Kære forældre på Vestre Skole

Indkaldelse Fællesrådsmøde FR
2013.11.21 - 236 kl. 18:15 i Bygning 421 auditorium 74
Mad: KBioM
Kage: Elitø
Oprydning/opvask: Elko
Vogntransport: Diplom Kemi
Dagsorden
B: Beslutning
D: Diskussion
F: Fremlæggelse
G: Godkendelse
M: Meddelelser
O: Orientering
V: Valg
W: Workshop
1 Formalia
(a) Valg af dirigenter.
(b) Valg af referent.
(c) Godkendelse af dagsorden
(d) Godkendelse af referat
Referat af FR235 er udsendt som FR236a
Forventet behandlingstid: 10 min.
2 Meddelelser
Bestyrelsens meddelelser er udsendt som FR236b.
Forventet behandlingstid: 10 min.
3 Gennemgang af årsregnskab 12/13
Bilag er udsendt som FR236c.
Forventet behandlingstid: 20 min.
4 Gennemgang af kritisk revision 12/13
Bilag blev udsendt som FR236d torsdag 14/11-13.
Forventet behandlingstid: 45 min.
M
F/G
F
5 Anden godkendelse af vedtægtsændringer
G
På sidste FR blev en række lov- og statutændringer førstegangsgodkendt. Lovændringer
skal andengodkendes på dette møde. Bilag er udsendt som FR236e. Bemærk at bilag er
samme som sidst, så bilagsnummer passer ikke.
Forventet behandlingstid: 5 min.
6 Referat fra Politikkonference
F
Delegationen vil fortælle om hvordan det gik PFs delegation på politikkonferencen.
Forventet behandlingstid: 15 min.
Side 1 af 4
FR
Indkaldelse Fællesrådsmøde - FR2013.11.21 - 236
7 Orientering om vedtagede politikker
F
I henhold til vedtægterne skal Fællesrådet orienteres, når Uddannelsespolitisk gruppe
vedtager politikker for PF. De vedtagne politikker er vedhæftet som FR236j1-3. Forventet behandlingstid: 10 min.
8 Valg af KABS14
Bilag er udsendt som FR236k1-36.
V
• K2 Anne Hansen Space
• K3 Charlotte Beck Biotek
• K4 Emilie Aase Egebjerg Fabild Proces og Innovation
• K5 Frederik Spliid Civil Elektro
• K6 Hanne Jensen Fødevare
• K8 Jeppe Sejerø Holm Civil Kemi
• K10 Kathryn Victoria Rapson TBM
• K11 Kristoffer Bach Falkenberg Biotek
• K12 Line Graff-Nielsen Civil BygD
• K13 Maria Ludvigsen MedTek?
• K14 Marie Louise Therkelsen TBM
• K15 Martin C. Nielsen Software
• K16 Martin Jesper Low Madsen Netværk og IT
• K17 Mia TB Biotek
• K18 Mick Emil Kolster Space
• K19 Niels Skak Bossen P&K
• K20 Nikolai Nilsson P&K
• K21 Nikolai Nymand Diplom BygD
• K22 Nikolaj Torp Gugliotta Weekend
• K23 Peter Grønborg Matematik
• K24 Sevil Vafadar Afshar Miljø
• K25 Sara Refsgaard Mortensen Civil Kemi
• K27 Sarah Andersen Civil BygD
• K28 Sebastian Berendt Nava Miljø
• K29 Sebastian Molbech Hansen FN
• K30 Sigrid Hemmingsen Design og innovation
• K32 Stig Kjær Civil Byg
• K33 Sylvester Schuster T&T
• K35 Trine Marquardsen Civil byg
Side 2 af 4
FR
Indkaldelse Fællesrådsmøde - FR2013.11.21 - 236
• K36 Mie Drejer Civil Byg
• K36a Jesper Bodilsen FN
• K36b Jesper Bodilsen FN
Forventet behandlingstid: 40 min.
9 Valg til Forretningsrådsevalueringsudvalg
V
I henhold til vedtægter om forretningsrådet skal der, senest 5 måneder inden valget til
forretningsrådet vælges et forretningsrådsevalueringsudvalg der skal stå for afholdelse
af infomøder, og opkvalificering af det kommende forretningsråd.
Der er endnu ingen opstillede.
Forventet behandlingstid: 10 min.
10 Valg af UPG
V
Der er i alt otte pladser i UPG, og der er fire 2-årige poster på valg i år, og en 1-årig
post. Opstillet er:
• Jacob Hellum Nielsen FR236f1
• Niels Mathiesen Skødt FR236f2
• Troels Østergaard Hansen FR236f3
• Caroline Maria Tromer Dragsdahl FR236f4
• Rune L Andersen FR236f5
Bilag er udsendt som FR236f1-5 Forventet behandlingstid: 10 min.
11 Målsætningspapir/handlingsplan for bestyrelsen
D
Det har i flere år, i forbindelse med gennemgang af bestyrelsens visionsoplæg, været
diskuteret om bestyrelsen også skal lave en form for målsætningspapir, da visionerne tit
bliver meget overordnede. Det tænkes derfor at diskutere, i samarbejde med de opstillede
til B14, om et sådan stykke papir bør laves i år.
Forventet behandlingstid: 20 min.
12 Valg af foreningsformand 2014
V
Opstillet er Kristoffer Skaftevad Mathiesen og Christian Engstrøm. Bilag er udsendt
som FR236g03 og FR236g05.
Forventet behandlingstid: 40 min.
13 Valg af forretningsrådsformand 2014
Opstillet er Anne-Marie Demuth Jørgensen. Bilag er udsendt som FR236h01.
Forventet behandlingstid: 20 min.
V
14 Valg af bestyrelse for Polyteknisk Forening 2014
V
Opstillet er Christian Wolff Nygaard og Randi Juel Olsen. Bilag er udsendt som FR236i04
og FR236i06.
Forventet behandlingstid: 60 min.
Side 3 af 4
FR
Indkaldelse Fællesrådsmøde - FR2013.11.21 - 236
15 Eventuelt
Forventet behandlingstid: 10 min.
Forventet tidsforbrug: 5 timer og 25 minutter uden pauser.
Der forventes af punkterne 2-3, 5, 7-13 vil blive diskuteret i de faglige råd.
Spørgsmål til FRFU: [email protected]
Til- og afmelding til mødet: http://doodle.com/r7kiqgw2mv3e2kry
Side 4 af 4