Nyhedsbrev efteråret 2007

Tirsdag den 23. september 2014
1
Jernbanegade 1 · 6070 Christiansfeld · [email protected] · www.tht-ugeavis.dk
Uddeles gratis til alle husstande i:
Aller, Bjerning, Christiansfeld, Errested, Fjelstrup, Frørup, Hejls, Hejlsminde, Hjerndrup, Sjølund, Stepping, Taps, Tyrstrup, Vejstrup, Sommersted
Uge 39
Tirsdag / Onsdag den 23. / 24. september 2014
Ligustrum
’Liga’
30/50 - 2 gr.
Gudstjenester
Søndag d. 28. september 2014
15. søndag efter Trinitatis
Aastrup.........................ingen
Fælles med Vonsbæk
Aller......................... kl. 10.15
Kirkebil
Bjerning...................kl. 10.30
Brødremenigheden..kl. 10.30
Fjelstrup........................ingen
Fælles med Aller
Frørup...........................ingen
Hejls.........................kl. 10.30
Hjerndrup................kl. 09.00
Anne Mie Skak Johanson
Moltrup....................kl. 19.00
Sommersted.................ingen
Stepping........................ingen
Taps...............................ingen
Tyrstrup...................kl. 10.30
Anne Mie Skak Johanson
Vejstrup....................kl. 09.00
Vonsbæk..................kl. 10.30
Hvad sker der i min kirke?
Se side 2
100 stk.
00
599
Kom og se!
Vi har flere størrelser
og kvaliteter.
Vejstrup
Ungdomsklub
skyder den nye sæson i gang
tirsdag den 30. september
Klubben har åbent om tirsdagen mellem
kl. 18.30 og 21.30 fra 5. klasse og opefter.
For yderligere information find os på Facebook
eller kontakt klubben via Mail:
[email protected]
Også hvis du har ønsker om at give en hånd med
som frivillig, ellers kig ned og tag en snak med en
af de andre frivillige på en åbnings-aften.
Restsalg !
Hjerndrupvej 10
Christiansfeld
Tlf. 74 56 15 11
Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk
Christiansfeld
Fjernvarmeselskab A.m.b.A.
SPAR
op til
8000 kr!
e
Tilbudenfra
gælder /9
den 25
Tirsdag d. 30. september kl. 19.30
på Brødremenighedens Hotel
Så er der atter
TAPS.dk
Fællesspisning
Søndag d. 5. okt. 2014 kl. 18
på Taps skole - store sal
MENU:
Pasta/kartofler m. kødsovs og tilbehør
Kaffe /te, Huldas æblekage
Pris: 40 kr. incl. øl/vin/vand
20 kr. for børn u.12 år
gratis for børn u. 6 år
Bindende tilmelding senest
den 2. oktober hos købmanden
eller Ingrid Bodholdt
tlf./sms 2041 3516
Annoncesponser:
Taps Autoservice v/ Poul Larsen
Vi pakker flotte
gavekurve til
enhver lejlighed...
Vores åbningstider er:
Mandag - fredag
kl. 09.30 - 17.30
Lørdage:
kl. 09.30 - 13.00
Prætoriustorvet 1 B
Chr.feld · Tlf. 7456 0300
www.donslundvine.dk
CHRISTIANSFELD
MASKINSERVICE I/S
SKOV • HAVE • LANDBRUG
Lindegade 57 - 6070 Christiansfeld - Tlf. 7456 1000
www.chr-ms.dk
1864
- en katastrofe for Danmark
Foredrag ved fhv.
vicepræsident i Vaabenhistorisk
Selskab, Niels Elsborg,
København
30. september 2014 kl. 19:30
på Den gamle Grænsekro
Pris: 100,- kr.
incl. pølsebord
HUSK tilmelding på tlf. 7557-3218
Alle er velkommen
Genforenings- og Grænsemuseet
Protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg
Koldingvej 52, Frederikshøj, 6070 Christiansfeld
Mad-Paletten
åbner onsdag
d. 1. oktober
kl. 11.00
Mvh.
Mona og Molle
Læs avisen på:
www.tht-ugeavis.dk
Tlf: 73 53 53 05
www.Sydjysk-Bilsyn.dk
Die Herren spiller U2 på Månen
den 4. oktober - Billetten.dk
der Plæneklippere - Havetraktorer
G æl r :
havefræsere - Nye og brugte
fo
afholder ordinær
generalforsamling
90. årgang
v/ Søren Pedersen • Bygnaf 6 • 6100 Haderslev
Stepping Midtpunkt
Onsdagsklubben begynder
den 8. oktober kl. 9.30 med
følgende program 2014/2015
08/10: Chresten Klaaborg:
Rejsebeskrivelse og livshistorie.
22/10: Bustur langs del af den gamle grænse:
Guide Albert Højgård Jensen.
05/11: Kristian Grøn:
Steppings historie omkring 1. verdenskrig.
19/11: Leif G. Thomsen: Lidt synnejysk.
03/12: Annemarie Morris: Jul omkring i verden.
17/12: Grethe Bosack: Sang og musik.
07/01: Frede Nielsen: Naturoplevelser.
21/01: Lorenz Asmussen:
Dronning Ingrids liv fra barn til dronning.
04/02:Banko.
18/02: Besøg på Politimuseet i Kolding:
2 guider vil fortælle og vise rundt.
04/03: Kristian Grøn:
Del af Steppings historie i billeder.
18/03: Gunild Bogdahn: Fantastiske Japan.
Hver gang er der:
Kaffe - Underholdning og middag for kr. 70,00.
Hvis nogen har interesse i et enkelt foredrag,
er I også velkomne.
Tilmelding til Gudrun på tlf. 7456 8141
mandag inden nævnte datoer og senest kl. 15.00
af hensyn til maden.
Klip ud
! ! ! Klip ud
2
Tirsdag den 23. september 2014
Frørup Hejls Hjerndrup Stepping Taps Tyrstrup Vejstrup
Angst og livsmod
Foredrag ved sognepræst
Henrik Vestergaard Jørgensen
Torsdag den 25. september
kl. 19.00
på Biblioteket i Christiansfeld
Ingen entré.
Indbyder: Tyrstrup kirke
Fællesskabsaften
25. sept. kl. 18 - 21
i Degneskolen, Gl. Kongevej 9
Din tro - min tro
Af Jørgen Dahl
Formand for pastoratsrådet for Vejstrup-Hejls-Tap
Her ved starten af det nye
skoleår har Tværkulturelt
Udvalg i Kolding Provsti i
samarbejde med SKIK (Skole
Kirke i Kolding) søsat et projekt med titlen »Din tro - min
tro«.
Lignende projekter har igennem en årrække været
en realitet i adskillige kommuner ud over landet, og de
erfaringer man der har gjort
sig danner grundlaget for
initiativet i Kolding Provsti.
»Din tro-min tro« er et tilbud til samtlige gymnasier,
folke-fri- og efterskoler (7.-9.
årgang) i Kolding Provsti om
at få et team af gæstelærere,
bestående af en jøde, en
kristen og en muslim ud på
skolen for at fortælle om
de ligheder og forskelle,
der er mellem de tre store
monoteistiske religioner.
Derudover
præsenteres
eleverne for den bog og
de religiøse symboler, som
knytter sig til den enkeltes
tro. Der fortælles også om
den religiøse praksis, som
religionen indebærer. Endelig betones vigtigheden
af, at der er en gensidig respekt og forståelse trossamfundene imellem.
Gæstebesøget
lægger
meget op til, at man kommer i dialog med eleverne
og møder dem i forhold til
de tanker og holdninger, de
har i forhold til det, de bliver
præsenteret for. Formålet
er at give eleverne faktuel
viden om de tre religioner
og den praksis der udøves
i den forbindelse, samt en
forståelse for sammenhængen mellem religion og den
etik som præger et samfund
og det enkelte menneske.
Projektet er også båret på et
håb om, at mere viden om
dette område kan føre til en
større forståelse og tolerance i forhold til mødet med
det fremmede.
Hvorfor nu et sådant initiativ i forhold til de ældste
klasser? Fordi de unge lever
i en verden, hvor det er en
realitet, at de møder andre med en anden tro. Det
være sig der, hvor de bor,
i skolen, i sportsklubben
eller gennem andre fritidsaktiviteter. Samtidig bombarderes de gennem medierne med de uhyrligheder,
som begås af ekstreme religiøse grupperinger under
påskud af, at det er legalt i
forhold til deres tro. Dette
kan meget nemt føre til
uberettigede fordomme og
stigmatiseringer. Netop derfor er oplysning så vigtigt,
fordi det selvsagt fører til
en nuancering af det stereotype billede, som medierne
alt for nemt kan danne hos
den unge.
»Din tro - min tro« er blevet
så stor en succes, at der er
booket helt op med hensyn til besøg af gæstelærere
resten af kalenderåret. Et
udtryk for, at der er behov
for et initiativ som dette.
Emne: Gaveorienteret Tjeneste
v. Jens Fischer-Nielsen,
netop afgået præst i Kvaglund ved Esbjerg,
diakon og tidl. missionær i Bangladesh.
Først fællesspisning: derefter fællessang,
oplæg v. JFN og samtale.
Alle er hjertelig velkomne.
Indbyder: Tyrstrup kirke
Til slut te/kaffe.
Foredrag om angst og livsmod:
Indenfor
teologien
og
filosofien har man altid
været opmærksom på angstens dobbelte væsen. På
den ene side har man anerkendt dens ødelæggende
og lidelsesfulde karakter,
dvs. den side af angsten,
der truer med at opløse
mennesket indefra, og som
derfor kræver en eller anden form for behandling.
På den anden side har man i
både teologien og filosofien
også altid været klar over,
at angsten kan indeholde
noget positivt. At den hører
naturligt til menneskelivet,
og at den ligefrem kan have
en pædagogisk funktion
som det, der er med til at
skærpe menneskets livsmod.
Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat
Høstgudstjeneste
i Hejls Kirke
Søndag den 28. september
kl. 10.30
Kirkekor medvirker.
Børn der vil gå ind med frugt og grønt
mødes i våbenhuset kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der let kirkefrokost
i konfirmandstuen for alle. Ingen tilmelding
Høstofferet går til Folkekirkens Nødhjælp
Koncert med Prisme
i Vejstrup kirke torsdag
d. 2. oktober kl. 19.00
Gratis entré.
Prisme har en lidt anderledes sammensætning af
instrumenter, end man sædvanligvis oplever i
kirkerummet, nemlig violin/bratsch, keltisk harpe,
harmonika og orgel.
Prisme er kendt for deres meget stemningsfulde
og meditative musik, som taler til hjertet i et enkelt
og umiddelbart sprog med plads til ro og fordybelse.
Repertoiret består af musik med nordiske og keltiske
rødder, både den traditionelle og egne kompositioner
samt smukke arrangementer af danske
salmer/fællessalmer.
Spændende foredrag i Degneskolen
Der er lagt op til en spændende aften i Degneskolen
torsdag kl. 18.
Optimisme, overblik, tilpasningsevne, jordforbindelse
og glad gudstro er gode
egenskaber for en kirkelig
rådgiver og inspirator.
Jens Fischer-Nielsen, som
er gæstetaler ved Tyrstrup
Kirkes
fællesskabsaften.
Han har de nævnte egenskaber og er netop blevet
menighedskoordinator i et
kirkeligt netværk.
Jens F-N har fået emnet »Gaveorienteret tjeneste« og
vil sætte fokus på, hvordan
hver enkelt i kirken har fået
sin særlige gave at tjene
med - og selv er en gave til
fælleskabet. Han vil komme
ind på, at det gælder om at
finde ud af hvad den enkeltes gave er og bruge det.
Der er plads til os alle i menigheden - og brug for os
alle. Det som Gud giver til
den enkelte giver han til fællesskabet.
Jens F-N er uddannet diakon, social pædagog og
socialrådgiver, samt har en
teologisk tillægseksamen.
Præstegårdsaften
v.Valgmenighedspræst Aksel Jessen
Tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00
i Hejls Præstegård
Tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen
i Hejls præstegård.
Valgmenighedspræst Aksel Jessen ved valgmenigheden
i Skanderup kommer og fortæller om forfattere
og komponister til gamle og nye sange fra
Højskolesangbogen.
Der serveres gratis kaffe, også vil der naturligvis blive
rig lejlighed til at få sunget rigtig meget.
Alle er hjertelig velkomne.
Han brænder for at hjælpe
menigheder på vej med
at danne netværk, udvikle
menneskelige gudstjenester og fremme frivillighed.
Jens Fischer-Nielsen kommer gerne ud til møder med
menigheder, råd eller personalegrupper. Især liv og
vækst i sognemenigheden
er hans fokusområde.
Med en bred arbejdsmæssig
baggrund som missionær i
Bangladesh, højskolelærer
i Haslev, forfatter, deltager
i tværkulturelt arbejde og
som sognepræst i to sogne i
Esbjergs udkant er Jens F-N
godt klædt som inspirator
til nybrud.
Det lover godt.
Tirsdag den 23. september 2014
3
Foredrag på Den Gamle Grænsekro
Helt unikt er det lykkedes Genforenings- og
Grænsemuseet at få forfatter og fhv. vicepræsident i
Vaabenhistorisk
Selskab,
Niels Elsborg, fra København til at holde et foredrag
om 1864-krigen og Danmark, tabet af Hertugdømmerne m.m. Niels Elsborgs
er en hyppig privat gæst i
det sønderjyske, som han
holder så meget af.
Aftenens foredrag bærer
overskriften»Krigen 1864 en katastrofe for Danmark«
og kan opleves tirsdag den
30. september 2014, kl.
19.30 på Den gamle Grænsekro overfor museet. (Entré: 100,- kr. - incl. pølsebord).
Foredraget omhandler
bl.a. hvorledes soldaterne
oplevede krigens virkelighed, hvad de havde af våben og udrustning. Hvad
tænkte de, og hvordan med
familierne derhjemme?
Foredraget
illustreres
med PowerPoint og ek-
sempler på krigens våben
og udrustning. Desuden
vil der være mulighed for
køb af Niels Elsborgs bog:
»Krigen 1864«. I det daglige
er Niels Elsborg aktiv medlem af Kastellets Venner
og Historiske Samling som
rundviser.
Tilmelding til foredra-
get kan ske til Den gamle Grænsekro på tlf. 7557
3218 - senest mandag den
29.9.2014 kl. 15.
Bekendtgørelser
Tagkær
Begravelsesforretning
v/Jesper Andersen
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld
Med mange års erfaring ordner vi alt vedr. begravelse
og bisættelse.
Tagkær - Christiansfeld Begravelsesforretning
Tlf. 7456 2737
www.tagkaerbegravelse.dk
Vi svarer også aften og weekend
Din lokale bedemand siden 1908
Loom Bands
Mange farver.
Frit valg
pr. pose
1995
Niels Elsborg viser Genforenings- og Grænsemuseets kustoder rundt på kastellet den 17. maj i år.
www.tht-ugeavis.dk
Martensen’s Boghandel
Kongensgade 12 . 6070 Christiansfeld
www.martensensboghandel.dk
Vi fejrer DM i Blomsterkunst 2014
& 35 år med blomster
10 stk.
efeu
35
00
2 bundter
buketter
35
00
Store planter - bl.a.:
Chrysanthemum
hortensia m.fl.
frit valg
00
Vi ønsker
Carina
tillykke
med den
fine
placering
35
Kongensgade 11 . 6070 Chr.feld
www.anemonen-christiansfeld.dk
4
Tirsdag den 23. september 2014
Bekendtgørelser
Vinderen af Nordeas
konkurrence på
Plantemarkedet blev:
Erik D. Eriksen
Engvej 33, 6094 Hejls
Vi ønsker stort tillykke!
Nordea,
Kongensgade 4
6070 Christiansfeld
Ældre Sagen
HJERTELIG TAK
TAK
for I sørgede for at jeg
fi k en knaldhamrende
God Fest.
Tak fordi I kom.
Tak for alle gaverne.
Undskyld vi larmede
lidt meget
- Vi havde fået lov.
Med venlig hilsen
JOHN
Christiansfeld
Foredrag ved Torben Ølholm
»Sikken en tur« (Se omtale)
i Seniorhuset
torsdag d. 2. oktober kl. 19.30
Medlemspris: 45,- kr.
Andre: 65,- kr.
Prisen er inkl. entré, kaffe og kage.
Tillykke
Taksigelser
Aasa Stark 
En stor tak til alle som var
med til at gøre vort sølvbryllup d. 16.9 til en uforglemmelig dag.
Tak for pyntning, morgensang, festlige indslag, gaver,
blomster og telegrammer.
Også en stor tak til Tyrstrup
Kro for dejlig mad og professionel servering.
Kærlig hilsen
Helle og Aksel
Rasmussen
Hjerndrupvej 10
Christiansfeld
Tlf. 74 56 15 11
Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk
Husk du kan også læse avisen på:
fylder 85 år
den 27. september.
Stort tillykke fra hele
din familie.
Knus og kram til dig
fra os alle
Kære
Karna & Michael
I ønskes hjertelig tillykke
med Sølvbrylluppet d. 30.9.
Der er morgensang kl. 7
på adressen Åstorpvej 12,
Sjølund.
Knus Isabella, Meta,
Vilmer og Birgit
www.tht-ugeavis.dk
Jernbanegade 1 (det gl. posthus)
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33
E-mail: [email protected] · www.tht-ugeavis.dk
Tillykke P.F.
KONTORTID:
Mandag ................................................... kl. 08.00-12.00
Tirsdag .................................................... LUKKET
Onsdag, torsdag og fredag ................ kl. 09.00-15.00
CIF - FitnessCenter
ANNONCE-INDLEVERING:
Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt
annoncer med farve skal indleveres senest onsdag.
Mindre annoncer kan nås torsdag og fredag.
Vi starter nyt spinningshold op. Holdet henvender
sig bl.a. til 60+-erne, der har lyst til lidt motion,
øge velværet og måske samtidig få justeret vægten.
Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende
påtager sig intet erstatningsansvar som følge af
evt. trykfejl i annoncer og tekst. Bladet kan heller
ikke påtage sig at dække udgifter som følge af
forsinkelser i bladleverancen.
Beskæftigelse
Hjertelig tillykke med din
fødselsdag den 24/9.
Vi glæder os til at fejre dagen med dig.
Hilsen
Mormor og morfar
Bekendtgørelser
Ansvarshavende redaktør: Helle W. Ravn
Sats og montage: Tyrstrup Herreds Tidende
Tryk: Løhndorfs Trykcentral, Vojens
BEMÆRK: Kontoret er lukket hver tirsdag.
Hej Mads
HUSKER - HUSKER
Så kom - mød op i vores center i CUBEN
og vær med fra starten.
Mandag den 29. september 2014
fra kl. 16.45 til kl. 17.45
er der igen mulighed for at få en gratis prøvetime
- hvor instruktørerne står til rådighed
og du kan få svar på dine eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen
styregruppen
Nu er bægeret snart fyldt op
for en gammel trucker som
fylder 65 år den 27/9, men
jeg ved bægeret flyder over.
Men et stort tillykke med
dagen.
Hilsen herfra!
Køb & Salg
Store engelske
undulater
sælges.
Tlf.: 23 82 95 23
Uddannelse
Velkommen til
Sct. Michaels Skole
og Børnehave!
Vi har løbende indskrivning hele året.
Der er ledige pladser på flere årgange,
og vi sender gerne informationsmateriale, ligesom vi gerne aftaler
tidspunkt for et møde med rundvisning.
Du er også velkommen til at besøge vores børnehave.
Her indskrives ligeledes børn hele året.
Kontakt os gerne og hør nærmere om vores tilbud!
Sct. Michaels Skole og Børnehave
Tlf.: 7552 2834
e-mail: [email protected]
hjemmeside: www.sct-michaels-skole.dk
Hej Hans Aage
Du ønskes tillykke med
fødselsdagen tirsdag den
30.09.14.
Vi glæder os til dagen.
Mange hilsner fra
M.M.K.K.K-M
Tirsdag den 23. september 2014
5
Kom til
Åbent
Hus
hos Land & Fritid
– og hør mere om mulighederne
med DLG HeleHuset
Vi installerer det hele, så det virker
Få TV, bredbånd, fastnet og mobil
i én aftale og spar mere
• Skræddersyet TV-løsning målrettet
dine behov med op til 39 kanaler
• Lynhurtigt bredbånd
• Billige mobilabonnementer
Husk at medbringe din telefonregning, så vi sammen kan
gennemgå dit behov og se hvor meget du kan spare.
Se også mere om arrangementerne på www.landogfritid.dk
N
O
P
U
K
I
D
VÆR
,
3
1.50
*

Spar fra
* Oprettelse og
installation
Bred
eders DLG TV
799 kr. + 2 mån
bånd (minimum
2x352 kr.)
aftale
kr.apftåad
3 in
lein
1.p5å0d
a
fr
u
d
r
re
a
r.
k
sp
1
Sår du fra 1.15
us.are
tiløÅdbeet.nStåHsp
etinl m
ndged
ri
b
d
e
n
m
g
o
,
g
d
n
kuponen u, og medbri
plikpuponen ud
KliK
Land & Fritid Fjelstrup • Gammelbyvej 5 • 6100 Haderslev • Tlf. 3368 5470
Åbent Hus 25. - 27. september
6
Tirsdag den 23. september 2014
tirsdagstilbud: slagteren tilbyder:
slagterens hjemmelavede
sønderjyske
kryddermedister
Pr. 1/2 kg kun
14
95
hel okseklump
Velegnet til
Roastbeef
Benløse fugle
Stroganoff
Gullasch.
Pris pr. 1/2 kg
KUN
24
95
hakke-marked:
hakket
roastbeef
Skåret af okseinderlår.
Pris pr.
1/2 kg KUN
49
95
oksekød
8-14% fedt
hakket
svinekød
8-14% fedt
Pris pr. 1/2 kg KUN
19
95
Danmarks
stærkeste pris på
stegeben
Pris pr. 1/2 kg
KUN
4
95
SuperBest v.
CHRISTIANSFELD SUPERMARKED
SuperBest samarbejder med De danske Vægtkonsulenter
Butik: 7456 1950 • Slagter: 7456 1960
Købmand Svend Petersen • City Centret • Lindegade 33 • 6070 Chr.feld • www.superbest.dk
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8.00 - 19.00 • Lørdag - søndag kl. 8.00 - 18.00
Tirsdag den 23. september 2014
7
weekend-tilbud
brun
merrild
kaffe
Fredag - lørdag & søndag
Haribo
Pr. pose 39,95
blandselvslik
Ta’ 4 poser
100
00
Pr. 100 g
KUN
6
95
delikatessen tilbyder:
Frisk afskåret
pålæg
Vælg mellem
fra delikatessen
flere varianter.
10 skiver
KUN
15
stjernekaster
KUN
00
mandag & fredag
Arla lærkevang
Ta’ 3 x 1 liter
15
00
Bland selv frugt
25
00
Ta’ 10 stk.
KUN
15
00
SuperBest v.
CHRISTIANSFELD SUPERMARKED
SuperBest samarbejder med De danske Vægtkonsulenter
Butik: 7456 1950 • Slagter: 7456 1960
Købmand Svend Petersen • City Centret • Lindegade 33 • 6070 Chr.feld • www.superbest.dk
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8.00 - 19.00 • Lørdag - søndag kl. 8.00 - 18.00
8
Tirsdag den 23. september 2014
Hejlsminde
Strandpark
L
O
S
,
5
Vi trækker lod om 5 stk. solkort til
en værdi af 250,Gå ind på Facebook
Sun2you Christiansfeld
og ”synes godt om”
for at deltage i lodtrækningen.
Gælder så længe vi
skilter med det.
Sun2you anvender
udelukkende originale
KBL D3 solarierør, som
Sun2you er DSF certificeret
er 100% det samme som solens
Læs mere på www.solmedomtanke.dk
og uden risiko for at blive
Se også vores nye side www.sun2you.dk
forbrændt.
www.tht-ugeavis.dk
C.I.F. Feldersporten C.I.F.
C.I.F.
- Senior Idræt
Så byder vi velkommen
til en ny vinter sæson i Cuben.
Tirsdag den 7. oktober kl. 9.15 starter Motion 60+
m/k - pris kr. 250.
Kl. 9.15 - 9.45:
Opvarmning/gymnastik v/ Gunver Mølgaard.
Kl. 9.50 -10.20.
Frit valg mellem følgende aktiviteter: øvelser på
stor bold - bedstevolley - skumtennis - fjerbold
- hockey - tæppecurling - bowls - bob
v/ flere instruktører.
Kl. 10.25-10.55:
Frit valg mellem Humørdans v/ Gerda Jensen
eller Styrketræning v/ Gunver Mølgaard
Kl. 11.10:
Kaffe - rundstykke - frugt mod betaling.
Torsdag kl. 14.45 - 15.45 Badminton 60+ m/k
v/ Gunver Mølgaard og Erik Sandvej er allerede
startet, men vi har også plads til dig.
Du behøver ikke selv at ha’ en makker
- det sørger vi for - pris kr. 200.
Går du til både Motion 60+ og Badminton 60+,
skal du kun betale for ét hold
- det dyreste d.v.s. kr. 250.
Tilmelding og betaling foregår på foreningens
hjemmeside www.christiansfeldif.dk under
Senior Idræt - følg blot instruktionerne. Det er
dog også muligt at betale kontant på holdene.
Motion 60+ er for ALLE - stærke/svage - veltrænede/utrænede - der er noget for enhver smag.
Enhver bestemmer selv hvor meget, man vil gøre
ud af træningen - lidt er bedre end ingenting.
Alle skal gå glade hjem☺
Sommerens ’Gå dig glad’ fortsætter hele året
- tidspunkt ændres til onsdag kl. 10
første gang 1. oktober.
Vi glæder os til at se alle jer »gamle« motionister
igen og håber selvfølgelig, at der også dukker
nye op - vi ses.
For Bestyrelse og Instruktører
Birgit Schrøder - formand - tlf. 6151 7813
C.I.F. - Håndbold
Så er vi klar til en ny sæson
og vi glæder os til byde nye som
gamle spillere velkommen.
I kan læse meget mere og finde info
omkring holdene på vores hjemmeside:
christiansfeldif.dk eller følg os
på facebook / Christiansfeld håndbold
Håndbold træningstider, sæson 2014/15:
Holdnavn
Trille Trolle
U6,U7,U8
U10 piger/drenge
U12 piger/drenge
U14 Piger/drenge
Senior damer
Senior Herrer
Oldgirls
Tirsdag
16.30 - 17.15
17.15 - 18.15
18.15
19.15
20.45
18.45
-
19.15
20.45
22.00
19.45
Torsdag
16.00 - 17.30
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 21.00
Træningsopstart: sæson 14/15
Senior - Damer og Herre
Børne / ungdomshold (U10, U12, U14)
U6, U7, U8 børn + Trille Trolle
Uge 33
Uge 34
Uge 36
VH Anette Fischer
Cif Håndbold
Der har gennem årene
været adskillige planer for
området omkring Hejlsminde Havn, stranden og
langs vejen. De første ideer
og forslag er mere en 20 år
gamle, siden da har forskellige udvalg arbejdet med en
række ideer til udvikling af
området. På det seneste har
der været nedsat et udvalg
i daglig tale kaldet »promenadeudvalget«, der har arbejdet videre med planer
og ideer. Udvalget har bestået af repræsentanter for
de forskellige foreninger
i lokalområdet. Planerne
har været gode og gennemarbejdede, men er aldring
blevet gennemført, da der
ikke har været mulighed for
at få dem finansieret.
For nogle år siden tog
nogle driftige lokale folk
initiativ til at samle penge
ind til netop at forskønne
området. Der blev afholdt
et sponsorcykelløb samtidig med at stien omkring
Noret blev indviet. Dette
indbragte kr. 150.000,- og
var startskuddet til at realisere de planer, der havde
været arbejdet med gennem
de mange år. Kombinationen af dette og at kysten var
ved at underminere vejen,
gjorde at der var fælles interesser med Kolding Kommune, som nu var nød til at
sikre kystvejen mod yderligere erosion. Da Hejlsminde Bådelaug samtidig med
havde et behov for at oprense sejlrenden og derfor
havde en stor mænge sand i
overskud, var der pludselig
en række forhold der gjorde
at en samlet løsning var en
mulighed.
Med et tilskud for
Landsbypuljen blev der sat
gang i at udarbejde en samlet plan for hele området.
En samlet plan, hvor både
kystsikring, oprensning af
havn og sejlrende, samt en
generel forskønnelse af området blev kombineret. Alle
foreninger i lokalområdet,
har været en vigtig del af
hele processen, da alle ideer her er blevet drøftet i det
nedsatte fælles udvalg. Netop dette arbejde har været
det oplæg landskabsarkitekten, har arbejdet ind i en
samlet plan - den plan som
bliver gennemgået den 23.
september kl. 19.30 på et
åbent borgermøde i Hejlsminde forsamlingshus.
Den samlede plan vil
formentlig blive gennemført i etaper efterhånden
som finansieringen kommer på plads. Men der startes på kystsikring og oprensning af havn og sejlrende dette år, da sandet er en
del af kystsikringen og der
er akut brug for at sikre vejen mod yderligere underminering af vandet. Hejlsminde havn står desuden
med en stor udfordring i at
sejlrende og havnen i høj
grad trænger til at blive uddybet, så det bliver muligt,
at få sejlere med større både
ind i havnen.
Planen, der er udarbejdet, er ret så omfattende og
den er underbygget af en
rapport fra det rådgivende
firma NIRAS, så det tilsikres at de tiltag der gøres
både er robuste og løser de
udfordringer, der er omkring erosion af kysten på
kort og lang sigt.
Der er lagt et stort arbejde i denne plan fra de forskellige foreninger. For at
få det til at lykkes er der er
indgået en række kompromiser, gamle ideer er forkastet og nye er opstået under
hele denne proces, men alle
har været med, og det er en
plan der er solidt forankret
blandt alle interessenter.
Det er dog alligevel med en
vis spænding at foreningerne ser frem til at præsentere planen på borgermødet
den 23. september. Vi håber rigtig mange vil komme
til mødet, dels for at høre
om planen, men i ligeså høj
grad at give respons på planen.
Bent Ole Jonsen
Læs mere og tilmeld dig på:
www.christiansfeldif.dk
Tank OK og støt ungdomsarbejdet
i Christiansfeld
Idrætsforening
benzin
Elitespillehallen v.
Erling Sønnichsen
støtter ungdomsarbejdet
i Christiansfeld Idrætsforening.
Sprogcentret Haderslev
Dansk for udlændinge
I Haderslev og Gram
• Formiddag & eftermiddag
• Fyraften & aften
• Fjernundervisning
• Tlf. 7434 7900
www.sprogcentret-haderslev.dk
Tirsdag den 23. september 2014
9
C.I.F.
Feldersporten
C.I.F.
C.I.F. Gymnastik Så er sæsonen startet!
C.I.F. - Badminton
- MEN du kan stadig nå at være med!
Hermed byder vi velkommen til badmintonsæsonen 2014 / 2015. Vi kan i den forestående sæson tilbyde følgende spillemuligheder:
Hvis du er i tvivl om holdet er noget for dig,
må du prøve 2 gange før du bestemmer dig.
NYT: I år kan vi også tilbyde »Flex« på alle voksenholdene, bortset fra Yoga-Mindfulness.
Ved at tilmelde dig Flex-holdet får du mulighed for at træne på alle holdene som hører
under
denne ordning for kun 700 kr. for hele sæsonen.
Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden:
www.christiansfeldif.dk/Gymnastik , hvor du også kan finde beskrivelser af holdene.
VIGTIGT: I år træner alle vore hold i gymnastiksalene på Christiansfeld Skole på Gl. Kongevej
(Tidl. Tyrstrup skole).
For at få plads til alle, er der enkelte hold som bruger både den lille og store sal.
(Se holdoversigten herunder)
Eneste undtagelse er Motion for krop og sjæl, der som altid træner i Cuben.
BEMÆRK:
Det har været nødvendigt at tilpasse enkelte holds tider og/eller lokaler.
Ændring i fht. tidligere annonceret er markeret m. fed, og er gældende fra og med uge 39.
Disse hold har ændret tider og/eller lokaler;
Effekt 1
onsdag kl. 16.15 - 17.15 - Store sal
Bøllerne (drenge 4-5 år) onsdag kl. 17.15 - 18.15 - Store sal
Cross Gym
torsdag kl. 18.45 - 19.30 - Store sal
Herunder kan du se de hold vi tilbyder den kommende sæson.
Der er også et par nyheder, som vi håber du har lyst til at prøve!
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
C.I.F. Gymnastikafdeling
Vedr. Motion for krop og sjæl
Vi har i gymnastikafdelingen erfaret, at der har været usikkerhed om holdet Motion for krop og
sjæl kommer i gang i år.
Det gør det!
Motion for krop og Sjæls faste instruktør, Ingrid Nissen, står klar til en ny sæson. Hvis der blive
en enkelt gang eller 2 hvor Ingrid skulle blive forhindret, vil Gunver Mølgaard afløse.
Da det ikke længere er muligt at sætte penge i banken i Christiansfeld, har vi været nødsaget til
at lukke for muligheden for at betale pr. gang. I stedet er det nu muligt at betale for ½ sæson ad
gangen. Dvs. at kontingentet for efterårssæsonen er 225 kr., og det samme gælder forårssæsonen.
Hvis du har problemer med at gennemføre betalingen over nettet, står vores kasserer, Majken
Iwersen - tlf. 2943 8608, klar til at hjælpe.
Hvis du har yderligere spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Formand Birgitte Vester på tlf. 2028 7409.
Med venlig hilsen
C.I.F. Gymnastikafdeling
BØRN:
Cuben Christiansfeld:
Opstart mandag den 25. august 2014.
U9. (7 - 9 år) og nybegyndere:
Mandag kl. 15.30 - 16.45
Kontingent: kr. 400,00.
Træner: Uve Andersen tlf. 2099 7244
U11- U13 - U15 - U17 (10 - 16 år).
Mandag kl. 16.45 - 18.00 - Onsdag kl. 17.00 - 19.00
(ekstra træning for turneringsspillere, kr. 225,00,
start onsdag den 03. september 2014)
Kontingent: kr. 400,00
Træner: Uve Andersen tlf. 2099 7244
Vi forbeholder os ret til, at flytte børnene
mellem de to hold, efter spillemæssig erfaring.
TURNERINGSSPILLERE VOKSNE:
Opstart mandag den 18. august 2014.
Mandag kl. 20.00 - 22.00
Kontaktperson: Uve Andersen, tlf. 2099 7244.
Kontingent: kr. 650,00
Motionsspillere i Cuben.
Opstart mandag den 01. september 2014 /
onsdag den 03. september 2014.
Mandag kl. 18.00 - 20.00 eller onsdag fra kl. 19.00 - 22.00.
Kontaktperson: Aksel Rasmussen tlf. 2533 3897 / 5058 6100
Kontingent kr. 545,00
Motionsspillere på Christiansfeld Skole, Gl. Kongevej 3.
Opstart uge 36 / 2014.
Fredag og lørdag, kontakt Aksel for tider.
Tilmelding til: Aksel Rasmussen tlf. 5058 6100 / 2533 3897
Kontingent: kr. 450,00
Bordtennis i Cuben
Opstart onsdag den 03. september 2014.
Børn / voksne: onsdag kl. 18.00 - 19.00.
Kontaktperson: Uve Andersen, tlf. 2099 7244.
Kontingent kr. 300,00
Til dem der spiller på Christiansfeld Skole Gl. Kongevej 3, vil
der blive udleveret en nøgle-brik. Der vil blive udleveret 1
nøglebrik pr. hold og den vil først blive udleveret når alle på
holdet har betalt kontingent.
Vi glæder os til en ny sæson og byde velkommen til alle
badminton- og bordtennisspillere.
Christiansfeld Badminton
Oversigt over gymnastikhold sæson 2014/ 2015
Christiansfeld Skole, Gl. Kongevej
Hold - Børn
Mor-far-barn
Aldersgruppe
1 - 3 år m. forældre
Dag
Mandag
Tid - Lille sal
16.45 -
Dancing Daisies
Piger 4.-5. kl.
Mandag
18.00 - 19.30
Minibadut
Kids Mix
Spring/Parkour
Bøllerne
Rytme Teens
Springfiduser
Pigefræs
Piger 4-5 år
Drenge + Piger 2.-3. kl.
Drenge + Piger 4.-7. kl.
Drenge 4-5 år
Piger 6.-8. kl.
Drenge 0.-1. kl.
Piger 0.-1. kl.
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
16.30 17.30 -
Dag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Tid - Lille sal
Hold - Voksne
Målrettet træning
Mænner - START UGE 40
Yoga - Mindfulness*
Æ Sumbahold
SpringMix
Effekt m.m. 1
Effekt m.m. 2
Fat Burner Workout
Cross Gym
17.30 -
19.30 18.00 - 19.30
19.30 - 20.30
Tid - Store sal
17.45
17.30
19.00
19.00 - 20.30
17.15 - 18.15
18.15 - 19.30
16.30 - 17.30
18.30
Tid - Store sal
18.30 - 19.30
22.00
20.30 - 22.00
16.15 - 17.15
19.00 - 20.00
19.30 - 20.30
18.45 - 19.30
Instruktør
Louise Pedersen, Gitte Hansen
og Lene Bylling
Amalie Brændekilde
og Cecilie Brændekilde
Christina Paaske
Jesper Poulsen og Jeanette Poulsen
Flemming Poulsen
Pernille Jensen
Mette Søberg
Flemming Poulsen
Flemming Poulsen og Gitte Sølbeck
Pris
475 kr. for 1 barn + 1-2 voksne
250 kr. pr. ekstra barn
375 kr.
Instruktør
Anja Mølgaard
Flemming Poulsen
Lone Tang Andersen
Linda Danielsen
Flemming Poulsen
Kirsten Poulsen
Kirsten Poulsen
Anja Mølgaard
Christina Hansen
Pris
475 kr.
475 kr.
475 kr.
475 kr.
475 kr.
475 kr.
475 kr.
475 kr.
475 kr.
Instruktør
Ingrid Nissen
Pris
225 kr. for efterårs sæson
225 kr. for forårs sæson
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
Cuben, Østprøven 1
Hold
Motion for Krop og Sjæl
Dag
Torsdag
9.30 - 10.45
10
Tirsdag den 23. september 2014
Frisør / Helse m.m.
K
L
I
P
D
U
P
O
N
T
L
I
N
D
E
G
A
D
E
56
ÅBNINGSTIDER:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
12.00 - 20.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
2492 7623
Tidsbestilling
2447 2017
Charlotte
Bærentsen
Hejls Stationsvej 14, Hejls
RAB tilskud fra Danmark
Driller fødderne?
Kongensgade 19,
6070 Christiansfeld
- Så har jeg
behandlingen til dig!
Stedet for personlig hårpleje
TLF. 74 56 24 45
Andre behandlinger:
• Voks af overlæbe og underansigt
• Manicure
Fodbussen
Åbningstider:
Efter aftale
Marianne Hansen
2459 3165
Brug dine lokale butikker
- og håndværkere
Så er de her stadig,
når du skal bruge dem.
KØR-SELV-FERIE MED
Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.
Tyrstrup
Herreds
Tidende
Kroferie i Nordtyskland
4 dages ferie på hotel i Schleswig-Holstein
Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 1433
[email protected]
www.tht-ugeavis.dk
Osterkrug Treia
Pr. person i dobbeltværelse
Velkommen til Nordtyskland. Her er I
godt indkvarteret på et hotel med velrenommeret køkken i det gamle, danske
Pris uden rejsekode 1.399,land, der har rigtigt meget at byde det
•
3
overnatninger
voksne publikum. Hotellet med den
indbydende krostue med kamin ligger • 3 x morgenbuffet
eksempelvis kun 19 kilometer vest for • 3 x 3-retters middag
Slesvig by, hvor I bør begynde mini- • 1 velkomstdrink
ferien med at opleve Slesvig Domkirke, Børnerabat (ved 2 voksne)
der snart er 1000 år gammel. I bør hel- 1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.
ler ikke snyde jer selv for oplevelsen af
Gottorp Slot, hvor man finder en række
2 overnatninger 949,museer med spændende, arkæologiske
fund – herunder blandt andet egetræsbåden Nydambåden – sammen med Ankomst
interessante samlinger af kunstgen- Fredage frem til 19.12.2014
samt i perioden 2.1.-29.5.2015.
stande med historisk værdi.
1.249,-
70 20 34 48
eller www.happydays.nu
BESTILLING: Telefon
Åbent hverdage kl. 8-17.
Ekspeditionsgebyr 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Husk rejsekode:
THT
Teknisk arrangør:
Tirsdag den 23. september 2014
11
Kultur
Musik
Mad m.m
Ikke dyrere,
men smukkere!
Selskabslokaler op til
180 personer.
Rekvirer venligst
vore menuforslag.
Mad-Paletten
onsdag 24. september
åbner onsdag
d. 1. oktober
kl. 11.00
torsdag 25. september
Mvh.
Mona og Molle
www.godset.net
Den levende
Landsby
Hygum Hjemstavnsgård
»Pløjedage«
Efterårsarbejde
INDRA
feat. Uffe Steen
___________________________________________
LOVESPEED
&___________________________________________
NELSON CAN
fredag 26. september
SING
SING SING
___________________________________________
i mark og hus 2014
Lørdag & søndag
27. og 28. september
kl. 10.00-17.00
Program:
10.00: Museet åbner.
Aktiviteter starter.
11.00: Pløjeopvisning.
Veterantraktorer
lør/søndag.
Pløjekonkurrence
heste søndag.
12.00: Middagspause.
12.45: Aktiviteter.
13.30: Grisen slagtes.
15.00: Præs. af veterantraktorpløjere.
15.30: Præmieoverrækkelse til hestepløjere (søndag).
17.00: Museet lukker.
Ret til ændringer
forbeholdes.
Hygum Hjemstavnsgård
Ribevej 74, 6630 Rødding
Tlf. 7484 5566
www.
hygumhjemstavnsgaard.dk
Tyrstrup
Herreds
Tidende
Christiansfeld Avis
Folk i Hejlsminde
- musik for livet - et liv med musik -
Program 2014
Jens Holms Vej 5 6000 Kolding
70 10 10 16
Køb billet på:
www.godset.net
Overdådigt
sildebord
Kun forudbestilling.
Lørdag den
27. september
fra kl. 12.00-15.00
DER SERVERES
Baade Og´
Røde tomat sild
Stegte sild
Sennepsild
Karrysild
Marinerede sild
Citron sild
Dild sild
Fiskefilet
Røget sild fra
egen rygeovn
Røget laks fra
egen rygeovn
Tun salat
Reje salat
Laksesalat
Og 3 slags brød
Alt dette for kun
00
kr.
179
Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld
[email protected]
Havnevej 5D . Hejlsminde
6094 Hejls
Tlf.: 7557 5151
www.baadeogrestaurant.dk
i historiske lokaler på
Brødremenighedens Hotel,
til fast pris
Hygge og atmosfære
Gratis
influenzavaccination
Tilbydes alle over 65 år, førtidspensionister og visse kronisk syge
(Se hvilke på www.stopinfluenza.dk)
For alle andre kun 160 kr.
Husk sygesikringsbevis
Torsdag d. 2. oktober 2014 kl. 9:00 - 11:00
Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld
Arrangeret i samarbejde med Seniorhuset
Mandag d. 27. oktober
kl. 20:
Svestars
Torsdag d. 2. oktober 2014 kl. 12:30 - 13:30
Lokalcenter Taps, Ødisvej 20, Christiansfeld
Arrangeret i samarbejde med Lokalcenter Taps
Med indlevelse, inderlighed og
nærvær spiller de kærlighedsviser fra den danske sangskat
samt egne kompositioner.
Følsomme fortællinger får
nye farver i Svestars stemningsfulde arrangementer
og fortolkninger.
Entré kr. 150,-.
Onsdag d. 26.
november kl. 20:
Intimkoncert med
Souvenirs
Sofie Bonde er sprunget ud
som storyteller. Hausgaard og
Olsen kan det, men Sofie Bonde
fortolker verden fra en kvindes
synspunkt - og der et ikke uinteressant, og med Niels Torps
overraskende guitarspil
er der lagt op til løjer.
De har Klaus Pindstrup med
på violin, og det er heller ikke
uinteressant.
Entré kr. 150,-.
Onsdag d. 10.
december kl. 20:
Anne Dorthe Michelsen:
Julekoncert.
Årets julegave - fra os til Jer!
Entré kr. 150,-.
Vi tager forbehold for evt.
ændringer i programmet.
Reservation på
[email protected]
eller tlf. 4078 4994
Ingelise eller Uffe.
HVOR & HVORNÅR?
Christiansfeld
Haderslev
Torsdag d. 2. oktober 2014 kl. 14:30 - 15:30
Lokalcenter Rosenvang, Avnøvej 7, Fjelstrup, Haderslev
Arrangeret i samarbejde med Brugerrådet Lokalcenter Rosenvang
Hejls
Onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 14:00 - 15:00
Lokalcenter Engbo, Hejls Landevej 20, Hejls
Arrangeret i samarbejde med Lokalcenter Engbo
Sjølund
Onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 11:30 - 12:30
Lokalcenter Lærkebo, Sjølund Gade 28, Sjølund
Arrangeret i samarbejde med Centerrådet i Sjølund
Stepping
Onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 9:30 - 10:30
Lokalcenter Midtpunkt, Nørre Alle 1, Stepping, Christiansfeld
Arrangeret i samarbejde med Lokalcenter Midtpunkt
Bliv vaccineret hjemme
Gør dit helbred, at du ikke kan møde op ovenfor, kan du blive vaccineret hjemme.
For alle over 65 år, førtidspensionister og visse kronisk syge er det gratis. Ellers koster det 300 kr.
Bestil tid på telefon 77 99 77 88 fra d. 15. - 26. september kl. 8:30 – 15:00
eller tilmeld dig på www. stopinfluenza.dk
Hver dag dør cirka 550 børn af polio, mæslinger og stivkrampe, fordi de
ikke er vaccineret. Vi støtter UNICEFs arbejde med at få børn vaccineret.
For hver person vi vaccinerer mod influenza, modtager UNICEF en vaccine
fra os. Bliv vaccineret på en af de ovenstående adresser, så er du med til at
støtte. Du kan også støtte UNICEF på www.verdensgaver.dk.
Vi vil gerne lave »gavekort«,
hvis du vil glæde nogen med
en god oplevelse.
- musik for livet - et liv med musik -
Lindegade 25
Prætoriustorvet - Christiansfeld
Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk
Tyrstrup kro
Tlf. 74 56 12 42
feat. Steffen van Norde.
»Tæt på sangene«
- Peter Viskinde præsenterer
sine sange fra før og nu og
fortæller om tankerne bag.
Han krydrer numrene med
anekdoter og løfter sløret for
de kreative processer som
komponist og igangsætter i
musikkens og maleriets verden.
Entré kr. 150,-.
Alle arrangementerne foregår
i Hejlsminde Forsamlingshus,
Havnevej 1,
Hejlsminde, 6094 Hejls
www.tht-ugeavis
Tlf. 7456 1433
Onsdag d. 24.
september kl. 20:
Peter Viskinde akustisk
Vi har 27 dejlige
★★★★værelser
Venlig hilsen
og på gensyn
Annette og Torben
Schulz
Hold Jeres
næste familiefest
Læs mere på www.stopinfluenza.dk
12
Tirsdag den 23. september 2014
90 års fødselsdag i CIF, forrige weekend
Det var en god og hyggelig 90 års fødselsdag der
blev afholdt for CIF i og
omkring Cuben.
Dagen blev sat i gang af
Æresmedlem H. C. Jensen,
med en åbningstale indeholdende fakta og sjov fra
de sidste 90 år.
Herefter kunne gæsterne hele dagen prøve alle
sportsgrene som Christiansfeld Idrætsforening tilbyder, få en smagsprøve på
hvad den kommende sæson
byder på, eller blot hygge
sig, med leg og sjov. Alle
træner, hjælpetræner og
bestyrelser var med på dagen og fi k et indblik i hvad
de andre afdelinger arbejder med, og det gav sved
på panden for mange, når
man skulle prøve uvante
sportsgrene, men spændende og lærerigt at prøve.
På grund af det dejlige vejr,
var det specielt de udendørs
aktiviteter der trak folk til.
Bueskydning og Krolf var
populært. Og de mindste
fodboldspillere, blev rigtig
sat i gang, da deres trænere
brugte dagen på at lære nye
træningsmetoder. Om eftermiddagen delte »fødsela-
ren« kage ud til alle, det var
et stort hit. En dejlig dag i
sportes tegn.
Birgitte Hansen
P SP
EN A
GR
E
Motor / Køreskoler m.m.
OPHUG - SPAR PENGE
Brugte bildele fra nyere skadede
vogne sælges. - Alle mærker!
GARANTI PÅ ALT!
SCHMIDT’S
AUTOLAGER APS
Skamlingvejen 85 - Skartved
6000 Kolding - Telefon 75 52 88 55
ÅBEN: Daglig kl. 9.00-17.30 lørdag og søndag lukket.
Miljøgodkendt til modtagelse af skrotbiler.
Reparation & Service
af alle bilmærker
• Klargøring til syn
• Opretning
• Glas- & Forsikringsskader
Speciale: Mercedes Benz
og Veteranbiler
v/Christian Göttig
Kongensgade 48 . 6070 Christiansfeld
Telefon 7456 1703 / 2022 0703 / www.cg-biler.dk
Liberale Erhverv m.m.
Praktiserende landinspektør
Peder Boesen
Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2673 · E-mail: [email protected]
Haderslev • Kolding • Vejen
Tlf. 7453 5251
Tilbyder advokatbistand af enhver art
til lokalområdets kunder.
Kontakt vor lokale medarbejder
Advokat Frode Christensen
og aftal et møde,
enten på vort kontor i Haderslev
eller Kolding.
Hvis det passer dig bedre,
kan mødet også holdes på din bopæl.
Første møde er altid gratis.
Liv og glade dage, da CIF fyldte 90 år
Overalt sås glade mennesker i alle aldre både inden og udenfor Cuben,
da Christiansfeld Idræts-
forening fejrede sin 90 år
fødselsdag lørdag den 13.
september.
Foreningens
mange aktiviteter omfatter
Fitnessrummet er særdeles veludstyret og man har også hele 600
medlemmer, fortæller instruktør Torsten Nissen, som her hjælper tre unge damer med ro-maskinerne. Torsten udarbejder også
personlige træningsprogrammer.
en lang række sportsgrene
som badminton, bordtennis, bueskydning, fitness
og herunder spinding, fodbold, gymnastik, håndbold,
løbeklub, senioridræt og
herunder boldgymnastisk
og krolf, volleyball og sjov
lørdag.
Imponerende er
også det store antal medlemmer på hele 1800 mennesker kommunens størrelse taget i betragtning.
Af Lars Østergaard Jensen
Højt tempo og meget høj musik kendetegner den forholdsvis nye
sportsgren, spinning, der virkelig sætter kredsløb og muskler på
arbejde.
Tirsdag den 23. september 2014
13
SuperBest bliver til MENY PETER VISKINDE akustisk
SuperBest i Christiansfeld bliver til foråret forvandlet til Danmarks nye fødevaremarked. Det sker som led i at butikker i EUROSPAR og SuperBest
bliver lagt sammen og genopstår i et nyt, moderne fødevarekoncept, MENY.
I løbet af første halvår 2015 bliver SuperBest i
Christiansfeld omdannet
til Danmarks nye fødevaremarked. Butikken på Lindegade 33 vil efter en omstilling stå klar til at byde
kunderne velkommen i et
inspirerende og moderne
fødevaremarked, MENY.
»Sammen med vore købmandskollegaer starter vi
nu en spændende rejse.
Med MENY skaber vi en
helt ny indkøbsoplevelse,
hvor vore kunder vil opleve
et nyskabende og moderne
fødevaremarked. I MENY
bliver omdrejningspunktet
en stor kærlighed til mad
og det faktum, at måltidet
skal samle familien - ikke
kun i weekenden, men hver
eneste dag. Det siger sig
selv, at vi fortsat kommer
til at arbejde benhårdt for
at give vore trofaste kunder en god service af vores
madarbejdere, hver gang de
handler«, siger Svend Petersen, købmand i SuperBest i
Christiansfeld.
MENY får landets bedste og største fødevaresortiment suppleret af personlig
betjening fra dygtige fagfolk. Kæden kommer til at
tilbyde en inspirerede indkøbs- og madoplevelse,
hvor kunderne bliver mødt
af et stort sortiment, friske
fødevarer og personlig service fra engagerede, dygtige
fagfolk. Med etableringen
løfter vi overliggeren for,
hvad et supermarked kan
og skal tilbyde kunderne.
feat. Steffen van Norde
Peter Viskinde er manden bag to af dansk rockmusiks største succes’er;
Som guitarist og medkomponist i det oprindelige
Malurt i starten af 80erne
og som grundlægger,
komponist, tekstforfatter
og kreativ kraft i Big Fat
Snake fra 1989 til 2009.
»folk i Hejlsminde« inviterer til en koncert med
Peter Viskinde akustisk
feat. Steffen van Norde »Tæt på sangene« onsdag
den 24. september 2014 kl.
20 i Hejlsminde Forsam-
lingshus. Billetter koster
kr. 150,- og kan bestilles
på 4078 4994 (Uffe) eller via mail: [email protected] - Ved disse
enestående akustiske koncerter spiller Peter Viskinde sine sange fra før og nu
og fortæller om tankerne
bag. Han krydrer numrene med anekdoter og løfter
sløret for de kreative processer som komponist og
igangsætter i musikkens
og maleriets verden. Her
får publikum en enestående mulighed for at kom-
me tættere på Viskindes
sange. Fra popklassikeren »Savner En Som Dig«
over »No Peace Like In
Heaven«, »Fight For Your
Love“ og de seneste nye:
»Used To Be« og »Gold In
Your Heart«... Peter Viskinde backes op af Steffen
van Norde, som også er
medlem af bandet, og det
faste crew sørger for at lyd
og lys giver en total oplevelse. Et sobert setup, der
giver den perfekte ramme
for disse intime »Tæt på
sangene« koncerter.
Bolig / Ejendomme / Hus / Have / Fritid m.m.
Hus ved Hejlsminde udlejes
fra 1. november
Månedlig husleje
kr. 3.300,00
+ forbrug.
Hejls
www.serdetsortud.dk
4-værelses lejlighed på
90 kvm udlejes.
TRÆPILLER - BRÆNDE & DYREFODER
Tlf. 2989 4663
Henvendelse:
Tlf. 7456 6217
2-værelses
lejlighed
Boligudlejning
Brødremenigheden
Boliger af
forskellige størrelser.
Nyrenoverede.
Udlejer
Knud Schmidt
Tlf. 4031 7080
Midt i Christiansfeld
på 49 m2, med nyere
køkken og bad, med
plads til vaskemaskine.
Tagterrasse og
fri parkering.
Husleje kr. 3.900,00
pr. måned.
Henv. til Chris
Tlf. 2616 7707
2 lejligheder udlejes i Sjølund
(Vejstrup Forsamlingshus)
Kjeld Østergaard . Hjerndrup Stadsvej
Mobil 2077 4700
For fremvisning kontakt
Helle Commerou på tlf. 2396 4075
Hus til leje i
Stepping
Hus på 92 m2 - 3 værelser - til leje i Stepping
fra 1. oktober 2014.
Ingen husdyr - egen
have og carport.
Husleje kr. 4.000,00
+ forbrug.
Depositum 3 mdr.
husleje.
Ingeniør- og
Byggeforretning
A/S
Tjørnevænget 21, Stepping,
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 84 58
Tlf. 7456 8458
Grundig
Kunne du tænke dig at bo billigt
i naturskønne omgivelser?
Huset (Rønnen) ligger skønt med udsigt til
marker og skov, ikke langt fra vandet.
Du får tag over hovedet, lys i lamperne og
vand i hanerne, men den indvendige hygge
må du selv skabe.
Er det noget for dig, så ring på tlf. 2016 4122
og hør nærmer.
Mdl. leje kr. 3.800,-
Depositum kr. 11.400,-
Hvis Du vil KØBE eller SÆLGE
SOMMERHUS
i Sandersvig-, Hejlsminde- eller
Grønninghoved-området
Så henvend Dig trygt til:
Lejlighed på 1. sal:
3 værelser, køkken, rummeligt bad.
3 måneders indskud - p-plads - adgang til vaskerum.
TV samt
antenneanlæg
Hus til leje nær skov og strand
Lejlighed i stueplan:
2 værelse, køkken, rummeligt bad.
Pris pr. måned 3.000,- kr. inkl. vand og lys
+ 800,- kr. a conto varme.
Salg og
reparation af:
G
SAL
T I L GT
:
a
r
F S OL
Til :
Toldbodgade 13 . 6520 Toftlund
Telefon 7483 1280
www.mikkelsentofltund.dk
37 års erfaring med køb & salg af Sommerhuse
Træ, Tæpper og Vinylgulve
KØB lokalt og billigere!!!
Uforpligtende tilbud gives
v/Peter Szocska
Favstrupvej 26 - 6070 Chr.feld
Vi holder ÅBENT når DU har TID
RING og få en aftale på:
tlf. 5128 4000
14
Tirsdag den 23. september 2014
Pløjestævne på Hygum
Hjemstavnsgård
sidste grøntsager bjerget. I
den gamle smedje fra 1836
er smedene i gang, og børnene kan prøve at smede
søm. Bagerne bager boller
og kringle i den gamle stenovn. I aktivitetshuset er temaudstillingen »Kongeåen
som Told- og Statsgrænse«, der er levendegjort ved
plancher og fotos, stadigvæk åben.
Husmødrene
arbejder
ved brændekomfuret i det
gamle stuehus anno 1910
med bagning af klatkager,
og i bryggerset laves blod-
Så er høsten forbi og efterårsarbejdet står for døren
på Hygum Hjemstavnsgård
med pløjestævne for veterantraktorer lørdag d. 27.
og søndag d. 28. september.
Om søndagen har hestepløjerne deres konkurrencestævne.
De sidste afgrøder skal
i hus. Boghveden tærskes
med plejl og hørren skal
knevles før rødningen. Kartoflerne tages op og sorteres - nogle bliver brugt til
kar tof felmelsproduktion
-og i køkkenhaven bliver de
pandekager og medisterpølser fra griseslagtningen.
For at blodpandekager skal
smage godt, skal der sirup
til, så det koger vi.
Bloksaven bliver trukket
af den gamle Frichs-motor, saver de store kævler
til planker, og bogbinderen
arbejder i den mindre afdeling med at give gamle bøger udseende som nye.
Historisk køkken kærner
smør, bager vafler og uddeler smagsprøver af gamle
retter, mens børnene kan
tumle sig i leg og lave forskellige aktiviteter udenfor.
Nedfaldsæblerne laves til
dejlig æblemost, og på nabogården kan den fine fergusonsamling beundres.
Landbrug / Hus / Have / Fritid m.m.
Dødsboer &
restdødsboer
SIGMA
FARVECENTER
Opkøbes/ryddes
DANSKE MALERMESTRE
Flytter De til mindre,
kommer vi
og henter resten.
Kvalitetsmaling til byens billigste priser...
Giver gerne et uforbindende tilbud på alt
maler- og tapetarbejde.
Service på husholdningsmaskiner
Smedegade 13, 6000 Kolding
Mobil: 2022 1219
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Trailer
fra pla salg
dsen
Kolding Kloak-TV
Speciale i renovering af huskloakker
Belægningsarbejde
Lev. af muld, sand, flis, sten og grus
Afhentning af alle former for affald
Godkendt affaldstransportør
Trailersalg mandag til lørdag
Ring - vi er altid at træffe
----- Grundlagt i 1976 -----
25 års erfaring
----- KLIP UD OG GEM ----- KLIP UD OG GEM -----
----- KLIP UD OG GEM ----- KLIP UD OG GEM -----
Forretningen, hvor tillid og kvalitet står højest
Aut. Kloakmester
Campingvogne og
både m.m. opbevares
i lukket, aflåst hal.
Tlf.: 7557 5321/
5124 6257
Tlf. 2624 8533
Møllegade 5, 6070 Christiansfeldfeld
Tlf. 7456 2692 - Biltlf. 2032 2692
www.asbo-malerforretning.dk
helårsopbevaring
Egon M. Jensen
Rovstvej 11, 6094 Hejls
Vi rengør efter aftale.
v/Bo Asbo Frederiksen
Vinter/
GELLERT
Hvide✓
areService
Ørbyhage 87 . 6100 Haderslev . www.gellert.nu . [email protected]
Containerservice
Levering af:
• Sand • Grus • Sten
• Skærver • Træflis • Muldjord
BAKKEGÅRDEN
Har du sikret dig
Det er nu du skal sikre
hus, virksomhed, forretning, skole eller
børnehave mod rotter fra kloakken.
Vi leverer og monterer et
Nordisk innovation rottespær.
fra kr.
2.39500
Ældre Sagen har den 2.
oktober kl. 19.30 i Seniorhuset et foredrag med Torben Ølholm - »Sikken en
tur«. Tæt ved 50 år i journalistik er det blevet til. Men
for Torben Ølholm har det
været en utroligt spændende rejse præget af et væld af
spændende mennesker (og
dyr), mere eller markante
begivenheder, solide overraskelser - og fest og farver
det meste af vejen. Det fortæller han gerne om.
Og det bliver i en causerende form, der ikke har
meget med klassiske foredrag at gøre. Det der tynger mest, er naturligvis de
36 år ved Danmarks Radio/
Radio Syd/P4-Syd der har
givet masser af erindringer
i bagagen.
Men også spændende år
på dagbladet Politiken og
en tur rundt om ugeavisernes verden har lagt brikker
til puslespillet. Kedeligt har
det aldrig været. Og Torben
Ølholm gør sit bedste for, at
fortællingen heller ikke bliver det. Kom og få en hyggelig aften.
74 57 93 93 . 61 74 62 32
Tlf. 7456 1480
mod rotter?
Foredrag i
Ældre Sagen
UDLEJNING AF:
Pælebor
Nedbrydningshammer
Stillads
Flishugger
Borde/Stole
Fliseskærer
Pladevibrator
• Smedearbejde
• Dæk montering/Afb.
• Salg af ATV/Scooter
Aftenudflugt
23 kustoder, museumsvenner og bestyrelsesmedlemmer fra Genforeningsmuseet var tirsdag den
10.9. på aftenudflugt til
Dansk Sygeplejemuseum i
Kolding.
Aftenen havde et såvel
socialt som fagligt sigte og
startede med en meget flot
introduktion til Sygeplejemuseet, givet af en af museets frivillige kustoder, Else
Marie Thomsen.
Det blev til et fint, inspirerende og tankevækkende
kollegialt besøg, som Genforenings- og Grænsemuseet glæder sig til at kunne
kvittere for med et returbesøg af Sygeplejemuseets frivillige ildsjæle ved en senere lejlighed.
G en foren i ng smuseets
besøg sluttede med kaffe
og aftensang hos bestyrelsesmedlem Peter Giødesen,
Kolding.
inkl. moms
JL Kloak v/ Jørgen Larsen
Aut. kloakmester & Anlægsstruktør
Fjelstrup Nørrevej 43 . 6100 Haderslev
Mobil 4041 0966
e-mail: [email protected] . www.jl-kloakservice.dk
Hjerndrup Landevej 60 . 6070 Christiansfeld
Den cyklende hjemmesygeplejerskes arbejdsopgaver studeres og
kommenteres af kustode Povl Verner Hansen og museumsven,
Ejnar Frandsen. Foto: Jørgen Ibenfeldt.
Tirsdag den 23. september 2014
15
Håndværkere m.m.
Alt i tømrer- og snedkerarbejde
FJELSTRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING
TØMRERMESTER ERIK PEDERSEN
Tlf. 74 56 66 64 - Biltlf. 40 44 86 64
Stange & Marek VVS
v/ Christian Stange
Seggelundvej 2 . 6070 Chr.feld
Alt i murerarb. Tilbygninger. Flisearbejde
Reparationer. Autoriseret kloakmester m.m.
Mobil 2035 6107
Telefon 7456 6107
Autoriseret VVS-installatør
Vandværk og ledningsnet
Jordvarme - Solvarme & Oliefyr
FJELSTRUP
Salg
KLOAK
& ANLÆG
Aut. kloakmester Niels-Christian Gaarde
Service
Montage
Kloak - Tilslutning - Reparation
Din lokale kloakmester
Kloakarbejde, belægning, anlæg,
skovarbejde og ejendomsservice
Rådgiver
Uforbindende tilbud
Fjelstrup Nørrevej 28 · 6100 Haderslev
Tlf. 21 63 65 17 · [email protected]
Fjelstrup VVS
Lars Ole Lei Wildfang
Aut. VVS installatør
Avnøvej 125
6100 Haderslev
Har din port
sagt stop
ig op
- giver vi aldr
v/Morten Juhl
www.portservice-aps.dk
[email protected]
Murermester
Jakob Andersen
Alt i murer-, fliseog støbearbejde
Tlf. 7456 1480
Sofievej 6 . 6070 Christiansfeld
[email protected]
MOB 3020 2095
Installation af:
Gas - Vand - Varme - Jordvarme - Biovarme og Sanitet
Ring til Lars Ole og få et tilbud
BAKKEGÅRDEN
John er vores
mand i
Christiansfeld.
Vi udfører alt
indenfor
tømrer- og
snedkerarbejde både
til private og
erhvervslivet.
Alt tømrer- og
snedkerarbejde udføres
Tømrerfirmaet AC Byg
v/ Tømrermester
Anders Christensen
Torning Møllevej 9
6070 Christiansfeld
Mobil 5184 1664
www.acbyg.com
DØRE & VINDUER
I CHRISTIANSFELD
Tlf. 2334 0022
Hurtig levering
Få et gratis vindues- og energi-tjek
Lokalområdets
El-Specialist
Spidsbjerg El- & Sikringsteknik
v/ Henning Sørensen,
Gammel Skamlingvej 10, 6093 Sjølund,
Tlf.: 7557 5280 / 2127 5280
• El og reparation til private og erhverv.
• Sikringstekniske løsninger indenfor alarm,
video og adgangskontrol.
• Automation og styringsteknik.
e-mail: [email protected]
Christiansfeld VVS- & Energiteknik ApS
Din lokale vinduesmand
CHRISTIANSFELD SNEDKER OG
TØMRERFORRETNING
Vi udfører alt i:
v/Finn Kragelund • Lindegade 59
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779
[email protected]
www.finn-kragelund.dk
• Gas og oliefyrsservice • Vand • Varme • Sanitet
• Solvarme • Varmepumper • Ventilation
• Industriinstallationer • Fjernvarme • Biopejse
• Blikkenslagerarbejde • Biobrændselsanlæg
Ring til autoriserede VVS-installatør
Verner Mogensen
Biltlf. 20 99 29 36
Industrivej 16, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 29 26 • Fax 74 56 31 26
www.cve.dk • mail: [email protected]
Alt i tømrer og snedkerarbejde
Mikael Henriksen
Mobil 2830 6666
Ahlnor
Døre og vinduer
Tagarbejde
Køkken og bad
Nybyg og ombygninger
Firmaservice
Udestuer og pavilloner
Glarmesterarbejde
Reparation af møbler
Alt værkstedsarbejde
Få gratis og uforpligtende tilbud
7020 5859
Industrivej 9 • 6070 Christiansfeld • E-mail: [email protected] • www.ahlnor.dk
16
Tirsdag den 23. september 2014
Kultur / Musik / Mad
Vin - Kunst & Kræmmerdag
lørdag d. 27. september fra kl. 10.00-17.00
HeLi Smørrebrød
Lækkert højtbelagt
SMØRREBRØD
tirsdag og lørdag
med salg af Vingårdens egne vine.
Der er kaffe og the på kanden.
Med vin-lig hilsen
Pia og Louis
Skovrupvej 14 . Frørup . 6070 Chr.feld
www.cafevinstokken.dk
10 stk. KUN
200,00
Ring og bestil på tlf. 2850 8989
Haderslevvej 20 . 6000 Kolding
Søndag den 5. oktober
Vi mødes på Hejlsminde havn kl. 12.30,
hvor vi sammen kører til bålhuset
Sdr. Stenderup skov.
Medbring en passende kurv og lille kniv.
Vi forventer at være hjemme igen kl. 17.
Vi har hyret en professionel svampejæger,
naturvejleder Bo Levesen.
CIF BANKO
Efteråret nærmer sig og
dermed også en ny bankosæson
Den 29. sæson starter
onsdag den 1. oktober
kl. 19.00 i Seniorhuset
Tilmelding på sms 5141 8572 el. mail: [email protected]
senest den 3. oktober - efter først-til-mølle-princippet
Husk bestille nye
medlemskort:
Der bliver mulighed for diverse smagsprøver
med brød og vin/sodavand til.
Pris for arrangementet kr. 50,00.
Arrangør:
Ole tlf. 5056 5294
Henning
tlf. 7456 2205
ell. 4016 7100
Hejlsminde
Selskabelige Forening
På gensyn
CIF Fodboldafd.
EFTERÅRSMESSE
2014
LQYLWHUHUWLO
:,1(0$.(56',11(5
PHGH[SRUWFKHI'HDQ/RXLV6PXOO
IUDYLQKXVHW)DPLOOH4XLRW5K{QH)UDQNULJ
0DQGDJGHQRNWREHUNO
på Fjelstrup Kro - Fjelstrup Nørrevej 1 - 6100 Haderslev
Tilmeldingsfrist senest den 6. oktober 2014 på tlf. 74 56 15 00
NUSUSHUVRQ
Prisen inkluderer:
Velkomst, 4 retters menu,
hertil 6 vine og kaffe.
i Cuben, Christiansfeld
lørdag den 4. og
søndag den 5. oktober
Lørdag den 4. oktober
Søndag den 5. oktober
kl 13.00 Messen åbner
kl 13.15 Åbningstale ved
Jesper Elkjær
kl 15.00 Christiansfeld
Gospelkor
kl 17.00 Messen lukker
kl 10.00 Messen åbner
kl 11.00 Modeshow
kl 12.30 Brian Mengel (Brizze)
kl 14.00 Modeshow
kl 16.00 Messen lukker
)DPLOOH4XLRW'RPDLQHGX9LHX[/D]DUHW5K{QH)UDQNULJ
Navnet Vieux Lazaret
kan dateres tilbage til
1700-tallet, hvor der i
byen Châteuneuf-du-Pape
lå et hospice drevet af munkeordenen Les Lazaristes.
De tog sig af syge og trængende. Bygningerne forfaldt efter pesten i 1720 til
ruiner og blev i 1800-tallet
overtaget af familien Quiot,
der brugte dem til landbrugsbygninger. Idag er de
udvidet og moderniseret
og danner rammen om
Vignobles Jérôme Quiot.
Quiot-familien ændrede
i 1915 navnet til Domaine
du Vieux Lazaret.
Den lille borg, der afbilledes på etiketterne er
”Tour de Lhers”, som lå
ved et overgangssted ved
5KRQHÁRGHQ %RUJHQ KDU
været i familiens eje siden
1795 og har været familiens hovedsæde i perioder.
Nutidens familie på stedet er Geneviéve og Jérôme Quiot samt børnene
Florence og Jean Baptiste.
Alle de bedste parceller
er - ned til 1 m’s dybde dækket af kartoffelstore,
runde sten, der er frygtelige at arbejde i. En skovl eller hakke holder ikke længe i de marker. Men alle
disse runde, lyse sten har
stor betydning for druerQH 2P GDJHQ UHÁHNWHUHU
de solens stråler, så druerne også får lys nedefra,
og om natten virker de
som varmedunke, der afgiver al den varme, de har
suget til sig i dagens løb.
www.famillequiot.com
or
ld Gospelk
Christiansfe
Arr.: CIF Håndbold
Brizze
Kontaktperson: Lars Petersen, tlf. 40880204
)MHOVWUXS.UR‡)MHOVWUXS1¡UUHYHM‡+DGHUVOHY‡WOI‡ZZZIMHOVWUXSNURGN
Børn 15
Voksen kr.
30
Børn un kr.
der
12 år if
ølge me
d
voksne
gratis.