Sommer 2014

B4 - Regnskab og Finansiering - 2. del
Esben Kolind Laustrup ([email protected])
Efterår 2005
Afdeling for Virksomhedsledelse
Øvelser – uge 50
CAPM-opgave
På B4s hjemmeside ligger et datasæt med aktiekursdata for tre forskellige virksomheder. Derudover
ligger der aktiekurser for markedsporteføljen.
Beregn afkast for hver af de tre virksomheder samt markedsporteføljen.
Find de tre virksomheders betaer (β). Hvad er disse betaer udtryk for?
Opgave 1
•
Forklar forskellen på systematisk risiko og usystematisk risiko.
•
Forklar forskellen på diversificerbar risiko og ikke-diversificerbar risiko.
•
Kan usystematisk risiko altid bortdiversificeres?
I G&T kap. 6 præsenteres markedsmodellen, og ifølge denne model kan virksomheders stokastiske
afkast forklares på følgende måde:
~
~
ri = α i + β i R M + ε~i
Hvis markedsmodellen skal kunne skelne mellem diversificerbar risiko og ikke-diversificerbar risiko, er
det nødvendigt men en ekstra antagelse:
cov(ε~i , ε~ j ) = 0
•
•
Hvad betyder denne antagelse, og hvorfor er den nødvendig?
Hvad betyder det hvis cov(ε~i , ε~ j ) ≠ 0 ? Og hvordan løser man dette problem?
Hint til denne opgave: se slide 6-8 i slidesættet til G&T kap. 6.
Eksamensopgave fra Financial Markets and Corporate Strategy
Opgave A i Vintereksamen 2002/2003 (se bagerst i opgavesættet).
G&T Opgave 6.3
Bemærk: var(ε~B ) = 0,04 og ikke 0,4 som der står i opgaven.
G&T Opgave 6.4
G&T Opgave 6.5
Kun spørgsmål (1).
1
G&T Opgave 6.6
G&T Opgave 6.8
G&T Opgave 6.11
G&T Opgave 6.12
Find desuden den trackingportefølje (ud fra aktiv 1, 2 og 3 i opgave 6.11) der tracker aktiv 4. Beskriv
en mulig arbitragestrategi.
2