MYSON FHM

idékatalog
PLATFORM
solenoid valves
Danmarks Tekniske Universitet / 42083 Teknologiske platforme og arkitekturer / Forår 2011
Christina Jensen s072030 / Lone Nitsche Damgård Jacosben s072035
Målsætning for den nye platform
Der ønskes at skære ned de steder i produktsortimentet, hvor flere slags principper løser samme funktion samt dér, hvor
variansen ikke er værdiskabende for kunden. Der ønskes desuden at skabe sen varians i produktionen for at reducere
produktionsomkostningerne. Dette på baggrund af en analyse af PFMP’ens partview, som lister hvilke dele, der indgår i
de forskellige familier samt markedsposteren, som viste at en række elementer solgte i få styktal og samtidig ikke omsatte
tilstrækkeligt i forhold til andre familier.
STANDARDIZED
PRODUCT
PLATFORM
CUSTO
Dog medfører bl.a. krydssalg, at Danfoss kan miste vigtige kunder, som kræver at få de unikke ventiler (3 vejs, NO mv.) med i deres
bestilling, hvorfor disse ikke kan udelukkes af produktprogrammet. På baggrund af dette er følgende tiltag opstillet:
Analyse af PFMP’en og markedsposteren har vist, at følgende familier...
...sælger i lavt styktal: C D J L N
...sælger i lavt styktal og har tilmed lav indtjening: E F H
Kilde: NCC forelæsning
MER VA
LUE
HIGH RISK
UNIQUE
PROJECTS
T
COS
T
I
N
U
DIVERSITY IN
RANGE OF PRODUCTS
Generelt ønskes at reducere antallet af typer (kind of’s) inden for de nuværende parter,
der bevares, for at nedsætte antallet af principper, der udfører samme funktion:
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
ӶӶ
Return spring (nu 3 kind of’s)
Screw type (nu 3 kind of’s)
Screw size (nu 5 kind of’s)
Seat plate (nu 2 kind of’s)
Armature (nu 3 kind of’s)
Cap (nu 3 kind of’s)
O-rings (nu 5 kind of’s)
Valve house (nu 8 kind of’s)
Følgende kind of’s elimineres i den nye platform:
ӶӶ “Milk kneeler”-armature
ӶӶ Vippebrik-armature
ӶӶ Buttom cap
Nuværende
ventilkonstruktion
Danfoss nuværende ventil består
af 6 moduler og 5 interfaces. Det
fremgår at den eksisterende løsning
består af mange parter og dermed
mange interfaces, hvoraf kun nogle
er værdiskabende for kunden. Der er
gennemgående flere delfunktioner, som
løses af forskelligt udviklede principper,
hvilket er ressourcekrævende uden at
give efterspørgsel.
OVERORDNEDE MÅL
ӯӯIndføre invariante, dvs. standardiserede, interfaces således at der kan ændres på et modul, uden det medfører ændringer i et andet modul.
ӯӯVarians på billige dele
ӯӯAutomatiseret produktion
Forslag til alternative interfaces
I det følgende er angivet en række forslag til alternative interfaces mellem den nuværende
ventils parter og moduler. De nye interfaces skal sikre større variansskabelse sent i produktionen samt større kundetilfredshed gennem hurtig og nem tilpasning til specifikke krav.
F orslag 1
I nternational
edition
International Edition tager højde for nationale standarder.
Winding Damper
A r mat u r e T o p
Styrker
R eturn S pring
A r mat u r e
Cap
size.
S vag h e d e r
Sealing
P i lot N o z z l e
• Sen variansskabelse mht. connection type/size
• Tilgodeser nationale standarder mht. connection A rmature pipe
O- r i n g s , G a s k e t
• Få parter - få interfaces - få processer.
Diaphrame
V a lv e H o u s e
• Muligvis lav tætninggrad ved interfaces mellem con-
nections og valve house.
kapasitet.
tætningsmaterialerne ikke er udskiftelige.
varianter.
og plast.
• Standardiseret nozzle størrelse og dermed konstant • Kan kun håndtere udvalgte typer af medier, da C o nn e c t i o n
F i xat i o n
Figuren ovenfor viser et eksploderet view af ventilen,
hvor de essentielle parter for ventilens funktionalitet står angivet.
• Varians af fixation type medfører mange hus
• Vanskeligt at sammensætte matirialerne metal • Nyt medie medfører nyt aktuator-modul.
• Kan kun være servostyret.
KUNDEKRAV
Varians i kapaciteten
Flere forskellige connection typer og størrelser
Skal kunne håndtere forskellige medier
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for NO og NC
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
F orslag 2 - D irect
eller servo
Fra direkt- til servo-styret ved tilføjelse af diaphrame modul.
• Kan håndtere forskellige medier pga. udskifteligt
rame modul.
• Seperat diaphrame modul, som gør det muligt at gøre ventilen direct eller servo-styret.
• Udskifteligt fixation og connection modul
Mange moduler, sealing inkludereret i cap modul. Stor varians i fixation og connection
muligheder.
• Muligvis lav tætningsgrad ved connections.
• Tre varierende parametre i et modul (fixation/
connection size/type) medfører meget ikke-
værdiska
• Diaphrame standardiseret.
• Samme kavitet i alle valve houses. Valve house størrelse standardiseret. (Alle stor type)
• Sen variansskabelse mht. connections - mindre produk
tionsomkostninger.
• Kan håndtere forskellige medier pga. udskifteligt cap
modul.
S vag h e d e r
af valve house
St yrker
St yrker
diaph
F orslag 4 - S tandardisering
bende varians, fordi der skal
være mange fixation type-connection
size/type kombinationer for at imødekomme efterspørgsel.
• Ny cap - ikke ny actuator for hver husstørrelse.
S vag h e d e r
• Kun stor type valvehouse. Måske for stor til visse anvendelser.
• Cap-sealing to-komponentstøbning.
• Muligvis lav tætninggrad ved connections.
• Standardiseret nozzle size og dermed konstant kapacity.
• For hver ny nozzle size et nyt hus.
KUNDEKRAV
Varians i kapaciteten
Flere forskellige connection typer og størrelser
Skal kunne håndtere forskellige medier
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for NO og NC
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
KUNDEKRAV
Varians i kapaciteten
Flere forskellige connection typer og størrelser
Skal kunne håndtere forskellige medier
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for NO og NC
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
F orslag 5 - P last
samlet i ét modul
Ved servo indgår nozzle i gasket-modul, hvis direct indgår den i valve-house modul.
F orslag 6 - OPOV - O ne P art O ne V alve
OPOV er en helstøbt ventil, bestående af én part. Parten udfører alle ventilens funktioner og har
ét interfaces med omgivelserne.
St yrker
St yrker
• Gasket-diaphrame modul gør det muligt at samle plast i et modul.
• Høj tætningsgrad pga. valvehouse/connec
tion modul.
• Kan håndtere forskellige medier pga. udskifteligt
gasket-diaphrame modul.
• Få parter - få interfaces - få processer
S vag h e d e r
• Tidlig og lille varians: Der skal laves en ny ventil for hvert nyt kundekrav.
• Ingen udskiftelige dele.
S vag h e d e r
• Connection type som tidlig varians i forbindelse med valve house produktion.
• 3 store kundekrav standardiseret. For hvert nyt kundekrav-kombination, et nyt hus.
KUNDEKRAV
Varians i kapaciteten
Flere forskellige connection typer og størrelser
Skal kunne håndtere forskellige medier
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for NO og NC
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
KUNDEKRAV
Varians i kapaciteten
Flere forskellige connection typer og størrelser
Skal kunne håndtere forskellige medier
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for NO og NC
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
F orslag 7 - C onnect M e
F orslag 8 - F ix ’ M e U p
Connect Me er en ventil bestående af 8 forskellige moduler, som hver udfører forskellige funktioner. De interne tætningselementer samt tilslutningerne til omgivelserne er alle udskiftelige
med henblik på kundetilpasning.
Fix’ Me Up bastår af 5 moduler med mulighed for udskiftning af hhv. o-ring og connections.
Fixation, nozzle og diaphrame er en standardiseret del af ventilhuset.
St yrker
St yrker
• Kan håndtere forskellige medier pga. ud
skiftelig o-ring og diaphrame.
• Kan håndtere forskellige kapaciteter pga. ud
skiftelig nozzle.
tions, fixation og nozzle.
• Sen variansskabelse pga. udskiftelige connec
• Høj tilpasningsgrad til kundekrav - connec
tions/fixatin/nozzle/medie.
• Standardiseret actuator.
• Høj tilpasningsgrad til kundekrav pga. ud-
skiftelige connections.
• Standardiseret actuator.
S vag h e d e r
• Muligvis lav tætninggrad ved connections
• Kan kun være servo-styret, da diaphrame ikke kan udskiftes.
house/fixation/diaphrame/nozzle modul.
• Lav kundetilpasning pga. standardiseret valve S vag h e d e r
• Muligvis lav tætninggrad ved connections
KUNDEKRAV
• Sen variansskabelse pga. udskiftelige connections.
Varians i kapaciteten
KUNDEKRAV
Varians i kapaciteten
Flere forskellige connection typer og størrelser
Flere forskellige connection typer og størrelser
Skal kunne håndtere forskellige medier
Skal kunne håndtere forskellige medier
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for NO og NC
Mulighed for NO og NC
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
F orslag 9 - H ouse O f J oy
F orslag 10 - 2P art
St yrker
St yrker
• Mindre moduler - mindre procesomkostninger
• Mindre materialeomkostninger.
• Høj tætningsgrad.
House of Joy er en ventil i 4 dele, med et standardiseret ventilhus samt en standardiseret actuator. De interne tætningselementer er udskiftelige.
2Part består at to standardiserede parter; ventilhus inkl. intern tætning og Actuator.
• Kan håndtere forskellige medier pga. ud-
• Mindre procesomkostninger.
• Standardiseret actuator.
• Standardiseret actuator.
S vag h e d e r
S vag h e d e r
• Tidlig varians pga. standardiseret valve house.
• Begrænset håndtering af forskellige medier pga. skiftelig o-ring/diaphrame.
• Lille mulighed for kundetilpasning pga.
standardiseret valve house.
ikke-udskifteligt tætningsmodul.
kundekrav.
• Tidlig varians: nyt ventilhus for hvert nyt • Standardiseret nozzle medfører konstant kapacitet.
• Lav kundetilpasningsgrad pga. standardiseret KUNDEKRAV
Varians i kapaciteten
valve house.
KUNDEKRAV
Varians i kapaciteten
Flere forskellige connection typer og størrelser
Flere forskellige connection typer og størrelser
Skal kunne håndtere forskellige medier
Skal kunne håndtere forskellige medier
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Flere forskellige muligheder for fiksering til omgivelser
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for 2-vejs og 3-vejs
Mulighed for NO og NC
Mulighed for NO og NC
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
Varierende actuator størrelser (9 mm/13,5 mm)
Actuator modulet i platformen
S tandardiseret
Det nuværende actuator modul fungerer udmærket, men har ikke værdi-skabende varians, herunder cap udformning samt cap/armature tube interface.
Winding damper
S tandardiseret
komponent
Return Spring
Kundekrav
3 typer fjedre reduceret til én type
Forskellig størrelse coil
V ærdiskabende
varians
Armature tube
Familier
D E G
C J A B I K L M N
F H komponent
Kundekrav
StørrelseOpen/Close princip
13,5 mm
NC 13,5 mm
NO (open top)4 varianter
9 mm
NC
nøvendigt
9 mm NO (open top)
1 til 2 outlet retninger
V ærdiskabende
varians
Armature
FamilierArmature
E
3-vejs
Resten
2-vejs
Kundekrav
Forskellig størrelse coil
V ærdiskabende
varians
Cap
Der findes nu flere forskellige caps samt flere forskellige interfaces mellem cap og armature tube. Antallet af caps vil i
den nye platform blive reduceret til 2, mens der kun vil være
ét standardiseret cap/armature tube interface. De to caps skal
have samme areal og være lavet af samme materiale, men blot
have boret forskellig størrelse hul til hver armature tube size.
Boret hul til
2 varianter
9 mm nøvendigt
13,5 mm
Armature tube og cap
loddes sammen.
Valve House modulet i platformen
Kundekrav
Forskellig conncetion size
Små ventilhuse (EV)
V ærdiskabende
varians
Valve House
I det nuværende ventiludbud er der ca. 8 typer ventilhuse, som varierer i
størrelse, udforming og materiale, hvilket ikke er værdiskabende for kunden.
Kapaciteten afhænger af lifting height (armature size), nozzle size og operating pressure, så denne parameter kan ændres med disse tre variable. Størrelsen af huset, antages ikke at have indflydelse på kapaciteten. Huset skal
dog konstruktionsmæssigt kunne understøtte den største connection size (16
mm) samt indirekte servo funktionen for H, G, M, N. Derfor laves kun 2 typer
ventilhuse samt et indirect-servo modul, som kan påmonteres det mellemstore hus, se næste side.
FamilierHusvarianter
D E F I
‘Lille’ hus
3 varianter
A B C K J L
‘Mellem’ hus
nøvendigt
H G M N
‘Mellem’ hus + indirect-servo modul Indirect-servo modul - løsningsforslag til platformen
Indirect-servo udføres idag af 4 familier af den nuværende generation ventiler.
Derfor skal denne funktion kunne understøttes af den nye platform.
Ekstra modul - kun 2 valve house størrelser
Denne løsning kræver kun 2 valve house størrelser ialt, idet der
påmonteres et indirect-servo modul på det mellemste hus, for at
opnå indirect servo styring. Et løb fra actuator og outlet kavitet
skal videre udtænkes.
Specialiseret ind. servo valve house
- 3 valve house størrelser
Denne løsning indebærer at platformen består af 3 valve
house størrelser: Lille, mellem og stort. Det store hus
er specialiseret til inderect servo styring og bygger på
samme princip, som findes i den nuværende generation
valves. Det store hus har naturligvis samme interface til
connection, fixation og diaphrame som det lille og mellem hus.
Connection // Valve house
Forslag til delløsninger
I det følgende præsenteres en række alternative løsninger til de valgte interfaces - se “Connect Me”.
Variation i connections er en af de mest værdiskabende variansskabelser for kunden. Det
er derfor vigtigt at interfacet mellem connection og valve house gør det nemt at udskifte
connections samt at interfacet mellem connection og omgivelserne tilmed kan ændres.
Nedenstående løsninger tager udgangspunkt i disse fokusområder og er alle designet så
de både kan laves til solder, thread og flare connections.
Pyramid connection
Welded Connection
Denne løsning tager først og fremmest udgangspunkt i interfacet mellem connection og omgivelserne. Her har cylinderen et standard ydre mål og kan laves til både
thread, solder og flare connection. Dette interface til omgivelserne vil blive genbrugt i de resterende løsningsforslag, kun interfacet mellem connection og valve
house vil ændre sig. Connection er her svejset til valvehouse, hvilket gøres sent i
produktionen.
Skrueelement
I dette løsningsforslag er interfacet mellem
connection og valve house pyramideformet.
I valve house findes et stumpt pyramideformet hul, som har en anelse mindre volumen end den stumpe pyramideformede
ende på connection. Sammensætningen
af de to elementer sker ved at banke connection ind i valve house. Kun ved hjælp af
maskinkraft kan connection demonteres.
I denne løsning er alle connections skrueelementer, som kan skrues ind i valve house.
Løsningen sikrer en solid tætning samt understøtter sen variansskabelse i forbindelse
med forskellige kundekrav.
Screw solution
Denne løsning er udarbejdet med inspiration fra interfacet mellem cap og valve house på de nuværende
ventiler. Connection skrues vha. én type skruer på
valve house. Connections er herved nemme at demontere.
Threaded ribbon solution
Denne løsning kendes fra badeværelset under vasken. Connection sammensættes med valve house vha. et bånd med
indvendigt gevind.
Connection er let at afmontere, men båndet har tendens til
at ruste meget nemt.
Nuværende Løsning
Det nuværende interface mellem diaphrame
og valvehouse er simpelt og brugbart. En
fordybning i valvehouse samt et hul i standardstørrelse til diaphrames pilot nozzle sikrer,
at diaphrame ligger på sin rette plads i valve
house og kan udføre sin funktion som er at
åbne og lukke for flowet i ventilen.
Diaphrame // Valve house
Det er et vigtigt kundekrav at Danfoss’ ventiler kan håndtere alle typer medier. For at opfylde dette kan Danfoss enten vælge at lave alle diaphrames i teflon, som kan håndtere
de fleste medier, eller at lave en diaphrame, som kan udskiftes efter behov og medietype.
Nedenstående løsninger vil især fokusere på sidstnævnte da teflon er et dyrt materiale.
Diaphrame kan let tages ud af valve house og
udskiftes med en diaphrame der kan håndtere stærkere medier. Dette understøtter
sen variansskabelse samt er til stor værdi for
kunden.
Ring jousting
Nozzle er placeret i valve house og er lidt højere end normalt. Diaphrame
placeres henover nozzle, som i et ringspil og holdes herved på sin plads.
Denne løsning kan give problemer når diaphrame skal udføre sin åben/
lukke-funktion idet nozzle er placeret i valve house og ikke på diaphrame
som den plejer. Løsningen gør det nemt at udskifte diaphrame til en diaphrame der kan håndtere stærkere medier.
Turning Diaframe
Flexible Diaphrame
I denne løsning sættes diaphrame i spænd i valve house. Dette sikrer at diaphrame
bliver på sin rette plads og kan åbne og lukke for flowet regelmæssigt. Løsningen
kræver at diaphrame laves i et flexibelt materiale og at fordybningen i valve house
laves en anelse mindre i diameteren end diaphrame. Diaphrame foldes sammen og
puttes ned i hullet i valve house, hvorefter den udvider sig igen. Løsningen understøtter sen variansskabelse i forhold til direct vs. servo ventiler samt i forhold til hvilket
medie ventilen skal håndtere. Sidstnævnte skaber stor værdi for kunden.
I denne løsning er der tilføjet et gevind
i fordybningen i valve house samt på
diaphrame. Dette gør det muligt at
skrue diaphrame let fast i valve house
i en hurtig bevægelse. Dette fastgørelsesprincip kan muligvis påvirke
diaphrames funktion idet den kan have
sværere ved at løfte sig og åbne for
flowet.
Fixation // Valve House
Skru’ og fix
Inspireret af tidligere løsninger bliver fixation skruet fast
til valve house med fire standardiserede skruer. Alternativt bruges de to huller med indbygget gevind i bunden
eller på siden af valve house. Kunden vælger selv om
hullerne skal laves i bunden eller på siden af valve house.
Understøtter sen variansskabelse, men kan give
problemer mht. til nationale standarder for skruer og
værktøjer.
Det er vigtigt for kunden at ventilen kan sættes fast til omgivelserne. Da omgivelserne varierer, stiller kunderne forskellige krav til hvordan interface mellem ventilen og omgivelserne skal se ud. Det er derfor vigtigt for Danfoss at kunne skabe
denne varians sent i produktionen for at sikre størst effektivitet. Følgende forslag
er designet med dette som udgangspunkt.
Slider
Valve house udstyres med et “spor-element”
enten på siden eller i bunden efter kundens
valg. Dette har to huller i sig med gevind, som
er én af de to måder ventilen kan fikseres til
omgivelserne på. Hvis der ønskes en anden type
fiksering kan et nyt element slides henover de to
huller vha. spor-elementet på valve house. Løsningen understøtter sen variansskabelse, men
gør ventilen større.
Skrueelementer
Fixation elementerne skrues i valve house, som efter
kundens eget valg er blevet udstyret med et hul med
indbygget gevind enten i bunden eller på siden af
valve house. Meknismen er solid og understøtter sen
variansskabelse med stor værdi for kunden.
Magnet solution
2 i en
2 i en løsningen minder en smule om “Skru’ og fix”-løsningen. Valve house er også her udstyret med to huller med
gevind på siden eller i bunden, som er én fikseringsmulighed. Den anden fikseringsmulighed skabes her ved at
skrue et nyt element på siden eller i bunden af valve house. I
modsætning til “Skru’ og fix” anvendes her kun to standardiserede skruer og disse skrues i de allerede eksisterende huller
i valve house.
Vha. magneter i hhv. valve house
og fixation skabes en magnetisk
tiltrækning mellem disse. Hermed er
det nemt for Danfoss at skifte mellem de to former for fixation sent i
produktionen. Variansskabelsen har
stor værdi for kunden, som ofte efterspørger flere forskellige fixations.
Nozzle // Valve house
Det er vigtigt for kunden at Danfoss’ ventiler kan håndtere forskellige kapaciteter. Kapaciteten
i en ventil afhænger bl.a. af nozzle størrelsen. Det er derfor vigtigt at Danfoss relativt nemt kan
andre på nozzle størrelsen i en ventil. Nedenstående forslag tager udgangspunkt i dette.
Actuator // O-ring
I de nuværende ventiler findes der mange forskellige interfaces mellem actuator og o-ring. Da
dette interface ikke har direkte indvirkning på kundens krav, bør det standardiceres, så Danfoss
kan spare produktions- og materialeomkostninger.
Ipresset Nozzle
I denne løsning presses
nozzle ned i et standardiseret hul i valve house.
Løsningen understøtter sen variansskabelse
idet ipressningen kan
ske sent i produktionen
og tilpasses den enkelte
kundes krav.
Rul-ring
I denne løsning “rulles”
o-ring nedover armature
tube, som er forlænget.
O-rings diamater er en anelse mindre ens armature
tube, hvilket holder o-ring
på plads så den tætner
mellem actuator og valve
house.
Skrue-nozzle
I denne løsning bliver det standardiserede hul i valve house udstyret
med et gevind. Nozzle bliver tilmed udstyret med et gevind i bunden
og den kan hermed skrues i valve house. Løsningen sikrer sen variansskabelse efter kundekrav.
Nuværende løsning
I flere af de nuværende ventiler er o-ring placeret i en rille
på cap’ens underside. Denne
løsning er enkel og effektiv,
og sørger for tætning mellem actuator og valve house.
Den gør det tilmed nemt at
udskifte o-ring efter behov og
medietype.
Morfologi over delløsninger til interfaces i Connect Me
I nedenstående morfologiskema er alle løsningsforslag til de valgte interfaces på ventilen, som skal standardiseres, samlet. Som det ses af snittegningen “Connect Me” er den oprindelige
ventil med 6 moduler og 5 interfaces nu blevet til en ventil med 8 moduler og 7 interfaces. Dette skal sikre større variansskabelse sent i poduktionen samt større kundetilfredshed på grund
af mulighed for tilpasning til specifikke krav.
I løsningsforslagene er der ikke taget højde for interfacet mellem O-ring og Diaphrame (jf. “Connect Me”) da det er sjældent at disse komponenter rent faktisk støder op imod hinanden.
Den røde streg angiver de, efter vores vurdering, bedste måder at løse de standardiserede interfaces på og danner derfor grundlaget for vores forslag til Danfoss’ nye platform.
løsnings
forslag
interface
Connection
Valve house
Fixation
Valve house
Diaphrame
Valve house
Actuator
O-ring
Nozzle
Valve House
1
2
3
4
5
Connect Me PLATFORMS KONCEPTET
Fixation modul
Gevind (montering på plate) eller bracket - enten på siden eller i bunden af valvehouse er muligt.
Side Fixation thread/bracket
Ønskes sidelæns fixation til plate,
skæres gevind i siden af valve
house. Ønskes en bracketløsning
på siden påmonteres en bracket
med skruer (efter international
standard) i disse skårede gevind.
Bottom fixation thread/bracket
Ønskes fixation fra bunden af valve
house til plate, skæres gevind i bunden af valve house. Ønskes en bracketløsning på bunden påmonteres en
bracket med skruer (efter international standard) i de skårede gevind.
Skruer
Hvor der før var 5 typer/størrelser skruer, er der nu kun
2. De har samme størrelse
gevind men forskellig tool
interfaces: Torx og umbraco
for at tage hensyn til internationale standarder.
Actuator modul
Aktuator modulet består
af en standardiseret cap
med en bestemt armature tube, alt efter om
der ønskes NO eller NC
funktion af størrelsen
9 mm eller 13,5 mm
alt efter coil. Desuden
laves hul i top ved 3-vejs
armatur.
Connection
O-ring-cap interface
Alle ønskede sizes samt alle
typer connections (flare, solder, thread) muliggjort ved
samme cylinder modul med
gevind-interface til valvehouse.
Ventilen tætnes mellem actuator
og valve house ved montering af
standard o-ring i standard kavitet i
kappens underside.
Valve house kavitet
Der er udboret et standard størrelse kavitet til eventuel diaphrame i
alle valve houses, da diaphrame størrelse/type ved servo er standardiseret. Dernæst er der et standardiseret størrelse hul i alle valve
houses - tilegnet ipresning af nozzle modul af forskellig størrelse.
Nozzle størrelse varians
Der er i alle valve house typer iboret et standardiseret
hul tilegnet nozzle moduler, således at samme hus kan
understøtte alle nozzlestørrelser.
Varians og
standardiseringer
X
Valve house
Connection/valve house interface, nozzle/valvehouse interface,
diaphrame/nozzle/valve house,
og skrue/valvehouse interface
invariant, således at der kan laves
ændringer på hvert modul uden
påvirkning af resterende moduler.
mærket viser
varians i elementer
i platformen.
S viser standardiserede elementer
i platformen,
herunder de valgte
interfaces.