profil af en arbejdsplads

KAAS & MARKSØ
www.k-m.dk [email protected]
Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008
Strandvejen 126 2900 Hellerup
Adresse
Dronningens Vænge 9, 2. th, 2800 Kongens Lyngby
Kontantpris
Udbetaling
Sag nr. 1001213KM
Dato
05-11-2013
4.195.000
210.000
Brutto pr. md.
24.937
Netto pr. md.
21.660 v/ 30,32
Beskrivelse:
Penthouse med loft til kip og super lysindfald
Ejerforeningen råder over et meget stort fællesareal på godt 30.000
m2, som er anlagt med græsplæner og passende beplantninger af
træer og buske. Her er også en legeplads til de mindste. Der må ikke
bygges yderligere på grunden.
Der er fælles P-pladser omkring bygningerne og der er mulighed for at
købe en P-plads i carport.
Denne lejlighed ligger i et af bebyggelsens punkthuse og derfor er der
kun 2 lejligheder på hver etage. Selve indgangspartiet er både flot og
pompøst - de store glaspartier gør det til en fornøjelse at komme hjem
her. Her er selvfølgelig elevator og den gammeldags nøgle er erstattet
med et moderne chip-kort. (fortsættes side 2)
Vigtig information
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber,
er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke
selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for
begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver.
Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,
pengeinstitut, forsikringsselskab eller andre:
jf. side 2
X Nej
Ja
0000103333180
Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat
for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andet:
Nej
jf. side 2
X Ja
Har ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller ansatte en økonomisk eller personlig
interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering,
forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom:
Ja
Hvis ja, hvilke:
X Nej
Side 1
KAAS & MARKSØ
www.k-m.dk [email protected]
Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008
Strandvejen 126 2900 Hellerup
Adresse Dronningens Vænge 9, 2. th, 2800 Kongens Lyngby
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006 - 0000103333180
Sag nr. 1001213KM
COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 1 i
KAAS & MARKSØ
www.k-m.dk [email protected]
Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008
Strandvejen 126 2900 Hellerup
Adresse Dronningens Vænge 9, 2. th, 2800 Kongens Lyngby
(fortsat fra side 1) Under bygningen er der indrettet depotrum til de enkelte
lejligheder.
Lejlighed ligger som en af de absolut bedste i Dronningens Vænge. Indretningen af
lejligheden er særdeles vellykket og indeholder en entré, stort badeværelse holdt i lyse
farver, stort lyst soveværelse, værelse / kontor, dejligt køkken / alrum med plads til et
stort spisebord og endelig en dejlig lys stue med flot udsigt. Fra alrummet er der
udgang til den vestvendte altan, der er delvist overdækket.
Der må holdes husdyr med bestyrelsens tilladelse.
Lejligheden har været udlejet i en årrække, men ønskes nu solgt. Lejligheden er lige
blevet malet, gulvene er blevet afslebet / olieret og er nu klar til indflytning.
Både selve bygningerne og carportene skal have udskiftet tagbelægningen. Dette
arbejder er påbegyndt og forventes færdigt i 2013. Alle udgifter i forbindelse med disse
arbejder betales af sælger.
Du kan læse mere om Dronningens Vænge på www.dronningensvaenge.dk
Tilbehør
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
De i lejligheden værende hvidevarer medfølger.
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006 - 0000103333180
Sag nr. 1001213KM
Tekniske oplysninger
Byggeår:
Gulv:
Isolering:
Loft:
Ydermur:
Tag:
Vinduer:
Antal rum:
Vand:
Vej:
Kloak:
El:
Opvarmningsform:
Varmeinstallation:
Antenneforhold:
Planforhold:
2000
Ingen bemærkninger
3
Alment vandforsyningsanlæg
Se kommunalt oplysningsskema
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Fjernvarme
Fjernvarme
Se tingbogopl./kom.oplysningsskema
Øvrige oplysninger
Brugsret til: Eget kælderrum
Husdyr: Kun med skriftlig tilladelse fra bestyrelsen
COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 1 a
KAAS & MARKSØ
www.k-m.dk [email protected]
Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008
Strandvejen 126 2900 Hellerup
Adresse Dronningens Vænge 9, 2. th, 2800 Kongens Lyngby
Udbetaling
Kontantpris
4.195.000
Ejendomsoplysninger
Kommune
..............................:
Matr.nr.
.................................:
Ejerl. nr.
...............................:
Må benyttes til....................:
Offentlig vurdering pr.
.........:
Offentlig ejendomsværdi....:
Heraf grundværdi................:
Grundlag ejd.værdiskat......:
Grundskatteloftværdi.........:
Fællesudg. fordeles efter
......:
Tinglyst fordelingstal
............:
Adm. Fordelingstal
................:
210.000
Brutto/md.
24.937
Sag nr. 1001213KM
21.660
Netto/md.
Dato 05-11-2013
v/ 30,32%.
Oplysning om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning
Lyngby-Taarbæk
1 GX Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
12
Zonestatus...........................: Byzone
Beboelse
ifølge
.....................................: Ejendomsvurdering
Tinglyst areal
.........................:
103
Heraf boligareal
....................:
98
Heraf andre arealer
................:
5
BBR-boligareal...................:
114
Opført/ombygget år
..............:
2000
Sikkerhed ejerforening
.........:
42.000,00
i form af
................................: Byrde lyst PS
.........:
103/8695 Forhøjelse af sikkerhed
0,00
................................:
103/3889 i form af
01-10-2011
1.200.000
475.700
1.627.500
391.700
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
Tinglyst dok. om bla. byggelinier, bebyggelse, benyttelse, pavillionbygning, vedr. 1A, lokalplan
155, transformerstation, kabler mv., spildevads- og regnvandsledninger til eftersyn, renholdelse
mv., bebyggelse, vedligeholdelse mv., Vedtægter for Foreningen Dronningens Vænge,
Forsikringsforhold
Forsikringspræmien indgår i fællesudgiften.
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
svamp: Ja
insekt: Ja
Forbehold:
Fællesforsikring via ejerforeningen.
Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet elinstallationsrapport.
Energimærkning: Energimærkning pr. 10-05-2010 er udarbejdet med energimærkningskarakteren B.
Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med:
Realkreditinstitut
Hvilke:
Nej
Pengeinstitut
Hvilke:
Nej
Forsikringsselskab
Hvilke:
Nej
Andre
Hvilke:
Nej
Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af:
Finansiering
Hvis ja, hvorfra:
Nej
Forsikringer
Hvis ja, hvorfra:
Nej
Annoncering
Hvis ja, hvorfra: Berlingske Tidende og Børsen
Ja
Alt rabat på annoncering tilgår sælger.
rørskade: Ja
Anvendelsesudgifter
Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold
samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger
Det seneste års forbrug og udgiften hertil
Vand/vandafledning
2012
1.686,08
Fjernvarme
01.09.12-30.04-13
4.795,95
Varmeforbrug: 01.09.10-31.08.11 - 6.067,18 kr. Nuværende forbrug er ikke oplyst for et helt varmeregnskabsår grundet
omlægning af varmeregnskabsåret. Nuværende a'conto til varme: 12.408 kr. og til vand: 3.000 kr.
Formular nr. 4105 MAJ 2012 - 0000103333180
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport.
Andre ydelser
Nej
Hvis ja, hvorfra:
Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse.
Øvrige forhold
Standardfinansieringen i nærværende salgsopstilling kan ikke opnås, idet ejerskiftelånet skal
reduceres med tinglyst sikkerhed til ejerforeningen. Oplysningerne om ejendommen er givet med
forbehold for ændringer.
Lejligheden er nu vurderet som udlejet. Et salg vil medføre stigning i ejendomsvurderingen og
dermed ejendomsværdiskatten. Tilsvarende lejligheder betaler ca. kr. 27.000 / år i
ejendomsværdiskat.
COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 2
KAAS & MARKSØ
www.k-m.dk [email protected]
Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008
Strandvejen 126 2900 Hellerup
Adresse Dronningens Vænge 9, 2. th, 2800 Kongens Lyngby
Kontantpris
Udbetaling
4.195.000
Bruttoudgift/ejerudgift 1. år
Prioritetsydelser
Ejendomsskatter 2013
Kabel-Tv, grundpakke anslået
Fællesudgifter
Rottebekæmpelse
Bruttoudgift 1. år
Nettoudgift 1. år
Fradrag (renter, bidrag, fradragskonto)
Fradrag i alt
Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 30,32 %
Ejendomsværdiskat
Skat, overskud/underskud 1. år
+ Bruttoudgift 1. år
Nettoudgift 1. år
Kontantbehov ved køb
Kontantpris/udbetaling
Tinglysningsafgift af skøde, anslået
Gebyr, notering af ejerskifte i e/f
Brutto/md.
210.000
Kontant
0,00
9.003,22
3.000,00
29.928,00
15,60
41.946,82
Kontant
Finansieret
257.301,57
9.003,22
3.000,00
29.928,00
15,60
299.248,39
Finansieret
0,00
-183.393,34
24.937
Sag nr. 1001213KM
Netto/md.
21.660
Oplysning om brutto/netto udgift
Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er
forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag
af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse.
I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering
vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige.
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum
kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et
konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet.
Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år.
Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og
renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point.
Særlige oplysninger om standardfinansieringen:
-183.393,34
-55.604,86
16.275,00
-39.329,86
299.248,39
259.918,53
Kontant
Finansieret
Gæld udenfor købesummen
4.195.000,00
210.000,00 Se vedlagte materiale fra ejerforeningen
26.860,00
26.860,00
1.250,00
1.250,00
Ejerpantebreve og afgiftspantebreve
Ejerpantebreve kr.
Afgiftspantebreve
kr.art i pengeinstitut.
Ialt Kontantbehovet er excl. omkostninger til købers rådgiver(e), herunder4.223.110,00
berigtigelse, kurssikring
238.110,00
og garantistillelse
af enhver
Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser
Långiver/art
RealkreRestgæld
Obl.restgæld
Kontantværdi Optaget Rente
1. års
RestÅOP
Saldo fradittype
i valuta Kont./pålyd. ydelse
løbetid
dragskonto
/
/
/
/
/
/
Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010 - 0000103333180
0,00
16.275,00
16.275,00
41.946,82
58.221,82
Dato 05-11-2013
v/ 30,32%.
Særlige overtagelsesvilkår
Garantistillelse
Kontantregulering
COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 3