen for registrerede re-
Dato, tid og sted
visorer. Eksaminator ved mundtlig kvalifikationseksamen og underviser
28. oktober 2013 kl. 8.30-17.00 på Byggecentrum i Middelfart.
i revisions- og regnskabsmæssige forhold.
Pris
Peter Seeberg, registreret revisor og partner i Dansk Revision, Randers.
4.000 kr.
Peter har stort kendskab til kvalifikationseksamen for registrerede
revisorer.
Frist for tilmelding
Straks efter resultaterne fra den skriftlige kvalifikationseksamen
foreligger.
e k s a m e n s t r æ n i n g s - o g f o r b e r e d e l s e s k u r s u s t i l k va l i f i k at i o n s e k s a m e n
47
RÅ Eksamenstræning
til mundtlig kvalifikationseksamen
Har du bestået den skriftlige kvalifikationseksamen til registreret revisor, og er du klar til at gå op til den afsluttende mundtlige kvalifikationseksamen? Er du rå? Så tilbyder vi dig en halv dag, hvor du kommer til
eksamen og mærker, hvordan det føles, når det virkelig gælder.
Mål & udbytte
Træning i at gå til eksamen.
Underviser/eksaminator
Torben Andersen, registreret revisor og indehaver af Revisionsfirmaet
Torben Andersen.
Målgruppe
Revisorkandidater, som er klar til at gå til mundtlig kvalifikationseksamen.
Dato, tid og sted
31. oktober 2013 på Scandic i Hvidovre.
Forudsætninger
Revisorkandidater, som har bestået den skriftlige kvalifikationseksa-
Pris
men til registreret revisor.
2.000 kr.
Kursusindhold
Frist for tilmelding
Træning i at gå til eksamen. Der er en halv time til forberedelse og en
Straks efter resultaterne fra den skriftlige kvalifikationseksamen
halv time til at blive eksamineret i. Når du ikke selv er oppe, lytter du til
foreligger.
eksaminationen af de øvrige kandidater.
48
e k s a m e n s t r æ n i n g s - o g f o r b e r e d e l s e s k u r s u s t i l k va l i f i k at i o n s e k s a m e n
Regnskab A for bogholdere og revisorer
Klasse A regnskaber har ikke haft det store fokus de senere år.
Men der er regler - også for ikke-godkendte revisorer - som står for en ganske
stor del af markedet. Har du styr på opstillingsreglerne?
65 % af alle virksomheder i Danmark aflægger regnskab efter reglerne
Kursusindhold
i klasse A. Dette indebærer overholdelse af årsregnskabsloven, uanset
Vi gennemgår bl.a.:
hvilken erklæring der i øvrigt kommer på regnskabet.
•Skal regnskabet overholde årsregnskabsloven? Hvad er der ellers af
På kurset får du overblikket over de lovkrav, der er til regnskabet, her-
•Principper og grundlæggende krav for klasse A.
under skatteregnskabet. Og du får overblikket over, hvilke erklæringer
• Årsrapportens omfang. Hvad skal der som minimum være?
du kan sætte på regnskabet, og hvilke krav, der knytter sig til disse
• Specifikke krav til regnskabet.
erklæringer, herunder dokumentationskrav.
• Pantsætninger og eventualforpligtelser.
muligheder?
•Poster og oplysninger, som særskilt skal oplyses i klasse A regnskaber.
Mål & udbytte
• Når indehaver trækker private udgifter fra.
Efter kurset har du overblik over regnskab for klasse A.
•Krav til oplysninger om virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.
•Erklæringsmuligheder i klasse A.
Godkendt efteruddannelse
• Overblik over dokumentationskrav til kvalitetsstyringen.
Kurset tæller 6 timer i kategorien ’Retlige krav og standarder’ og 2
•Regnskabsmæssig begrebsramme. Hvad er det, og hvorfor er det
timer i kategorien ’Revision og erklæringer’.
vigtigt? Vi ser eksempler.
Underviser
Undervisningsmetode
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages
revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskon-
i debat.
trollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.
Målgruppe
Dato, tid og sted
Ikke-godkendte revisorer og bogholdere.
20. august 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
2. september 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Aarhus Vest.
Forudsætninger
Du udarbejder årsrapporter for personligt ejede virksomheder.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
kurser for revisor assistenter og bogholdere
49
Bogholderi
Bogholderi er grundlaget for den lille virksomheds daglige bogføring.
Kursusindhold
På dette kursus gennemgår vi, hvilke krav, der er til et bogholderi.
På dette kursus gennemgår vi følgende emner:
Du bliver klædt på til selv at kunne klare opgaverne i forbindelse med
• Forståelse for kontoplanens opbygning.
bogholderi.
• Bogføring med integreret debitormodul og afstemning heraf.
• Bogføring med integreret kreditormodul og afstemning heraf.
• Bogføring med integreret lagermodul.
Mål & udbytte
• Nummerering og sortering af bilag, så det opfylder lovens krav.
Efter kurset kan du selv tilrettelægge og forstå et boghol-
• Hvad fortæller udskrifterne?
deri, ligesom du kan planlægge og udføre de nødvendige
• Bank- og momsafstemninger.
bogførings- og afstemningsopgaver.
• Bogføring af særligt vanskelige bilag, f.eks. løn.
Undervisningsmetode
Underviser
Undervisningen foregår som foredrag og individuel opgaveløsning med
Henrik Eriksen, registreret revisor med eget revisionsfirma i Korsør og
fælles gennemgang af vejledende løsninger. I undervisningen indgår
10 års erfaring som underviser for primært revisorelever og revisoras-
der brug af et bogføringsprogram.
sistenter.
Målgruppe
Dato, tid og sted
Nyansatte elever, nyansatte medarbejdere fra andre brancher end
4. november 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
revisionsbranchen og personer, der vil omskoles til bogholderi og
bogføring.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
50
kurser for revisor assistenter og bogholdere
Revisionsteknik
Der er mange spørgsmål forbundet med at foretage revision.
Lær hvilke spørgsmål du skal stille.
Hvad skal udføres på de enkelte regnskabsposter for at opnå tilstræk-
Kursusindhold
keligt revisionsbevis? Hvilke spørgsmål skal vi stille? Vi kigger på de
På dette kursus gennemgår vi bl.a. følgende emner:
konkrete arbejder og undersøgelser, der skal til af kundens forhold, når
• Forståelse af kundens forhold.
der du skal foretage revision.
• Hvilke konkrete spørgsmål skal vi stille?
• Hvilke konkrete arbejdspapirer skal vi have?
• Hvilke regnskabsposter skal have særlig opmærksomhed?
Mål & udbytte
• Hvordan begrænser vi vores undersøgelser?
Efter kurset kan du udføre de undersøgelser, som skal udfø-
• Hvordan rapporterer vi resultatet af vores revision?
res under en revision med udgangspunkt i den pågældende
kundes helt særlige forhold.
Undervisningsmetode
Undervisningen foregår som foredrag og gennemgang af mindre cases,
som kan anskueliggøre de forskellige problemstillinger.
Underviser
Henrik Eriksen, registreret revisor med eget revisionsfirma i Korsør og
10 års erfaring som underviser for primært revisor-elever og revisoras-
Dato, tid & sted
sistenter.
3. oktober 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
28. oktober 2013 kl. 9.16.30 på Scandic i Aarhus.
Målgruppe
Revisorassistenter og andre regnskabsmedarbejdere.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
kurser for revisor assistenter og bogholdere
51
Virksomhedsordningen for begyndere
Her er chancen for at få styr på de fundamentale regler for virksom-
Kursusindhold
hedsordningen og de elementer, den indeholder. Vi gennemgår de
På dette kursus vil vi bl.a. gennemgå følgende emner:
enkelte områder emne for emne og veksler mellem teori og løsning af
• Kort grundlæggende forståelse for beskatningen af indkomster.
relevante opgaver.
• Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget.
• Opgørelse af indskudskonto.
• Små skatteberegninger inden og uden for virksomhedsordningen.
Mål & udbytte
• Beregning af muligheder for opsparing.
Efter kurset kan du selvstændigt opgøre kapitalafkastgrundlag, indskudskonto og har forståelse for funktionen
Undervisningsmetode
med opsparing og beskatning af overskud, som forbliver i
Undervisningen foregår som kort gennemgang af teorien med efter-
virksomheden.
følgende individuel opgaveløsning emne for emne.
Underviser
Dato, tid & sted
Henrik Eriksen, registreret revisor med eget revisionsfirma i Korsør og
17. december 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Hvidovre.
10 års erfaring som underviser for primært revisor-elever og revisorassistenter.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
52
Målgruppe
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
Nyansatte elever og nyansatte medarbejdere fra andre brancher end
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
revisionsbranchen.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
kurser for revisor assistenter og bogholdere
Virksomhedsordningen for øvede
På dette kursus ser vi på de problemer, vores kunder møder, og på hvor-
Kursusindhold
dan virksomhedsordningen kan være en løsning på disse problemer. Du
På dette kursus vil vi bl.a. gennemgå følgende emner:
bliver også klogere på, hvordan du skal rådgive kunderne om ordningen.
• Optimering af hævninger.
• Fuld udnyttelse af mellemregningskontoen.
• Virksomhedsordningen kombineret med pensionsordninger.
Mål & udbytte
• Virksomhedsordningen ved ophør af virksomheden.
Efter kurset er du i stand til at rådgive kunder om mulighe-
• Virksomhedsordningen og den skattefrie virksomhedsomdannelse.
derne for problemløsninger ved hjælp af virksomhedsordningen. Du kan også foretage en flerårig planlægning af
Undervisningsmetode
kundens anvendelse af virksomhedsordningen.
Undervisningen foregår som foredrag og individuel opgaveløsning med
fælles gennemgang af vejledende løsninger.
Underviser
Henrik Eriksen, registreret revisor med eget revisionsfirma i Korsør og
Dato, tid & sted
10 års erfaring som underviser for primært revisor-elever og revisoras-
18. december 2013 kl. 9-16.30 på Byggecentrum i Middelfart.
sistenter.
Pris
Målgruppe
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
Revisormedarbejdere, der har et grundigere kendskab til virksomheds-
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
ordningen.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
Kurset er en naturlig fortsættelse af kurset ’Virksomhedsordningen for
begyndere’.
kurser for revisor assistenter og bogholdere
53
Optimer din tid med Lean værktøjer
Tør du se på dig selv med et par professionelle Lean briller? Vil du lære
Du vil få et godt overblik over, hvilke ting du altid kan gå i gang med
at opdage, hvor du spilder tiden og give hjemmeblindheden kamp til
at eliminere, da de i Lean optikken opfattes som spild og kaldes de 7
stregen? Kom med og dyk ned i en professionel Lean konsulents værk-
hovedspildformer. Det er når du fjerner dem, at du vil opleve, at du kan
tøjskasse og tag det med hjem som du synes bedst om.
levere mere værdi med de samme ressourcer.
Derudover kommer kurset en del rundt om den professionelle holdning,
Mål & udbytte
som giver størst succes med Lean. Lean er en holdsport og trives bedst
Kurset giver en introducerende viden om Lean.
hvis dem, der udfører det, opfører sig som et High Performance Team.
Kurset vil gennemgå forskellige leanværktøjer, som alle
sigter på at skabe mere tid til det, som skaber værdi.
På kurset kommer vi bl.a. ind på følgende:
• Lean filosofien (Lean er en kostomlægning ikke en slankekur)
• Værdi og spild
Underviser
• De 5 trin til Lean
Lene Irlind, partner i Plustid ApS. Udvikler af Lean værktøjer til institu-
• Kaizenmøder og Kaizentavler
tioner. Implementerer Lean løsninger og afholder kurser og seminarer
• 5S – Orden og ryddelig
om Lean.
• Kanbankort og systemer
.
• Værktøjerne OTED og SMED
Uddannet på Handelshøjskolen (HD U), akademiøkonom og NLP Træ-
• High Performance Team
ner/Master og coach. Har bl.a. været ansat i DR og i rederi/transport
branchen.
Undervisningsmetode
Undervisningen er tilrettelagt som vekselvirkning mellem teori og
Målgruppe
øvelser. Der vil være tid og rum til at diskutere og have dialog om både
Alle, der er interesseret i at optimere deres tid og arbejde.
filosofien og de enkelte værktøjer.
Kursusindhold
Der vil blive lagt vægt på at følge dig som deltager og dit udbytte,
Lean er kendt som verdens stærkeste tankesæt i at få mere ud af det,
hvorfor en del vil være situationsbestemt undervisning.
der er - det være sig plads, tid, mennesker, udstyr mv.
Der vil være læsestof, visuel formidling og konkret praktisk brug af
Kurset giver en kort indføring i filosofien Lean, hvad er egentlig menin-
værktøjerne.
gen med det og hvordan tænker en Lean konsulent?
Forudsætninger
Derudover vil du blive introduceret til Leans opdeling i værdi og spild.
Kurset kræver ingen forudsætninger, men det vil være en fordel at du
er nysgerrig og gerne vil udfordre din hjemmeblindhed, vaner og sådan
Du må meget gerne medbringe en arbejdsgang eller elementer fra
plejer vi at gøre.
din arbejdsdag, som du synes er tidskrævende. Eller en, som typisk er
forbundet med mange fejl. Noget, der ofte slipper op eller noget, der
altid roder eller lignende, så kan du selv prøve at leane på det med de 5
Dato, tid og sted
Lean værktøjer, som du også vil blive introduceret til.
19. november 2013 kl. 9-16.30 på Scandic i Aarhus Vest.
Du vil i løbet af dagen lære en del Lean ord og begreber.
Pris
2.600 kr. ved bestilling af 1 kursus inden 16. september 2013.
2.500 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser inden 16. sept. 2013.
3.000 kr. ved bestilling af 1 kursus fra 17. september 2013.
2.600 kr. ved bestilling af mindst 4 kurser fra 17. sept. 2013.
54
kurser for revisor assistenter og bogholdere
Gratis faglige nyheder om regnskab, revision og kvalitetsstyr
Gratis faglige nyheder om regnskab, revision og kvalitetsstyring.
Gør som 400 andre revisionsvirksomheder, få nyhedsbrevet R
Gør som 400 andre revisionsvirksomheder, få nyhedsbrevet Revisornyt
gratis, registrer dig nu på fagligafdeling.dk
gratis, registrer dig nu på fagligafdeling.dk
Værktøjer til din dagligdag, fx til arbejdet med assistanceerk
Værktøjer til din dagligdag, fx til arbejdet med assistanceerklæringer,
beregningsark, protokoller, ledelseserklæringer eller eksemp
beregningsark, protokoller, ledelseserklæringer eller eksempler til din
kvalitetsstyring. Få abonnement eller køb enkeltvis i websho
kvalitetsstyring. Få abonnement eller køb enkeltvis i webshoppen.
Du kan også få faglig hotline, lovpligtig intern kvalitetskontro
Du kan også få faglig hotline, lovpligtig intern kvalitetskontrol,
opdatering af dine systemer, kvalitetsgennemgang af regns
opdatering af dine systemer, kvalitetsgennemgang af regnskaber,
erklæringer og meget mere.
erklæringer og meget mere.
Faglig Afdeling a/s | Vestre gade 18 | 2605 Brøndby
FagligFaglig
Afdeling
a/s |a/sVestre
Gade
181018
|
2605
Brøndby
Afdeling
| Vestre
gade
2605
Brøndby
70
70|12
| fagligafdeling.dk
7070
10 12
70 12
fagligafdeling.dk
70 10
| | fagligafdeling.dk
Fakta Kurser
Vestre Gade 18
2605 Brøndby
Tlf.: 7010 7019
cvr. nr. 32342167
www.faktakurser.dk