Nyhedsbrev januar 2013.pdf

NYHEDSBLAD
DE FRIVILLIGES HUS
November-december 2011
Informationsaften for nye frivillige
Tirsdag 15. november 2011 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus
43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde, og 18% udfører frivilligt socialt arbejde.
I Aalborg Kommune er der op imod 70.000 personer, som bruger tid på frivilligt arbejde og heraf
ca. 30.000, som yder en indsats for en social forening. De frivillige drager omsorg for ensomme,
børn, ældre, misbrugere, flygtninge, psykisk og fysisk syge, handicappede, voldsramte kvinder og
mange andre socialt udsatte grupper. Men der er brug for mange flere frivillige hænder i Aalborg
De Frivilliges Hus inviterer derfor nye frivillige til at deltage i et informationsmøde tirsdag den 15.
november kl. 17-20 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.
Det er gratis at deltage, og der serveres en let anretning samt kaffe/the.
Tilmelding til De Frivilliges Hus på tlf. 9811 1344 eller [email protected]
OBS: Første informationsmøde for nye frivillige i 2012 afholdes torsdag 16. februar kl. 17-20!
På én dag/aften får du muligheden for at høre om hvordan du kan få et frivilligjob, der passer til
dine ønsker, din kalender og dit liv. Vi vil præsentere foreninger indenfor forskellige kategorier,
hvem du kan hjælpe og hvordan, reglerne for frivilligt arbejde og hvordan man kan bruge det
frivillige sociale arbejde i ens hverdag og netværk.
Vi hjælper dig med at finde et frivilligjob, der matcher dine interesser og kompetencer. Det kan
være alt fra at være lektiehjælper eller besøgsven til at arbejde med ensomme unge, at arbejde i en
genbrugsbutik eller på væresteder eller hjælpe foreninger med pr, it eller bestyrelsesarbejde.
1
Invitation
De Frivilliges Hus fejrer FN´s Internationale Frivillighedsdag 2011
Uddeling af Aalborg Kommunes Frivilligpris 2011 og gløgg/æbleskiver
Fredag den 2. december kl. 15.00-17.00 i De Frivilliges Hus, Aalborg
I anledning af FN´s Internationale Frivillighedsdag, som i år markeres over hele verden for 27.
gang, inviteres Aalborgs sociale foreninger og deres mange frivillige til at fejre det frivillige arbejde
ved et arrangement fredag den 2. december kl. 15.00-17.00 i De Frivilliges Hus.
I forbindelse med arrangementet vil årets Frivilligpris samt en check på 5.000 kr. blive uddelt til en
person, som i 2011 har vist et særligt engagement og har medvirket til at skabe gode resultater inden
for frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommunes Frivilligpris 2011 overrækkes af rådmand Thomas Kastrup-Larsen.
Vi glæder os til at se rigtig mange af Aalborg frivillige sociale foreninger og deres frivillige i
De Frivilliges Hus til et stemningsfuldt julearrangement med gløgg og æbleskiver.
Alle er velkomne – så mød op og vær med til at hylde det frivillige sociale arbejde 
I den gode sags tjeneste
De Frivilliges Hus og Aalborgs sociale foreninger på TV2 Nord
I anledning af Frivilligåret sætter TV2 Nord i november måned fokus på det frivillige sociale
arbejde i Aalborg. Under overskriften I den gode sags tjeneste er der lavet tre programmer, hvor
De Frivilliges Hus og Aalborgs sociale foreninger og deres mange frivillige ildsjæle medvirker.
Kom bl.a. med på besøg hos genbrugsbutikker, på Aalborg sygehus, på byens varmestuer og i
lektiecaféer, og mød nogle af de mange frivillige, der arbejder gratis for en sag, de brænder for.
Se link til udsendelserne på De Frivilliges Hus hjemmeside www.frivillighuset.dk
Cykelreklame for De Frivilliges Hus
I forbindelse med projekt Ønskebrønden er De Frivilliges Hus kommet i kontakt med et nyt og
spændende firma i Aalborg. Det er Studiecykel.dk. En ny social-økonomisk virksomhed, hvor
studerende kan få en gratis sponsorcykel stillet til rådighed. Efter 4 års brug og istandsættelse
sendes cyklen så til Afrika som ulandsstøtte.
De Frivilliges Hus har i samarbejde med Studiecykel.dk fået en sponsorcykel stillet til rådighed
med en reklame på cyklens frakkeskåner for De Frivilliges Hus. Den er lige på trapperne og vi er
glade for at kunne samarbejde med en virksomhed, der definerer sig selv som grøn og bæredygtig.
Har man lyst til at have en reklame, der er i bevægelse i bybilledet, og hvor man selv kan vælge
geografi, studieretning og måske studerende kan man tjekke virksomheden på www.studiecykel.dk.
2
Om positiv tænkning og respekt for sorgen
Temaaften for foreninger/frivillige, der arbejder med selvhjælpsgrupper
Onsdag den 1. februar 2012 kl. 16.30-21.00 i De Frivilliges Hus, Aalborg
De Frivilliges Hus inviterer alle med interesse for selvhjælpsområdet til en spændende temaaften i
selskab med interessante mennesker onsdag den 1. februar kl. 16.30-21.00 i De Frivilliges Hus.
Temaaften for dig, der arbejder med selvhjælp!
Invitationen gælder alle, der arbejder med selvhjælpsgrupper.... uanset gruppens emne.
Selvhjælpsområdet i Aalborg Kommune er meget stort og varieret. Der er mange foreninger, der
tilbyder grupper indenfor det emne, de har fokus på. De Frivilliges Hus vil gerne understøtte det
store og vigtige arbejde, der foregår i grupperne, og give ny inspiration og skabe mulighed for, at
der kan dannes netværk og kontakter på tværs af foreningerne og deres emner.
Fælles for alle grupperne er, at de har at gøre med mennesker, der har været igennem en krise.
Mennesker, som har oplevet et tab af en art og som skal til at finde fødderne og et ståsted i en
verden, der ser meget anderledes ud end den gjorde før krisen, før tabet.
Om positiv tænkning og respekt for sorgen
Denne aften vil der være fokus på krisen som det, der kan tilføre livet nye dimensioner og nye
værdier, trods tabet. Der vil være fokus på den livslære og livskvalitet, der ofte ganske uventet viser
sig som et produkt af krisen, når man er landet på den anden side af det ingenmandsland, krisen ofte
kan opleves som.
Der vil være et oplæg af - og dialog med - Samtalefilosoffen Marie Lund, hvor vi sammen vil
overveje, hvordan man kan gribe fat i ”dette positive” uden at krænke den kriseramte, som endnu
ikke ved, hvordan det hele ender, eller som fortsat er mærket af tabet. Hvordan kan man være bærer
af håb og mod i samtalen, samtidig med at man har respekt for den andens oplevelse af, at det, der
er sket, slet og ret – eller i hvert fald først og fremmest – er forfærdeligt?
Hvordan kan man som hjælper forsøge at fremme livskraften og skabe nyt mod hos den fortvivlede,
uden at han/hun blot føler sig misforstået eller forkert?
Der vil være fokus på hvilken slags samtale det er, der foregår i selvhjælpsgrupper, hvad deres
kvalitet består i, og hvordan man kan fremme livskraften hos hinanden gennem disse samtaler.
Der vil være lidt at spise i løbet af aftenen og mulighed for at tale med andre selvhjælpsfolk, og der
vil efter spisningen være workshop-præget aktivitet, hvor vi vil gå mere i dybden med emnet, og
hvordan vi kan anvende det i praksis i selvhjælpsgrupperne.
Tilmelding til temaaften om selvhjælp
Senest 20. januar 2012 til De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: [email protected]
Det er GRATIS at deltage, og der er plads til ca. 20 deltagere (max 3 pr. forening).
Ønsker du flere oplysninger så kontakt gerne De Frivilliges Hus.
Ny stresshåndteringsgruppe under opstart i Aalborg
Nu har du muligheden for at deltage i en ny stresshåndteringsgruppe, der starter op i Aalborg.
Gruppen er for dig, som er på vej til eller har været sygemeldt pga. stress eller udbrændthed.
Få mere at vide på www.stressforeningen.dk eller send en mail til [email protected]
3
Fundraising kursus
Mandag den 21. november kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus
De Frivilliges Hus har i samarbejde med Frise udviklet en konsulentværktøjskasse om Fundraising.
Den er meget praktisk orienteret, man kommer ganske enkelt i gang med sin fundraising i løbet af
gennemgangen af værktøjskassen. Man kan undervejs vælge om fundraisingen drejer sig om mindre
beløb og naturalier eller om større beløb og projekter, og følge to forskellige spor.
Fundraising stopper aldrig. Så godt som alle foreninger kender kun deres økonomiske midler et år
frem. Der skal hele tiden søges nye. Man er aldrig sikret ud i al fremtid, og man kan aldrig slappe af
på det punkt. Sådan er vilkårene, og dem kan vi ikke ændre på – hvor hårde og uretfærdige de end
synes. Men vi kan hjælpe med til, at det med fundraising ikke bliver helt så uoverskueligt og svært,
som mange sikkert synes det er.
På dette tre timers fundraising kursus vil vi give en introduktion til, hvordan man griber det an, og
hvad man skal være opmærksom på, når man laver fundraising. Det handler meget om at kunne
sælge ”sit produkt”.
Vi kan ikke stille garantier for, at man får penge på sin ansøgning, det kan ingen.
Men vi kan forhåbentlig medvirke til, at man får sin fundraising sat i system og får nogen metoder
og værktøjer, der gør, at man bare klør på med det og får troen på, at det kan lade sig gøre.
Punkt ét er jo også, at man selv tror på sagen. Har man ikke den, kan man helt sikkert heller ikke få
andre til at tro på det og få lyst til at støtte det. Men udover troen på, at det er helt vildt godt, det
man gør, skal der også en del mere til, og det er det fundraising kurset handler om.
For at få det bedste udbytte af aftenen er det vigtigt, at man som deltager har besluttet sig for noget
helt konkret, man gerne vil søge om.
Det er gratis at deltage, og der er en lille bid brød undervejs.
Der er ikke ubegrænsede pladser, så først til mølle princippet gør sig gældende.
Vil du vide mere eller tilmelde dig fundraising kurset så kontakt:
 De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: [email protected]
Fundraising
-find vej til de ressourcer I mangler
Det kan være svært at skulle i gang med at skaffe midler til
foreningen og dens arbejde.
De Frivilliges Hus tilbyder konsulenthjælp til foreninger om
fundraising, hvor I bl.a. kan få afklaret:
 Hvad I mangler
 Hvor I kan finde det
 Hvordan I kan gribe den an
 Komme i gang med at skrive og rette henvendelse Vi hjælper jer til at blive lidt rigere – ganske gratis! 4
Projekt Ønskebrønden i De Frivilliges Hus
Støttestrømper til fordel for voldsofre og juridisk hjælp til folk med alzheimer
Private firmaer og sociale foreninger kan hjælpe hinanden med mange ting.
Projekt Ønskebrønden i De Frivilliges Hus matcher frivillige sociale foreninger med lokale
virksomheder, som hjælper foreningerne med konkrete tiltag. Hidtil har 10 foreninger fået etableret
en samarbejdsrelation, fx Alzheimerforeningen, Hjælp Voldsofre, Broen, Ventilen og Børnehjørnet.
Alzheimerforeningen Nordjylland og ADVODAN Aalborg indgår samarbejdsaftale
I forbindelse med projekt Ønskebrønden er der senest blevet lavet en samarbejdsaftale mellem et af
Nordjyllands største advokatfirmaer ADVODAN Aalborg og Alzheimerforeningen Nordjylland.
Aftalen indebærer, at familier med demens sygdom kan få råd og vejledning om fx værgemål,
fuldmagter, testamenter og ægtepagter. Parterne vil sammen afvikle temamøder for interesserede,
og der vil også på sigt være mulighed for individuel rådgivning for foreningens medlemmer.
Aftalen fremstår som et godt eksempel på virksomhedernes positive interesse for og lyst til at lave
frivilligt socialt arbejde, også som en del af deres arbejdstid.
Støttestrømper til fordel for nordjyske voldsofre
Projekt Ønskebrønden i De Frivilliges Hus har også medvirket til at etablere et samarbejde mellem
Foreningen Hjælp Voldsofre Nordjylland og netværksorganisationen af unge erhvervsfolk JCI.
Sammen har de to organisationer sat sig for at hjælpe voldsramte mænd og kvinder gennem projekt
”Støttestrømpen”. Projektet skal hjælpe nordjyske voldsofre gennem salget af en designer-strømpe
– en såkaldt støttestrømpe, hvor pengene/overskuddet går til sociale og kulturelle oplevelser for ofre
for vold, voldtægt, incest og røveri. Virksomhederne Strømpekompagniet, Respons Marketing
A/S og 03 Studio støtter op om dette projekt.
Til projekt støttestrømpen er der også udarbejdet en video med hjælp fra virksomheden Bunker 43
I/S. For interesserede kan den ses på: http://www.youtube.com/watch?v=ScJ74juzgAQ
Strømpen kan købes via foreningens Hjælp Voldsofres hjemmeside: www.voldsofre-nord.dk
5
6
Mangler I frivillige? Unge står i kø for at blive frivillige
Rekruttér unge frivillige til jeres forening
Kunne I tænke jer at få flere unge frivillige i jeres forening?
Leder I efter nye rekrutteringskanaler?
Kan I/jeres forening tilbyde spændende frivilligt arbejde til unge?
Det sidste års tid har det været muligt for unge på landets
ungdomsuddannelser at få et frivilligbevis for det frivillige arbejde, de
laver i løbet af deres ungdomsuddannelse - uden for skoletiden.
Interessen fra de unges side har været stor, men ind i mellem har der manglet frivilligt arbejde til
dem i foreningerne. Indtil nu har cirka 1000 unge lavet frivilligt arbejde og fået et frivilligbevis.
Samtidig oplever vi i De Frivilliges Hus, at foreningerne mangler frivillige, så her er en oplagt
mulighed for at få nye kræfter ind i det frivillige arbejde.
Hvis I/jeres forening vil vide mere, så læs evt. på hjemmesiden www.projektfrivillig.dk eller
kontakt Katja Jørgensen i De Frivilliges Hus på tlf.: 4115 4119 eller mail: [email protected]
Den rullende kagemand – få hjælp til at holde børnefødselsdag
Nu er det muligt for trængte familier i Aalborg at få hjælp til at fejre børnene på deres fødselsdag.
En gruppe frivillige i Aalborg er blevet ambassadører for ”Den Rullende Kagemand”, som er et
initiativ fra Mødrehjælpen, der skal muliggøre, at alle børn kan blive fejret på deres fødselsdag.
I nogle familier er det svært at finde penge eller tid og overskud til at holde børnefødselsdag, og
derfor kan ”Den Rullende Kagemand” indeholde både økonomisk og praktisk hjælp.
Den økonomiske hjælp er aldrig udlevering af penge, men derimod mad, pynt, en gave og andre
ting, som er med til at skabe en god børnefødselsdag. Den praktiske hjælp kan være en ekstra hånd
og hjælp til at sætte festen op og rydde op bagefter. Det kan også være forslag til aktiviteter og
hjælp til at sætte dem i gang. Det vigtigste er, at fødselsdagsbarnet/forældrene får en god oplevelse.
Hvis du bor i Aalborg og gerne vil have besøg af ”Den Rullende Kagemand”, skal du:
 Sende en e-mail til [email protected]
Skriv du gerne vil have besøg af ”Den Rullende Kagemand”, så sender vi ansøgningsskema til dig
pr. mail. Husk at søge i god tid – minimum tre uger før fødselsdagen.
Hvis du gerne vil være frivillig, vil vi også gerne høre fra dig.
7
Lokaler i De Frivilliges Hus
Sådan låner/lejer du lokaler
Sociale foreninger, projekter, selvhjælpsgrupper og rådgivninger har mulighed for gratis at låne
lokaler til møder/arrangementer på såvel hverdage som i weekender i både dag- og aftentimerne i
De Frivilliges Hus. Lokalerne udlånes eks. til offentlige møder, general-forsamlinger og større
medlemsmøder, andre arrangementer m.m.
Er I ikke en social forening eller lign. har I mulighed for at leje lokaler i De Frivilliges Hus.
Alle aftaler om lån/leje af lokaler og spørgsmål i den forbindelse skal træffes med en medarbejder
fra De Frivilliges Hus. Her aftales også afhentning/aflevering af nøgler samt om der er tale om et
tilbagevendende lån af lokalet.
Har du/din forening brug for mere information om udlån af lokalerne i De Frivilliges Hus kontakt:
 De Frivilliges Hus, tlf: 9811 1344, mail: [email protected]
 Omkring lån af lokaler i Frivillighedsformidlingen, Asylgaarden, Aagade 26, Gudumholm
kontakt Lis Østergaard fra Brugerrådet, tlf: 9831 6010
Du har idéen – vi har hjælpen
Du synes, der mangler noget i din by.
Du har en god idé … men hvordan får du sat skibet i søen?
Det kan vi hjælpe dig med i De Frivilliges Hus.
Du er kaptajnen og vi kan være lodsen på skibet og hjælpe dig
sikkert ud af havnen.
Vi tilbyder gratis konsulentbistand til dig og dit projekt, så
idéen kan blive til virkelighed
.
Vi er klar til at møde dig – ring 9811 1344 og aftal en tid!
8
Generalforsamling i Aalborg Frivilligråd
Aalborg Frivilligråd – de frivilliges egen stemme – har afholdt Generalforsamling med valg
Aalborg Frivilligråd havde tirsdag den 8. november 2011 Generalforsamling i De Frivilliges Hus.
Omkring 40 personer fra 20-30 forskellige foreninger var mødt op til Generalforsamlingen, hvor
formand Jørgen Jensen aflagde beretning om aktiviteter i Frivilligrådet i 2011.
Frivilligrådet har endnu engang haft Aalborg Kommunes frivilligpolitik til høring, og bifalder, at
den nye frivilligpolitik nu forhåbentlig bliver endelig vedtaget af Aalborg Byråd i november 2011.
EU´s Frivilligår har sat sit præg på året med Frivillig Fredag arrangementerne Menneskekæde over
Limfjordsbroen og Kommunalpolitikere i praktik.
Frivilligrådet har inviteret foreninger til møder for at orientere om Frivilligrådets aktiviteter og for
at lære foreningerne bedre at kende. Ligeledes har man været til Seniorfestival i Hou og deltaget i
frivilligmarkeder i både Aalborg og Nibe.
Frivilligrådet har været med til at udpege modtageren af Aalborg Kommunes Frivilligpris, som i
2010 blev Nils Vinther fra Hou. Fra næste år står Frivilligrådet for arrangementet, som da afvikles i
forbindelse med Frivillig Fredag (den sidste fredag i september).
Der var kampvalg til pladserne i Frivilligrådet. 8 kandidater stillede op til 5 pladser.
Genvalgt blev Leah Jacobsen, Lene W. Hansen og Anne Lise Christensen.
Nyvalgt blev Martin Krebs og Henning Nielsen (for 1 år).
Verner Jensen og Gitte Luther trådte ud af Frivilligrådet. De har begge været med fra starten af
Frivilligrådet og fik stor tak for indsatsen.
Til suppleanter blev efter valg mellem 5 kandidater valgt Ib Nielsen og Jonatan Sandager.
Aalborg Frivilligråd har efter Generalforsamligen konstitueret sig således:
 Formand: Jørgen Jensen (Forældreforeningen for Børne- og Ungdomsbistand)
 Næstformand: Anne Lise Christensen (Ældre Sagen)
 Leah Jacobsen (Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn)
 Lene W. Hansen (Hou Centerråd & Dansk Røde Kors)
 Hans Rasmussen (Dansk Folkehjælp)
 Martin Krebs (Den Sociale Skadestue)
 Henning Nielsen (Diabetesforeningen)
 Suppleant: Ib Nielsen (Frivillighedsformidlingen)
 Suppleant: Jonatan Sandager (Unge Nødhjælp/Folkekirkens Nødhjælp)
Efter generalforsamlingen fortalte kommunalpolitikerne Ane-Marie Viegh Jørgensen og
Thomas Kastrup-Larsen om deres oplevelser, da de i forbindelse med Frivillig Fredag var i praktik
hos foreningerne Kræftens Bekæmpelse, Mandecentret og Efterladte efter Selvmord.
Du/din forening kan få yderligere oplysninger om Aalborg Frivilligråd ved at kontakte:
 Formand Jørgen Jensen, tlf. 9868 3151, mail: [email protected]
 De Frivilliges Hus, Tove Pedersen, tlf: 9811 1344, mail: [email protected]
 Læs meget mere om Aalborg Frivilligråd på: www.aalborgfrivilligraad.dk
9
Frivillig fredag i Aalborg med politiker-praktik
Den første nationale frivillighedsdag blev i Aalborg bl.a. markeret med afholdelse af konferencen
”Side om side” på Nordkraft, menneskekæde over Limfjordsbroen samt politikerpraktik.
Aalborgs kommunalpolitikere i praktik
I anledning af Frivillig Fredag den 30. september deltog Aalborg Frivilligråd i projekt
”Kommunalpolitiker i praktik”.
Det var en stor succes. 12 politikere var i praktik i 13 frivillige sociale foreninger, og Frivilligrådet
har efterfølgende fået en del positive tilbagemeldinger fra politikerne/foreningerne:
Daniel Nyboe Andersen – ”Jeg blev ægte imponeret ved mit besøg i Røde Kors i Nibe. Jeg var
inviteret i anledning af, at Frivilligrådet satte fokus på frivillige på ”den første nationale
frivillighedsdag”.
Mads Sølver Pedersen, der var i praktik på Café Parasollen skrev: ”Jeg var dybt imponeret over
det store sociale stykke arbejde disse frivillige gik og lavede, og det er ikke sidste gang, jeg møder
op på Parasollen og giver et nap med. Dejlig dag”.
Dansk Flygtningehjælps lektiegrupper havde besøg af Mads Thomsen, og de skrev: ”Mads var
glad for at hilse på både brugere og frivillige, og kom ret hurtigt i ivrig snak med et par brugere.
Mads gav udtryk for, at det havde været en god og positiv oplevelse. - Og det samme syntes vi”.
Anna Kirsten Olesen skrev om Café Væxt: ”Jeg har aftalt at ringe til mit ”praktiksted”, som har
lovet at se positiv på, at jeg kan komme igen”.
Marian Geller: ”Jeg besøgte Sind i Nørresundby. En så dejlig oplevelse som jeg aldrig glemmer.”
Ældre Sagen – ”Det gik fantastisk godt. Tina French Nielsen startede med at deltage i vores
tryghedsopkald, og det gjorde hun meget flot. Som den åbne person hun er, havde hun let ved at
komme i snak med de ældre, som syntes godt om lidt variation i de vanlige opkald”.
Ane-Marie Viegh Jørgensen om Kræftens Bekæmpelse: ”Jeg lærte en masse. Jeg var slet ikke
klar over, at man på den måde tog sig personligt af de kriseramte familier. Jeg anede ikke, at der var
så megen støtte og hjælp at hente til de kræftramte.”
Mandecentret Aalborg havde besøg af Thomas Kastrup-Larsen: ”Vi fik oplevelsen af at være
"sat på landkortet" og at vores og andres "sag" havde fokus”. Thomas Kastrup-Larsen havde to
praktikker, og Foreningen for efterladte efter selvmord skrev: ”Vi fik brugt mødet på at sætte
fokus på, hvor anderledes det er at være efterladt efter selvmord frem for f.eks. død ved
sygdom/uheld mm.”
Udover de nævnte politikere var Arne Schade, Jørgen Andersen, Felix Henriksen og direktør
for Ældre og Handicapforvaltningen Jan Nielsen i praktik hos Amnesty International, Børns
Voksenvenner, Røde Kors og Ungdommens Røde Kors og Bedre Psykiatri.
Aalborg Frivilligråd er glad for de mange tilbagemeldinger, og de har planer om at gentage
projektet næste år, og så håber de, at endnu flere foreninger og politikere melder sig til projektet.
10
Førstehjælp på Minuttet
Dansk Folkehjælp afholder gratis 3-timers førstehjælpskurser i Aalborg
Hvert år registrerer landets skadestuer mere end 600.000 ulykker, og statistikken viser, at hver
anden dansker i løbet af sit liv bliver vidne til en alvorlig ulykke.
Kan du give førstehjælp, hvis et af dine familiemedlemmer eller en kollega kommer til skade?
Kan du hjælpe, hvis der sker en ulykke eller en person falder om på gaden?
Dansk Folkehjælp sparker i september 2011 en landsdækkende førstehjælpskampagne i gang, hvor
der tilbydes gratis førstehjælpskurser til 1600 danskere i 10 af landets store byer.
Du har mulighed for at tilmelde sig et gratis 3-timers førstehjælpskursus i Aalborg i oktober eller
november 2011. Kurserne afholdes i De Frivilliges Hus, Aalborg i perioden 22. okt. til 19. nov.
Tilmelding til kurserne kan foretages på www.folkehjaelp.dk (OBS: alle kurser er optaget)!
Gratis gældsrådgivning i Aalborg
Er din gæld blevet uoverskuelig, kan du nu få gratis hjælp og rådgivning hos Forbrugerrådets
Gældsrådgivning i Aalborg. Læs mere på www.forbrugerraadet.dk/gaeld eller ring på tlf. 2556 7107
11
Verdens Diabetes Dag
Gratis diabetestjek torsdag 17. november i Aalborg Storcenter City Syd
Hvert 10 sekund dør et menneske af diabetes et sted i verden, og samtidig bliver to personer ramt af
sygdommen. I dag lever mere end 285 millioner mennesker på verdensplan med diagnosen diabetes
Diabetesforeningen markerer hvert år Verdens Diabetes Dag – i 2011 således også i Aalborg.
Få målt din risiko for diabetes – 8.700 borgere med uopdaget type 2-diabetes i Aalborg
I anledning af Verdens Diabetes Dag kan borgere i Aalborg få foretaget et gratis diabetestjek
torsdag den 17. november i Storcenter City Syd på Det lille Torv fra kl. 14 til kl. 17.
Her vil medlemmer fra den lokale Diabetesforening samt sygeplejerske og diætist fra
Sundhedscenter Aalborg være til stede. Der vil være mulighed for at få målt blodsukker og få en
snak med de frivillige fra Diabetesforeningen samt personalet fra Sundhedscenter Aalborg.
Arrangementet er samtidig starten på Diabetesforeningens opsporingskampagne, Mål din risiko for
diabetes, der skal få danskere med en uopdaget diabetes til at blive undersøgt.
Tidlig opsporing er vigtig
Omkring 245.000 danskere skønnes at gå rundt med type 2-diabetes uden at vide det.
Yderligere ca. 750.000 vurderes at have forstadier til type 2-diabetes, også kaldet prædiabetes.
30-40 pct. af prædiabetikere udvikler type 2-diabetes inden for 3-4 år.
Jo længere tid der går uden behandling, jo større er risikoen for udviklingen og omfanget af
alvorlige følgesygdomme som blodprop i hjertet, nyresvigt eller problemer med øjne og fødder.
Derfor er det vigtigt, at diabetes opspores i tide, så en behandling kan påbegyndes.
I Aalborg har 9.247 personer fået konstateret diabetes. Det skønnes, at næsten lige så mange, cirka
8.700 personer, går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Derfor håber vi, at mange borgere
vil kigge forbi Aalborg Storcenter i City Syd torsdag d. 17. november og få en snak om risikoen for
at udvikle type 2-diabetes.
Diabetes kan medføre alvorlige følgesygdomme, hvis sygdommen ikke opdages og behandles i tide,
fortæller Dorte Hinzmann, formand for Aalborg Lokalforening/Diabetesforeningen.
For yderligere information kontakt:
 Dorte Hinzmann, formand Aalborg Lokalforening/Diabetesforeningen, mobil 22 41 86 78
Spor – foreningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb
Landsforeningen Spor har til formål at samle seksuelt misbrugte og andre, der ønsker at være med
til at synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb og at skabe rammer for at medlemmerne
kan danne netværk.
Læs mere på www.landsforeningen-spor.dk
12
Cancerforum – et møde på nettet
Cancerforum er et online forum for kræftpatienter og pårørende. Her kan man udveksle erfaringer
og viden med andre kræftpatienter. Man skal oprette en profil for at deltage i debatten.
 Læs mere på www.cancerforum.dk
Sundhed i Bevægelse – nu også i Ulsted
Nu er der godt nyt til borgere, som er eller har været ramt af en kræftsygdom, og som bor i den
nordøstlige del af Aalborg Kommune. Den 7. november begynder træningstilbuddet Sundhed i
bevægelse i Ulsted. Der er træning mandag formiddage kl. 9-12 i Ulsted Hallen, og undervisningen
er gratis. Tilbuddet omfatter en vifte af træningsformer som gymnastik, yoga, pilates, Chi Gong,
fitness og afspænding. Hver træningsgang slutter af med en times kaffe/the og socialt samvær.
Sundhed i bevægelse bygger på et fællesskab med ligestillede, som er med til at øge livskvaliteten
og motivere til en aktiv og sund livsstil. Aktiviteterne opdeles, så brugerne kan deltage på
forskellige aktivitetsniveauer alt afhængig af lyst og fysisk formåen.
Det er Hals Lokalforening for Kræftens Bekæmpelse, der har arbejdet for at få tilbuddet til den del
af kommunen, der står for cafédelen, mens Ann Pia Kjær, der også underviser på Haraldslund, står
for træningen. Lokalforeningen har fået tilskud fra kontaktklubben i Hals og Ulsted Sparekasses
Fond til projektet, der er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Aalborg Kommune.
Tilmelding til Ann Pia Kjær på tlf. 2282 3850.
Hjælp til ældre i sorg
Ny sorggruppe for ældre, der har mistet en livsledsager
En ny sorggruppe for ældre, der har mistet en livsledsager, starter op tirsdag d. 22. november i Vor
Frue Kirke i Aalborg. Et gruppeforløb med fokus på livet, minderne og erfaringsudveksling.
Gruppen mødes 5 gange og ledes af socialrådgiver og familieterapeut Line Thoft Carlsen, der har
erfaring fra lignende grupper i Kræftens Bekæmpelse.
Datoer hvor gruppen mødes:
 2011: 22. november, 29. november & 13. december, 2012: 10. januar & 31. januar
Tidspunkt: kl. 13.30-15.30
Sted: Vor Frue sognegård, Niels Ebbesens Gade 2B.
Vil du vide mere om sorggruppen, så ring gerne til kirkekontoret, tlf. 9631 1180 og hør nærmere.
13
Selvhjælpstilbud i Aalborg
Hvad er selvhjælp?
En selvhjælpsgruppe består typisk af 3-10 mennesker, der mødes om et fælles problem eller
livsvilkår, fx skilsmisse, sorg, ensomhed eller sygdom.
Alle har ressourcer – selvhjælp er at tage dem i brug!
I en selvhjælpsgruppe møder man mennesker, der står i samme situation som en selv.
Man finder ud af, at man ikke står alene med sit problem, og at andre har samme erfaringer,
oplevelser og følelser. I gruppen deler man erfaringer, støtter og hjælper hinanden i svære
situationer og kommer på den måde videre i livet. Man hjælper sig selv og støtter samtidig andre.
Selvhjælpsgrupper i Aalborg
De Frivilliges Hus har en tid arbejdet på at synliggøre de mange selvhjælpsgrupper der findes ude i
foreningerne, og der er faktisk imponerende mange selvhjælpsgrupper om mange forskellige emner
og problemstillinger.
Hvis du har interesse i at finde en selvhjælpsgruppe til dig selv eller en du kender, er det nu blevet
lettere. På De Frivilliges Hus hjemmeside www.frivillighuset.dk skal du skal bare vælge knappen
”Find Hjælp” og derefter ”Selvhjælp”, så vil man kunne vælge ud fra en række forskellige
selvhjælpsemner. Dette er en mulighed for at se, hvad der findes.
Hvorvidt der er plads til nye deltagere i de eksisterende grupper og vurderingen af, hvorvidt man er
egnet til at deltage i en selvhjælpsgruppe er ikke noget De Frivilliges Bus har andel i.
Det må man forhøre sig om hos den/de, der står bag hvert enkelt tilbud.
Vil du vide mere om hvad selvhjælp er eller har du andre spørgsmål til emnet, er du velkommen til
at ringe eller maile til De Frivilliges Hus. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at være igangsætter
for en ny selvhjælpsgruppe eller vil starte en ny selvhjælps- eller samtalegruppe op.
Lad os også gerne vide, hvis du har tilføjelser/rettelser til selvhjælps-oversigten på hjemmesiden.
Rekruttering af frivillige
- få hjælp i De Frivilliges Hus
Vi har ikke de frivillige i en skuffe, men vi kan hjælpe jer med at finde ud af, hvor
I kan finde dem, og hvordan I kan komme i kontakt med dem.
De fleste foreninger oplever på et eller andet tidspunkt, at de mangler frivillige.
Vi kan hjælpe jer, så I undgår den situation.
Sammen finder vi ud af:
 behovet for frivillige
 om det er en særlig type frivillige
 hvordan I bedst passer på jeres frivillige
 hvordan I undgår at havne i paniksituationer, fordi I mangler frivillige
 hvordan jobbene kan indrettes og sælges
Ring på tlf. 9811 1344 og lav en aftale - vi kommer også gerne ud til jer 
14
Gratis PR-kursus i Aalborg
Torsdag den 17. november kl. 16.30-18.30 i Aalborg Kongres & Kultur Center
Nu har du/din sociale forening muligheden for at få gode tips og tricks til, hvordan I bliver mere
synlige og kommer i pressen! Torsdag den 17. november afholder Majbritt Lund, journalist & PR
med speciale i social- og sundhedsområdet, nemlig et gratis to-timers PR-kursus i Aalborg Kongres
& Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.
Læs mere om PR-kurset og tilmeld dig/din forening på www.majbrittlund.dk (vælg gratis
smagsprøver og dernæst gratis PR-kursus).
Mandecentret Aalborg – et sted for kriseramte mænd
Mandecentret Aalborg tilbyder gratis/anonym rådgivning til mænd i krise.
Hvis dit ægteskab/parforhold er ved at gå i stykker er der hjælp at hente hos Mandecentret Aalborg.
Vi tilbyder dig en samtale om de svære følelser og rådgiver dig praktisk vedr. dine muligheder i
forhold til fx samvær med børn. Vi kan vejlede dig i forhold til dit møde med statsforvaltningen og
give dig et overblik i en vanskelig situation.
Vi tilbyder også netværksgrupper for mænd. Her har du mulighed for at møde andre mænd og
udveksle tanker/erfaringer i forhold til fx den vanskelige skilsmisse.
Vil du vide mere så kontakt os:
 Mandecentret Aalborg, tlf. 7025 9019, mail: [email protected]
Invitation til Decemberkonference 2011
Torsdag den 8. december i Odense Congress Center
Torsdag den 8. december inviterer Center for frivilligt socialt arbejde ledere, frivillige og ansatte i
frivillige organisationer samt deres samarbejdspartnere i stat, kommuner og andre offentlige
organisationer, private erhvervsvirksomheder og alle andre med interesse for fremtidens frivillige
indsats og engagement i Danmark til Decemberkonferencen Frivillighed og foreningsliv – sat på
spidsen.
På konferencen vil der blive sat fokus på aktuelle dilemmaer for frivilligheden og foreningslivet
som fx kommunal eller foreningsbaseret frivillighed, demokrati versus effektivitet, foreninger som
opgaveløser eller vagthunde, flere frivillige eller flere ansatte, driftstilskud eller projektstøtte m.m.
Læs mere på www.frivillighed.dk, tilmelding senest 22. november 2011 (deltagerprisen er 990 kr.).
Aalborg sender brillerne til Ghana
Forær dine gamle briller væk til en god sag!
Synoptiks kunder i Aalborg har siden 2007 hjulpet med at samle tusindvis af briller ind til Ghana.
For et år siden tog Synoptik og Dansk Blindesamfund så et yderligere skridt og gik sammen med
Ghana Blind Union om at etablere en optikerklinik i Ghanas hovedstad Accra.
15
The Charity Review
Debat- og informationsmøde
Torsdag d. 24. november kl. 19.30 i Nordkraft´s Café Kul
Foreningen The Charity Review (oversat: Oversigten over Hjælp) indbyder Aalborgs sociale
foreninger og deres frivillige samt alle andre interesserede til en debat- og informationsaften torsdag
d. 24. november 2011 kl. 19.30 i Nordkraft, Café Kul.
The Charity Review arbejder på at lave en oversigt/internetguide over sociale hjælpetilbud i hele
Danmark. Målet er, at alle danskere via den nye portal skal kunne finde oplysninger om de sociale
foreninger og deres gratis hjælpetilbud i netop deres kommune/lokalområde.
Debatten vil forholde sig til den udbudte hjælp i Aalborg. Hvem udbyder hjælp, og er hjælpen til at
finde/synlig? Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål til den nystartede forening,
bl.a. om hvad udbyderne af hjælp og borgerne kan få ud af det.
Deltag i debatten, og vær med til at gøre opmærksom på de problemer eller løsningsmodeller, du
kender til. Vi håber at se mange aalborgensere, der er interesseret i den lokale velfærd.
Alle er velkomne til mødet – tilmelding ikke nødvendig, men kan evt. foretages på facebook.
Den nystartede forening opfordrer desuden Aalborgs sociale foreninger, organisationer og
selvhjælpsgrupper til at synliggøre deres forening/tilbud på web-siden www.thecharityreview.org
(vælg “tilføj”).
Læs mere på www.thecharityreview.org eller skriv til [email protected]
World AIDS Day 2011
I 1988 besluttede WHO at gøre den 1. december til International AIDS-dag.
I Danmark er det hvert år AIDS-Fondet, der arrangerer World AIDS Day.
Budskabet for årets World AIDS Day er, at alle har ret til et liv uden hiv.
I 2010 blev Word AIDS Day markeret i Aalborg med Salsa Night mod AIDS på Café Vesteraa.
Aalborgs biografer markerede også dagen og Aalborg Soroptimistklub solgte traditionen tro AIDSFondets røde sløjfer i Aalborg midtby.
Formålet med arrangementerne er at sætte fokus på HIV/AIDS og samle penge ind til AIDSFondets arbejde i form af forskning, information og patientstøtte. Læs mere på www.aidsfondet.dk
16
Lær at tackle kroniske smerter
Informationsmøde torsdag den 8. december 2011, Sundhedscenter Aalborg
Kurset Lær at tackle kroniske smerter udbydes nu i Aalborg Kommune fra januar 2012.
Der afholdes et informationsmøde torsdag den 8. december 2011 kl. 14.30-15.00 i Sundhedscenter
Aalborg, Teglgårds Plads 1, Nordkraft, 9000 Aalborg, undervisningslokalet på niveau 6, rum 7.
Tilmelding senest 2. december på tlf. 9931 3458 eller [email protected]
Kursustilbud for pårørende til mennesker med en demenssygdom
Når ens nærmeste rammes af en demenssygdom ændres tilværelsen. Der er mange ubesvarede
spørgsmål om sygdom, adfærd, støttemuligheder m.m. Pårørende i Aalborg Kommune tilbydes
støtte, rådgivning og undervisning om demenssygdommene og om deres følger.
Kurser 2011-12:
 Onsdag 9. november 2011: Demens lægeligt set, behandlingsmuligheder.
Hvordan undersøger man for demens? Oplæg ved læge.
 Onsdag 7. december 2011: Hvordan opnår man kommunikation og samvær med
demensramte? Oplæg ved demenssygeplejerske Tinna Klingberg.
 Onsdag 11. januar 2012: Ændringer i adfærd. Oplæg ved opsøgende medarbejder
Gitte Andersen og demenskoordinator Britta Pedersen, Aalborg Kommune.
 Onsdag 8. februar 2012: Konkrete redskaber/hjælpemidler til demente.
Oplæg ved demenskoordinator Jonna Baisgaard.
 Onsdag 7. marts 2012: Meningsfuld beskæftigelse for demensramte og pårørende.
Aktivitetsmedarbejdere fortæller og giver gode råd.
 Onsdag 11. april 2012: Hvilke juridiske problemstillinger kan der opstå i forbindelse med
demens fx ift. fuldmagter, magtanvendelser eller flytning?
Oplæg ved konsulent Solveig Christensen.
 Onsdag 9. maj 2012: Når det ikke går mere derhjemme, hvad så?
Oplæg ved demenssygeplejerske Tinna Klingberg.
Kurserne afholdes onsdage kl. 17.30-19.30 i salen på Plejehjemmet Smedegården, Smedegårdsvej
58, 9220 Aalborg Øst. Det er gratis at deltage i kurserne, men der er egenbetaling for forplejning.
Du kan vælge at tilmelde dig hele kursusrækken eller udvalgte kursusdage.
Vil du vide mere om eller tilmelde dig kurserne kan du kontakte:
 Christine Østergaard, tlf. 9931 1485, mail: [email protected]
Ventilen Aalborg
Ventilen er en frivillig social organisation, der driver mødesteder for stille og ensomme unge i
alderen 15-25 år. Mellem 5 og 8% af alle danske unge føler sig ensomme i en sådan grad, at det
påvirker deres livskvalitet og selvværd i negativ grad. I Ventilens mødesteder kan de unge møde
andre, der også kender til følelsen af ensomhed og social isolation. I Aalborg har Ventilen til huse i
lokaler på adressen Louisegade 2B, 1. sal i Aalborg midtby, hvor der er åbent søndage kl. 17-20.
Læs mere om Ventilen Aalborg på www.ventilen.dk
17
Findes årets helt 2011 i din organisation, forening eller klub?
Man kan være en helt, fordi man i en dramatisk situation ofrer sig for andre mennesker, men en
heltedåd kan også være et livslangt virke for at hjælpe andre mennesker.
Er årets helt en frivillig i din forening/dit lokalområde?
På www.aaretshelt.dk kan du indstille folk til prisen.
Den, der kåres som årets helt 2011 får udover skulderklappet, en pris på 100.000 kr.
Jyllands-Posten og Trygfonden tager imod indstillinger indtil 20. november 2011.
Amnesty International i Aalborg fejrer FNs Menneskerettighedsdag
Fakkeloptog, foredrag og teater for menneskerettigheder lørdag 10. december
Lørdag den 10. december fejrer Amnesty International i Aalborg FN´s Menneskerettighedsdag med
et fakkeloptog – og mere til.
I år tilføjer vi nemlig et skuespil af Det Hem´lige Teater om diskrimination af romaerne i Europa.
Stykket er skrevet af Amnestys Masvingo-gruppe i Zimbabwe.
Der arbejdes også på at arrangere et foredrag med forfatteren Tendai Tagarira, der oprindeligt er fra
Zimbabwe. I dag bor han i Danmark på grund af hans kritik af Mugabe-regimet.
Program
Kl. 15.45: Lystænding ved Det Hem´lige Teater i Kjellerupsgade 20
Kl. 16.00: Det Hem´lige Teater opfører stykket af Masvingo-gruppen
Kl. 16.30: Fakkeloptog til Amnesty International i Danmarksgade 7
Kl. 16.45: Foredrag hos Amnesty International i Danmarksgade 7 ved Tendai Tagarira
Under foredraget vil der være lidt godt og varmt at drikke og spise.
Alle er velkomne – dog ser vi gerne du tilmelder dig ved at sende en sms til 30203001 eller mail til
[email protected] Læs mere om Amnesty International på www.amnesty-aalborg.dk
Aalborg Kommunes Handicappris 2011
Handicaprådet og Danske Handicaporganisationers Aalborg afdeling fejrer FNs Internationale
Handicapdag med uddelingen af Aalborg Kommunes Handicappris.
Handicapprisen uddeles hvert år på FNs Internationale Handicapdag – ”Dagen for lige
muligheder”. Med prisen følger en check på 5.000 kr.
Formålet med uddelingen af Handicapprisen er at sætte fokus på forholdene for personer med
handicap samt på Aalborg Kommunes Handicappolitik og dennes udmøntning. Samtidig er prisen
en anerkendelse af de mange enkeltpersoner, grupper, virksomheder, institutioner og organisationer,
som gør en særlig indsats i forhold til personer med handicap.
Handicapprisen uddeles i år for tredje gang til en person, der i årets løb har gjort et særligt og
uegennyttigt stykke arbejde for at sætte fokus på forholdene i samfundet for personer med handicap.
Rådmand Thomas Kastrup-Larsen uddeler Handicapprisen tirsdag den 29. november kl. 18.30 på
Trekanten.
18
Ny regering: Det skal være lettere at være frivillig i Danmark
Med folketingsvalget den 15. september 2011 fik danskerne en ny regering og et nyt
regeringsgrundlag. Den nye regering vil bl.a. sætte fokus på frivilligt arbejde og gøre det lettere at
være frivillig ved at begrænse unødigt bureaukrati mest muligt. Derudover vil regeringen
revitalisere Charter for samarbejde mellem det frivillige Danmark og det offentlige.
I regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” forholder regeringen sig til det frivillige
arbejde i afsnittet ”Nye mål for socialpolitikken”.
”Regeringen påskønner den enorme indsats mange mennesker yder i det frivillige arbejde og
anerkender nødvendigheden af de frivilliges inddragelse og medvirken på det sociale område.
Et velfungerende velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en
stærk og engageret frivillig sektor. Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på tværs af
generationer og social baggrund. Det er den offentlige sektor, der har hovedansvaret for
marginaliserede børn, unge og voksne.
Den frivillige sektor er et vigtigt supplement, fordi den ofte kan skabe en anden form for tillid og
kontakt med og mellem mennesker. Socialt arbejde baseret på frivillighed er en afgørende styrke
ved det danske velfærdssamfund. Frivillige organisationer har gennem årene oplevet, at de
snærende bånd fra bureaukrati og regler er strammet til. Det risikerer at kvæle initiativ og virkelyst.
Regeringen vil derfor arbejde for, at unødigt bureaukrati for frivilligt arbejde begrænses mest
muligt. Regeringen vil derfor tage initiativer til at gøre det lettere at være frivillig i Danmark.”
Misbrugsafsnittet i Aalborg Kommune
Åben rådgivning til misbrugere og pårørende til misbrugere
Er du over 18 år og misbruger af alkohol eller stoffer, eller er du pårørende til en misbruger?
Så kan Misbrugsafsnittet i Aalborg Kommune hjælpe dig med behandling og rådgivning.
Du kan henvende dig i Åben Rådgivning, torsdage kl. 13-16, Badehusvej 1, stuen, Aalborg.
Rådgivningen er anonym. Få mere at vide på tlf. 9931 5740, mail: [email protected]
Læs mere på www.aalborgkommune.dk/misbrugsafsnittet
Se det sunde – rum det syge
Temadag mandag den 28. november kl. 9-15 på Aalborg Sygehus Syd
Den 28. november 2011 byder Psykiatrien i Region Nordjylland og Bedre Psykiatri velkommen til
en temadag med titlen Se det sunde – rum det syge med bl.a. psykoterapeut Kirsten Kallesøe og
psykolog Maria Nielsen.
Kirsten vil fortælle om egne oplevelser med skizofreni og recovery, mens Maria i sit oplæg vil
komme ind på stigmatisering og recovery.
Tilmelding senest 14. november til Connie Rosengren i Psyk-Info tlf. 9631 1217.
Foredragene er gratis – frokost kan evt. bestilles ved tilmelding (pris max. 50 kr.).
19
Netværksgruppe for PTSD-ramte starter i De Frivilliges Hus
Torsdag den 24. november kl. 19.00 i De Frivilliges Hus, Aalborg
I november starter PTSD Foreningen en ny netværksgruppe for PTSD-ramte op i Aalborg.
Gruppen skal fungere som et mødested for PTSD-ramte og give et frirum, hvor man kan mødes
med ligesindede og dele/udveksle erfaringer, give støtte m.m.
PTSD er en forkortelse for Post-Traumatic Stress Disorder, eller posttraumatisk belastningsreaktion.
En psykisk tilstand, som opstår på baggrund af en eller flere traumatiske hændelser og forårsager
reaktioner i både sind og krop, ofte som om man stadig befinder sig i centrum af det traumatiske.
Få mere at vide på tlf. 7113 1318 eller klik ind på www.ptsdforeningen.dk
De Jurastuderendes Retshjælp i Aalborg
De Jurastuderendes Retshjælp i Aalborg yder gratis rådgivning til private borgere inden for alle
juridiske felter. Retshjælpen drives af studerende fra jurastudiet ved Aalborg Universitet.
De Jurastuderendes Retshjælp er åben for mundtlig juridisk rådgivning tirsdage og torsdage i
tidsrummet kl. 15.00-18.00. Rådgivningen ydes ved henvendelse pr. telefon eller ved personligt
fremmøde. Rådgivningen er gratis og indebærer derfor som udgangspunkt ikke egentlig
sagsbehandling.
Kontaktoplysninger til retshjælpen
Åbningstider: Tirsdage og torsdage mellem kl. 15.00-18.00
Personligt fremmøde sker i samme tidsrum ved Byretten i Aalborg på Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Tlf. 9940 7800, mail: [email protected]
Læs mere på www.aalborg-retshjaelp.dk
Temamøde i Hjerteforeningen om hjertestop
Mandag den 14. november 2011 kl. 18.30-20.30 i Bispensgade 12.1th, Aalborg
Har du været vidne til eller oplevet et hjertestop?
Så har du måske brug for at dele dine tanker med andre i samme situation.
Oplæg ved sygehuspræst Ruth Østergaard og deltagelse med sygeplejersker fra Hjerteforeningen.
Tilmelding til Hjerteforeningen på tlf. 9816 1816 – arrangementet er gratis.
Pensionsrådgivning i Ældre Sagen i Aalborg
Ældre Sagen tilbyder rådgivning i sociale pensioner og fleksydelser.
Rådgivningen er gratis og gælder for både medlemmer og ikke-medlemmer af Ældre Sagen.
Ring på tlf. 9812 0344 hver tirsdag fra kl. 11 til 13. Alle henvendelser kan ske anonymt.
Du kan også møde personligt op, men ring gerne og aftal en tid i forvejen.
20
Den teknologiske frivillighed i London
Som praktikant i De Frivilliges Hus har jeg deltaget i en studietur til London arrangeret af FriSes
Internationale Udvalg. Formålet med turen var at få inspiration og et bedre indblik i det engelske koncept
”Big Society” - kort fortalt en strategi om mere personligt ansvar i samfundet.
Konceptet fokuserer grundlæggende på et mere aktivt medborgerskab og en større frivillighed blandt
borgerne. Ifølge en ansat ved 'Big Society Network', som vi besøgte på turen, er hensigten, at et mere aktivt
medborgerskab kan 'fylde hullet mellem staten og borgeren', som opstår pga. mangel på ressourcer i det
offentlige. Med et samfund og et system anderledes end det danske var det spændende at blive præsenteret
for initiativer og aktiviteter, der kan være interessante og brugbare i dansk sammenhæng.
Nogle af initiativerne fremlagt under besøgene på turen er teknologiske, hvilket giver mulighed for at brede
frivilligheden ud til et større og måske mere mangfoldigt publikum eller give det et frisk pust. Som konkrete
eksempler blandt de besøgte organisationer kan nævnes Big Society Network's donations-hjemmeside
Givey.co.uk, hvor det er muligt at oprette en konto for at donere penge til organisationer via SMS eller
nettet. Organisationerne kan findes i hjemmesidens database, hvilket kan hjælpe mindre organisationer med
en bedre synlighed. Dette tiltag kan på nogle måder minde om en blanding af netbank og e-boks; muligheden
for at have et overblik over sine donationer og modtagerne af disse. Big Society Network viste os ligeledes
en video på YouTube, som reklamerer for organisationen somewhereto_, som matcher unges fritidsinteresser
med steder at kunne udføre dem gratis. Denne service giver unge mulighed for eksempelvis at finde et sted at
køre på skateboard, hvis man ikke selv kender til ét.
Organisationen Timebank, som er kendt for sine mentorprojekter og frivilligt arbejde målrettet unge, har
oprettet hjemmesiden Junction49. Hjemmesiden er en portal for 13-25 årige, hvor de kan oprette en profil og
dele idéer til frivilligt arbejde med andre registrerede. Muligheden for at give andre unge idéer til videre
arbejde eller selv få idéer eller kontakter fra andre kan være afgørende for, at disse idéer udvikler sig til
projekter. Organisationer og universiteter kan ligeledes chatte med de registrerede i et åbent forum med
formålet om eksempelvis at søge personer til specifikke events, idéer eller andet. Medarbejderne bag
portalen kan ligeledes være behjælpelige med ansøgninger, fundraising osv. En ansat hos Timebank har
sammenlignet Junction49 med Facebook og andre sociale medier på nettet, hvor man kan oprette
brugerprofiler. Organisationen har blandt andet også oprettet en hjemmeside, hvor de frivillige kan evaluere
Timebank's projekter. Der er mulighed for både at skrive lidt om oplevelsen og give det frivillige arbejde
smileys. Den ansatte på dette evalueringsprojekt fremhævede muligheden for at kunne tage fat på problemer,
hvis et projekt modtager klager eller dårlige evalueringer. Jeg mener dog, at det kan diskuteres, om det ikke
er en bedre idé at opfordre de frivillige til at forsøge at løse eventuelle problemer direkte med en projektleder
eller lignende. En oplevelse og en anmeldelse af et projekt er subjektivt og kan hverken måles eller
standardiseres til smileys. Anmeldernes identitet er kendt af Timebank – men oplyses ikke på hjemmesiden
sammen med anmeldelsen, hvilket ligeledes gør det svært for andre interesserede at vurdere indholdet.
Der er ingen tvivl om, at teknologien nu og i fremtiden er et vigtigt instrument for at nå ud til borgere –
heriblandt især den yngre målgruppe – som organisationer, foreninger eller lignende ikke er i kontakt med i
forvejen. Den almindelige informationssøgning foregår på nettet, og hvis man som potentiel frivillig er
interesseret i eksempelvis frivilligjobs eller donationer, så er det vigtigt for foreninger at være synlige og
nemt tilgængelige. Og for den yngste generation er det langt mere almindeligt at maile, donere eller tilmelde
sig over nettet frem for at læse avis eller ringe. For nogle aldersgrupper vil man som forening i overført
betydning ganske enkelt ikke eksistere, hvis man ikke eksisterer på nettet. Derfor kan teknologiske tiltag
målrettet unge frivillige være interessante for De Frivilliges Hus, og en hjemmeside som Junction49 kunne
være relevant supplering til Projekt Frivillig, som netop arbejder med at matche organisationer med unge på
ungdomsuddannelserne. En oplagt idé kunne dermed være at lave en kombination af de to og eventuelt samle
det ét sted; jobmatching fra Projekt Frivillig og projektidéudvikling fra Junction49. På denne måde vil de
unge ikke kun påtage sig jobs – men ligeledes have mulighed for i større grad at være med til at udvikle nye
idéer i samarbejde med hinanden og foreningerne.
Kilde: Lise Jensen, praktikant i De Frivilliges Hus 
21
Julejælp til familier med økonomiske trængsler
Hvis du har så få penge, at det kniber med julemåltidet, kan der være hjælp at hente hos
velgørenhedsorganisationerne. Du skal mange steder søge inden 1. december. Nogle steder skal du
ringe, andre steder kan du søge online, og hos andre får du ansøgningsskema på dit barns skole.
For samfundets svageste kan det være en kamp at skrabe penge sammen til en julegave eller til
selve julemiddagen. Svagt stillede børnefamilier, enlige forsørgere samt ældre og ensomme har
derfor mulighed for at søge om en julehjælpspakke fra en af flere humanitære og kirkelige
organisationer.
I år har ekstraordinært mange familier søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær,
Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Menighedsplejer, skriver Kristeligt Dagblad.
Også organisationer som Dansk Røde Kors, Børnenes Kontor, Den Danske Frimurerorden, Rotary
og forskellige kirkesogne uddeler i 2011 julehjælp til fattige danskere.
Ansøgningsskema vedrørende julehjælp 2011 kan i Aalborg bl.a. afhentes hos:
 Frelsens Hær, Mølleplads Centret, Skipper Clementsgade 11, Aalborg – senest 30. nov.
 Kirkens Korshærs Byarbejde, Korsgade 44 samt Børnehjørnet, Danmarksgade 21, Aalborg –
senest 26. november, julehjælpen gives fortrinsvis til børnefamilier med lav indkomst.
 Dansk Folkehjælp, find ansøgningsskema på www.folkehjaelp.dk – senest 1. december
 Dansk Røde Kors, Nibe – kontakt Birgit Sæhl, tlf. 6178 2293, mail: [email protected]
 Velgørenhedsforeningen Charity of Aalborg v/Arne B. Schade, c/o Impact Event, Vesterbro
20, Aalborg – ansøgning om julekøbmandspakker til ældre og ensomme senest 1. december
 Margrethe Kirkens kontor, Revlingebakken 18, Aalborg – senest 2. december, julehjælp til
betrængte i Margrethe Sogn
22
Jul på Aalborg Rådhus 2011
Giv en julegave til nødstedte børn og unge
I samarbejde med Kirkens Korshær samles der i år gaver ind til nødstedte børn og unge, som ikke er
vant til, at der er ret meget under træet juleaften. Forsyn pakkerne med ca. alder, køn og pris og læg
dem i den store sæk på 1. sal på Aalborg Rådhus, Gammeltorv 2, Aalborg (åbent 1. dec-22. dec.).
Så sørger Kirkens Korshær for, at gaverne kommer til at frembringe smil på mange ansigter til jul.
Gaverne uddeles ved Kirkens Korshærs juletræ 4. juledag, hvor alle børn får en julegave.
Juleaften for hjemløse og ensomme i Aalborg
Den 24. december 2011 kl. 15.30-18.00 i Vejgaard Hallen
Aalborg Kommune indbyder til julespisning i Vejgaard Hallen
Har du ikke noget sted at være juleaften?
Aalborg Kommune indbyder alle personer, der har ophold i Aalborg Kommune, til at deltage i
spisning juleaften den 24. december 2011 kl. 15.30-18.00 i Vejgaard Hallen, Vejgaard Torv.
Til julespisningen kan der hentes gratis adgangskort på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens
kontorer fra d. 1. december til d. 19. december 2011, kl. 13.00.
Juleaften for hjemløse og ensomme hos Frelsens Hær
Frelsens Hær afholder Juleaftens arrangement/julefest i lokalerne i Skipper Clements Gade 9.
Dørene åbnes kl. 18.00 og kl. 18.30 er der juleandagt og julefesten begynder kl. 19.00.
Vil du evt. være frivillig juleaften ved Frelsens Hær, så skriv til [email protected]
Julemærkemarchen 2011
Gå for en god sag søndag den 4. december i hele Danmark
Savner du en sund juletradition? Så gør som 20.000 andre danskere og deltag i Julemærkemarchen!
Hvert år den første søndag december afvikles der Julemærkemarch i Danmark – i år for 35. gang!
Støt op om en god sag ved at betale for at gå 5 eller 10 km.- overskuddet går ubeskåret til
Julemærkefondens arbejde (i 2010 blev der således indsamlet 1. mio. kr. til julemærkehjemmene).
I Aalborg vil startstedet søndag den 4. december i tidsrummet kl. 9.00-11.00 være Vester Mariendal
Skole, Stjernevej 1-5, Aalborg SV. Afhængig af hvilken rute man vælger, kommer man forbi Vester
Mariendal Skov, Sorthøj, Østeraadalen og området ved Stolpedalen.
Julemærkefonden administrerer de fire julemærkehjem, der årligt tilbyder ca. 700 børn et pusterum
i hverdagen og hjælper dem med at ændre mønstre og vaner, så selvværdet og livsglæden kan øges.
De seneste år har årsagerne til opholdet ofte handlet om ensomhed, overvægt, og mobning.
Læs mere om julemærkemarchen og se startstederne på www.julemaerkemarchen.dk
23
Julerier i Butik-Caféen
Julemarked lørdag den 26. november 2011 kl. 10.00-16.00
Butik-Caféen afholder det årlige julemarked lørdag den 26. november kl. 10.00-16.00, hvor der vil
være mulighed for at gøre gode julegaveindkøb. Butikken vil være flot pyntet, og der sælges flotte
håndlavede juleting, gaveartikler og kunstværker. Og i caféen kan der dagen igennem nydes de
dejligste julelækkerier.
I Butik-Caféen er der i november og december også mulighed for at lave kalenderlys, adventskranse
og juledekorationer på værkstedet. Materialer kan købes til rimelige priser. Alle er velkomne 
Hvis du vil vide mere om Butik-Caféen og jule-arrangementerne så kontakt:
 Butik-Caféen, Saltumvej 5, 9220 Aalborg Øst
 Tlf: 9815 1536 – Mail: [email protected] – Web: www.butik-caféen.dk
Kræftens Bekæmpelse inviterer til julekoncert med Per Nielsen
Onsdag den 23. november 2011 kl. 19.30 i Vor Frue Kirke, Aalborg
Kræftens Bekæmpelse, Aalborg Lokalafdeling, inviterer til julekoncert med trompetisten Per
Nielsen. Arrangementet foregår onsdag den 23. november kl. 19.30 i Vor Frue Kirke, Aalborg.
De Frivilliges Hus ønsker alle en glædelig jul
De Frivilliges Hus ønsker Aalborgs frivillige sociale foreninger og byens mange frivillige en
glædelig jul samt et godt nytår 
24
Foreninger med kontor/træffetider i De Frivilliges Hus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Foreningen Mor og Far – mandag ulige uger kl. 19-21 (OBS: midlertidigt lukket)
BørnsVoksenvenner – mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag 14-18. Tlf. 2812 2921
Indvandrerrådgivningen. Kontakt og aftaler ring 2622 3611
Mandecentret – tirsdag kl. 9-15.30, onsdag kl. 9-15 & torsdag kl. 11-17. Tlf. 7025 9019
Afrikansk Dansk Netværk – tirsdag kl. 10-16. Tlf. 4333 1047
Ibis – træffes efter aftale på tlf. 3123 1421 eller [email protected]
Foreningen Grønlandske Børn – træffes efter aftale på tlf. 2938 0779 eller [email protected]
Hjælp Voldsofre – onsdag lige uger kl. 16-19. Tlf. 8641 5900 eller [email protected]
Foreninger/grupper/netværk, der mødes fast i De Frivilliges Hus


































AA – onsdag kl. 19-21 + weekend
Selvhjælpsgruppe (angst, depression) – tirsdag lige uger kl. 16-18 (efter aftale)
Selvhjælpsgruppe (selvudvikling, livskriser, skilsmisse) – torsdag lige uger kl. 18.30-21.30
Angstforeningens selvhjælpsgruppe – tirsdag ulige uger kl. 19-21
Depressionsforeningen selvhjælpsgruppe – onsdag lige uger kl. 19-21
OCD Foreningen – sidste onsdag i hver måned kl. 19-21.30
LAFS Aalborg (fleks- og skånejobbere) – netværksmøde 1. mandag hver måned kl. 19-22
Klub LAP Nord (psykiatribrugere) – efter aftale
Epilepsiforeningen – sidste mandag hver måned kl. 19-21.30
Fibromyalgi – 2. tirsdag i måneden kl. 13-16
Dansk Parkinsonforening – onsdag lige uger kl. 14.00-16.00
Foreningen af Førtidspensionister, Aalborg – torsdag lige uger kl. 13-15
ADHD – tirsdage & onsdage i måneden kl. 19-22 + GUA/GUU (lørdag)
PS Spiseforstyrrede - efter aftale
Foreningen Efterladte – 2. torsdag hver måned kl. 19-22
Autismeforeningen – efter aftale
Whiplashforeningen – 1. & 3. torsdag hver måned kl. 19-21.30
Kurdisk Kulturel Venskabsforening, Kurdisk Ungdomsforening, Kurdisk Hus – efter aftale
Flexforum (netværk for nordjyske sygeplejersker i skåne- og fleksjob) – efter aftale
Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød – sidste torsdag hver måned kl. 19-21.30
Dansk Præmatur Forening – én tirsdag hver måned
PTSD Foreningen – efter aftale
Vi har mistet et barn – efter aftale
Tanglaw Denmark (netværk for filippinske kvinder) – efter aftale
Dansk-Ungarsk Forening (legestue) – lørdage ulige uger kl. 9-13
Vietnamesisk Kulturforening – lørdag/søndag
Dansk Folkehjælp – 2. tirsdag hver måned kl. 19-22
Diabetes motivationsgrupper – mandage kl. 19-21 og onsdage kl. 10-13
Netværksgruppe plejefamilier – efter aftale
Behandl os ordentligt – efter aftale
Hjernesagen, pårørendegruppe – efter aftale
Red Barnet – én onsdag hver måned
Netværk – besøgstjenester i Aalborg
Bisiddernetværk & Selvhjælp Netværk
Hvis du ønsker kontakt til eller yderligere oplysninger om en af de pågældende grupper/netværk,
eller hvis du gerne vil starte en ny gruppe/netværk/forening op i De Frivilliges Hus, så hører vi
gerne fra dig. Kontakt De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: [email protected]
25
De Frivilliges Hus i Aalborg er et af de fremmeste frivilligcentre i Danmark.
Vi driver rådgivning, videreuddannelse, service og udviklingsarbejde på et højt niveau.
De Frivilliges Hus er en dør ud til den frivillige verden i Aalborg. De Frivilliges Hus støtter,
synliggør og sparrer det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale foreninger i Aalborg
Kommune. Vi er et hus, du kan bruge som borger, som frivillig, som forening og hvis du
arbejder indenfor den sociale sektor. De Frivilliges Hus er stedet, der samler alle tråde i det
frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune.
De Frivilliges Hus i Aalborg er en selvejende institution (fond) uafhængig af offentlige,
politiske, religiøse og økonomiske interesser. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de frivillige
organisationer, Aalborg Frivilligråd, Aalborg Byråd og personalegruppen i De Frivilliges Hus.
Huset drives af lønnede og frivillige i fællesskab. Husets udgifter dækkes via kommunale
tilskud, offentlige puljer, private fonde og sponsorater.
De Frivilliges Hus arbejder for.






At alle borgere i Aalborg Kommune med lyst og overskud, skal kunne deltage i frivilligt
arbejde under de bedst mulige betingelser.
At de lokale frivillige organisationer og foreninger får optimale arbejdsbetingelser og
mulighed for at udvikle sig på egne betingelser.
At nye foreninger og projekter inden for det lokale frivillige sociale arbejde/område får
den bedst mulige start.
At alle med behov for hjælp får kendskab til den støtte, de kan hente i den frivillige
verden.
At indsamle og formidle viden om det frivillige sociale arbejde.
At medvirke til en ansvarlig og kvalificeret socialpolitisk debat i lokalsamfundet.
De Frivilliges Hus
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg
Tlf: 9811 1344
Mail: [email protected]
Web: www.frivillighuset.dk
Åbningstider:
 Mandag-torsdag kl. 9.30-15.30 og fredag kl. 9.30-13.30
Har du kommentarer, ideer til artikler, jobs, ris eller ros vedrørende nyhedsbladet, så er du
velkommen til at kontakte redaktionen på tlf: 9811 1344 eller skrive til: [email protected]
Du kan altid tilmelde/afmelde dig De Frivilliges Hus nyhedsblad via mail, telefon eller brevpost.
 Tlf: 9811 1344 – Mail: [email protected]
Har du i øvrigt ideer eller forslag til kort information om frivilligt socialt arbejde, som kan have
interesse for nyhedsbladets abonnenter, hører vi også meget gerne fra dig.
Læs de tidligere udsendte nyhedsblade på: www.frivillighuset.dk (findes under nyheder)
Næste nyhedsblad udkommer i januar 2012.
26
FRIVILLIGE OPGAVER/JOBS
November-december 2011
Vil du være frivillig juleaften?
En hyggelig aften i familiens skød med and, flæskesteg og brunede kartofler.
Sådan er juleaften for de fleste. Men nogle vælger at bruge juleaften til at gøre en forskel for andre
– fx som frivillig ved julefesten på et værested, et plejehjem, en varmestue eller en social café.
På www.frivilligjob.dk kan du se en oversigt over, hvor du kan være frivillig juleaften 2011.
Du er ligeledes velkommen til at kontakte De Frivilliges Hus i Aalborg, hvis du vil vide mere om,
hvor du kan være frivillig juleaften i Aalborg – du kan fx være frivillig ved Frelsens Hærs julefest;
skriv til [email protected]
Frivillig supervisor søges
Ventilen Aalborg søger supervisorer, der kan hjælpe os med at hjælpe andre unge.
Hvem er vi?
Ventilen er et mødested for stille og ensomme unge mellem 15 og 25 år.
Stedet drives af frivillige unge mennesker, der arbejder ud fra hjælp-til-selvhjælp og ung-til-ung
principper.
I mødestedet laver vi forskellige dagligdags aktiviteter, der sigter på at styrke de unges selvværd og
sociale kompetencer, igennem positiv social kontakt.
Hvem er du?
Du har lyst til at gøre en forskel for ensomme unge, ved at hjælpe os frivillige i vores arbejde og
relationer over for de unge, og overfor hinanden.
Ind imellem møder vi unge, der har det svært og er meget isolerede, og vi har derfor brug
for supervision til at yde vores bedste.
Du er praktiserende psykolog, pensioneret psykolog, eller under uddannelse hertil – det vigtigste er
at du har engagementet, kompetencerne og tiden til at hjælpe os.
Hvad kræver det?
Vi afholder fast supervision på vores frivilligmøder ca. hver anden måned fra 20.00-22.00, og
derudover afholder vi større temadage ca. 4 gange om året, hvor vi går i dybden med et emne.
Til disse møder og dage kræves selvfølgelig noget forberedelse. Temaerne for supervision finder vi
ud af sammen ud fra, hvad der er aktuelt.
Vi er desuden åbne overfor at have 2 supervisorer, så der er mulighed for sparring.
Hvis det er noget for dig?
Du kan læse mere omkring Ventilen på ventilen.dk. Hvis det har fanget din interesse, så send
motiveret ansøgning og CV til [email protected], senest d. 15. november 2011.
27
Den Sociale Skadestue søger frivillige
Den Sociale Skadestue er et åbent rådgivningstilbud til alle borgere i Aalborg og omegn.
Vi har åbent hver dag fra kl. 20-09 og man kan henvende sig personligt og telefonisk.
Den Sociale Skadestue tilbyder samtaler, hvor den enkelte selv afgør, hvad der skal tales om.
Vi søger frivillige, der har tid og overskud til at gøre en forskel for et medmenneske, der befinder
sig i en vanskelig situation. For at blive frivillig skal man igennem en personlig ansættelsessamtale
med en af de faste medarbejdere
Har du lyst til at høre mere eller arbejde i vores team så mød op eller ring:
 Den Sociale Skadestue, Vor Frue Stræde 6, 9000 Aalborg
 Tlf. 9812 3292. Læs mere på www.densocialeskadestue.dk
Gør en forskel - bliv frivillig ved Mødrehjælpen i Aalborg!
Mødrehjælpen er på vej til at etablere en lokalforening i Aalborg.
Derfor søger Mødrehjælpen frivillige, som er parate med en hjælpende hånd eller et lyttende øre.
Vil du vide mere om at være frivillig i Mødrehjælpen og om planerne om at oprette en
lokalforening i Aalborg, så kontakt gerne frivilligkonsulent Nicholas Caron, tlf. 4079 7560, mail:
[email protected] Læs mere om Mødrehjælpen på www.moedrehjaelpen.dk
Home-Start Familiekontakt søger frivillige til opstart af afdeling i Aalborg
Home-Start Familiekontakt tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med små børn.
Home-Start Familiekontakt vil gerne starte en lokal afdeling i Aalborg, og har derfor brug for lokale
arbejdsgruppedeltagere.
Landssekretariatet støtter tæt undervejs i processen. Senere, når afdelingen er startet op, bliver der
brug for familievenner, der besøger familierne i deres hjem og støtter dem praktisk eller personligt.
Læs mere på www.home-start.dk og www.homestartinternational.org eller kontakt landskoordinator
Lone Møller på tlf. 6220 7711 eller 2342 7720 for mere information.
Krisecentret for Kvinder søger frivillige krisevagter
Krisecentret for kvinder i Nørresundby er et sted, hvor kvinder kan komme sammen med deres
børn, hvis de har været udsat for fysisk eller psykisk vold.
Krisecentret er bygget på frivillig arbejdskraft, og der er således 100 vagter om måneden, som skal
dækkes af frivillige, for at huset kan holde åbent døgnet rundt – året rundt.
Krisecentret for kvinder i Nørresundby søger frivillige krisevagter, som vil tage imod de voldsramte
kvinder og deres børn, samt tage telefonen, når man er på vagt.
Der afholdes introduktionsmøde for nye frivillige sidste mandag i hver måned kl. 19.30.
Næste møde for nye frivillige er således mandag den 28. november.
Ring til os og hør nærmere på telefon 9819 0666. Læs mere på www.kvindekrisecentret.dk
28
Frivillige der vil hjælpe med at lave tilbud til familier med hørehæmmede børn
HBFU vil gerne i kontakt med modne mennesker i region Nordjylland, som kan hjælpe med at lave
tilbud til familier med hørehæmmede børn. Er du forælder eller bedsteforælder til et hørehæmmet
barn – uanset dets alder – eller kender du en, så skriv til: [email protected]
Meld dig som indsamler til Dansk Folkehjælps julehjælp indsamling d. 27. nov.
Ikke alle danske familier har råd til at holde jul – de har brug for din hjælp!
Dette gælder ikke mindst udsatte/fattige børnefamilier, hvor julen kan være en uoverskuelig udgift.
Du kan være med til at gøre en forskel for disse børnefamilier ved at deltage i Dansk Folkehjælp
Aalborgs julehjælp indsamling 2011.
Meld dig som indsamler, når Dansk Folkehjælp Aalborg søndag den 27. november samler ind til
julehjælpen. Vi tager imod din henvendelse på [email protected] eller på tlf. 2362 8251.
Hjælp os med at give trængte børnefamilier i Aalborg en god jul 
Læs mere på www.asf-aalborg.dk
Socialt udsatte børn og familier i Aalborg søger engagerede frivillige
Red Barnet i Aalborg starter en familieoplevelsesklub.
Der er børnefattigdom i Danmark. Aalborg har også mange børn og familier, der lever under
fattigdomsgrænsen. Børnene i fattige familier mangler ofte basale goder som ferie, fritidsaktiviteter,
frokost og fødselsdage. Og de savner typisk fælles oplevelser med deres familier.
Det vil Red Barnets nye lokalafdeling i Aalborg C gerne afhjælpe. Derfor starter vi en
familieoplevelsesklub for socialt udsatte og fattige børn i alderen 5-11 år og deres familier.
I familieoplevelsesklubben kan børnene få gode og glade oplevelser sammen med deres familie og
de frivillige. Vi forestiller os ca. 10 aktiviteter pr. år som typisk vil foregå lørdag eller søndag.
Oplevelserne kan være naturoplevelser, en skovtur med bålmad, en tur i teatret, en udflugt til fx zoo
og meget andet. Det vigtigste er, at der er godt samvær og noget at snakke om bagefter.
Red Barnet Aalborg C søger glade og engagerede frivillige til at være med til at oprette og drive
familieoplevelsesklubben. Vi forventer at du er engageret, har hjertet på rette sted og deltager i
mindst halvdelen af aktiviteterne.
Som frivillig i Red Barnet bliver du en del af en velfungerende og stærk organisation, der gør en
forskel både lokalt og ude i verden. Du får som frivillig mulighed for kompetenceudvikling, kurser i
bl.a. førstehjælp, livredning mm. Endelig får du mulighed for at gøre en forskel for børn og familier
der har brug for en hånd samtidig med, at du selv får nogle fantastiske oplevelser.
Vil du vide mere så kontakt Red Barnet i Aalborg C
 Formand Iben Lundager, tlf. 2061 6265, mail: [email protected]
 Læs mere på www.redbarnet.dk
29
Dansk Flygtningehjælp søger indsamlere til Landsindsamlingen søndag 13. nov.
Søndag d. 13. november samler Dansk Flygtningehjælp ind til Flygtninge i Verdens Brændpunkter.
Krige, konflikter, tørke og sult er nogle af årsagerne til, at mennesker flygter. Det sker lige nu på
Afrikas Horn, hvor den værste tørke i 60 år berører mere end 12 millioner mennesker og har sendt
hundrede tusinder på flugt. Men Afrikas Horn er langt fra det eneste sted, hvor folk er på flugt.
Over 43 millioner mennesker verden over er flygtninge og fordrevne fra krige, som ikke altid har
verdens bevågenhed, men som kræver de samme ofre. Derfor sætter landsindsamlingen i år fokus
på ”flygtninge i verdens brændpunkter”.
Du kan hjælpe – meld dig som indsamler
Det tager ca. 3 timer at samle ind.
Meld dig som indsamler og giv nødhjælp til verdens brændpunkter!
Tilmeld dig på www.flygtning.dk eller ring på tlf. 3373 5170
Eller besøg Dansk Flygtningehjælp på facebook og vær med til at sprede budskabet om hjælp til
verdens flygtninge www.facebook.com/danskflygtningehjaelp
Foreningen Grønlandske Børn har brug for frivillige
Foreningen Grønlandske Børn har til formål at arbejde for bedre integration af grønlandske børn i
Danmark. Foreningen Grønlandske Børn søger frivillige til målrettede aktiviteter for grønlandske
børn i Danmark som bl.a. månedlige weekendkolonier, udflugter i nærmiljøet, besøg i
idrætsforeninger, lektiehjælp og individuel støtte. Herigennem rustes børnene og de unge til at
skabe sig en mere indholdsrig hverdag i Danmark.
Som frivillig kan du være med til at gøre en forskel for en gruppe børn og unge, der har brug for
ekstra opmærksomhed og omsorg. Vi efterlyser personer med hjertet på rette sted og et særligt
talent for madlavning, lege, boldspil, hygge i naturen – eller hvad du ellers kan byde ind med.
Vil du vide mere om foreningen Grønlandske børn og om at være frivillig så kontakt:
 Områdeleder for Nordjylland - Stine M. Nicolajsen – tlf. 2938 0779, mail: [email protected]
 Læs mere på foreningens hjemmeside: www.fgb.dk
Dansk Flygtningehjælp søger frivillige til mentornetAalborg
Adgang til andres erfaringer er guld værd, når uddannelsen skal gennemføres, eller praktikpladsen
skal i hus. Lige nu søger Dansk Flygtningehjælp frivillige mentorer i Aalborg.
Måske har du lyst? Eller kender du én, som kunne være interesseret?
Vi har brug for mentorer, der vil guide en ung med minoritetsbaggrund gennem en uddannelse.
Det vigtigste er din lyst til at være mentor og til at hjælpe en ung godt på vej.
Vil du høre mere om mentornetAalborg så ring tlf: 50 54 57 20 eller mail:
[email protected] Læs mere på www.frivillignet.dk/mentor
Se flere frivillige opgaver/jobs på www.frivillighuset.dk
30
Bliv frivillig i ny Genbrugsbutik i Aalborg
Infomøde om at være frivillig i en genbrugsbutik
Mandag den 21. november
i Krypten under Domkirken kl. 14 - 16.30
- indgang ved Domkirkens østlige side mod Boulevarden.
Frivillige søges

Frivillige med lyst til butiksarbejde, varesortering, oprydning, dekoration, ekspedition.

Frivillige med lyst til ledelsesopgaver, butiksleder, ansvarlig for vagtplan, ledere af de
forskellige varegrupper.

Frivillige med lyst til håndværk, ved etablering af butikken og til løbende mindre
håndværkeropgaver.
Vi har brug for, at mange frivillige melder sig.
Vi har brug for din indsats, til gavn for Folkekirkens sociale
arbejde, menighedsplejen i Aalborg, i Nordjylland og på
landsplan.
Med venlig hilsen
Aalborg Menighedspleje & Samvirkende Menighedsplejer/v. Annette B. Iversen
For flere oplysninger kontakt Annette B. Iversen, mail: [email protected]
31