Navn Adresse1 Adresse3 Telefon Vitamina Shop S.L.

"Soloperasalen" udbydes til salg!
Hjelmvej 20A, 4780 Stege
Helt unik ejendom, beliggende i skøn og uspolerede naturomgivelser - "Soloperaen"
er noget ud over det sædvanlige!
Større bygningssæt som rummer hele 145kvm. bolig, suppleret med et bygningssæt
hvori der er indrettet koncertsal med tilstødende værelse/kontor samt et rigtig godt
førstesalsrepos, som fungerer som en god tilhørerbalkon.
Desuden er der mange muligheder i det øvrige bygningssæt, hvor forskellige
istandsætningsarbejdere allerede er påbegyndt.
En unik mulighed for at videredrive en stor kulturinstitution på Møn.
Ejendomstype
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa
. . . Boligareal
. . . . . . . . . . . . . . . . 145
. . m²
Vigtig information
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud
til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke om det måtte være i
overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme
handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver.
Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,
pengeinstitut, forsikringsselskab eller andre:
jf. side 2
X Nej
Ja
- vi sætter pris på samarbejde
0000060960016
. . . . . . . . . . . . . . . 4.100.000
........
Kontantpris
Kælder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 m²
Udbetaling
. . . . . . . . . . . . . . . .205.000
......
Grundareal
. . . . . . . . . . . . . 14799
. . . . m²
Brutto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.893
.....
Byggeår
. . . . . . . . . . . . . . . 1860/2006
.......
Netto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.618
.....
Sag. .nr.
. . . . . . . . . . . . . PLA-01016
. . . . .. . . .
Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer,
annoncering eller andet: X Ja
Nej
jf. side 2
Har ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller ansatte en økonomisk eller personlig interesse
i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre
ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom:
Ja
X Nej
Hvis ja, hvilke:
"Soloperaen" er et helt unikt nedlagt landbrug, som i dag byder på en fantastisk
kulturinstitution på sydøst Møn, med kort afstand til vandkanten ved Hjelm Bugt.
Ejendommen er en flerlænget landejendom, som indeholder beboelsesdelen, som
er indrettet med; entré, stort spisekøkken med masser af spiseplads, stor vinkelstue,
badeværelse med toilet, bordarrangement med håndvask samt badekar, et
soveværelse, bryggers, viktualierum, samt et disponibelt rum. Desuden er der
førstesal indrettet med stort soveværelse, med skøn naturudsigt fra vinduet!
I en af ejendommmens andre længer, er der indrettet en skøn koncertsal, med
tilhørende kontor/værelse, et førstesalsrepos som bruges til tilhørerplads, et nyligt
opført badeværelse med toilet, håndarrangement med bordvask samt bruseniche.
Mange fantastiske detaljer som skal ses! Der er desuden et større disponibelt rum
med mange muligheder.
De øvrige længer tjener forskellige formål, eksempelvis garage, opbevaring mv.,
men mulighederne i de godt 800kvm., er næsten uudtømmelige. Det skal nævnes at
sælger er påbegyndt udarbejdelse af en lejlighed i den ene længe; og med i handlen
følger materialer til færdiggørelse af dette.
Bygningssættet er beliggende på en hele 14.799kvm., stor grund, og midt i skøn
natur, med kort afstand til Hjelm Bugt. På grunden er der en ridebane, som jo er
perfekt når man har en hestestald med 6 bokse. Grunden er anlagt med masser af
skønne frugttræer, terrasser, urtehave, en lille sø og mange andre skønne ting, så
du kan tage på opdagelse i din ejendom have!
Ejendommen opvarmes med jordvarmeanlæg, og der er for nyligt anlagt ny
kloaksystem.
Søger du det unikke, og vil du evt. gerne overtage driften af en velfungerende
kulturinstitution, så er her ejendommen for dig!
Tilbehør
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Huset er sat til salg gennem Robinhus, og sælger viser derfor selv frem. Sælger kan
kontaktes for fremvisning på tlf.: 55 86 60 15 / 22 73 94 39. Alternativt kan
medvirkende ejendomsmægler kontaktes på tlf.: 22 59 50 25.
- vi sætter pris på samarbejde
0000060960016
Side 1 a
- vi sætter pris på samarbejde
Side 1 b
- vi sætter pris på samarbejde
Side 1 c
Adresse Hjelmvej 20A, 4780 Stege
Kontantpris
4.100.000
Ejendomsoplysninger
Kommune
..............................:
Matr.nr.
.................................:
Må benyttes til....................:
Ejendomstype
.......................:
Udbetaling
205.000
Brutto/md.
22.893
Sag nr. PLA-01016
18.618
Netto/md.
Dato 22-10-2013
v/ 32,22%.
Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning
Vordingborg
23a Hjelm By, Damsholte
Beboelse
.....................................: vurderingsmeddelelse
ifølge
Villa
Zonestatus...........................: Landzone
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og skal foreligge,
før købsaftale indgås.
Elinstallationsrapport: Elinstallationsrapport er under udarbejdelse og skal foreligge, før købsaftale indgås.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af - - med energimærkeklassifikation: E.
Bygningsarealer ifølge
.........: BBR
...................................:
af dato
Hovedbygn. bebyg. areal ..:
..........................:
Heraf garage/carport/udhus
Kælderareal ..................:
Udnyttet tagetage
......................:
Boligareal i alt .................:
Grundareal ifølge
..................: Vurderingsmeddelelse Andre bygninger ...........:
14799 Heraf garage/carport/udhus
Grundareal udgør................:
............................:
0 Opført/ombygget år............:
Heraf vej
................................:
Servitutter,
andre
anvendelsesbegrænsninger
Servitutter,byrder
byrderogog
andre
anvendelsesbegrænsninger
Offentlig vurdering pr.
.........:
Offentlig ejendomsværdi....:
heraf grundværdi................:
..............:
Evt. ejerboligværdi
Grundlag ejd.værdiskat......:
Grundskatteloftværdi.........:
01-10-2009
2.050.000
363.000
1.951.000
660.000
239.550
30-03-2011
127
0/0/0
0
18
145
881
0/0/708
1860/2006
Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med:
Realkreditinstitut
Hvilke:
Nej
Pengeinstitut
Hvilke:
Nej
Forsikringsselskab
Hvilke:
Nej
Andre
Hvilke:
Nej
Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af:
Finansiering
Hvis ja, hvorfra:
Nej
Hvis ja, hvorfra: Willis, Gjensidige, Frida/Alm. Brand
Forsikringer
Ja
Annoncering
Hvis ja, hvorfra:
Nej
Forsikringsforhold
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgifter, er baseret på sælgers nuværende præmie
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja, udvidet
Forbehold: Sælgers forsikring kan ikke forventes overtaget af køber. Se forsikringspolice.
Anvendelsesudgifter
Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold
samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra:Sælger
Det seneste års forbrug og udgiften hertil
Vand/vandafledning
/
0,00
0,00
- vi sætter pris på samarbejde
0000060960016
Andre ydelser
Nej
Hvis ja, hvorfra:
Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse.
Øvrige forhold
Side 2
Adresse Hjelmvej 20A, 4780 Stege
Kontantpris
4.100.000
Udbetaling
Bruttoudgift/ejerudgift 1. år
Prioritetsydelser
Renovation
Ejendomsskatter 2013
Rottebekæmpelse
Skortensfejning, anslået
Forsikring, anslået
Statsafgift vand, egen boring
Statsafgift af spildevand 170m3
Kontant
0,00
2.117,00
7.743,87
82,00
750,00
9.457,00
1.062,50
646,00
Bruttoudgift 1. år
Nettoudgift 1. år
Fradrag (renter, bidrag)
- vi sætter pris på samarbejde
0000060960016
Finansieret
252.855,90
2.117,00
7.743,87
82,00
750,00
9.457,00
1.062,50
646,00
21.858,37
Kontant
Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,22 %
Ejendomsværdiskat
Skat, overskud/underskud 1. år
+ Bruttoudgift 1. år
Nettoudgift 1. år
Kontantbehov ved køb
Kontantpris/udbetaling
Tinglysningsafgift af skøde
Stiftelses-/og overtagelsesomkostninger, jf. finansieringsforslaget
Ialt
Oplysninger om eksisterende lån
Långiver/art
RealkreRestgæld
dittype
Brutto/md.
205.000
274.714,27
Finansieret
0,00
-179.679,96
0,00
6.600,00
6.600,00
21.858,37
28.458,37
Sag nr. PLA-01016
Netto/md.
18.618
22.893
Dato 22-10-2013
v/ 32,22%.
Oplysning om brutto/netto udgift
Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er
forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag
af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige.
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum
kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et
konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet.
Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år.
Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og
renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point.
Særlige oplysninger om standardfinansieringen:
-57.892,88
6.600,00
-51.292,88
274.714,27
223.421,39
Kontant
Finansieret
Gæld udenfor købesummen
4.100.000,00
205.000,00 Ingen
26.260,00
26.260,00
0,00
0,00
4.126.260,00
Obl.restgæld
Kontantværdi
231.260,00
Optaget Rente
i valuta Kont./pålyd.
/
/
/
/
/
/
1. års
ydelse
Restløbetid
ÅOP
Saldo fradragskonto
Særlige overtagelsesvilkår
Garantistillelse
Kontantregulering
Side 3
- vi sætter pris på samarbejde
Bilag om finansiering
Adresse Hjelmvej 20A, 4780 Stege
Vilkår for køb ved finansieringsforslag v/kontantpris 4.100.000
205.000
Udbetaling
Brutto/md.
Finansieringsforslagets Årlige Omkostning i Procent, ÅOP
4.100.000
Kontantprisen er udbudsprisen.
Finansiering
Prio. Långiver/art
nr.
1 Realkredit
2 Boliglån
Hovedstol
OA
PA
3.365.000
701.232
Restgældsdato
NYT
NYT
Udbetaling
I alt
Finansiering fortsat
Prio. RestStiftelses/overtagel- Saldo
nr.
løbetid sesomk. kontant
fradragskonto
1
30,0
2
30,2
Sag nr. PLA-01016
23.074
5,0
18.737
1. års
1. års
1. års
ydelse
afdrag
fradrag
3.365.000
203.349
64.701
138.648
701.232
51.681
8.326
43.355
Restgæld
205.000
4.271.232
Kontantregulering
0
0
Netto/md.
255.029
73.026
v/
Realkre- Garantidittype stillelse
ObligationNej
Privat
Nej
Dato 22-10-2013
32,22%.
Indfrielsesvilkår Afdragsvilkår
Ann
Nårsomhelst
Ann
Optaget
i valuta
DKK
DKK
Rente
Kont./pålyd.
3,5000
6,2100
ÅOP Terminer
pr. år
4,6
4
6,7
4
182.003
Fremtidige
ejerskiftevilkår
Bemærkninger
0
0 Forfalder ved ejerskifte
Finansieringens samlede afviklingsforløb og låneydelser
Forkortelser
Kontantbehov ved køb
Kontant
Finansieret
Kontantpris/udbetaling
v/ 32,22%.
205.000,00
4.100.000,00
År
Restgæld
Brutto
Brutto
Netto
Netto
Afdragsvilkår
Afdragsvilkår
32,22 v/%
Tinglysningsafgift af skøde, anslået
26.260,00
26.260,00
Serie
Serielån
1
3.993.206
255.029
197.750
Stiftelses-/og overtagelsesomkostninger,
2
3.917.356
254.603
200.134
Ann
Annuitetslån
anslået
0,00
0,00
3
3.838.567
254.162
202.476
Mix
Mixlån
3.756.720
4
253.705
204.774
5
3.671.689
253.232
207.024
Stå
Stående lån
10
3.193.989
250.603
211.910
Knæk
Knæklån
15
2.614.395
247.473
215.391
DA
Delvist afdragsfrie lån
20
1.909.555
243.748
219.769
25
1.050.243
239.314
225.298
I alt
259
231.260,00
30
233.744
231.958
4.126.260,00
Bemærkninger til finansieringen: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret:32,22 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med
1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger 50.000 kr. pr. person, hvilket der ikke er taget
højde for. Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der
heller ikke taget højde for i beregningen.
Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.
- vi sætter pris på samarbejde
0000060960016
Eksempler på finansieringsmuligheder
Adresse Hjelmvej 20A, 4780 Stege
Finanseringsforslag 1.
Kontantbehov: 231.260
Brutto/md.
heraf udbetaling:
9.338
205.000
Bemærkninger
Brutto/md.
heraf udbetaling:
Bemærkninger
Kontantpris: 4.100.000,00.
Realkreditlån:
Långiver: Realkredit.
Kontant Ink. rentetilpasningslån, type F1.
Løbetid: 29,2 år.
Var. rente p.t.: 0,0054%, 80,00%-belåning.
Boliglån:
Privat lån, løbetid: 30,2 år.
Variabel rente: 6,2100%.
Netto/md.
Finansieringforslagets ÅOP:
7.690
2,2
v/ 32,22 %.
Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser
År
Restgæld
Brutto
Kontantpris: 4.100.000,00.
Realkreditlån med 10 års afdragsfrihed:
Långiver: Realkredit.
Kontant Ink. rentetilpasningslån, type F1.
Løbetid: 29,2 år. Ingen restgæld ved udløb.
Var. rente p.t.: 0,0054%, 80,00%-belåning.
Boliglån:
Privat lån, løbetid: 30,2 år.
Variabel rente: 6,2100%.
Finanseringsforslag 2.
Kontantbehov: 231.260
Dato 22-10-2013
Sag nr. PLA-01016
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
17.963
205.000
3.972.375
3.963.527
3.954.116
3.944.107
3.933.463
3.869.188
2.957.320
1.988.081
963.735
259
Netto/md.
Finansieringforslagets ÅOP:
87.902
91.927
91.927
91.927
91.927
91.927
251.879
243.854
235.742
96.599
62.947
66.713
67.710
68.705
69.699
71.622
235.214
231.787
228.985
95.837
16.457
2,4
Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser
År
Restgæld
Brutto
v/ 32,22 %
Netto
v/ 32,22 %.
Netto
v/ 32,22 %
1
3.869.755
185.573
162.163
2
3.752.697
193.786
170.491
3
3.634.774
192.921
170.901
4
3.515.948
192.055
171.285
5
3.396.181
191.185
171.642
10
2.781.684
186.805
170.639
15
2.136.217
182.367
169.145
20
1.451.269
177.872
168.113
25
715.279
173.333
167.731
30
259
81.867
81.109
I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret: 32,22 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til
2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger 50.000 kr. pr. person, hvilket der ikke er taget højde
for. Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der
heller ikke taget højde for i beregningen.
Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser.
De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet. Forslagene vil ændre sig ved kursændringer.
Såfremt der ønskes beregning på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.
- vi sætter pris på samarbejde
0000060960016