Fil:Register Alfabetisk.pdf

DIVISION SANITARY
præfabrikeret registre og cisterner
KATALOG 01/04-2014
REGISTER
Glynwed A/S - Sandvadsvej 1 - 4600 Køge - Telefon 46 77 25 75
Færdigmonterede registre - WC, håndvask og urinal.
Registrene passer til alle byggerier – nybyg, renovering eller modernisering.
Registrene er meget enkle at monterer og kan monteres uden på væggen, bygges ind i en gipsvæg og
integreres i træ/letbeton vægge. Som ekstra tilbehør kan wc og urinal kombineres med diverse trykplader.
Kundetilpassede Registre til faldstamme & baderumsrenoveringer
Alle indbyggede komponenter i registrene er fremstillet internt i koncernen. Det giver en ekstra sikkerhed for
vore kunder, da vi har 100 % kontrol med kvaliteten.
Registrene leveres direkte til kunden i en container. Det løser problemer med opmagasinering på
byggepladsen og minimerer den tid, man bruger på at håndtere gods.
Du er altid velkommen til at kontakte os…
Kontaktoplysninger.:
Glynwed A/S
Sandvadsvej 1
4600 Køge
Telefon: +45 46 77 25 75
Fax.: +45 46 77 54 30
Mail: [email protected] ( Tekniske spørgsmål )
Mail: [email protected] ( Ordreafgivelse )
2
KOMPLET INSTALLATIONSREGISTRE - FRIABLOC
FRIABLOC PRÆFABRIKEREDE INSTALLATIONSREGISTRE
Hurtigere, nemmere, billigere. Præfabrikerede installationsregistre fra Friatec AG er en afprøvet og testet løsning til optimering af processer/arbejdsgange
som giver lavere byggeomkostninger.
Vi kan tilbyde, kundetilpassede præfabrikerede registre der stå for en cost-effektive løsning, især når det kommer til moderniseringsprojekter
af våd- og baderum i etageejendomme. Registrene kan bruges til såvel renoveringsopgaver som nybyggeri.
FRIABLOC MODUL-teknologien tilbyder en lang række fordele: For eksempel, kan lejerne bruge mindst en hane i deres hjem ved udgangen
af den første renoveringsdag. Lejerne behøver ikke at blive overført til andre steder i løbet af moderniseringen, og udlejers omkostninger minimeres.
Alle indbyggede komponenter der er installeret i registrene, er fremstillet internt i koncernen.
Det giver en ekstra sikkerhed for vore kunder, da vi har 100 % kontrol med kvaliteten og kan give garantier med lang løbetid.
Vi har fremstillet installationsregistre i mere end 20 år i Europa, som har givet en bred erfaring og en kompetent rådgivning med produkterne.
Mål og tilslutningsmuligheder bliver for hver registretype tilpasses kundens ønsker til hver enkelt projekt. Rørledninger, isolering, ventiler,
indbygningscisterner, inspektionsluger, beklædning m.m. indhold og udseende udføres efter kundens individuelle behov og ønsker.
Indbyggede komponenter såsom afløbsrør, vand- og varmerør samt cisterne kan bestilles separat, hvilket betyder, at man kan anvende samme materialer
til f.eks. kælderledninger, loftslejligheder o.l. som i resten af installationen.
Registrene kan leveres med flere forskellige typer beklædning: færdig beklædning i diverse materialer samt fibergips til fliser.
Registrene leveres direkte til kunden i containere fra Friatec AG.
Det løser problemerne på byggepladsen med opmagasinering, og minimerer tiden, man bruger på at håndtere gods.
Alle registrene er tegnet i AutoCAD, hvilket giver god og tydelig dokumentation i projekteringsfasen.
Monteringsvejledning og drifts- og vedligeholdelsesanvisning er indarbejdet i Danmark.
Fordele ved installationsregistrer frem for traditionelle løsninger:
• Kortere monteringstid.
• Mere plads til rørføring, elinstallationer, ventilation m.m.
• Rørføringen er trykprøvet.
• Rørføringen er isoleret.
• Stabilt skelet til væghængt WC og håndvask.
• Minimalt materialespild.
• Mindre nedrivningsarbejde.
• Hurtigt klar til flisebeklædning, eller alternativt færdig beklædning.
FRIABLOC registre er et system, der dækker fremtidens stadigt stigende krav, og opfylder alle de nyeste krav indenfor miljø, sundhed, brandog støj og er i fuld overensstemmelse med prøvnings- og godkendelsesbetingelserne for VA-Godkendelse,
som er udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og ETA-Danmark.
3
OMBYGNINGSSÆT TIL FRIABLOC - DOBBELTSKYL - Model F102
Komplet sæt til ombytning af ældre FRIABLOC cisterne med ny betjeningsplade.
Leveres med monteringsramme. monteringsssæt og skylleventil.
Udførsel
Komplet sæt til FRIABLOC
Karton
stk
Art
nr
1
33 08 01
VVS
nr
SKYLLEVENTIL FOR ALLE FRIATEC INDBYGNINGSCISTERNER
Til montering i cisternerne. Passer til alle FRIABLOC/FRIAFIX cisterner
Leveres komplet
Udførsel
Skylleventil
Karton
stk
Art
nr
1
32 12 00
SVØMMEVENTIL FOR ALLE FRIATEC INDBYGNINGSCISTERNER
Til montering i cisternerne. Passer til alle FRIABLOC/FRIAFIX cisterner.
Leveres komplet
Udførsel
Svømmeventil
Karton
stk
Art
nr
VVS
nr
1
32 04 00
61 6969 804
RESERVEDELE til FRIABLOC / FRIAFIX CISTERNER
(Se reservedelslister på vores hjemmeside - www.glynwed.dk)
Reservedele til indbygningsmodulerne.
A = FRIABLOC
B = FRIAFIX
Udførsel
Karton
stk
Art
nr
VVS
nr
A/B
Bundpakning t/ skylleventil
1
32 08 00
61 6969 813
A/B
Armeret slange lige
1
32 16 00
61 6969 822
A/B
61 6969 820
Armeret slange vinkel
1
32 15 00
B
Dækplade med holdere
1
33 40 82
A
Dækplade
1
32 81 00
A/B
Afspærringsventil
1
32 84 00
A/B
Bundpakning
1
32 77 00
B
Montagebro
1
33 40 84
4