SPRING | 29.01 – 01.02

Idrætsårsplan for 9. årgang 2014-2015
Tema 1: Idræt og leg
Varighed:
”Naturen som legeplads”
8 uger
Indholdsområder:
•
•
•
Orienteringsløb
Parkour
Løb
Trinmål:
 Eleven har viden om teknikker til at sammensætte bevægelser inden for
redskabsgymnastik og parkour
 Eleven kan udvikle friluftsaktiviteter på land og i vand
 Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteter
 Eleven kan nuanceret sprogligt udtrykke sig om idrætspraksis samt målrettet læse og
skrive idrætslige tekster
•
Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt idrætslige teksters formål
og struktur
Evaluering:
Orienteringsløb i Åbjergskoven.
Parkour ved Rådhuset.
Tema 2: Mini prøve (termins)
Varighed:
3 uger
Indholdsområder:
•
•
Klasseopdelt
Hver gruppe skal forholde sig til et eksamensområde, 15 min pr. gruppe.
Trinmål:
•
•
•
•
Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter
Eleven har viden om samarbejdsmetoder inden for alsidige idrætsaktiviteter
Eleven kan udføre egne og andres træningsprogrammer
Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv
Evaluering:
Terminprøver på fagdag (idræt) i uge 51.
Idrætsårsplan for 9. årgang 2014-2015
n
Tema
3: Idræt og samarbejde
Varighed:
”Springsikkerhed”
4-5 uger
Indholdsområder:
•
•
•
•
Modtagning i flere spring
Opbygning fra overslag (strakt) til salto
Modtagning i ruller, hånd- og hovedstand
Modtagning i opbygning af håndstand – kraftspring – kraftspring med salto
Trinmål:
•
•
•
Eleven kan støtte og modtage i forskellige spring og øvelser
Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse
Eleven har viden om koncentration i relation til kropskontrol
Evaluering:
Eleverne arbejder med individuelle målsætninger i både spring og modtagning
Tema 4: Idræt og udtryk
”Musik og udtryk”
Varighed:
4-5 uger
Indholdsområder:
•
•
Udvikling af egen koreografi
Labans bevægelseslære
Trinmål:
•
•
•
Eleven kan beherske sammensatte bevægelsesserier med og uden musik
Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier
Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og
karakter samt bevægelsesanalyse i dans
Evaluering:
•
•
Eleverne viser deres fælles serie til skolefesten
Eleverne anvender i praksis Labans bevægelseslære og kan sætte ord på, hvad
de gør og begrunde det
Idrætsårsplan for 9. årgang 2014-2015
Tema 5: Idræt og køn
”Mig og min bold”
Varighed:
4-5 uger
Indholdsområder:
•
Fodbold
Trinmål:
•
•
•
•
•
•
Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil
Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil
Eleven kan diskutere samspillet mellem samfund og idrætskultur
Eleven har viden om sammenhænge mellem samfundstendenser og
idrætskultur
Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med
kroppens udvikling
Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet
Evaluering:
Dansk skoleidræts fodboldturnering (Kredsstævne)
Tema 6: Arbejde frem mod prøven
Varighed:
”Gruppearbejde og koncentration”
4-5 uger
Indholdsområder:
•
•
Trække indholdsområder fra pulje A og B
I samarbejde med lærerne vælge et tema fra skoleåret 2013/2014 og
2014/2015
Trinmål:
•
•
•
•
Eleven kan arbejde målrettet med en stillede opgave og derved udvise sine
idrætslige kompetencer
Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse
Eleven kan tage kvalificerede valg og begrunde dem
Eleven kan disponerer tiden fornuftigt i gennemførelsen af et alsidig og fagligt
sammenhængende praksisprogram
Evaluering:
Eleven får en individuel prøve karakter