Vejledning oprettelse af profil baneleje

ÆRØ
GUIDE
2013
Kort om Ærø
Ærø er en rigtig ø uden broer og ligger midt i Det sydfynske Øhav.
Ærø omfatter et areal på 90 km2 og er ca. 30 km lang og på det bredeste sted 9 km
bred.
Fyr
Næbbet
Af de ca. 6.600 indbyggere bor hovedparten i byerne Marstal og Ærøskøbing og
ellers i Søby samt i de små landsbyer rundt omkring på øen.
SKJOLD
NÆS
SK
Det er nemt at komme til Ærø, idet øen råder over 3 færgeruter.
Kommer man fra Sønderjylland kan man sejle fra Fynshav på Als til Søby.
Fra Fyn er der forbindelse både fra Fåborg til Søby og fra Svendborg til Ærøskøbing.
Der sejles med moderne bilfærger med restauration ombord.
Fra Svendborg tager det 75 minutter, fra Fynshav 70 minutter
og fra Fåborg klares sejlturen på 1 time.
J OLD
NÆ
S
VE
J
H AV
EN
Haven
Fåborg
♥
Fynshav, Als
B
SØ
♥
Y
VE
ST
ER
SØBY BUGT
M
AR
K
♥ ♥
SØB
Y
NØ
RRE
MA
RKS
VEJ
SØBY
K
LØ
KE
SØBY
S NO
R
M J
M
GA KKE
LØ
EJ
EV
ND
LA
V. M
ØLLE
B A KK
E
VE
L
VRANG
Æ E
TT
E
GÅ
RD
SV
EJ
I
BY
SØ
♥
KE
L HA
S
V TSØ
VITSØ
A
L
MARK
SØBY
RØND
ST
EN
AG
RE
E
VE L
Vorbjerg
MOSEVEJ
KE
VBYMARK
NEDERSTE SKO
GN
I
BRE
M
ST
ER
BRE
GN
INGE
Ø
EM
O
♥
Borgnæs
nakke
B
ÆS
VE
J
♥
♥ ♥
♥
SY
G
VE EHU
JEN S-
N
Vester
Bregninge
ARK
BORGNÆS
SEVEJ
Vrå
GRØNN
A M SV E J
O
Æ
JE
N
ØN
VE
J
O
ST
LA
M
ME
HU
SEN
E
Stokkeby
DEGNE
VE J
Lille
Stokkeb
E
Sto
Tor
KI
RK
ST. EVEJ
RISE
TOR
♥
● Hamborg
Du
RYGGER
J
BROVEJ
Bro
ØSTE
RSØVE
S ØN
STRAN DRE
DVEJ
FÆ
ST
E
J
RISEMAR
KSVEJ
LI LL E
RI
MA
RKSV
EJ
JVE
J
EL
HØ
TID
S
HUSMA
RKE
N
LØ
KK
T
ND
ES
HØ
JVE
J
OL
♥ HJERTESTARTERE PÅ ÆRØ
DEGA
DE
Marstal Skole, Halvejen 24, Marstal.
Olde
RA
SuperBrugsen, Kirkestræde 2, Marstal.
S T.
RIS
Ærø Hallen, Halvejen 22, Marstal.
EL
AN D
EVE
J
OLD
Marstal Motionscenter, Vestergade 30 B, Marstal.
E
Marstal Idrætsforening, Klubhuset, Vestergade 48 C.
VA
ND
VÆ
Tranderup
RK
Marstal Navigationsskole, Ellenet 10, Marstal.
SVE
Mark
J
Ærø Flyveplads, Dortheadalsvej.
R
A
M KSVEJ
SE
OLDE MARK
Store
Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1.
DYN
DEB
KLIN
ÆK
T EV
Rise
VEJ
E
Ærø Turist- og Erhvervskontor, Ærøskøbing Havn 4, Ærøskøbing.
Netto, Vester Allé, Ærøskøbing.
VEJ
Sygehuset, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing.
Arrebohallen, Statene 42, Ærøskøbing.
Ærøskøbing Færgen (Ærøskøbing-Svendborg).
RISE MARK
SØ
Tranderup Menighedshus, Tranderupgade 56, Tranderup.
ND
R EK
YST
VEJ
Bregninge Sognegård, Øster Bregninge 59.
Skovby, Hos Høkeren, Skovbygade 19.
Vester Møllegård, Kunsthøjskolen, Vester Møllebakke 4.
Søby Havnekontor, Søby Havn 6, Søby.
Søby Skibselektro, Dokvej 1, Søby.
Søby Færgen (Søby-Fåborg).
Søby Færgen (Søby-Fynshav).
(For nærmere placering i Søby, Ærøskøbing og Marstal - se kortene på side 63-64-65).
J
UP
ER
Tranderup
GA
DE
ER
U P MA
RK
AN
DEV
EJ
EB
Y
SNEKKE
M OS
E
L
LILLE STOKKEBYV
TRA
ND
Voderup
TIVO
LI
KK
Ornum
NØ
RR
EM
AR
K
PR
ÆS
♥
STOKKEBY
NOR
KRING
HOL
MEN
LISB
ETHSV
EJ
TE
NS
BO
R
G
STR
GR
RE
G
Voderup
Klint
VINDEB AL
Vinde
balle
J
VE
DE
GA
LE
VO
DE
RU
P
S
V
NE
NÆ
B
MA YRK
VEJ S-
RE
NEV
ER
LØK
KE
J
VE
KS
Ø
ST
ER
B
AN
DV
E
ST
VE
J
VRÅ
VE
AR
EM
ØS
N GE
NI
LL
Øster
Bregninge
EJ
LEV
SMØL
NÆ
RG
MØ
♥
B
ED
ST
VE
G
OR
TVÆRBY
ER
ER E
VEST ING
N
BREG
RK
BREGNINGE
RK
EMA
NG
EL
M
M D
GA ÅR
G
L
Æ
MA
DE
VE
J
Sven
DVEJ
EJ
ØLLEV
E
TV
RB
Y
ST
N
RA
SKOVBY
MARK
EM
Ø
OV
SK
ING
ING
GN
AN
VES
TR
E
BY ARK
M
RE
RE
TVÆRBY
MARK
B
Ure
hoved
ØVERSTE
GN
S
D
N
Blakstensodde
♥Skovby
B
ER
SØ
SKOLEV
KUL
EJ
EBJ ERGV
E
J
R
M ØN
O S NE
EV EJ
Leby
ÆSHØ
BL
K J
BA KE
SÆ
K
LE
BY
MA
RK
SV
EJ
DU
MA
Turistinformation - Ærøskøbing
Indhold
Havnen 4, 5970 Ærøskøbing
Tel. 62 52 13 00
[email protected] - www.aeroe.dk
Årets gang på øen . . . . . . . . . . . . . . .
Marstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ærøskøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søby og landsbyerne . . . . . . . . . . . .
De ærøske kirker . . . . . . . . . . . . . . . .
Turistinformation - Marstal
Skolegade 26, 5960 Marstal
Tel. 62 52 13 00
[email protected] - www.aeroe.dk
Udgivet af:
MARK & STORM
GRAFISK A/S
Turistinformation - Søby
Møllevejen 33 A
5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 53
Fax 62 53 11 73
[email protected]
Havnen, 5985 Søby Ærø
Tel. 62 52 13 00
[email protected] - www.aeroe.dk
Forbehold for evt. trykfejl
og prisændringer.
5
6-7
8-9
10
11
Sankt Alberts Kirke - Kirkernes åbningstider
På opdagelse i det åbne land . . . . . . 12-14
Skjoldnæs Fyr og Næbbet Søby Volde og Vitsø - Voderup Klint
Gråsten Nor som besøgsmål
Birkholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ærøs fortid og historie . . . . . . . . . . . .
Ærø - vandrerøen
i Det sydfynske Øhav . . . . . . . . . . . .
Museernes åbningstid og entré . . . . .
Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
15
16
Ærøskøbing Bymuseum - Søbygaard Hammerichs Hus - Flaske-Peters Samling
Søbygaards restaurering . . . . . . . . . .
17
Ærøske traditioner . . . . . . . . . . . . . . .
17
Marstal Søfartsmuseum . . . . . . . . . .
18
Eriksens Plads . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Søfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Det ærøske erhvervsliv . . . . . . . . . . .
20
Skoleøen Ærø . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Find lokale produkter fra Ærø . . . . . .
21
Drømmer du om at bo på Ærø? . . . . .
21
Aktiv ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Birkholm
Store
Egholm
Nyholm
Lille Egholm
Havkajak - Windsurfing og Kitesurfing Sejlads i Øhavet - Cykling - Lystfiskeri
ndborg
♥
Primitive Teltpladser . . . . . . . . . . . . .
Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golf på Ærø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naturlegeplads »Lunden« Ærø på fire poter . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedvarende energi . . . . . . . . . . . . . . .
Blomstrende kreativitet . . . . . . . . . .
Vores Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Økologiske livsværdier . . . . . . . . . . .
Dejrø
Ommels
hoved
Halmø
ÆRØSKØBING
Festivaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29
Vesterskov
ST
VE
Ærø Harmonika Festival - Single Folk Festival Ærø Jazz Festival - Opera i Marstal Klassisk Sensommer Koncerter
SK
OVV
N
TIE
EJ
ES
VR
ER
Strandby
Ommel
M
Havn
KAT
TESKOV
VEJ
Grønnæs
KR
AG
NÆ
SV
EJ
F RY
DE
♥
L
ØS
R
TE
M
GRÅSTEN NOR
AR
K
A
GUDSGAVE
KKEVEJ
SLØ
OU
STE
K NA
B
VS
HA
JEN
TR
KEV
AK
♥♥
MØLLEVEJEN
GRÆSVÆNGE
VE
KLAUSENSKOJV
VEJ
ØVERSTE
J MIDTVE MARKSVEJ
BJER G
EN
♥
♥
B ♥
R ♥
MARSTAL
NEN
BA
Erikshale
EJ
EN
RK
M
SKOVB
RY N K
VE
JSNÆS
E
UNKÆR
ARK
© Mark & Storm Grafisk A/S
Eftertryk kun mod tilladelse
E
Vejsnæs nakke
Begivenheder 2013 . . . . . . . . . . . . . .
31
Ærø Natur- og Energiskole,
Ærø Museum / Søbygaards
sommerprogram 2013 . . . . . . . . . . . .
37
Ture med guide . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Kunst/Galleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Bed & Breakfast / Feriehuse . . . . . . . 51-55
Vandrerhjem/Danhostel/Camping . . .
57
Hoteller/Kroer/Pension/
Ferielejligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61
Flere oplevelser på Ærø . . . . . . . . . . .
62
Rundflyvning - Sct. Alberts Kirke Jættestuer/stendysser - Fredsbænken Badehuse - Solfangeranlægget
SKEV
EJ
HOLMEVEJ
J
HEL
LEBA
KKEN
Rolpested
EJ
JET
DRE
J
LIND
SB J
ER
GV
E
MIDTVEJ
M
M
SKOVLANDET
JEN
NORVE
E
SV
EJ
MØLLESØV
Ronæs
E
RK
KI
Græs
vænge
RON
EJ
NÆSV
EJ
DORTHEA DALSVEJ
Langagre
LANGAGRE
unkær
ELLEMOSEVEJ
MØLLE G
YDEN
DU
NK
ÆR
V
ND
A
RO
Lille Rise
Lille
Torup
ÆS
VE
J
ILLE
GRØ
NN
ÆS
VEJ
RUPVEJ
GE
VEJ
SV
EL
RISEVEJ
Kragnæs
E E
R
N
VE
FÆR
O
ore
rup
Kleven
30
Kys Frøen - Forevisning af rovfugle
Birkholm
AR
ST
AL
EN
VEJ
NEVRE
by
Spændende oplevelser på Søbygaard
Havn
Kragnæs
hoved
NEDERSTE
MIDTMARKSVEJ
NEVRE
VR
ES
TIE
24
25
26
26
27
Adresseliste på økologiske virksomheder
Lilleø
NE
22
23
24
De gemte perler . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bykort - Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bykort - Ærøskøbing . . . . . . . . . . . . .
Bykort - Marstal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annonceregister . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
64
65
66
4
ÆRØ GUIDE 2013
“
SKAL VI FLYTTE TIL
ÆRØ?
”
KUNNE DU TÆNKE DIG EN SMAGSPRØVE
PÅ Ø-LIVET? RYK IND I TILFLYTTERHUSET
- VORES FULDT MØBLEREDE PRØVEBOLIG.
Du skal ikke pakke hele dit liv i flyttekasser, hvis du
vil prøve at bo på Ærø. Lad blot alt stå derhjemme.
Vi har gjort det hele parat til dig og din familie.
Klar til indflytning.
BOLIG
PÅ PRØVE
Tilflytterhuset lejes for en periode på mindst
tre måneder og højst seks måneder. Der er
alt i hårde hvidevarer, indretning og udstyr.
Præcis som et rigtigt hjem. I skal blot huske
dyner og tandbørster.
BLOMSTRENDE
LANDSBY
Du og din familie vil blive forkælet med
en stor have, adgang til smuk natur, et
par kilometer til stranden - og 150m2
nyrenoveret landvilla.
I kommer til at bo i Bregninge, der i 2012 blev kåret som
Danmarks første Blomstrende Landsby. Et hav af lokale
events og aktiviteter og en sund nabokultur er med til at
give et realistisk billede af ø-livet. Et ø-liv, man ønsker at
blive del af.
FÅ MERE AT VIDE
Kontakt bosætningskonsulenten på
tlf. 6252 1300, eller send en e-mail
[email protected] Se fotos af huset på
www.ærø.dk
Tilflytter annc..indd 1
12/12/12 08.58
ÆRØ GUIDE 2013
5
Årets gang
på øen
Den største attraktion på Ærø er naturen i sig
selv. Kombinationen af blide strandlinjer mod
Det sydfynske Øhav og mere vilde og forrevne kyststrækninger mod Østersøen, med
de bølgende bakker, de inddæmmede nor og
den imponerende flora er ganske unik – naturen har et nyt ansigt hver dag året rundt!
Klimaet
Det er ikke uden grund, at man kalder øerne
i Det sydfynske Øhav for Sydhavsøerne. Klimaet i det Sydfynske er særligt mildt.
Ærø hører til de steder i Danmark, der er
begunstiget af flest solskinstimer om året.
Således er det ikke usædvanligt at finde
planter i de ærøske haver, der normalt ikke
burde kunne overleve i Danmark.
Går man f.eks. en tur langs Molestien i
Ærøskøbing vil man i byens haver helt sikkert opdage tropiske planter og blomster og
bemærke at normale haveplanter oftest udvikler en helt bemærkelsesværdig størrelse
og frodighed.
Foråret
og heller ikke de mange gæster på øen kan
forstyrre den karakteristiske ro.
Foråret på Ærø kommer gerne meget pludseligt. Nærmest som en eksplosion springer
blomsterne ud og øen forvandler sig til en
farvesymfoni af blomstrende buske og
frugttræer afbrudt af saftige grønne marker
og det blå hav. Det er ligesom om øen vågner af vinterdvalen.
Butikker, cafeer og restauranter åbner for
sæsonen og de først lystbåde og store
træskibe besøger havnene.
Sidst i september bliver der stille på Ærø. Man
kan oftest stadigvæk nyde de milde dage i
haven, ja endda tage sige en dukkert. Bladene skifter farve og æbletræerne bugner
med frugt. Naturen inviterer til lange gåture
langs mark og hav. Det er ligesom om roen
sænker sig over hele øen – man slapper af!
Sommeren
Vinteren
Sommeren er den livligste tid på øen. Blomstrende stokroser pynter de gamle huse. Det
er festivaltid, hvor byer og havne summer af
mennesker og musik. Gallerier og gårdbutikker holder åbent og overalt møder man
cyklister, der udforsker øen på to hjul. Badehusene bruges flittigt og der er masser af liv
på strandene. Kendetegnende for Ærø er dog,
at man altid kan finde en fredelig plads på øen
Det opvarmede havvand bevirker, at vinteren gerne sætter meget sent ind.
Byerne pyntes op til jul og overalt holdes
julemarkeder, koncerter og mange andre
spændende aktiviteter.
Der er igen liv i gaderne, man drikker gløgg
og spiser æbleskiver, og den festlige belysning gør juleshopping på Ærø til noget
helt specielt.
Efteråret
6
ÆRØ GUIDE 2013
Marstal maritime traditioner
Marstal er Ærøs største by, og dens lange
maritime historie ses overalt.
Gennem århundreder har Marstalskibe
sejlet på verdenshavene, og den dag i dag
viser Marstalcoastere fortsat flaget rundt
omkring på kloden.
Søfarten er stadig byens livsnerve med
værfter, rederier og ikke mindst Navigationsskolen, som gennem mere end hundrede år har uddannet navigatører til den
danske handelsflåde.
Marstal er en hyggelig by med stræder og
smalle gader.
Det mangesidede forretningsliv byder gæsterne velkommen, ligesom restauranter og
cafeer indbyder til hygge. Langs havnen finder man et charmerende miljø med joller,
fiskegarn, lystbåde og coastere.
Den lange havnemole med den flotte,
gamle kalkovn giver læ for østenvinden,
bygget til formålet af byens søfolk fra 1825
til 1841 og udbygget et par gange senere.
Marstal Søfartsmuseum giver et levende
indtryk af byen og søfarten. Besøg også
den smukke kirke fra 1738.
Campingpladsen, vandrerhjemmet og
hotellerne byder på gode overnatningsmuligheder for byens gæster, og badelivet
udfolder sig ved stranden på Eriks Hale
med de yndige badehuse og det friske hav.
ÆRØ GUIDE 2013
I Marstal Havn, i forbindelse med molen, ligger Frederiksøen. I daglig tale kaldes den for Kalkovnen. Øen
blev brugt som reparationssted for skibe, indtil den
i 1863 blev lejet ud til kalkbrænderi. Den imponerende kampestensmole ved øen blev fra 1825 opført
af lokale beboere og søfolk på frivillig basis.
7
8
ÆRØ GUIDE 2013
Eventyrbyen
Ærøskøbing
Midt på Ærøs nordkyst ligger Ærøskøbing –
Danmarks vel nok bedst bevarede 1700tals by. Byen stammer fra tidlige middelalder og har for nylig fejret sit 750 års jubilæum. Mange af byens huse er totalfredede, og byen er som helhed underkastet en
bevaringsplan, der angiver retningslinier for
byens udvikling, og hvad der kan bygges.
Kogehuset. Grundet den store respekt for brandfare og en forordning af 1787 med forbud om at bruge
åben ild om bord på træskibe, opførte man på havnene kogehuse. I 1810 betalte »die Brückenkasse«
for et kogehus på havnen i Ærøskøbing for enden af
højbroen. For at sikre vedligeholdelsen måtte fremmede skibe betale for brugen af det. Kogehusets
oprindelige funktion ophørte omkring 1860. Fiskerne
anvendte det herefter til begkogning af deres garn. I
1850’erne fik huset en kvist hvor man tændte et lille
havne- og ledefyr, der skulle gelejde skibe sikkert
ind i Ærøskøbing Havn. I dag opfylder kogehuset
igen lidt af sin gamle funktion, idet det bruges som
grillhytte.
Byens museer fortæller om århundrederne som købstad, hvor søfart og handel var
de erhverv, man levede af udover landbruget
i baglandet. Ærøskøbing Kirke, lige ved torvet, er den tredje på stedet, og på selve
torvet findes de gamle bypumper, som indtil
1952 forsynede byen med vand. Den gamle
havn er udvidet med en lystbådehavn, og
badestranden Vesterstrand med de farvestrålende små badehuse ligger kun få minutters gang fra byen og havnen. Campingpladsen, vandrerhjemmet, pensionater og
hoteller byder på gode overnatningsmuligheder for de mange gæster i byen.
Ærøskøbing fremtræder med sine toppede brosten, stokroser og små, velholdte
huse med mange pudsige detaljer som en
ren idyl. I rejsehåndbøger fra ind- og udland
omtales den som Eventyrbyen. Man skal
imidlertid ikke glemme, at der bag byens
idylliske facade findes en velfungerende by,
der gennem mange hundrede år har løst
skiftende generationers boligbehov. Det
ÆRØ GUIDE 2013
skete rationelt og økonomisk, styret af de
naturgivne vilkår – i dag kalder vi det bæredygtigt. Helt på samme måde som tilfældet
var i alle landets øvrige byer. Blandt dem
resterer i dag kun Ærøskøbing.
På Turistbureauet sælges et smukt, informativt hæfte om byen – udgivet i anledning
af, at Ærøskøbing i 2002 blev tildelt den
fornemme Europa Nostra pris for bevaring
af europæisk kulturarv. Her redegøres for
byens struktur og det, der gør husene
karakteristiske. Gadeforløbene og husenes
konstruktion og detaljering beskrives, og
der fortælles om de bevaringsbestræbelser, der gennem mange år har ført til, at byen
i dag fremtræder så hel og uspoleret.
Det er værd at bemærke, at Europa Nostra prisen blev givet – ikke på grund af
Ærøskøbings bevaringstilstand som sådan
– men for den bagvedliggende folkelige
indsats for bevaring. Ærøskøbing by demonstrerer et forbilledligt initiativ taget på
demokratisk vis af byens indbyggere for at
bevare den middelalderlige bymæssige
helhed intakt, lyder dommerkomiteens begrundelse for prisen. Byen kan ses som et
monument over fortiden, men samtidig er
den en vigtig model for nutidigt boligbyggeri – fordi den udtrykker mange generationers opsamlede erfaring og viden om
hus- og bybygning.
9
10
ÆRØ GUIDE 2013
Landsbyerne
Hyggelige
Søby
Omgivet af noget af Ærøs mest spændende
natur finder man Søby, som danner centrum
for øens nordvestlige del. Den driftige erhvervs- og handelsby er især kendt for øens
største og fremgangsrige arbejdsplads,
Søby Værft, der stolt kan se tilbage på 75
års historie. Omdrejningspunktet i byen er
havnen, der hilser gæster fra vandvejen velkommen med sine smukke gamle fyrtårne.
Her har Ærøs fiskerflåde hjemme og herfra udgår de to færgeruter til henholdsvis
Fynshav på Als og Faaborg på Fyn. Lystsejlerne kan glæde sig over en moderne
marina med pragtfuld udsigt ud over Det
sydfynske Øhav.
Søby kan foruden restaurant, bodega,
supermarked og forskellige hyggesteder
byde på sommeraktiviteter som minigolf
Landsbyerne på Ærø ligger som perler på
en snor langs hovedvejen. Kør ind gennem
landsbygaderne og nyd den uforstyrrede
idyl.
Køer, heste og får græsser på de frodige
marker, som med diger og levende hegn
omkranser de små, velholdte huse og gårde. Haver med blomster og frugttræer støder op til bygaden, og i gadekæret trives
ænder og andet dyreliv.
samt en centralt beliggende badestrand.
Golfentusiaster kan få kilometer uden for
Søby finde udfordringer i en af Nordeuropas
mest attraktive seaside golfbaner og for
havørredfiskere er området et sandt eldorado. Den årlige havnefest og Single Folk
Festival bringer liv og musik til byen og er
altid en hyggelig oplevelse.
Går man på opdagelse i Søby fornemmer
man stadigvæk rigtig landsbystemning med
bindingsværkshuse i skøn blandet forening
med nyere bebyggelse. Et af de ældste
bygningsværker er den smukke kirke fra
1745, og Søby Mølle fra 1881 betragtes i dag
som byens vartegn. En møllefond, har ved
hjælp af mange bidrag, nu restaureret den
smukke stråtækte mølle.
Søby er udgangspunkt til pragtfulde naturoplevelser. Straks i udkanten af byen finder man Låddenbjerg Plantage, der grænser
op mod det store og særprægede naturområde Vitsø og indbyder til dejlige vandreture.
Der er heller ikke langt til Skjoldnæs Fyr
og næbbet med fuglereservat og badestrand. Med ferielejligheder, Bed & Breakfast og en naturskøn beliggende campingplads er der også mulighed for et længerevarende ophold i hyggelige Søby.
Bregninge, Tranderup, Rise, og Ommel har
deres egne smukke kirker, hvor Bregninge
Kirke er den eneste vejkirke på Ærø, og her
er der hele sommerperioden guidet rundvisning.
Bregninge kendetegnes i øvrigt ved at
være den anden længste landsby i Danmark, og her er samlet en lille perlerække
af spændende udflugtsmål. Bl.a. har flere
kunstnere slået sig ned i byen med galleri
og åbne værksteder med keramik og smykker. Bregninge har en stor anderledes gårdbutik, der har åbent hele året. Desuden er
der primitive teltpladser ved stranden og
mulighed for turistridning. Bregninge blev af
Landdistrikternes Fællesråd i 2010 udnævnt
til den første »Blomstrende Landsby« i Danmark.
Følger man Øhavsstien, fra Søby eller
Ærøskøbing ender man i et knudepunkt på
Vester Bregningemark, hvor Ærø naturpark
ligger i et af Ærøs smukkeste landskaber.
Vindeballe, Dunkær og Ommel har flotte
hyggelige kroer.
De mange landsbyer har deres egen
uspolerede idyl, og Skovby har i tillæg sin
egen seværdighed, nemlig Skovbystenen.
Stenen menes at være fra et sted mellem
1100 og 1400 og blev fundet i 1994, stenen
står i dag på »Den grønne Trekant«, ved
indkørslen til byen.
Landsbyen Ommel har to hyggelige
havne – Kleven og Strandbyen – begge
stemningsfyldte, lokale havnemiljøer med
små både.
ÆRØ GUIDE 2013
11
De ærøske
kirker
Ærø har 7 kirker med hver deres særpræg.
Det maritime islæt ses tydeligt i flere af
kirkerne. Rise Kirke er Ærøs ældste med en historie, som strækker sig tilbage til 1100-tallet.
I flere af kirkerne er de gamle kalkmalerier afdækket, og her står du ansigt til ansigt med
svundne tiders kirkekunst og religionsopfattelse. Et særkende ved Rise, Tranderup og
Bregninge kirker er de runde kirkegårde.
Se specialbrochure om kirker. Den fås på
turistbureauet.
Sankt Alberts Kirke
Ved Vejsnæs Nakke ses sporene af Sankt
Alberts Kirke (oprindeligt opført som fæstningsværk). Det genskabte anlæg måler ca.
60x30 m og består af en op til 3 m dyb grav og
et kraftigt voldanlæg til forsvarsbrug. Dateringen af anlægget formodes at være vikingetid omkring år 1000. I 1300-tallet omdannedes anlægget, idet der blev opført en
betydelig kirke på stedet. Rundt om kirken er
afdækket et halvt hundrede grave, hvoraf
mange er børnegrave. Øvrige fund er bl.a. et
stort antal mønter, der daterer kirkens anvendelsestid fra midten af 1300-tallet og
frem til reformationen i 1536. Herefter blev
kirken lukket og efterhånden nedbrudt. Bog
kan købes på Ærø Museum.
Kirkernes
åbningstider
MARSTAL KIRKE:
1/4-1/10 fra solopringning til
solnedringning.
Aftensang hver tirsdag kl. 19.30
i skolernes sommerferie.
OMMEL KIRKE:
Henvendelse til præst eller kirketjener.
RISE KIRKE:
08.00-16.00 – hele året
ÆRØSKØBING KIRKE:
08.00-16.00 – hele året
TRANDERUP KIRKE:
08.00-16.00 – hele året
BREGNINGE KIRKE:
08.00-16.00 – hele året
Tilbud om rundvisning ved kirkeværter
hver dag i skolernes sommerferie
kl. 11.00-15.00.
SØBY KIRKE:
08.00-16.00 – hele året
12
ÆRØ GUIDE 2013
På opdagelse
i det åbne land
Skjoldnæs Fyr og
Næbbet
På nordspidsen af Ærø står et af landets
smukkeste fyr, Skjoldnæs Fyr. Det blev
bygget i 1881 som en 22 meter høj, rund
bygning opført i granit.
En trappe med 57 trin fører op til vagtrummet. Lanternen er fyrtårnets centrale del
og er ualmindelig velholdt og fuldstændig
intakt fra fyrets opførelse. Fra rundgangen
øverst på tårnet har man i klart vejr en storslået udsigt over Østersøen, Lillebælt og
Det sydfynske Øhav. Mod syd skimtes Tyskland. Mod vest ligger Als, og mod nord ses
Lyø, Bjørnø og Avernakø med Fåborg og
Svanninge Bakker i baggrunden.
At Skjoldnæs fyr blev et af Danmarks
mest imponerende fyrtårne har en forklaring. Efter nederlaget i 1864 fra Slesvig blev
Ærø underlagt Svendborg Amt. Traditionen
fortæller, at man derfor ville bygge et imponerende fyr, der kunne ses helt til Kiel
som en hilsen til vore tabte venner og familie.
Der er adgang til fyret fra solopgang til
solnedgang mod en beskeden entré. Omkring fyret har man anlagt en af Europas
smukkest beliggende seaside golfbaner.
Det spændende naturområde »Næbbet«
strækker sig 300 meter ud fra den lave klint
på nordsiden mod Det sydfynske Øhav.
Biologisk set er det et af Ærøs vigtigste og
mest interessante områder for fugle- og
planteinteresserede med stor rekreativ
værdi. Samtidigt regnes det for et af de
store lystfisker-eldoradoer i Fyns Amt.
Næbbets landskab, der består af aflejringer, lå ubeskadiget indtil man omkring
1890 byggede Kielerkanalen. Da begyndte
man her på råstofudvindingen, og efter 2.
verdenskrig blev der brug for materialer til
genopbygning af de nordtyske byer. Store
gravemaskiner ændrede i løbet af ganske få
år stedet til et næsten goldt månelandskab
med masser af kratere, der fyldtes med
vand. Først omkring 1975 blev grusgravningen forbudt. Sådan opstod nye biotoper.
Blishøns, svaner, ænder og vadefugle raster, fouragerer og yngler i stigende takt. Og
dagligt ses store flokke af rastende skarver,
som står yderst på Næbspidsen og med
udbredte vinger tørrer fjerdragten. Selv den
sjældne lille dværgterne er blevet observeret på Næbbet.
Plantevæksten er præget af den saltholdige bund og domineres af græsser,
halvgræsser og star. Langs strandvolden
ses store klynger af strandkål, og længst
væk fra havet ses et større område dækket
af rød hestehov. Almindelige strandplanter
som strandsennep, -arve, -gåsefod, -ræddike og mælde ses spredt langs kystlinien.
Og her vokser også den fredede strandmandstro. Småbuske og dværgtræer som
pil og hvidtjørn langs skrænterne og voldene ved vandhullerne nær land er med til at
camouflere en del af de skader, der er sket
mod naturen. Ved vandhullerne finder man
også tagrør og dunhammer.
Søby Volde og Vitsø
Voldstedet ved Søbygård fortæller med sine
imponerende dimensioner at der her engang har ligget en kongelig fæstning. Det
menes at være anlagt af Kong Niels i det 12.
århundrede for at beskytte Ærø mod overfald fra venderne. Placeringen var ideel, idet
man havde en fremragende udsigt ud over
havet og øen, og skibene lå sikkert i havn
ved foden af voldene. For tilbage i middelalderen lå forsvarsværket for enden af en
fjordarm, der var omgivet af enorme strandvolde, opstået ved aflejringer fra havet. Fjordarmen blev afskåret fra havet og Vitsø Nor
opstod.
I 1700 tallet gjorde man det første forsøg
på at indvinde land ved at bygge videre på
den naturlige dæmning og pumpe vandet
væk. Det var en af de første inddæmninger i
Danmark og man tørlagde 11 ha eng. Hele
tørlægningen foregik i 1871, men blev året
efter ødelagt af stormfloden. Først i 1964
foretog man en effektiv afvanding. Mange af
de sjældne engplanter forsvandt da man
begyndte at dyrke jorden og manglende
kvæggræsning førte til ny vegetation. Vitsø
ÆRØ GUIDE 2013
Nor var oprindelig en fjordarm med strandenge i kanten, som havde direkte forbindelse
til havet. Et »nor« er betegnelsen for en lille
bugt eller sø med forbindelse til havet. I jorden finder man muslingeskaller der fortæller,
at her var der tidligere havbund.
Havstrømningerne aflejrede i tidens løb et
større strandvoldssystem langs kysten, så
noret blev til en sø. Grus og sten fra strandvoldene blev brugt til veje og til byggeri. Efter
at der i 1964 blev installeret elektrisk pumpe,
blev det muligt at afvande området i en
sådan grad, at jorden kunne opdyrkes.
I 2009 blev der etableret et stort sammenhængende naturområde på 150 ha
med en ny ca. 52 ha stor sø omgivet af
strandenge og ferske enge. I søen er der
anlagt 3 fugleøer for at beskytte ynglende
fugle mod rovdyr. Hovedparten af området
ejes af Aage V. Jensens Naturfond, og det er
fredet. Fra P-pladsen ved Søbygård og Ppladsen i Vorbjerg Skov, som er ejet af
Naturstyrelsen, kan man følge trampestier
rundt om søen. Nogle af stierne indgår i det
sammenhængende stisystem, Øhavsstien,
som er tydeligt afmærket med blå skilte på
træpæle.
Voderup Klint
Et af de smukkeste steder på Ærø er Voderup Klint, og det er et område, man absolut
ikke må snyde sig selv for at opleve. Et
unikt panorama åbenbarer sig og får den
besøgende til aldrig at glemme stedet.
Klinten er 33 meter høj og består af flere
kilometer lange trappeformede skredterrasser, der som kæmpemæssige trappetrin
forbinder havet og den høje ø.
Udskridningerne i terrasser skyldes de
jordlag, som klinterne er opbygget af. Ved
foden af klinterne kan man se et lerlag, der
er aflejret i den sidste mellemistid. Leret er
så fint og plastisk, at vand ikke kan trænge
igennem. Oven over leret er aflejret et gigantisk sandlag. Hvis nedbøren er stor flere år i
træk, bliver dette 30 meter tykke sandlag
så tungt, at leret kommer til at fungere som
et glideplan for de overliggende lag. Landskabsblokke på flere hundrede meters
længde kan da skride ned mod kysten på én
gang. Et eksempel er en mark med køer, der
for 40 år siden efter sigende pludselig sank
14 meter. Køerne skal ifølge beretningen
have moret sig gevaldigt over rutcheturen.
13
Det, at Ærø er omgivet af hav og ligger
sydligt og med lidt flere solskinstimer end
normalt i Danmark, betyder, at gennemsnitstemperaturen her ligger over resten af
landets. Og Voderup Klint vender mod syd,
hvilket giver stedet enestående muligheder
for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Området er fredet og ejes af Naturstyrelsen.
Pak en frokostkurv og gå hen langs en af
terrasserne. Man behøver ikke gå særlig
langt, før man har en plet helt for sig selv.
Og det vel at mærke i noget af Danmarks
smukkeste natur.
Gråsten Nor
som besøgsmål
Ærø var indtil 1856 egentlig 2 øer, der blev
forbundet af en 3 m stenrevle, et såkaldt
»Drej«.
Mellem de 2 øer, Vest-Ærø og Lille-Ærø,
var et stort, fladvandet farvand, Gråsten
Nor, der var opkaldt efter den store hertugelige gård, der lå på den vestlige ende af
Drejet. I 1856 blev der bygget en dæmning
mellem de to øer i norets nordlige ende mellem Kragnæs og Grønnæs. Det var øens
læge, dr. Biering, der stod for projektet, og
ved hjælp af 2 pumpemøller var hele området tørlagt i løbet af 24 år.
Planen var at anvende det nyvundne land
til græsning og marker, og det blev til mere
end 700 tønder land nyt landbrugsområde.
Det blev især høslæt og græsningen, der fik
betydning og som stadig er hovedfunktionen med området. Det er det største sammenhængende engareal i det fynske område.
Gråsten Nor er et besøg værd for naturinteresserede. Græsningsengene byder på
et stort antal dyr og planter med stor
forskellighed efter hvilken årstid man kommer. Om vinteren er vandhullerne og havet
fristed for mange danske arter af andefugle.
14
ÆRØ GUIDE 2013
Når foråret og yngletiden kommer, bliver
flere af dem i området, og på dette tidspunkt får de besøg af en variation af vadefugle der er på vej nordpå og her har et af
deres vigtige fourageringssteder. Nogle af
dem bliver sommeren over. Det gælder bl.a.
vibe og strandskade, men også stor regnspove er en hyppig gæst. Nogle år kan man
tillige først på natten være heldig at høre
den lille hønsefugl engsnarren på de vidtstrakte græsningsenge.
Langs kanten til noret vil man om foråret
og forsommeren kunne opleve en koncert
af kvidrende og syngende sangfugle i krat,
hegn og småskove. Mangfoldigheden er
stor. Af rovfugle ses bl.a. tårnfalken, der har
rugekasse på hangaren ved flyvepladsen,
musvåge og ind imellem er også rørhøgen
gæst i området.
Af planterne er den smukke og fredede
majgøgeurt nok den mest iøjnefaldende.
Den findes mange steder spredt i området,
men specielt på en eng mellem Norvejen og
Drejskoven er den uhyre talrig. Der er på
bare 1 ha en bestand på mere end 75.000
blomstrende eksemplarer, – formentlig landets største samlede bestand af majgøgeurt. Den blomstrer i sidste halvdel af maj. En
anden sjælden plante er den udrydningstruede engensian der er en lille sart plante,
der kan findes nær P-pladsen ved flyvepladsen. Den er omfattet af internationale
beskyttelsesbestemmelser, men derfor kan
man jo godt nyde synet af den og tage et
foto af den. Den blomstrer så sent som fra
midten af august og til sidst i september.
Området ved parkeringspladsen på flyvepladsen er i det hele taget særdeles artsrigt. Man kan inden for 50 x 50 m finde over
20 forskellige græsarter, og man kan finde
bl. a. øjentrøst, tusindgylden, knudefirling,
vild hør, hundesalat, markrødtop, jordbærkløver og trævlekrone.
Der er i noret afmærket en vandresti på
ca. 8 km længde. Man behøver naturligvis
ikke at gå hele turen rundt, og der er flere
steder man kan starte. Mange starter ved
flyvepladsen, andre fra P-pladsen ved toiletbygningen på Drejet. Her er der opsat informationstavler på bygningen ligesom der
er anbragt en gul kasse med foldere der informerer om turen.
Af nutidshistorie er kampen for overlevelse som udkantsområde et af de vigtigste
elementer. Ærøboernes sammenhold i den-
ne henseende kom specielt tydeligt til udtryk
i år 2000, hvor en folkebevægelse fik reddet
Marstal Navigationsskole fra lukning.
Birkholm
Øen Birkholm ligger midt i Det sydfynske
Øhav. Øen er blot 96 ha stor og ganske
flad – Birkholms højeste punkt hæver sig
således kun 1,8 meter over havet. Øen er
præget af smukke, gamle gårde, badestrande og gode fiskemuligheder.
Birkholm er en af de mindste beboede
danske småøer. Birkholm hører under
Ærø Kommune. Birkholm besejles to
gange dagligt fra Marstal med en moderne postbåd.
Af hensyn til digerne og vildtet, henstilles det til besøgende på øen at holde
sig på veje og stier og være opmærksomme på, at hunde bør holdes i snor.
Ærøs fortid og historie
Overalt på Ærø findes spændende oldtidsspor. Kæmpehøje, jættestuer og stendysser
vidner om vore forfædres tilstedeværelse gennem mere end titusinde år. Af nyere historie er
specielt tiden under hertugdømmerne interessant. Perioden strakte sig fra 1300-tallet og
frem til 1864, og undervejs var Ærø henholdsvis samlet og delt i en række enklaver.
Ærø lå uden for det danske kongeriges
toldmure, og der var skabt grundlag for et
blomstrende smugleri, som var levevejen for
en lang række ærøboer.
I 1750 samles Ærø til én administrativ enhed. En mindesten ved Olde Mølle markerer
samlingen.
Ved denne samling tog man af praktiske
hensyn den gamle Jyske Lov fra 1241 i anvendelse, og den dag i dag er visse af bestemmelserne i loven fortsat gældende på
Ærø.
ÆRØ GUIDE 2013
Ærø - vandrerøen
i Det sydfynske Øhav
Ønsker man en aktiv ferie med masser af
motion, frisk luft i smukke omgivelser med
fantastiske udsyn til Det sydfynske Øhav og
Østersøen er Ærø lige sagen. Øen er stor og
varieret nok til at give udfordringer for selv
kræsne vandrere og lille nok til at kunne
gennemtraves til fods på en lille uge. Men
har du blot en enkelt dag eller nogen få
timer til din rådighed, er der også et utal af
muligheder.
Sporet ved Gravendal
Sporet ved Gravendal har samme udgangspunkt som Sporet ved Gråsten Nor. Dette
spor er en både naturmæssig og historisk
oplevelse, der bringer vandreren langs med
Vejsnæs høje klinter, forbi Skt. Alberts kirkeruin og op til oldtidsmindet på Lindsbjerg,
hvorfra man har en storslået udsigt over
Marstal Bugt til Langeland. Sporet går forbi
en af Ærøs mest markante landejendomme,
Gravendal, der er en udstykning fra det hertugelige Graasten.
Vitsø og Søbygaard
Her er et uddrag af de oplevelser der venter
den vandrende gæst:
Øhavsstien
Den 200 km lange Øhavssti tager sin begyndelse i Søby på Ærø og slutter i Falsled
på Sydvestfyn. Stien omkranser det smukke
Sydfynske Øhav, og Ærø kan lokke med 36
pragtfulde kilometer af denne natursti. Fra
sit udgangspunkt i Søby går stien gennem
Vitsø og videre forbi det historiske voldanlæg ved Søbygaard. Derfra forløber stien
i kuperet terræn gennem Ærø Naturpark og
fortsætter over Borgnæs til det idylliske
Ærøskøbing. Fra Ærøskøbing fortsætter
stien langs vandet inden den snor sig op
over bakkerne ved Stokkeby, derfra videre
af historiske stier til Lille Rise ned gennem
mosen og videre ud i Gråsten Nor. Den sidste del af turen forløber gennem Kragnæs
videre af en gammel kirkesti forbi Ommel
Kirke og slutter i skipperbyen Marstal.
Sporet ved Gråsten Nor
Den afmærkede vandrerute er 8 km lang og
fører vandreren gennem det største sammenhængende engareal i den fynske område. Gråsten Nor er et inddæmmet havområde der nu giver basis for en varieret og
spændende natur. Her finder man om foråret mere end 75.000 af den fredede majgøgeurt, her ses både springfrø og grøn frø
og her er hundrede af ynglende fugle. Både
forår og efterår er noret en vigtig rasteplads
for utallige trækfugle.
Med udgangspunkt ved Laaddenbjerg plantage lige udenfor Søby går der en herlig
vandresti gennem det inddæmmede område Vitsø videre til Hertug Hans’ jagtslot
Søbygaard med det imponerende voldanlæg. Nyd om foråret de mange rugende
grågæs og andre fugle i det inddæmmede
område, gå en tur ned til stranden og nyd
udsigten over Østersøen til Als og Tyskland.
Ærø Naturpark
Ærø Naturpark er stiftet af 3 private lodsejere og Ærø Kommune og er nu under forvandling fra dyrket jord til oprdindeligt naturligt område, hvor køer og heste sørger for
nødvendig afgræsning. Nyd det varierende
fugleliv og lyden af de sjældne klokkefrøer.
Området er indhegnet men der er en klart
markeret sti med indgange til området.
Da stort set alle spor og vandreruter på Ærø
går over privat ejendom indskærpes pligten
til at holde hunde i snor og ikke efterlade affald af nogen slags.
På Turistkontoret fås kort og yderligere informationer, også om hvordan vandreturene
kan kombineres med de gratis busser på
Ærø. Vi er også behjælpelige med tips om
gode overnatnings- og spisesteder beliggende på og i nærheden af den forskellige
vandreruter.
15
Museernes
åbningstid entré
Marstal Søfartsmuseum
Prinsensgade 1, 5960 Marstal. Tlf. 62 53 23 31
[email protected] – www.marmus.dk
Indtil 23. april
mand.-fred. 10.00-16.00
lørd.
11.00-15.00
10.00-16.00
Fra 23. april til 31. maj alle dage
alle dage
9.00-17.00
Juni, juli, august
Sept. indtil 21. okt.
alle dage
10.00-16.00
Fra 22. okt.
mand-fred. 10.00-16.00
11.00-15.00
lørdag
Påskedagene 11.00-15.00
I juli og august:
rundvisning tirsd., onsd. og torsd. kl. 11.00.
Entré:
Voksne 55 kr.
op til 18 år gratis
Børn
Mulighed for grupperabat
Ærø Museum
ÆRØSKØBING BYMUSEUM
Brogade 3-5, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 50
Kulturhistorisk museum. Købstads-, søfarts- og
bondekultur. Museumshave anno 1920.
Indtil 22. marts, hverdage 10-12
23. marts - 30. juni, mand.-lørd.11-15
1. juli – 30. aug., 10-16, lørdag og søndag 11-15
31. aug. - 19. okt., mand.-lørd. 11-15
Fra 21. okt., hverdage 10-12
Rundvisning efter aftale.
Entré: voksne kr. 30,- / børn under 18 år gratis
Mulighed for fællesbillet og grupperabat.
HAMMERICHS HUS
Gyden 22, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 50
Billedhugger Gunnar Hammerichs samling
af antikviteter fra Ærø og Sønderjylland, bl.a. 3000
hollandske fliser.
18. maj - 16. aug., alle dage 11-15
Uden for sæsonen åbnes efter aftale med
Ærø Museum, 62 52 29 50.
Rundvisning efter aftale.
Fra 2. juli til 8. aug. rundvisning hver tirsdag og torsdag kl. 13.
Entré: voksne kr. 30,- / børn under 18 år gratis
Mulighed for fællesbillet og grupperabat.
FLASKE-PETERS SAMLING
Smedegade 22, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 51
Flaske-Peters flaske- og modelskibe udstillet i
byens gamle fattiggård.
Her findes også Ærø Sygehusmuseum.
Indtil 22. marts, hverdage 12-15
23. marts - 30. juni, alle dage 10-16
1. juli - 9. august, alle dage 10-17
10. august - 20. oktober, alle dage 10-16
Fra 21. okt., hverdage 12-15
Rundvisning efter aftale.
Fra 2. juli til 8. august er der rundvisning hver tirsdag
og torsdag kl. 11
Entré: voksne kr. 40,- / børn under 18 år gratis
Mulighed for fællesbillet og grupperabat.
SØBYGAARD
Søbygaardsvej, 5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 16 76
Hertug Hans den Yngres herregård fra 1580
med rekonstrueret vindebro.
Indtil 22. marts åbnes efter aftale med Ærø Museum,
tlf. 62 52 29 50
23. marts - 2. juni, alle dage 10-16
3. juni - 30. august, alle dage 10-17
31. aug. - 20. oktober, alle dage 10-16
Rundvisning efter aftale.
Fra 2. juli til 8. august rundvisning hver tirsdag og
torsdag kl. 15
Entré: voksne kr. 50,- / børn under 18 år gratis;
Kys Frøen børn kr. 20,Mulighed for grupperabat.
16
ÆRØ GUIDE 2013
Ærø-oplevelser i
historisk perspektiv
Ærø Bymuseum
Museet har til huse i den gamle Landfogedgård i Brogade i Ærøskøbing. Det er øens lokale kulturhistoriske museum, som rummer
samlinger fra købstads-, søfarts- og landbomiljø – herunder en
enestående dragtsamling. Købstaden anno 1862 ses i model. I
gårdhaven findes et gammelt das og et sandhus. Museumshaven
er en rekonstruktion fra 1920’erne. I Riddersalen er der skiftende
særudstillinger.
Hammerichs Hus
Et af Ærøskøbings velbevarede 1700-tals bindingsværkshuse med oprindelige
skillevægge, snævre trapper og gammelt ildsted bevaret. Huset er indrettet af
billedhugger Gunnar Hammerich (1893-1977) og rummer en fin samling af antikviteter, bl.a. 3000 hollandske fliser,
Kellinghusen fajancer og andet husgeråd fra 1600-1800 tallets
Sønderjylland og Sydfynske Øhav.
Gunnar Hammerich var igennem mange år ivrig forkæmper for det
bevaringsværdige miljø i den gamle købstad, som har skaffet
byen den fornemme Europa Nostra Pris i 2003. Hans kunstneriske
virke fremgår af flere mindesmærker på øen.
Flaske-Peters Samling
Flaske- og modelskibssamlingen har været udstillet i Ærøskøbings tidligere fattiggård
siden 1943. Samlingen rummer over 100 år gamle flaskeskibe og er den ældste af sin
slags i verden. Flaske-Peter
(1873-1960) nåede at bygge
mere end 1700 flaskeskibe og
50 store modelskibe.
Søbygaard
(Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim)
Herregårdsanlægget er bygget af hertug Hans den Yngre i 1580.
Både det lille jagtslot og avlsbygningerne er anlagt på øer, beklædt
med imponerende stensætninger. Over voldgraven er vindebroen
rekonstrueret i stolpehullerne på hertug Hans’ oprindelige bro.
Herregården er nabo til et middelalderligt voldsted fra 1100-tallet.
Stedet emmer af historie – har også sin »hvide dame« – og vidner
om Ærøs fortid under hertugdømmerne.
Omkring 500 stk. ses i samlingen med hans selvgjorte
gravkors med syv flaskeskibe
indbygget – et for hvert af de
syv verdenshave.
Den nyerhvervede Amerika-samling med den berømte dykkerflaske
ses i en anderledes spændende opstilling.
Tyve års restaureringsarbejde er for bygningernes vedkommende
tilendebragt. I avlsbygningerne er der café, administration, aktivitetscenter Kys Frøen samt udstillingslokaler og koncertsal med
klassiske koncerter på højt niveau. I slottet og i laden er der skiftende særudstillinger i sommerperioden.
I en særskilt bygning fortæller Ærø Sygehusmuseum meget levende om øens 120-årige sygehushistorie.
AV!
ÆRØ GUIDE 2013
Ærøske traditioner
Af museumsleder Karen Margrethe Fabricius
Søbygaards restaurering
Den grimme ælling er blevet til en smuk
svane! Efter 20 års restaureringsarbejde
lader fordums storhed sig igen ane på Ærøs
eneste tilbageværende af de fem herregårde, øen havde i 1600-tallet. Hertug Hans
den Yngre opførte Søbygaard i 1580 med
voldgrav og vindebro. Bygninger er blevet
sat i stand, vindebro er blevet rekonstrueret
og vand i voldgraven som på hertugens tid
er tæt på at blive en realitet. På gårdspladsen skal jorden fjernes, så brostenene igen
kommer til ære og værdighed, der skal anlægges parkeringsplads og sti rundt om
voldgraven, og på arealerne bag laden skal
opføres amfiscene og legeplads.
ÆRØS LANDSFANE. Ærø har sin egen
fane, der stammer fra hertug Christian,
som var Ærøs hertug fra 1622 til 1633.
Fanen er beskrevet i boopgørelsen efter
ham. Der står, at den var viklet om en
stang, og fanens mål var 2,87 m x 2,81 m
efter omregning fra lybske alen.
Fanen var guldgul, søgrøn og livfarvet
i 9 striber. Det trestribede Ærøflag
dukkede op omkring 1960
– en moderne udgave.
I 1600-tallet havde flag
almindeligvis flere striber.
En rekonstruktion af den
gamle fane kan ses på
Søbygaard.
Helligtrekonger og Fastelavn
Traditioner lever i bedste velgående på Ærø. På
den vestlige del af Ærø fejrer man Helligtrekonger. Som en afslutning på julen bliver 3-4 dage og
nætter omkring den 6. januar brugt til at »gå udklædt«.
Traditionen blev for omkring 150 år siden ført til
øen af en skræddersvend fra Bregninge, som
hentede ideen på Als. Da gamle Maren i Leby
skyldte ham penge, formummede han sig og
havde nær skræmt livet af hende, da hun troede,
at det var fanden selv!
Siden dengang har mange andre fået smag for
at gå maskeret til Helligtrekonger. Skikken lever
stadig. Mange hjem på den vestlige del af Ærø
har skabe og skrin fyldt med »udklædttøj«, som
kun er i brug denne ene gang om året. Hvis man
ikke lige har »stadstøjet« ved hånden, kan man
bruge hvad som helst, bare man forklæder sig til
ukendelighed. For eksempel gemmer der sig ofte
en ung mand bag den gamle konemaske. Med
fistelstemme drager man fra hus til hus og driver
gæk med folk.
Identiteten skal helst ikke afsløres. Hverdagens grænser må i et vist omfang overskrides,
men det er antydningens kunst, der er vigtig, og
hverdagen er et væsentligt element. Man skal
have et emne at starte snakken på, når man kommer på besøg i hjemmene, og opfindsomheden
blomstrer disse aftener. Det kan være æbleskivefrø. Jo, frøene skal sås sidst i september for at nå
at komme op til jul! Samtidig fremvises store
medbragte æbleskiver. Andre muntrer sig med
demonstration af en til lejligheden opfundet
evighedsmaskine.
17
Udklædterne kigger efter lys over hoveddøren.
Dér er man ventet, og værterne er sammen med
evt. gæster klar til at tage imod og gå med på
spøgen. Værterne er en lige så væsentlig del af
spillet som de maskerede. Sugerør har man med
i lommen, og i aftenens løb kan det nå at blive til
mange små eller store glas.
Når udklædterne har forladt de gæstfrie
værter, starter gætterierne om, hvem der gemte
sig bag masken. De rigtig garvede kommer
måske to gange i løbet af aftenen i forskellig forklædning.
I Ærøskøbing og Marstal kendes masketraditionen også, men her foregår udklædningen
fastelavnsmandag. Børnene går på besøg om
dagen og de voksne om aftenen. Der er ikke den
store forskel i måden, masketraditionen bliver
udført på til Helligtrekonger og Fastelavn, dog
med den undtagelse at i Marstal skal maskerne
falde og identiteten tilkendegives, inden man forlader huset igen.
Hvis du som udenforstående har lyst til at være
med i dette meget lokalbetonede spil, kan du
vælge at se maskerne på de offentlige steder,
som averterer med maskebal.
Påske
Påskelørdag er en af årets vigtigste dage, for da
koges der æg på stranden. Hvis du kommer til
Ærø på denne dag, skal du ikke blive forundret,
hvis du ikke møder mennesker i byernes gader –
de er alle sammen på stranden. I Ærøskøbing
holder museerne lukket – en af årets få dage –
med et skilt på døren: Vi koger æg!
I hundredvis samles man øen rundt i større og
mindre skarer. Det er ikke kun lokalbefolkningen,
der er med på stranden. Udenøs venner og bekendte valfarter hertil i stor stil år efter år.
Hvor gammel er denne tradition? Ja, den kendes tilbage til omkring år 1900, hvor de ældre
børn gik rundt til gårdene påskelørdag, sang for
beboerne og fik æg, som de tog med til stranden
og kogte i havvand.
I dag fordeler deltagerne sig over hele stranden i små og store grupper omkring bålet, ofte
med tre generationer i et selskab. Der koges æg,
ristes pølser og skylles ned med håndbajere. De
venskaber, der på denne måde bliver grundlagt i
de unge år, holder ofte livet ud – måske kun
omkring denne ene tradition. Alle er lige i flokken
– også borgmesteren. Denne dag må man gerne
blive snavset og skeje ud. Vejret er ingen hindring. Hvis det er blæsende, finder man læ. Selv
i snevejr koger man æg!
18
ÆRØ GUIDE 2013
Marstal
Søfartsmuseum
Halløj gæst! Tag søtøjet på, når du anduver
Ærø, og sæt kursen mod Søfartsmuseet. Når
du går om bord på Marstal Søfartsmuseum
får du Ærø-opholdets saltvandsindsprøjtning
– en skumsprøjtmættet oplevelse for såvel
landkrabber som søfolk. Du finder fartøjer,
kahytter og større grej fra skibene. Du kan gå
om bord på et sejlskibsdæk, hvor den oprindelige kabys fra skonnerten BONAVISTA indgår, og komme ind i et originalt styrehus fra
M/S DORA og ned i skibets kahytter, hvor søgang og motorlyde hensætter dig til søens
verden. Eller du kan sætte dig ind som 1.
klasses passager i en dækssalon, der har
stået på dampfærgen BAGENKOP, som i tidernes morgen hed ÆRØ. Blandt de 250 skibsmodeller og panoramaer findes eksemplarer
fra de første sejlskibstyper op til moderne
coastere og færger. Der er et sejlmager- og
riggerloft, et bådebyggeri og bådmotorer
bl.a. en samling Marstalmotorer.
På museet findes et hav af forunderlige
mærkværdige sager som f.eks. et skrumpehoved, hjembragt af søfolkene fra deres
færd på De Syv Have fra eksotiske steder
og fra kolde polaregne. Her er sømandskoner i gamle dragter i komplette stuemiljøer,
og sømandsflid, fremstillet på frivagten om
bord bl.a. spadserestokke lavet af rygraden
fra uheldige hajer.
I gården er anlagt en jollehavn, hvor børn
og barnlige sjæle kan gå om bord i småbåde, bjærge ankeret, lægge åre ud og
»tage på langfart« eller gå til vejrs i en
skibsmast. Afsæt god tid til besøget! – og
gå desuden en tur ned på Eriksens Plads
foran museet, her er bådebyggeren måske
i gang med at reparere en båd – og så har
du også mulighed for at komme om bord på
skonnerten BONAVISTA. God tur!
Mads Boyes Flaskeskibssamling
Søfartsmuseet rummer en armada af flaskeskibe. Heraf er de godt 100 udført af
sejlskibssømanden Mads Boye i tro kopi af
tidligere tiders sejlskibe. Minutiøst udført til
mindste detalje er også Flemming Frederiksens flaskemodeller, der bl.a omfatter coastere og færger.
Lorens Hansens modelskibssamling
Sømand og beslagsmed Lorens Hansen var
en modelbygger af de helt suveræne. 42 af
resultaterne kan ses i udstillingerne fra joller
over lystsejlere til den femmastede bark
skoleskibet KØBENHAVN, der forsvandt sporløst i 1928 med 60 mand om bord. Nævneværdig er også kongeskibet DANNEBROG
og panoramamodel af H. C. Christensens
Skibsværft anno 1900.
J. E. C. Rasmussen
marine- og grønlandsmaler
Er du til kunst, så er her muligheder for at
bese en omfattende stadig voksende samling af en af landets store guldaldermalere,
J. E. C. Rasmussen, bedst kendt fra sine
søstykker og grønlandsstykker. Flere af
Rasmussens malerier er stærkt realistiske,
til tider etnografiske. Kunstmaleren omkom
på Nordatlanten på vej hjem til Marstal fra
Grønland i 1893. Forfatteren Carsten Jensen har beskrevet kunstmaleren i romanen
»Sidste rejse« – en roman, der følger i kølvandet af storromanen »Vi, de druknede«,
der skildrer Marstalsøfolkene i flere generationer. Læseren af romanerne vil kunne nikke genkendende til adskillige effekter i udstillingerne.
ÆRØ GUIDE 2013
19
Eriksens Plads
– en søgrøn kulturarv i Marstal
Det søgående Danmark er en del af den
danske folkesjæl. Danske skibe sejler verdenshavene tynde, som de har gjort det i
århundreder. Søfolk og skibe gør Danmark
kendt. Søfarten er en del af vores historie.
Søfartshistorien varetages af søfartsmuseer,
men der ligger også en opgave med at bevare et repræsentativt udsnit af den sejlende kulturarv og tilknyttede havneafsnit.
I læ af Marstals imponerende havnemole
ligger byens skibsbygningspladser, herunder Eriksens Værft på Eriksens Plads, og just
det havneafsnit er af højeste bevaringsværdi. Dén opgave tager Marstal Søfartsmuseum hånd om via økonomisk assistance fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond, Grøn Vækst v. Region
Syddanmark og Ærø Kommune.
Eriksen Plads er et af arnestederne for
træskibsbygning med rødder tilbage til
dansk sejlskibsfarts guldalder. Mere end et
dusin træskibsværfter har fra denne plads
gennem årene søsat skibe, enkelte af disse
skonnerter sejler fortsat som bevaringsværdige skibe.
Eriksens Plads er et af de grønne åndehuller, som Marstal Havn er velsignet med.
Her er frit tilgængeligt og på tider er der
åbent ind til værftshal på pladsen, hvor fartøjer bliver istandsat. Du er velkommen på
pladsen, hvor du kan indånde havneliv.
Skonnerten BONAVISTA, der ligger under restaurering ved pladsen, kan også besøges
den meste tid. Naturligvis færdes du over
alt på eget ansvar, som det er tilfældet på
havne og kyster i al almindelighed.
Søfart
Havet har altid været af fundamental betydning
for Ærøboerne. Øens første indbyggere har ernæret sig som jægere og fiskere. Fiskeriet fortsatte op gennem årene og drives fortsat fra øens
havne. Skibsfarten kom imidlertid stærkt frem og
blev af overordentlig stor betydning fra 1700-tallet, hvor de lokale fragtskibe, hovedsagelig den
étmastede jagt, sejlede med øens og naboøernes landbrugsprodukter til købstadshavne i de
nære farvande. Fra midten af 1800-tallet begyndte man at gå på de længere farter, og flåderne fik vokseværk. Større skibstyper dominerede nu, og specielt Marstalflåden voksede
eksplosivt og nåede i 1890’erne op på et antal af
knap 350 fragtskibe, der blev betjent af 8 skibsværfter i hjembyen.
Overgangen fra sejl til damp og motor krævede nye former for organisation og fordrede en
større økonomi, og antallet af skibe i de store
sejlskibscentre reduceredes. Samtidig høstede
verdenskrigene voldsomt blandt søens folk, der
betalte en dyr told. Øen mistede omkring 150
søfolk og et halvt hundrede skibe under de to
krige.
Ærø er fortsat stærkt præget af søfart. I Marstal og Søby domineres havnelivet af værftsaktiviteter og erhvervsfiskeri og andre tilknyttede
erhverv. I Ærøskøbing er et restaureringsværft
under etablering. Marstal Navigationsskoles
markante bygninger er ramme om en søfartsuddannelse af national betydning – hertil er desuden knyttet HF Søfarts-uddannelse. Ligeledes er
der shippingvirksomheder og rederier. De ærøske havne hører til Danmarks bedst besøgte hvad
lystsejlere og charterskonnerter angår. Ud over
de tre større havne kan man anløbe de to små
idylliske havne ved Ommel, henholdsvis i Kleven
og ved Strandbyen.
20
ÆRØ GUIDE 2013
Det ærøske
erhvervsliv
Det ærøske erhvervsliv er levende og varieret, en refleksion af øens smukke natur.
Landbruget har en stor betydning på Ærø
med en række mælkeproducenter, svineavlere og kornproducerende landbrug, som
bidrager til øens økonomi og færgens drift
med ganske store beløb, da både indkøb
og salg går via øens færger. Dertil kommer
en hastigt voksende gruppe af mindre fødevareproducenter med fokus på nicheområder og lokale produkter fremstillet med omhu
og omtanke.
Øens maritime historie genspejler sig i en
række maritime virksomheder, hvoraf øens
to værfter er mest synlige i landskabet. Her
sker både nybygninger og vedligeholdelse
og reparation af skibe, noget der bidrager
stort til øens beskæftigelse. Det er ukendt
for de fleste at Danmarks fjerdestørste værft
ligger i Søby på Ærø.
Håndværker- og servicevirksomheder findes i et forbavsende stort tal i forhold til
øens størrelse, der er ingen opgaver inden
for vedligeholdelse af bygninger, inventar og
maskiner man ikke kan få udført af øens
egne virksomheder. De mange fritidshusejere på Ærø såvel som øens faste befolkning holder deres huse i fin stand og bi-
drager i høj grad til beskæftigelse blandt
øens håndværkere, der er kendt for solidt
og kvalitetspræget arbejde.
Forretningslivet på Ærø er varieret med
stort og konkurrencedygtigt udvalg. Øens
mange gæster giver grundlag for rigtig
mange forretninger til glæde for øens faste
befolkning, og store dagligvarebutikker trives i respekt og harmoni med de mange
specialbutikker. Butikkerne har i høj grad
forstået at fastholde køb på øen ved at være
konkurrencedygtige med et stort udvalg,
noget som flere og flere af øens gæster
også drager fordel af.
På Ærø betragter man også skolerne (navigationsskole, efterskole, højskole og landbrugsskole) som en del af øens erhvervsliv,
da de både giver beskæftigelse og omsætning, der tilsammen bidrager med rigtig
mange millioner til husholdningen på øen.
Billedet af Ærøs erhvervsliv komplementeres af en række kreative virksomheder
inden for it, design og grafiske virksomheder. Vi har nogle af Danmarks mest kompetente virksomheder med kunder både
nationalt og internationalt beliggende på
Ærø, en udvikling af et net af virksomheder,
der blot er i sin spæde begyndelse. En ø
giver helt unikke muligheder for inspiration
og ro til kreative udfoldelser.
Og endelig betyder turismevirksomhederne rigtig meget, en branche i hurtig vækst
og en branche, der om nogle år vil være den
førende på Ærø med gode hoteller, romantiske B&B, restauranter med fokus på kvalitet og gode lokale råvarer, virksomheder
der tilbyder en aktiv ferie med cykling, vandring og vandsport. Hver ny sommer bringer nye virksomheder på banen til glæde for
det stigende antal turister og til glæde for
øens omsætning og beskæftigelse. Med
hver million kroner der omsættes for i turismerelaterede virksomheder skabes der 3
nye arbejdspladser på øen.
Vil du vide mere om øens erhvervsliv og
turismens betydning for Ærø så kig inden
for på øens turist- og erhvervskontor.
Skoleøen Ærø
Ærø er en dejlig ferieø, men Ærø er også
en rigtig skoleø; på Ærø finder man
Marstal Navigationsskole, førende i Danmark når det gælder uddannelsen af
navigatører til den danske handelsflåde,
førende i Danmark når det gælder specialkurser og e-learning indenfor maritime emner. Som nabo til navigationsskolen ligger VUC med HF i almene fag
og Blå HF der forbereder eleverne til en
maritim uddannelse.
Ærø har en efterskole – Ærø Efterskole
i landsbyen Tranderup, en prøvefri efterskole for unge med lyst til praktisk arbejde.
På øen findes verdens mindste landbrugsskole, Poppelgårdens Praktiske
Jordbrugsskole. Her uddannes elever
med boglige vanskeligheder til en fremtid i dansk landbrug.
Kunsthøjskolen på Ærø, en højskole
med fokus på samtidskunst.
Flere oplysninger om skolerne på Ærø
kan fås ved at kontakte øens turistkontor.
Udvid din ferie til hele året, tag på skole
på Ærø. Men vær tidligt ude, der er rift
om pladserne på alle skoler.
ÆRØ GUIDE 2013
Find lokale produkter
fra Ærø
Madglæde og lokale kvalitetsfødevarer er
en stor ting på Ærø. Rundt omkring på øen
finder du landbrug, producenter og spisesteder som er optaget af at producere eller
anvende lokale kvalitetsprodukter i menuerne på dit spisekort og som ingredienser i
de varer, du køber med hjem.
På Ærø producerer vi lamme-, gede-,
grise- og oksekød af en meget høj kvalitet.
Det smager du enten på din tallerken, når
du spiser på restaurant – eller du kan købe
det med hjem som enkeltudskæringer og
uimodståelige røgvarer. Eller hvad med at
komme ud og vælge dit kommende kød direkte fra marken? Kød som kan leveres til
din dør i hele, halve eller kvarte dyr; i udskæringer som passer til familien, og som
gør at du kan smage på Ærø hele året?
Ærø er også en Aladdins hule af nyslynget honning, bolsjer, hjemmerørt is, sirup,
saft i alle afskygninger, marmelader, chokolade, kvalitetsøl, vine, rapsolie, skønne teer,
urtesalt; for ikke at nævne sæber og cremer
lavet af ærøsk-producerede krydderurter. Til
madkurven og køleskabet kan du også finde gode brød, oste, forædlede delikatesser
og årstidens frugt og grøntsager.
Vi har vores egen lokale slagter i landsbyen Dunkær, hvor de dyr som opdrættes
lokalt, laves til delikatesser og lækkerier på
god, gammeldags manér og efter hemmelige opskrifter og krydderiblandinger.
Du kan smage en bred og varieret vifte af
de ærøske produkter i Den Gamle Købmandsgaard på Torvet i Ærøskøbing, eller
tage en tur rundt på øen til fods eller på
cykel og smage dig frem ved hjælp af vejboder, gårdbutikker og mindre produktionsvirksomheder. En del restauranter på Ærø
gør en dyd af at bruge lokale produkter i
deres menuer. Spørg dig frem hos de forskellige spisesteder.
I november 2012 blev foreningen Ærø
Fødevarenetværk stiftet. Foreningen skal
skubbe bag på produktudviklingen, så du
på sigt vil kunne smage endnu mere af Ærø.
Visionen er, at landbrug, producenter, detailforretninger og spisesteder over hele
Danmark – og gerne også ude i Europa –
skal kende og elske den gode, ærøske
smag.
Mere info om Ærø Fødevarenetværk fås
hos formand Svend Aage Secher på telefon
62 58 14 94.
21
Drømmer du om at
bo på Ærø?
Det kan føles som et stort skridt at skulle
flytte hele sit liv til en ø, hvis det sker på
basis af en mavefornemmelse – men nu
behøver man ikke længere tage beslutningen i én stor mundfuld. Ærø Kommune har
nemlig etableret en spændende prøvebolig
for nye tilflyttere, så man kan prøvesmage
ø-livet og få en solid og reel fornemmelse
af øen, før man tager den endelige beslutning.
Prøveboligen er en smuk gammel villa i
landsbyen Bregninge, som er Danmarks
første blomstrende landsby.
Bregninge landsby er et fantastisk miljø
at komme ind i for nye borgere, fordi den
er rig på lokale kulturtilbud, godt naboskab, børnefamilier, fælles eftermiddagskaffe og frem for alt: Initiativ.
Husets 150 m2 er fordelt på to etager,
og rummer tre soveværelser, stue, køkken
og bad med en dejlig, stor have, der
grænser ud til bølgende marker. Udstyret
omfatter alle hårde hvidevarer og et basalt
men fuldt møblement, så man egentlig
blot skal tage sine grundlæggende ejendele med.
Minimum lejeperiode er 3 måneder og
maksimum er 1 år. Huslejen er ganske
beskeden og ligger i tråd med det generelle niveau på Ærø, og med 36 m2 solceller på taget og nyetableret jordvarme er
det velisolerede hus meget energieffektivt.
Hvis du vil på venteliste til prøveboligen,
skal du kontakte Bosætningskonsulent
Jytte Weiss Brinks på tlf. 2124 7935 eller
på mail: [email protected]
Hvis du vil læse mere om Bregninge, så se
landsbyens hjemmeside: www.bregningelandsby.dk
22
ÆRØ GUIDE 2013
mange øer og holme samt en enestående
natur indbyder til eventyr i havkajak. Det lavvandede farvand med de små øsamfund,
som hver især har bevaret deres særegne
charme, og hvor tid og mennesker har skabt
små individuelle kultursamfund.
Aktiv
ferie
Havkajak
At sejle havkajak er en helt særlig oplevelse
og faktisk ikke så vanskeligt at lære. Specielt Det sydfynske Øhav er et af Danmarks
mest attraktive farvande, hvor øhavets
Havkajak Center Marstal arrangerer dags- og
ugekurser, hvor du introduceres til havkajakken og tager på guidede ture ud i
Øhavet. Du er hele tiden under vejledning af
kyndige instruktører, og der er alt udstyr til
rådighed. www.havkajakcenter-marstal.dk
Primitive teltpladser
Dette er teltpladser – normalt uden adgang til bad. Kun for cyklister og vandrere, der selv medbringer telt.
Bogen »Overnatning i det fri« kan købes
i Turistinformationen.
Helene & Claus Ogstrup
Løkken 5
5970 Ærøskøbing
Tlf: 62 52 24 15 / Mobil: 61 33 91 88
Hans Aage Pedersen
Havnevejen 2
5985 Søby
Tlf: 62 58 14 60
Ulveholm
Øster Bregningemark
5970 Ærøskøbing
Adm: Ærø Kommune
Tlf: 63 52 50 00
Teltplads ved Vråvejen
Bornæsdal, Øsemarksvej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf: 62 52 21 22
Windsurfing og
Kitesurfing
Ærø byder hele året rundt på
fremragende muligheder for
windsurfere uanset om man er
garvet eller nybegynder. Der er
aldrig langt til et egnet surfsted.
Kitesurfere finder specielt i
Marstal i det lille hav ved Eriks
Hale de bedste betingelser for
en aktiv ferie.
Skonnerten FyLLa
Kom ud og sejl med Skonnerten FyLLa. FyLLa har plads til 43 gæster, hvoraf 28 kan overnatte.
FyLLa sejler med lejrskoler og institutioner fra hele landet – men private kan også leje sig ind til uge-,
weekend eller dagssejladser. På FyLLas hjemmeside (www.skonnertenfylla.dk) finder du priser og flere
billeder af Fylla, både fra før og nu.
Både turister og fastboende på Ærø kan glæde sig over synet af
den smukke skonnert FyLLa og de hvide sejl. Skonnerten FyLLa
har basishavn i Ærøskøbing og kan gennem hele sommerperioden ses i havnene og i havet omkring Ærø.
FyLLa er bygget i 1922 og har en lang historie bag sig i Nord- og
Østersøen og som fryseskib på Grønland, med enkelte afstikkere
til Canada. På Ærøskøbing Havn er der et oplysningsskilt med
flere informationer om Skonnerten FyLLa, ligesom der er et skilt,
der beskriver M/S VITO og M/S aNGeLO, som Udviklingsfonden
restaurerer i samarbejde med Skibsbevaringsfonden.
Udviklingsfonden
Rederiet Fylla, som er en del af Udviklingsfonden, driver skonnerten FyLLa. Udviklingsfonden er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med en række projekter på Ærøskøbing
Havn og i Ærøskøbing by, i samarbejde med bl.a. Ærøskøbing
Byhistoriske Forening, Ærø Museer og Ærø Turist-og erhvervsforening bl.a. Det Gamle Værft. Man kan læse mere
om Udviklingsfondens projekter på www.udviklingsfonden.dk
Kontakt
REDERIET FYLLA
Ærøskøbing Havn 6,5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 12 22
www.skonnertenfylla.dk
Vindeballe
Voderup (følg skiltene fra cykelrute 91)
5970 Ærøskøbing
Adm: Naturstyrelsen Fyn
Tlf: 62 65 17 77
Skovplads i Lille Rise Skov
Fra landevejen mellem Ærøskøbing og
Marstal
5970 Ærøskøbing
Adm: Naturstyrelsen Fyn
Tlf: 62 65 17 77
Biokol – Kragnæs
Færgegårdsvej 13, Kragnæs
5960 Marstal
Tlf: 27 20 18 12 (Shelters)
Kleven Havn
Klevenvej 9, Ommel
5960 Marstal
Tlf: 61 74 73 56 (nybygget bad/toiletbygning ved teltpladsen)
Birkholm
Birkholm 17
Birkholm
Tlf: 28 97 85 77 (Gustav Jensen)
Teltpladsen ligger th. for havnen
ÆRØ GUIDE 2013
Cykling
Ærø er som skabt til cykelferie. Landskabet er varieret og øen har en passende størrelse, så afstandene aldrig bliver for lange. Cykelruterne 90, 91 og 92 snor sig 60 km langs med Ærøs kyster, og man
bjergtages af de storslåede panoramaer, der åbenbares undervejs.
Stop op ved de små vejboder, hvor man kan forsyne sig med det, Ærøs natur frembringer eller kig
indenfor i de mange gallerier rundt omkring på øen. Detaljeret cykelkort kan købes på turistbureauerne.
I sommeren 2012 åbnede »Nevrestien«, en cykel- og vandresti, mellem Marstal og Ærøskøbing.
Ruten er uden stigninger og man har derfor rig mulighed for at nyde Det sydfynske Øhav til den ene
side og marker, kornblomster og skøn natur til den anden side.
23
Aktiviteter
BOWLING
Ærø Bowling Center
Statene 42, Ærøskøbing
Tlf. 62 52 23 06
MOTIONSCENTER
v/Ærø Bowling Center
Statene 42, Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 10 / 22 59 05 34
RIDNING PÅ ÆRØ
Ærø Ridecenter
Vråvejen 16, Ærøskøbing
Tlf. 40 45 59 70
Elisabeth Ottesen
Tværbymark 6, Bregninge
Tlf. 62 58 18 00 / 29 42 05 91
Heste og ponyer. Udlejning
Palle Friis
Vesterskovsvej 20, Marstal
Tlf. 50 40 32 54
Islandske heste.
Udlejning eller guidet tur
Kit Foged
Voderup 37, Voderup
Tlf. 50 88 12 19 / 24 63 18 12
Irish Cob / Sigøjnerheste. Udlejning
MINIGOLF – sommer
Ærøskøbing, Havnen
Tlf. 62 52 25 52
Søby, Havnevejen 2
Tlf. 40 33 91 14
For en anderledes cykeloplevelse på Ærø, check på www.bike-erria.dk. Her finder du anvisninger til
køb af en cykelguide med 5 forskellige ture, som tager dig på kryds og tværs af Ærø med gode beskrivelser og historier relateret til de steder, som turene fører dig forbi.
Lystfiskeri
Ærø giver med sine varierede kyster og 80 km kystlinje gode betingelser for lystfiskeri efter havørred,
torsk, hornfisk og fladfisk. Øen byder på en smuk og afvekslende natur med masser af plads til lystfiskeren.
For Ærøs vedkommende er det svært at fremhæve den ene plads frem for den anden, da det en
stor del af året er muligt at fiske overalt fra kysterne. For eksempel er Ærøs sydvestlige side faktisk
en lang fiskeplads kun afbrudt af større eller mindre sandområder.
Ærø Sportsfiskerforening har hvert år siden 1979 udsat 1- og 2-års havørreder direkte fra kysten.
Disse udsætninger er medvirkende til det nu meget fine kystfiskeri efter havørred, som finder sted på
Ærø.
På turistbureauerne kan man erhverve bogen »117 fine fynske fiskepladser« samt det lovpligtige
fisketegn.
CYKELUDLEJNING – hele året
Pilebækkens Cykler
Pilebækken 11, Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10
Nørremarks Cykelforretning
Møllevejen 77, Marstal
Tlf. 62 53 14 77
Stean Møller
Sejlmagervej 2, 5960 Marstal
(ved lystbådehavnen)
Tlf. 62 53 12 71
(Kun i sommerperioden)
Søby Cykeludlejning
Havnevejen 2, Søby
Tlf. 62 58 14 60
RUNDFLYVNING
Ærø Flyveplads / Starling Air
Tlf. 62 53 33 94
SEJLTUR TIL BIRKHOLM
Birkholmruten
Tlf. 29 67 79 70 / 40 40 03 25
Sejlplan og priser:
www.birkholm-beboerforening.dk
LEGEPLADS
Ærøskøbing Naturlegeplads
Ærøskøbing Lystbådehavn
Marstal Lystbådehavn
Marstal, hj. af Søvænget/Toftevænget
ÆRØ GOLFKLUB
Skjoldnæsvej 8, Søby
Tlf. 62 52 23 63
www.aeroegolf.dk
HAVKAJAK
Havkajak Center Marstal
Taget 4 (ved Østersøvej) Marstal
Tlf. 50 21 94 60
www.havkajakcenter-marstal.dk
[email protected]
UNDERVANDS-SAFARI
Borgnæsvej 29, Borgnæs
Tlf. 62 52 16 08 / 20 77 42 87
24
ÆRØ GUIDE 2013
Naturlegeplads »Lunden«
Golf
på Ærø
Ved Skjoldnæs Fyr på Ærø finder du en
unik, højtliggende seasidebane, der er omkranset af Det sydfynske Øhav på tre sider.
Fyrtårnet står som et vartegn for golfklubben, der har klublokaler i den gamle fyrmesterbolig.
18-hulsbanen har en udsigt, der kan tage
pusten fra de fleste: Skrænter, diger, vind og
en fantastisk udsigt til Øhavet.
Bag digerne og i de bløde slugter mødes
du af venlige og overkommelige huller.
Langs skrænterne og på de høje partier har
du lidt sværere huller. Du har seaside, indland og højslette. På én gang kuperet og
jævnt, åbent og afbrudt, kultiveret og vildt.
Glæd dig til en bane, der er spændende
uden at være urimeligt fysisk og teknisk anstrengende. En højtliggende seaside bane,
omkranset af hav til 3 sider (200° rundt). Det
er en oplevelse, som er en fornøjelse at dele
med andre.
Gæstespillere er meget velkomne – også
større grupper og vi tilbyder gerne gunstart.
9-hulsbanen er åben for alle.
Banen fletter sig ind i den store bane på
den nordlige side af vejen. Her findes 8 par3 huller og et par-4 hul. En god udfordring
og dejlig naturoplevelse for alle, der har lyst
til at prøve kræfter med golfspillet.
Ærø Golf Klub er åben alle dage fra solopgang til solnedgang.
ÆRØ GOLF KLUB
Skjoldnæsvej 8, 5985 Søby
Tfl: 62 52 23 63
E-mail: [email protected]
www.aeroegolf.dk
I efteråret 2005 fik Ærø en af landets første og
smukkest beliggende naturlegepladser. Den ligger tæt på havnen i Ærøskøbing og lige ved vandrerhjemmet og Natur- og Energiskolen. Legepladsen er opført i en smuk park med nye og
spændende tiltag.
Pladsen er ikke kun forbeholdt børn, men appellerer til alle aldersgrupper. Udover de spændende legeredskaber er der mulighed for at familier og grupper her kan finde en oase med stor
naturværdi, idet man har kombineret både skov,
strand og vand i et rekreativt område.
I »Lunden« findes et af Ærøs mest spændende kunstværker i form af en »skibssætning«,
skabt af en af øens førende kunstnere, Ole Hartvig. Værket må høre til et af Danmarks mest
spændende og særprægede legeredskaber.
»Lunden« er et besøg værd, og stedet bliver
flittigt benyttet til især familiefester (børnefødselsdage o.l.)
Bålpladsen og de to træhytter giver mulighed
for at benytte stedet i al slags vejr.
Adgang til »Lunden« går fra havnen i Ærøskøbing, langs molen og stranden eller ved vandrerhjemmet i Ærøskøbing.
Tag picnickurven med og nyd Ærøs storslåede natur fra naturlegepladsen »Lunden«.
Ærø på fire poter
Ærø er som skabt for hundefolk. Her er dejlige
strande, marker og ingen trafik, så Fido rigtigt
kan komme ud og røre sig.
Også på Ærø gælder hundeloven, d.v.s. at i
byer og bymæssig bebyggelse skal hunden
føres i snor. Når hunden går frit, skal ejeren
have fuld kontrol over sin hund.
I perioden 1. oktober – 31. april må hunde
løbe frit i strandkanten. Ærø har meget vildt,
husk det før du giver din hund lov til at gå uden
snor. Og efterlad aldrig din hund alene i et sommerhus.
Som en ekstra service for dig og din hund,
støder du i Ærøs byer på »Hømmeren« hvor du
gratis kan forsyne dig med hundeposer.
ÆRØ GUIDE 2013
25
Vedvarende
energi
Ærø har som mål at blive forsynet med
100% vedvarende energi.
I 1997 deltog Ærø i en konkurrence om at
blive Danmarks officielle vedvarende energiø. Ærø vandt ikke konkurrencen, men besluttede at satse på vedvarende energi alligevel.
I dag er øen så langt fremme med vedvarende energi, at den bliver betragtet som én
af de førende vedvarende energi-øer i verden. Øen er optaget i EU’s sammenslutning
af 100 samfund, der arbejder for 100% vedvarende energi.
Priser
Initiativerne på øen har opnået en række priser. I år 2000 modtog øen den danske hæderspris: Danmarks Solby år 2000, blot var
det hele øen der fik prisen. I starten af 2001
vandt øen den internationale pris – »Energy
Globe 2001«, og i slutningen af samme år
vandt øen EU’s pris for bæredygtige samfund »Best Renewable Energy Partnership
in Isolated Communitues«.
Øen har på nuværende tidspunkt 6,6 m2
solfangere opsat per indbygger til at dække
en del af fjernvarmeforbruget. Det er verdensrekorden for et lokalt område.
Ærø Kommune har en kommunikationsmedarbejder for vedvarende energi, som
kan kontaktes på telefon 63 52 50 59 eller
email [email protected]
Marstal Fjernvarmeanlæg
Marstal solvarmeanlæg er verdens største
(i hvert fald indtil videre) med i alt 33.365 m2
solfangerareal og dækker ca. 55% af fjernvarmeforsyningen i Marstal, Ommel og
Græsvænge.
Anlægget har hele 3 varmtvandslagre,
som omfatter et ståltanklager på 2.100 m3,
et dam-varmelager på 10.000 m3 og endnu
et kæmpestort dam-varme-lager på 75.000
m3.
Den del af varmebehovet, der ikke kan
dækkes af solen, fremstil- les af et 4 MW
træflisfyr og en 1,5 MW CO2 drevet varmepumpe. Desuden er der installeret en dampturbine med en kapacitet på ca. 750 kW
elektricitet.
Hvis du gerne vil høre mere om anlægget,
så gå med på en rundvisning, som finder
sted hver torsdag kl. 14.00 i juli og første
halvdel af august. Pris for voksne 30 kr.,
børn gratis. Rundvisning kan i øvrigt arrangeres ved henvendelse til Marstal Fjernvarme, telefon 62 53 15 64.
Ærøskøbing Fjernvarmeanlæg
(Baseret på 100% vedvarende energiressourcer).
Ærøskøbing solvarmeanlæg (7.000 m2)
og ståltanklager (1.400 m3) dækker 23% af
fjernvarmeforsyningen i Ærøskøbing by.
Den resterende varme produceres med en
halmkedel (3,2 MV) samt en træpillekedel
(800 kW).
Rise Fjernvarmeanlæg
(Fuldautomatisk anlæg baseret på 100%
vedvarende energi ressourcer).
Solvarmeanlægget (3.600 m2) med ståltanklager (4.000 m3) dækker 50% af fjernvarmeforsyningen. Den resterende varme
produceres med en træpillekedel (800 kW).
Vindmøller
Siden begyndelsen af 1980’erne har vindmøllerne indtaget en central plads i brugen
af vedvarende energi på Ærø. Allerede i
1985 blev Danmarks dengang største vindmøllepark opført på Ærø, hvor der blev
opstillet 11 vindmøller på hver 55 kW på
Risemark. Disse møller blev sammen med
6 andre ældre vindmøller taget ned i 2002,
hvor de blev erstattet med 3 store møller på
hver 2 MW. I 2011 kom der yderligere 3 møller op på hver 2 MW, og i dag producerer
øens 6 vindmøller mere elektricitet, end der
samlet bliver brugt på hele Ærø. Et særkende for de ærøske vindmøller er, at de er
ejet og drevet af lokale vindmøllelaug. Således ejer mere end 650 lokale anpartshavere øens 6 vindmøller, svarende til knap
10% af Ærøs befolkning.
26
ÆRØ GUIDE 2013
Blomstrende
kreativitet
Ærø Kunstforening blev stiftet i 2003. Det er
en åben og dynamisk forening, som tilbyder
sine medlemmer et fællesskab omkring udstillinger, ideudvikling og formidling.
Foreningen har omkring 150 medlemmer
– udøvende kunstnere, kunsthåndværkere
og kunst- og kulturinteresserede.
Foreningen står for flere offentlige udstillinger og arrangementer.
Således er den årligt tilbagevendende
Kunst på Havnen – i Værftsbygningen på
Ærøskøbing Havn – en publikumsmagnet
og et udstillingsvindue for øens skabende
folk, sammen med sommerens mange udstillinger i Dommergaardens Havehus og
Kunst i Pakhuset på Marstal Havn.
Øen har altid virket dragende på billedmennesker. Som på Bornholm, Skagen og i
Odsherred er det først og fremmest lyset,
der drager.
Hvor du end er på øen, vil havet omkring
altid sikre, at lyset reflekteres og forstærkes,
så konturerne skærpes og farverne mættes.
Nogle af øens kreative sjæle bruger naturen
direkte: sten, skaller, urter og træ. Andre in-
spireres til at arbejde i papir – med kul og
akvarel – på lærred med olie- og akrylmaling.
Hos nogen bliver det til skulpturer, eller
leret drejes op i form. Fælles for alle på øen
er, at vi lever med klinter, næs, morænebakker, stenede strande, sandstrande, strandenge, skrænter, marsk, overdrev, skov og
marker, som stadig er hegnet i sten, så landet her på øen endnu er småternet.
På Ærø er der åbne gallerier og værksteder overalt. Hvor der skiltes, er gæster vel-
komne til at besøge de udøvende og se på
værker og arbejdsmetoder.
Små butikker sælger unika – tøj, smykker, hatte og billeder.
Alle er velkomne til Ærø kunstforenings
mange arrangementer i løbet af året.
På foreningens hjemmeside (www.kunstnerne.dk) kan man orientere sig om arrangementer og aktiviteter samt se en præsentation af medlemmerne og deres produktioner.
Ærøs flydende kunstværk
Ærø vandt i den landsdækkene konkurrence »Vores Kunst« og gevinsten var et flydende kunstværk, kunstnerduoen Randi & Katrines udsmykning af færgen MF
Ærøskøbing. Da det færdige resultat blev indviet ved en stor fest den 27. oktober med
talere og musik, måtte selv de mest indædte skeptikere overgive sig, en smukkere
færge findes simpelthen ikke noget sted i Europa, Ærø er igen sat på kortet, ikke blot
Danmarkskortet, men på det europæiske kunstkort, det største flydende kunstværk
noget sted. Kom ind på øens turistkontorer og hent en flot brochure om dette opsigtsvækkende sejlende kunstværk.
ÆRØ GUIDE 2013
Økologiske
livsværdier
Økologi er bæredygtighed og sund fornuft.
I foreningen Økologiske Ærø arbejder vi for
et økologisk Ærø og for at Ærø skal være et
sted, hvor unge familier har lyst til at bo for
at give deres børn den bedste og sundeste
opvækst.
Økologi er garanti mod sprøjtemidler, gensplejset mad og foder.
Økologisk produktion giver renere grundvand og en mere mangfoldig natur.
Økologi er bæredygtigt byggeri.
Foreningens medlemmer er bevidste forbrugere, økologiske byggere og avlere.
På Ærø er økologien i god vækst og vi har
brug for flere grønsagsavlere – aftagerne
står i kø. Det lokalt dyrkede er bæredygtigt.
Tankerne om økologi, bæredygtighed, vedvarende energi, alternative og miljøvenlige
handlemåder er livsværdierne for mange på
Ærø.
Læs mere på www.ærø-økologi.dk
Kontaktperson: Kivi La Boube, Sofienlund, tlf. 61 75 75 07, [email protected]
27
Økologi på Ærø
SÆBERIET
Gårdbutik og arbejdende værksteder med
Ærø Sæbe og Ærø Urtesalt
Søby Nørremarksvej 3, 5985 Søby
Tlf. 62 58 19 59
www.saeberiet.dk
ØKOGÅRD VITSØ
Frugt, honning, te, yogastudio Ærø, B&B mm
Søby Landevej 20, 5985 Søby
Tlf. 41 48 68 95
www.yoga-aeroe.info
VESTERAAS
Ferielejligheder, naturvejledning og salg af
økologisk oksekød
Voderup 41, Voderup, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 61 28 62 52
www.vesteraas.dk
HERREMARKENS HØJLANDSKVÆG
Dyrevelfærd, naturpleje og kvalitetskød af
højlandskvæg
Snorløkke 5, 5985 Søby
Tlf. 61 74 54 42
www.højlandskvæg.dk
SOFIENLUND
Fåreavl og salg af specialiteter. Statskontrolleret
økologisk. Etiopisk kunsthåndværk
Borgnæs Grønvej 1, Borgnæs, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 61 75 75 07
www.etiopiensbutikken.dk
POPPELGÅRDENS PRAKTISKE
JORDBRUGSSKOLE
Salg af Hereford oksekød, enghø, græsensilage
og heste
Lisbetsvej 3, Tranderup, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 58 28 38
www.poppelgaarden.dk
HARMONI
Sundhedsklinik, massage, B&B og guesthouse
Vejsnæs 2, Vejsnæs, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 61 75 48 84
www.harmoni-aeroe.dk
Ø-BOLCHER
Åbent bolchekogeri og butik
Kongensgade 32, 5960 Marstal
Tlf. 25 73 36 09
www.øbolcher.dk
KONGENSGADE 34, SMAGERIET,
RESTAURANT EDITH
Café, restaurant og delikatesser
Kongensgade 34, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 37 34
www.kongensgade34.dk
28
ÆRØ GUIDE 2013
Festivaler, koncerter, by- og sportsfester
sommeren igennem
Ærø er en festival-ø!
Ærø Jazzfestival 2013
I 2013 er der ikke mindre end fire, vidt forskellige af slagsen: Harmonikafestivalen i Marstal,
hvor harmonikaspillere fra ind- og udland mødes, Single Folk Festivalen i Søby, hvor vægten
er lagt på hyggen og nærheden. International klassisk Sensommer med koncerter på Søbygaard samt opera i Marstal med topnavne byder på store oplevelser. – Ærø Jazzfestival tager
hæderkronede ærøske jazztraditioner op med fokus på dansk og international jazz af høj kvalitet. – Se datoer for by- og sportsfester i begivenhedskalenderen på side 31.
Ærø Harmonikafestival,
Marstal
Single Folk Festival,
Søby
20-ÅRS JUBILÆUM I 2013
Den 26. juli til 28. juli 2013
Den 31. maj til 2. juni
På havnen i Marstal bliver der nu for 20.
gang opstillet et stort festivaltelt, sejlklubben bliver pyntet og robådene flyttes ud fra
deres vante plads. Alt sammen for at give
plads til tre scener, hvor harmonikaspillere
fra hele Skandinavien kan udfolde sig med
viser, sange og danserytmer fra samba og
latin over svensk-norsk gammeldans og folkedans til swing og rock’n roll.
I jubilæumsåret er der aftaler med kunstnere, der står klar til at underholde såvel lokale som tilrejsende gæster – med helt nye
indslag fra grupper, som har et repertoire,
der nok skal vække interessen blandt de
yngre generationer.
Dog holder man også fast i traditionerne
ved igen i år at invitere til Danmarks hyggeligste harmonikafestival, som tiltrækker omkring 300 harmonikaspillere samt rigtig
mange tilhørere.
Velkommen til en festlig weekend fra fredag 31. maj til søndag 2. juni. – Og igen i år
med en tyvstart torsdag aften i Marstal Kirke, hvor nogle af musikerne fra weekendens
program optræder.
Følg med i forberedelserne til jubilæet og
se billeder fra tidligere år på
www.harmonika-festival.dk.
På gensyn i Marstal 31. maj til 2. juni
2013. – Gratis adgang hele weekenden.
Ærø Single Folk Festival startede i år 2000.
Idéen var at skabe noget liv i Søby og gøre
opmærksom på den sydfynske ø, Ærø.
Man valgte at kalde det for en single festival, selvom det er for alle, da det er nemmere for enlige at deltage, når man ved, der
er ligestillede. Iøvrigt er det den eneste single festival i Danmark. Festivalen startede med
folkemusik, men publikum ønskede dansemusik om aftenen, så der er noget for enhver smag. Musikerne kommer langvejs fra,
men der er også indslag og musik fra Ærø.
Ærø Catering og lokale forretninger har
fra starten støttet ideen, og der er siden
kommet støtte fra flere andre, bl.a. Rise
Sparekasse, Søby Værft, Nordea Fonden
og Ærø Brand Fonden.
www.aeroefestival.dk
Ærøskøbing og jazzmusik har hørt sammen
i de sidste mange år. Det startede på spillestedet Andelen i Søndergade under ledelse
af familien Sørensen der med et vidt forgrenet netværk ind i det danske og udenlandske jazzliv kunne præsentere mange af
jazzens topnavne på det fantastiske spillested i den gamle Foderstof. Siden har det
udviklet sig til sit nuværende format: Jazz
Festivalen i uge 31, hvor der spilles jazz i
både Ærøskøbing og Marstal, og med værftet i Ærøskøbing som det næsten døgnåbne
omdrejningspunkt.
Der er masser af gratis jazz rundt om i byerne Marstal og Ærøskøbing. I Marstal spilles der koncerter på Cafe Kongensgade 34,
foran SuperBrugsen og i Cafe Fru Berg. I
Ærøskøbing spilles der gratis jazz hos Cafe
Aroma og på Værftet, hvor der hver aften afsluttes med Night Jam fra 23.00 til 02.00.
På Andelen i Søndergade er alle koncerterne betalingskoncerter. Her spilles hver
aften kl. 20.00.
Vores program er tilgængeligt på vores
hjemmeside www.jazzisland.dk fra februar
2013. Man kan tilmelde sig som ven på
vores facebook profil som hedder Ærø
Jazzfestival. På disse 2 platforme vil det
være muligt at følge med i nyheder og informationer om festivalen, ligesom det vil
blive muligt at købe billetter.
Som sagt er Ærø Jazzfestival en gammel
foreteelse, og det musikalske indhold har
altid været af høj kvalitet, hvad enten det
drejer den brede eller den mere nørdede
ÆRØ GUIDE 2013
del af genren. I de seneste 2 år har vi som
en del af festivalen afholdt det, vi kalder
UNG SCENE, hvor vi har inviteret helt unge
musikere til at komme og spille deres nye
og vilde musik! Denne scene kan man møde
på VÆRFTET, Cafe Aroma samt på Cafe &
Bar Kongensgade 34 i Marstal.
De første dage af den ugelange festival
starter vi med at spille jazzkoncerter for
børn. Det er altid en kæmpe succes.
Vi ses til Ærø Jazzfestival 2013.
Donizettis opera
»Elskovsdrikken«
i Marstal
Lørdag den 29. juni kl. 20 og søndag den
30. juni kl. 15 opfører Det kongelige Teater
Gaetano Donizettis opera »Elskovsdrikken«
i Ebbes Bådebyggeri. Stedet har ved de fire
tidligere års operaopførelser vist sig usædvanligt godt egnet til akustisk musik, så
både sangere og musikere glæder sig til at
fejre fem-års-jubilæum med opera i Marstal.
»Elskovsdrikken« hører til favoritterne
blandt 1800-tallets komiske operaer, og det
skyldes naturligvis kombinationen af god
musik og en sjov historie.
Pigen Adina læser sagnet om Tristan og
Isolde, der blev forelskede på grund af en
kærlighedsdrik. Nemorino er forelsket i
Adina, men han er alt for genert til at få det
sagt, så han ønsker sig lige præcis sådan
en kærlighedsdrik. Adina, derimod, foretrækker at lade sig opvarte af sergent Belcore. Men der er hjælp på vej til Nemorino,
da kvaksalveren Dulcimara dukker op og
falbyder sine varer. Nemorino køber en
elskovseliksir, som ifølge Dulcimara skulle
virke i løbet af et døgn. Nemorino har så stor
tiltro til medikamentet, at han bliver meget
selvsikker over for pigerne og negligerer
Adina, som derfor tager imod Belcores tilbud om ægteskab.
Se, det var jo ikke meningen, så Nemorino må skaffe penge til endnu en flaske. Det
kan han gøre ved at lade sig hverve som
soldat. I mellemtiden er der begyndt at løbe
rygter om, at Nemorino har arvet en rig
onkel. Det har byens piger også hørt, så de
begynder at sværme om ham. Nemorino
tror, det skyldes eliksiren, og da Adina ser
den omsværmede Nemorino, går det op for
hende, at det er ham, hun er forelsket i.
Adina køber derfor Nemorino fri af militæret,
og Belcore finder sig godmodigt i at blive
droppet. Dulcimara skal selvfølgelig have
maksimalt udbytte at situationen, så han
bruger historien som en slagkraftig reklame
for sine tvivlsomme produkter.
Solisterne ved forestillingerne er Niels Jørgen Riis, Sophie Elkjær, Anders Jakobsson,
Ingeborg Børch og , som også har iscenesat
og instrueret »Elskovsdrikken«. Musikken,
der spilles af en kvintet, er arrangeret og
ledet af Svenn Skipper.
Billetter kan købes på Ærø Turistbureau, tlf.
62 52 13 00 eller [email protected], og resten
sælges ved indgangen. Der er to priskategorier. A-billetter koster kr. 375,- og B-billetter koster kr. 325,-.
Søbygaardkoncerterne
på Ærø
Klassisk musik
på højeste niveau
På Søbygaard, nær Søby,
afholdes der hvert år klassiske koncerter på højt nationalt og internationalt niveau. Koncertsalen er opført i en af
længerne på herregården, holdt helt i træ.
Akustikken i salen har vist sig at være særdeles velegnet til kammermusik. Intimiteten
i udtrykket kommer til sin ret. Publikum, lokale og turister, sidder tæt ved de fremragende musikere og kan høre hver en detalje.
De ensembler og solister, nationale og internationale, der har besøgt Søbygaard de
sidste 13 år, udtrykker derfor deres udelte
begejstring for at spille her. Søbygaards
Fazioli-flygel er udvalgt af eksperter specielt
til salens klang og betegnes som et af de
29
bedste af sin art i landet. Det betyder, at de
dygtigste pianister og sangsolister gerne
lægger vejen forbi Søbygaard.
Salen kan rumme 140 tilhørere, og det er
en god ide at bestille billet i god tid, for
Søbygaardkoncerterne trækker publikum til
fra nær og fjern. Billetpriserne er rimelige,
140 kr. for voksne og 20 kr. for børn under
16 år. Der ydes rabat; en gratis koncert ved
køb af billet til alle. Som noget nyt kan der
også købes gavekort til de enkelte koncerter. En oplagt gaveide til musikelskere, der
kunne tænkes at ville besøge øen, eller til
den, der gerne vil dele sin musikalske oplevelse med en anden. Sidste bus er kørt fra
Søbygaard, når sidste ekstranummer er
tonet ud, men normalt vil der kunne arrangeres hjemtransport til Marstal, Ærøskøbing
og Søby efter koncerterne. Meld det blot ud
til arrangøren ved indgangen.
Billetbestilling:
Ærø Museum, tlf. 62 52 29 50,
[email protected], www.arremus.dk
Ærø Turistbureau, tlf. 62 52 13 00
Programmet for 2013:
15.05: Forårsbebuder. Anne Øland præsenterer supertalentet David Munk-Nielsen (13 år).
19.06: Nobile. Operaarier. Hør f.eks. sange fra Don Giovanni, Don Carlos og Carmen. Visti Hald, tenor.
Johannes Manov, baryton. Ronnie Johansen,
basbaryton. Irene Hasager, klaver.
28.06: Stadler. Klarinet-kvintet. Hør bl.a. Mozarts elskede klarinetkvintet i A-dur.
24.07: Trio Corelli. Barokmusik i verdensklasse med Elisabeth Zeuthen Schneider, violin. Viggo Mangor,
lut og theorbe. Ulrik Spang-Hansen, continuo
orgel.
07.08: Christina Åstrand, violin. Per Salo, klaver.
Fås ikke bedre.
14.08: Erik Kaltoft, klaver. Ingeborg Børch, sopran. Mads
Vinding, kontrabas. Kendte operaarier.
Uropførelse af nyskrevne tekster af Bjarne Jes
Hansen til Fini Henriques Billedbog (1899).
21.08: Det kongelige Kapels blæserkvintet. Med bl.a.
Bach, Carl Nielsen og Hindemith.
22.08: Børnekoncert kl. 10.00 Det kongelige Kapels
blæserkvintet. Det er vigtigt. Børnene elsker det
også.
04.09: Katrine Gislinge, klaver. Michaela Fukacova, cello.
Har man hørt og set mage.
18.09: Candle Light Concert. Tine Rehling, harpe. Frederik Munk Larsen, guitar. Stemningsfuldt og intimt i udsmykket koncertsal.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes
30
ÆRØ GUIDE 2013
Spændende oplevelser
på Søbygaard
Kys Frøen
Oplevelsescentret Kys Frøen på Søbygaard
forsyner børn og voksne med udstyr til at gå
på jagt efter eventyr og overraskelser i naturen.
Kys frøen og find en skat. eller et brev fra
en bille? et vanvittigt væsen? Urter til vilde
pandekager? Kys Frøen er et koncept, hvor
formålet er at give børnefamilier en masse
sjove og lærerige oplevelser i naturen.
I Kys Frøen kan børn og voksne i ro og
mag studere en række tilbud om oplevelser i
naturen eller kulturhistorien. en udstilling
præsenterer 9 forskellige aktiviteter, som
familierne kan vælge mellem. De kan låne alt
det nødvendige udstyr – GPS til skattejagt,
lydoptager til fuglefløjt, net til udforskning af
vandhullet, bue og pil til gamle lege og meget
mere – og snuppe en trykt vejledning, der
guider dem sikkert gennem aktiviteten.
– Godter fra grøftekanten – lav vilde pandekager.
– Fang fuglefløjt – optag fuglenes stemmer
og find sangens ejer på computeren.
– Heksetrix – tryghed og trivsel. Mon vilde
planter kan værne mod det onde?
– Skatte fra fortiden – med GPS på sightseeing i Danmarks fortid.
– Krible-krable-kravl i krattet – hvad skriver
billerne egentlig under barken?
– Vandhullets vanvittige væsner – tag på
opdagelse i et helt andet univers.
– energi fra vind, vand og sol – lav din egen
energi.
– Leg til alle tider – lev dig ind i hertugens
tid i renæssancen.
– Snitte Snedkeri – lav håndværk og husflid med dit personlige snit.
Kys Frøen kan desværre ikke garantere en
prins som belønning. Det er heller ikke
sikkert, at hele familien lever lykkeligt til sine
dages ende. Men risikoen for nogle fantastiske, fælles oplevelser i Søbygaards historiske rammer er til stede.
Kys Frøen har
samme åbningstider
som Søbygaard.
Entré:
Voksne kr. 50,(inkl. entré til udstillinger)
Børn under 18 år kr. 20,-
Forevisninger af
rovfugle på Ærø!
I sommeren 2013 åbner et Falkecenter med
omdrejningspunkt i formidling af rovfugle og
ugler på Søbygaard.
Parret Louise Vedel og Flemming Salomonsen er personerne bag konceptet, som
de bestemt ikke er fremmede med. »Vi har
de sidste to år lavet forevisninger med falke
og ørne på middelalderdagene på Søbygaard, hvilket var en stor succes«, siger
Flemming Salomonsen. »Disse shows har
udviklet sig i en sådan retning, at vi nu har
etableret et samarbejde med Søbygaard,
således at vi vil afholde forevisninger det
meste af sæson 2013 på Ærø. For os danner Søbygaard de perfekte rammer om fortællingen om den 4000 år gamle falkejagttradition«, fortæller Louise Vedel.
Parret startede deres forretning på Samsø
i 2009, hvor de etablerede sig på en gammel herregård. Gården skulle nu huse majestætiske ørne, spektakulære ugler og lynhurtige falke.
»Vi havde stor succes med den første
sæson, selvom markedsføringen var funderet på kun 4000 flyers og små reklamer«,
fortæller Flemming. Efter en vel afsluttet
sæson flyttede parret til nye fysiske rammer,
hvor de kunne huse endnu flere gæster.
»Vi fik etableret os på et nedlagt husmandssted og kunne efter en større
ombygning åbne dørene i 2010«, beretter
Louise.
Parret har omkring 30 rovfugle og ugler,
og afholder udover daglige forevisninger,
desuden eksterne shows, teambuilding og
foredrag.
»Vi er rigtig glade for det samarbejde, vi
har med Søbygaard og turistforeningen. Vi
blev ret hurtigt enige om, at et show med
forevisning af falke, høge, ugler og ørne ville
falde godt i tråd med hele historien og fortællingen om Søbygaard«, forklarer Flemming Salomonsen. »Ærø og Samsø har jo
meget tilfældes, bl.a. et godt natursyn,
hvorfor vi tror på, at Ærøs turister, ligesom
Samsøs, kan få en uforglemmelig dag i
rovfuglenes tegn«, afslutter Louise. I 2012
besøgte godt 10.000 gæster Falkecentret
på Samsø.
De flotte og imponerende rovfugle kan
opleves på Søbygaard fra uge 26 til og med
uge 35. Der fremvises tirsdage, onsdage og
torsdage. Alle dage kl. 14.00.
Begivenhedskalender 2013
Januar
19.01 Kl. 16 Marstal Kirke: Guido Paevatalu, baryton, Marstal Kirkekor,
Karsten Hermansen, orgel.
Februar
11.02 Fastelavnsmandag. Tøndeslagning og maskebal over hele Ærø
– se dagspressen.
Marts
01.04 Udstillingen »Bregninge – Før og nu« åbner med billeder og
beskrivelser af næsten alle huse i Bregninge. Uldgården, Bregninge.
14.03 Kl. 19.30 Marstal Kirke, Edda Meyer, sopran, og
Karsten Hermansen, orgel.
30.03 Påskelørdag. Den traditionelle æggekogning finder sted over hele
øen.
April
18.04 Kl. 19.30 Marstal Kirke, Inger Allan, obo, Karsten Hermansen, orgel.
26.04 Flyvepladsen arrangerer rundflyvning og flyvske aktiviteter for børn
og barnlige sjæle. Lav din egen drage i samarbejde med Dansk
Drage Klub, hestevognkørsel og meget mere. Marstal Vandrerhjem
tilbyder i den forbindelse gratis overnatning til børn som overnatter i
samme værelse som forældrene. Ligeledes tilbydes børnevenlig
forplejning. Se mere på www.marstalvandrerhjem.dk
Maj
11.05 Multi Marathon i Marstal. Vælg mellem 5 distancer. Tilmelding kan
ske til [email protected] – se mere på: http://www.maritimlobet.dk/
Marstal Vandrerhjem tilbyder overnatning og forplejning specielt
tilberedt løbsdeltagerne. Se mere på Marstalvandrerhjem.dk
12.05 Mors Dag’s udstilling med smykker af Ærø stenen »Silkespat«,
kaffe og mundgodt. Uldgården, Bregninge.
15.05 Kl. 19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Forårsbebuder.
Anne Øland præsenterer supertalentet David Munk-Nielsen (13 år).
30.05 Kl. 19.30 Marstal Kirke, Ærø Harmonika Festival.
31.05-02.06 Ærø Harmonikafestival, Marstal – 20 års jubilæum (gratis entré).
Juni
31.05-02.06 Ærø Harmonikafestival, Marstal – 20 års jubilæum (gratis entré).
31.05-02.06 »Tuk-tuk« træf på Ærøskøbing Camping. Det 4. internationale
»Ape-på-Ærø« træf – se mere på www.trehjul.dk
05.06 Fars Dag’s udstilling af veteranbiler, motorcykler og smagsprøver
fra Rise Bryggeri. Uldgården, Bregninge.
10.06 Kl. 19.30 Marstal Kirke, Flemming Dreisig og Karsten Hermansen,
orgel (orgelets 40 års fødselsdag).
15.06 Ærødagen 2013, Anlægget, Ærøskøbing Havn. Oplev alt hvad Ærø
kan tilbyde – tag familien med.
19.06 Kl. 19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Nobile. Operaarier.
Hør f.eks. sange fra Don Giovanni, Don Carlos og Carmen.
Visti Hald, tenor. Johannes Manov, Baryton.
Ronnie Johansen, Basbaryton. Irene Hasager, klaver.
26.06-01.07 RSI Sommerfest, Rise Stadion.
28.06 Kl. 19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Stadler. Klarinet-kvintet.
Hør bl.a. Mozarts elskede klarinetkvintet i A-dur.
29.06 Kl. 20.00 Donizettis opera »Elskovsdrikken« i Ebbes Bådebyggeri,
Marstal. Iscenesat og instrueret af Guido Paevatalu, arrangeret og
ledet af Svenn Skipper.
30.06 Kl. 15.00 Donizettis opera »Elskovsdrikken« i Ebbes Bådebyggeri,
Marstal. Iscenesat og instrueret af Guido Paevatalu, arrangeret og
ledet af Svenn Skipper.
Juli
26.06-01.07 RSI Sommerfest, Rise Stadion.
04.07-07.07 Søby Havnefest, Søby.
07.07 Kl. 10-14: Søndagsåbent i Marstals butikker (dog visse butikker
undtaget).
09.07-10.07 Kl. 19.30: Ærø Festspil opfører »Folk og røvere i Kardemomme By«
af Thorbjørn Egner på Søbygaard.
11.07 Kl. 16.00: Ærø Festspil opfører »Folk og røvere i Kardemomme By«
af Thorbjørn Egner på Søbygaard.
11.07-14.07 Grollefest i Marstal v/lystbådehavnen.
12.07 Kl. 19.30: Ærø Festspil opfører »Folk og røvere i Kardemomme By«
af Thorbjørn Egner på Søbygaard.
12.07 Marstal by Night »60’er tema«. Butikkerne har åbent til kl. 22.00.
13.07 Kl. 16.00: Ærø Festspil opfører »Folk og røvere i Kardemomme By«
af Thorbjørn Egner på Søbygaard.
14.07 Kl. 10-14: Søndagsåbent i Marstals butikker (dog visse butikker
undtaget).
18.07-21.07 Eventyrfest, Torvet i Ærøskøbing.
21.07 Kl. 10-14: Søndagsåbent i Marstals butikker (dog visse butikker
undtaget).
Begivenhedskalenderen er så komplet som det er muligt inden trykstart. Se den aktuelle
kalender på Ærøportalen: www.aeroe.dk el. www.ærø.dk – Du kan også følge med i Ærø
Ugeavis - den ligger online på portalen.
23.07 Smakkesejlerne ankommer Kleven Havn om eftermiddagen på
deres tur Øhavet rundt og sejler videre onsdag formiddag. Besøget
bliver markeret med festligheder om aftenen – se mere i dagspressen.
24.07 Kl.19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Trio Corelli. Barokmusik i
verdensklasse med Elisabeth Zeuthen Schneider, violin.
Viggo Mangor, lut og theorbe og Ulrik Spang-Hansen, continuo orgel.
25.07 Kl. 19.30 Marstal Kirke, Karsten Hermansen, orgel.
26.07 Marstal by Night »Pirat tema«. Butikkerne har åbent til kl. 22.00.
26.07-28.07 Ærø Single Folk Festival i Søby. Se mere på www.aeroefestival.dk
28.07 Kl. 10-14: Søndagsåbent i Marstals butikker (dog visse butikker
undtaget).
28.07-04.08 Ærø Jazzfestival – se mere på www.jazzisland.dk
August
28.07-04.08 Ærø Jazzfestival – se mere på www.jazzisland.dk
01.08 Kl. 19.30 Marstal Kirke, Johan Hammarström, orgel.
04.08 Kl. 10-14: Søndagsåbent i Marstals butikker (dog visse butikker
undtaget).
07.08 Kl. 19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Christina Åstrand, violin.
Per Salo, klaver. Fås ikke bedre.
09.08-10.08 Sommerfest i Ommel. Ommel Stadion – se dagspressen.
10.08 »På hat med Ærø« – Hattefest i Ærøskøbing. Se mere på ærø.dk og
i dagspressen.
11.08 Kl. 12.00-16.00 Åben yogahave på Yogastudio Søby,
Søby landevej 20, Søby. Yoga for hele familien, trampolin med mere.
14.08 Kl. 19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Erik Kaltoft, klaver.
Ingeborg Børch, sopran. Mads Vinding, kontrabas.
Kendte operaarier. Uropførelse af nyskrevne tekster af
Bjarne Jes Hansen til Fini Henriques Billedbog (1899).
21.08 Kl. 19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Det kongelige Kapels
blæserkvintet. Med bl.a. Bach, Carl Nielsen og Hindemith.
22.08 Kl. 10.00 Børnekoncert på Søbygaard: Det kongelige Kapels
blæserkvintet. Det er vigtigt. Børnene elsker det også.
September
04.09 Kl. 19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Katrine Gislinge, klaver.
Michaela Fukacova, cello. Har man hørt og set mage.
07.09 Kl. 16.00 Marstal Kirke, Trioen Madsens Mozart og
Karsten Hermansen, orgel.
07.09 Økologisk Høstmarked – se mere på www.ærø-økologi.dk
18.09 Kl. 19.30 Klassisk koncert på Søbygaard: Candle Light Concert.
Tine Rehling, harpe. Frederik Munk Larsen, guitar. Stemningsfuldt
og intimt i udsmykket koncertsal.
Oktober
14.10 -20.10 Efterårsferie på Ærø.Masser af aktiviteter for store og små – følg
med på ærø.dk eller kontakt Turistkontoret for mere information.
14.10-18.10 Ærøskøbing Grand Prix 2013 – Sæbekasseløb for børn i alderen
8-16 år.
November
7.11 Kl. 19.00 Sognegården, Bregninge. Uldgårdens modeshow.
Billetter købes forud. Se www.aeroegaardbutik.dk
23.11 Kl. 16.00 Ommel Kirke, Edda Meyer, sopran, Bjarne Finnerup,
trompet, Karsten Hermansen, orgel (orgelets 30 års fødselsdag).
December
14.12 Kl. 16 Marstal Kirke, Adventskoncert med Ærøkoret og
Karsten Hermansen, orgel.
Andre begivenheder/aktiviteter:
Strandyoga på Vester Strand, Ærøskøbing
Tirsdag den 2., 9. og 16. juli kl. 19 samt hver tirsdag kl. 19 og torsdag kl. 09.00 i
august.
Kajak kravlegård ved Eriks Hale, Marstal
Hver onsdag fra kl. 16-18 i ugerne 27-31. Se www.havkajakcenter-marstal.dk
Årets sommerudstilling i Søby »BilledprojektSøby 2013« vil kunne opleves
rundt om i byrummet og på havnen fra 1. juni til 1. september.
Guide på udstillingen
»Danmarks første blomstrende landsby, Bregninge før og nu«
Alle torsdage i september fra kl. 14-16. Uldgården, Bregninge.
Falkoneren på Søbygaard – få en uforglemmelig oplevelse i rovfuglenes tegn.
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.00 i uge 26-35.
Byvandring og foredrag i Marstal omkring Carsten Jensens bøger
v. Knud Nielsen.
Mødested: Marstal Vandrerhjem. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke
nødvendig. Hver Onsdag og fredag kl. 15.00 i uge 27-32.
Se også kalenderen for Ærø Natur- og Energiskole, Ærø Museum og
Søbygaard på side 37.
32
ÆRØ GUIDE 2013
ØBOLIG| Tranderupgade 1 | 5970 Ærøskøbing
v/Rino Jenssen | Statsaut. ejendomsmægler MDE
Mobil: 2021 0269 | obolig.dk
Drømmen er på en ø
Autoreparationer af alle mærker
Dunkær Auto-Service
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 15 38 · Mobil 61 36 65 13
Øens VVS Ærø A/S
Drømmen
er på en ø på ØBOLIG.dk
Se alle ejendomme
– vi udfører også totalentrepriser
Øbolig I Tranderupgade 1 I 5970 Ærøskøbing
v/ Rino Jenssen I Statsaut. ejendomsmægler MDE
Mobil: 2021 0269 I øbolig.dk
Ærøskøbing
62 52 24 90
Marstal
20 13 72 40
København
21 63 71 78
email: [email protected]
www.oensvvsaeroe.dk
Din lokale
ejendomsmægler
på Ærø.
Ferielejlighed
Værelser
Rino Jenssen.
Duftmassage
Klangmassage
Hot Stone massage
Direkte i naturen
- tæt på vandet
www.harmoni-aeroe.dk
Drømmen er på en ø
HARMONI | Vejsnæs 2 | DK-5970 Ærøskøbing | T +45 6252 1993
M +45 6175 4884 | [email protected] | www.harmoni-aeroe.dk
Ærø Flyveplads
- Hurtigste vej til og fra Ærø!
●
●
●
●
●
Flyvning til og fra hele Europa
Rutetaxaflyvning til Svendborg og København
Cykel- og biludlejning
Kiosk
Lille hyggelig flyveplads med international atmosfære
TLF. +45 63 52 63 67
www.harmoni-aeroe.dk
ÆRØ GUIDE 2013
Bregninge
Besøg
Besøg Æ
Ærøs
r øs 3
350
50 m
m!
! store
store gårdbutik
gårdbutik
Bl.a. m
ed ““alt
alt i uld”
uld” fra
fra egen
egen fabrik,
fabrik,
Bl.a.
med
b
eklædning i n
aturmaterialer, p
raktisk
beklædning
naturmaterialer,
praktisk
ange
ttøj
øj til
ti l f
ærden i n
aturen ssamt
amt m
færden
naturen
mange
g
aveideer o
g Ærø
Ærø specialiteter.
specialiteter.
gaveideer
og
Tværby
Tværby 3 • B
Bregninge
regninge • T
Tlf.
lf. 6258
6258 11400
400
Nature
Denmark
3
350
50 m
m!
! anderledes
anderledes b
butik
utik
ÅBENT HELE ÅRET ALLE UGE
ENS DAGE
/juni & sep/okt/novv/dec:
/j
April/maj/
kl. 11
11-15,
Torsdag
All
15 T
d kl
17
kl. 11
11-17
Alle d
dage kl
Juli & august:
Alle dage kl. 10-117
Grupper altid også efter aftale.
Januar/februar/marts:
Alle dage
e kl. 11-14,
Torsdag kl. 11-17
Arcopédico
Skechers
Shape
Ups
Shop
Sh
p også
g onlin
ne: www.aeroegaa
.a
g ardbutik.dk
k.dk
Zizzi
Studio
Deluca
Micha
Long Island
Two Danes
Facebook: Ærø Gårdbutik
33
Hotellet med idyllisk atmosfære
i centrum af Ærøskøbing...
Hotellets beliggenhed i Ærøskøbing midt på øen gør det til det ideelle
udgangspunkt for at udforske den storslåede natur på Ærø.
Badestrand inden for en gå-afstand på få minutter.
Hyggelige byture på de toppede brosten i en by med
velbevarede ældre huse, giver en helt enestående
oplevelse.
Vestergade 38 · DK-5970 Ærøskøbing · Ærø
Tlf.: +45 62 52 10 03 · Fax: +45 63 52 31 68
www.aeroehus.dk · E-mail: [email protected]
Vor målsætning er at give vore gæster en god og
positiv oplevelse under opholdet på Ærø, og vort
personale vil altid være klar til at servicere Dem samt
være behjælpelig i enhver situation.
Hotel »Ærøhus« tilbyder ophol
med pension, samt at afholde familiefes
og seminarer for op til 50 person
Hotel »Ærøhus« kan tilbyde komfortable værelser med bad og
toilet samt telefon.
Hotelværelser med egen terrasse,
beliggende i gammel, smuk hotelhave.
ld
ster, kurser
ner.
Hotel »Ærøhus« har 1. klasses
restaurant, hvor der bl.a. serveres
friske fisk (efter årstiden).
I Sommersæsonen serveres der på
terrassen foran hotellet samt i den
gamle hotelhave.
Værelser - Luxus.
Vor specialitet er friskfangede
fladfisk med persillesauce.
Der tages forbehold for,
at vejret kan betyde manglende
landing af fangst.
Dauers Hus.
36
ÆRØ GUIDE 2013
Dyp selv
Vitsø Kunstskole,
Café og Galleri
Kreative sommer og weekendkurser i maleri
og kunstforståelse.
Galleriet: er åbent når skiltet er ude og efter aftale.
Vores butik er fyldt med
lækre specialiteter fra Ærø!
Se vores fine gavekasse
Kunst-caféen: har åben i sommerferien,
fredag og lørdag fra kl. 14-18.
Mere information: www.vitsøkunstskole.dk
Søby Landevej 18, 5985 Søby, tlf. 57 80 20 46
Jørbækvej 4 · 5985 Søby
Tlf. 62 58 14 54
www.ærøshoppen.dk
Mail: [email protected]
Dyp selv dine egne lys.
Sommer- og ferieperioder:
Man-fre kl. 12-17
MODERNE FERIELEJLIGHEDER
vognmandsfirm
gt- og
a
Fra . Pedersen & Søn ApS et
P
TLF. 62 58 10 78
vognmandsfirm
gt- og
a
Fra . Pedersen & Søn ApS et
P
ÆRØ
Æ
R Ø SSKAL
KAL
OPLEVES
O
PLEVES
O
OG
GN
NYDES
YDES
• Gratiss WiFi
W i Fi
• 2 – 8 pers.
p e r s . lejligheder
lejligheder
TTLF.
8
LF. 640
0 778
2 543
8 160
• Ferie
Fe r i e for
f o r hele
h e l e familien
familien
• Afslapning,
A f s l a p n i n g , vvelvære
e l v æ r e eller
eller
a
k t i v fferie,
erie, d
ub
e s t e m m e r sselv
elv
aktiv
du
bestemmer
A
l t i d god
g o d og
o g personlig
p e r s o n l i g service
ser vice
Altid
R
i n g nu
n u på
p å 62
62 5
8 11
1 1 20
20
Ring
58
NY
2013
Foto: Sebastian Dammark
[email protected]
Nørrebro 23 · 5985 Søby
Telefon 40 43 60 78 · www.p-pedersen.dk
[email protected]
S ø b y l y s t · Ø s t e r b r o 2 - 4 · D K- 5 9 8 5 S ø b y · Æ r ø
T. + 4 5 6 2 5 8 1 1 2 0 · w w w. s o b y l y s t . d k · i n f o @ s o b y l y s t . d k
D
HE
Nu også forhandler af KEMI-OILs produkter
bl.a. rensefortynder, cellulosefortynder,
Nu også forhandler af KEMI-OIL’s
produkter,silikonefjerner,
acrylfortynder og acetone,
bl.a.: Rensefortynder, Cellulosefortynder,
samt afhentningSilikonefjerner
af spild i hele landet.
Acrylfortynder og Acetone,
Nørrebro 23 · 5985 Søby
Telefon 62 58 10 78 · www.p-pedersen.dk
samt afhentning af spild
i hele landet.
Vognmand Karsten mobil 40 43 60 78
t
FALKECENTER ÆRØ
Søbygaard, Søbygårdsvej 2-4
Nu også forhandler af KEMI-OILs produkter
bl.a. rensefortynder, cellulosefortynder, silikonefjerner,
acrylfortynder
og acetone,
Nyhed
på Ærø - underholdende,
informativt
samt
afhentning af spild
i hele landet.
rovfugleshow,
og fascinerende
Åbningstider
Uge 26 til 35:
Tirsdage, onsdage og
torsdage kl. 14.00.
Døren åbner en halv
time før, og showet
starter præcist.
www.falkecenter.dk
[email protected]
Nørrebro
23 · 5985 Søby
udført
af professionelle
falkonerer.
Telefon 62 58 10 78 · www.p-pedersen.dk
Vognmand
Karsten mobiljagtslot
40 43 60Søbygaard
78
Det middelalderlige
sætter
[email protected]
GHSHUIHNWHUDPPHUIRUIXJOHQHVIULHÁXJWW W
henover publikums hoveder.
(+45) 5088 9380 & 5088 9381
Mød os på facebook/falkecenter
ÆRØ GUIDE 2013
37
Ærø Natur- og Energiskole,
Ærø Museum / Søbygaards
aktivitetskalender 2013
BOLIG •HUSET
Møbler
Polsterværksted
Lamper
Brugskunst
Dyner · Puder
Ugedag Dato
Lørdag
Kl.
Aktivitet
Mødested
25. maj 14.00 Orkidetur
Flyvepladsen,
Gråsten Nor
Søndag 26. maj 14.00 Vandhul og klokkefrø
Gadekæret,
Voderup landsby
BOLIG•HUSET Søby Ærø
Tlf.: 62 58 13 83 · E-mail: [email protected]
www.danbo-aeroe.dk
Tirsdag
11. juni 15.00 Vitsø Nor rundt
P-pladsen, Søbygaard
Lørdag
15. juni 15.00 Strand og hav i Natura2000
Badebroen, Vesterstrand
Søndag 16. juni 14.00 Vilde blomsters dag
P-pladsen, Voderup Klint
Torsdag 20. juni 15.00 Vitsø Nor, flora og fauna
P-pladsen, Søbygaard
Søndag 23. juni 14.00 Vandhul, klokkefrø og sno
Gadekæret,
Voderup landsby
Mandag
1. juli 20.00 Fototur ved strand og klint
P-pladsen, Voderup Klint
Onsdag
3. juli 10.00 Jernalder og vikingetid
Gravendal
Torsdag
4. juli 10.00 Flora og Fauna på Voderup Klint P-pladsen, Voderup Klint
Torsdag
4. juli 14.00 Verdens største solfangeranlæg
på syd Ærø
P-pladsen, Søbygaard
Torsdag 11. juli 14.00 Verdens største solfangeranlæg
Skolevej 15, Marstal
Mandag 15. juli 14.00 Flora og fauna på Voderup Klint
P-pladsen, Voderup Klint
Onsdag 17. juli 15.00 Transition Town,
bæredygtig bosætning
BILLEDPROJEKTSØBY
Afgangsholdet fra
KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ
udstiller i og omkring Søby Havn
1. JUNI - 1. SEPTEMBER
Skolevej 15, Marstal
Onsdag 10. juli 14.00 Vitsø Nor rundt
Torsdag 18. juli
8.00 Vitsø Nor rundt
Gadekæret,
Voderup landsby
Vitsø Mølle
Torsdag 18. juli 14.00 Verdens største solfangeranlæg
Skolevej 15, Marstal
Fredag
P-pladsen, Voderup Klint
19. juli 10.00 Klint, strand og hav
Torsdag 25. juli 14.00 Verdens største solfangeranlæg
Skolevej 15, Marstal
Søndag 28. juli 14.00 Kulturhistorien fra stenalder til
Gravendal
nutid
Onsdag 31. juli 14.00 Strandengenes dyreog planteliv
Torsdag
1. aug 14.00 Verdens største solfangeranlæg
Trappe til strand,
Skjoldnæs
Skolevej 15, Marstal
Fredag
2. aug 20.00 Vitsø Nor, flora og fauna
P-pladsen, Søbygaard
Onsdag
7. aug 10.00 Strand og hav i Natura2000
Badebroen, Vesterstrand
Torsdag
8. aug
Vitsø mølle
Torsdag
8. aug 14.00 Verdens største solfangeranlæg
Skolevej 15, Marstal
Fredag
9. aug 10.00 Naturgenopretning på
P-pladsen, Voderup Klint
8.00 Vitsø Nor rundt
Voderup Klint
KUNST
KOM TIL SØBY OG SE FÆRGE OG KUNST.
DER ER IKKE SÅ LANGT
– OG BUSSEN ER JO (ENDNU) GRATIS!
Vi forbeholder os ret til at aflyse hvis fremmødet ikke er mere end 5 personer.
Voksne kr. 30,-/person. Børn under 15 år gratis.
HØJSKOLEN
Derudover tilbydes guidede ture for lejrskoler og busselskaber. Priser fra kr. 400,- pr.
time.
PÅ ÆRØ
De enkelte arrangementer tager fra 1 til 2 timer.
www.kunstaeroe.dk
Ture med blåt vedrører Blå Flag og er gratisture.
Kontakt: Knud Nielsen, tlf. 40 22 44 03 eller Ærø Museum, tlf: 62 52 29 50.
EN LILLE VERDEN – FULD AF GODE OPLEVELSER
Sæber, te og urtesalt
fremstillet i eget værksted
af gode, ægte råvarer
– behandlet med omhu
ÆRØ
Specialiteter
SÆBERIET
Søby Nørremarksvej 3 • 5985 Søby
Telefon +45 62 58 19 59
Åbningstider
I skoleferierne er der åbent
alle dage – på nær lørdag
10:00-15:30
Børnene laver sæbefigurer
tirsdag og torsdag
10:00-13:00
Fra den 26. marts til 20. oktober:
Mandag til torsdag 10:00-15:30
38
ÆRØ GUIDE 2013
»Ærø har så meget
at byde på«
Få lokalkendskab og hjælp til:
– at opleve de særlige Ærøsteder og traditioner
– at overnatte de rigtige steder
– at lære noget i skønne
omgivelser
– handicapvenlige ture.
Ærø Veteranbiludlejning
Rent a Classic Car
www.aeroeveteranbiludlejning.dk Tlf. 29 93 03 25 - 62 52 10 05
ClayFever Keramik
Arbejdende værksted og butik
med salg af keramik og
smykker.
Åben hele året når skiltet
er ude eller after aftale.
Tlf. 20 32 81 33.
Tværby 17,
5970 Ærøskøbing, Bregninge
www.clayfever.dk
Kontakt
Helle Beckmann
[email protected]
Tlf. 31 20 49 34
www.Visitmydenmark.dk
Vindeballe Kro
Tlf. 62 52 16 13
www.vindeballekro.dk
Dejlige værelser
–
Råvarer fra Ærø
–
Rigtig krohygge
»Fies Strik«
I nærheden af »Søbygård« finder
du »Fies Strik«. I den lille butik er
der et meget stort udvalg.
Lokale Ærø-garner
Færø-garn
Kastaniestrik
Christel Seyfarth
Design-Club
Geilsk
Men ud over disse meget lækre
garner og modeller er her alt,
hvad hjertet kan begære hos en
strikkeglad: mange forskellige
garner, Knit Pro, knapper, færdigstrik, tilbehør, hæklenåle
o.m.a. Ting, du måske ikke forventer at finde på Ærø.
Fælles for butikken er kvalitet og
god service. – Du kan også få
hjælp, hvis du er gået i stå med
dit håndarbejde.
Her er altid et godt tilbud. F.eks.:
Arwetta strømpegarn
til kun . . . . . . . pr. nøgle.
26,-
Kom og lad dig friste af de
mange, skønne ting og nyd
udsigten ud over Vitsø.
Jeg glæder mig til at se dig.
»Fies Strik«
albertslykke 10, Søby
English spoken · Si parla l´italiano
KØRSEL I IND- OG UDLAND
ÆRØ TURISTFART
Reberbanen 58 · 5960 Marstal
Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing
TLF. 62 58 13 13
BESØG RISE BRYGGERI & CAFE
Oplev et microbryggeri, med produktion af øl i absolut topklasse.
Se bryggeriet fra vores butik, eller bestil en rundvisning og ølsmagning.
Nyd en øl og en let frokost eller et aftensmåltid i vores cafe eller
hyggelige have.
r
st ha
augu nt alle
g
o
i
e
I jul utik åb 11-15.
sb
l.
vore s dage k
n
bent
e
g
r
u
ha å .
n
e
e
f
1
-2
Ca
kl. 11
Vandværksvej 5
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 32
www.risebryggeri.dk
ÆRØ GUIDE 2013
Ærøskøbing
Ærøs historiske købstad
13
●
1
●
2
●
3
●
4
●
7
8●
●
21
●
22
9
●
10●
23
12 11●
●
●
● ●
16
24
17
●
25
●
●
15
18
●
●
1
9
●
14
27
●
●
28
●
5
●
6
●
20
●
26
●
29
●
→
→
30
●
31
●
ÆRØSKØBING
H A N D E L S S TA N D S F O R E N I N G
ÆRØ MØBLER A/S
Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99
Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86
SNEDKER/TØMRER
GULVBELÆGNING
KØKKEN
MØBLER
DAME- & HERRETØJ
GARDINER & BOLIGUDSTYR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
39
Netto
Ærø Olie
Lendas Griller
Café aroma
Ærøskøbing Røgeri
Deloitte, revisionsfirma
apoteksudsalg
Hotel »Ærøhus«
Sonjas Blomster
Ærøskøbing Bageri
Klip 2
advokatfirmaet Gottschau & West
Ærø Brand, forsikringsselskab
Salon Grethe, frisør
Røde Kors forretning
Creutz’ Boghandel
Den Gamle Isenkram
Ærø Boligudstyr / Tøjshoppen
Restaurant »Mumm«
Backstage
Ærø Fantasy World
Ærø Glaskunst
Kæphesten
Lou Lou’s Kaffestue
Highlight Photo
121 Media
Nordea Bank
Blandede Bolcher
Øens VVS
Ærø Møbler
SR electric
Danish Island Weddings
Ærøs Bryllups Bureau
TØJSHOPPEN
ÆRØ BOLIGUDSTYR
Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29
BAGERI · BÄCKEREI · BAKERY
Ærøskøbing Bageri ApS
Vestergade 62 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 31
Søndergade 13 · Ærøskøbing · Tlf. 20 24 30 07
www.iloveaeroe.com
40
ÆRØ GUIDE 2013
VINTER CAFé & BRyLLupS BuREAu
NET TOPRISER
I SOMMERLDAMONREDET
GOOD FOOD AN
AT DISCOUNT PRICES
DER LEBENSMITTELHE
DISCOUNTER IN IHRE NÄ
Cappucino & Latte
Let frokost
www.iloveaeroe.com
Kaffe & kage
ÆRØSKØBING
SØNDERGADE 13 . ÆRØSKØBING . TLF. 20 24 30 07
SE ÅBNINGSTIDER PÅ NETTO.DK
En dejlig dag på landet
PLGWLU¡VN¡ELQJ
Her kan du købe krydderurter, nytteplanter, haveartikler, brugskunst,
delikatesser, wellness produkter
og meget andet.
Du kan gå på opdagelse mellem dyr
og planter, nyde en kop velsmagende
kaffe og den hyggelige atmosfære.
Vester Allé 4
Turist_Aeroe_93x63,5.indd 1
ÆRØSKØBING MINIGOLF
01/12/09 10:11:42
VESTER BÅDEHAVN
BLÅBÆR
Gårdbutik
• Minigolf
• Slik · Is
• Sodavand
Pilebækken 22
U¡VN¡ELQJ
ZZZEOnE UVGN
Kom og nyd livet...
på Ærøskøbings hyggelige gamle badehotel
Vi har hotelhave lige i vandkanten, værelser med
havudsigt og en atmosfære i de gamle stuer som du blir
helt afhængig af!
28 enkelt/dobbelt værelser til rimelige priser.
Morgenmadsrestaurant i havestuen med fantastisk
panoramaudsigt over øhavet.
Cafe med uhøjtidelig stemning og lækker sommermad.
Riv et par dage ud af kalenderen og nyd stemningen
i den magiske købstad Ærøskøbing. Vi vil gøre hvad
vi kan for at jeres ferie bliver værd at huske!
Brogade 1
5970 Ærøskøbing
Tlf. 42 50 00 05
www.badehotel-aeroe.dk
ÆRØ GUIDE 2013
Pilebækkens
Cykler
Pilebækken 11
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10
Ærø
Bowlingcenter
Statene 42 A
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 23 06
41
Vestergade 44 · Ærøskøbing
Cykeludlejning
(3 & 7 gear). Fra 65,- kr. pr. dag.
BENZIN & DIESEL
På automat med kroner, euro,
Dankort og kontokort.
www.arrebowl.dk
Tlf. 62 52 22 98 · www.vestergade44.com · [email protected]
Ærø Marina
Feriehusområde bestående af 37 individuelle ferielejligheder beliggende i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lystbådehavnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste
badestrande. Husene (37 m2) består af stue med køkkenniche, separat soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med
brus. Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger tæt ved
indkøbsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst velegnet til
gæster, der ønsker fred og ro. Området er udvendigt nyrenoveret.
Indvendigt skelnes der mellem A, A+ og B kategorier da husene er
ejet af 37 individuelle ejere, kan der være forskellig indretning/
udstyr i husene. Telefon og ADSL linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.
Highlight Photo
Torvet 3 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 29 62 61 22 · E-mail: [email protected]
Website: www.highlightphoto.dk
Ærø Marina
Paradiset
5970 Ærøskøbing
Telefon +45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168
[email protected] · www.aeroemarina.dk
42
ÆRØ GUIDE 2013
Ture
med guide
DET LILLE HOTEL
Byvandring og foredrag
i Marstal omkring
Carsten Jensens bøger
v/ Heidi og Klaus Thrane
v. Knud Nielsen
Mødested: Marstal Vandrerhjem.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og sødt.
Dunkær
Slagterforretning ApS
Hyggelig restaurant (50 pers.)
Gårdhave · Krostue
6 værelser
Smedegade 33
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 23 00
www.det-lille-hotel.dk
Se, smag og hør om Ø-havets
choklade.
Chokoladen kan købes efter
byvandringen på vandrerhjemmet.
Dunkærgade 16 · Ærøskøbing · 62 52 14 87
➤ Vi forhandler Ærøsk kødkvæg, lam og grise af egen
slagtning.
➤ Leveringsdygtig i alle former for udskærings-ønsker.
➤ Alt i hjemmelavet pålæg.
➤ Stort udvalg af pølser og spegepølser lavet efter
gamle håndværksmæssige traditioner.
➤ Udlejning af grill til helstegt pattegris og den store
grillfest.
Du finder os midt på øen!
Tilmelding ikke nødvendig.
Alle byvandringer kl. 15.00
på følgende datoer:
3/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 19/7,
24/7, 26/7, 31/8, 2/8, 7/8 og 9/8.
Sejlture
Fra Marstal:
Tirsdage 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7,
30/7, 6/8.
Torsdage 27/6, 4/7, 11/7, 18/7,
25/7, 1/8, 8/8.
Kl. 10.00 til 14.00 Ø-tur til Strynø
Voksne 270,- kr / børn 170,- kr.
Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur
Voksne 170,- kr / børn 120,- kr.
Fra Ærøskøbing
Onsdag 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7,
31/7, 7/8, 14/8.
Kl. 10.00 til 14.00 Ø-tur til Drejø
Voksne 270,- kr / børn 170,- kr
Kl. 19.00 – 21.00 Solnedgangstur
Voksne 170,- kr / børn 120,- kr
Bemærk, mødetid 15 min. før afg.
Billetter kan købes direkte på
www.maritimtcenter.dk eller på de
lokale turistbureauer.
Forbehold for ændringer
Ærø
Folkebibliotek
MARSTAL
BIBLIOTEK /
BORGERSERVICE
LIGHT
Galleri K v/Kari Hass
! "#
»Ruhetgaard«
$$$%
&'
(#
"#
Ellemosevej 2,% 5970
! "# !Ærøskøbing
$$$% &' (#
% 61 35 35 81
www.ruhetgaard
$$$% &' (# · +45
%
!# "#*
Olieog
) Akryl
#
* malerier
(
"
"#
$$$% &' (#
) % # ( " *"#
Ætsninger
"#
"#
( " "#
Raderinger
"#
Dekorerede strandsten
)
#
*
( " "#
"#
)
Røde Kors Butikken
Skolegade 28
5960 Marstal
Tlf.: 6352 6360
Tøj og sko til børn og voksne • Ting og sager
Vestergade 53, Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 90
Mail:
[email protected]
Pæne møbler • El-artikler • Køkkenting
Musik • Bøger • Spil og meget andet.
Pilebækken 12, Ærøskøbing. Tlf. 24 77 56 20
ÆRØSKØBING
BIBLIOTEK
SOMMERBOGBIX I DE TRE ÆRØSKE HAVNE
Søndergade 16 B
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 6252 1442
Mail:
[email protected]
For åbningstider
og info:
Læs mere på www.aeroe.drk.dk
- en »lun« partner...
Ærøskøbing Fjernvarme
Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06
www.aeroe-varme.dk
www.arrebib.dk
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7.000 m2 samt et pillefyr. 640 forbrugere er tilknyttet værket.
D
OMMEL
Bredgade
Rise Sparekasse
KSGADE
DANMAR
A Havnekontor
J
SVE
SEN
TEN
RIS
. CH
H.C
de
ga
ter
øs
3 km
Søfartsmuseum
C Miljøstation
A
ade
teglg
D Diesel/benzin til både
G.
SOF
FILO
GYDEN
SKOV
m
800
ADE
SG
EN
NG
KO
E
EGAD
NØRR
TRÆD.
DS
E
ØN
BR
ÆD
TR
ES
ING
N
ON
DR
NG.
E VÆ
NØRR
D
Bad
C
J Borgerbutik
WC
K Bibliotek
DE
GA
LV
SØ
DE
GA
OD
DB
L
TO
DE
RÆ
ST
KE
KIR
E
AD
NSG
NGE
KO
j
kve
bar
WC
E
AD
EG
VN
HA
Y
SØB SØ
ÆR ING
Ø
K B
F Lægehus
Turistinformation
E
GAD
TER
VES
JEN
VE
LLE
MØ
Posthus
DE
RÆ
SST
HED
IG
EN
L Legeplads
DE
GA
ÆR
TV
E
AD
LVG
SØ
1.
BRO
E
GAD
PER
SKIP
O Beach-volley
P-Plads
DE
TRÆ
NDS
STRA
RÆDE
STRANDST
Q Petanque
E
GAD
SENS
PRIN
EJ
TV
JAG
j
ve
rt
nne
sko
Rutebiler
MARKGAD
E
J K
S Sejlklub
SKOLEGADE
DE
FIOLSTRÆ
KORSGADE
800 m ENNIS
T
R
BANE
NY MØ
LLERG
ADE
E
VINKELSTRÆD
GADE
DE
RÆ
ST
US
H
D
RÅ
F
Telefon
Vandrerhjem/
Kajakcenter
FÆRGESTR.
St. Rise Landevej 10
DE
ERGA
VEST
TSSPOR
S
PLAD
E
AD
DSG
JOL
NSK
E
D
TOR
.
BRO 2
3.
BRO
Ga
ng
SØ
ND
ER
G
AD
E
GADE
SNARE
PM
E
AD
TSG
LD
FE
T
ID
HV
E
GAD
OES
EM
L
L
WI
VES
TER
GAD
E
WC
E
AD
RG
LLE
Ø
M
E
AD
LSG
JUE
LS
E
I
N
EJ
KSV
VÆR
GAS
DE
SGA
AM
SKR
ER
PED
Navigationsskole
HAVNEGADE
NISSENS HAVE
RØN
NEV
EJ
Toilet
WC
FÆRGESTR.
Tennis
baner
600 m -
LÆRKEGADE
DE
RÆ
ST
KE
KIR
IUM
LEG
KOL
V Vindmåler
BU
EG
AD
E
NYGADE
HERLUF TROL
LES
RE
E
GAD
ER
ST
VE
E
ÆD
STR
AJ
4. M
ING
BY
ØB
SØ ØSK
EN
AN
RB
ÆR
BE
4.
BRO
Q
BRO 5.
L S
.
BRO 6
EHAVN
LYSTBÅD
V
WC
7.
BRO
ELLENET
VELKOMMEN TIL ÆRØ
ØSTERSØVEJ
EGEHOVE
DV
EJ
J
EGEHOVEDVE
L
8.
BRO
O
9.
BRO
STRAND
10.
BRO
SKOV
CAMPING
Dybde: 2 m
tief: 2 m
A
Apotek
F
Cykeludlejning
K
Frisør
P
Døgnkiosk/Proviantering
U
Café/Isbar
C
Bager
H
El-installatør
L
Gaveshop
Q
Maritim Shop
V
Sportsbutik
D
Boghandel
M
Bolchekogeri
R
Café/Restaurant
Internet Café
N
Hotel/Restaurant
S
O
Isenkræmmer
T
E
Bank
|
J
Servicestation
W
Skobutik
Fast-food
X
Mode-/
Tøjbutik
Optiker
Y
Radio/TV
Z
Supermarked
4
Kunsthåndværk
2
6
Revisor
Møbelhus
3
7
Byggemarked
VVS
0
Galleri
44
ÆRØ GUIDE 2013
Stean Møller
ApS
MARITIM SEJLERSHOP
OG SEJLMAGERVÆRKSTED
Sejlmagervej 2 · Marstal · Tlf. 62 53 12 71 / 23 20 21 98
e-mail: [email protected]
ED
V
E
LIG UBBEN
L
SEJLK
kun mod forudbestilling - senest dagen før
mellem kl.-17
og kl.dagen
21 før
kun telefontid
mod forudbestilling
senest
6225 2569
telefontidtlf.
mellem
kl. 17 og kl. 21
tlf. 6225
2569
kun mod
forudbestilling
- senest
dagen før
8 5960
marstal
kirkestræde
telefontid
mellem kl. 17 og kl. 21
[email protected]
8 5960 marstal
kirkestræde
tlf.
6225
2569
www.restaurantedith.dk
[email protected]
www.restaurantedith.dk
8 5960 marstal
kirkestræde
[email protected]
www.restaurantedith.dk
Alt til lystbåden
• Beslag, tovværk.
• Tryk af wire.
• Daglig reparation og
fremstilling af sejl og
kalecher. (Kan hentes og bringes)
• Specialopgaver.
• Syning og svejsning
af presenninger.
• Salg af:
Sko, støvler, sejlertøj,
maritimt tøj:
- Key West
- Helly Hansen
- Gill
• Salg af Kosangas.
– og meget mere.
CYKELUDLEJNING
ØENS STØRSTE BUTIK
● Mange økologiske
produkter
● Slagter
● Delikatesse
● Betjent
blomsterafdeling
● Eget bageri
● Tips - Lotto
● Bredt udvalg i
isenkram
Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og
diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14
Gratis OK Benzinkort fredag
kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14
Med et OK Benzinkort får du:
• Gebyrfri oprettelse
• Kort til mere end 500 benzinanlæg
i Danmark
• Kort til betaling af broafgift på
Storebælt og Øresundsbron®
Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort, IDkort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.
Gratis OK’thellolagkage
Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg
med en gratis OK’thellolagkage til de
første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag
kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en
pølse samt en forfriskning.
OK støtter lokalt
Tanker du hos OK, støtter du M.I.F. med
gode kontanter til deres arbejde. Kom og
få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til
M.I.F., hver gang du tanker hos os.
KIRKESTRÆDE 2-4
MARSTAL · TLF. 62 53 17 80
Euro og betalingskort kan anvendes.
Marstal
TANK I 24 TIMER
REBERBANEN · MARSTAL
(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)
ÆRØ GUIDE 2013
DAME- OG
HERRETØJ
45
SØNDAGSÅBENT i ALLE
SØNDAGE
juli og 4. august fra kl. 10 til 14
d enn e
Medbringe og få
c
ann o n
TØJ TIL
UNGE MÆND
at
10%på aRlt afrab
DYNER OG PUDER
Stort udvalg i
KANSAS
ARBEJDSTØJ
C ob b
TASKER · SMYKKER
POSTKORT
Pasbilleder · Fotofremkaldelse
LOGO-TRYK
Appetit på livet
SY-TILBEHØR OG
KNAPPER
KIRKESTRÆDE/SKIPPERGADE
MARSTAL · TLF. 62 53 32 87
Kirkestræde 16
5960 Marstal
imerco.dk
Tilbuddene gælder fra mandag den 1. juli til og med fredag den 4. august. Priserne er inkl. 25% moms.
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.
BENZIN OG KIOSK
Nørremark
Cykelforretning
v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 · Marstal
Tlf. 62 53 14 77
[email protected]
Chr. H.
v/ Hanne Kromann
Kirkestræde 13, Marstal
Tlf. 62 53 10 60
Vestergade 30 C · Marstal · Tlf. 62 53 15 66
ÅBENT:
Mandag-fredag . . . . . kl. 08-18
Lørdage . . . . . . . . . . . kl. 08-14
Søndag i juli/aug. . . . kl. 10-13
Åbent: Mand.fred. .9.30-17.30
Lørd. . . . . . 9.30-13.00
Søndagsåbent:
alle søndage i juli og søndag
d. 4. juli kl. 10.00-14.00
CYKELUDLEJNING
ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag . . . . kl. 8.00-18.00
Fredag . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00-19.00
Lørdag-søndag . . . . . . . kl. 9.00-14.00
Levering til sommerhuse
• UDSØGTE TEER
• MARSTAL BOWLEN
• SMYKKER
• TASKER
• BRUGSKUNST
• DELIKATESSER
YE SKO
ATURLIGVIS
N
FREDDY SKO
EN RIGTIG TØSEBUTIK
Kirkestræde 12B, Marstal
Tlf. 62 53 24 64
Åbent: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30
LØRDAG KL. 10.00-13.00 (JULI KL. 10.00-14.00)
CO
C
E
ER
K
IE
·R
Søndagsåbent uge 27-31 kl. 10-14
D·xel
Børnetøj
s s e r af
ma endte bran
ds
k
.. .
anne
black
man-fredag kl. 10 -17
lørdag
kl. 10 -14
søndag
kl. 10 -14 (uge 26-31)
skovgyden 24 · marstal · tlf. 29 65 48 21
w w w . f r u n o e r g a a r d . d k
Str. 8-16 år
ZhenZi
Str. 42-54
S
RI
A
AM
T
·
US
L
GU
N
·A
Kongensgade 36 · Marstal
Tlf. 62 53 17 44
Søndagsåbent uge 28-31 kl. 10-14
tøj · Børnetøj
Dame
Klædeskabet
Tlf. 62
52 62
27 84
Tlf.
52/ 24
27228454 74
Ki
l
rkes
træde 10 · 5960 Marsta
Only Pieces
Marc
Lauge
Str. 34-46
Ofelia
Str. S-XXL
Str. XS-XL
Åbningstider:
Man.fre. 9.30-17.30
Lør. 10.00-13.00
Uge 27-31:
Lør. 10.00-14.00
Søn. 10.00-14.00
ZeZe
Str. 34-44
Vi ses i
Klædeskabet
- vi er til for dig
varer
e
y
N
uge
r
e
v
h
ndt
u
r
t
åre
46
ÆRØ GUIDE 2013
DU KAN ROLIGT REGNE MED, AT IKKE TO
STYKKER ER ENS. FOR SÅDAN ER Ø-BOLCHER
Smageriet
HJEMMELAVET ITALIENSK IS
OG SOFTICE
FRISKSMURTE HÅNDMADDER
HJEMMEBAGT RUGBRØD
LAV DIN EGEN SLIKKEPIND:
MANDAG TIL FREDAG KL. 10.30 OG 11.45
I UGERNE 27-32
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG TIL FREDAG KL. 10–17.30
LØRDAG KL. 10–13
Ø-BOLCHER, KONGENSGADE 32, 5960 MARSTAL, TLF. +45 25733609, ØBOLCHER.DK
SMØRREBRØD, SANDWICHES
OGSÅ UD AF HUSET
SOMMER, UGE 26-35:
ALLE DAGE KL. 9-22
VINTER:
HVERDAGE KL. 9-18
Marstals hyggelige hjørne
Åbent hele året. Sandwich & smørrebrød.
Gammeldags isvafler & softice. Kaffe &
hjemmebagte kager. Håndlavet chokolade.
hjemmelavet gelato · smørrebrød · delikatesser
/////////////////////////////////////////
kirkestræde 8 • 5960 marstal • tlf. 6225 2568
[email protected] • www.smageriet-aeroe.dk
MARSTAL
SØFARTSMUSEUM
- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser
- helt i særkla
s
e
s
e
s
b
ø
t
g
e
værd
Overraskende
Spændende
Overvældende
For damer & herrer - piger & drenge
BØRN GRATIS ADGANG
3 bygninger - 1.000 m2
Prinsensgade 1, 5960 Marstal
www.marmus.dk / 62532331
ÆRØ GUIDE 2013
Vi ses i
Lyst til shopping?
Vi har et udvalg af à la carte retter, sammensatte menu’er og en
aftenbuffet som hele familien kan nyde ad libitum. Tlf. 6253 2562
DAM E T ØJ
Masai / Sandwich
Zerres / Uldahl / Imitz
Z·Biz / E / Mansted
Junge / Falke
BØGER
KONTORARTIKLER
SPIL m.m.
ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Restaurant China House
Kirkestræde 5-7, 5960 Marstal
www.chinahouse-marstal.dk
Information
ALARM
Tlf. 112
Redningskorps
Tlf. 62 52 22 22
APOTEK
KIRKESTRÆDE 12·MARSTAL
TLF. 62 53 22 88
Restaurant China House i Marstal
47
KONGENSGADE 31A
5960 MARSTAL
TLF. 62 53 10 77
FAX 62 53 25 77
E-mail: [email protected]
Rita Lund
Marstal:
Kirkestræde 23
Tlf. 62 53 10 68
Ærøskøbing:
Apoteksudsalg
Tlf. 62 52 10 10
Vestergade 34
Søby:
Håndkøb – Dagli’ Brugsen,
Tlf. 62 58 12 64
Langebro 13
BIOGRAF
Ærøskøbing:
Bio Andelen,
Søndergade 28A
Tlf. 62 52 17 11
FLYTRANSPORT/
RUNDFLYVNING
Starling Air, Ærø
Tlf. 62 53 33 94
FÆRGE
Ærøfærgerne:
Søby-Faaborg
Ærøskøbing-Svendborg
Marstal-Rudkøbing
Tlf. 62 52 40 00
Søby-Fynshav
Birkholmruten:
Tlf. 29 67 79 70 /
Marstal – Birkholm
Tlf. 40 40 03 25
LÆGE
Bregninge:
Lægehuset,
Ø. Bregninge 61
Marstal:
Lægehuset,
Rådhusstræde 7
Ærøskøbing:
Lægehuset,
Sygehusvejen 18
Lægevagt
Sygehus, Ærøskøbing
Sygehusvejen 18
Tlf. 62 58 13 70
Tlf. 62 53 10 28
Tlf. 62 52 11 77
Tlf. 63 52 30 90
Tlf. 63 52 14 00
POLITI
MALERIER
Ærøskøbing:
Jomfruvejen 1
Tlf. 62 52 14 48
POSTBUTIK
Ærøs lokale spisested
Restaurant /Café
Kirkestræde 15, Marstal
Tlf. 52 69 87 32
www.denlillecafemarstal.dk
ÆRØ BLOMSTER
& HAVECENTER
Marstal:
Kongensgade 31 A
mandag-fredag kl. 11.30-16.15
lørdag kl 10.00-12.00
Søby:
Dagli’ Brugsen, Langebro 13
mandag-fredag kl. 14.00-16.00
Ærøskøbing:
Creutz’ Boghandel
Vestergade 47
mandag-fredag kl. 12.30-16.30
TANDLÆGE
Ærøskøbing:
Sluttergyden 4
Tlf. 62 52 10 15
Vesterbro 8 (tandtekn.) Tlf. 62 52 13 32
Vestergade 55
Tlf. 62 52 15 76
UDLEJNINGSBIL
Prinsensgade 6
5960 Marstal
Tlf. +45 62 53 21 73
www.ritalund.dk
Autogården,
Reberbanen 61
Marstal
Ærø Auto-Center,
Skolevej 12,
Marstal
OMMELSVEJEN 23 A
5 9 6 0 M A R S TA L
T L F. 6 2 5 3 1 1 9 9
www.aeroeblomster.dk
Tlf. 62 53 17 20
Tlf. 62 53 13 02
TAXA
Oles Taxa
Ærø Taxa
Tlf. 20 40 96 90/
20 20 82 02
Tlf. 20 20 20 32
48
ÆRØ GUIDE 2013
Kunst / Galleri
VITSØ KUNSTSKOLE
Café & Galleri. Kreativ sommer- og
weekendkurser i maleri og
kunstforståelse.
Søby Landevej 18
5985 Søby
Tlf: 57 80 20 46
www.vitsøkunstskole.dk
CLAY FEVER KERAMIK
Arbejdende værksted og butik
med salg af keramik og smykker.
Tværby 17, Bregninge
5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 32 81 33.
www.clayfever.dk
FARS GRILLER – MORS MÆND
Arbejdende værksted med skulpturer i
ler og bronze, der er genvej til et smil.
Kongensgade 22
5960 Marstal
Tlf: 21 49 14 25
www.druddesign.dk
GALLERI RITA LUND MALERIER
Kunstmaler med privat galleri og
atelier.
Prinsensgade 6
5960 Marstal
Tlf: 62 53 10 98 / 62 53 21 73
www.ritalund.dk
KÆPHESTEN
Papirklip, malerier, flet, smykker, strik,
tøj og keramik af ærøske kunsthåndværkere.
Søndergade 1,
5970 Ærøskøbing
ART’n’BED – NAJA ABELSEN
Galleri & Atelier.
Undervisning i klassisk tegning.
Brogade 16
5970 Ærøskøbing
Tlf: 30 23 50 37
www.abelsen.dk
GALLERI K
Malerier i akryl og olie, koldnålsraderinger og dekorerede sten.
Ellemosevej 2
5970 Ærøskøbing
Tlf: 61 35 35 81
www.ruhetgaard.dk
GALLERI RUSAGER
Skulptur og maleri
Søby Vestermark 10
5985 Søby
Tlf: 62 58 24 12 / 21 80 13 62
www.rusager.com
• Reparation af smykker, primært sølv
• Unika fremstilling i sølv
• Slibning og bearbejdning af sten
Årets gaveidé
• Lædersmykker og vedhæng
“Ø-smykke” som
broche eller vedhæng
sSkønhpeiedrcing
Personal
I mage
Accessories
ALLERGI
Øre, næse og navle.
Stort udvalg af
hudvenlige smykker.
Strandstræde 9 · Marstal · Tlf. 27 62 48 12
www.yourdesign-nordic.dk · Facebook: YD by PC
RESTAURANT
kRoSTUE
gåRdhAvE
ÅBENT HELE ÅRET
100 m fra
Marstal Havn
KONGENSGADE 13
TLF. 62 53 15 26
BILLEDPROJEKTSØBY 2013
1. juni – 1. september
Kunst i byrummet og på haven.
www.kunstaeroe.dk
NEJ
TAK!
Besøg
vor unikke
gårdhave
Verdens største
SOLFANGERANLÆG
MARSTAL FJERNVARME
SKOLEVEJ 15 · TELEFON 62 53 15 64
Weekendens drink hver fredag & lørdag fra kl. 22.00-24.00.
Brunchbuffet hver weekend fra kl. 10.00-14.00 · Se Ugeavisen for musikarrangementer.
Vi ses på Kongensgade 34, 5960 Marstal.
Cafe
& Bar
Bordbestilling på +45 62 53 37 34
KONGENSGADE
Marstal
•
Tlf. 62 53 37 34
34
ÆRØ GUIDE 2013
49
Uddannelse på gymnasialt niveau
HF og 3-årig HF-søfart
samt HF-enkeltfag
Kontakt vores kontor for
nærmere oplysninger.
ÆRØ
P. E. PÅLSSONSVEJ 1
5960 MARSTAL
TELEFON 62 65 65 90
B ERG
RESTAURANT
FRU
Night-Club
ÆRØS DISKOTEK
FREDAG OG LØRDAG KL. 23.00-05.00
Aldersgrænse 18 år
TRADITION FOR TRÆLAST
● HAVNENS BEDSTE UDSIGT ●
● Frisk fisk og gode bøffer ● Gammeldaws is og
Soft Ice
● Lette frokostretter
● Kaffe og kage
Vi ses på havnefronten i
RYG E
STOP
Marstal – lige ved færgen
ranter.dk
www.bergsrestau
Tlf. 32 53 30 36 / 24 63 56 57
Alt indenfor trælast og
bygningsartikler
Biler udlejes uden fører
Olie – Fast brændsel – Byggemarked
5 og 9 personer
Se priser på
www.aeroeautocenter.dk
Åbent
hele
sommeren
Reparation
af alle
bilmærker
udføres
ÆRØ AUTO-CENTER
A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY
Skolevej 12 · Marstal · Tlf. 62 53 13 02 / 21 27 69 65
E-mail: [email protected]
Industrivej 5, 5960 Marstal
Biografvej 6, 5985 Søby Ærø
TLF. +45 62 52 27 22
Førende i hudpleje og solbekyttelse
Marstal Apotek
Kirkestræde 23
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 68
Fax 62 53 30 68
Kv i t t o b a k k e n o g v i n d e n r e j s e .
Læ s m e r e p å w w w. a p o t e k e t . d k
Ærøskøbing
Apoteksudsalg
Vestergade 34
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 10
Fax 62 52 19 10
Søby Håndkøbsudsalg
Fra Marstal Apotek
DAGLI’ BRUGSEN
Langebro 13
5985 Søby
Tlf. 62 58 12 64
50
ÆRØ GUIDE 2013
!
FLOT BILLEDBOG
!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!"#$%&'"%()*#+&&&&&&&&&&&, *--*&./01&2*%3*%&
Ole Ege
!!!!!!!!!!!!" # $ &!% # !% $ !& ' !$ $ !!!!!!!!!!!!!!" # $ !!' ( !) % !* + !# * !
Ole Ege
!!!!!!
!!!!!
!
Sandberg
Helle
Toft Jensen
!!!!!!!!!!!" Karin
#$%&!'#&()*$+!!!!!!!!!!!,
*--*!./01!2*&3*&!
!!!!!!!!, -./!012345/6!789
2!:!;<=8>2==!?-4?18>@!
61' 32
!!!!!!!!!!!!!!!!"24
# !"25
$ !% 76
& !$ $55
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&
!( " !)09
* !# 40
)!
!!!!!!!!!A 4><B8=8->[email protected];-./E
324EC2>E!
!!!!!!
&
massage/kropsbehandling
!!!!!!!+ManuVision
,-./0102-!3,11,45
6 78291: 5 ;,-<=0-4!
Kropsterapi, coaching & kurser
!!!!!!!!!> 8291? 5 8,[email protected]
!=0A5 !B !: .10-5 11!C2,C;0-4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4www.kysentiger.dk
!
4 4 5673*&1%+*$5(6!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
369 )%&+!!:
!!" 9 )*&; #< &!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
4 Ærøskøbing
48 $9567
3*%1$+*#5(6&
& København
!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
! #9 369 )$%+&: &; /< *%= "+*%&
www.marnav.dk
Tlf. 62 53 10 75
!!!!!!!!
!
Ærøs pay and play golfbane
er åben for alle
Tag familien med til Skjoldnæs og prøv en dejlig sport.
Spil hele dagen for 150 kr. pr. person incl. golfudstyr.
Besøg også fyrtårnet og nyd den betagende udsigt
over Ærø og Det sydfynske Øhav.
Læs mere på aeroegolf.dk
Danmark består af  øer. Få så smukke og varierede som Ærø.
Den grønne ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs spændende historie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra Marstals imponerende søfartsmuseum.
Alle tekster er på dansk, tysk og engelsk
Skjoldnæsvej 8, Søby
Tlf. 62 52 23 63
Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22
Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!
TEGN ABONNEMENT
MED FORBINDINGSKASSE
- til bilen - til hjemmet
- til arbejdspladsen.
Eftersyn og opladning af
ILDSLUKKERE udføres.
Nye ildslukkere på lager.
LEJ EN CONTAINER
Ærø før og nu
Stort format. Indbundet.
130 sider i farver . . . . . . . . . . . . kr.
249,-
FORLAGET ESPER
DISTRIBUTION: ÆRØ UGEAVIS
● KOMMUNER
● VIRKSOMHEDER
● HÅNDVÆRKSMESTRE
● PRIVATE
KURT HANSEN
ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL
Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 22 22 – Fax 62 52 26 22
E-mail: [email protected]
www.ærø-redningskorps.dk
ÆRØ GUIDE 2013
Bed & Breakfast / Feriehuse
TEAM-TJAVS
BED & KITCHEN FOR YOU
Biografvej 5. 5985 Søby
Tlf. 45 20 43 08 65
www.team-tjavs.dk
Mail: [email protected]
Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort
ALBERTSLYKKE
Elsebeth og Peder Pedersen
Albertslykke 8, Leby
5985 Søby
Tlf. 62 58 10 44
[email protected]
www.albertslykke.dk
Åbent hele året
2 dobbeltværelser m. egen indgang /
badeværelse, tekøkken og tv.
Pris fra: 400,- kr. v/ 2 pers.
En 4 pers. lejlighed m. egen indgang /
badeværelse , køkken og tv.
Pris fra: 500,- kr. v/ 2 pers.,
800,- kr. v/ 4 pers.
Værelserne er beliggende ned til
havnen i Søby. Se mere på vores
hjemmeside.
Ca. 8 km fra fra golfbane.
Ca. 3 km fra Søby, i naturområde.
JOHN & LILIAN
Havnevejen 3
5985 Søby
Tlf. 62 58 29 60
[email protected]
SKINNER’s B & B
Godthåb 13, Leby, 5985 Søby
Tlf. 63 52 70 11
[email protected]
www.skinnersbb.dk
Åbent hele året.
Åbent fra 1/4 til 30/9.
2 Dobbeltværelser, fælles bad og
tekøkken samt mindre spisestue med
radio og TV.
3 dobbeltværelser/1 enkeltværelse med fælles
bad og toilet.
Pris 1. dag: 425,- kr.
Følgende dage: 375,- kr.
5 km fra golfbane,
150 m til færge, strand og Søby Marina
med spiserestaurant
VITSØ KUNST & LOGI
Annette og Rüdiger Mövens
Søby Landevej 18,
5985 Søby
Tlf. 57 80 20 46, mobil 22 53 99 35
Mail: [email protected]
www.vitsøkunstskole.dk
Åbent hele året.
2 Dobbeltværelser med fælles bad og
økologisk morgenmad.
Pris: 550,- kr. / en person 375,- kr.
Vi bor lige op til det smukke naturområde Vitsø Nor, med vandresti til
vandet. Der er 1,5 km til Søby Færgehavn. (Vi har hund og katte)
YOGASTUDIO SØBY
Ferielejighed / Bed & Kitchen og B&B
Dorit Lassen
Søby Landevej 20, 5985 Søby
Tlf. 33 21 11 11 - Mobil 41 48 68 95
mail: [email protected]
www.yoga-aeroe.info
Åbent hele året.
2 nyrenoverede solrige ferielejligheder til 1-4 personer.
Stort alrum m/ brændeovn, sove-/badeværelse med
gulvarme, havudsigt, egen indgang og haveplads.
Cykler, vaskemaskine, sauna m.m.
Fra 2500 kr. inkl. el./uge.
Bed & kitchen 600 kr./nat.
B&B: Dobbeltvær. 590 kr./nat. enkeltvær. 375 kr.
inkl. økologisk morgenmad.
Beliggende på en økologisk gård i naturskønt område
ved Vitsø Nor, 2 km fra Søbyfærgen, direkte til
Øhavsstien og Østersøen. Velkommen også til yoga og
meditaion i naturens store have...
51
Åbent hele året.
3 Dobbeltværelser / 1 Ferielejlighed.
Pris inkl. morgenmad:
Enkeltværelse: 350,- kr.
Dobbeltværelse: 550,- kr.
Rabat ved flere dage.
Ferielejlighed: ring for pris.
Hyggelig morgenmadsstue/opholdsrum med fri
kaffe/te/chokolade.
Fri internetadgang.
Pris inkl. morgenmad:
Enkeltværelse pr. nat 350,-kr.
Dobbeltværelse pr. nat 550,-kr.
Rabat ved flere nætter.
Ikke-ryger hus med kat. Beliggende i naturskønt
område tæt på Øhavsstien, Vitsø og Søbygård.
Ca. 3 km. fra Søby og 8 km. fra golfbane.
GODTHÅB NR. 9
Godthåb 9, Leby, 5985 Søby
Tlf. 63 52 70 33
Email: [email protected]
Åbent fra 1/4 til 1/10
2 dobbeltværelse / 1 enkeltværelse - med fælles
bad og toilet.
Stor opholdsstue med TV/radio - samt tekøkken
med køleskab. Hyggelig morgenmadstue med
adgang til terrasse.
Pris inkl. morgenmad:
Dobbeltværelse 550,- kr. pr. nat
Enkeltværelse 350,- kr. pr. nat
Extraopredning 200,- kr. pr. nat
Rabat ved flere nætter.
Beliggende i naturskønt område tæt ved Søbygaard og Vitsø, og ca. 3 km. fra Søby.
Hunde er velkomne.
BAKKEHUSET
Mogens Theisberg
Øverste Skovbymark 14
5985 Søby/Ærø
Tlf. 62 58 12 36
Mob. 27 59 12 36
[email protected]
www.bakkehuset-aeroe.dk
Åbent 01.04-01.10
ellers efter aftale
2 Dobbeltværelser/TV
Eget bad og toilet samt internet.
Højsæson:
Pris inkl. morgenmad 970,- kr.
Ved 4 overnatninger 900,- kr. pr. nat
6 km fra Søby i naturområde.
52
ÆRØ GUIDE 2013
Bed & Breakfast / Feriehuse
Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort
FERIEIDYL PÅ ÆRØ
Marianne Linnet
Vester Bregninge 20
5970 Ærøskøbing
Tlf. 2614 0003
[email protected]
www.ferieidyl.dk
Lille ferielejlighed:
Værelse med 3 sovepladser,
thekøkken, eget bad og toilet,
egen indgang og lille have. Internet.
Pris: pr. dag for 2 personer: 450,- kr.
For 3. person + 150 kr.
Uden morgenmad
www.visit-aeroe.dk
Ferieboliger
»Oakhouse«
Øster Bregningemark 24
5970 Ærøskøbing
»Lille Villa«
Søbygårdsmarksvej 3TV
5985 Søby Ærø
Kontakt: [email protected]
Tlf. +45 36 98 19 19
Tlf. +49 172 283 96 54
Overfor Den Grønne Gren (økologisk
spisested & butik)
ARKITEKTENS BYHUS
Vester Bregninge 7, 5970 Ærøskøbing
Tilbud: 5 dage, søndag-fredag
Kr. 1450,- i lavsæson
Tlf. 21 22 01 49
Mail: [email protected]
www.byhusaeroe.dk
88 m2 med 6 sovepladser.
Ugenert lukket have.
Gratis trådløst internet.
100 m til busstoppested.
Der er gratis buskørsel på Ærø.
Udlejes hele året.
NATURPARKENS
BED & BREAKFAST
Øster Bregningemark 15,
5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 20 88 44
www.pertouenergi.dk/werborg
[email protected]
Åbent hele året.
Ny opført ejendom med 3 dobbeltværelser
Mulighed for brug af køkken.
Pris incl. Morgenmad:
Dobbeltværelse pr. nat kr. 690,-.
Rabat ved mere end 3 nætter.
Mulighed for at leje køkken og alle værelser
samt opholdsrum. Ring for pris.
Fantastiske omgivelser ved Ærø Naturpark.
Frit internet.
Ca. 6 km til Ærøskøbing og 300 m til strand.
Digitaltryk
– af tryksager i små oplag.
Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet
og på samme papirkvaliteter
som offsettryk.
Postkort, foldere, flyers, visitkort
og meget andet – ring og spørg...
Mark & Storm Grafisk A/S
Industrivej 16 | 5750 Ringe | Telefon 62 62 22 77 | Telefax 62 62 22 73
Ærø Ugeavis
Møllevejen 33A | 5960 Marstal | Telefon 62 53 11 53 | Telefax 62 53 11 73
www.mark-storm.dk
ÆRØ GUIDE 2013
Bed & Breakfast / Feriehuse
BED & NATURE, Vesteraas
Nils og Maja Ørum-Nielsen
Voderup 41, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 61 28 62 52 / 28 77 00 32
[email protected] - www.vesteraas.dk
Åbent 01.05 - 01.10
De 2 charmerende ferielejligheder udlejes i højsæsonen fra den 6.7. til 17.8.,
kun på ugebasis / 6000,- kr.
Hele lejligheder fra 750-1250 kr./døgn
Værelser fra 400-750 kr./døgn.
Økologisk morgenmad kan bestilles
udenfor højsæson
Gården Vesteraas tilbyder enestående
naturkvaliteter, som en del af Voderup
Klint. 7 km. til Ærøskøbing.
53
Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort
DET HVIDE HUS
Bed & Kitchen
Smedegade 14, 5970 Ærøskøbing.
Tlf. 29 62 61 22.
www.ferieboligaeroe.dk
Mail: [email protected]
Lækkert lille fritidshus med 2 soveværelser (4 sengepladser), spisestue,
dagligstue, køkken og bad, lille ugenert
have, alle moderne faciliteter.
01.01-30.04 samt 01.09-20.12:
Euro 135 pr. døgn / Euro 535 pr. uge.
01.05-31.08. samt juleferien:
Euro 160 pr. døgn / Euro 700 pr. uge.
Centralt beliggende i stille, brostensbelagt gade midt i eventyrbyen Ærøskøbing.
KARIN & VIGERT
Smedegade 13, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 06
Mob. 21 73 24 18
BED & BREAKFAST ÆRØ
Folmerhus
Holmvej 4, Tranderup,
5970 Ærøskøbing
Tlf: 41 69 10 27
www.syd-havet.dk
Dobbeltværelser med fælles bad.
Åbent fra påske til 15. oktober
og efter aftale.
Egen indgang, nyt badeværelse på 10 m .
Udlejning af cykler 50,- kr. pr. dag (bestilling
nødvendig).
1500 m til vandet på begge sider.
Midt på øen, 4 km fra Ærøskøbing.
Dobbeltværelse: kr: 740,-/nat incl. morgenmad.
5 overnatninger: kr. 3330,- incl. margenmad.
E-mail: [email protected]
Katrine & Gunnar Burgård
2
KAREN-LISE RASMUSSEN
Sygehusvejen 25
5970 Ærøskøbing.
Tlf. 62 52 14 34
www.karenlises-bedandbreakfast.dk
Pris: 475,- kr.
Morgenmad: 50,- kr. pr. person.
Centralt beliggende i den gamle bydel.
200 mtr. fra færge og havn.
Etplanshus, beliggende centralt i
Ærøskøbing med gåafstand til dejlig
badestrand og indkøb.
TOLDBODHUS
Karin og John Steenberg
Brogade 8
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 11
[email protected]
www.toldbodhus.com
Åbent hele året.
4 Dobbeltvær. Priser incl. morgenmad
01.01-30.04 samt 01.10-31.12:
Dobbeltværelse 790,- kr.
Enkeltværelse 650,- kr.
01.05-30.09:
Dobbeltværelse 890,- kr.
Enkeltværelse 750,- kr.
Centralt i Ærøskøbing. Husdyr tilladt
efter aftale. Gratis internet.
B&B STORM
v/ Gerd og Knud Storm
Smedegade 24
5970 Ærøskøbing
Tlf. 22 21 99 30
E-mail: [email protected]
TORVET 3
Bed & Coffee
Torvet 3, 5970 Ærøskøbing.
Tlf. 29 62 61 22.
www.ferieboligaeroe.dk
Mail: [email protected]
1 dobbeltværelse med TV og solrig
tagterrasse. Dkr. 550,- / Euro 75,-
Pris på dobbeltværelse (2 personer)
incl. linned, håndklæder:
Euro 75 pr. døgn.
Åbent hele året.
2 Dobbeltværelser
Pris inkl. morgenmad:
550,- kr.
1 dobbeltværelse. Dkr. 475,- / Euro 65,Toilet og bad på gangen.
Rum til cykler.
Morgenmad pr. person Dkr. 50,- / Euro 7,Centralt beliggende i Ærøskøbings
gamle bydel, tæt til færge, lystbådehavn,
restauranter og indkøb.
2 moderne dobbeltværelser,
delt moderne badeværelse, adgang til
privat sauna.
Gratis: cykler og internet, sauna,
kaffe/the, god nat vin.
Centralt beliggende midt på torvet
i eventyrbyen Ærøskøbing.
ÆRØ GUIDE 2013
Bed & Breakfast / Feriehuse
Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort
»HOLMEGAARDEN»
Bed and Breakfast / Ferielejlighed
v/ Vivi og Frank Jørgensen,
Ryggerholmevej 1, 5970 Ærøskøbing.
Tlf. 51 84 65 66.
www.holmegaarden.eu
Mail:[email protected]
ANDELEN GUESTHOUSE
Et unikt kulturhus i hjertet af den
historiske købstad Ærøskøbing
Søndergade 28a, 5970 Ærøskøbing
Mobil 61 26 75 11 / 61 60 75 11
[email protected]
www.andelenguesthouse.com
Åbent hele året
Dobbeltværelse 600 kr. - Enkelt 500 kr.
Gratis the, kaffe & Wi-Fi.
Udsøgt morgenmadsbuffet 75 kr. pp.
Køleskab på alle værelser.
5 minutters gang til strand og færge.
Adgang til hyggelig have.
5 værelser - året rundt.
På landet ved Østersøen har vi: 2 lyse
lejligheder på hver 30 m2 (max. 4 pers.
i hver lejlighed), med fuldt køkken,
TV/DVD og internetadgang, dobbeltseng, incl. linned og slutrengøring,
der er fælles bad og toilet på gangen.
Andelen Guesthouse tilbyder moderne
komfort og en atmosfære, der emmer af
fordums charme og idyl.
Vores rimelige priser kan ses på
www.holmegaarden.eu
»HOLMEGAARDEN«
v/ Vivi og Frank Jørgensen
Ryggerholmevej 1, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 51 84 65 66
www.holmegaarden.eu
Mail: [email protected]
KONDRUPS HUS
v. Ulla de Frey
Thorupvej 22
5970 Ærøskøbing
Tlf. 38 87 33 18 Mob. 20 12 13 36
www.net-bb.dk ( H-62)
[email protected]
Handicapvenlig ferielejlighed.
Åbent 1. maj til 1. oktober.
Åbent hele året.
2 Dobbeltværelser/fælles tekøkken
A 500,- kr. / B 400,- kr.
Kun 1 nat i A + 50,- kr. ekstra.
Morgenmad 40,- kr. pr. pers.
Hyggelig to-værelses ferielejlighed. 60 m2.
Der er fuldt køkken med opvaskemaskine,
køleskab/fryseboks, microbølgeovn. Soveplads til 4 personer. På gangen er der et
badeværelse på 14 m2 som hører til lejligheden med vaskemaskine og tørretumbler.
TV/DVD og internetadgang.
Ikke-ryger hus med kat.
Ca. 5 km fra Ærøskøbing i landzone.
Vore rimelige priser kan ses på
www.holmegaarden.eu eller ring for info.
»RUHETGAARD« FERIELEJLIGHED
Ellemosevej 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 61 35 35 81 / 23 37 21 56
www.ruhetgaard.dk
Åbent hele året.
Ferielejlighed.
Til 6 personer i nyistandsat moderne 1. sal’s lejlighed på ca. 70 m2. Bestående af 2 store dobbeltværelser, stue med mulighed for opredning
til 2 pers. Køkken-alrum med sydvendt balkon.
Badeværelse med vaskemaskine og gulvvarme.
Stor have med bålplads og grill.
Guides til Ærø – du ikke kan undvære!
Når du planlægger et ophold på Ærø eller du er på Ærø, er disse bøger nøglen til et optimalt
udbytte af dit ophold.
ÆRØ BOGEN giver dig en fuld oversigt over øen i såvel historisk som nutidigt perspektiv. Her
får du en beskrivelse af øens og byernes historie og seværdigheder, kort over Ærø samt
gode historier fra nutiden og fra før verden gik af lave. Endvidere indeholder bogen et
register over restauranter, overnatningsmuligheder etc. samt øvrig nødvendig turistinformaCYKELTU
N
E PÅ
RE tion.
ÆRØ BOG
Æ
bo
Allan Hars
Ærø
...en tur l
5
RØ
Hvis du er til cykelture i Danmarks måske smukkeste landskab, er bogen 5 CYKELTURE PÅ ÆRØ
det rigtige valg. Her får du forslag til cykelture
på trafikstille veje gennem det smukke landskab
med nøje beskrivelser af områderne du kører i,
samt kort over øen og de fem cykelture.
Flot udsigt over marker og Østersøen.
Pris per dag kr. 650,- plus forbrug, minimum 2
dage.
Tæt på natur, strand og gode fiskepladser.
6 km til Marstal /Ærøskøbing.
To gange ø
Deux fois île
YEU
ÆRØ
YEU
JACQUES BERG
VA L E R I E L O U B E T
ÆRØ TUR
IST- OG
Allan Hars
bo
ERHVER
n 4, 5970
o
VSFORE
Ærøskøbing
Allan Harsb rvsforening
NING
· Tlf. 62 52
Udgivet af
13 00 · [email protected]
- og Erhve
arre.dk
med Ærø Turist
i samarbejde
Havne
Læs mere om bøgerne på www.turist-erria.dk
eller www.bike-erria.dk, hvor du kan købe bøgerne direkte hjem i din postkasse. Du kan også
købe bøgerne på alle turistkontorer på Ærø.
Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques
Berg ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver
helt som før, når man har været på en ø og mærket den
parakdoksale frihed indenfor det begrænsede område, som
øen er...
Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille
bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille
franske ø Yeu, og finder at lig-hederne er større end
forskellene.
Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af
Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med
akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med
akvareller af Olivier Dumont.
ÆRØ
YEU
54
80 sider.
Format 205x244 mm
KR.
128,-
FORLAGET MARK & STORM
ÆRØ
ÆRØ GUIDE 2013
Bed & Breakfast / Feriehuse
DEXTERGAARD BED & BREAKFAST
»GRAASTEN«
Østermarksvej 20, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 23 26 11 38
E-mail: [email protected]
www.dextergaard.com
PRISeR:
Bed & Breakfast: 2 pers. inkl. buffet morgenmad & dob.værelse:
1 nat: kr. 595,- / 2 nætter: kr. 1195,- / 3 nætter: kr. 1785,-.
Bed & Breakfast åbent: 1.5. t.o.m. 15.9.2013 ellers efter aftale.
Familieferie: Husets 1. sal udlejes. Plads til 8 overnattende pers.
Min. 2 nætter.
Pris pr. person pr. dag uden morgenmad: kr. 248,-/ pr. person pr.
dag inkl. morgenmad: kr. 295,Denne landlige bed & breakfast på gården ved vores komfortable
moderne stuehus med panoramaudsigt over havet ligger kun 6
km fra Ærøskøbing og Marstal (kun 10 min. kørsel i bil).
3 dobbeltværelser. Stor opholdsstue inkl. gæste-tekøkken m/køleskab, mikroovn, kaffemaskine osv.
Badestrand: 5 min. gang.
Gårdbutik med egne produkter – frossent oksekød - dagfriske æg
m.m.
GUESTHOUSE »HARMONI«
250 m fra Østersøen
Marijanne Meyer
Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing
Mob. 61 75 48 84
Email: [email protected]
www.harmoni-aeroe.dk
Åbent hele året
Priser pr. nat
1. nat
Enkeltvær.
445,Dob.vær.
645,Fam.vær. ( 3 pers.) 745,Lejlighed (4 pers.) 1290,-
2. + 3. nat
4. nat og derefter
395,595,695,1190,-
345,545,645,995,-
Priser på værelse, inkl. stor økol. morgenmad, linned og
badekåbe. 2 fælles bad og sauna. 4 dobb.vær., tekøkken,
udekøkken, grill, bålplads.
Stor have, klintsti, lamaflok, husdyr. 250 m til Klinten.
Tilbud: Massage,Tai Chi, meditation, altern. behandling,
homøopati, rådgivning.
Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort
KIMBERLEYS MINDE
Økologisk Bed & Breakfast
Trousløkkevej 9
5960 Marstal
Mobil. 24 43 55 80
[email protected]
www.ærø-bb.dk
Åbent hele året.
2 Dobbeltværelser.
Eget bad og toilet.
Trådløs internet.
Pris inkl. morgenmad:
600,- kr.
På landet i udkanten af Marstal.
Husdyr tilladt efter aftale.
MARSTAL COUNTRY HOUSE
Trousløkkevej 8
5960 Marstal
Tlf. 61 39 73 29
www.marstalcountryhouse.dk
Åbent 01.05.-30.09. eller efter aftale.
4 Dobbeltværelser/3 Familierum
Pris inkl. morgenmad:
Dobbeltværelse, 600,- kr.
Familierum, 900,- kr.
Søndag til torsdag, 1600,- kr.
Torsdag til søndag, 1200,- kr.
3 dage, 1500 kr.Efterfølgende, pr. dag, 500 kr.
Familierum + 50%.
Ca. 8 km fra Ærøskøbing og Marstal
I gå-afstand fra Marstal by.
HAVGAARDEN
Skovbrynke 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 12 62 50 / 30 55 08 85
[email protected]
www.net-bb.dk ( H-64)
»noSTALGI«
HoS AnnE-MARIE
Sølvgade 9, 5960 Marstal.
Tlf. 22 99 83 84.
[email protected]
www.hosanne-marie.dk
Åbent hele året.
Åbent hele året..
2 Dobbeltværelser / TV incl. morgenmad.
1 nat 600,- kr.
2 nætter 950,- kr.
3 nætter 1.350,- kr.
1 uge 2.600,- kr.
Pris: 2 pers. i dobbeltværelse kr. 595.incl. morgenmad.
Flg. dage kr. 550,-.
På landet.
Ca. 12 km fra Ærøskøbing /
7 km fra Marstal.
MARSTAL BED AND BREAKFAST
- sov godt på Ærø
Ronæsvej 7, 5960 Marstal
[email protected]
www.marstal.blogspot.com
Tlf. 24 25 85 37
Værelset er stort og lyst.
På værelset kaffe og the samt internet.
600 kr. pr. overnatning for 2 personer
alt inkl.
Yderligere opredning 150 kr. pr. person.
Ekstra mindre værelse haves hvis I er
2 par el. lign. på tur/cykeltur. De 2
gæsteværelser deler badeværelse.
Sov godt, i fredelige omgivelser, nyd
hjemmelavet økologisk morgenmad i
havestuen.
55
3 maritimt indrettede dobbeltværelser.
Køkken, stue og dejlig gårdhave
- kun til vore gæster.
Idyllisk og fredeligt – i hjertet af Marstal.
FERIEBOLIG
I SKIPPERBYEN MARSTAL PÅ ÆRØ
Hyggeligt, funktionelt og gennemrenoveret helårsvenligt feriehus på 95 kvm. Med plads til
4+4 personer. Beliggende på rolig, lukket vej
med egen p-plads. Ugenert, indhegnet have.
300 meter til vandet, havnen, indkøb og caféliv
mv. Husdyr er tilladt. Byhuset er i underetagen
indrettet med entre, badeværelse m. gulvvarme, stue, køkken/all-rum m. udgang til terrasse og bryggers m. gulvvarme. I overtagen er
stor repos m. soveplads, 2 værelser m. senge,
hems med madrasser. Huset indeholder komfur/ovn, køleskab, vaskemaskine, farve TV/
DVD, radio, barneseng, barnestole, strygebræt/-jern, cykler mv.
Læs og se mere om huset, Marstal og Ærø på:
www.gittelykke.odderweb.dk. Henvendelse til:
Familien Lykke Hansen, tlf. 86 53 13 68 eller
[email protected]
56
ÆRØ GUIDE 2013
Velkommen på
SØBY CAMPING
Lej
feriebolig
hos Ærø’s
største
udbyder
Åbent hele året
Plads skal reserveres fra 1/10-1/5
Ærø’s billigste og måske
bedste campingplads
Ny toiletbygning med varme.
Hyggelig, familievenlig
campingplads i skønne
omgivelser ved skov og strand.
Her er flere vandreture gennem
naturskønne omgivelser.
Gode fiskemuligheder
fra stranden.
Fisketegn udstedes i receptionen.
Vitsø 10, 5985 Søby, Ærø
Tlf. 62 58 14 70
Web: www.soeby-camping.dk
E-mail: [email protected]
MOB Sommerhusudlejning · Tel. +45 6441 2322 · www.feriepartner.dk/fyn
EGEHOVEDVEJ 1
DK-5960 MARSTAL
TLF. (+45) 63 52 63 69
FAX (+45) 62 53 36 40
[email protected]
www.marstalcamping.dk
★
★
★
★
★
★
Gratis internet.
2 gode legepladser samt boldbane.
Hyggeligt fælleshus med tv og brændeovn.
Luksushytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
God velfungerende servicebygning.
2 afdelinger for lette campister.
• Ideel plads for familier og seniorer.
• Separat afdeling for
lette campister.
• Udlejning af bjælkehytter.
• Lyse toilet-, badeog køkkenforhold.
• God legeplads med
boldbane.
• Ny ekstra grill- og
bålplads.
Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet
ÆRØSKØBING CAMPING
Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · Mail: [email protected]
ÆRØ GUIDE 2013
Vandrerhjem / Danhostel / Camping
VA N D R E R H J E M
DANHOSTEL
Færgestræde 29
5960 Marstal
Tlf. 62 53 39 50
[email protected]
www.marstalvandrerhjem.dk
God atmosfære – glade gæster.
Dejligt lukket gårdhavemiljø samt
havudsigt fra mange værelser.
Godt udgangspunkt til dejlige feriedage.
26 værelser – alle med gode boxmadrasser.
Her forhandles de lækre Øhavets chokolader.
CAMPING
SØBY CAMPING
Vitsø 10
5985 Søby
Tlf. 62 58 14 70
www.soeby-camping.dk
[email protected]
Åbent hele året.
Pris pr. døgn: Voksen 70,- / Barn 40,- /
Hund 10,- / Plads 20,- kr. / Strøm 30,- kr.
Hyttepris: 4 pers. 350,- kr./døgn *
Leje campingvogn: 300,- kr. pr. døgn*
*i højsæson + overnatningsgebyr.
ÆRØSKØBING
CAMPING
Sygehusvejen 40B
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk
[email protected]
Åbent 01.05. – 30.09. og efter aftale
MARSTAL CAMPING
Egehovedvej 1
5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 69
Fax 62 53 36 40
www.marstalcamping.dk
[email protected]
Kr./døgn/person: Voksen: 78,-/Barn 48,Vognplads: 35,- kr./Strøm: 35,- kr. pr. døgn
Hytter fra 150,- - 300,- kr. pr. nat +
overnatningsgebyr pr. person.
Åbent hele året.
Kr./døgn:
Voksen 69,-/Barn 35,-/Hund 15,-/Strøm 35,Pladsgebyr i højsæson (6/7-10/8) 25,- kr.
Luksushytte: Højsæson 5.500,-/ellers 3.500,4 pers. hytte: Højsæson 3.100,-/ellers 2.100,6 pers. hytte: Højsæson 3.500,-/ellers 2.450,-
»FEMMASTEREN«
Færgestræde 29
5960 Marstal
Tlf. 62 53 39 50
[email protected]
www.marstalvandrerhjem.dk
★ 5 minutter fra skov - badestrand - havn - by - legeplads.
★ Familierum med nye boxmadrasser for 2-5 personer.
★ Morgenbuffet med bl.a. frugt og hjemmebagt brød.
★ Priser fra 400 kr. pr. værelse.
Miljøafgift 10,- kr.
pr. pers. (hele året)
57
58
ÆRØ GUIDE 2013
Rise Sparekasse
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk
Så er kursen sat...
kun mod forudbestilling - senest dagen før
mellem kl.-17
og kl.dagen
21 før
kun telefontid
mod forudbestilling
senest
6225 2569
telefontidtlf.
mellem
kl. 17 og kl. 21
tlf. 6225
2569
kun mod
forudbestilling
- senest
dagen før
8 5960
marstal
kirkestræde
telefontid
mellem kl. 17 og kl. 21
[email protected]
8 5960 marstal
kirkestræde
tlf.
6225
2569
www.restaurantedith.dk
[email protected]
www.restaurantedith.dk
8 5960 marstal
kirkestræde
[email protected]
www.restaurantedith.dk
Vi vedligeholder og vinteropbevarer
din plæneklipper og havetraktor.
Vi holder øje med din ejendom,
så du undgår f.eks. frostskader.
Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.
Dunkærgade 22 · Dunkær · Tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk
Smageriet
HIMMELSKE OPLEVELSER
FOR HELE FAMILIEN
HJEMMELAVET ITALIENSK IS
OG SOFTICE
FRISKSMURTE HÅNDMADDER
HJEMMEBAGT RUGBRØD
SMØRREBRØD, SANDWICHES
OGSÅ UD AF HUSET
SOMMER, UGE 26-35:
ALLE DAGE KL. 9-22
VINTER:
HVERDAGE KL. 9-18
International flyveplads
omgivet af øhavsidyl
STARLING AIR
Tlf. +45 62 53 33 94
www.starling.dk
hjemmelavet gelato · smørrebrød · delikatesser
/////////////////////////////////////////
kirkestræde 8 • 5960 marstal • tlf. 6225 2568
[email protected] • www.smageriet-aeroe.dk
ÆRØ GUIDE 2013
59
Damgaarden’s ferielejligheder
Damgaarden’s 8 ferielejligheder
ligger ca. 3 km fra Ærøskøbing
ved Borgnæs Bugt, tæt på skov
og strand, hvor der er mulighed
for alsidige oplevelser bl.a. gode
fiskemuligheder.
Lejlighederne er smagfuldt
møbleret og har alt det udstyr,
som gør ferien til en dejlig
oplevelse.
2 af lejlighederne er handicapvenlig indrettet, så der er god
plads til kørestol.
Få mere information på tlf. 40 34 51 61 · [email protected] eller www.hoteldamgaarden.dk
GOD MAD
GO
OD SERVICE
m ad
d
o
e
G
ØENS STØRSTE HOTEL
rvic
e
s
God
er
elsÆ
v
ÆRØ HOTEL ER KENDT FOR SIN GODE STANDARD, HYGGELIGE AToM
O
SF
e
l
igR! E
p
d
d
e
e
God ger m
OG VENLIGE BETJENING
a
du t
ØENS STØRSTE HOTEL
Hotellet ligger i gåafÆrø
stand
til det unikke havnemiljø og den gamle bydel i Marstal og
Hotel er kendt for sin gode standard, hyggelige atmosfære og venlige
tæt ved Østersøen. betjening.
Hotellet ligger i gåafstand til det unikke havnemiljø og den gamle bydel
tæt
Østersøen.
Der rådes over 100 moi dMarstal,
erne vær
elsved
er alle
med bad og toilet.
Derrrådes
over
moderne
værelser.
På hotellet findes en stor
estaura
nt, 100
hygge
lig bar o
g en dejlig swimmingpool.
På
hotellet
findes
en
stor
restaurant,
hyggelig bar og en
Desuden er der elevator.
dejlig swimmingpool. Desuden er der elevator.
Se vore mange gode pakketilbud på www.aeroehotel.dk
OPL
SER DU TAGER MED DIG
–GO
ellerDE
ring
62 EVE
53 24L06.
Grupper er velkommen til frokost og aftensmad.
Grupper er velkommen til frokost og aftensmad
Se vores mange gode pakketilbud på www.aeroehotel.dk eller ring til os ʹ 6253 2406
Ærø Hotel
Egehovedvej 4 · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 24 06
www.aeroehotel.dk
[email protected]
4 ʹ 5960 Marstal
Ærø Hotel
Telefon 6253 2406
www.aeroehotel.dk
60
ÆRØ GUIDE 2013
Hoteller / Kroer / Pension / Ferielejligheder
ÆRØ HOTEL
Egehovedvej 4, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 24 06
Fax 62 53 25 06
www.aeroehotel.dk
E-mail: [email protected]
BADEHOTEL ÆRØ
Brogade 1
5970 Ærøskøbing
Tlf. 42 50 00 05
www.badehotel-aeroe.dk
[email protected]
Ærø Hotel er kendt for sin gode standard, hyggelige atmosfære og venlige
betjening.
Beliggende midt i Ærøskøbing og med
have lige til vandet.
Der rådes over 100 moderne værelser.
På hotellet findes en stor restaurant,
hyggelig bar og en dejlig swimmingpool. Desuden er der elevator.
Stor teatersal velegnet til fester, møder
og koncerter.
Ærø Hotel – Gode oplevelser du tager
med dig.
38 senge / 28 værelser
Du kan leje hele hotellet til bryllupsfest
eller firmamøder
Ring og bestil dit ophold på
tlf. 42 50 00 05
HOTEL MARSTAL
Dronningestræde 1 A
5960 Marstal
Tlf. 62 53 13 52
Fax 62 53 23 40
www.hotelmarstal.dk
[email protected]
PENSION VESTERGADE
Vestergade 44
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 22 98
www.vestergade44.com
[email protected]
Beliggende centralt i Marstal
12 senge / 6 værelser
35 senge / 18 værelser
Priser inkl. morgenmad:
790,- / 890,- / 990,- kr.
Enkeltværelse
650,- / 750,- / 990,- kr.
Dobbeltværelse inkl. morgenmad
625,- kr. u. bad / 925,- kr. m. bad
Enkeltværelse inkl. morgenmad
495,- kr. u. bad / 795,- kr. m. bad
Beliggende centralt i Ærøskøbing
Restaurant med plads til 75 personer.
HOTEL »ÆRØHUS«
Vestergade 38
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 03
Fax. 63 52 31 68
www.aeroehus.dk
[email protected]
Beliggende centralt i Ærøskøbing
56 senge / 30 værelser.
Værelser med eget bad/toilet, Tv og
gratis internet.
For priser:
Venligst forhør nærmere på hotellet.
DET LILLE HOTEL
Smedegade 33
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 23 00
www.det-lille-hotel.dk
[email protected]
Beliggende centralt i Ærøskøbing
16 senge / 6 værelser
Værelse u. bad/
inkl. morgenmad 850,- kr.
(Juni, juli, august, september 950,- kr.
)
Restaurant med plads til 50 personer
ÆRØ MARINA FERIEHUSE
Paradiset
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 03
Fax. 63 52 31 68
[email protected]
www.aeroemarina.dk
Åbent hele året
PÅ TORVET
Torvet 7
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 40 50
[email protected]
www.paatorvet.dk
Centralt beliggende overnatningssted
ved torvet i smukke Ærøskøbing.
Få meter fra lystbådehavn og centrum.
37 individuelle feriehuse
med plads til 4 personer/TV.
På Torvet har egen butik med
specialiteter, samt cafe og vinbar.
3 kategorier – ring for pris.
Dags- eller ugebasis.
Hyggelige lejligheder med eget bad &
toilet, TV, minikøkken med køleskab
Mulighed for telefon og bredbånd.
Vi glæder os til at se dig!
ÆRØ GUIDE 2013
Hoteller / Kroer / Pension / Ferielejligheder
DAMGAARDEN`S
FERIELEJLIGHEDER
Borgnæsvej 4
Borgnæs
5970 Ærøskøbing
Tlf. 40 34 51 61 / 62 52 20 44
www.hoteldamgaarden.dk
[email protected]
SØBYLYST FERIELEJLIGHEDER
Østerbro 2-4
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 20
Ni eksklusive og moderne ferielejligheder med egen sol-terrasse, spa
og gratis trådløst internet
2-8 personer pr. lejlighed
Beliggende i Borgnæs bugt,
ca. 3 km fra Ærøskøbing
Tæt på Golfbanen
8 ferielejligheder i størrelsen 71-91 m2,
alle med opholdsrum samt
2 soveværelser og eget bad/toilet.
500 m til færgen/lystbådehavn/
strand
200 m til bager/købmand
Gratis trådløst netværk.
Priser: se www.hoteldamgaarden.dk
eller kontakt Damgaarden.
Se mere på: www.sobylyst.dk
FAMILIEDREVET HOTEL
OG RESTAURANT
TÆT VED FÆRGEHAVNEN
12 DEJLIGE VÆRELSER
med bad/toilet, TV og køleskab.
6 PÆNE VÆRELSER
med bad/toilet på gangen.
HYGGELIG
RESTAURANT OG GÅRDHAVE
i hjertet af Marstal.
DRONNINGESTRÆDE 1 A, 5960 MARSTAL
TLF. 62 53 13 52
www.hotelmarstal.dk
[email protected]
61
62
ÆRØ GUIDE 2013
Flere oplevelser
på Ærø
...bl.a. »Pjerrotøen«
i Det sydfynske Øhav!
RUNDFLYVNING
En oplevelse af de store er rundflyvning fra Ærø Flyveplads. Det er helt
specielt at se hele Øhavet fra oven og få et anderledes kig på nogle
af de ting, man har set fra landjorden. Nærmere oplysninger på turistbureauerne eller www.starling.dk
JÆTTESTUER / STENDYSSER – Kragnæs, Lindsbjerg, St. Rise.
Minder fra Ærøs oldtid ses flere steder på øen. Både jættestuen i
Kragnæs og langdyssen i St. Rise er velbevarede. Det samme gælder
langdyssen og jættestuen på toppen af Lindsbjerg – et udsigtspunkt,
hvorfra man kan se næsten hele horisonten rundt.
BADEHUSE – Eriks Hale, Marstal og Vester Strand, Ærøskøbing.
Både ved Marstal og ved Ærøskøbing kan man se en perlerad af bittesmå træhuse i glade farver. Husene ejes af private og går i arv fra
generation til generation.
FREDSBÆNKEN – Rastepladsen ved Olde Mølle.
Fredsbænken står på et af Ærøs højeste punkter, midt på øen. Den er
skabt af billedhuggeren Erik Brandt fra Assens og står på et af Ærøs
højeste punkter som et symbol på håbet om fred i verden. Bænken har
form som en bro, og her kan man sidde og gøre sig positive tanker,
mens man nyder det vide udsyn over ø og hav.
SCT. ALBERTS KIRKE
Selv om kun sporene af kirken er tilbage, kaldes dette område ved
Vejsnæs Nakke stadig for Sct. Alberts Kirke. Her kan man blandt
andet se et stort voldanlæg fra vikingetiden, og skilte på stedet
fortæller om historien og de arkæologiske udgravninger. Fra voldanlægget har man også en pragtfuld udsigt over vandet.
De gemte perler
Havnene i Marstal, Ærøskøbing og Søby er
velkendte og blandt landets absolut mest populære destinationer for lystsejlere fra både
ind- og udland. Men Ærø har også et par maritime perler, der ikke er så kendte: Kleven og
Strandby Havne, begge havne for landsbyen
Ommel, begge med charme, miljø og historie.
Kleven Havn er den største af havnene med
gode muligheder for gæstesejlere og faciliteter som vand og toilet. Allerede ved anduvning af havnen møder man minder fra havnens storhedstid som vinteroplæggerplads
for en del af den ærøske skonnertflåde, nemlig de store stenkar, der naturligvis markerer
sejlrenden, men hvis formål var at bremse isdriften og dermed beskytte de oplagte skibe.
SOLFANGERANLÆGGET – Skolevej 15, 5960 Marstal, tlf. 62 53 15 64.
Verdens største solfangeranlæg er på 33.365 m2 og dækker 55% af
varmeforbruget i Marstal, Ommel og Græsvænge. Det svarer til, at mere
end 1.000 husstande udelukkende opvarmes af solenergi hele året. Solvarmeanlægget sparer hvert år et forbrug på 1.400.000 liter olie. Rundvisning for grupper på op til 25 personer kan arrangeres.
I land ser man andre minder fra havnens
glansperiode, blandt andet en svedekiste,
hvor man ved hjælp af damp gjorde planker
bøjelige så de nemmere kunne monteres på
skibenes yderbeklædninger og smukt følge
skibets facon. Og man behøver ikke at have
et skib for at nyde Kleven Havns maritime
miljø; havnen er også et populært mål på en
cykelferie på Ærø. Her er borde og bænke til
at nyde frokosten ved, her er en primitiv campingplads, hvor man kan slå sit telt op og
nyde en nat med en let brise og mågernes
skrig som eneste lyde. Kleven Bådelaug er nu
ejer af havnen og gør et stort arbejde med at
vedligeholde og modernisere havnen med respekt for havnens historie. Læs mere om havnens storhedstid, både som skonnerthavn og
som base for smugleri på www.klevenhavn.dk
ÆRØ GUIDE 2013
Fåborg + Fynshav
VG
T.
DO
KVE
J
Lys
tbåd
eha
vn
BIO
GR
VEJ AF-
4
1
2
LHØ
J
PPE
KA
IL D
VEJ
AB
RO
RB
TE
ØS
N
EJ
EV
BU
E
EJ
OV V
K
S
EJ
KSV
R
A
SØBY NØRREM
LÆ
RK
VEJ E-
PR
ÆS
TEV
NØRR
EVEJ
EN
ELLEHØJ
VEJ
JEN
MI N
ES
VEJ -
Søby Strand
RUMME
S AGRE
ÆN
GET
BUEV
EJ
KÆRVEJ
LAN
GE
BR
O
N
NØR
REB
RO
A LLEE
N
LODSGYD
E
O M
GÅ OSE
R VE DSJ
NEV
E
N Ø RR E B
♥
VN
EVE
JEN
HAV
R
JØ
RB
ÆK
SVEJ
NØRRE
HA
SØ
TVÆ BY
VEJ R-
MØ
LL
J
EVE
AV
EMA
RKS
VEJ
EN
♥
SØ
BAKKEVEJ
Til
Skjoldnæs
KO
MM
AG ENS
RE
MO
SE
VE
J
KY
ST
VE
JE
N
H
© Mark & Storm Grafisk A/S
Eftertryk kun mod tilladelse
Søby
♥
N
SØ
ND
ER
V
Søby Skole
EN
EJ
3
63
SØBY
MIDT
VE
bin
kø
røs
dÆ
Turistinfo
Minigolf
Maaehallen
Havnekontor
Hjertestartere
Mo
1
2
3
4
♥
g
A la Carte • Fest menuer • Mad ud af huset
Busselskaber • Burger • Pølser • Grill kyllinger • Is
agte
friskb GER
r
e
r
A
rve
Vi se PANDEKnen
o
Ø
s
R
æ
Æ
i højs
R E S TA U R A N T
Lystbådehavnen · Søby · Ærø · www.arrespisehus.dk
Grill: Tlf. 6258 1823 · Restaurant: Tlf. 6258 1801
Åbent alle ugens dage. Lukket mellem jul og nytår.
J
64
ÆRØ GUIDE 2013
Vesterstrand
ed
ov
eh
r
U
Til
EJ
VESTRE STRANDV
N
BYA
VEJ
GER
Ærøskøbing
1
2
3
4
5
6
7
N
OFTE
SØT
JEN
ST
AT
E
EN
ET
ÆNG
SØV
E
NYV
F
ETO
GADE
BR O
2
3
ØST
EN
KK
BÆ
ERGA
2-timers parkering
P-skive påbudt
DE
.
GE
SEHA
BØS
EN
VEJ
DE
E
SM
EN
KK
BÆ
R
E
L
13
12
9
NØRR
EGAD
E
TO
VE RT
PILE
11
N
9
9
Traf
ikha
vn
E
GYD
E
AD
ERG
ND
SØ
GBA AVLE
G
SMEDE
GADE
5
DE
GA
TER
S
E
V
JOMFRUVEJ
R
TE
UT
SL YDEN
G
tal
ars
dM
o
M
♥
13
♥
TE
NE
TE
EN
EJ
ÅV
VR
E
AL L
♥
TRE GILLEBALL
S
E
V
DE
ÅR
1
G
G
♥
4
BA
RO
ERB
VEST
y
Søb
Mod
6
J
10
A
ST
R
GE
EA
S
MO
9
10
11
12
Vestre
Bådehavn
♥
8
Sv
en
db
org
7♥
DEKIL N
E
HAV
VEJ
R
TVÆ
8
STRANDVEJEN
SVE
EHU
SYG
EJ
LDEV
GET SØKI
N
Æ
MEV
HOL ILH.
V EJ
V
ERS
PlejeAND
hjem
Turistinfo
Bibliotek
Biograf Andelen
Apoteksudsalg
Færgekontor
Minigolf
Arrebohallen /
Bowling
Lægehus /
Sygehus
Museer
Rådhus
Tennis
Politistation og
toldkontrol
Petanque
Hjertestartere
2-timers parkering
P-skive påbudt
AFTEN-GRILL
- alle ugens dage -
Smeltevandsforel, Laks,
Escolar eller Tun
Med salat, dressing, flutes,
gratinerede kartofler el.
kartoffelsalat
108,-
kl.18-21
Havnen 15 · Ærøskøbing · 62 52 40 07
© Mark & Storm Grafisk A/S
Eftertryk kun mod tilladelse
ÆRØ GUIDE 2013
WILLEM
DE
OESGA
Plejehjem
PLANTAGEVE
J
Navigationsskole
Havkajakcenter
Havnekontor
Apotek
Petanque
Beachvolley
VUC / HF Søfart
Hjertestartere
DE
RGA
TVÆ
FÆRGESTR.
VINKEL
DE
ERGA
MØLL
BRO 2
P.M. SNAREGADE
GAN
G
RGA
NDE
SØ
DE
DE
LSGA
S JUE
NIEL
E
SGAD
FELDT
HVIDT
S T.
HERLU
F TROLL
ESG.
KORSGADE
NY MØLL
EGADE
FIOLSTR.
EGADE
Nissens
Have
AJ
VESTERGADE 4. M
DE
MSGA
SKRA
R
E
D
PE
RE
BE
RB
AN
EN
NYGADE
DOK
E
BRO 3
BRO 4
12
BRO 5
BRO 6
BRO 7
EG
EH
OV
ED
VE
J
ØSTER
SØVEJ
8
9
10
11
12
13
14
♥
LÆRKEGADE
SKOLEGAD
GASVÆRKSVEJ
DE
STRÆ
ELLEN
ET
VES
TER
GAD
E
8♥
Turistinfo
Lægehus
Søfartsmuseum
Rådhusbutik
Bibliotek
Ærøhallen
Stadion og Tennis
1-4-5
BRO 1
3
HAVNEGADE
1
2
3
4
5
6
7
RØN
NEV
EJ
VE
J
SGADE
PRINSEN
ADE
LDSG
ENSKJO
TORD
7
DRONNINGESTRÆDE
BU
EGE
HO
VED
Mod
VEJ
Ærøskøbing
11
♥
♥
Birkholm
E
GAD
BOD
TOLD
E
D
A
G
SØLV
DE
ERGA
SKIPP
DSTR.
STRAN
E
MARKGADE
2
SO
NS
BRØNDSTR.
NDSTRÆDE
10
EDSENIGH E
STRÆD
Lystbådehavn
VG.
GADE
VESTER
STRA
ADE
ERG
ST
VE
EJ
NERTV
SKON
VEJ
JAGT
VEJ
BARK
Marstal
E
EGAD
HAVN
♥
NØRREGADE
EVG.
NØRR
ADE
ENSG
KONG
EN
REBERBAN
P.E 14
. PÅ
LS
TEGLGADE
SKOVGYDE
N
RÆD
KEST
SEVEJ
GALEA
SKOVGYDEN
KIR
BYMØLLEVEJ
BREDG
DANMARKSGADE
DE
NEGA
GRØN
JEN
LEVE
MØL
SKONNERTVEJ
DE
RGA
ØSTE
ADE
HALVEJEN
MØLLEVEJEN
E.
TOFT
TOFTEVEJ
6 ♥
♥
T
SØVÆNGE
SVEJ
ENSEN
HRIST
H.C. C
EJ
LV
VIO
M
EL
S
ØR
Æ DE
GA
E
EMGAD
MELL
Tidsbegrænset
parkering
P-skive påbudt
JEN
NDVE
STRA
EJ
ENV
ROS
A
UL
IM
PR
EJ
NV
RE
SY
N
V.
N
JE
VE
TU
OM
J
VE
AN
LIP
65
13
BRO 8
9
© Mark & Storm Grafisk A/S
Eftertryk kun mod tilladelse
Weekendens drink hver fredag & lørdag fra kl. 22.00-24.00.
Brunchbuffet hver weekend fra kl. 10.00-14.00 · Se Ugeavisen for musikarrangementer.
Vi ses på Kongensgade 34, 5960 Marstal.
Cafe
& Bar
Bordbestilling på +45 62 53 37 34
KONGENSGADE
Marstal
•
Tlf. 62 53 37 34
34
66
ÆRØ GUIDE 2013
Annonce-register
APOTEKER
Marstal Apotek . . . . . . . . . . . . . 49
AUTOMOBILER /
AUTOREPARATION
Dunkær Auto-Service . . . . . . . . 32
Ærø Autocenter . . . . . . . . . . . . . 49
BAGERIER
Ærøskøbing Bageri ApS . . . . . . 39
BEKLÆDNING
Ærø Gårdbutik, Uldgården . . . . 33
Tøjshoppen . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Chr. H. Christensen . . . . . . . . . . 45
Alberte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Klædeskabet . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sportigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
La Bella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
BENZIN
Pilebækkens Cykler . . . . . . . . . 41
OK Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nørremark Cykelforretning . . . . 45
BIBLIOTEKER
Ærø Folkebibliotek . . . . . . . . . . 42
BILUDLEJNING
Ærø Veteranbiludlejning . . . . . . 38
Ærø Autocenter . . . . . . . . . . . . . 49
BLOMSTER
Ærø Blomster & Havecenter . . . 47
BOWLING
Ærø Bowlingcenter . . . . . . . . . . 41
CYKLER /
CYKELUDLEJNING
Pilebækkens Cykler . . . . . . . . . 41
Stean Møller ApS . . . . . . . . . . . 44
Nørremark Cykelforretning . . . . 45
DAGLIGVARER /
SUPERMARKEDER
Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
SuperBrugsen . . . . . . . . . . . . . . 44
Spar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
DIGITAL- & OFFSETTRYK
Mark & Storm Grafisk A/S . . . . . 52
DISKOTEKER
Miss Sophy . . . . . . . . . . . . . . . . 49
EJENDOMSHANDLERE
Øbolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FERIELEJLIGHEDER /
PENSION / SOMMERHUSE
Harmoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Søbylyst Ferielejligheder . . . . . . 36
Bakkehuset . . . . . . . . . . . . . . . . 38
På Torvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pension Vestergade 44 . . . . . . . 41
Ærø Marina . . . . . . . . . . . . . . . . 41
MOB Sommerhusudlejning . . . . 56
Damgaarden’s Ferielejligheder . 59
FJERNVARMESELSKABER
Ærøskøbing Fjernvarme . . . . . . 42
Marstal Fjernvarme . . . . . . . . . . 48
BRYGGERIER
Rise Bryggeri . . . . . . . . . . . . . . . 38
FLYSELSKABER / FLYVEPLADS
Ærø Flyveplads . . . . . . . . . . . . . 32
Starling Air . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
BRYLLUPSARRANGØR
Dansk Ø-Bryllup . . . . . . . . . 39, 40
FOTOGRAFERING
Highlight Photo . . . . . . . . . . . . . 41
BUSKØRSEL / RUNDTURE
Jesper Bus . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FOTO OG BRUGSKUNST
Irma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Fru Nørgaard . . . . . . . . . . . . . . . 45
BØGER / ÆRØSK LITTERATUR
Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . . 41
Marstal Søfartsmuseum . . . . . . 46
Ærø Boghandel . . . . . . . . . . . . . 47
Forlaget Esper . . . . . . . . . . . . . . 50
Ærø Turist- og Erhvervsforening 54
Forlaget Mark & Storm . . . . . . . 54
CAMPINGPLADSER
Søby Camping . . . . . . . . . . . . . 56
Ærøskøbing Camping . . . . . . . . 56
Marstal Camping . . . . . . . . . . . . 56
FRAGT- /
VOGNMANDSFORRETNINGER
P. Pedersen & Søn ApS . . . . . . . 36
Ærø Redningskorps Kurt Hansen . . . . . . . . . . . . . . . 50
FÆRGEFART
Ærø Færgerne . . . . . . . . . . . . . . 67
GENBRUGSBUTIKKER
Røde Kors . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Din lokale rådgiver.
På www.deloitte.dk kan du
læse mere om Deloitte og
om vores rådgivningsydelser.
GLAS / PORCELÆN
Imerco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
GOLF
Ærø Golf Klub . . . . . . . . . . . . . . 50
GUIDEDE TURE
Helle Beckmann . . . . . . . . . . . . 38
HANDELS- OG
ERHVERSFORENINGER
Ærøskøbing
Handelsstandsforening . . . . . . . 39
Marstal Handelsforening . . . . . . 43
HOTELLER / KROER /
RESTAURANTER / CAFÉER
Hotel Ærøhus . . . . . . . . . . . . 34-35
Vindeballe Kro . . . . . . . . . . . . . . 38
Lou Lou’s Kaffestue . . . . . . . . . 40
Badehotel Ærø . . . . . . . . . . . . . 40
Det Lille Hotel . . . . . . . . . . . . . . 42
Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 58
Smageriet . . . . . . . . . . . . . . 46, 58
Vaffelbageriet . . . . . . . . . . . . . . 46
China House . . . . . . . . . . . . . . . 47
Den Lille Café . . . . . . . . . . . . . . 47
»Minde« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kongensgade 34 . . . . . . . . . 48, 65
Restaurant Fru Berg . . . . . . . . . 49
Ærø Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hotel Marstal . . . . . . . . . . . . . . . 61
Øens Grill & Spisehus . . . . . . . . 63
Ærøskøbing Røgeri . . . . . . . 64, 68
KIOSKER / IS
Nørremark Cykelforretning . . . . 45
Smageriet . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vaffelbageriet . . . . . . . . . . . . . . 46
KUNST / GALLERIER / GARN
Vitsø Kunstskole og Galleri . . . . 36
Ærøshoppen . . . . . . . . . . . . . . . 36
Galleri Rusager . . . . . . . . . . . . . 36
BilledProjektSøby . . . . . . . . . . . 37
Clay Fever . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Fies Strik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Blåbær Gårdbutik . . . . . . . . . . . 40
Galleri K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Galleri Rita Lund Malerier . . . . . 47
MINIGOLF
Ærøskøbing Minigolf . . . . . . . . . 40
MUSEER
Falkecenter (Søbygaard) . . . . . . 36
Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . . 41
Marstal Søfartsmuseum . . . . . . 46
MØBLER
Bolighuset, Søby . . . . . . . . . . . . 37
Ærø Møbler A/S . . . . . . . . . . . . 39
OFFENTLIG FORVALTNING
Ærø Kommune . . . . . . . . . . . . . . 4
OVERSÆTTELSER
Blue Riband Translations . . . . . 66
PENGEINSTITUTTER
Rise Sparekasse . . . . . . . . . . . . 58
REDNINGSKORPS
Ærø Redningskorps . . . . . . . . . 50
REVISIONSFIRMAER
Deloitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
RUNDFLYVNING
Starling Air . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
RØGERIER
Ærøskøbing Røgeri . . . . . . . 64, 68
SEJLERSHOP / SEJLMAGER
Stean Møller ApS . . . . . . . . . . . 44
SKOLER
Kunsthøjskolen på Ærø . . . . . . . 37
VUC / HF Søfart . . . . . . . . . . . . 49
Marstal Navigationsskole . . . . . 50
SKOTØJSHANDLERE
Freddy Sko . . . . . . . . . . . . . . . . 45
SLAGTERFORRETNINGER
Dunkær Slagterforretning ApS . 42
SMEDE- &
VVS FORRETNINGER
Øens VVS . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ærø Maskiner & VVS A/S . . . . . 58
SMYKKER
YourDesign . . . . . . . . . . . . . . . . 48
SUNDHEDSKLINIKKER
Harmoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kys en Tiger . . . . . . . . . . . . . . . 50
TRÆLAST /
BYGGEMARKEDER
A/S Trælasten Marstal-Søby . . . 49
VANDRERHJEM / DANHOSTEL
Danhostel Marstal . . . . . . . . . . . 57
ØKOLOGI
Sæberiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ø-Bolcher . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BLUE RIBAND TRANSLATIONS
Professionelle oversættelser
Translatør
VIBEKE LYKKE FRIIS
Langeagre 1, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81
[email protected] · www.riband.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
big enough to cope ❤ small enough to care
ALT ER V
ALT
VAND
AND
VED SIDEN AF
ÆRØ…
Din Ærø-oplevelse starter allerede på færgen.
Læn dig tilbage, få pulsen ned og nyd turen.
DU E
AN IGER
K
NU BILL !
ME RØ
KOM TIL Æ
SPECIALTILBUD TIL ALLE
GÅENDE PASSAGERER:
REJS T/R TIL ÆRØ P
PÅ
Å EN ENKEL
ELT
TBILLET
RUTER
Svendborg-Ærøskøbing
Faaborg-Søby
Fynshav-Søby
SVENDBORG
SV
E N D B ORG
FAAB ORG
FYNSHAV
S ØBY
PLADSBESTILLING FOR ALLE RUTER
WWW.AEROE-FERRY.DK, TLF: +45 6252 4000, E-MAIL: [email protected]
ÆR ØS K ØB I N G
44,-
Røget sildefilet
med brød og smør .
m/ 2 sild - 47,-
34,-
Sol over
Ærø . . . . . . . . . . . . . .
m/ 2 sild - 57,-
44,-
Røget sildefilet
m/ kartoffelsalat . . .
m/ 2 sild - 57,-
44,-
Fiskefrikadelle
m/ kartoffelsalat . . .
m/ 2 frikadeller - 56,-
Røget makrelfilet
m/ brød og smør . . .
46,-
Røget makrelfilet
m/ kartoffelsalat . . .
59,-
Røget forel
m/ brød og smør . . .
55,-
Røget forel
m/ kartoffelsalat . . .
68,-
Varmrøget laks
m/ brød og smør . . .
66,-
Varmrøget escolar
m/ brød og smør . . . .
66,-
Varmrøget hellefisk
m/ brød og smør . . . .
66,-
Fiskefrikadelle m/
brød, smør, remoul. . .
36,-
NYRØGET
HVER DAG
Hos Ærøskøbing Røgeri kan nydes varmrøget sildefilet,
makrelfilet, forel, ørred, laks, hellefisk og escolar eller røgede
rejer m/u hvidløg - en marineret sildefilet eller røget ål.
Alt kan serveres med brød og smør; grøn salat eller kartoffelsalat og hertil kan der købes fadøl, vin, vand og måske en
snaps eller den ærøske specialitet, en rigabalsam.
Du kan også købe kaffe, måske med kage, en cappuccino,
en café latte, varm chokolade med flødeskum eller en is.
Tag med hjem
Du kan også købe røgvarer med hjem
– gerne i rejseemballage. Alle røgeriets menuer kan tages
med som frokost på din Ærø-tur – og på færgeturen.
Varmrøget laks
m/ kartoffelsalat . . .
79,-
Varmrøget escolar
m/ kartoffelsalat . . . .
79,-
Varmrøget hellefisk
m/ kartoffelsalat . . . .
79,-
Varmrøgede rejer
m/ brød og smør . .
39,-
Aften grill
I hele højsæsonen 22. juni – 17. august er grillen tændt
hver aften, fra kl. 18.00 til kl. 20.30, hvor der grilles Laks, tun,
escolar eller smeltevandsforel som serveres med salat og
dressing, flutes, gratinerede kartofler eller kartoffelsalat for
Koldrøget laks
m/ flute og smør . . .
42,-
Marineret sild
m/ brød og smør . . .
38,-
Røget ål
m/ brød og smør . . .
59,-
Salat m/ dressing .
24,-
kun 108 kr.
- fås også m/ kylling
ÅBNINGSTIDER 2013
Fiskefilet
med brød og smør
og remoulade . . . . .
54,-
Fiskefilet
med pommes frites
uden friture . . . . . . .
67,-
29,-
Pommes frites
uden friture . . . . . . .
Stor pommes frites - 39,-
Varmrøget laks el.
escolar m/ salat,
brød og dressing . . .
69,-
Skærtorsdag d. 28. april til
fredag d. 21. juni:
- alle ugens dage kl. 11.00-18.00
HØJSÆSON:
Brötchen
delle . .
m/ fiskefrika
39,-
Brötchen
laks . .
m/ koldrøget
TAG MED HJEM
13,00
Varmrøget sildefilet . . . . . . . 100 gr.
Varmrøget 1/1 makrel . . . . . 100 gr. 12,00
Varmrøget makrelfilet . . . . . 100 gr. 20,00
Foreller . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. stk. 36,00
Varmrøget laks . . . . . . . . . . 100 gr. 30,00
Varmrøget escolar . . . . . . . . 100 gr. 30,00
Varmrøget hellefisk . . . . . . . 100 gr. 30,00
Koldrøget laks . . . . . . . . . . . 100 gr. 40,00
Koldrøget laks, håndskåret . 50 gr.+ 23,00
Røget ål . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 45,00
Fiskefrikadeller . . . . . . . . . . pr. stk. 12,00
Varmrøgede rejer
m/u hvidløg . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 18,00
49,-
Lørdag d. 22. juni til
lørdag d. 17. august
- alle ugens dage kl. 10.00-21.00
Søndag d. 18. august til
søndag d. 29. september
- alle ugens dage kl. 11.00-18.00
Evt. ekstra åbent - se Ugeavisen