Tjekliste ved overflytning

Ferieophold
OVERSIGT
2010
ASF-Dansk Folkehjælp
Indholdsfortegnelse
Socialt udsatte børn og unge
Rebild afdeling ............................ side 6
Ældre enlige eller handicappede
Odense afdeling .......................... side 12
Midt- og Vestsjælland afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side19
Mariagerfjord afdeling ................ side7
Enlige forsørgere med børn
Region Midtjylland ...................... side 13
Horsens afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side20
Grindsted afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side14
Vejle afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side22
Nakskov-Lolland afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side 15
Haderslev afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side23
Børn med særlige behov
Vojens afdeling . .......................... side 8
kogp.dk • 12079
Fysisk og psykisk
handicappede børn og unge
Haderslev afdeling ...................... side 9
Fysisk og psykisk
handicappede samt socialt
udsatte børn og unge
Midt- og Vestsjælland afdeling.... side 10
Handicappede voksne
Nordals afdeling ......................... side 11
Vesthimmerland afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side 16
Guldborgsund afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side17
Vamdrup afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side18
Udsatte familier
Vamdrup afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side24
Midt- og Vestsjælland afdeling og
organisationens hovedkontor ..... side25
Enlige grønlandske
forsørgere med børn
Organisationens hovedkontor...... side26
Børn af alkoholikere
Næstved-Holmegaard afdeling og
organisationens hovedkontor...... side28
Børn af psykisk syge forældre
Næstved-Holmegaard afdeling og
organisationens hovedkontor...... side29
Forord
ASF-Dansk Folkehjælp har gennem flere årtier
tilbudt børn og unge ferieophold.
Ferieophold er en af hjørnestenene i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner organisationen. Igennem årene har tusindvis af særligt udsatte børn og unge deltaget i ASF-Dansk
Folkehjælps aktiviteter. Vi har også kunnet tilgodese andre målgrupper. Det gælder bl.a. enlige forsørgere med børn, handicappede voksne
og pensionister.
Alle fotos er modelfotos
Det er endnu engang med stor glæde, at ASFDansk Folkehjælp i 2010 kan tilbyde ferieophold
for følgende målgrupper:
•Fysisk og psykisk handicappede børn og
unge
• Enlige forsørgere med børn
• Enlige grønlandske forsørgere med børn
• Handicappede voksne
• Pensionister
• Socialt udsatte familier
• Børn af alkoholikere
• Børn af psykisk syge forældre
ASF-Dansk Folkehjælp er kendetegnet ved, at
alle sociale aktiviteter gennemføres af organisationens frivillige. Det gælder også afviklingen
af ferieophold. Organisationens frivillige arbejder ulønnede og er erfarne og veluddannede til
netop at varetage de enkelte målgruppers interesser og behov.
På trods af den ulønnede indsats ville lejrene
ikke kunne gennemføres uden den støtte, der
udvises fra enkeltpersoner, virksomheder og
fonde – en velvilje og støtte, som ASF-Dansk
Folkehjælp er meget taknemlig for.
Denne feriefolder er primært udsendt til socialforvaltninger i Danmark og sekundært øvrige
interesserede. Af indholdsfortegnelsen fremgår, hvor i landet, der arrangeres lejre og for
hvilken målgruppe. Henvendelse, tilmelding
m.v. vedrørende de enkelte arrangementer bedes rettet til de respektive kontaktpersoner.
Endvidere henvises til vores hjemmeside
www.folkehjaelp.dk, hvorfra ”indstillingsskema”
til ferieopholdene kan downloades.
Det er ASF-Dansk Folkehjælps håb, at rigtig
mange vil gøre brug af vore tilbud.
ASF-Dansk Folkehjælp
5
Arrangør:
Arrangør:
Rebild afdeling
Målgruppe:
Socialt udsatte børn og unge.
Mariagerfjord afdeling
Periode:
Lørdag den 17. juli til
fredag den 23. juli 2010
Sted:
Borremose Ungdomsskole
Løgstørvej 170, Kgs. Tisted
9600 Aars
Sted:
Kølhøjhus
Bønfeltvej 25
9510 Arden
Pris: 1.400 kr. pr. deltager
Tlf.: 98 56 52 98
Aldersgruppe: 5 – 15 år
Pris: 1.300 kr. pr. deltager
Tilmelding skal
ske senest:
2. juli 2010
Aldersgruppe: 5 – 14 år
Kontaktperson:
Mogens Johannesen
Elmelunden 13
9575 Terndrup
Telefonnummer til
kontaktperson:
27 20 52 29
6
Periode:
Lørdag den 17. juli til
fredag den 23. juli 2010
Målgruppe:
Socialt udsatte børn og unge.
Tilmelding skal
ske senest:
1. juni 2010
Kontaktperson:
Peter Damgaard
Ouevej 33 A
9500 Hobro
Telefonnummer til
kontaktperson:
98 52 42 04 / 51 22 56 62
7
Arrangør:
Arrangør:
Vojens afdeling
Målgruppe:
Børn med særlige behov.
Haderslev afdeling
Periode:
Lørdag den 31. juli til
fredag den 6. august 2010
Sted:
Feriekolonien Børnenes Vel
Gammel Strandvej 1
Grønninghoved Strand
6093 Sjølund
Tlf.: 75 57 40 37
Pris: 1.000 kr. pr. deltager
Aldersgruppe:
7 – 16 år
Tilmelding skal
ske senest:
5. juli 2010
Kontaktperson:
Per Strauss
Gl. Bevtoftvej 5
6500 Vojens
[email protected]
8
Telefonnummer til
kontaktperson:
51 29 48 49
Periode:
Lørdag den 17. juli til
fredag den 23. juli 2010
Målgruppe:
Fysisk og psykisk
handicappede børn og unge.
Sted:
Sønderballe Lejrskole
Gåsevig 23
6100 Haderslev
Tlf.: 74 57 52 59
Pris: 1.000 kr. pr. deltager
Aldersgruppe:
7 år og opefter
Tilmelding skal
ske senest:
18. april 2010
Kontaktperson:
Annalise Schmidt
Bøndegårdene 26
6100 Haderslev
Telefonnummer til
kontaktperson:
74 53 03 48
9
Arrangør:
Arrangør:
Midt- og Vestsjælland afdeling
Målgruppe:
Fysisk og psykisk handicappede
samt socialt udsatte børn og unge.
Nordals afdeling
Periode:
Lørdag den 10. juli til
lørdag den 17. juli 2010
Sted:
Lerbjergcentret
Lerbjergvej 25
4330 Hvalsø
Pris: 1.000 kr. pr. deltager
Aldersgruppe: 7-25 år
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
Kirsten Christensen
Østervej 26
4293 Dianalund
Telefonnummer til
kontaktperson:
58 26 49 60 / 40 25 74 01
10
Periode:
Mandag den 19. juli til
søndag den 25. juli 2010
Målgruppe:
Handicappede voksne.
Sted:
Naldmosehus
Naldmose 21, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf.: 74 47 44 49
Pris: 1.000 kr. pr. deltager
Aldersgruppe:
16 år og opefter
Tilmelding skal
ske senest:
15. juni 2010
Kontaktperson:
Eva Schmidt
Skovhaven 2
6430 Nordborg
Telefonnummer til
kontaktperson:
74 45 18 99
11
Arrangør:
Arrangør:
Odense afdeling
Målgruppe:
Ældre enlige eller handicappede.
Region Midtjylland
Periode:
Tirsdag den 25. maj til
mandag den 31. maj 2010
Sted:
Boserupminde
Old Gyde 74
5620 Glamsbjerg
Pris: 2.000 kr. pr. deltager
Aldersgruppe: + 60 år
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
Kirsten Lindstrøm
Munkemaen 219 B
5270 Odense N
Telefonnummer til
kontaktperson:
66 18 66 21
Periode:
Mandag den 19. juli til
fredag den 23. juli 2010
Målgruppe:
Enlige forsørgere med børn.
Sted:
Remmerstrand Lejren
Remmerstrandvej 75
7620 Lemvig
Tlf.: 97 86 31 21
Pris:
1.200 kr. for voksne
850 kr. for børn over 14 år
600 kr. for børn under 14 år
Tilmelding skal
ske senest:
20. juni 2010
Kontaktperson:
Dorthe Klausen
Tårngade 45
7600 Struer
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
97 44 80 32 / 21 85 80 32
12
13
Arrangør:
Arrangør:
Grindsted afdeling og organisationens hovedkontor
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførsels­
indkomst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende
i Billund, Varde og Esbjerg kommune.
Nakskov-Lolland afdeling og organisationens hovedkontor
Periode:
Lørdag den 16. oktober til
lørdag den 23. oktober 2010
Sted:
Karlslunde Strand Hotel
Karlslunde Strandvej 87
2690 Karlslunde
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
13. august 2010
14
Periode:
Lørdag den 10. juli til
lørdag den 17. juli 2010
Sted:
Karlslunde Strand Hotel
Karlslunde Strandvej 87
2690 Karlslunde
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførsels­
indkomst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende
i Lolland kommune.
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
15
Arrangør:
Arrangør:
Vesthimmerland afdeling og organisationens hovedkontor
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførsels­ind­
komst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende
i Region Nordjylland.
Guldborgsund afdeling og organisationens hovedkontor
Periode:
Lørdag den 10. juli til
lørdag den 17. juli 2010
Sted:
FolkeFerie.dk – Middelfart
Oddevejen 8
5500 Middelfart
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
16
Periode:
Lørdag den 3. juli til
lørdag den 10. juli 2010
Sted:
Karlslunde Strand Hotel
Karlslunde Strandvej 87
2690 Karlslunde
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende
i Guldborgsund Kommune.
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
17
Arrangør:
Arrangør:
Vamdrup afdeling og organisationens hovedkontor
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende
i Kolding, Vejen og Fyns kommuner.
Midt- & Vestsjælland afdeling og organisationens hovedkontor
Periode:
Lørdag den 24. juli til
lørdag den 31. juli 2010
Periode:
Lørdag den 31. juli til
lørdag den 7. august 2010
Sted:
FolkeFerie.dk
- Karrebæksminde
Fjordhusene
(Enø Kystvej 55)
4736 Karrebæksminde
Sted:
FolkeFerie.dk - Middelfart
Oddevejen 8
5500 Middelfart
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
18
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende i
Holbæk, Sorø, Slagelse, Kalundborg,
Odsherred og Ringsted kommuner.
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
19
Arrangør:
Arrangør:
Horsens afdeling og organisationens hovedkontor
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende
i Horsens, Silkeborg, Skanderborg
og Odder kommuner.
Horsens afdeling og organisationens hovedkontor
Periode:
Lørdag den 26. juni til
lørdag den 3. juli 2010
Sted:
Folkeferie.dk – Rødhus Klit
Rødhus Klitvej 123
9490 Pandrup
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
20
Periode:
Lørdag den 3. juli til
lørdag den 10. juli 2010
Sted:
Folkeferie.dk – Rødhus Klit
Rødhus Klitvej 123
9490 Pandrup
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende
i Region Midtjylland.
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
21
Arrangør:
Arrangør:
Vejle afdeling og organisationens hovedkontor
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførselsindkomst
med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende i
Vejle, Hedensted og Fredericia kommuner.
Haderslev afdeling og organisationens hovedkontor
Periode:
Lørdag den 16. oktober til
lørdag den 23. oktober 2010
Sted:
FolkeFerie.dk
- Karrebæksminde
Fjordhusene
(Enø Kystvej 55)
4736 Karrebæksminde
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
13. august 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
22
Periode:
Lørdag den 16. oktober til
lørdag den 23. oktober 2010
Sted:
FolkeFerie.dk - Gilleleje
Tinkerup Strandvej 8 A
3250 Gilleleje
Målgruppe:
Enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn.
Primært for dem som er bosiddende
i Tønder, Åbenrå, Sønderborg og
Haderslev kommuner.
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
13. august 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
23
Arrangør:
Arrangør:
Vamdrup afdeling og organisationens hovedkontor
Målgruppe:
Udsatte familier bosiddende
i Region Syddanmark.
Midt- og Vestsjælland afdeling og organisationens hovedkontor
Periode:
Lørdag den 31. juli til
lørdag den 7. august 2010
Sted:
Karlslunde Strand Hotel
Karlslunde Strandvej 87
2690 Karlslunde
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
24
Periode:
Lørdag den 17. juli til
lørdag den 24. juli 2010
Målgruppe:
Udsatte familier bosiddende
i Region Sjælland.
Sted:
FolkeFerie.dk – Middelfart
Oddevejen 8
5500 Middelfart
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
25
Arrangør:
Arrangør:
Organisationens hovedkontor
Målgruppe:
Enlige grønlandske forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn.
Organisationens hovedkontor
Periode:
Søndag den 19. september til
fredag den 24. september 2010
Sted:
Folkeferie.dk – Rødhus Klit
Rødhus Klitvej 123
9490 Pandrup
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
26
Periode:
Søndag den 26. september til
fredag den 1. oktober 2010
Målgruppe:
Enlige grønlandske forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn.
Sted:
Folkeferie.dk – Rødhus Klit
Rødhus Klitvej 123
9490 Pandrup
Pris: Gratis
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
27
Arrangør:
Arrangør:
Næstved-Holmegaard afdeling og organisationens hovedkontor
Målgruppe:
Børn af alkoholikere.
Næstved-Holmegaard afdeling og organisationens hovedkontor
Periode:
Lørdag den 10. juli til
lørdag den 17. juli 2010
Sted:
Knuthenborg Park & Safari
Knuthenborg Alle
4930 Maribo
Pris: Gratis
28
Periode:
Lørdag den 17. juli til
lørdag den 24. juli 2010
Målgruppe:
Børn af psykisk syge forældre.
Sted:
Knuthenborg Park & Safari
Knuthenborg Alle
4930 Maribo
Pris: Gratis
Aldersgruppe:
6 – 14 år
Aldersgruppe:
6 – 14 år
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Tilmelding skal
ske senest:
1. maj 2010
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]
Kontaktperson:
ASF-Dansk Folkehjælps
hovedkontor
[email protected]olkehjaelp.dk
Telefon nummer til
kontaktperson:
70 220 230
Telefonnummer til
kontaktperson:
70 220 230
29
Ønskes oversigten tilsendt i år 2011, bedes dette
skema udfyldt og indsendt til:
ASF-Dansk Folkehjælp, Industriparken 4, 4960 Holeby
Navn:
Adresse:
Postnummer:
By:
E-mail:
ASF-Dansk Folkehjælp er en frivillig humanitær organisation, der foruden ferieophold også
beskæftiger sig med førstehjælpsuddannelser, samaritervagter, besøgstjeneste, internationalt
hjælpearbejde m.m.
Har du lyst til at være med i dette arbejde, eller har du brug for oplysninger i forbindelse med et
af de nævnte områder, kan du kontakte ASF-Dansk Folkehjælps hovedkontor – tlf. 70 220 230.
30
Læs mere om ASF-Dansk Folkehjælp på www.folkehjaelp.dk
Porto
ASF-Dansk Folkehjælp
Industriparken 4
4960 Holeby