Copenhagen Citizen service

JonasTjagvadFihl-Jensen
CV
Profil
Navn
Adresse
Mobil
Mail
Linkedin
Web
Jonas Tjagvad Fihl-Jensen
Grønnehaven 16, 3500 Værløse
2671 0161
[email protected]
dk.linkedin.com/in/jonasfihl
fihl-jensen.net
Resumé
Med 7 års erfaring som grafiker fra både store og små grafiske virksomheder, samt
3 års erfaring som Online Manager, spænder mine kompetencer meget bredt. Fra
grafisk design og IT, almindeligt og teknisk DTP-arbejde samt billedbehandling til
vedligeholdelse og optimering af grafisk web-indhold, samt udarbejdelse af online
marketing kampagner. Jeg udtrykker mig klart i såvel skrift som tale og har stor
teknisk forståelse. Jeg tager ansvar og ejerskab på alle mine opgaver og løser dem
med mit positive og personlige engagement. Og så trives jeg godt med forskelligartede opgaver, nye udfordringer og arbejdet i det travle miljø.
Faglige kompetencer
• Erfaring med udvikling, vedligehold og optimering af web-content
• Solidt kendskab til HTML, Excel og Photoshop
• Erfaring med udvikling af online marketing kampagner
Erhvervserfaring
2012-Online Ad. Manager hos ComputerSalg.dk
Ansvarlig for optimering, planlægning, udvikling og produktion af såvel
det grafiske indhold og udtryk, som HTML-indhold på produktniveau.
Ansvarlig for udførslen af forretningens online marketings aktiviteter i
form af web bannere, nyhedsbreve og social media. Grafisk ansvarlig for
produktion af alt off-line materiale til virksomheden, og har kommunikationen med grafiske samarbejdspartnere. Desuden medansvarlig for udviklingen af vores samarbejde med levenrandører og producenter i form af
online marketingsaktiviteter. Sideløbende varetager jeg også almindelig
drifts og vedligeholdelses opgaver.
2010-2012C TP-Grafiker hos Rosendahls Schultz Grafisk A/S
Grafisk arbejde i CTP-afdelingen, med ansvar for at det digitale kunde
materiale bliver kontrolleret og klargjort til tryk, udskudt og kørt ud på
plader. Opsætning af tryksager, samt korrekturgang med kunden. Ansvar
for vedligeholdelsen af prøvetryksudstyret, samt hjælp til intern IT, ved
løsningen af opgaver i vores afdeling. Jeg arbejder med korte deadlines og havde både store og små kunder.
2008-2010Grafiker og IT-ansvarlig hos Rosendahls Fihl Jensen A/S
Grafisk arbejde i Prepress afdelingen, opsætning, korrektur, kontrol,
udskydning og pladeudkørsel. Ansvar for billedkorrigering. Implementerede og vedligeholdte TDC Scale telefoni-system. Ansvarlig for flytning og
fusion­ering af IT-workflows ved opkøb af andet trykkeri, herunder migrering og opgradering af servere, opbygning af nyt serverrum og indkøb af
nyt udstyr, samt efterfølgende vedligeholdelse.
2004-2008
G rafiker, Scannerfører og IT-ansvarlig hos
Fihl Jensen Grafisk Produktion A/S
Mange forskellige ansvarsområder, som styrkede mine kompetencer
JonasTjagvadFihl-Jensen
CV
bredt. Jeg var i Prepress afdelingen og udførte DTP arbejde
som opsætning af tryksager, korrektur, kontrol, udskydning og CTPudkørsel. Ansvar for billedkorrigering og scanninger af kundemateriale.
Ansvarlig for IT i virksomheden og designede trykkeriets hjemmeside
og efterfølg­e nde vedligeholdelse i CMS.
2003-2004 Vikarmedhjælper i Børnehaven Vibereden
2001-2004 Butiksmedhjælper hos DK-benzin (Studiejob/fuldtidsjob)
1994-2005 Servicemedarbejder i Parken (Studiejob)
Uddannelse
2003
M edialogi 1. semester på Aalborg Universitet
Forelæsninger og studeret inden for områderne perception, automatisk
perception og softwaredesign, hvilket har givet et indblik i baggrunden
for den menneskelige opfattelsesevne, samt hvordan man kan overføre
det til IT-miljøet.
2000-2002
Multimediedesigner AK på Lyngby Uddannelsescenter
Kommunikation og formidling med fokus på markedsføring, informations­a rkitektur og
marketing via digitale medier, interaktionsudvikling, design og visualisering var
nogle af de områder jeg fordybede mig i under min studietid.
Idé, konceptudvikling og design var mit specialeområde. Da min gruppe og jeg
arbejdede med og udviklede et koncept til en maskekunstner, der ville markedsføre
undervisning i masker og IT til lærere og pædagoger. I dette projekt var jeg ansvarlig
for design og udvikling af den grafiske identitet, herunder logo, markedsføringsmateriale og website.
1993-1996 HHX, Højere Handelseksamen på Lyngby Handelsskole
Kurser
2004
D TPprof hos Jensens Bureau
Erfaringer med arbejdsprocesser og opgaver inden for layout, farver,
typografi, fremstilling af grafiske elementer til tryk og efterbehandling.
IT kompetencer
Grafiske programmer, Workflow & Systemer
Profesionel bruger
• Abobe Photoshop CC, Acrobat Prof., InDesign CC
• Mac OS X, MS Windows XP, Vista, Win7, MS Office 2013
• Enfocus PitStop Prof, NEO (PDF redigeringsværktøjer)
• Prinergy Workshop, InSite, Preps, EVO, Matchprint (Kodaks Workflow)
Solid erfaring
• Abobe CS 6 samt Adobe CC
• Apogee (AGFAs workflow)
Godt kendskab
• Lotus Notes, Sitecore, AdWords, SEO,
JonasTjagvadFihl-Jensen
CV
Web & IT
Profesionel bruger
• Adobe DreamWeaver
• Mail og internet
Solid erfaring
• Google Analytics, Campaign Monitor, Adspeed, Visual Website Optimizer
• Flash, HTML, CMS, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
• Opsætning af netværks udstyr (routere, modems og trådløse routere)
• RDP, VNC, Teamviewer, Fjernskrivebord (Remote programmer), Active Directory
• TDC Scale (Telephone administrations system), mobiltelefoner
• Winfinans
Sproglige færdigheder
• Dansk (modersmål)
• Engelsk (flydende i skrift og tale)
• Tysk (skrift og tale på mellemniveau)
Andre oplysninger
Jeg er 37 år og bor i hus i Værløse, sammen med min kone Anne og vores 2 drenge
Magnus på 4 og William på 6 år. Jeg kan godt lide at røre mig fysisk, så derfor styrketræner, løber og cykler jeg, som tiden tillader det.
Desuden udnytter jeg min naturlige interesse inden for web, IT og elektronik til at løse
mange IT problematikker og praktisk opgaver hos familie, venner og bekendte.
Eventuelle referencer gives gerne på opfordring.
Opdateret 7. januar 2015.