Århus Sygehus Nørrebrogade - Aarhus Universitetshospital

Find vej til den afdeling eller indgang du skal hen til med vores Find Vej-app.
Besøg www.frederiksberghospital.dk/findvej med din smartphone, tablet eller computer.
Frederiksberg Hospital | Nordre Fasanvej 57 | 2000 Frederiksberg | 38 16 38 16 | www.frederiksberghospital.dk
Afdelinger og afsnit på Frederiksberg Hospital
Vej, Indgang
Vej, Indgang
Frederiksberg Hospital
Andet
Administration ............................................................... Hovedvejen, 5
Akutklinik .............................................................................. Vej 2, 3 A
Alpha-Institut 1 ................................................................... Vej 8, 21 A
Alpha-Institut 2 .........................................................................Vej 4, 3
Anæstesiklinik ..........................................................................Vej 4, 5
Auditorium ................................................................... Hovedvejen, 14
Bioanalytikeruddannelse ............................................. Hovedvejen, 13
Centraloperationsgang .............................................................Vej 4, 5
Dagkirurgisk Center .................................................................Vej 4, 5
Dialyseafsnit P .......................................................................Vej 10, 4
Dialyseafsnit PLC .....................................................................Vej 8, 2
Donortapning ....................................................................... Vej 6, 1 B
FM-enheden, Administration .......................................... Vej 10, 8 / 10
FM-enheden, Ejendomme .....................................................Vej 10, 1
FM-enheden, Logistik ................................................... Hovedvejen, 1
Frisør ......................................................................... Hovedvejen, 7 D
Fysio- og Ergoterapi Afdeling T ...............................................Vej 6, 5
Idrætsmedicinsk Klinik ............................................... Skadestuevej, 1
Information .................................................................... Hovedvejen, 2
Innovacenter ............................................................................Vej 3, 4
Institut for sygdomsforebyggelse .................................. Hovedvejen, 5
IT-afdeling ..............................................................................Vej 9, 10
Jordemodercenter ....................................................................Vej 2, 6
Kapel ......................................................................... Tesdorpfsvej 19,
Kiosk ......................................................................... Hovedvejen, 7 C
Kirke .........................................................................................Vej 5, 1
Klinisk Biokemisk Afdeling .......................................................Vej 8, 2
Klinisk Fysiologisk/Nuklearmed. Afd. .......................................Vej 8, 2
Kliniske diætister ......................................................................Vej 2, 1
Koordinerende Forskningsenhed .............................................Vej 3, 4
Medicinsk afdeling M, Faldklinik ..............................................Vej 2, 1
Medicinsk afdeling M, Medicinsk ambulatorium ......................Vej 2, 1
Medicinsk afdeling M, Medicinsk Modtageafsnit ........ Skadestuevej, 1
Medicinsk afdeling M, Sengeafsnit M1 ....................................Vej 4, 3
Medicinsk afdeling M, Sengeafsnit M2 ....................................Vej 4, 3
Medicinsk afdeling M, Sengeafsnit M3 ....................................Vej 4, 3
Ortopædkirurgisk Afdeling, Ambulatorium ...............................Vej 4, 5
Ortopædkirurgisk Afdeling, Sengeafsnit O1 .............. Skadestuevej, 1
Parker Instituttet, Artrose ambulatorium ..................................Vej 6, 4
Parker Instituttet, Reumatologisk Forskningsenhed ..............Vej 8, 19
Patientvejleder .........................................................................Vej 4, 3
Personalekantine ...................................................... Hovedvejen, 7 A
Personaleorganisationskontor .................................................Vej 3, 7
Præst .......................................................................... Hovedvejen, 12
Reumatologisk Afdeling H, Ambulatorium (apopleksi) Hovedvejen, 12
Reumatologisk Afdeling H, Ambulatorium (reumatologi) .........Vej 6, 5
Reumatologisk Afdeling H, Sengeafsnit H5 ............... Skadestuevej, 1
Røntgenafdeling/-modtagelse ..................................................Vej 4, 5
Synkobecenter .........................................................................Vej 3, 4
Undervisningslokaler ................................................... Hovedvejen, 17
Urologisk Afdeling, ambulatorium ............................................Vej 8, 2
Urologisk Afdeling, sengeafsnit U2 ..........................................Vej 4, 3
Vareindlevering, Centraldepot ...............................................Vej 8, 10
Vareindlevering, Fordelingscentral ......................................Vej 10, 12
Vareindlevering, Kantine ........................................... Hovedvejen, 7 A
WHO ............................................................................. Hovedvejen, 5
Øjenklinik/ambulatorium ...........................................................Vej 4, 5
Østerbroundersøgelsen ................................................ Hovedvejen, 5
Børnehuset Nyelandsgården ............................................ Vej 9, 5 / 14
Børneinstitutionen Fasangården .............................................. Vej 2, 5
Enheden for Brugerundersøgelser ............................. Hovedvejen, 13
Epitalet ........................................................................ Hovedvejen, 17
Frederiksberg Centeret ........................................................ Vej 10, 16
Hjælpemiddelcenter(Frederiksberg Kommune) ..................... Vej 8, 13
Hørevejledningen ................................................................... Vej 8, 13
Rengøringsafdeling .................................................................. Vej 5, 6
Svaneklinik ............................................................................... Vej 5, 3
Revideret 1. juli 2013
Varenr.: bl. 6408 (12-12)
Psykiatrisk Center Frederiksberg
Affektivt afsnit F3A ...................................................... Hovedvejen, 23
Alment afsnit Vest F3C .......................................................... Vej 5, 12
Alment afsnit Øst F3B ............................................................ Vej 5, 10
Ambulatorium, læger og psykologer ........................................ Vej 9, 6
Centerledelse, administration og sekretariat ........................... Vej 9, 6
Gerontopsykiatrisk Specialafsnit F01 ...................................... Vej 8, 3
Intensiv afsnit Vanløse F2W ....................................... Hovedvejen, 27
Intensiv afsnit Vest F2V .............................................. Hovedvejen, 27
Intensiv afsnit Øst F2Ø ............................................... Hovedvejen, 27
OP-team .................................................................................. Vej 8, 5
Psykiatrisk akutmodtagelse ........................................ Hovedvejen, 27
Psykiatrisk Forskningsklinik ..................................................... Vej 8, 5
Psykoterapeutisk afsnit F4 ....................................................... Vej 5, 4
Psykoterapeutisk afsnit F4 Anneks .......................................... Vej 8, 5