brochure

EMBALLAGE
Mogens Daarbak
Mogens Daarbak
2|3
Mogens Daarbak
3
Hvorfor vælge Daarbak?
4
Papkasser
12
Lukkemetoder
18
Produktbeskyttelse
24
Forsendelsesemballage
32
Pallehåndtering
40
Poser og sække
46
Diverse emballage
50
Hygiejne
54
Aftørring
58
Miljø
62
Logistik og distribution
63
Kom let til at handle
Hvorfor vælge
Daarbak?
I 1968 startede Mogens Daarbak med at
Dvs. bruge de rigtige produkter til de
sælge kontormaskiner fra et lille kælder-
rette situationer. Indkøb af mest optimale
lokale i Aalborg. I de følgende udviklede
mængder m.h.t. pris og likviditet.
tingene sig. I begyndelsen af 80´erne tog
det for alvor fart. I de følgende år slog Mo-
Kontakt Mogens Daarbak A/S for at høre
gens Daarbak sin position fast på marke-
om hvilke fordele og udbytte du og din
det ved at åbne flere afdelinger. Siden har
virksomhed vil opnå i et fremtidigt samar-
virksomheden udviklet sig til sin position,
bejde med branchens eneste leverandør,
som en af Danmarks største leverandører
hvor du samle dine indkøb og din logistik
af forbrugsvarer til danske virksomheder.
på en unik måde.
Mogens Daarbak A/S er i dag leverandør af
et koncept, der er ganske unikt i branchen.
Via konsulentbistand hjælper Mogens Daarbak A/S i dag mange virksomheder med
at minimere omkostningsniveauet via fokus
på følgende punkter:
• Konsulentbistand
• Lagerstyring
• Reduktion af ressourcespild
”Vi skaber løsninger for din virksomhed og for miljøet
– og til en pris og kvalitet, der hele tiden matcher markedet”
Mogens Daarbak
4|5
Kasser der
passer
– sammen finder vi løsningen
Mogens Daarbak A/S har et tæt samarbej-
I dette afsnit finder du infosider om:
de med både danske og udenlandske bøl-
• Standardkasser
gepapproducenter, således at vi til hver en
tid kan levere optimale løsninger indenfor
bølgepapkasser. Kvalitet, konstruktion og
• Modulkasser
• Eksportkasser
mængde er nøgleord for, hvordan vi finder
• Containerkasser
netop den løsning, som passer til dit behov.
• Postæsker
Vi har et bredt udvalg af standardkasser
• Flyttekasser
som løser de fleste opgaver, på lager.
Mangler netop den kasse eller konstruk-
• Garderobekasser
• Konfektionsæsker
tion, som du har brug for, finder vi også ud
af det! Ring og hør nærmere.
Varelisten finder du på side 10-11.
Info om papkasser
Opbygning
Bølgepap er opbygget af et linerlag (det plane stykke papir) og en
fluting (bølgen). De 2 papirer findes
i forskellige kvaliteter (kraftliner,
Ensidig bølge
testliner, kardus), gramvægte
Enkelt bølge
Dobbelt bølge
(vægt pr. m2), farver (brun og hvid)
og overflader (bestrøget og ubestrøget) og limes sammen (kacheres)
med majsstivelse, hvorved bølgepappet får sine unikke egenskaber.
Husk! Mål på en papkasse er indvendige mål og oplyses altid i mm.
Længde x Bredde x Højde
Sammensætninger
Vi kan levere følgende sammensætninger:
Type
Anvendelse
Ensidig bølgepap
Anvendes til indpakning/fyld og kachering af trykte ark
Enkelt bølgepap
Forarbejdes til kasser m.m.
Dobbelt bølgepap
Forarbejdes til kasser m.m.
Type
Højde
C flute
4 mm
B flute
3 mm
E flute
2 mm
F flute
1 mm
B/C flute
7 mm
E/B flute
5 mm
Mogens Daarbak
Typer
Dette er et lille udpluk af de mest almindelige kassetyper.
Fefco 0201
Fefco 0211
Almindelig kasse
Fetco 0409
Stanset kasse
5-sidet omslag
Fetco 0427
eget
få dit
å
s
g
o
an du
afisk
Her k
akt gr
t
n
o
k
yk –
33
logotr
33 33
6
9
.
f
l
gt
afdelin
Stanset kasse
6|7
Bølgepapkasser er bomstærke,
hvis blot du husker...
Temperatur
Fugt
Opbevar emballagen ved en temperatur,
Opbevar emballagen indendørs, hvor det er
der ligger mellem 15 C og 35 C.
tørt. Sørg for, at emballagen ikke udsættes
O
O
for fugt eller vandsprøjt.
Luftfugtighed
Opbevar emballagen ved en luftfugtighed,
der ligger mellem 45% og 65%.
På palle
Emballagen skal altid stå på en palle eller
lignende. Den må ikke stå direkte på
jorden eller gulvet.
Brug dem nu
Emballagen bør ikke opbevares i meget
lang tid.
Altid lodret
Du må ikke stable emballagen på siden.
Bølgerne i emballagens sider skal nemlig
være lodrette.
Forbandt stabling
Brug forbandt stabling, hvis du ikke bruger
lastsikring.
Mogens Daarbak
Mellemlag
Stabler du flere paller oven på hinanden,
bør du lægge en træplade ind som
mellemlag.
Søjle stabling
Brug søjlestabling, hvis du bruger lastsikring.
Styrke
Søjlestabling er 20% stærkere end forbandtstabling.
Hjørne over hjørne
Du skal stable emballagen, så dens hjørner
står præcest ovenpå hinanden. Ved bare 3
centimeters skævstabling, mister emballagen 50% af sin stablingsstyrke
Indenfor pallen
Du må ikke stable emballagen, så den
rager ud over pallens kant.
8|9
Vareliste
Vare
Format
Beskrivelse
Varenr.
Standardkasser 3-4 mm
Papkasse Brun
140x140x150mm Type 0201 4mm
418
Papkasse Brun
170X170X180mm Type 0201 4mm
309
Papkasse Brun
190x100x70mm Type 0201 4mm
36149
Papkasse Brun
190x190x200mm Type 0201 4mm
308
Papkasse Brun
230x230x230mm Type 0201 4mm
26008
Papkasse Brun
250x250x250mm Type 0201 4mm
29391
Papkasse Brun
260x200x75mm
Type 0201 4mm
25990
Papkasse Brun
270x270x140mm Type 0201 4mm
396
Papkasse Brun
275x275x275mm Type 0201 4mm
35637
Papkasse Brun
300x200x200mm Type 0201 4mm
401
Papkasse Brun
300x240x200mm
Type 0201 4mm
25992
Papkasse Brun
310x230x100mm Type 0201 4mm
394
Papkasse Brun
310x230x250mm Type 0201 4mm
393
Papkasse Brun
310x310x140mm Type 0201 4mm
403
Papkasse Brun
315x315x300mm Type 0201 4mm
18572
Papkasse Brun
345x250x305mm Type 0201 4mm
338
Papkasse Brun
350x310x110mm Type 0201 4mm
25991
Papkasse Brun
355x355x355mm Type 0201 4mm
30846
Papkasse Brun
370x370x280mm Type 0201 4mm
18582
Papkasse Brun
375x280x310mm Type 0201 4mm
36150
Papkasse Brun
400x300x250mm Type 0201 4mm
21734
Papkasse Brun
400x310x210mm Type 0201 4mm
36151
Papkasse Brun
405x305x258mm Type 0201 4mm
32068
Papkasse Brun
410x350x100mm Type 0201 4mm
36152
Papkasse Brun
410x410x410mm Type 0201 4mm
419
Papkasse Brun
420x210x70mm Type 0201 4mm
32066
Papkasse Brun
420x420x280mm Type 0201 4mm
28763
Papkasse Brun
425x225x200mm Type 0201 4mm
307
Papkasse Brun
440x320x300mm Type 0201 4mm
312
Papkasse Brun
455x305x255mm Type 0201 4mm
395
Papkasse Brun
455x305x410mm Type 0201 4mm
36153
Papkasse Brun
475x475x475mm Type 0201 4mm
429
Papkasse Brun
510x280x245mm Type 0201 4mm
25993
Papkasse Brun
550x340x350mm Type 0201 4mm
36131
Papkasse Brun
565x350x265mm Type 0201 4mm
25995
Papkasse Brun
570x380x380mm Type 0201 4mm
36154
Papkasse Brun
580x440x370mm Type 0201 4mm
36155
Papkasse Brun
590x390x500mm
Type 0201 4mm
36156
Papkasse Brun
600x350x450mm Type 0201 4mm
36157
Papkasse Brun
600x600x480mm Type 0201 4mm
445
Papkasse Brun
605x290x210mm Type 0201 4mm
25994
Papkasse Brun
680x400x200mm Type 0201 4mm
35564
Papkasse Brun
700x400x500mm
Type 0201 4mm
35690
Papkasse Brun
820x490x300mm Type 0201 4mm
36159
Mogens Daarbak
Vare
Format
Beskrivelse
10 | 11
Varenr.
Modulkasser
Papkasse modul
186x186x165mm Type 0201 4mm
624
Papkasse modul
186x186x74mm
Type 0201 4mm
625
Papkasse modul
284x185x165mm Type 0201 4mm
25996
Papkasse modul
379x185x165mm Type 0201 4mm
25998
Papkasse modul
379x284x165mm Type 0201 4mm
25997
Papkasse modul
379x284x347mm Type 0201 4mm
612
Papkasse modul
580x379x165mm Type 0201 4mm
578
Papkasse modul
580x379x347mm Type 0201 4mm
18880
Eksportkasser 5-7 mm
Papkasse 310x230x250mm Type 0201 7mm
1040
Papkasse 370x370x280mm
Type 0201 7mm
18811
Papkasse 379X284X347mm Type 0201 7mm
1059
Papkasse 565x350x265mm
Type 0201 7mm
23429
Papkasse 570x380x380mm
Type 0201 7mm
30958
Papkasse 580x380x300mm Type 0201 7mm
29342
Papkasse 590x390x490mm
Type 0201 7mm
17747
Container kasse 1/1 palle
1180x780x725mm
Type 0201 7mm
26217
Container kasse 1/2 palle
780x590x725mm
Type 0201 7mm
22420
Teleskop 1/1 palle Bund 1180x780x600mm
Type 0200 7mm
23246
Teleskop 1/1 palle Top
1195x795x600mm
Type 0200 7mm
23245
Bølgepap Svøb 1/1 palle
1180x780x790mm
7mm
30362
Bølgepap Svøb 1/2 palle
773x573x790mm
7mm
30360
Containerkasser
Bund/Låg 1/1 palle
1195x795x100mm
Plano 4mm
30361
Bund/Låg 1/2 palle
791x591x100mm
Plano 4mm
30359
Flyttekasse
703x385x420mm
7mm
451
Flyttekasse Økonomi
600x372x344mm
5mm
456
Postæske
170x105x60mm
Type 0427 4mm
324
Postæske
290x175x85mm
Type 0427 4mm
325
Postæske
320x230x135mm
Type 0427 4mm
326
Konfektionsæske
400x285x50mm
Type 0426 4mm
35834
Konfektionsæske
560x370x55mm
Type 0426 4mm
35835
Konfektionsæske
560x370x100mm
Type 0426 4mm
35836
Garderobe papkasse 520x520x900mm
7mm
30917
Garderobe papkasse 480x480x980mm
7mm
35704
Bøjlestang
480mm Plast med lås
36129
Bøjlestang 520mm
Plast med lås
36130
Bøjlestang
520mm Metal uden lås
Flyttepapkasser
Postæsker
Konfektionskasser
Garderobepapkasser
3522
”Selvom Mogens Daarbak A/S er inde i en stærk ekspansiv udvikling
glemmer vi ikke: Vækst går aldrig forud for kvalitet”
Mogens Daarbak
12 | 13
Lukkemetoder
– vi lukker enhver opgave
For de fleste er en rulle tape ”bare” en rulle
I dette afsnit finder du infosider om:
tape. For os er det en videnskab. Uanset
• Pakketape PVC
om det gælder lukning af kasser, bundtning
af rør, pallesikring eller afdækning, så har
vi en løsning.
• Pakketape PP
• Crepetape
• Filament tape
Vi har et bredt udvalg af tape på lager, som
• Strapping tape
kan holde sammen på de fleste opgaver.
• Special tape
Specialtape skaffer vi hjem i samarbejde
med vores dygtige producenter.
• Klæberuller
• Dispenser
Vi har også mulighed for at trykke tekst og
logo på de fleste tapetyper.
Varelisten finder du på side 16-17.
Info om emballagetape
Bæremateriale
PVC (polyvinylklorid)
Plus
Minus
• Fleksibel
• Miljø
• God trykbarhed
• Pris
• God rivstyrke
• Temperaturbestandighed (+80O C)
PP (polypropylen)
Plus
Minus
• Miljø
• Elastisk
• Temperaturbestandighed (+110O C)
• Pris
• Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
Klæbemasse (lim)
Kautschuk (naturgummi)
Natur Kautschuk opløses med opløsningsmidler, og der opstår en meget sej og stærk
limmasse med høj klæbekraft mellem 10-500 C.
Plus
Minus
• Universelle klæbeegenskaber
• Pris
• Miljø
• UV- og aldersbestandig
Acryl
Limtypen acryl laves ved at blande polymeriseret acryl monomere, kunstharpiks og
vandbaseret opløsningsmiddel.
Plus
Minus
• Miljøvenlig
• Klæbeegenskaber ved kritiske anvendelser
(testliner og kolde miljøer)
• Low noise
• Jævn og behagelig afrulning
• UV- og aldersbestandig
Hotmelt
Kunstharpiks smeltes ved høje temperaturer, og efter nedkøling indeholder de en høj
klæbekraft ved temperaturer mellem 10-400 C.
Plus
Minus
• Pris
• Temperaturfølsomhed
• High tack
• Støjende afrulning
Mogens Daarbak
14 | 15
Baby Umet 75
Elektrisk tape dispenser til selvklæbende
pakketape i bredder op til 75mm.
Justerbar indstilling af længde samt repeat
ordning. Kniven er elektronisk beskyttet
og skærer alle normale tape typer.
Varenr. 36680
C 25
Elektrisk fugtemaskine til klæberuller.
22 forprogrammerede længder fra 10 til 115cm
samt repeat ordning. Incl. varmelegeme der
gør at man også kan arbejde ved en lavere
temperatur.
Elektrisk styret kniv der skærer alle typer
klæberuller.
Varenr. 36681
B6
Manuel betjent fugtemaskine til klæberuller
med justerbar indstilling til længder mellem
10 til 100cm.
Fugter og afskærer klæbe strimmel klar
til anvendelse på papkasse.
Varenr. 36682
Klæberuller
Klæberulle 70mm x 200m 70g Brun
36684
Klæberulle 70mm x 200m 70g Hvid
36683
Vareliste
Vare
Format
Beskrivelse
Varenr.
Pakketape PVC
Pakketape PVC
9mm x 66m
Klar
3587
Pakketape PVC
12mm x 66m
Klar
3588
Pakketape PVC
15mm x 66m
Klar
23486
Pakketape PVC
19mm x 66m
Klar
36566
Pakketape PVC
25mm x 66m
Klar
36567
Pakketape PVC
38mm x 66m
Klar
3211
Pakketape PVC
50mm x 66m
Klar
26514
Pakketape PVC
38mm x 66m
Brun
3206
Pakketape PVC
50mm x 66m
Brun
26515
Pakketape PVC
50mm x 66m
Hvid
36568
26170
Pakketape PVC ”Forsigtig”
50mm x 66m
Hvid m/tryk
Pakketape PVC
9mm x 66m
Rød
3219
Pakketape PVC
12mm x 66m
Rød
36569
25mm x 66m
Klar
10019
Pakketape PP Acryl
Pakketape PP Acryl
Pakketape PP Acryl
38mm x 66m
Klar
10020
Pakketape PP Acryl
50mm x 66m
Klar
26517
Pakketape PP Acryl
38mm x 66m
Brun
36571
Pakketape PP Acryl
50mm x 66m
Brun
36572
Pakketape PP Acryl
50mm x 66m
Hvid
36575
Pakketape PP Solvent
Pakketape PP Solvent
50mm x 66m
Klar
28543
Pakketape PP Solvent
50mm x 66m
Brun
36574
Pakketape PP Hotmelt
Pakketape PP Hotmelt
50mm x 66m
Klar
36576
Pakketape PP Hotmelt 50mm x 66m
Brun
36577
19mm x 50m
Fiberforstærket nr. 312
3199
Filamenttape
Filament tape std. Filament tape std. 25mm x 50m
Fiberforstærket nr. 312
29455
Filament tape std. 38mm x 50m
Fiberforstærket nr. 312
23730
Filament tape std. 50mm x 50m
Fiberforstærket nr. 312
23731
15mm x 50m
Afdækningstape
876
Crepetape
Crepetape Crepetape 19mm x 50m
Afdækningstape
3215
Crepetape 25mm x 50m
Afdækningstape
3216
Crepetape 38mm x 50m
Afdækningstape
3217
Crepetape 50mm x 50m
Afdækningstape
3214
Strapping tape 19mm x 66m
Orange
26522
Strapping tape 12mm x 66m
Orange
29128
Strapping tape
Mogens Daarbak
16 | 17
Vare
Format
Beskrivelse
Varenr.
*Scotch™ PP Hot Melt 50mm x 66m / 48my klar økotape
CT5066T6
*Scotch™ PP Hot Melt
50mm x 66m / 48my brun økotape
C5066T6
*Scotch™ PP Hot Melt 50mm x 66m / 48my klar 3739
3739K50
*Scotch™ PP Hot Melt 50mm x 66m / 48my brun 3739
3739B50
*Scotch™ PP Maskinetape 50mm x 990m / 48my klar 371
371K509
*Scotch™ PP Maskinetape 50mm x 990m / 48my brun 371
371B509
Scotch™ PP akryl LN
38mm x 66m / 50my klar 309
12378
Scotch™ PP akryl LN
38mm x 66m / 50my brun 309
12379
Scotch™ PP akryl LN
50mm x 66m / 50my klar 3120
19759
Scotch™ PP akryl LN
50mm x 66m / 50my brun 3120
19760
*Scotch™ PP Solvent LN
50mm x 66m / 50my klar 3707
3707K50
*Scotch™ PP Solvent LN
50mm x 66m / 50my brun 3707 3707B50
Scotch™ PVC Solvent 25mm x 66m / 60my klar 6890
3204
Scotch™ PVC Solvent 38mm x 66m / 60my klar 6890
36813
Scotch™ PVC Solvent 50mm x 66m / 60my klar 6890
3212
Scotch™ PVC Solvent 25mm x 66m / 60my brun 6890
3205
Scotch™ PVC Solvent 38mm x 66m / 60my brun 6890
36814
Scotch™ PVC Solvent 50mm x 66m / 60my brun 6890
3207
*Scotch™ Crepetape
15mm x 50m afdæk. tape, op til 70°C
232115
*Scotch™ Crepetape
19mm x 50m afdæk. tape, op til 70°C
232119
*Scotch™ Crepetape
25mm x 50m afdæk. tape, op til 70°C
232125
*Scotch™ Crepetape
38mm x 50m
afdæk. tape, op til 70°C
232138
*Scotch™ Crepetape
50mm x 50m afdæk. tape, op til 70°C
232150
*Scotch™ filament tape
19mm x 50m fiberforstærket
8956
*Scotch™ filament tape
25mm x 50m fiberforstærket
8956
*Scotch™ Lærredstape
48mm x 50m
grå
13050
*Scotch™ Lærredstape
19mm x 3m hvid
11200
*Scotch™ Lærredstape
19mm x 3m sort
11299
*Scotch™ Dobbelt klæbende 19mm x 3m monteringstape skum
*Scotch™ Dobbelt klæbende 50mm x 25m
tæppetape
331930B
91912
*Scotch™ tapelommer 109mm x 219mm klar, 250 stk *Scotch™ tapelommer 157mm x 127mm
klar, 25 ark pr blok LN = Low Noise
* Begrænset lager
8242150
830
”Mogens Daarbak A/S er den professionelle og trygge partner,
når det gælder udvikling af emballageløsninger”
Mogens Daarbak
18 | 19
Produktbeskyttelse
– et spørgsmål om tillid
Generelt er beskyttelse et spørgsmål
I dette afsnit finder du infosider om:
om tillid, således også indenfor emballage.
• Bølgepap
Hos Mogens Daarbak A/S søger vi hele
tiden den optimale løsning, som kan
beskytte netop dit produkt.
• Boblefolie
• Skumfolie
• Pakkefyld
• Kraftpapir
Vi er uafhængige af producenter og kan
derfor vælge præcis den form for
beskyttelse, som passer dig.
• Kardus
• Skumprofiler
Varelisten finder du på side 22-23.
Info om produktbeskyttelse
Sådan beskytter du dine varer
gørende rolle for, om dit produkt når frem i
Fem ting som du skal huske på,
når du vælger stødabsorberende
materiale
hel stand.
At vælge produktbeskyttelse handler om
Der er en række faktorer, som spiller en af-
mere end selve materialet.
Dels har det betydning, hvor skrøbeligt eller robust produktet er, og dels har trans-
Pakning
portafstanden og forsendelsesmetoden
Du bør tænke på ind- og udpakning. Det
stor betydning. Endelig er det afgørende
skal gå hurtigt og nemt, til en rimelig pris
om din emballageløsning er tilpasset disse
for både dig og din kunde.
faktorer.
Vægt og fylde
Ofte yder transportkassen ikke beskyttelse
Holder du vægt og fylde nede, holder du
nok i sig selv. Og derfor finder du på de føl-
også transportomkostningerne nede.
gende sider også en lang række forskellige
beskyttelsesmaterialer, der kan tilgodese
Lagerplads
de allerfleste behov.
Se på hvor meget lagerplads du optager,
når dine forsendelse står til opbevaring.
Det kan betale sig at spare plads, endda
Skræddersyet beskyttelse
op til 90%, og i stedet bruge stødabsorbe-
Vi kan også tilbyde dig en række skrædder-
rende materiale som indpakning.
syede løsninger, der passer præcist til dit
produkt og beskytter det optimalt.
Serie eller stykproduktion
Indeholder dine forsendelser varierede pro-
Således kan vi konvertere boblefolie el-
dukter, skal du vælge en fleksibel løsning.
ler foam til poser, ark eller stødabsorbe-
Vi har materiale, som egner sig til både
rende emner. Et eksempel er vores poser i
standardprodukter i serier, og til produkter
skumfoam, der er specielt udviklet til brug
som er forskellige fra gang til gang.
for polstrede møbler, og som yder optimal
beskyttelse under transport. Poserne kan
Miljø
leveres i præcis de formater, du har behov
Tænk økonomisk og miljørigtigt…
for og kan naturligvis også bruges til andet,
Det gør vi.
der kræver en nem, god og kraftig indpakning.
Mogens Daarbak
20 | 21
Eksempler på produktbeskyttelse
Vi kan tilbyde specialløsninger i stort set
Da vi er uafhængige af vore producenter
alle materialer: Boblefolie, skumfolie,
kan vi frit vælge den optimale løsning,
bølgepap, papir, polyether, plast, stratocell,
og kombinerer gerne forskellige produkter.
karton...
Vareliste
Vare
Format
Beskrivelse
Varenr.
Bølgepap
Bølgepap Brun 20cm x 70m
GPT 95
60rl / pl
5622
Bølgepap Brun
30cm x 70m
GPT 95
42rl / pl
5624
Bølgepap Brun 40cm x 70m
GPT 95
30rl / pl
5625
Bølgepap Brun 50cm x 70m
GPT 95
24rl / pl
5626
Bølgepap Brun 60cm x 70m
GPT 95
18rl / pl
5627
Bølgepap Brun 70cm x 70m
GPT 95
18rl / pl
5628
Bølgepap Brun 80cm x 70m
GPT 95
12rl / pl
5630
Bølgepap Brun
90cm x 70m
GPT 95
12rl / pl
5632
Bølgepap Brun 100cm x 70m
GPT 95
12rl / pl
5633
Bølgepap Brun 120cm x 70m
GPT 95
6rl / pl
5634
Bølgepap Brun
150cm x 70m
GPT 95
6rl / pl
5636
25cm x 600m
Skummet LDPE
Skumfolie
Skumfolie
0,8mm
314
Skumfolie
0,8mm
50cm x 600m
Skummet LDPE
315
Skumfolie
0,8mm
60cm x 600m Skummet LDPE
27208
Skumfolie
0,8mm
75cm x 600m Skummet LDPE
25977
Skumfolie
0,8mm
100cm x 600m
Skummet LDPE
328
Skumfolie
0,8mm
125cm x 600m Skummet LDPE
664
Skumfolie
2,0mm
50cm x 250m
Skummet LDPE
26348
Skumfolie
2,0mm
100cm x 250m
Skummet LDPE
27207
Skumfolie
2,0mm
150cm x 250m Skummet LDPE
36311
Boblefolie 25cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
2986
Boblefolie
50cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
2987
Boblefolie 60cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
28115
Boblefolie
Boblefolie 75cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
1290
Boblefolie 100cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
2989
Boblefolie 125cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
1294
Boblefolie 150cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
2990
Boblefolie antistatisk
25cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
27220
Boblefolie antistatisk
50cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
27456
Boblefolie antistatisk
100cm x 100m
Ø 10mm H 4mm
27455
Boblefolie store bobler 50cm x 50m
Ø 30mm H 10mm
2988
Boblefolie store bobler 100cm x 50m
Ø 30mm H 10mm
26034
PROFILthene U 15 Corner 100mm 15/18
Blå PE profil
26349
PROFILthene U 35
35/10 x 2m
Blå PE profil
26286
PROFILthene U 45
45/10 x 2m
Blå PE-Profil
23996
PROFILthene U 60
60/10 x 2m
Blå PE-Profil
23997
PROFILthene U 80
80/15 x 2m
Blå PE-Profil
24009
PROFILthene U100
100/20 x 2m
Blå PE-Profil
Skumklods selvklæb. 50x50x50mm non permanent. Krt. á 1000 stk
Skumprofiler
24010
27438
Mogens Daarbak
Vare
22 | 23
Format
Beskrivelse
Varenr.
Posefyld Dacapo Hvid
500 liter
Polystyren ( EPS )
2371
Papir til Padpak System Senior
76cm x 400m
Kraftpapir 70/70g
35106
Papir til Padpak System Junior
68cm x 160m
Kraftpapir 70/70g
36171
Økonom Fidele Håndrulle 55cm x 50m
Kraftpapir 60g
Økonom Fidele Håndrulle
70cm x 50m Kraftpapir 60g
3802
Økonom Fidele Håndrulle 88cm x 50m
Kraftpapir 60g
3803
Økonom Fidele Håndrulle 100cm x 50m
Kraftpapir 60g
27571
Økonom Fidele Håndrulle 110cm x 50m Kraftpapir 60g
3804
Økonom Fidele Håndrulle 125cm x 50m Kraftpapir 60g
3806
Økonom Fidele Håndrulle 150cm x 50m Kraftpapir 65g
3805
Økonomrulle Brun 33cm x 250m
Kraftpapir 50g
2573
Økonomrulle Brun 40cm x 250m
Kraftpapir 60g
2571
Økonomrulle Brun
45cm x 250m
Kraftpapir 50g
2574
Økonomrulle Brun
55cm x 250m
Kraftpapir 50g
2572
Økonomrulle Brun 55cm x 250m
Kraftpapir 60g
2576
Økonomrulle Brun 70cm x 250m
Kraftpapir 60g
2575
Økonomrulle Hvid 33cm x 300m
Kraftpapir 40g
3810
Økonomrulle Hvid 45cm x 300m
Kraftpapir 45g
3812
Økonomrulle Hvid 70cm x 300m
Kraftpapir 40g
3814
Silkekardus Falset Hvid
62 x 84cm
480 stk / pk 26g
2916
Silkekardus Plano Hvid
42 x 62cm
960 stk / pk 26g
26563
Silkekardus Falset Grøn
62 x 84cm
480 stk / pk 26g
2917
Pakkefyld
Kraftpapir
5696
Kardus
”Du er sikret god og kvalificeret service hos Mogens Daarbak A/S
– vores konsulenter står altid til rådighed”
Mogens Daarbak
24 | 25
Forsendelsesemballage
– kom sikkert frem
En tur i postkassen... Hvad er der plads til?
I dette afsnit finder du infosider om:
Hvor meget må det veje?
• Boblekuverter
Spørgsmål du kan få svar på hos Mogens
Daarbak A/S. Kontakt kundeservice og få
hjælp til dine forsendelser.
• Prøveposer
• Paprør
• Multiwell
• Suprawell
Vi har helt sikkert en løsning, der passer
dig.
• Tripac
Varelisten finder du på side 30-31.
Info om forsendelsesemballage
Maksimummål breve
Standardbrev
23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5)
Vejer brevet over 50 g, eller er det mere
17 cm
0,5 cm
0,5 cm
end 0,5 cm tykt, frankeres det som et stor-
Storbrev
23 cm
32 x 23 x 2 cm (lidt større end C4)
end 2 cm tykt, frankeres det som et maxibrev.
23 cm
23 cm
brev eller et maxibrev.
Vejer brevet over 1000 g, eller er det mere
17 cm
2 cm
2 cm
23 cm
33 cm
33 cm
Maxibrev
Længde 60 cm og længde + bredde +
højde/tykkelse = 90 cm.
Rulle eller stang*
Længde 90 cm og længde + 2 x diameter/
højde = 104 cm.
* Rulle eller stang som brev er altid maxibrev.
eget
få dit
å
s
g
o
an du
afisk
Her k
akt gr
t
n
o
k
yk –
logotr
3 33
6 33 3
9
.
f
l
t
g
afdelin
Mogens Daarbak
AirPro – Boblepose
Dette er en all-round luftpolstret og vandtæt luftboblepose, som beskytter dine
varer mod en bogstavelig talt hård verden.
Den udvendige overflade er glat, fleksibel
og behagelig at røre ved.
• Udvendigt lag af kraftpapir
• Indvendigt lag med luftbobler
• Vandafvisende
• Peel & seal- og clips-lukning
• Velegnet til et utal af formål
Ordnerpac
Denne specialtilpassede bogemballage
passer perfekt til ringbind og brevordnere.
Let at anvende – anbring varerne, placér
sikkerhedsstrimlen, fold emballagen og
send den. Flere forskellige bukkestreger
gør det muligt at tilpasse emballagen til
bind i et utal af størrelser. Fold-og-luk
mekanismen og de forstærkede hjørner
beskytter indholdet.
• Velegnet til ringbind og brevordnere
• Brugervenligt design
• Sikkerhedsstrimmel
• Foldede hjørner sikrer solid beskyttelse
• Peel & seal-lukning
• Perforeret tear-strip åbning
26 | 27
Suprawell
Suprawell signalerer robust professionalisme. En glat overflade og smarte forpressede linjer kombinerer stil med rummelighed.
Denne robuste all-round konvolut afspejler
seriøsitet.
• Robust, flot udseende
• Forpressede linjer fra alle fire hjørner
• Kan udvides til en kasse
• Kraftig karton
• Peel & seal-lukning
• Perforeret tear-strip åbning
Multiwell
Ikke kun til bøger. Du kan sende selv store
genstande i denne smarte fold-og luk
emballage. Let at anvendene – anbring
varerne placér sikkerhedsstrimlen, fold
emballagen og send den. Konstruktionen
bølgepap sikrer, at dine varer ankommer i
samme stand, som da du pakkede dem.
• Brugervenligt design
• Sikkerhedsstrimmel
• Foldede hjørner sikrer solid beskyttelse
• Peel & seal-lukning
• Perforeret tear-strip åbning
Mogens Daarbak
28 | 29
Prøvepose
Denne rummelige og alsidige prøvepose kan
indeholde alt lige fra beklædningsgenstande
til maskindele, og den er robust nok til brug i
fabrikker eller på kontorer, til opbevaring eller
forsendelse. Brugervenlig lukning.
• Alsidigt format til opbevaring eller
transport
•R
ummer alt lige fra dokumenter og
tekstiler til maskindele
• Klodsbund og expansion i siderne
• Foldes to gange og lukkes med clips
eget
få dit
å
s
g
o
an du
afisk
Her k
akt gr
t
n
o
k
yk –
logotr
3 33
6 33 3
9
.
f
l
t
g
afdelin
Vareliste
Vare
Format
Beskrivelse
Varenr.
Boblekuvert Airpro CD 175x165mm
100 stk / pk 23955
Boblekuvert Airpro W1 95x165mm
200 stk / pk
23956
18520
Boblekuverter
Boblekuvert Airpro W2 115x215mm
200 stk / pk
Boblekuvert Airpro W3 145x215mm
100 stk / pk 1354
Boblekuvert Airpro W4 175x265mm
100 stk / pk 1356
Boblekuvert Airpro W5 215x265mm
100 stk / pk 1359
Boblekuvert Airpro W6 215x340mm
100 stk / pk 1519
Boblekuvert Airpro W7
225x340mm
100 stk / pk 1360
Boblekuvert Airpro W8 265x360mm
100 stk / pk 1361
Boblekuvert Airpro W9 295x445mm
100 stk / pk 1357
Boblekuvert Airpro W10 345x470mm
50 stk / pk
1358
235x100x40mm
250 stk / pk
Prøveposer
Kuvert Prøvepose 458
Kuvert Prøvepose
275x120x40mm
250 stk / pk
459
Kuvert Prøvepose
290x125x40mm
250 stk / pk
24545
Kuvert Prøvepose
300x190x40mm
250 stk / pk
463
Kuvert Prøvepose
325x150x40mm
250 stk / pk
24535
Kuvert Prøvepose
340x160x50mm
250 stk / pk
464
Kuvert Prøvepose
350x135x50mm
250 stk / pk
460
Kuvert Prøvepose 400x230x50mm
250 stk / pk
465
Kuvert Prøvepose 425x250x50mm
250 stk / pk
466
Paperbinders
Paperbinders
Hvid plast 100 stk / ps
1365
Paperbinders NR. 3 19mm
Metal 100 stk / pk
3292
Paperbinders NR. 5 25mm
Metal 100 stk / pk
3293
Mogens Daarbak
Vare
Format
Beskrivelse
30 | 31
Varenr.
Mutiwell
Multiwell 52 Multiwell 58
Multiwell 358
Multiwell 68
Multiwell 368
217 x 155 x 15-50mm
25 stk / 2400 stk/ pl
36188
302 x 215 x 20-75mm
25 stk / 1200 stk/ pl
36189
302 x 215 x 20-75mm
25 stk / 1200 stk/ pl
36190
455 x 320 x 20-55mm
25 stk / 1200 stk/ pl
36191
455 x 320 x 20-55mm
25 stk /
36192
198 x 314mm
100 stk / ks
800 stk/ pl
Suprawell
Suprawell 2
36686
Suprawell 3
234 x 330mm
100 stk / ks
36687
Suprawell 4
250 x 353mm
100 stk / ks
36688
Suprawell 5
270 x 390mm
100 stk / ks
36689
Suprawell 6
290 x 410mm
100 stk / ks
36690
Suprawell 7
330 x 490mm
100 stk / ks
36691
Suprawell 8
370 x 540mm
75 stk / ks
36692
Ringbindsforsendelse
Ringbindforsendelse 320 x 290 x 35-50mm
R5D
440
Ringbindforsendelse
320 x 290 x 50-80mm
R8D
Ordnerpac
320 x 290 x 35-80mm
m/ security strip
36195
441
Tripac
430/80mm 20 stk / 1020 stk / pl
36558
Tripac 5
Tripac 3
700/70mm
20 stk /
840 stk / pl
36193
Tripac 6
860/80mm
20 stk /
640 stk / pl
36194
Paprør
Paprør 50 x 550 x 1,5mm
Hvid incl. Låg
3541
Paprør 50 x 650 x 1,5mm
Hvid incl. Låg
3543
Paprør 50 x 750 x 1,5mm
Hvid incl. Låg
3540
Paprør 70 x 650 x 2,0mm
Hvid incl. Låg
3538
Paprør 70 x 750 x 2,0mm
Hvid incl. Låg
3537
Paprør 80 x 750 x 2,0mm
Hvid incl. Låg
24299
Paprør 100 x 550 x 2,0mm
Hvid incl. Låg
3536
Paprør 100 x 750 x 2,0mm
Hvid incl. Låg
3535
”At være en god og kompetent medarbejder kommer ikke af sig selv.
Det er en proces – og vi sørger for, at den altid er undervejs”
Mogens Daarbak
32 | 33
Pallehåndtering
– en verden af muligheder
Når du tænker pallehåndtering, så tænk
I dette afsnit finder du infosider om:
helhed.
• Paller
Det er yderst vigtigt, at dine paller bliver
pakket korrekt. Transport af paller er
• Mellemlægsark
• Pallehætter
i dag en stor omkostning for de fleste
• Strapbånd
virksomheder, og det er derfor utrolig
• Kantlister
vigtigt, at man vælger den rigtige løsning.
• Strækfilm
Behøver du hjælp til netop din helhedsløsning, er du meget velkommen til at
• Topfolie
• Flgs.lommer / Etiketter
kontakte os.
Varelisten finder du på side 38-39.
Info om pallehåndtering
Strenge eksportregler
Varmebehandlede paller
Hvis du skal eksportere varer på træpaller,
Hos Mogens Daarbak er vi naturligvis i
så er det vigtigt at være opmærksom på, at
stand til at levere varmebehandlede paller.
en lang række lande efterhånden har ind-
Varmebehandlingen foregår ved at pallerne
ført strenge importregler ved anvendelse
opvarmes, således at man opnår en kerne-
af træemballage, for at forhindre spredning
temperatur på 56OC i minimum 30 minut-
af de såkaldte planteskadegørere (svampe,
ter. Pallerne mærkes i henhold til kravene i
træbukke, borebiller etc.).
standarden.
Det gælder bla. store lande som: Kina,
Skræddersyede paller
Australien, Canada, USA, Mexico og Indien.
Du kan også få leveret skræddersyede pal-
Derfor er det som importør vigtigt at være
ler. Det vil sige i de trætykkelser og i den
opmærksom på, hvilke regler der gælder
udformning, du har behov for. Også her
på de respektive eksportmarkeder, således
kan du nøjes med små oplag. Der må dog
at man ikke risikerer, at varepartier retur-
påregnes lidt leveringstid på skræddersy-
neres.
ede paller.
Mange lande anvender standarden ISPM
nr. 15 med titlen ”Guidelines for regulating
wood packaging materials in international trade”, for behandling og mærkning af
træemballage, men kravene kan alligevel
variere fra land til land. Reglerne gælder
for paller – og øvrige træemballager – der
er fremstillet af helt eller delvist uforarbejdet træ. Disse skal være fri for bark,
trylimprægneret eller varmebehandlet.
Undtaget fra reglerne er emballagetræ
i forarbejdet orm som f.eks. krydsfinér,
spånplader etc.
Mærkning af
træemballage som
opfylder krav i
henhold til ISPM
nr. 15
Mogens Daarbak
34 | 35
Strækfilm
Forstræk
Det er vigtigt, at du finder netop den
Alle maskiner kan bruge en standardfilm,
strækfilm, som passer til opgaven og til din
der kan strækkes 150%. Er maskinen med
maskine. Er din maskine med eller uden
forstræksaggregat, kan man vælge en film
forstræksystem? Drejer det sig om tunge
med forstræk op til 300%. Det er vigtigt
eller lette varer? Hos Mogens Daarbak har
at filmen strækkes optimalt, da den el-
vi ekpertisen til at rådgive dig om, hvilken
lers giver løse og ustabile paller og dårlig
film du skal vælge.
økonomi.
Strækfilm beskytter på flere måder
Additiver
Kan dine pallelaster holde til at blive lastet,
Strækfilm kan tilsættes en række forskel-
omlastet og losset uden at godset forskub-
lige additiver for at forbedre egenskaberne.
ber sig? Og er godset beskyttet mod støv
F.eks. nedbrydes filmen af solens UV-
og stænk af vand etc.?
stråler og derfor kan der være behov for at
vælge en film med UV-beskyttelse.
Støbt strækfilm
Cast eller planextruderet, som denne type
film også kaldes, er betegnelsen for en
film, der extruderes ud som et tyndt ”tæppe”, der afkøles. Filmen, der er glasklar og
støjfri, er nem og fleksibel at arbejde med.
Blæst strækfilm
Blæst strækfilm er betegnelsen for en film,
der extruderes ud som en slange, og blæses op som en ballon. Det giver orientering
– og det vil sige styrke – både på tværs og
på langs af filmen, og dermed er filmen sej
og har en høj gennembrudsstyrke. Derfor
er blæst strækfilm også velegnet til spidse
eller uens emner samt paller, der kræver
meget stabilisering.
Pallebånd sikrer alle typer gods,
fra små lette kartoner til hele
paller
Spændebåndstyper
Ved let og middeltungt gods anvendes
• Plastbånd (PP)
ofte Polypropylene bånd (PP).
• Polyesterbånd (PET)
Ved tungere gods anvendes Polyesterbånd
• Stålbånd
Hos Mogens Daarbak finder du 3 forskellige
båndtyper:
(PET) eller stålbånd. Det som afgør hvilken
type bånd som skal anvendes er vægten
Plastbånd (PP)
på det som skal bindes og hvordan det skal
• Kan strække sig ca. 20%
håndteres, det vil sige, transport, lagring
• Tåler vand
etc.
• Følsom overfor varme, kulde og sollys
Pallebånd findes i forskellige bredder og
tykkelser som giver båndet varierende
Polyesterbånd (PET)
trækstyrke samt brudforlængelse.
• Til pallevægt fra ca. 300 kg
• Kan strække sig ca. 10%
Til samling af bånd findes forskellige muligheder
• Tåler vand
• Tåler varme, kulde og sollys
• Plast spænder, til manuel samling sammen med efterspænder (PP)
•M
etalplomber, til plombeværktøj
sammen med efterspænder (PP og PET)
Stålbånd
• Til pallevægt fra ca. 600 kg
• Kan strække sig ca. 3%
•S
vejsning Manuel friktionssvejser
• Kan ruste
Semi/fuldautomatisk omsnøringsmaskine
• Kan skære sig ind i godset
(PP og PET)
• Kan ikke efterstrammes
Til samling af stålbånd anvendes prægning.
(SL 3)
Som udgangspunkt skal man altid regne
med at samlingen er det svageste led.
Mogens Daarbak
SEMI-automatisk
omsnøringsmaskine TP 202
Tekniske data
• Let kompakt design
• Båndbredde standard 12mm
• Simpel betjening
• Træk styrke 15-45 kg
• Rustfri top-plade
• Vægt 85 kg
• Justerbar spænding
• Format: 902 x 586 x 760mm
• Energi besparende motor stop
• 220v
• Gennemprøvet kvalitet, over 80.000
solgte maskiner
Kontakt en af vores konsulenter, hvis
du ønsker yderligere information.
36 | 37
Vareliste
Vare
Format
Beskrivelse
Varenr.
Pallehåndtering
Engangspalle 1/2 Træ ny
800x600mm Ispm 15 Certficeret
30528
Engangspalle 1/1 Træ ny
800x1200mm
Ispm 15 Certficeret
19920
750 x 1150mm 400g
600 kg / pl.
26550
Mellemlagsark Skumfolie ark
Bølgepap ark
775 x 1180mm 0,8mm 500 stk / pk.
25978
750 x 1150mm 3,0mm
650 stk / pl.
2868
12mm x 0,50 x 1000m
110kg
8771
Strapbånd PP
Pallebånd PP Sort
Pallebånd PP Sort K200
12mm x 0,55 x 3000m
130kg
36565
Pallebånd PP Sort K280
12mm x 0,55 x 2500m
130kg
2399
Pallebånd PP Sort K406
12mm x 0,55 x 3000m
130kg
23247
Strapbånd PET
Pallebånd PET Grøn K 406 15,5 x 0,58 x 2000m
320kg
28601
Pallebånd PET Grøn K 406 15,5 x 0,70 x 1750m
420kg
35335
Pallebånd PET Grøn K 406 15,5 x 0,89 x 1300m
620kg
36210
Kantlister
Kantliste Brun pap
35 x 35 x 2,5 x 1200mm 25 stk / bdt
30968
Kantliste Brun pap
35 x 35 x 2,5 x 800mm 25 stk / bdt
30969
Kantliste Brun pap
50 x 50 x 2,5 x 1200mm 25 stk / bdt
30967
35/24
Sort plast 2000 stk / pk
36183
Kantbeskytter
Kantbeskytter Plast
Kantbeskytter Plast
50/35
Sort plast 1200 stk / pk
36184
Kantbeskytter Plast
50/30 m/pigge
Sort plast 2000 stk / pk
36185
Stålbånd Enkelspolet 13 x 0,5mm Blånet ca. 25kg / spole
35898
Stålbånd Enkelspolet 16 x 0,5mm
Blånet ca. 25kg / spole
35899
Stålbånd
Stålbånd Flerspolet 13 x 0,5mm Blånet ca. 25kg / spole
35900
Stålbånd Flerspolet 16 x 0,5mm
Blånet ca. 25kg / spole
35901
Palleplomber Metal 13mm
Åben
9824
Palleplomber Metal 16mm
Åben
35897
Pallespænde
13mm
Til PP pallebånd
8770
Pallespænde
16mm
Til PP pallebånd
36182
Plomber
Værktøj til bånd
Pallebåndsværktøj m/klip Plombe eller spænde
Til PP pallebånd
9812
Friktionsvejser ORT 200
Friktionssvejser
Til PP + PET pallebånd 35894
Stålbåndsværktøj SL3
Strammer, klipper og lukker
Til stålbånd
Båndvogn Til kerne 200,280,406mm Til PP + PET pallebånd 35895
35896
Topark
Plast Topark Klar
1200 x 1600mm 30my
250 stk / rl.
26512
Plast Topark Klar
1300 x 1700mm 35my
300 stk / rl
36199
Plast Topark Sort 1300 x 1700mm 35my
200 stk / rl
35273
Mogens Daarbak
Vare
38 | 39
Format
Beskrivelse Varenr.
Strækfilm Mask. Standard 50cm x 1800m 20my
Klar Cast
26269
Strækfilm Mask. Power
50cm x 2100m 17my
Klar Cast
26270
Strækfilm Mask. Power
50cm x 1800m 20my
Klar Cast
27507
Strækfilm Håndrulle 20my
45cm x 300m Klar Cast
1336
Strækfilm Håndrulle 23my
45cm x 300m Klar Blæst
27437
Strækfilm Håndrulle 20my
45cm x 300m Sort Cast
10130
Strækfilm Mini 20my
10cm x 150m
Klar Cast
26288
Strækfilm
Dispenser Håndrulle
Til Håndrulle
120
Dispenser Mini
Til Minirulle
26287
26185
Pallehætter
Støvhætte Klar
1270/425 x 1450mm 50 my
100 stk / rl
Støvhætte Klar
1270/425 x 1850mm 50my
100 stk / rl
36197
Krympehætte Klar
1270/425 x 1800mm 100my
50 stk / rl
36198
Krympehætte Klar
1270/425 x 2300mm 100my
50 stk / rl
28521
Plastfolie Klar
1,2 x 100m x 0,03mm
Plano
3382
Plastfolie Klar
2 x 50m x 0,025mm
Foldet
3383
Plastfolie Klar
2 x 50m x 0,07mm
Foldet
3386
Plastfolie Klar
2 x 50m x 0,10mm
Foldet
35902
Plastfolie Klar
2 x 50m x 0,15mm
Foldet
27008
Plastfolie Klar
3 x 50m x 0,07mm
Foldet
35903
Plastfolie Klar
3 x 50m x 0,10mm
Foldet
35904
Plastfolie Klar
3 x 50m x 0,15mm
Foldet
35905
Plastfolie Klar
4 x 50m x 0,07mm
Foldet
3385
Plastfolie Klar
4 x 50m x 0,15mm
Foldet
27010
Etiket Adresseseddel
70 x 115mm
250 stk / ps
3128
Etiket Forsigtig Billede Glas
45 x 65mm
500 stk / rl
3131
Etiket Forsigtig Billede Glas
210 x 150mm
500 stk / rl
36672
Etiket Følgeseddel Indlagt
25 x 65mm
500 stk / rl
3129
Folie
Etiketter
Flgs. lommer
Kuvert Plast Selvklæbende
165 x 120mm C6
Med tryk faktura indlagt
10124
Kuvert Plast Selvklæbende
225 x 120mm M65
Med tryk faktura indlagt
10126
Kuvert Plast Selvklæbende
120 x 110mm C7
Med tryk følgeseddel indlagt 2170
Kuvert Plast Selvklæbende
165 x 120mm C6
Med tryk følgeseddel indlagt 2168
Kuvert Plast Selvklæbende
225 x 120mm M65
Med tryk følgeseddel indlagt 2169
Kuvert Plast Selvklæbende
225 x 165mm C5
Med tryk følgeseddel indlagt 10128
Kuvert Plast Selvklæbende
120 x 110mm C7
Uden tryk
10122
Kuvert Plast Selvklæbende
165 x 120mm C6
Uden tryk
10123
Kuvert Plast Selvklæbende
225 x 120mm M65
Uden tryk
10125
Kuvert Plast Selvklæbende
225 x 165mm C5
Uden tryk
10127
Kuvert Plast Selvklæbende
315 x 230mm C4
Uden tryk
10129
”Optimering af processer og frigørelse af ressourcer er en af vores
kernekompetencer. Vælg en samlet leverandør og spar penge.”
Det er det, vi kalder ”DET LETTE VALG”
Mogens Daarbak
40 | 41
Poser og sække
– til enhver lejlighed
Hos Mogens Daarbak A/S køber du
I dette afsnit finder du infosider om:
ikke katten i sækken! Vi har et meget
• Standardposer
stort udvalg af poser og sække.
Du kan få fremstillet poser efter ønske,
med tryk eller speciel størrelse.
• Lynlåsposer
• Affaldssække
• Bæreposer
Ingen opgave er for lille eller for stor.
Varelisten finder du på side 44-45.
Info om poser og sække
Plastemballage
Polyethylen og miljø
Når det gælder fleksible plastemballager
Polyethylen er et af de mest miljøvenlige
fremstillet af miljøvenlige polyethylen, har
plastmaterialer der findes. Som ethvert
Mogens Daarbak et stort udvalg af embal-
andet plastmateriale fremstilles polyethylen
lageløsninger. Vort sortiment er opbygget
af kulbrinter, det vil sige ud fra olie eller
og baseret på mange års erfaring og dæk-
gas. Polyethylen fremstilles ud fra ethylen,
ker langt de fleste emballeringsopgaver.
som har den kemiske betegnelse C2H4, og
I tæt samarbejde med producenter fra
hvis opbygning kan illustreres således:
både ind- og udland kan vi tilbyde råd-
H
givning og levering af specialfremstillede
plastemballager inden for alle områder.
H
C =C
• Trykopgaver fra simpel 1-farvet inline-
H
tryk til komplicerede rastertryk
H
• Mono- eller co-extruderet folie
Polyethylen fremstilles med udgangspunkt
• Specialsvejsninger
i ethylen-molekylet, som også kaldes en
• Folier til krymp
monomer. Ved en kemisk proces får man
• Mikroperforeringer eller lokket folie med
de enkelte ethylen-molekyler til at reagere
med hinanden, således at der dannes kæ-
specialudstansede huller
der af ethylen-molekyler, polyethylen, hvis
• Folier til manuel eller automatisk maskin-
opbygning kan illustreres således:
pakning
Uanset opgaven er Mogens Daarbak en
seriøs og kompetent samarbejdspartner
leveringstid og pris bliver tilgodeset.
H
H
H
H
H
H
H
H
H
– C – C – C –C – C – C – C –C – C – C –
og vor fornemste opgave er at medvirke
til løsninger, hvor kundens krav til kvalitet,
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Processen til fremstilling af sådanne lange
kæder kaldes en polymerisation.
Polyethylen bestå kun af kul (C) og brint
eget
få dit
å
s
g
o
an du
afisk
Her k
akt gr
t
n
o
k
yk –
33
logotr
33 33
6
9
.
f
l
gt
afdelin
(H), og polyethylen er derfor rent kemisk et
enkelt og uskadeligt materiale.
Ved forbrænding af polyethylen dannes
vand (H2O) og kuldioxid (CO2). Begge disse
stoffer indgår i naturens kredsløb, og forbrænding af polyethylen giver således ikke
anledning til miljøproblemer.
Mogens Daarbak
42 | 43
NYHED
Biologisk nedbrydelig plastik
Komposterbart plastik
Vi kan i dag levere en 100% biologisk
Bio bag er fremstillet af majsstivelse helt
nedbrydelig LD PE pose som ved tilsæt-
uden tilsætningsstoffer og er 100% kom-
ning af additivet d2W® bliver biologisk
posterbart. Kan leveres i stort set alle
nedbrydelig.
posetyper.
Begge typer er testet og godkendt til
Nysgerrig? Ring og hør nærmere.
kontakt med fødevarer.
Specialposer
• Med tryk i op til 8 farver
• Lynlåsposer
• Med selvklæbende luk
• Sikkerhedsposer
• Format og materiale efter ønske
• Bæreposer
• Med ophængnings krog
• Papirsposer
Vareliste
Vare
Format
Beskrivelse
Varenr.
Poser
Plastpose
90 x 180mm
25my
LD PE Klar 1000 stk / pk. 3370
Plastpose
150 x 300mm 25my
LD PE Klar 1000 stk / pk. 3371
Plastpose
200 x 400mm 25my
LD PE Klar 1000 stk / pk. 3374
Plastpose
250 x 450mm 25my
LD PE Klar 1000 stk / pk. 3375
Plastpose
250 x 500mm 25my
LD PE Klar 1000 stk / pk. 3376
Plastpose
280 x 360mm 25my
LD PE Klar 1000 stk / pk. 3377
Plastpose
300 x 600mm 25my
LD PE Klar 1000 stk / pk.36172
Plastpose
400 x 600mm 25my
LD PE Klar 1000 stk / pk. 3378
Plastpose
90 x 180mm
50my
LD PE Klar 500 stk / pk. 36173
Plastpose
150 x 300mm 50my
LD PE Klar 500 stk / pk. 36174
Plastpose
200 x 400mm 50my
LD PE Klar 500 stk / pk. 36175
Plastpose
250 x 450mm 50my
LD PE Klar 500 stk / pk. 36176
Plastpose
250 x 500mm 50my
LD PE Klar 500 stk / pk. 36177
Plastpose
280 x 360mm 50my
LD PE Klar 500 stk / pk. 36178
Plastpose
300 x 600mm 50my
LD PE Klar 500 stk / pk.
Plastpose
400 x 600mm 50my
LD PE Klar 500 stk / pk. 36179
Affaldssæk Plast Hvid
70 x 110cm 10 stk / rl
60my LD PE 100 ltr.
417
Affaldssæk Plast Grå
70 x 110cm 10 stk / rl
60my LD PE 100 ltr.
29594
Affaldssæk Plast Klar
70 x 110cm 10 stk / rl
60my LD PE 100 ltr.
18584
Affaldssæk Plast Blå
76 x 103cm 10 stk / rl
60my LD PE 120 ltr.
421
Affaldssæk Plast Hvid
76 x 103cm 10 stk / rl
60my LD PE 120 ltr.
Affaldssæk Plast Blå
55 x 103cm 10 stk / rl
60my LD PE 60 ltr.
Affaldssæk Plast Hvid
56 x 103cm 10 stk / rl
60my LD PE 60 ltr.
Affaldssæk Sort
70 x 110cm 10 stk / rl
25my LD PE 100 ltr.
Affaldssæk Sort
70 x 110cm 10 stk / rl
3379
Sække
420
18545
1087
26668
50my LD PE 100 ltr.
3760
Affaldssæk Sort m/snorelukn.70 x 104cm 10 stk /rl
55my LD PE 100 ltr.
28823
Affaldssæk Papir Miljø 70 x 110cm
2-lags 110 ltr.
Affaldsvogn u/låg
Til 100 ltr sække
Lys grå 2 hjul
3761
Affaldsvogn m/låg
Til 100 ltr sække
Sølvgrå 4 hjul
24469
Affaldsvogn u/låg
Til 100 ltr sække
Sølvgrå 4 hjul
24468
2172
Affaldsstativer
Sækkelukker
Sækkelukkere Grøn
200mm
2409
Drill binder
36670
Bæreposer
Bærepose Plast
400x450/50x0.045
Hvid
3799
Bærepose KL papir 25 ltr
Hvid
25385
Spandepose HD PE
500 x 500mm 10my
50 ps / rl
3390
Spandepose HD PE
600 x 600mm 10my
50 ps / rl
3392
Spandepose HD PE
850 x 600mm 10my
50 ps / rl
3393
Spandeposer
Mogens Daarbak
Vare
44 | 45
Format
Beskrivelse
Varenr.
Minigrip Pose
55 x 65mm
50my klar
7808
Minigrip Pose
40 x 60mm
50my klar
7807
Minigrip Pose
60 x 80mm
50my klar
7810
Minigrip Pose
70 x 100mm
50my klar
7812
Minigrip Pose
70 x 150mm
50my klar
35887
Minigrip Pose
80 x 120mm
50my klar
7814
Minigrip Pose
100 x 100mm
50my klar
35888
Minigrip Pose
100 x 150mm
50my klar
7816
Minigrip Pose
120 x 180mm
50my klar
7818
Minigrip Pose
150 x 120mm
50my klar
7821
Minigrip Pose
150 x 250mm
50my klar
7825
Minigrip Pose
150 x 300mm
50my klar
35889
Minigrip Pose
160 x 120mm
50my klar
35890
Minigrip Pose
170 x 230mm
50my klar
7820
Minigrip Pose
175 x 250mm
50my klar
7826
Minigrip Pose
175 x 300mm
50my klar
7828
Minigrip Pose
200 x 250mm
50my klar
35891
Minigrip Pose
200 x 300mm
50my klar
7830
Minigrip Pose
200 x 350mm
50my klar
7832
Minigrip Pose
230 x 320mm
50my klar
7833
Minigrip Pose
250 x 350mm
50my klar
7834
Minigrip Pose
275 x 450mm
50my klar
35892
Minigrip Pose
300 x 400mm
50my klar
7835
Lynlåsposer
Lynlåsposer med skrivefelt
Minigrip Pose
70 x 100mm
50my med skrivefelt
7813
Minigrip Pose
60 x 80mm
50my med skrivefelt
7811
Minigrip Pose
70 x 150mm
50my med skrivefelt
35893
Minigrip Pose
100 x 150mm
50my med skrivefelt
7817
Minigrip Pose
80 x 120mm
50my med skrivefelt
7815
Minigrip Pose
40 x 60mm
50my med skrivefelt
7809
Minigrip Pose
120 x 180mm
50my med skrivefelt
7819
Minigrip Pose
150 x 200mm
50my med skrivefelt
7822
Minigrip Pose
200 x 300mm
50my med skrivefelt
7831
Minigrip Pose
170 x 230mm
50my med skrivefelt
7827
Minigrip Pose
150 x 250mm
50my med skrivefelt
7823
Minigrip Pose
175 x 300mm
50my med skrivefelt
7829
Minigrip Pose
230 x 320mm
50my med skrivefelt
7824
Ekstra kraftige Minigrip Pose
100 x 150mm
90my med skrivefelt
36559
Minigrip Pose
150 x 200mm
90my med skrivefelt
36560
Minigrip Pose
150 x 250mm
90my med skrivefelt
36561
”Kunden er altid i centrum for vores konsulenter,
der alle har et stort know how indenfor emballage”
Mogens Daarbak
46 | 47
Diverse
emballage
– det man ikke lige tænker på
Emballage er mange ting og måske,
I dette afsnit finder du:
du ikke lige fandt, hvad du manglede.
• Snor
Vi er konstant på udkig efter nye
emballager og løsninger så fortvivl
ikke.
• Manillamærker
• Gummibånd
• Vin og gaveæsker
Kontakt kundeservice eller en af vores
• Hobbyknive
emballagespecialister.
• Skriveredskaber
”Sammen finder vi løsningen”.
• Hæftemaskiner
Varelisten finder du på side 46-47.
Vareliste
Vare
Format
Beskrivelse
Varenr.
Ballesnor 3/500
270m
1,8 kg / spl
3624
Poly Garn 592/900
900m / kg
330 g / spl
3618
Poly Kordel 650/450
450m / kg
2 kg / spl
3621
Poly Kordel 650/900
900m / kg
2 kg / spl
3622
Snor
Sisal Kordel 3623
Sisal Kordel 618
Sisal Kordel 3620
Bindegarn Hamp 2/6 PH
0,9mm x 725m
Trækstyrke ca.
8kg
3611
Bindegarn Hamp 3/6 PH
1,1mm x 190m
Trækstyrke ca. 11kg
3612
Bindegarn Hamp 6/6 PH
1,4mm x 240m
Trækstyrke ca. 20kg
3613
Manillamærker
30 x 60mm
A1
11088
Manillamærker
40 x 80mm
A2
3113
Manillamærker
50 x 100mm
A3
3114
Manillamærker
60 x 120mm
A5
3115
Manillamærker
70 x 140mm
A7
Manillamærker
110 x 200mm
A11
Gummibånd
200 x 5mm
Hvid 1000g / pk
3630
Gummibånd
160 x 5mm
Hvid 1000g / pk
3635
Gummibånd
Nr. 16
Brun 500g / pk
2919
Gummibånd
Nr. 18
Brun 500g / pk
2920
Gummibånd
Nr. 20
Brun 500g / pk
2921
Gummibånd
Nr. 22
Brun 500g / pk
2922
Vin Karton Harlekin
Til 1 flaske
Sort bølge
Vin Karton Harlekin
Til 2 flasker
Sort bølge
18459
Vin Karton Harlekin
Til 3 flasker
Sort bølge
18460
Vin Karton Nature
Til 1 flaske
Brun bølge
26239
Vin Karton Nature
Til 2 flasker
Brun bølge
26240
Vin Karton Nature
Til 3 flasker
Brun bølge
26241
Gaveæske 100x100x100mm
Sort 12284
Gaveæske 150x300x30mm
Sort 6841
Gaveæske 300x180x50mm
Sort 26928
Gaveæske 290x390x45mm
Sort 6842
Saks Fiskars
215mm
Universalsaks T/ venstre
5118
Saks Fiskars 215mm
Universalsaks
5117
Saks Q-line Kontorsaks
210mm
24918
Saks Q-line Kontorsaks
210mm
24919
Saks Q-line Kontorsaks
250mm
Manillamærker
3116
29456
Gummibånd
Vinæsker
20749
Gaveæsker
Sakse
T/ venstre hånd
24920
Mogens Daarbak
Vare
48 | 49
Format
Beskrivelse
Varenr.
Hobbykniv 18mm
Med skydelås
21712
Hobbykniv WEDO
18mm
Med skruelås
4077
Hobbykniv Økonomi
18mm
Med skydelås
8463
Hobbykniv 9mm
Med skydelås
8581
Hobbykniv Økonomi
9mm
Med skydelås
8464
Hobbykniv Linex CK900
18mm
Med skruelås
7559
Hobbykniv IL-500RP
18mm
Hobbyknivblade 18mm
Hobbyknivblade
Hobbyknive
Med skydelås
2109
10 stk / pk
21715
9mm 10 stk / pk
21714
Artline Speedmarker 70 Stregbredde 1,5 mm
Blå
Artline Speedmarker 70 Stregbredde 1,5 mm
Grøn
9886
Artline Speedmarker 70 Stregbredde 1,5 mm
Rød
9884
Artline Speedmarker 70 Stregbredde 1,5 mm
Sort
9883
Artline Speedmarker 700 Stregbredde 0,7 mm
Blå
9908
Artline Speedmarker 700 Stregbredde 0,7 mm
Grøn
9909
Artline Speedmarker 700 Stregbredde 0,7 mm
Rød
9907
Artline Speedmarker 700 Stregbredde 0,7 mm
Sort
9906
Edding Marker 750 Stregbredde 2-4 mm
Blå
2710
Edding Marker 750 Stregbredde 2-4 mm
Grøn
Edding Marker 750 Stregbredde 2-4 mm
Rød
2706
Edding Marker 750 Stregbredde 2-4 mm
Sort
2707
Hæftetang Schou
21/4 Klammer
Hvid
24358
Hæftetang Rapid 51
221/4 Klammer
Sort
5062
Hæftetang Schou
24/6 Klammer
Crome
28236
Hæftetang Rapid 1 De Luxe
24/6-8 Klammer
Crome
4948
Hæftepistol Rapid 33
13/6-8-10 Klammer
4210
Hæftemaskine Rapid K2
24/6-8-26/6-8 Klammer
23779
Marker
9885
30220
Hæftemaskiner
Hæfteklammefjerner Mini Sort 5143
Skriveredskaber
Kuglepen Eco 0,7mm Blå / 48 pr. æsk 25432
Kuglepen Eco 0,7mm Rød / 48 pr. æsk
25434
Kuglepen Eco 0,7mm Sort / 48 pr. æsk
25433
Kuglepen Pilot BP-S Matic Blå 0,7mm Blå / 12 pr. æsk 5377
Kuglepen Pilot BP-S Matic Rød0,7mm Rød / 12 pr. æsk
5376
Kuglepen Pilot BP-S Matic Sort0,7mm Sort / 12 pr. æsk
5379
Uniball UMN-207 Signo
0,7mm Blå / 12 pr. æsk 22539
Uniball UMN-207 Signo
0,7mm Rød / 12 pr. æsk
22538
Uniball UMN-207 Signo
0,7mm Sort / 12 pr. æsk
22540
Pencil Pilot H-185 0,5mm Sort / 12 pr. æsk
5563
Pencil Pilot H-245 0,5mm Sort / 12 pr. æsk
5508
Pencil Bic Atlantis 0,5mm Grå / 12 pr. æsk
8256
”Vi går gerne et skridt videre, end du forventer...
– kun på den måde skaber vi merværdi”
Mogens Daarbak
50 | 51
Hygiejne
– renlighed er en god ting
Huden er kroppens største organ med et
I dette afsnit finder du infosider om:
samlet areal på op til 2 m2. Den beskytter
• Sæbe
os mod påvirkninger udefra som temperatursvingninger, fugt, tørhed, kemiske
stoffer, mekaniske påvirkninger, mikroorganismer og meget andet. Påvirkninger
• Hudcreme
• Håndrens
• Desinfikation
af huden har desuden nære relationer til
kroppens immunforsvar.
Huden er samtidig kroppens største sanseorgan, hvorigennem varme, kulde, tryk,
smerte og berøring registreres. Ved beskadigelse af huden, kan nogle af disse sanser
forringes.
Varelisten finder du på side 53.
Info om hygiejne
Produktvejledning
Swarfega Protect - før arbejde creme
Multifunktionel før arbejde creme som beskytter mod både vandopløselige
stoffer samt olie, fedt og tørstoffer. Yder desuden god beskyttelse mod
maling og klæbestoffer. Trænger hurtigt ind i huden og yder beskyttelse
i op til 2-3 timer pr. indsmøring. Indeholder hvedekim for hudpleje.
Uden parfume. Farve: lys gul.
Swarfega Natural - cremesæbe
Cremesæbe som er specielt effektiv overfor olie, fedt og snavs. Tilsat
kokosolie for ekstra effektiv rengøring. Anvendes sammen med eller i
stedet for en mild håndrens. Indeholder ikke farve. Let parfumeret.
Swarfega Cream Soap - cremesæbe
Cremesæbe med samme egenskaber som Swarfega Natural men uden
parfume.
Swarfega Superclean - håndrens
Håndrens som hurtigt og effektivt fjerner olie, fedt og svær snavs. Indholdet af knuste olivensten og majsgranulat medvirker til at rense i dybden
uden at skade huden. Tilsat hudplejemiddel som hjælper med at bevare
hudens naturlige fugtighed og hindrer udtørring af hænderne. Farve: beige.
Swarfega Orange - håndrens
Mild håndrens som indeholder micro polykugler til fjernelse af olie, fedt og
svær snavs. Tilsat glycerin og hvedekimsolie for hudpleje. Farve: orange.
Swarfega Hair & Body - bodyshampoo
En rigtskummende bodyshampoo til krop og hår. Behagelig frisk duft.
Indeholder ikke farve.
Swarfega Mitzi - lotioncreme
Plejer tør og slidt hud, trænger hurtigt ind. Fedtindhold ca. 10,5%.
Velegnet som all-round lotioncreme samt til brug under arbejdshandsker.
Indeholder ikke farve. Let parfumeret.
Swarfega Derm - lotioncreme
Lotioncreme med samme egenskaber som Swarfega Mitzi, men uden
parfume.
Mogens Daarbak
52 | 53
Følg de 3 enkle trin
1 Før arbejde: God hudhygiejne og forebyggelse af hudproblemer starter før
arbejdet påbegyndes. Brug Swarfega Protect alle steder hvor huden kan blive udsat
for skadelige stoffer - også i ansigtet. Smør cremen på ren og tør hud, og massér
ekstra grundigt på udsatte steder som f.eks. neglebånd.
2 Under arbejde: Snavs nedbryder hudens immunforsvar hvis det ikke fjernes
jævnligt. Vask derfor hænderne grundigt med Swarefga Natural eller Swarfega Cream
Soap både før og efter toiletbesøg og før spisepauser. Brug Swarfega Superclean eller
Swarfega Orange til genstridigt snavs. Håndrensen indgnides på tør hud uden brug af
vand. Gnid grundigt til al snavs er opløst. Skyl efter med koldt eller lunkent vand.
Vask altid efter med Swarfega Natural eller Swarfega Cream Soap så de sidste rester af
håndrens fjernes helt. Swarfega Natural eller Swarfega Cream Soap påføres våde hænder,
idet vand aktiverer vaskeevnen. Indgnid til al snavs er opløst og skyl godt efter med
vand. Tør hænderne grundigt. Påfør Swarfega Protect igen såfremt arbejdet genoptages.
3 Efter arbejde: Når hænderne er renset grundigt, kan du gå i bad. Brug Swarfega
Hair & Body. Nu påføres Swarfega Mitzi eller Swarfega Derm hudcreme.
Sæbe
Deb Cremesæbe Luxus Uno
1-L
Luxus
27222
Deb Florafree Skumsæbe
1-L
Ekstra mild
23723
Deb Skumsæbe m/pumpe 250-ml
26986
Deb Swarfega Cream Duo
2-L
Uden farve og uden parfume
26988
Deb Swarfega Natural Duo
2-L
Uden farve og med parfume
26987
Deb Håndcreme Derm
200-ml
Uden Parfume
27842
Deb Håndcreme Mitzi
200-ml
Med parfume
Deb Swarfega Derm Uno
1-L
Uden farve og parfume
Deb Swarfega Mitzi Uno
1-L
27401
Deb Swarfega Protect Uno
1-L
Med farve og uden parfume
26985
Deb Swarfega Orange Quattro
4-L
Håndrens
26989
Deb Swarfega Superclean Duo
2-L
Håndrens Beigefarvet
27195
Deb Swarfega Superclean Quattro
4-L
Håndrens Beigefarvet
27347
Deb Tufanega Orange Quattro
4-L
Håndrens
27349
Deb Håndesinfektion Florafree Gel
1-L
Gel
23724
Deb Hånddesinfektion Cutan
1-L
Kirurgisk hånddesinfektion
24256
Deb Hånddesinfektion Cutan Gel
1-L
Gel
24255
Deb Hånddesinfektion Gel
170 ml Gel
24257
Hudcreme
7281
26984
Håndrens
Hånddesinfiktion
”Værdigrundlaget er i fokus hos Mogens Daarbak A/S
– kun på den måde sikrer vi os, at alle løfter i fælles flok”
Mogens Daarbak
54 | 55
Aftørring
– når uheldet er ude
Vi har løsninger til alle aftørringsformål,
I dette afsnit finder du infosider om:
hvad enten det er aftørring, tørring,
• Toiletpapir
rengøring eller polering.
Vælger du en løsning sammen med
Mogens Daarbak A/S, er du sikker
• Køkkenrulle
• Aftørrings systemer
• Dispensere
på en løsning med udgangspunkt i dit
behov.
Varelisten finder du på side 57.
Info om aftørring
Sæt hygiejnen og forbruget i
system
Nu tilbyder vi dig og din virksomhed muligheden for at spare op til 600 kr. pr. dispenser samt, at reducere jeres omkostninger
til forbrug af aftørringspapir til toiletterne.
Typisk vil I kunne reducere omkostningerne
til aftørringspapiret med op til 50%.
Hvordan?
I indgår en 2 årig aftale på dispensere,
dette sikre jer dispenserne til en symbolsk
pris, samtidig med at I er sikker på at få
papiret til særdeles favorable priser. Dette
sikre jer de bedst mulige priser. Kontakt
Mogens Daarbak A/S 96 33 33 97 eller din
lokale konsulent for mere information. Ud
over at du vælger en løsning, der minimere
omkostningsniveauet i din virksomhed,
oplever de fleste virksomheder et fald i
sygefraværet ved at have optimale hygiejniske forhold for medarbejderne. Ved at
have hygiejnen i top, reducerer I risikoen
for bakteriesmittespredning.
Norhaven A/S og datterselskaber
har gennem flere år samarbejdet
med Mogens Daarbak A/S på kontorartikler. Primo 2007 påbegyndte Norhaven A/S sammen med
Mogens Daarbak A/S en proces,
der skulle resultere i at Norhaven
A/S fik færre leverandører via at
samle sine indkøb på flere områder, herunder kontorartikler,
emballage, catering produkter,
aftørring m.f.
Processen er blevet gennemført
via et tæt samarbejde, og har for
Norhaven A/S resulteret i færre
leverandører og besparelser økonomisk. Det er blevet mere enkelt
at bestille varer for Norhaven A/S,
idet der kun er et sted at købe ind
og kun en kontaktperson. Det er
derfor meget nemt og enkelt for
indkøberne at bestille varer.
Rie Bundgaard
Koncern Indkøber
Norhaven A/S
Vareliste
Mogens Daarbak
Vare
56 | 57
Format
Beskrivelse
Varenr.
Sca A-tork Universal 1-lags 1190m
uperf., universal 310
26523
Sca Håndkl. ark C-fold Advanced
2-lags C-fold hvid advanced
4886
Sca Håndkl. ark Xpress Premium
2-lags 4-Fold 4887
Sca Håndkl. Minitork Advanced
1-lags
Advanced 415 hvid
4881
Sca Håndkl. Minitork Advanced
2-lags Advanced 420 (plus)
4898
Sca Håndkl. Minitork Universal
1-lags
Sca Håndkl. M-tork Advanced
2-lags Advanced 415
4882
Sca Håndkl. M-tork Advanced
2-lags Advanced 420
4899
Sca Håndkl. M-tork Universal
1-lags
Genbrug Universal 310
5176
Sca Håndkl. M-tork Universal
2-lags Universal 310
5175
Sca Håndkl.ark C-fold Universa
2-lags C-fold Universal
Sca Håndkl.ark Classic zig-za
1-lags
Universal
11100
Sca Håndkl.ark Xpress Advanced
2-lags 3-Fold 26214
Sca Håndkl.ark Xpress Premium
2-lags 4-Fold Ekst.soft Sca Håndkl.ark Xpress Premium
2-lags 3-Fold Sca Toilet Bulk-tork Premium
2-lags 5029
Sca Toilet T-tork Mini Advance
2-lags 4947
Sca Toilet T-tork Mini Advance
2-lags 5178
Sca Toilet T-tork Mini Premium
3-lags
Sca Toilet T-tork Premium
3-lags
Sca Toilet T-tork Universal
1-lags/480m
5167
Sca Tork Advanced 420 2-lags/255m
5523
Sca Tork Advanced 420 2-lags/510m
21985
Sca Tork Advanced 430
2-lags/340m
5593
Sca Tork Matic Advance 2-lags/150m
27979
Sca Tork Matic Advanced
2-lags 7119
Sca Tork Matic Premium
2-lags 7118
Sca Tork Universal 310
1-lags
1325ark
5388
T/ruller OP Til 43CM
6949
Sca Vægstativ
6979
Aftørring
5171
5177
4888
25639
4951
Jumbo
750ark 4950
Dispensere
Sca Gulvstativ
Sca Håndklæde Dispenser M2
Hvid Plast
6876
Sca Håndklæde Dispenser Xpress
Aluminimum
23288
Sca Håndklæde Dispenser Xpress
T/ interfold ark
Plast Hvid
6874
Sca Håndklæde Dispenser Xpress Mini T/ interfold ark Plast Hvid
26030
Sca Toilet Dispenser
Aluminimum
Sca Toilet Dispenser Mini
Plast Hvid
23287
7058
Sca Toilet Dispenser
Plast Hvid
7054
Sca affaldspand B1
678x373x193mm/ 40-Ltr Aluminimum
23273
Sca affaldspand B2 350x320x250mm
Plast Hvid
27974
Sca Affaldstrådstativ Hvid
20-Ltr
Hvid
Aftørring
7037
”Fremtiden. Den kommer, hvad enten vi vil det eller ej.
Vi vil gerne være med til at præge den på en positiv måde”
Mogens Daarbak
58 | 59
Miljø
– er et fælles anliggende
Hver dag står vi overfor at skulle træffe
I dette afsnit finder du infosider om:
beslutning om køb af produkter. De valg,
• Materialer
vi tager, har betydning for belastningen af
såvel naturen som miljøet.
Ethvert produceret produkt bruger i sin
tilblivelse i større eller mindre omfang af de
begrænsede ressourcer.
Vi har alle et fælles ansvar for at passe på
naturen, miljøet og ressourcerne og ikke
mindst af hensyn til de kommende generationer.
• Miljømærker
• RESY
• Genanvendelse
Info om miljø
Sortiment
Udvikling af sortiment
Sortimentet i dette katalog er sammensat
Sortimentet er under stadig udvikling, vi har
af produkter fra mange producenter. Vi
et ønske om løbende at påvirke vore under-
har lagt vægt på, at de valgte produkter i
leverandører i forhold til din virksomheds
størst mulig omfang kommer fra producen-
ønsker og behov i miljørigtige produkter.
ter, der har indført miljøledelsessystemer
som f.eks. EMAS og ISO 14001.
Tag dine egne vaner op til overvejelse og
vær opmærksom på, hvordan du selv og dine
Ovenstående betyder for dig og din virk-
kollegaer kan minimere miljøbelastningen.
somhed, at I udviser et endnu mere aktivt
hensyn til miljøet og naturen.
For give størst mulig viden om de enkelte
produkter, har vi bedt vores leverandører
om miljøoplysninger. Hermed får man som
køber mulighed for at tage hensyn til naturen, miljøet, og ressourceforbruget med i
beslutningen om valg af produkter.
PET
Polyester
Polyester er en fiber, som er extruderet. Den er nedbrydelig og
ufarlig ved brand.
Polyethylen
PE
Plasttype, der bl.a. anvendes til folie. Ved forbrændning nedbrydes PE til kuldioxid og vand.
Polypropylen
PP
EPS
PVC
Blødt, termoplastisk materiale, der ved forbrænding nedbrydes
til kuldioxid og vand. Anvendes bl.a. til folie.
Polystyren
Hårdt, termoplastisk materiale, der ved forbrænding udvikler
ufarlige dampe. Kan omsmeltes og genanvendes.
Polyvinylklorid
PVC plast.
Mogens Daarbak
Svanemærket
Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke og anvendes fortrinsvis
i de nordiske lande. Når man køber Svanemærket varer, har man
en garanti for, at varen er blandt mindst belastende for miljøet –
uden at kvalitet eller funktion af den grund forringes. Kravene evalueres ca. hvert tredje år. Dette er med til at sikre, at varerne og
produktionen fortsat udvikles i en miljørigtig retning. Administreres
af Miljømærkesekretariatet.
Der Grüne Punkt”
Mærket ”Der Grüne Punkt” er et indsamlingsmærke for brugt emballage. Mærket bruges på emballage i følgende europæiske lande:
Østrig, Belgien, Luxemburg, Frankrig, Spanien, Portugal, Irland,
Norge, Sverige, Letland, Tjekkiet, Polen, Grækenland og Ungarn.
Hvert af disse lande har deres eget nationale indsamlingssystem.
I Tyskland er mærket logo for Duales System Deutschland GmbH.
Brugen af mærket indikerer, at der bliver betalt en afgift til Duales
System Deutschland for indsamling og genvinding af emballagen
efter brug. Mærket ”Der Grüne Punkt” er et beskyttet mærke og
må kun benyttes ved en brugsretsaftale med indsamlingsselskabet.
RESY
RESY er en ”paraplyorganisation” for flere tyske indsamlingssystemer inden for området: transportemballage og emballage til industri. RESY´s logo er et kontrolmærke, der indikerer, at emballagen
kan genvindes. Emballageproducenten indgår kontrakt med RESY
og får tildelt et firecifret licensnummer, der skal anføres på emballagen sammen med RESY´s logo. Enhver emballageproducent kan
indgå kontrakt med RESY og få ret til at benytte selskabets logo
på sin emballage. Mærket bruges mest på kartonnager. Emballagen skal kunne genvindes. Den tekniske kommission hos RESY
har udarbejdet et sæt retningslinier for emballagen, der skal sikre
genanvendeligheden.
Genbrugspapir
Produktet er produceret af genbrugspapir.
60 | 61
Logistik og
distribution
En stor del af det lette valg er Mogens
Mogens Daarbak A/S sørger blandt meget
Daarbak A/S’ logistikcenter. Med dem og et
andet for:
topmoderne, stregkodestyret lager i ryggen
• Opbevaring og lagerstyring
kan du koncentrere dig om det, du hellere
• Ordreekspedition og ordremodtagelse
vil. Du behøver ikke at være til stede ved
• Distribution og løbende optælling
udpakning, varemodtagelse, opmærkning,
• Emballering og mærkning
pluk, pakning eller afsending af varerne.
• Flytteopgaver
Finder du ikke det produkt, du søger, så
kontakt os og lad os udvikle en løsning,
der kan tilfredsstille dine behov.
Kom let til
at handle
Det lette valg
Med mere end 135 ansatte og 18.000 km2 butiks- og lagerareal i 6 forskellige afdelinger er Mogens Daarbak
A/S den solide, kvalitetsbevidste partner, når det gælder kontorforsyning, kontormøbler, beplanting, grafiske
emballage,
kontormaskiner
og end
logistikløsninger.
Medprodukter,
mere end
130 ansatte
og mere
96 33 33 33
butiks A/S
og er
lagerareal
i 6 med
forskel20.000
m2Daarbak
Mogens
ensbetydende
kvalitet: Højt kvalificeret personlig service, evne til at sætte sig
ind i og indrette os efter vores kunders behov, fleksibilitet og fordelagtige salgs- og leveringsbetingelser.
lige afdelinger er Mogens Daarbak A/S den
www.daarbak.dk
[email protected]
Vi ønsker
at gøre det let for vores
kunder:
Det skal være nemt at handle hos os, og det skal være nemt at
solide
og kvalitetsbevidste
partner
inden
overlade nogle af virksomhedens opgaver til Mogens Daarbak A/S.
for emballage samt alt til kontoret.
Uanset hvor i landet du bor, er det let at vælge Mogens Daarbak A/S. Kig eller klik ind næste gang du skal
handle.
Velkommen hos Mogens Daarbak A/S
VELKOMMEN HOS MOGENS DAARBAK A/S
Sønderborg
Aalborg
Nørresundby
Silkeborg
Brønderslev
Roskilde
Mogens Daarbak A/S
Gugvej 120
9210 Aalborg SØ
Østergade 68-72
9700 Brønderslev
Kastaniehøjvej 1
8600 Silkeborg
GP KontorSystemer ApS
Kærvej 90
6400 Sønderborg
Kontor- og Datahuset ApS
Ringstedgade 46
4000 Roskilde
Tlf. 96 33 33 33
Fax 96 33 33 34
[email protected]
daarbak.dk