Regnskabserklæring - Andelsboligforeningen Klosterparken i Esrum

SALGSPROSPEKT
900 etagemeter fordelt på 8 lejligheder i 4 etager, alle med søudsigt
Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Sag 201327 ()
Pris = 4.495.000kr.
 Prisen inkluderer færdigt projekt med godkendt byggetilladelse
 Ejendommen ligger kun ca. 5 min. gang fra Stilling sø
 Tæt på E45 og kun 5 min. kørsel til Skanderborg og 15 min. til Århus
 Stilling byder på alt hvad angår skole, børnepasning, dagligvare indkøb
mv.

Mægler: Flemming Madsen
Dato: 26. marts 2015
.
EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK
BELIGGENHED
Adresse
Matr.nr.
Århusvej 60, Stilling
8660 Skanderborg
11 bl Stilling, Skanderborg Jorder
KOMMUNE
Skanderborg
ANVENDELSE
Ejendomstype
Anvendelse
Erhvervsgrund
Beboelsesejendom
AREALER
Grundareal
OFFENTLIG VURDERING
1.367 m² , heraf vej 0 m².
År 2012
Ejendomsværdi
heraf grundværdi
kr.
kr.
3.850.000
1.137.700
Ejendommen er ikke under omvurdering.
ØVRIGE FORHOLD
Klargjort byggegrund med færdigt godkendt projekt på 900 etage meter.
Der er indhentet priser på opførelse af det færdige projekt.
BESKRIVELSE
Projektejendom på 900 etage meter.
Alle gamle bygninger er brudt ned og bortskaffet.
Prisen inkluderer godkendt projekt med byggetilladelse.
UDENOMSAREALER
Grønne områder og 5 min. gang til søbredden.
OMRÅDE / KVARTER
Stilling centrum
P-FORHOLD
Gode parkerings forhold
SALGSVILKÅR
KØBESUM
Kontantpris
KAPITALBEHOV
kr.
4.800.000
Kontantpris
Handelsomkostninger anslået
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
kr.
kr.
4.800.000
49.210
Side 2 af 10
Anslået kapitalbehov
kr.
4.849.210
ØVRIGE FORHOLD
Projektet sælges kontant inklusiv alle tegninger og tilladelser.
PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD
ZONESTATUS
Ejendommen er beliggende i byzone.
VEJ
Ejendommen er beliggende til offentlig vej.
KLOAKFORHOLD
Kloakforholdene er noteret som afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
SERVITUTTER
Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.
TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE
EL, VAND OG VARME
Ejendommen forsynes som følger:
El: 400 V el fra værk
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Varme: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
MILJØFORHOLD
AFFALDSDEPOT – TIDLIGERE FORURENING
Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende:
at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen.
at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot.
at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen.
DRIFTSUDGIFTER
Ejendomsskatter 2013
Driftsudgifter i alt anslået
kr.
kr.
19.632
19.632
X
Bogmær ke1B yg
HANDELSOMKOSTNINGER
KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET)
Tinglysningsafgift – skøde
Advokatsalær – skøde
Moms
Handelsomkostninger i alt inkl. moms
kr.
kr.
kr.
kr.
30.460
15.000
3.750
49.210
.
BESIGTIGELSE
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Side 3 af 10
HENVENDELSER – BESIGTIGELSE
Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med
ejer venligst rettet til:
Boligmadsen ApS
Mindet 1
8660 Skanderborg
Att.: Flemming Madsen
Tlf.: 8651 0400, mobil: 2023 0401, e-mail: [email protected]
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Side 4 af 10
FOTO - KORTBILAG
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Side 5 af 10
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Side 6 af 10
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Side 7 af 10
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Side 8 af 10
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Side 9 af 10
Sag 201327 - Århusvej 60, Stilling, 8660 Skanderborg
Side 10 af 10