Q20 - Inkorporeringserklæring - Direktiv 2006/42/EF

|
Dæmper
Gældende pr. 1. januar 2012 • 1.udgave
|
produktkatalog
Tætner
Beskytter
DAFA Airstop System™
Vindues- og dørtætning
Fugning
Tagtætning
Glasisætning
Diverse
DAFA – mere end du
regner med...
DA
M P S PÆ R R E
TIL
Hos DAFA kan du altid regne med opbakning – også på de
tekniske felter. Kompetente og erfarne medarbejdere er til
din rådighed og klar til at hjælpe i enhver form for byggetekniske spørgsmål. Det gælder i forbindelse med konstruktionsmæssige spørgsmål eller i forbindelse med produkternes ydeevner.
DAFA Airstop™ er fremtidens effektive og sikre tætningssystem til dampspærre. en produktserie, der understøtter bæredygtigt byggeri og nedsætter
energiforbruget til gavn for miljøet.
IK
Byggetekniske kompetencer
DAFA Airstop System™
– dækker alle områder
DE
N
RIG
KN
her er dit værktøj til hurtigt, nemt og
effektivt at finde nøjagtig de oplysninger,
som du har brug for. et solidt overblik
med alle vigtige produktoplysninger.
men DAFA er meget mere end det.
TIGE BYGG
ET
E
kundeservice – din garanti for support
DAFAs Kundeservice er centrum
for enhver kunderelation. Det er
enheden, der får tingene til at accelerere, når du henvender dig
med konkrete ønsker.
5
1
4
Telefon +45 87 47 66 66
ekstern salg – specialisterne i marken
3
8
2
DAFAs eksterne konsulenter er
dine specialister, der er klar med
kompetent rådgivning over alt i
landet – i forretningen, på byggepladsen, til byggemøde eller hvor
der er brug for det.
7
6
10
1
Taggennemføringer
levering til tiden
2
Samlinger
Det er en selvfølge, at produkterne leveres på rette sted til rette
tid. Derfor har DAFA et velfungerende logistiksystem, der sikrer,
at produkterne kan være fremme
til tiden.
3
Facadeåbninger
4
Spær og bjælker
5
Overgange
6
Vinduesrammer
7
hjørner
8
Dampspærrer
9
Dampspærregennemføringer
Alle priser i denne prisliste er angivet i DKK
For yderligere information klik ind på: www.dafa.dk
10 Sokler og remme
9
indholdsfortegnelse
DAFA Airstop System™
Vindues- og dørtætning
DAFA dampspærrefolie
7
Q-Lon tætningslister
27
DAFA dampspærretape
8
Tilbehør til Q-Lon tætningslister
28
DAFA UV tape
8
Lozaron PVC-tætningslister
29
DAFA murværkstape
8
DAFA Tæt™, aluminium og træ
29
DAFA universal rør- og kabelkrave
9
Aqua-Stop™, alu-dørbundstykke
30
DAFA spærfodskrave
9
Alu-vandnæse
31
Børstelister
32
DAFA folieklæb
10
DAFA Multi Sealing™
10
DAFA PE lysningsfolie
10
DAFA Duo Foil lysningsfolie
11
DAFA hjørner
11
DAFA hjørnefolie
12
DAFA sokkel- og remfolie
12
DAFA dampspærrepakker
12
Fugning
Tagtætning
illmod A fugebånd
14
3K-bølgebånd
34
Dimensioneringsskema for fugebånd
14
Tagfodstape
34
DAFA Flex™ fugebånd
15
Foliestrammere
35
illmod Trio+ fugebånd
15
Norton blød PVC-liste
35
illmod 600 fugebånd
16
Ribbebånd
36
Tilbehør til fugebånd
16
Krave til undertag
36
3K-fugebånd
17
DAFA UV tape
36
MS-polymer
17
Bagstop skumnylonlister, firkantede
18
Bagstop skumnylonlister, runde
18
Bagstop polyrundprofil, PE-skumlister
18
Glasisætning
øvrige produkter
Alu-Com™ glasisætningssystem
20
EPDM gummidug
38
Tilbehør til Alu-Com™
21
Festix OT15 EPDM klæber
38
GL-liste, alu-bundglaslister
22
DAFA Multi Sealing™
38
GL-liste, alu-bundglaslister – GDS pakker
23
Neopren bygningsgummi
39
Tilbehør til GL-liste
23
EPDM-lister til facadeplader
40
DAFA Kron™
24
Butylbånd
40
DAFA Cell™
24
Butyl 200 fugemasse
41
Butylbånd
24
DAFA Silence™
41
EPDM – glasisætningsprofiler
25
Keramikbånd
25
Diverse
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
42
Generel information
43
Fakta:
DAFA Airstop System
tm
Byggeri:
Børnehuset Sundbrinken,
5600 Faaborg
Areal:
ca. 810 m2
Antal børn:
ca. 100
Bygherre:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Arkitekt:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fagentreprise, tømrer:
PH Byg Faaborg A/S
Ventilation & energiberegninger:
Rambøll Danmark
Dampspærresystem:
DAFA Airstop System™
Byggesum:
ca. DKK 15 millioner – inklusive
P-plads, legeplads, indhegning m.m.
DAFA Airstop Systemtm
gør børnehave til Danmarks tætteste
Ny lavenergi børnehave i Faaborg er tætnet med produkter fra DAFA Airstop System™, der
gør rummene op til 10 gange tættere end kravene i BR10.
Det nye Børnehuset Sundbrinken i
Faaborg ligger i et bakket naturområde ned til sundet. Børnehaven er
opført med betonelementer som bærende konstruktion med udvendig cedertræsbeklædning og græs på taget for at
falde godt ind i naturen. Bygningen er
delt i tre 8-kantede bygninger omkring
et centralt rum i midten. På den måde
syner børnehaven mindre end den reelt
er. Fra hvert grupperum er der mulighed for at kigge ud i haven og gå ud på
terrassen.
Tætheden tænkt ind
fra starten
Tætheden har fra starten været tænkt
ind i projektet. Således er loftet vandret med dampspærren ført gennemgående hen over skillevæggene. Ved vinduer og døre sikrer DAFA lysningsfolier
for helt tætte løsninger.
4|
Januar 2012
Børnehaven er planlagt som lavenergiklasse 1 byggeri med fjernvarmebaseret gulvvarme, suppleret med ventilationsanlæggets varmegenvinding og
solcellerne på taget. Ved energimærkningen måltes energiforbruget til et
sted mellem lavenergiklasse 1 og den
nuværende klasse 2015”, siger arkitekt
Tomas Engel-brechtsen fra FaaborgMidtfyn Kommune, der har stået for
projekteringen.
Fokus på tætheden
ved vinduer og døre
Under byggeriet har der været skærpet
opmærksomhed på at udføre loftets
dampspærre og tætningen omkring
vinduer og døre så tæt som muligt.
”Ved vinduer og døre valgte vi at anvende DAFAs lysningsfolie, der blev
monteret på vinduer og døre inden
isætningen for at være sikker på en
helt tæt løsning”, siger Per Halken fra
PH Byg Faaborg.
Den indledende måling af utætheder
i klimaskærmen viste da også et luftskifte på kun 0,1 l/s/m2, hvor kommunens mål var 1,0 l/s/m2, svarende
til kravene i BR10 for lavenergibyggeri klasse 2015. Det gør den 810 m2 store børnehave til ét af Danmarks tætteste byggerier.
Godt indeklima
”Det er et hus, hvor det er dejligt at
være indenfor. Nu er indeklimaet jo ikke
noget, vi sådan går og tænker over til
dagligt. Så det er vel en god målestok
for, at der er et godt indeklima her”,
siger Marianne Wolff, leder af børnehaven.
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
DAFA Airstop System™
– for det bæredygtige byggeri
DAFA Airstop System™
DAFA dampspærrefolie
7
DAFA dampspærretape
8
DAFA UV tape
8
DAFA murværkstape
8
DAFA universal rør- og kabelkrave
9
DAFA spærfodskrave
9
DAFA folieklæb
10
DAFA Multi Sealing™
10
DAFA PE lysningsfolie
10
DAFA Duo Foil lysningsfolie
11
DAFA hjørner
11
DAFA hjørnefolie
12
DAFA Sokkel- og remfolie
12
DAFA Airstop SystemTM
– klar, parat, pakket!
DAFA har gjort det endnu lettere
for dig at bestille og bruge produkterne i DAFA Airstop System™ med
en samlet pakkeløsning til 100 m2.
Se mere på side 12
DAFA Airstop SystemTM – populær
funktionsgaranti styrker
byggebranchen
Funktions- og produktgarantien,
der knytter sig til DAFA Airstop
SystemTm, er blevet modtaget
særdeles godt i byggebranchen.
Sådan opnår du en udvidet FuNkTiONSGARANTi
Det er let at sikre sig DAFAs funktionsgaranti på henholdsvis 15 og 25 år.
Det gør sig gældende på følgende områder:
Det er en understregning af, at vores
kunder og samarbejdspartnere har brug
for sikkerhed, når de skal vælge og
udføre helt tætte dampspærreløsninger.
Som bekendt er DAFA Airstop System™
mere end dampspærrefolier – det er et
komplet system til indvendig tætning.
I flere og flere projekter viser systemet
sine styrker for såvel håndværkeren ved
montagen som for bygherren, der opnår
helt tætte byggerier.
komplet DAFA Airstop System™
For at opnå garanti skal der alene anvendes produkter fra DAFA
Airstop System™ til den indvendige tætning. Det vil sige dampspærrefolierne med systemtilbehør i form af bl.a. dampspærretape, folieklæb, lysningsfolie, sokkel- og remfolie, universal
rørkrave eller universal kabelkrave.
korrekt projektering
Det er en forudsætning, at projekteringen af et byggeprojekt lever op til de gældende regler bl.a. i henhold til BR10. Det gælder
for såvel opgaver vedrørende nybyggeri som ved renovering.
OK
korrekt udførelse
Produkterne fra DAFA Airstop System™ skal naturligvis monteres
korrekt i overensstemmelse med montageanvisninger fra DAFA
og efter Bygningsreglementets krav.
Dokumentation
OK
OK!
Det er nødvendigt at kunne dokumentere, hvilke produkter, der
er indkøbt og anvendt til et givent projekt. Dokumentationen er
derfor de fakturarer og/eller følgesedler, som vedrører indkøbet
af produkter fra DAFA Airstop System™.
OK!
Blowerdoor test
Som dokumentation for, at byggeprojektet er udført korrekt, er
en blowerdoor test et sikkert bevis. Hvis dit byggeri er omfattet
af en blowerdoor test, skal resultaterne herfra foreligge.
!
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA dampspærrefolie
Anvendes i loft, vægge og gulvkonstruktioner, hvor der er krav om dampspærre.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst/
banebredde
Indhold
pr. rl.
ecoFoil™
INFO
Pris pr. m2
1343810
620014175
5705636342245
2 meter
2,30 meter
50 m
115 m2
*
1378439
620015144
5705636349046
4 meter
4,30 meter
50 m
*
•100% regenereret polyethylen
(PE) folie
•Stor træk- og rivstyrke trods
dens kun 0,20 mm tykkelse
•CE-mærket efter EU standard
13984:2006
•Klik ind på
www.dafa.dk/airstop for
yderligere information
15 års funktionsgaranti
•
50 m
*
5705636344652
3 meter
50 m
*
5705636344669
4 meter
50 m
*
620014522
5705636344645
1343814
620014523
1343819
620014524
1448913
620017403
proFoil™
2 meter
1343811
5705636363714
uniFoil™
2 meter
25 m
*
•100% ren polyethylen (PE) folie
•Stor træk- og rivstyrke trods
dens kun 0,20 mm tykkelse
•CE-mærket efter EU standard
13984:2006
•25 års funktionsgaranti
•100% ren polyethylen (PE) folie
•Stor træk- og rivstyrke trods
dens kun 0,15 mm tykkelse
•CE-mærket efter EU standard
13984:2006
•Klik ind på
www.dafa.dk/airstop
for yderligere information
15 års funktionsgaranti
•
1371830
1371832
620014525
620014526
5705636344676
5705636344683
DiFoil™
1,5 meter
AluFoil™
1,5 meter
•Diffusionsåben dampspærre
•Polyethylen (PE) banevare be50 m
50 m
v/750 m2
5,24
v/750 m2
10,44
lagt med fugtabsorberende
Polypropylen (PP) fliesdug
CE-mærket efter EU standard
13984:2006
25 års funktionsgaranti
•
•
•Metallisk flerlagsfolie,
med en meget høj Sd-værdi
•Sikrer en hermetisk
afdækning
•Forhindrer kondens i
varmeisoleringen i taget
•CE-mærket efter EU standard
13984:2006
•25 års funktionsgaranti
* Priser på PE folier distribueres på eget prisark pga. ustabile råvarepriser og dermed varierende dagspriser - kontakt DAFAs Kundeservice.
Gratis seminar om
DAFA Airstop SystemTM
hvad gemmer der sig bag tæthedskravene i bygningsreglementet? hvordan sikres
de helt tætte løsninger, der kan leve op til disse krav? igennem de sidste år har
nye metoder og produkter indfundet sig i byggeriet, og hvilken forskel gør de?
Book et seminar på www.dafa.dk/seminar
DAFA A/S
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
|7
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA dampspærretape
Dampspærretape anvendes til indendørssamlinger på alle membrantyper, krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
5243912
5243913
DAFA
varenummer
620006596
620005987
EAN
nummer
5705636284484
5705636266459
Varetekst
DpS tape
50 mm grøn
50 mm blå
Indhold
pr. krt./pk.
12 rl. à 25 m
12 rl. à 25 m
Pris pr. stk.
INFO
61,43
61,43
•Grøn er velegnet til rørgennemføringer
•Fleksibel/strækbar
•Blå er velegnet til langs- og
tværgående samlinger på
membraner
Stærkt klæbende
•
1440091
1440090
620016660
620016659
5705636360447
5705636360454
DpS tape
50 mm grøn
50 mm blå
16 ruller
4 rl./pk.
4 rl./pk.
258,30 /pk
258,30 /pk
•Smart pakning med fire
ruller
•Er velegnet til vedhæftning
1377534
620015189
5705636349312
Dobbeltklæbende
DpS tape
30 mm
12 rl. à 25 m
61,43
af dampspærre på stålkonstruktioner
Fuld vedhæftning ved overlæg
Godkendt til samling af
dampspærrefolie iht. DS/EN
13984
•
•
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA uV tape
Sort UV tape er godkendt til udendørs brug
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. krt.
Pris pr. stk.
INFO
•DAFA UV tape kan anvendes
1438817
620016905
5705636360164
uV tape
Sort
60 mm
både udendørs og indendørs
i klimaskærmen
10 rl. à 25 m
83,95
•Fleksibel/strækbar
•Stærkt klæbende
•Særligt velegnet til
DAFA DiFoil™
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA murværkstape
DAFA murværkstape anvendes som samling mellem dampspærre og murværk.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
varenummer varenummer
EAN
nummer
Dimension
Indhold
pr. krt.
Pris pr. rl.
INFO
•Ekstremt god klæbeevne,
selv ved lave temperaturer
1324642
620013893
5705636340418
25 mm × 10 m
5 rl. pr. krt.
129,00
•Klæber på alle ru over-
flader, såsom beton, træ,
mursten etc.
•www.dafa.dk for
yderligere information
8|
Januar 2012
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA universal rør- og kabelkrave
Rørkrave anvendes som lufttætning ved gennemføring både med runde og firkantede rør. Kabelkrave anvendes som lufttætning ved
gennemføring af kabler og loftudtag.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Dimensioner
Indhold
Pris pr. stk.
rør / kabler pr. krt./ps.
INFO
Rørkraver
5378422
620010116 5705636310411
Type 260
260 × 260 mm
Runde rør
fra Ø15 til
Ø110 mm
5298186
620007467 5705636288826
Type 345
345 × 345 mm
Runde rør
fra Ø80 til
Ø200 mm
Firkantede rør
100 x150 mm
150 x 150 mm
1271881
620012271 5705636329611
Type 520
520 × 520 mm
Runde rør
fra Ø200 til
Ø400 mm
50 stk.
42,23
50 stk.
53,05
dimensioner fra Ø15 til
Ø400 mm
•Pålagt stærkt klæbende
akrylklæber
25 stk.
97,34
•Kræver ingen specialværktøj
Rørkraver
i pakning
1440092
620016657 5705636360478
1440080
620016656 5705636360485
Type 345
345 × 345 mm
Runde rør
fra Ø15 til
Ø110 mm
50 stk
5 stk./ps. 223,20/ ps
Runde rør
50 stk
fra Ø80 til
5 stk./ps. 280,39/ ps
Ø200 mm
Firkantede rør
100 x150 mm
150 x 150 mm
kabelkrave 195
620007468 5705636288833 195 × 195 mm
eller
•Forstansede markeringer
•BEMÆRK: Ved montering
af firkantede rør forsegles
med DAFA grøn DSP tape
mellem rør og krave.
Se montagevejledning på
www.dafa.dk/montagevejledninger
•BEMÆRK: Kun PE-dåse
med særlige gummipropper kan anvendes sammen med kabelkrave 195
•www.dafa.dk for
PL-loftdåse
Ø80 mm
5298187
•Energibesparende
•Enkel, hurtig og sikker
montering
iNG
peND
T
N
e
pAT
Type 260
260 × 260 mm
•Fleksibel EPDM dug
•Rørkraver passer til
yderligere information
50 stk.
31,42
Kabler
4 stk Ø7 til
Ø10 mm
2 stk Ø7 til
Ø22 mm
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA spærfodskrave
Spærfodskrave anvendes i 1½ planshuse ved hanespær og lignende spærkonstruktioner for at sikre optimal tætning ved dampspærre.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Dimension
Indhold
Pris pr. stk.
pr. krt.
INFO
•2K støbt krave med flek1271886
620011476 5705636326320
45 mm ×
190 mm/245 mm
G
eNDiN
p
T
N
pATe
DAFA A/S
sibel tætningslæbe.
40 stk.
53,05
•Afkortes efter behov
•www.dafa.dk for
yderligere information
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
|9
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA folieklæb
Anvendes til dannelse af lufttætte limninger af fugtspærre og dampspærre på sugende underlag, som f.eks. på puds, beton eller ubehandlet træ.
TUN
varenummer
ILLUSTRATION
1342380
1440087
DAFA
varenummer
620014510
620016658
EAN
nummer
5705636344560
Varetekst
Folieklæb
i tube
310 ml
5705636360461
Folieklæb
i pakning
310 ml
5705636344577
Folieklæb
i pose
580 ml
Indhold
pr. ks./pk.
INFO
Pris pr. stk.
•Elastoplastisk klæbemid20 stk.
24 stk.
6 stk./pk.
del på basis af en vandig
dispersion og harpiksrester til dampspærre/fugtspærre
49,95
329,70/ pk
•Fri for opløsningsmidler
•Stærk vedhæftning
•Udligner ujævnheder
•Vedvarende klæbeevne
•Langtidsholdbar
•Følger bygningens bevægelser
1342381
620014511
20 stk.
•Anvendes uden presselister
79,95
•Klik ind på www.dafa.dk
for yderligere information
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA multi Sealing™
DAFA Airstop Multi Sealing™ er et ekstruderet special butyl tætningsbånd, pålagt strækfilm.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
1382576
DAFA
varenummer
620015438
EAN
nummer
5705636351131
Dimension
1,5 x 50 mm
Indhold
pr. krt./rl.
8 rl. á 5 m
INFO
Pris pr. m
•Klæber kraftigt til de
fleste byggematerialer
Uden opløsningsmiddel
•Tørrer
ud
•Bevarerikke
elasticiteten
•Smitter ikke
af
•Meget lang holdbarhed
•Indeholder ikke skadelige
•
17,55
stoffer
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA pe lysningsfolie
DAFA PE lysningsfolie anvendes til indvendig tætning ifm. montage af vinduer og døre. PE folien sikrer en damptæt løsning i konstruktionen.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Dimension
(bredde)
Indhold
pr. krt./rl.
Pris pr. m
1447409
1342637
1342641
620016196
620014198
620014507
5705636358208
5705636342382
5705636344546
Blå rulle
200 mm
300 mm
400 mm
50 m
50 m
50 m
16,75
17,80
22,00
1342642
620014508
5705636344553
Grøn rulle
410 mm
50 m
19,43
INFO
•0,2 mm PE folie
•Høj brudstyrke og til dels
rivefast
•Monteret med butyl og
tape
•Enkel, hurtig og sikker
montering
•Klæber på de fleste byggematerialer
•www.dafa.dk for
yderligere information
Kan også fås i kundespecifikke mål. Kontakt venligst vores Kundeservice.
10 |
Januar 2012
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA Duo Foil lysningsfolie
Duo Foil gør det let at foretage en korrekt fugning, som beskytter isoleringsmaterialet. Dette sikrer den nødvendige ventilation af konstruktionen og forhindrer dannelse af råd og svamp. Når Duo Foil anvendes sammen med DAFAs illmod fugebånd, yder DAFA en 10 års i2 systemgaranti – kontakt Kundeservice for yderligere information.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
varenummer varenummer
5347476
5347414
5346953
620009838
620009839
620009840
EAN
nummer
5705636308661
5705636308676
5705636308685
Dimension
130 - 160 mm
180 - 210 mm
220 - 250 mm
Indhold
pr. krt./rl.
3 rl. à 50 m
2 rl. à 50 m
1 rl. à 50 m
Pris pr. m
19,90
25,15
27,25
INFO
•Intelligent foliemembran
•Kan klæbe på begge sider
•Fleksibel bredde pga. fold
•Forhindrer dannelse af
skimmelsvamp
•Holder fugt ude af konstruktionen
•Klik ind på www.dafa.dk
for yderligere information
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA hjørner
DAFA hjørne anvendes til tætning i udsatte områder i dampspærren. DAFA hjørner er specielt designet til indvendige og udvendige hjørner og
sikrer fuldstændig lufttæthed.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
varenummer varenummer
1305702
1305699
1440072
1305703
1306999
1440074
620013402
620013323
620016654
620013403
620013535
620016655
DAFA A/S
EAN
nummer
5705636337036
5705636336701
5705636360508
Varetekst/mål
udvendigt hjørne
150 × 150 mm
250 × 250 mm
udvendigt hjørne
i pakning
150 × 150 mm
Indhold
pr. krt./ps.
Pris pr. stk.
50 stk.
50 stk.
7,88
11,03
48 stk.
8 stk./ps.
INFO
•0,2 mm PE-folie
•Sammenfoldelig, hvilket
74,67/ps.
5705636337029
5705636337814
indvendigt hjørne
150 × 150 mm
250 × 250 mm
50 stk.
50 stk.
7,88
11,03
5705636360492
indvendigt hjørne
i pakning
150 × 150 mm
48 stk.
8 stk./ps.
74,67/ps.
giver stor pladsbesparelse
og nemmere håndtering
•Hurtig og nem montering
•Fleksibel
•Leveres i flere størrelser
•Komplet program
•Unikt design
•Med udstanset bukkelinie
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 11
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
DAFA hjørnefolie
Anvendes som afslutningsliste mellem dampspærre og væg. Hjørnefolie er pålagt selvklæber og butylstrimmel.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Dimension
Indhold
pr. krt./rl.
Pris pr. m
INFO
•Kan udvides pga. plisseret
samling
•Pålagt selvklæber og
5343734
620009160
5705636305295
50 - 70 mm
7 rl. à 50 m
butylstrimmel
16,54
•Hæfter på alle tørre
byg­ningsoverflader
•Klik ind på www.dafa.dk
for yderligere information
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
DAFA sokkel- og remfolie
Anvendes som tætning mellem top/bundrem og eksisterende bygningsdel.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
5343735
DAFA
varenummer
620009155
EAN
nummer
5705636304458
Dimension/
varetekst
212 - 262 mm
Indhold
pr. krt./rl.
1 rl. à 50 m
Pris pr. m
INFO
•Er pålagt flies, butyl til
tætning samt dobbelttape
•Ét samlet produkt
•Fleksibel bredde pga. fold
•www.dafa.dk for
33,08
yderligere information
1377524
620015184
5705636349305
PE folie
250 mm
1 rl. à 50 m
•0,3 mm PE-folie
•Folien har en høj brud­
18,74
styrke og er til dels rivefast
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
DAFA dampspærrepakker
Nu kan du få alt til 100 m2 tætdampspærre samlet i én DAFA Airstop SystemTM dampspærrepakke.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
1506621
DAFA
varenummer
620019165
EAN
nummer
5705636375670
Indhold
pr. krt./rl.
1 rulle DAFA ProFoil™ eller
DAFA EcoFoil™,
2 x 50 m
Pris pr.
karton
1064,70
2 ruller D
AFA dampspærretape,
grøn
1506606
12 |
Januar 2012
620019163
5705636375663
DAFA universal rørkrave,
type 345
3 stk.
DAFA universal kabelkrave, type 195
•Systempakkerne leveres
komplet med enten DAFA
ProFoilTM eller DAFA EcoFoilTM
•Let at transportere
•Når du anvender DAFA
3 poser DAFA folieklæb, 580 ml
5 stk
INFO
938,70
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
ProFoilTM eller DAFA EcoFoilTM er du sikret 25 års
funktionsgaranti
•Op til 100 m
2
dampspærre
Fugning
Fugning
illmod A fugebånd
14
Dimensioneringsskema for fugebånd
14
DAFA Flex™ fugebånd
15
illmod Trio+ fugebånd
15
illmod 600 fugebånd
16
Tilbehør til fugebånd
16
3K-fugebånd
17
MS-polymer
17
Bagstop skumnylonlister, firkantede
18
Bagstop skumnylonlister, runde
18
Bagstop polyrundprofil, PE-skumlister
18
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
illmod A fugebånd
illmod A anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og dampåbent og forhindrer derved dannelse af råd og
svamp i konstruktionen. illmod A fugebånd er forkomprimeret og selvklæbende.
TUN
vare­
nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
5243027
5243026
5243025
*5243024
620005471
620001561
620001562
*620001627
5705636284262
5705636238456
5705636238463
*5705636256498
grå
15/6-12
15/10-15
15/12-18
*20/15-22
*5705636285306
*5705636285283
*5705636285290
*5705636285313
sort
*15/6-12
*15/10-15
*15/12-18
*20/15-22
ILLUSTRATION
*5247420
*5247418
*5247419
*5247421
*620006772
*620006770
*620006771
*620006773
Dimension/Farve
Indhold
pr. krt.
1 rl. à 100 m
1 rl. à 50 m
1 rl. à 50 m
*1 rl. à 50 m
*1 rl. à 100 m
*1 rl. à 50 m
*1 rl. à 50 m
*1 rl. à 50 m
Indhold
Pris pr. m
pr. krt./m
100 m
50 m
50 m
*50 m
*100 m
*50 m
*50 m
*50 m
17,67
21,41
27,73
37,70
17,67
21,41
27,73
37,70
INFO
•Ekspanderingen påbegyndes først, når
foliestriben afrives
•Kan monteres på
træ/alu-elementet
inden montering i
lysningen
•www.dafa.dk for
yderligere information
* Ikke lagervare. Leveres på bestilling.
Dimensioneringsskema for fugebånd
Type
Dybde
mm *)
Bredde
mm
10/2
10
2
10/3
10
3
15/3-7
15
3-7
15/5-10
15
5-10
15/6-12
15
6-12
15/7-12
15
7-12
15/8-15
15
8-15
15/10-15
15
10-15
15/12-18
15
12-18
20/7-12
20
7-12
20/8-15
20
8-15
20/10-18
20
10-18
20/15-22
20
15-22
25/13-24
25
13-24
30/17-32
30
17-32
40/28-40
40
28-40
58/6-10
58
6-10
66/6-10
66
6-10
77/6-10
77
6-10
58/8-15
58
8-15
66/8-15
66
8-15
77/8-15
77
8-15
58/10-20
58
10-20
66/10-20
66
10-20
77/10-20
77
10-20
DAFA Flex™
illmod
600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
illmod
A
illmod
Trio+ **)
illmod 600
•illmod 600 dækker fugebredder fra 2-40 mm
•i2 og i3 systemgarantier
•12 års produkt- og funktionsgaranti
– uden gradueret dækning
•BG1 godkendt
•illmod 600 og illmod A er, som de eneste på markedet,
•
løbende underlagt en ekstern uanmeldt kvalitetskontrol på slagregnstæthed foretaget af instituttet MPA
BAU i Hannover (Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Hannover).
•
•
illmod A og trio+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•illmod A dækker fugebredder fra 6-22 mm
•i2 og i3 systemgarantier
•10 års produkt- og funktionsgaranti
– uden gradueret dækning
•BG1 godkendt
•illmod A og illmod 600 er, som de eneste på markedet,
løbende underlagt en ekstern uanmeldt kvalitetskontrol på slagregnstæthed foretaget af institut
DAFA Flex™
•10 års 100% produktgaranti
•BG1 godkendt
Markeringerne angiver standard lagervarer. Andre dimensioner efter opgave.
For montagevejledning klik ind på www.dafa.dk/montagevejledninger
*) Fugebåndet monteres 2-4 mm tilbage fra forkant.
**) illmod Trio+ leveres på bestilling.
14 |
Januar 2012
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA Flex™ fugebånd
DAFA Flex™ i optimeret udgave. DAFA Flex™ anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og dampåbent og forhindrer derved dannelse af råd og svamp i konstruktionen. DAFA Flex™ fugebånd er forkomprimeret og selvklæbende. DAFA Flex™ er naturligvis BG1
godkendt. Den tidligere graduering i garantidækningen har vi fjernet, så der på DAFA Flex™ fremover ydes fuld garanti i samtlige 10 år!
TUN
varenummer
ILLUSTRATION
1337282
1337257
620014185
620014179
EAN
nummer
Dimension/
Farve
5705636342313
5705636342252
15/7-12
sort
grå
1337286
1337263
620014187
620014181
5705636342337
5705636342276
15/8-15
sort
grå
1337283
1337261
620014186
620014180
5705636342320
5705636342269
20/7-12
sort
grå
5705636342344
5705636342283
20/8-15
sort
grå
5705636342351
5705636342290
20/10-18
sort
grå
5705636342368
5705636342306
25/13-24
sort
grå
1337288
1337264
1337289
1337280
Eksempel på DAFA Flex™
20/7-12
DAFA
varenummer
1337292
1337281
620014188
620014182
620014189
620014183
620014190
620014184
Indhold
pr. krt./rl.
13 rl. à 8 m
Indhold
pr. krt./m
104 m
INFO
Pris pr. m
7,72
•BG1 godkendt
•Vejrbestandigt
•Udvider sig langsomt
•Forhindrer dannelse af
varme-/kuldebro
13 rl. à 6 m
78 m
9,94
•Sikker udfyldning af selv
de mindste ujævnheder
•Modstandsdygtig over10 rl. à 8 m
10 rl. à 6 m
15 rl. à 6,5 m
80 m
60 m
97,5 m
9,39
11,06
13,28
for skimmelsvamp og
mikro-organismer
•Selvklæbende på én side
•Enkel, hurtig og sikker
montering
•Intet fugeslip
•Slagregnstæt til
600 Pa
•Lagerholdbarhed maks.
2 år
12 rl. à 5,2 m
62,4 m
26,61
•Dimensioneringsregler
– se side 14
20/ Står for fugedybde i mm
•Se vores montagefilm på
/7-12 Står for fugebredde i mm
www.dafa.dk
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
illmod Trio+ fugebånd
Med en enkelt arbejdsgang kan du montere illmod Trio+ til tætning på både indersiden og ydersiden og endda isolere på vinduets
midtersektion.
TUN
varenummer
ILLUSTRATION
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. krt.
Indhold
pr. krt./m
Pris pr. m
INFO
•Miljøvenligt
•Slagregnstæt til 600 pa
•Lyddæmpende (45 dB v/
10 mm fuge)
illmod Trio+
1449358
1449359
1449362
1449364
620017432
620017433
620017434
620017435
5705636363929
5705636363936
5705636363943
5705636336950
66/8-15
77/8-15
66/10-20
77/10-20
4 rl. á 6 m
3 rl. á 6 m
4 rl. á 5 m
3 rl. á 5 m
24 m
18 m
20 m
15 m
55,50
61,05
72,17
88,83
•10 årig i3 garanti
•BG1 godkendt
•God isoleringsevne
•Diffisionsåben (udv.)
•Hurtig alt-i-en montage
•Særdeles velegnet til
passivhuse
illmod Trio+ er ikke lagervare og leveres kun på bestilling.
Se flere dimensioner på side 14.
DAFA A/S
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 15
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
illmod 600 fugebånd
illmod 600 anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og dampåbent og forhindrer derved dannelse af råd
og svamp i konstruktionen.
ILLUSTRATION
Eksempel på illmod 600, 20/8-15
TUN
vare­
nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Dimension/
Farve
Indhold
pr. krt.
Indhold
pr. krt./m
Pris. pr. m
5035093
5035103
202901010
202801010
5705636221694
5705636221700
10/2
sort
grå
20 rl. à 30 m
600 m
3,34
5035094
5035104
202901020
202801020
5705636221717
5705636221724
10/3
sort
grå
20 rl. à 15 m
300 m
5,28
13 rl. à 15 m
195 m
7,72
13 rl. à 10 m
130 m
9,88
5035095
5035105
202901520
202801520
5705636221731
5705636221748
15/3-7
sort
grå
5035096
5035106
202901530
202801530
5705636221755
5705636221762
15/5-10
sort
grå
5035097
5035107
202901540
202801540
5705636221779
5705636221786
15/7-12
sort
grå
5705636230566
5705636232065
15/8-15
sort
grå
5705636221830
5705636221847
20/7-12
sort
grå
INFO
•BG1 godkendt iht.
DIN 18542
13 rl. à 8 m
104 m
12,57
•Markedets bedste
testresultat mht. lyddæmpning
•Markedets bedste
garantier – inkl. i2 og
i3 systemgaranti
•12 års totalgaranti
•Kontrolleret ekspansion
1373852
1373861
202901550
202801550
20/Står for fugedybde i mm
10 års
/8-15 Står for fugebredde i mm
ran
ga ti
Op til 12 års garanti
5035101
5035110
202902040
202802040
produkt- og funktionsgaranti
78 m
16,31
tekt til aflevering)
•Forhindrer dannelse af
varme-/kuldebro
10 rl. à 8 m
80 m
16,90
•Sikker udfyldning af
selv de mindste ujævnheder
5035102
5035111
202902050
202802050
5705636221854
5705636221861
20/8-15
sort
grå
10 rl. à 6 m
60 m
21,57
5779757
5779758
202402060
202302060
5705636002828
5705636002545
20/10-18
sort
grå
15 rl. à 6,5 m
97,5 m
26,84
5705636016665
5705636037455
25/13-24
sort
grå
10 rl. à 4 m
40 m
58,42
7 rl. à 2,7 m
18,9 m
116,90
•Modstandsdygtig overfor skimmelsvamp og
mikro-organismer
•Intet fugeslip
•Slagregnstæt til
1100 Pa
Holdbarhed og egenskaber for
DAFAs fugebånd dækkes af en
•Produktsupport (fra arki13 rl. à 6 m
5761211
5761210
202402580
202302580
12 rl. à 5,2 m
62,4 m
44,38
på op til 12 år.
2748770
3164464
202430100
202330100
5705636002958
5705636002675
30/17-32
sort
grå
3647617
3647633
202440150
202340150
5705636002972
5705636002699
40/28-40
sort
grå
•Kurser i montage/viden
om fugebånd
•www.dafa.dk for
yderligere information
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Tilbehør til fugebånd
Monteringsværktøj til fugebånd.
ILLUSTRATION
16 |
Januar 2012
TUN
vare-­
nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Pris
5062464
202490040
5705636230184
Montagesæt
kniv/saks/spartel
199,00
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
INFO
•Sikrer en korrekt og
professionel montering
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
3k-fugebånd
Velegnet til tætning mellem stort set alle bygningskomponenter, f.eks. mellem karm/mur, rem/mur, sokkel/elementer, lette facadeelementer,
dækelementer mv.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Dimension
Indhold
pr. krt./rl.
Indhold
Pris pr. m
pr. krt./m
1257724
200001030
5705636001616
10 × 30
8 × 10 m
80,00 m
8,65
1257807
1257823
1257831
200002020
200002030
200002040
5705636001661
5705636001685
5705636001692
20 × 20
20 × 30
20 × 40
9 × 5,10 m
6 × 5,10 m
12 × 6 m
45,90 m
30,60 m
72,00 m
10,64
15,96
19,70
1257872
200003040
5705636001746
30 × 40
12 × 4 m
48,00 m
25,18
INFO
•Farve: Sort
•Opfylder alle krav til
diffusionsåbne fuger
•Udvider sig langsomt
efter montage
•Ved hjørnesamlinger
skal båndene stødes
vinkelret sammen
Kræver ingen primer eller efterbehandling
Kan fastgøres ved klæbning med Alu-Flex kontaktlim eller kiler
Kan ikke overfuges
•
•
•
Dimension 20 × 30 mm er
illustreret
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
mS-polymer
MS-polymer anvendes som universal fugemasse til byggeriet. MS-polymer er velegnet såvel ude som inde, hvor der stilles store krav til optagelse af bevægelser og forsegling.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Farve
Indhold
pr. karton
INFO
Pris
•Lugtfri
•Neutralt- og hurtigt hær-
1449258
1449255
1449252
620017243
620017428
620017244
5705636363899
5705636362465
5705636362472
grå
hvid
sort
20 patr. a 310 ml
1449265
1449268
1449270
620017245
620017246
620017247
5705636362496
5705636362489
5705636362502
grå
hvid
sort
20 ps. a 600 ml
34,95/patr.
48,95/ps.
dende
•Kan overmales
•Højelastisk
•Høj bestandighed mod
klimatiske påvirkninger
•Kan optage bevægelser på op til +/- 25 %
Stærk, fleksibel
fugemasse
DAFA leverer en højelastisk fugemasse,
der kan anvendes, hvor der stilles store krav
til optagelse af bevægelser og forsegling
DAFA MS-polymer fugemasse er en universal fugemasse, der er velegnet til fugning såvel ude som
inde. Fugemassen er hurtigt hærdende og højelastisk – kan optage bevægelser på op til ± 25%. DAFA
MS-polymer fugemasse har høj bestandighed over for klimatiske påvirkninger og kan overmales.
Fugemassen leveres i farverne hvid, grå og sort i 310 ml patroner eller 600 ml poser.
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Bagstop skumnylonlister, firkantede
Anvendes som bagstop for fugemasser.
TUN
vare­nummer
ILLUSTRATION
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Indhold
pr. pakke
Dimension
Indhold
i alt
INFO
Pris pr. m
•Farve: Koks
•Rumvægt: 22 kg/m
•Ikke UV-bestandig
•Kan opsuge fugt
•Nemt at komprimere
3
1450106
620017473
5705636364278
20 × 30 mm
75 stk. à 1,2 m
90 m
2,73
1450109
620017474
5705636364285
20 × 40 mm
75 stk. à 1,2 m
90 m
3,53
Dimension 20 × 30 mm er
illustreret
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Bagstop skumnylonlister, runde
Anvendes som bagstop for fugemasser.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Dimension
Indhold
pr. pakke
Indhold
i alt
Pris pr. m
5697088
211200025
5705636185101
Ø25 mm
75 stk. à 1,2 m
90 m
2,56
5697089
211200030
5705636185118
Ø30 mm
75 stk. à 1,2 m
90 m
2,95
Ø25 mm er illustreret
INFO
•Farve: Koks
•Rumvægt: 22 kg/m
•Ikke UV-bestandig
•Kan opsuge fugt
3
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Bagstop skumnylonlister, PE-skumlister
Anvendes som bagstop for fugemasser.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Dimension
Indhold
pr. krt.
Pris pr. m
2748606
5782426
2748614
2748622
2748630
228010050
228013050
228015050
228020050
228025040
5705636095806
5705636209852
5705636095813
5705636095820
5705636095837
Ø10 mm
Ø13 mm
Ø16 mm
Ø20 mm
Ø24 mm
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
1,35
1,74
1,87
2,39
3,67
5899734
4376505
5827857
4376513
4376521
4376539
229006750
229010200
229013200
229015200
229020200
229025160
5705636127170
5705636095844
5705636108698
5705636095851
5705636095868
5705636095875
Ø6 mm
Ø10 mm
Ø13 mm
Ø16 mm
Ø20 mm
Ø24 mm
1500 m
600 m
400 m
250 m
150 m
100 m
0,77
1,06
1,57
1,76
2,06
3,17
5899735
5899736
5899737
229030060
229040120
229050085
5705636128252
5705636127156
5705636127163
Ø30 mm
Ø40 mm
Ø50 mm
80 m
120 m
90 m
3,71
6,07
8,41
INFO
•Farve: Grå
•Rumvægt: 25 kg/m
•Dimension Ø16, 20,
3
24, 30, 40 og 50
mm leveres med Ø6
mm hul i midten
•Bør sammenpresses
i fugen til 75 % af
oprindelig dimension
•UV-bestandig
•Kan IKKE opsuge
fugt
18 |
Januar 2012
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
Glasisætning
Glasisætning
Alu-Com™ glasisætningssystem
20
Tilbehør til Alu-Com™
21
GL-liste, alu-bundglaslister
22
GL-liste, alu-bundglaslister – GDS pakker
23
Tilbehør til GL-liste
23
DAFA Kron™
24
DAFA Cell™
24
Butylbånd
24
EPDM – glasisætningsprofiler
25
Keramikbånd
25
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Alu-Com™ glasisætningssystem
Alu-Com™ glasisætningssystem er et komplet vinduessystem, som erstatter alle udvendige træglaslister. Systemet leveres i vedligeholdelsesfrit
aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementers levetid.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Længde
Indhold
pr. bdt.
Pris pr. m
3647708
3818390
509157870
509157872
5705636006093
5705636006116
13,5 × 16 mm
Eloxeret
Hvid
6m
6m
30 m
30 m
23,32
28,04
3647724
3818408
509158050
509158052
5705636006185
5705636006208
13,5 × 23,5 mm VN
Eloxeret
Hvid
6m
6m
30 m
30 m
30,31
33,20
INFO
Målt fra glas til forkant ramme:
16 mm
Målt fra glas til forkant ramme:
16-21 mm
•Farver: Eloxeret eller
hvid, RAL 9010
•Andre RAL-farver
efter opgave
3647740
3818416
509158010
509158012
5705636006154
5705636006178
16 × 16 mm
Eloxeret
Hvid
6m
6m
30 m
30 m
24,84
28,76
Målt fra glas til forkant ramme:
16 mm
•Nedsætter risikoen
for råd, svamp og
punkterede termoruder
•Anvendes til alle
typer vinduer, nye
og gamle
3647765
3818424
509157890
509157892
5705636006123
5705636006147
16 × 23,5 mm VN
Eloxeret
Hvid
6m
6m
60 m
30 m
33,34
34,85
•Ingen sømhuller
•GS godkendt
•Pris er inkl. 1 m
bundskinne med
monteret gummiliste
Målt fra glas til forkant ramme:
16-21 mm
•Ekskl. tilbehør
3818440
3818432
509158870
509158872
5705636006239
5705636006253
16 × 30 mm VN
Eloxeret
Hvid
6m
6m
30 m
30 m
36,33
37,41
3818473
3818465
509158880
509158882
5705636006260
5705636006284
16 × 36 mm VN
Eloxeret
Hvid
6m
6m
30 m
30 m
38,58
40,15
Målt fra glas til forkant ramme:
22-26 mm
Målt fra glas til forkant ramme:
27-32 mm
20 |
Januar 2012
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Tilbehør til Alu-Com™
Alu-Com™ glasisætningssystem er et komplet vinduessystem, som erstatter alle udvendige træglaslister. Systemet leveres i vedligeholdelsesfrit
aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementers levetid.
ILLUSTRATION
TUN
vare­
nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. pose
Pris pr. stk.
120 stk.
0,64
120 stk.
0,66
120 stk.
0,66
INFO
Monteringsklods
til lige fals
passer til
13,5 × 16
3647898
507015788
5705636005737
15-788 grøn
Monteringsklods
til skrå fals
passer til
13,5 × 23,5 VN
3647906
507015806
5705636005768
15-806 blå
Monteringsklods
til lige fals
passer til
13,5 × 23,5 VN
5882907
507016656
5705636113234
16-656 grå
•Der beregnes:
4 stk. monteringsklodser
pr. meter skinne
Monteringsklods
til lige fals
passer til
16 × 16
5175987
620002901
5705636239088
100P633C sort
•Skal monteres mod glas120 stk.
0,64
120 stk.
0,83
120 stk.
0,83
120 stk.
0,88
kant
Monteringsklods
til skrå fals
passer til
16 × 23,5
16 × 30
16 × 36 VN
3647922
507015809
5705636005775
15-809 sort
Monteringsklods
til lige fals
passer til
16 × 23,5
16 × 30
16 × 36VN
4376471
507016057
5705636005799
16-057 grå
Monteringsklods
passer til
16 × 23,5
16 × 30
16 × 36 VN
5750360
DAFA A/S
507010140
5705636193090
100P014 sort
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 21
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
GL-liste, alu-bundglaslister
GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og
dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
2533404
3818515
505024060
505024031
5705636005478
5705636005461
Varetekst
Længde
Indhold
pr. bdt.
Pris pr. m
Type 24
Eloxeret
Hvid
6m
6m
60 m
30 m
32,73
34,99
INFO
Målt fra glas til forkant ramme:
16-21 mm
•Farver: Eloxeret eller Hvid,
RAL 9010
2533420
3818523
505030060
505030031
5705636005508
5705636005492
Type 30
Eloxeret
Hvid
•Andre RAL-farver
6m
6m
60 m
30 m
37,35
39,33
efter opgave
•Nedsætter risikoen for
råd, svamp og punkterede
termoruder
Målt fra glas til forkant ramme:
22-26 mm
•Anvendes til alle typer
vinduer, nye og gamle
2533446
3818531
505036060
505036031
5705636005539
5705636005522
Type 36
Eloxeret
Hvid
6m
6m
30 m
30 m
41,65
43,19
skinne med monteret
gummiliste
Målt fra glas til forkant ramme:
27-32 mm
•Ekskl. tilbehør
8751034
5759953
505044060
505044031
5705636005553
5705636078519
Type 44
Eloxeret
Hvid
6m
6m
30 m
30 m
51,63
53,57
Målt fra glas til forkant ramme:
33 - 40 mm
22 |
Januar 2012
•Ingen sømhuller
•GS godkendt
•Pris er inkl. 1 m bund­
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
GL-liste, alu-bundglaslister – GDS pakker
GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og
dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.
TUN
vare­nummer
ILLUSTRATION
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst/længde
5106426
505024077
5705636237091
Type 24
Eloxeret
1500 mm
5106423
505024076
5705636237084
Hvid
1500 mm
Indhold
pr. krt.
Pris pr. stk.
20 stk.
71,06
20 stk.
77,54
Målt fra glas til forkant ramme:
16-21 mm.
INFO
•Nedsætter risikoen for
råd, svamp og punkterede
termoruder
5106427
505030077
5705636237114
Type 30
Eloxeret
1500 mm
5106424
505030076
5705636237107
Hvid
1500 mm
•Anvendes til alle typer
20 stk.
75,24
20 stk.
79,75
Målt fra glas til forkant ramme:
22-26 mm.
vinduer, nye og gamle
•Ingen sømhuller
•Godkendt af GS
•Pris er inkl. bundskinne
med monteret gummiliste
•Inkl. tilbehør
5106428
505036077
5705636237138
Type 36
Eloxeret
1500 mm
5106425
505036076
5705636237121
Hvid
1500 mm
20 stk.
78,47
20 stk.
82,01
Målt fra glas til forkant ramme:
27-32 mm.
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Tilbehør til GL-liste
GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og
dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
4389649
507015738
5705636005676
Varetekst
Monteringsklods
15-738C til GL
Indhold
pr. pose
Pris pr. stk.
120 stk.
0,84
INFO
•Monteringsklodserne er
beregnet til skrå bundfals.
Ved lige bundfals afskæres den underste flap
•Der beregnes:
4 stk. monteringsklodser
4 stk. alu-clips
2677177
DAFA A/S
507000050
5705636005607
Alu-Clips
50 mm til GL
120 stk.
1,60
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 23
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
DAFA Kron™
Selvklæbende cellegummilister som er specialfremstillet til montering af termoruder. Ekstruderede lister med rillet/riflet overflade.
TUN
vare­nummer
ILLUSTRATION
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. spole
Indhold
pr. krt.
INFO
Pris pr. m
•Farve: Sort
•Vejrbestandig
•Godkendt som monte-
DAFA Kron™
lister
profilerede
5024318
2533172
2533180
2834299
2533198
5024319
5024320
2533206
5024321
5024322
331800208
331800309
331800408
331800409
331800410
331800415
331800420
331800510
331800610
331800615
5705636100692
5705636096469
5705636096476
5705636096483
5705636096490
5705636096506
5705636096513
5705636096520
5705636096537
5705636096544
2 × 8 mm
3 × 9 mm
4 × 8 mm
4 × 9 mm
4 × 10 mm
4 × 15 mm
4 × 20 mm
5 × 10 mm
6 × 10 mm
8 × 15 mm
225 m
150 m
150 m
125 m
125 m
75 m
50 m
100 m
75 m
50 m
1350 m
900 m
900 m
750 m
750 m
450 m
300 m
600 m
450 m
150 m
ringsmateriale til termoruder
DAFA Kron™ lister
4 × 9 mm, 4 × 10
mm og 5 × 10 mm
må anvendes UDEN
topforsegling, øvrige
dimensioner skal topforsegles
Båndene må ikke
strækkes ved montering
•
2,11
2,22
2,29
2,42
2,00
9,75
12,28
2,42
5,09
13,91
•
IGTIGT: Rammens bundV
fals bør være skrå og effektivt ventileret
4 × 10 mm er illustreret
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
DAFA Cell™
Selvklæbende cellegummilister som er specialfremstillet til montering af termoruder. Skårne lister med plan overflade.
TUN
vare­nummer
ILLUSTRATION
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. spole
Indhold
pr. krt.
•Farve: Sort
•Vejrbestandig
•Godkendt som monte-
DAFA Cell™
lister
1259373
1259381
1259399
1259407
1259423
331200208
331200210
331200308
331200310
331200408
5705636004785
5705636004792
5705636004808
5705636004815
5705636004822
2 × 8 mm
2 × 10 mm
3 × 8 mm
3 × 10 mm
4 × 8 mm
INFO
Pris pr. m
225 m
200 m
150 m
150 m
125 m
1350 m
1200 m
900 m
900 m
750 m
1,90
2,19
2,19
2,52
2,52
Andre
dimensioner
efter opgave
ringsmateriale til termoruder
DAFA Cell™ lister under
4 × 8 mm er IKKE godkendt til montering af
termoruder
Båndene må ikke
strækkes ved montering
•
•
VIGTIGT: Rammens bundfals bør være skrå og effektivt ventileret
3 × 10 mm er illustreret
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Butylbånd
Selvklæbende tætningsliste af butylgummi til isætning af termoruder.
ILLUSTRATION
24 |
Januar 2012
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. m
Indhold
pr. krt.
Pris pr. m
3164480
2834307
331220309
331220310
5705636096377
5705636096384
3 × 9 mm
3 × 10 mm
22 m
22 m
572 m
528 m
5,35
5,49
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
INFO
•Godkendt til glas­
isætning i henhold til
GS montageanvisning
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
EPDM – glasisætningsprofiler
Ekstruderede gummiprofiler med indnotningsfod, der er specialfremstillet til montering af termoruder.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. krt.
Pris pr. m
INFO
2834315
5024442
331315422
331415422
5705636096391
5705636097930
15-422
15-422*
300 m
300 m
4,00
4,15
3647948
5024444
331315576
331415576
5705636096414
5705636209098
15-576
15-576*
300 m
300 m
3,28
3,42
•Farve: Sort
•Vejrbestandig
•Ingen topforsegling
•Rationel montage
•Ingen klæb
•Optager store tolerancer
•Afleder effektivt vand
fra træliste
•Må ikke overmales
•Tåler ikke olie og fedt­
stoffer
5024445
331415856
5705636097923
15-856*
300 m
3,70
•Må ikke strækkes ved
montering
* Overfladebehandlet.
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Keramikbånd
Selvklæbende og brandhæmmende tætningsbånd til branddøre på basis af ikke-brandbare keramiske fibre.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. pose
Indhold
pr. krt.
INFO
Pris pr. m
•Farve: Hvid
•Høj temperatur­
3164498
331500309
5705636096445
3164506
331500315
5705636096452
5 rl. à 10 m
300 m
4,66
bestandighed op til
1200-1500 °C
3 × 15 mm 5 rl. à 10 m
200 m
7,41
•Selvklæbende på én
3 × 9 mm
Andre
dimensioner
efter
opgave
DAFA A/S
side
•Kemisk neutralt
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 25
Vinduesog dørtætning
Vindues- og dørtætning
Q-Lon tætningslister
27
Tilbehør til Q-Lon tætningslister
28
Lozaron PVC- tætningslister
29
DAFA Tæt™, aluminium og træ
29
Aqua-Stop™, alu-dørbundstykke
30
Alu-vandnæse
31
DAFA Totalliste™
31
Børstelister
32
Q-lon tætningslisten
til vinduer og døre kan nu bestilles i
"GDS-kasser" med 10 m afkortede stykker
Se mere på side 27 og 28
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Q-Lon tætningslister
Tætningslisten til vinduer og døre, som imødekommer alle tænkelige krav til den optimale og langtidsholdbare tætning.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Indhold
pr. krt.
Pris
pr. m/pk.
5882913
401542100
5705636122342
Q-Lon 3042
til klamning
100 m
7,84
5812180
5882916
401330541
401554100
5705636101224
5705636122373
Q-Lon 3054
Q-Lon 3054
500 m
100 m
8,68
9,53
5882914
401559100
5705636122359
Q-Lon 3059
til klamning
100 m
8,87
1377750
620015111
5705636348759
"GDS-kasse"
10 m/pk.*
151,04*
Varetekst
INFO
•Standardfarve: Grå
Kontakt Kundeservice for
information om andre
farver
•Q-Lon skal hverken svej-
ses eller limes i hjørnesamlingerne, men klippes
i gering med specialtang
7971591
5882917
401330601
401560100
5705636100210
5705636122380
5882915
401561100
5705636122366
1377752
620015112
5705636348766
400 m
100 m
9,14
10,07
Q-Lon 3061
til klamning
100 m
9,78
"GDS-kasse"
10 m/pk.*
160,23*
Q-Lon 3060
•Listen består af en hård
kerne pålagt højelastisk
PU-skum med en glat,
smudsafvisende og meget
slidstærk PE-folie
•Højelastisk skum sikrer, at
listen ikke deformerer
•Overfladen er resistent
overfor alle malingstyper,
hvilket hindrer efterfølgende klæbeproblemer
•Superblød liste som sikrer
et lavt lukketryk
5812178
5882918
401330621
401562100
5705636101248
5705636122397
5812179
5882919
401330671
401567100
5705636101231
5705636122403
5882905
5882920
401330681
401568100
5705636104416
5705636122410
1441707
620016918
5705636360232
Q-Lon 3062
400 m
100 m
10,17
11,16
Q-Lon 3067
400 m
100 m
8,43
9,29
Q-Lon 3068
400 m
100 m
8,11
9,94
"GDS-kasse"
10 m/pk.*
157,67*
•Vejrbestandig
•Let og enkel montage
* Minimumskøb 10 kasser á 10 m
DAFA A/S
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 27
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
Q-lon tætningslister – fortsat…
Tætningslisten til vinduer og døre, som imødekommer alle tænkelige krav til den optimale og langtidsholdbare tætning.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
5634062
5243019
401330731
620006548
5705636155227
5705636284279
1377754
620015113
5705636348773
Indhold
pr. krt.
Pris
pr. m/pk.
Q-lon 3073
400 m
100 m
9,14
10,07
"GDS-kasse"
10 m/pk.*
163,07*
Varetekst
INFO
•Standardfarve: Grå
Kontakt Kundeservice for
information om andre
farver
•Q-Lon skal hverken svej-
ses eller limes i hjørnesamlingerne, men klippes
i gering med specialtang
5966969
5966968
401330741
401574100
5705636132389
5705636138152
Q-lon 3074
600 m
100 m
7,90
8,70
1377771
620015114
5705636348780
"GDS-kasse"
10 m/pk.*
149,44*
•Listen består af en hård
kerne pålagt højelastisk
PU-skum med en glat,
smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie
•Den højelastiske skum
sikrer, at listen ikke
deformerer
5024323
5243020
401330781
620006549
5705636201726
5705636284286
Q-lon 3078
600 m
100 m
9,92
10,91
•Overfladen er resistent
overfor alle malingstyper,
hvilket hindrer efterfølgende klæbeproblemer
•Superblød liste som sikrer et lavt lukketryk
5107916
5243021
401331021
620006550
5705636231150
5705636284293
Q-lon 3102
400 m
100 m
•Vejrbestandig
•Let og enkel montage
9,14
10,07
* minimumskøb 10 kasser á 10 m
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
Tilbehør til Q-lon tætningslister
Tætningslisten til vinduer og døre, som imødekommer alle tænkelige krav til den perfekte og langtidsholdbare tætning.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. krt.
Pris
pr. stk./pk.
5899760
401399996
5705636100425
Q-lon tang
1 stk.
1080,64
5899761
401399993
5705636107561
Nylonrulle til
Q-lon tang
1 stk.
107,82
Anslagsplade til
Q-lon tang
1 stk.
118,43
1 pakke à
10 stk.
54,21
5899762
5899763
28 |
Januar 2012
401399994
401399992
5705636107578
5705636107554
kniv til Q-lon tang
INFO
•Geringstangen sikrer perfekte hjørnesamlinger
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
•Tilbehør til tang
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Lozaron PVC- tætningslister
Listen har været brugt i utallige vinduer og døre de sidste 30 år som tætningsdel mellem ramme og karm. Listen består af en hård montagefod
samt en blød læbetætning.
TUN
vare­nummer
ILLUSTRATION
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Indhold
pr. krt.
Varetekst
INFO
Pris pr. m
OBS!
2326528
401200627
5705636096568
DX627
10 lgd. à 2,1 m
18,65
Ved svejsning må snitfladerne ikke opvarmes så kraftigt, at profilet forkuller.
1259514
401200816
5705636096599
DX816
1 rl. à 50 m
8,11
lammerne må ikke underK
sænkes i LOZARON-materialet. Det kan forårsage
udbuling mellem klammerne
og give fare for gennemhulning. Det korrekte lufttryk
for trykluft klammepistoler
findes ved forsøg.
IKKE BESTANDIGE over for
1726710
401200856
1726728
401200869
5705636096612
5705636096629
DX856
DX869
1 rl. à 40 m
1 rl. à 40 m
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
9,96
11,08
opløsningsmidler som benzin, benzol, metanol og terpentin. Kortvarige påvirkninger, f.eks. i forbindelse med
imprægnering, rensning af
maling etc. vil dog ikke virke
negativt på tætningslisternes egenskaber.
ed overmaling skal listerne
V
renses straks. Acrylplastmalede eller imprægnerede
flader må ikke komme i
berøring med LOZARON, før
de er gennemhærdede. Ved
acrylbehandlede flader kan
der ske blødningsvandring,
hvilket kan betyde en sammenklæbning
•Farve: Grå
•Meget elastisk
•Vejrbestandig
DAFA Tæt™, aluminium og træ
Bruges til eftertætning af vinduer og døre. Listen monteres på rammen, hvilket betyder, at den tætner selv de mest skæve elementer.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. pose
Pris pr. m
INFO
•Tætner alle dør- og vin­
duestyper
5819019
5819020
401800026
401800031
5705636102252
Eloxeret alu
med
grå Q-Lon 3074
10 lgd. à
2100 mm
25,17
5705636102276
Hvid alu
med
hvid Q-Lon 3074
10 lgd. à
2100 mm
31,19
•Let og enkel montage
•Slidstærk overflade
•Tætningsdelen klæber
ikke fast på malingen
•Blød og altid superelastisk
tætningsliste
•Monteres uden synlige
sømhuller
DAFA A/S
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 29
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
DAFA Tæt™, aluminium og træ – fortsat…
Bruges til eftertætning af vinduer og døre. Listen monteres på rammen, hvilket betyder at den tætner selv de mest skæve elementer.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
vare­nummer varenummer
5819022
401800105
EAN
nummer
Varetekst
Tilbehør til alu
5705636102207 Skruer & monteringsclips
2834273
401709150
5705636217796
Ubehandlet træliste
m/hvid Q-Lon 3074
9 × 15 mm
4415469
401712210
5705636004921
12 × 21 mm
Indhold
pr. pose
Pris pr. ps/m
90 stk.
85,12
INFO
•Tætner alle dør- og vinduestyper
•Let og enkel montage
•Slidstærk overflade
•Tætningsdelen klæber
20 lgd.
à 2400 mm
22,58
10 lgd.
à 2100 mm
25,95
ikke fast på malingen
•Blød og meget elastisk
tætningsliste
•Leveres i træ eller ved2834281
401709152
4415451
401712212
Hvidgrundet træliste
20 lgd.
5705636217802 m/hvid Q-Lon 3074
à 2400 mm
9 × 15 mm
10 lgd.
5705636004938
12 × 21 mm
à 2100 mm
ligeholdelsesfri aluminium
25,68
•Alu-listen monteres
uden synlige sømhuller
29,14
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Aqua-Stop™, alu-dørbundstykke
Systemet sikrer, at dørbundstykket leder indtrængende vand væk fra konstruktionen.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
vare­nummer varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
Pris
pr. stk./m
1275998
620002226
5705636260860
Type 4970 IND /
6200 mm
1 stk.
1135,01
1275994
620002225
5705636260853
Type 4970 UD /
6200 mm
1 stk.
1001,65
1276008
620002218
5705636260822
Type 4966 IND /
6200 mm
1 stk.
1135,01
1276003
620002217
5705636260815
Type 4966 UD /
6200 mm
1 stk.
1001,65
1276021
620002222
5705636260846
Type 4570 IND /
6200 mm
1 stk.
1135,01
1276016
620002221
5705636260839
Type 4570 UD /
6200 mm
1 stk.
1001,65
1276028
620002743
5705636264738
Type 5466 IND /
6200 mm
1 stk.
1135,01
5705636264721
Type 5466 UD /
6200 mm
1 stk.
1001,65
1276026
620002742
INFO
OBS!
Afkortningstillæg til
3100 mm + 15 %.
Minimumskøb 2 længder
•Den synlige overflade
består af en glat, eloxeret aluminiumsskinne
Den bagvedliggende
plastskinne sikrer, at
vand ledes væk fra
døren og forhindrer
endvidere, at der dannes en kuldebro
•Plastskinnen sikrer, at
systemet har en høj
varmeisoleringsværdi
•Kan anvendes til
8751380
705063570
5705636068596
Alu-anslagsskinne
i lgd. à 6 m
16-357 til
INDadgående dør
handicapboliger
30 m
24,90
•Imødekommer meget
høje krav til tæthed for
ind- og udadgående
døre
•Sikrer optimale anlægs5882911
30 |
Januar 2012
705066540
5705636112527
Alu-anslagsskinne
i lgd. à 6 m
16-654 til
UDadgående dør
30 m
24,90
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
flader for tilslutningsfuger
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Alu-vandnæse
Listen monteres på den udvendige side af døren og sikrer derved, at kondens og slagregn bliver ledt væk fra dørbundstykket.
ILLUSTRATION
TUN
vare­nummer
5827846
5827847
DAFA
varenummer
507016473
507016475
EAN
nummer
5705636090832
5705636094472
Varetekst
Længde
Indhold
pr. krt.
Pris pr. m/
stk.
30-281C
12,7 × 27,9 mm
Eloxeret
Hvid
6m
6m
30 m
30 m
35,46
36,76
INFO
•Farve: Eloxeret
aluminium
•Ingen vedlige­
holdelse
5175987
620002901
5705636239088
Monteringsklodser
100P633C sort
-
120 stk.
0,64
•Ingen sømhuller
•Endeproppen i plast
lukker og beskytter
effektivt mod den
skarpe aluminiumskant
5827854
5827852
5827855
5827853
507146473
507126473
507156473
507136473
DAFA A/S
5705636102368
5705636102344
Plast
endeprop venstre
16-562 hvid
16-562 grå
5705636102375
5705636102351
Plast
endeprop højre
16-562 hvid
16-562 grå
•Der bruges 4 stk.
-
24 stk.
24 stk.
0,86
0,86
monteringsklodser
pr. meter alu-liste
•www.dafa.dk for
yderligere information
-
24 stk.
24 stk.
0,86
0,86
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 31
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Børstelister
Anvendes til tætning af døre, vinduer, garageporte og metalkonstruktioner, hvor der kræves en meget lille friktion af hensyn til
op- og ilukninger.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
vare­nummer varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Længde
Indhold
pr. krt.
Pris
pr. stk./m
3647856
3647864
504000248
504000251
5705636005409
5705636005416
ALU 25L
ALU 25L
1m
3m
10 stk.
10 stk.
52,54
147,46
5107914
504000247
5705636072449
ALU 40L
1m
1 stk.
107,13
INFO
•Til påskruning, indnotning
5107915
504000246
5705636072432
ALU 50L
1m
1 stk.
118,27
•Børster på basis af polypropylén eller hestehår afhængig af type
•Leveres med eller uden
stabiliserende midterribbe
3647872
504000252
5705636005423
ALU 25V
1m
5 stk.
59,33
•Leveres oprullet eller
i fabrikationslængder
afhængig af type
•Specialtyper efter opgave
32 |
Januar 2012
7971583
402211751
5705636100456 Børsteliste DX1175
sort
50 m
1 rl.
26,64
2532646
401200908
5705636096650
2,1 m
10 stk.
32,38
Lozaron DX908
grå
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
Tagtætning
Tagtætning
3K-bølgebånd
34
Tagfodstape
34
Foliestrammere
35
Norton blød PVC-liste
35
Ribbebånd
36
Krave til undertag
36
DAFA UV tape
36
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
3k-bølgebånd
Bølgebåndet tætner ved tagudhænget og -rygningen for vind, slagregn, fygesne og snavs.
Vores program dækker stort set alle profiltyper til eternit, stål- og trapezplader samt vinge- og betontagsten.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Længde
Indhold
pr. krt.
Pris pr. stk.
5030779
201110130
5705636220260
B5 eternit
910 mm
100 stk.
8,28
5030780
201110146
5705636220284
B6 eternit
1029 mm
100 stk.
10,03
5030781
201110172
5705636220307
B7 eternit
1032 mm
100 stk.
10,11
INFO
•Farve: Sort
•Vejrbestandig
•Blød og fleksibel
•Afgiver ingen lugte eller
dampe
5030782
201110177
5705636220321
B9 eternit
885 mm
100 stk.
11,36
5030783
201120094
5705636220444
Onduline
94/25
940 mm
30 stk.
9,41
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
Tagfodstape
Anvendes til at fastholde undertag (folier), hvor dette afsluttes på metaldrypkant ved tagfod.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
4089447
1274887
DAFA
varenummer
233100210
233100225
EAN
nummer
5705636096070
5705636096087
Varetekst
Butyl 390
sort
2 × 10 mm
2 × 25 mm
Længde
22,5 m
22,5 m
Indhold
pr. krt.
495 m
315 m
Pris pr. m
3,60
7,32
INFO
•Farve: Sort
•Vejrbestandig
•Stor klæbekraft
•Klæbeflader skal være
tørre og fri for støv
•Ved anvendelse om vinteren opbevares tapen ved
stuetemperatur til den
monteres
34 |
Januar 2012
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
Foliestrammere
Foliestrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de ”klaprer” i blæsevejr.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Længde
Indhold
pr. krt.
Pris pr. stk.
5000058
250000019
5705636214269
Type 56
50 mm
200 stk.
1,94
•Sort cellegummi med
lukkede celler
RiS
lAV p
FAST
5000059
250000025
5705636214276
Type 72
INFO
•Fleksibelt, ikke
vandsugende samt
ozonbestandigt skum
50 mm
100 stk.
2,36
•Hurtig og nem montering
•Leveres med tilhørende
kabelstrammere
•Monteres på undersiden
5000060
250000032
5705636214283
Type 95
50 mm
100 stk.
af taglægten
3,15
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
Norton blød pVC-liste
Type 2520 listen anvendes som tætning mellem tagplader og hindrer derved vand, fygesne og snavs i at trænge ind.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Længde
Indhold
pr. krt.
INFO
Pris pr. m
•Farve: Sort eller grå
•Kan specialbestilles i
lysegrå
5899725
5899727
5899728
5899729
232300031
232301031
232302031
232303031
5705636127668
5705636121970
5705636124025
5705636127712
Type 2520
sort
3,0 × 9 mm
4,5 × 9 mm
til Eternitbølgeplader
mv.
6,0 × 9 mm
10,0 × 9 mm
30 m
20 m
1140 m
800 m
1,60
1,88
•Med aftrækspapir
•Meget blød og fleksibel
•Listen må ikke strækkes
ved montering
•Selvklæbende på én side
•Optimal tætningsevne
15 m
10 m
570 m
380 m
3,19
4,04
opnåes ved 30% komprimering
•Klæber på stort set alle
overflader. Kontakt Kundeservice for nærmere
info
•Vi lagerfører også blødere
eller fastere kvaliteter,
som skæres på vores egen
fabrik.
DAFA A/S
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 35
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Ribbebånd
Ribbebånd i polyethylénskum tætner ved tagudhænget og rygningen for vind, slagregn, fygesne og snavs.
TUN
DAFA
vare­nummer varenummer
ILLUSTRATION
2748796
5624170
201237030
201237031
EAN
nummer
Varetekst
5705636001883 18/70/25 grå
5705636001890 18/70/25 hvid
Længde
Indhold
pr. krt.
Pris pr.
stk.
980 mm
980 mm
220 stk.
220 stk.
9,87
9,87
INFO
•Farve: Grå eller hvid
•Polyethylénskum er i
modsætning til bitumen­
imprægnerede bølgebånd
leveret med lukkede celler,
som betyder at produktet er
knap så blødt og fleksibelt
5812181
231707500
5705636003573
ME20/75/25
grå
975 mm
150 stk.
•Vejrbestandig
•Ikke vandsugende
9,87
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Krave til undertag
DAFA krave til undertag anvendes på undertaget ved gennemføringer til runde eller firkantede rør.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
vare­nummer varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. krt.
Pris pr.
stk.
INFO
•Kun én fleksibel pakning til
alle gængse rørdimensioner
•Enkel, hurtig og sikker montering
1343799
620013578 5705636338040
355 × 355 mm
50 stk.
•Kræver ingen specialværktøj
•Monteres uden efterfølgende
84,50
brug af forsegling, lim, fugning m.m.
•Både EPDM dug og UV be-
standig klæb er anvendelige
fra -40°C til +100°C
BEMÆRK: Ved firkantede rør
forsegles med DAFA UV tape
mellem rør og krave
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
DAFA UV tape
DAFA UV tape er godkendt til udendørs brug.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
vare­nummer varenummer
1438817
36 |
Januar 2012
EAN
nummer
620016905 5705636360164
Varetekst
UV tape
Sort
60 mm
Indhold
pr. krt.
10 rl. à 25 m
Pris pr.
stk.
83,95
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
INFO
•Godkendt til udendørs brug
•Fleksibel/strækbar
•Stærkt klæbende
øvrige
produkter
øvrige produkter
EPDM gummidug
38
Festix OT15 EPDM klæber
38
DAFA Multi Sealing™
38
Neopren bygningsgummi
39
DAFA reparationsbånd, selvklæbende
39
EPDM-lister til facadeplader
40
Butylbånd
40
Butyl 200 fugemasse
41
DAFA Silence™
41
Diverse
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
42
Generel information
43
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
epDm gummidug
EPDM gummidug anvendes bl.a. som gummiskørter ved sokkel, inddækninger ved vinduer og inddækninger ved facadeopbygninger.
TUN
varenummer
ILLUSTRATION
1325448
1325449
1325450
DAFA
varenummer
620013771
620013844
620013845
EAN
nummer
5705636339542
5705636340098
5705636340104
Varetekst/bredde
Blå rulle
Tykkelse 1,2mm
100 mm
145 mm
205 mm
Indhold
pr. rl.
Pris pr. m
INFO
30 m
30 m
30 m
12,07
16,92
22,98
•Flere anvendelsesmulig-
heder, hvor en ekstremt
smidig og fleksibel inddækning/afdækning er
nødvendig eller påkrævet
•DAFA anbefaler Festix
OT15 EPDM klæber til
montering
1325443
1325445
1325447
620002672
620011802
620013770
5705636264264
5705636325590
5705636339535
Grøn rulle
Tykkelse 0,8 mm
100 mm
145 mm
205 mm
30 m
30 m
30 m
•Mulighed for flere bred-
8,42
12,07
16,92
der. Kontakt vores Kundeservice
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
Festix OT15 epDm klæber
Festix OT15 EPDM klæb til fugepistol.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. pose
Pris pr. stk.
1325452
620011156
5705636321240
klæb til fugepistol
600 ml
69,95
INFO
•DAFA anbefaler Festix
OT15 EPDM klæber til
montering af EPDM gummidug
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA multi Sealing™
DAFA Multi Sealing™ er et extruderet special butyl tætningsbånd, pålagt strækfilm.
ILLUSTRATION
TUN
varenummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Dimension
Indhold
pr. krt./rl.
INFO
Pris pr. m
•Klæber kraftigt til de
fleste byggematerialer
1382576
620015438
5705636351131
1,5 x 50 mm
8 rl. á 5 m
17,55
•Uden opløsningsmiddel
•Tørrer ikke ud, bevarer
elasticiteten
•Smitter ikke af
•Meget lang holdbarhed
•Indeholder ikke skadelige
stoffer
38 |
Januar 2012
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Neopren bygningsgummi
Bygningsgummi bruges typisk i tungere konstruktioner som adskillelse med det formål at optage mindre bevægelser og ujævnheder samt virke
vibrationsdæmpende.
ILLUSTRATION
Dimension
Indhold pr. krt.
Pris pr. m
NEOPREN
5 × 30 mm
5 × 50 mm
10 × 30 mm
10 × 50 mm
200 m
200 m
200 m
200 m
12,49
17,63
24,10
33,76
INFO
•Farve: Sort
•Produktet leveres typisk som udstansede
brikker eller skårne lister med eller uden
montageklæb
Andre opgaver klares naturligvis også hurtigt, ofte i løbet af få dage. Kontakt venligst
Kundeservice
•
Leveringstid ca. 2 dage
Nedenstående tabel er retningsgivende til en maksimal materialelængde på 5 m. I skema aflæses den nødvendige
bredde i mm i forhold til angivet fladetryk og tykkelse.
Tykkelse (mm)
Overordnet er alle tal udarbejdet i henhold
til DAFAs standardvare.
Standard rullelængde 5 m.
6
8
10
12
15
20
20
30
40
50
60
70
100
25
40
50
60
70
80
110
30
50
60
70
80
90
120
65
80
90
100
130
85
95
110
150
100
120
160
125
170
•Tallene opfylder bestemmelserne t < 1/5
bredde, henholdsvis t > 1/20 bredde
•Maksimale tilladte fladtryk på 50 kg/cm
bør ikke overskrides
•Fladetryk max. = 12 × S (Formfaktor)
< 50 kg/cm
•Tabellen er retningsgivende til max. 5 m
•For at benytte tabellen, skal belastning
(kg/cm ) være oplyst fra kunden
•Alle længde- og breddemål er angivet i
2
2
Belastning
(kg/cm2)
35
40
45
50
DAFA A/S
2
mm
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 39
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
EPDM-lister til facadeplader
Lister til plane Eternit® facadeplader.
ILLUSTRATION
TUN
vare­
nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. rl.
Pris pr. m
3647823
311800074
5705636096339
EPDM-Strimmel
74 mm
30 m
9,01
INFO
•Listerne optager ujævnhederne i underlaget
og fordeler derved lastkræfterne og forskydningsspændingerne i
konstruktionen
1259225
311864452
5705636096346
EPDM-Strimmel
20 mm
30 m
3,90
BEMÆRK:
Leveres ikke i anbrud
Butylbånd
Blød klæbende butylgummi, der typisk bruges som tætning imellem plader.
ILLUSTRATION
TUN
vare­
nummer
DAFA
varenummer
EAN
nummer
4089355
233000003
5705636095981
4089363
233000004
4089371
Indhold
pr. krt.
Indhold
i alt
Pris pr. m
TYPE 303, grå
Ø3 mm
30 rl. à 15 m
450 m
2,02
5705636095998
Ø4 mm
30 rl. à 12 m
360 m
2,52
233000006
5705636096001
Ø6 mm
22 rl. à 8 m
176 m
3,99
4089389
233000008
5705636096018
Ø8 mm
22 rl. à 6 m
132 m
6,10
4089397
233000010
5705636096025
Ø10 mm
18 rl. à 4,75 m
85,5 m
9,28
Dimension
INFO
•Anvendes typisk som
4089405
233000210
5705636096032
TYPE 303, grå
2 × 10 mm
4089413
233000310
5705636096049
3 × 10 mm
22 rl. à 22,5 m
495 m
2,77
22 rl. à 15 m
330 m
3,48
alternativ til fuge­
masse, idet butyl­
massen ikke flyder ud,
når den komprimeres
•Begge typer har en
god vedhæftning på de
fleste overflader. Type
390 er mest klæbende
40 |
Januar 2012
4089421
233100006
5705636096056
TYPE 390, sort
Ø6 mm
4089439
233100008
5705636096063
Ø8 mm
22 rl. à 6 m
132 m
4089447
233100210
5705636096070
TYPE 390, sort
2 × 10 mm
22 rl. à 22,5 m
495 m
4089454
233100310
5705636096094
3 × 10 mm
22 rl. à 15 m
330 m
22 rl. à 8 m
176 m
5,54
8,70
3,60
4,96
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
•Vejr- og UV-bestandig
•Andre dimensioner og
farver efter aftale
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
Butyl 200 fugemasse
Anvendes blandt andet til tætning af fuger eller samlinger i tagkonstruktioner.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
varenummer varenummer
7974765
233400100
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. pakke
Indhold
pr. krt.
Pris pr. stk.
5705636098944
Tube
310 ml
25 stk
24,95
INFO
•Farve: Lys grå
•God UV-bestandighed
•God modstandsdygtighed
overfor syrer og alkaliske
stoffer
•Overflade skal være ren,
tør og fri for olie og fedt
1374824
620010694
5705636313764
pose
580 ml
12 ps.
38,25
•1 års opbevaring (tørt, køligt men frostfrit)
BemæRk:
Leveres ikke i anbrud
DAFA Silence ™
DAFA Silence™ er et trinlydsisolerende gulvunderlag til alle typer svømmende gulve.
ILLUSTRATION
TUN
DAFA
varenummer varenummer
EAN
nummer
Varetekst
Indhold
pr. rl.
Indhold
m2/rl.
INFO
Pris pr. rl.
•Dæmper lyden næsten
1350675
620011627
5705636321257
W20
b: 1,20 m
×
l: 17,13 m
20,55 m2
568,62
RlAG
uNDe
V
l
u
De G
mpeN eT!
æ
D
D
D
y
eST l pÅ mARke
m
T
e
D
1350674
1350678
620011628
620013881
5705636321264
5705636346724
WB35
med fugtspærre
Alu-Tape
b: 1,15 m
×
l: 13,11 m
b: 50 mm
×
l: 15 m
15,07 m2
1 rl.
50% mere end almindelige
opskummede gulvunderlag
Velegnet til gulvvarme,
fordi det miljøvenlige
naturgummi virker varmeledende
Velegnet til at optage mindre ujævnheder
Nemt at tilskære, hurtigt
at udlægge og enkelt at
fiksere
Fås med og uden fugtspærre
Fortrinligt til svømmende
gulve lagt på træ- eller
betonunderlag
Overholder kravene til trinlydsdæmpning af
etageadskillelser – i henhold til BR10
•
•
•
•
•
521,53
29,45
•
•Anbefalet til DAFA Silence™
•Ideel til fleksible tætningsopgaver
•Stærkt klæbende
DAFA A/S
• www.dafa.dk • +45 87 47 66 66 • Produktkatalog 1. udgave • Januar 2012
| 41
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående betingelser er gældende – medmindre der foreligger anden skriftlig aftale – og går
derfor forud for eventuelle afvigende bestemmelser i købers ordre, herunder købers almindelige
købsbetingelser.
1. Generelt
1.1 Enhver leverance fra DAFA A/S sker i henhold
til nærvær- ende salgs- og leveringsbetingelser i
det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller
modificeret ved anden skriftlig aftale.
1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav
til det købte fra købers side, anført i eksempelvis
købers ordreafgivelse eller i købers generelle købsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende
for DAFA A/S, medmindre DAFA A/S udtrykkeligt
skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.
2. Tilbud/ordre
2.1 Aftaler mellem køber og DAFA A/S anses først
for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af
DAFA A/S, f.eks. ved ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse mellem ordre-bekræftelse og købers
ordre eller accept er ordre bekræftelsen gældende.
DAFA A/S forbeholder sig ret til mellemsalg.
2.2 Tekniske oplysninger, vejledning m.v.
Produktinformationer, illustrationer, tegninger og
oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen,
ydeevne og lignende i brochurer, PowerPoint præsentationer, DAFA A/S’ hjemmeside m.v. er kun vejledende. DAFA A/S’ oplysninger er kun bindende,
når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et
led i aftalen.
2.3 Køber har det fulde ansvar for udvælgelsen af
ydelsen, herunder for at Køber kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen
kan fungere i Købers eksisterende eller påtænkte
miljø.
2.4 Ved godkendelse af tegninger overtager køber
ansvaret og risikoen for, at det i henhold til de
pågældende tegninger producerede emne designog konstruktionsmæssigt fuldt ud er egnet til den
anvendelse eller det formål, som køber anvender
emnet til.
3. Ekspeditionstillæg på lagervarer og anbrud
3.1 Ordrer under DKK 1.000,- netto og ekskl. moms
tillægges et ekspeditionsgebyr. Levering i anbrud
tilbydes ikke.
4. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold
4.1 Hvis intet andet er aftalt, er købesummen
forfalden til betaling på den i fakturaen angivne
forfaldsdag. Ved betaling inden 8 dage gives 1,0%
rabat af nettoprisen ekskl. moms.
4.2 Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen, jf. pkt. 4.1, af det til enhver tid
skyldige beløb med en rente på 1,5% pr. påbegyndt
måned.
4.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold,
og køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller
nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation
eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
42 |
Januar 2012
4.4 Såfremt køber ikke overholder betalingsforpligtelser over for DAFA A/S, forbeholder DAFA
A/S sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer,
herunder tilbageholde leverancer, der allerede
er overgivet til transportør, indtil fuld betaling af
samtlige tilgodehavender har fundet sted.
4.5 DAFA A/S forbeholder sig ejendomsretten til
det solgte, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.
5. Levering
5.1 Levering sker ex works DAFA A/S i Brabrand
(Incoterms 2000), medmindre andet er skriftligt
aftalt i konkrete tilfælde. Kan levering som følge af
købers forhold ikke gennemføres, henstår ydelsen
for købers regning og risiko hos DAFA A/S. DAFA
A/S er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
5.2 Ethvert af DAFA meddelt leveringstidspunkt
er anslået og dermed uforbindende for DAFA A/S,
medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.
5.3 Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er
DAFA A/S berettiget til at forlænge denne med
10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste
leveringstid. Overskrider DAFA A/S den forlængede
leveringstid, er køber berettiget til konventionalbod
fra udløbet af den forlængede leveringstid. Konventionalboden udgør 0,5% beregnet af den del af den
aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er
omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 5%
af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse.
Overskrider DAFA A/S den forlængede leveringstid
med mere end 45 arbejdsdage, er køber berettiget
til at ophæve aftalen.
5.4 Vælger køber at ophæve aftalen, har køber
alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede
erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse,
men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Køber
kan ikke gøre andre misligeholdelsesbeføjelser
gældende i anledning af den opståede forsinkelse
og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning
af nogen art.
5.5 Ved kundespecificerede varer forbeholdes ret til
over- eller underlevering af indtil 10 %.
6. Priser
6.1 Enhver levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet, og som fremgår af
DAFA A/S´ prislister, ordrebekræftelser m.v. Tilbud
og priser angivet i ordrebekræftelse er ekskl. moms
og andre med leveringen forbundne offentlige skatter, afgifter, gebyrer m.v., men de tillægges prisen
ved fakturering.
6.2 DAFA A/S forbeholder sig ret til uden varsel at
ændre priser som følge af ekstraordinære prisstigninger på råvarer og stigninger i lønninger.
7. Returvarer
7.1 Returvarer modtages kun efter forudgående
aftale (varer til en værdi under kr. 500,- modtages
ikke retur) og da med fradrag af 15% af værdien og
mod købers betaling af returfragten. Fragtrisikoen
bæres af køber. Varer specielt fremstillet eller
hjemtaget efter opdrag fra køber tages ikke retur.
Eventuel ompakning eller nyemballering af returvaren sker for købers regning.
Husk ved returvarer at rekvirere returordrenummer hos DAFA A/S. Returordrenummeret skal altid
påføres returemballagen. Dette sikrer en hurtig og
effektiv behandling, da returvarer uden returordrenummer afvises.
8. Ansvar og mangler
8.1 Køber er forpligtet til at undersøge leverede
produkter/ ydelser straks og senest ugedagen
efter modtagelsen. Køber mister adgangen til at
påberåbe sig mangler ved leverede produkter/
ydelser, såfremt Køber ikke giver meddelelse herom
til DAFA A/S straks efter, at han har opdaget eller
burde have opdaget manglen. Køber mister under
alle omstændigheder retten til at påberåbe sig
mangler ved leverede produkter/ ydelser, såfremt
Køber ikke giver meddelelse til DAFA A/S herom
inden 2 år efter leveringsdagen.
8.2 Såfremt det dokumenteres, at de af DAFA
A/S leverede produkter/ydelser var mangelfulde
på leveringstidspunktet, og reklamationsfristen i
pkt. 8.1 er overholdt, påtager DAFA A/S sig inden
rimelig tid at afhjælpe mangler ved at foretage
reparation eller omlevering efter eget valg, forudsat
at produkterne/ ydelserne er blevet anvendt under
normale forhold i overensstemmelse med DAFA
A/S’ instruktioner.
Køber skal bære de meromkostninger, som DAFA
A/S påføres i forbindelse med afhjælpningen ved,
at de mangelfulde produkter/ydelser befinder sig
på et andet sted end leveringsstedet.
8.3 Såfremt DAFA A/S ikke er i stand til at foretage
afhjælpning i overensstemmelse med punkt 8.2,
eller omkostningerne forbundet med afhjælpning overstiger 10 gange fakturaprisen for de(t)
mangelfulde produkt(er)/ydelse(r), er DAFA A/S
erstatningsansvarlig overfor Køber efter dansk rets
almindelige regler med de begrænsninger eller
tilføjelser, der følger af nedennævnte.
DAFA A/S’ erstatningsansvar for mangler ved de
leverede produkter/ydelser er begrænset til 10
gange fakturaprisen på de mangelfulde produkter/
ydelser, men erstatningen kan dog ikke overstige
fakturaprisen på den samlede leverance, hvori de
mangelfulde produkter/ydelser indgår i. Erstatningen for mangler ved de leverede produkter/
ydelser kan endvidere ikke overstige 1 mio. DKK pr.
kalenderår.
• Produktkatalog 1. udgave • +45 87 47 66 66 • www.dafa.dk • DAFA A/S
DAFA A/S er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for
indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab
og andre økonomiske konsekvenstab.
8.4 Bortset fra hvad der følger af pkt. 8.1 til 8.4
ovenfor, er ethvert krav fra Køberen i anledning af
mangler ved de af DAFA A/S leverede produkter/
ydelser udelukket.
8.5 Begrænsningerne i DAFA A/S’ ansvar i henhold
til dette afsnit 8 gælder ikke, såfremt DAFA A/S har
forårsaget manglen ved forsæt eller grov uagtsomhed.
9 produktansvar
9.1 DAFA A/S er erstatningsansvarlig for skade,
som de af DAFA A/S leverede produkter/ydelser
forårsager på andet end selve det leverede produkt/ydelse, i overensstemmelse med dansk rets
almindelige regler om produktansvar, dog således
at erstatningsansvaret begrænses i henhold til
nedennævnte regler:
9.2 DAFA A/S er i intet tilfælde erstatningsansvarlig
for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, og andre økonomiske konsekvenstab.
9.3 Når DAFA produkter/ydelser er indarbejdet i
eller sammen- føjet med et andet produkt (“Slutproduktet”), er DAFA A/S i intet tilfælde erstatnings-
ansvarlig for meromkostninger ved udsendelse af
medarbejdere samt tilbagekaldelse, fejlsøgning,
undersøgelser, analyser eller transport af det defekte produkt/ ydelse og/eller Slutproduktet.
9.7 Begrænsningerne i DAFA A/S’ ansvar i henhold
til afsnit 9 gælder ikke, såfremt DAFA A/S har
forårsaget produktskaden ved forsæt eller grov
uagtsomhed.
9.4 For andre erstatningskrav end de, der følger af
pkt. 9.2 og 9.3, kan DAFA A/S’ erstatningsansvar i
intet tilfælde overstige DKK 5 mio. pr. skadebegivenhed. Erstatningsansvaret kan dog i intet tilfælde
overstige DKK 10 mio. pr. kalenderår. I tilfælde af
serieskader, hvorved der forstås erstatningskrav
rejst mod DAFA A/S i anledning af skader eller tab
forårsaget af samme ansvarspådragende forhold
og over mere end ét kalenderår, kan krav efter
dette pkt. 9.4 endvidere ikke overstige DKK 25 mio.
10. Forsikringsdækning
10.1 DAFA A/S oplyser at have tegnet sædvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring med ingrediens- og komponent-dækning for skade og tab.
Opdateret og gældende pr. 1. april 2011
9.5 Køber skal friholde DAFA A/S for ethvert erstatningskrav, som DAFA A/S måtte være erstatningsansvarlig for overfor Købers kunde og/eller
skadelidt tredjemand, men DAFA A/S har fraskrevet
sig erstatningsansvaret for i henhold til dette afsnit
9 overfor Køber.
9.6 Såfremt tredjemand rejser krav for tab og/eller
skade som beskrevet i dette afsnit 9 mod enten
DAFA A/S eller Køber, er den pågældende part
forpligtet til omgående at informere den anden part
herom.
DAFA Kundeservice er åben
man. - tors. fra kl. 8.00 til 16.00 og
fredag fra kl. 8.00 til 13.30
Telefon +45 87 47 66 66
For yderligere information om DAFA og
vores produkter klik ind på: www.dafa.dk
Generel information
DAFA A/S er en familieejet virksomhed, der med mere end 70 års
erfaring beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af
en bred vifte af produkter og løsninger, der tætner, dæmper og
beskytter til byggebranchen og industrien. DAFA er i dag Danmarks
førende producent og forhandler inden for sit felt.
DAFA beskæftiger mere end 100 medarbejdere og arbejder internationalt og globalt med mange forskellige samarbejdspartnere
Omsætningen er på et trecifret millionbeløb.
DAFA er totalleverandør til byggebranchen og udover et omfattende
standardprogram, tilbyder vi komplette løsninger samt rådgivning
inden for fugning, tætning og isolering.
Til industrien tilbyder DAFA:
• pakninger
• gummiprofiler
• tætningslister
• lyddæmpningsmateriale
• isoleringsmateriale
• specialemballage
Produkterne udvikles individuelt og i tæt samabejde med kunden.
Er der behov for nytænkning, tilbyder DAFAs konstruktions- og
udviklingsafdeling den rette know-how til udvikling af specialløsninger, der tætner, dæmper og beskytter.
WEEE RoHS REACH
QR koder – produktoplysninger heR OG Nu!
Du skal have adgang til internettet,
og du skal bruge en
QR kode app som
f.eks. ScanLife, der
kan anvendes til alle
smartphones.
De nye smartphone QR koder vil efterhånden
dukke op på vores emballager – så kan du få nærmere
information direkte på din smartphone – på byggepladsen, hos forhandleren, i bilen eller…
Scan emballagens QR koder med din smartphone og få alle oplysninger
om DAFA's produkter. Med QR koden (står for Quick Response) får du adgang til DAFAs nye mobil-website, hvor du kommer direkte til det pågældende produkts informationer.
DAFAS Nye mOBil-WeBSiTe GiVeR DiG Alle
OplySNiNGeR Om pRODukTeRNe pÅ DiN SmARTphONe
Prøv selv QR koderne fra emballagen for DAFA Airstop System™
100 m2 dampspærrepakke.
DAFA proFoilTm
Scan QR koden og få
flere informationer
om DAFA ProFoilTM.
DAFA dampspærretape
Scan QR koden og få
flere informationer
om DAFA dampspærretape.
DAFA folieklæb
Scan QR koden og få
flere informationer
om DAFA folieklæb.
COMPLIANCE
DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Tel. +45 87 47 66 66
Fax +45 87 47 66 00
E-mail [email protected]
www.dafa.dk
DER TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL
ENVIRONMENTAL CERTIFICATE