to see article

Folketælling 1890 Frørup Sogn. Vindinge Herred. Svendborg Amt
NAVN
Frørup By
Optællingsliste 1.
1. - et Hus
Frederik Hansen Beck
Karen Hansen
Hansine Mathilde Andersen
2. - et Hus
Hans Hansen
Karen Johansen
Lars Hansen
Johannes Carl Hansen
3. - et Hus
Lars Vilhelm Rasmussen
Karen Hansen Beck
Frederikke Hansine Rasmussen
Laurentze Christine Rasmussen
Vilhelmine Margrethe Dagmar Rasmussen
Hans Peder Valdemar Rasmussen
Hans Pedersen
4. FAMILIE - en Gaard
Rasmus Knudsen
Hans Knudsen
Karen Knudsen
Lars Marius Knudsen
5. – et Hus
Hans Nielsen
Christine Hansen
Niels Jørgen Hartung Nielsen
Dorthea Christiansen
ALDER
CIVILSTAND STILLING
SOGN
AMT/LAND
47
48
12
Gift
Gift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Datter
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
43
44
10
5
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Søn
Søn
Ørbæk
do
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
do
50
45
17
17
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Snedker
Hans Kone
Datter. Sypige
Datter. Sypige
St. Viby
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
do
12
12
18
Ugift
Ugift
Ugift
Datter
Søn
Tjenestedreng
do
do
do
do
do
do
53
24
20
14
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardmand
Søn. Karl
Datter. Husholderske
Søn
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
34
26
1
65
Gift
Gift
Ugift
Enke
Stenhugger
Hans Kone
Søn
Aftægtskone
Refsvindinge
Her i Sognet
do
Kjøng
Svendborg
do
do
1
6. - et Hus
Niels Rasmussen
Sidsel Larsen
Rasmine Rasmussen
Ane Laurine Rasmussen
Oline Hansine Rasmussen
7. - en Gaard
Erik Hansen
Sidsel Marie Hansen
Ane Margrete Hansen
Knud Peder Hansen
Ane Marie Hansen
Nikolai Hansen
8. - et Hus
Kirsten Hansen
Rasmus Jensen
Sofie Jensen
Johanne Marie Hansen
9.- et Hus
Peder Nielsen
Karen Madsen
Hans Hansen
Johanne Nielsen
Hans Christian Nielsen
Mathilde Christine Nielsen
Christen Madsen
38
36
9
4
4
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Datter
Datter
Datter
Her i Sognet
Øksendrup
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
do
do
63
53
21
11
1
26
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardmand
Hans Kone
Datter
Barn
Barnebarn
Tjenestekarl
Her i Sognet
do
do
do
do
Refsvindinge
Svendborg
do
do
do
do
do
60
26
21
4
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Husmoder
Søn. Træskomand
Datter. Sypige
Pleiebarn
Gislev
Her i Sognet
do
Hesselager
Svendborg
do
do
do
40
35
65
5
4
2
41
Gift
Gift
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Tækkemand. Luthers Frimenighed
Hans Kone. Luthers Frimenighed
Aftægtsmand. Folkekirken
Datter. Luthers Frimenighed
Søn. Luthers Frimenighed
Datter. Luthers Frimenighed
Logerende. Arbeider ved Landbrug
Korup
Her i Sognet
Vindinge
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
2
10. - en Gaard
Anders Tønne
Ane Pedersen
Peder Jørgensen
Hans Tønne
Elmine Tønne
Vilhelm Jørgensen
Rasmine Andersen
3. FAMILIE – en Gaard
Gjertrud Ulriksen
Mads Jørgensen
Ane Jørgensen
Karen Jørgensen
Optællingsliste 2.
1. – et Hus
Niels Hansen
Birthe Eriksen
Christian Hansen
Erik Marius Hansen
Carl Peder Hansen
Johanne Marie Hansen
Maren Bolette Hansen
2. - et Hus
Hans Albrecksen
Martha Pedersen
3. - et Hus
Niels Jensen
Maren Larsen
Lars Jensen
Cecilie Dorthe Jensen
Anna Marie Jensen
Jens Peder Jensen
Hans Jensen
47
35
73
9
6
Gift
Ugift
Fraskilt
Ugift
Ugift
18 Ugift
Gaardmand
Hans Kone
Aftægt
Søn
Datter
Tjenestekarl
Her i Sognet
Kullerup
do
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
21
Ugift
Tjenestepige
Refsvindinge
do
67
39
33
28
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeierske
Søn. Gaardbestyrer
Datter. Tjenestepige
Datter. Tjenestepige
Gudbierg
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
do
53
40
13
11
9
6
2
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Husfader. Landbrug
Hans Kone
Søn
Søn
Søn
Datter
Datter
Gislev
Ørbæk
Her i Sognet
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
70
43
Gift
Gift
Husmand
Hans Kone
Ellested
Tullebølle
Svendborg
do
39
42
14
13
8
6
3
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Slagter
Hans Kone
Søn
Datter
Datter
Søn
Søn
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
3
4. - et Hus
Henrik Pedersen
Ane Henriksen
5. - en Gaard
Niels Hansen
Sofie Frederikke Høier
6. - et Hus
Jesper Jensen
Karen Marie Christiansen
Jens Christian Jensen
Karoline Christiansen
7. - en Gaard
Knud R. Lunde
Niels Knudsen
Rasmus Knudsen
Johannes Knudsen
Marie Knudsen
Larsine Knudsen
Johanne Mathilde Sørine Knudsen
8. - et Hus
Poul Eriksen
Ane Rasmussen
9. - et Hus
Jakob Corfitsen
Juliane Marie Nielsen
Niels Peder Corfitsen
Karen Hansine Corfitsen
Anna Elisabeth Corfitsen
72
29
Enkemand
Ugift
Gartner
Datter. Sypige
Her i Sognet
do
Svendborg
do
62
66
Gift
Gift
Gaardmand. Frilutheransk
Husmoder. Frilutheransk
Ørbæk
Hesselager
Svendborg
do
54
43
13
24
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Søn
Husmoders Søster
Her i Sognet
Ryslinge
Her i Sognet
Ryslinge
Svendborg
do
do
do
56
23
18
17
33
25
14
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardmand
Søn. Tjenestekarl
Søn. Tjenestekarl
Søn. Tjenestekarl
Datter. Husholderske
Datter. Tjenestepige
Datter. Tjenestepige
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
56
54
Gift
Gift
Husmand
Husmoder
Øksendrup
Her i Sognet
Svendborg
do
39
39
12
6
2
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Teglmester
Hans Kone
Søn
Datter
Datter
Her i Sognet
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
4
10. - en Gaard
Knud Rasmussen
Abelone Andersen Bredahl
Ane Rasmussen
Ane Jensen
Knud Larsen Knudsen
Christoffer Nielsen
Rasmus Jørgensen
Jens Petersen
11. FAMILIE – et Hus
Anders Hansen
Ane Christine Jensen
Maren Christine Pedersen
12. FAMILIE – et Hus
Rasmus Madsen
Maren Jensen
Optællingsliste 3.
1. - - en Gaard
Thomas Johansen
Marie Hansen
Gjertrud Thomsen
Jens Thomsen
Amalie Thomsen
Anders Tønne Thomsen
Karen Dorthea Thomsen
2. - et Hus
Karen Marie Rasmussen
Hansine Rasmussen
62
59
26
34
53
18
16
8
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardmand
Hans Kone
Datter. Husholderske
Tjenestepige
Røgter
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Pleiebarn
Svindinge
Her i Sognet
do
do
do
Gislev
Gudbierg
Her i Sognet
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
36
26
6
Gift
Gift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Datter
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
48
48
Gift
Gift
Husmand
Husmoder
Her i Sognet
Hesselager
Svendborg
do
61
52
24
19
16
14
10
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardmand
Hans Kone
Datter. Sypige
Søn. Tjenestekarl
Datter. Tjenestepige
Søn. Tjenestedreng
Datter
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
52
9
Enke
Ugift
Husmoder. Huseierske
Pleiebarn
Ørbæk
Vindinge
Svendborg
do
5
3. - et Hus
Hans Sørensen
Maren Hansen Brink
Hans Hansen
4. - et Hus
Rasmus Rasmussen
Ane Rasmussen
Johanne Marie Rasmussen
Christen Ulrik Rasmussen
Axel Valdemar Versck
5. - et Hus
Rasmus Knudsen
Johanne Christensen
6. - en Gaard
Lars Nielsen
Maren Pedersen
Ane Kirstine Nielsen
Niels Peter Nielsen
Hans Jørgen Nielsen
Laura Vilhelmine Catrine Nielsen
Sidsel Marie Nielsen
Mads Madsen
7. - en Gaard
Jens Jakobsen
Jakob Jensen
Karen Clausen
Claus Jensen
Ane Margrethe Jørgine Jensen
Jens Berg Jensen
Kirsten Hansen
8. – et Hus
Hans Nielsen
Ane Margrethe Madsen
65
56
28
Gift
Gift
Ugift
Væver
Hans Kone
Adoptivsøn. Svend
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
48
49
10
7
16
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Tømrer
Hans Kone
Datter
Søn
Tjenestedreng
Her i Sognet
Svindinge
Her i Sognet
do
Vindinge
Svendborg
do
do
do
do
61
63
Gift
Gift
Stenhugger
Hans Kone
Her i Sognet
do
Svendborg
do
43
44
18
17
13
9
6
31
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardmand
Hans Kone
Datter. Tjenestepige
Søn. Tjenestekarl
Søn
Datter
Datter
Logerende. Hestehandler
Her i Sognet
Giestelev
Her i Sognet
do
do
do
do
Svindinge
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
70
39
40
11
2
1
14
Enkemand
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Søn. Gaardbestyrer
Sønnekone. Husholderske
Søn
Datter
Søn
Tjenestepige
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
49
51
Gift
Gift
Dagleier Landbrug. Ørbæklunde
Husmoder
Ringe
Her i Sognet
Svendborg
do
6
9. - et Hus
Birthe Bondesdatter
Ane Thomsen
Johanne Thomsen
10. - et Hus
Johanne Pedersdatter
Ane Dorthe Amalie Rasmussen
11. - et Hus
Hans Pedersen
Karen Sofie Rasmussen
Niels Peder Hansen
Hansine Hansen
Karen Hansdatter
12. - et Hus
Ane Andersdatter
Lovise Rasmussen
Ane Hansine Hansen
TILLÆGSLISTE A: - GAARD
Marie Kirstine Larsen
TILLÆGSLISTE B: - GAARD
Knud Christian Nielsen
Optællingsliste 4.
1. – et Hus
Peder Jensen
Karen Jensen
Jens Peder Jensen
Martin Jensen
Caroline Jensen
Severine Jensen
Anders Jensen
77
51
49
Enke
Ugift
Ugift
Huseierske
Datter. Sypige
Datter. Sypige
Hesselager
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
78
23
Enke
Ugift
Husmoder. Husfæsterske
Plejedatter
Her i Sognet
do
Svendborg
do
31
29
3
1
69
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Enke
Teglværksarbejder
Hans Kone
Søn
Datter
Aftægtskone
Svindinge
Gudbierg
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
68
7
4
Enke
Ugift
Ugift
Huseierske
Pleiebarn
Pleiebarn
Øksendrup
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
34
Gift
Paa Besøg fra Røgen Sogn, Skanderborg
15
Ugift
Nyborg Sygehus
Her i Sognet
Svendborg
39
43
13
10
8
3
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Søn
Søn
Datter
Datter
Søn
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
Haastrup
7
2. - et Hus
Anders Christian Jensen
Karen Marie Johansen
Maren Jensen
Niels Jørgen Nielsen
Kamilla Pedersen
3. - et Hus
Jakob Larsen
Karen Marie Andersen
Mette Marie Larsen
Hansine Johanne Larsen
Anders Laurits Larsen
Ane Mathilde Larsen
Nielsine Rasmine Larsen
4. - et Hus
Thomas Jensen
Ane Kirstine Madsen
Maren Kirstine Jensen
Rasmine Dothe Jensen
Jens Marius Jensen
Thomas Edison Jensen
Lars Petersen
5. - et Hus
Niels Eriksen
Johanne Marie Pedersen
Søren Nielsen
Jens Frederik Nielsen
Kirsten Jakobine Oline Nielsen
Niels Jakob Marius Nielsen
6. Hus
Jørgen Andersen Lundkvist
Marie Henriette Pedersen
Rasmus Andersen
42
43
13
3
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Arbejder Landbrug
Hans Kone
Datter
Søn
Pleiebarn
Her i Sognet
Svindinge
do
do
Svindinge
Svendborg
do
do
do
do
39
39
9
7
5
2
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Dagleier Landbrug
Hans Kone
Datter
Datter
Søn
Datter
Datter
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
39
43
11
6
4
1
21
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Karetmager
Husmoder
Datter
Datter
Søn
Søn
Svend
Vindinge
Her i Sognet
Ørbæk
Her i Sognet
do
do
Gudbierg
Svendborg
do
do
do
do
do
do
40
35
13
9
2
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Bødker
Hans Kone
Søn
Søn
Datter
Søn
Svanninge
Nyborg
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
53
61
9
Gift
Gift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Søn
Her i Sognet
Gjestelev
Her i Sognet
Svendborg
do
do
8
7. Hus
Rasmus Madsen
Ane Catarine Johanne Hansen
Hans Madsen
Rasmus Nielsen
Christian Sørensen
TILLÆGSLISTE A:
Petrine Jakobsen
Jakob Oluf Hansen
Anna Katrine Nielsen
TILLÆGSLISTE B: 0
Optællingsliste 5.
1. SNALDEGAARD
Anders Lang Frederiksen
Karen Jørgensen
Frederik Martin Frederiksen
Marie Jørgine Frederiksen
Frederik Ludvig Hansen
Hans Hansen
Thorvald Christian Sørensen
Ane Sophie Pedersen
2. EJERSHAAB
Andreas Hansen
Dorthea Andersen
Hansine Kirstine Hansen
Maren Hansen
Jeppe Pedersen
Johannes Knudsen
45
33
10
21
16
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Grovsmed
Hans Kone
Søn
Svend
Dreng
Her i Sognet
do
do
St. Viby
Gylling
Svendborg
do
do
Odense
Skanderborg
29
4
1
Gift
Ugift
Ugift
Paa Besøg fra Skovby Sogn, Odense
Paa Besøg fra Skovby Sogn, Odense
Paa Besøg fra Skovby Sogn, Odense
Svanninge
Her i Sognet
Skovby
Svendborg
do
Odense
44
34
7
2
87
24
14
16
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Søn
Datter
Bedstefader. Aftægt
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Tjenestepige
Her i Sognet
do
do
do
Gislev
do
Ellinge
Nyborg
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
46
42
15
49
23
16
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Datter
Tjenestepige
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Her i Sognet
do
do
Vindinge
Refsvindinge
Gudme
Svendborg
do
do
do
do
do
9
Optællingsliste 6.
1. - en Gaard
Ane Sophie Rasmussen
Anders Jensen
Simon Nielsen Andersen
Anders Hansen Lunding
Gjertrud Christensen
2. - en Gaard
Jørgen Hansen
Niels Hansen
Christen Hansen
Christian Pedersen
Hans Peder Jensen
Peder Pedersen
Marie Kirstine Hansen
Mathilde Iversen
Ane Kirstine Jørgensen
3. - et Hus
Christian Nielsen
Karen Marie Jensen
Niels Jørgen Nielsen
Frederik Marius Nielsen
Ane Christine Nielsen
Anders Olsen
4. - et Hus
Hans Pedersen
Anna Smith
Peder Pedersen
Kirsten Pedersen
5. - et Hus
Ane Kirstine Hansen
Hans Jakob Thomsen
66
28
21
18
17
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Husmoder. Gaardfæster
Søn. Gaardbestyrer
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Svindinge
Her i Sognet
Refsvindinge
Her i Sognet
Vindinge
Svendborg
do
do
do
do
49
14
13
25
17
18
19
23
79
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Enke
Gaardeoer
Søn. Fodermester
Søn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Bedstemoder. Aftægt
Her i Sognet
do
do
Tranekiær
Nyborg
Ledøie
Her i Sognet
Ørbæk
Her i sognet
Svendborg
do
do
do
do
Kbh
Svendborg
do
do
37
30
6
4
1
17
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Snedker
Hans Kone
Søn
Søn
Datter
Snedkerlærling
Her i Sognet
Vindinge
Gislev
do
Her i Sognet
Hillerød
Svendborg
57
36
10
10
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Maltgjører
Husholderske
Barn
Barn
Hesselager
44
23
Enke
Ugift
Huseier. Husmoder
Søn. Husbestyrer
Her i Sognet
do
Frørup
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
Svendborg
Svendborg
do
10
6. - en Gaard
Jørgen Jensen
Lars Rasmussen
Niels Jensen
Ane Rasmussen
Karen Jensen
7. - et Hus
Jens Christian Eriksen
Ane Kathrine Knudsen
Knud Marius Eriksen
58
42
27
36
17
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Stedsøn. Tjenestekarl
Søn. Tjenestekarl
Steddatter. Husholderske
Tjenestepige
Kogsbølle
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
42
45
19
Gift
Gift
Ugift
Slagter
Hans Kone
Søn. Malersvend.
Her i Sognet
Refsvindinge
do
Svendborg
do
do
14
12
9
7
5
2
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Datter. Tjenestepige
Søn
Søn
Søn
Datter
Søn
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
42
7
Enke
Ugift
Huseier. Husmoder
Datter
Øksendrup
Her i Sognet
Svendborg
do
Maren Kirstine Eriksen
Jens Christian Eriksen
Hans Jørgen Eriksen
Niels Carl Eriksen
Ane Kathrine Eriksen
Frederik Vilhelm Eriksen
8. - et Hus
Gjertrud Hansen
Ane Marie Hansen
9. - et Hus
Christen Hansen
Elise Larsen
Ane Kirstine Hansen
10. - et Hus
Rasmus Larsen
Ane Kirstine Frederiksen
Christen Frederik Larsen
39
30
5
Gift
Gift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Datter
Kogsbølle
do
Her i Sognet
Svendborg
do
do
52
49
24
Gift
Gift
Ugift
Væver
Hans Kone
Søn. Væversvend
Refsvindinge
do
Her i Sognet
Svendborg
do
do
Lars Rasmus Larsen
Niels Knudsen Nielsen
Maren Kirstine Larsen
Ane Marie Nielsen
Laurits Nielsen
8
26
22
3
1
Ugift
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Søn
Svigersøn. Slagter
Datter. Hans Kone
Datter
Søn
do
Gudme
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
do
11
11. - et Hus
Anton Julius Lund
Hansine Jacobine Rasmussen
Johan Adolf Lund
Martin Christian Anton Lund
Carl August Rudolph Lund
Louise Augusta Lund
Frantz Nicolai Berner Lund
Sophie Magdalene Knudsen
Optællingsliste 7.
1. - en Gaard
Niels Olsen
Mads Olsen
Jens Christian Nielsen
Marie Kirstine Nielsen
Karen Rasmussen
Carl Christian Andersen
2. - et Hus
Johan Andersen
Ane Pedersen
Karen Kirstine Andersen
Petra Anine Andersen
Anders Peter Andersen
Marie Hansine Andersen
Carl Christian Andersen
Lars Martin Peder Andersen
Carl Christian Andersen
Lars Hansen
3. - en Gaard
Søren Rasmussen
Jens Peder Jensen
Maren Rasmussen
60
53
23
21
18
16
12
84
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Enke
Malermester
Hans Kone
Søn. Malersvend
Søn. Malersvend
Søn. Malerlærling
Datter. Sypige
Søn
Bedstemoder
Kjøbenhavn
Nyborg
Her i Sognet
do
do
do
do
Nyborg
Svendborg
do
do
do
do
do
do
41
49
24
40
18
8
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Broder. Biavler
Tjenestekarl
Husholderske
Tjenestepige
Pleiebarn
Her i Sognet
do
Vindinge
do
Her i Sognet
Søllinge
Svendborg
do
do
do
do
do
37
31
7
6
4
3
1
25
22
20
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Murermester
Hans Kone
Datter
Datter
Søn
Datter
Søn
Slagter
Murersvend
Murerlærling
Vindinge
Her i Sognet
do
do
do
do
do
Vindinge
do
Heri Sognet
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
do
do
63
24
22
Enkemand
Ugift
Ugift
Gaardeier
Tjenestekarl
Tjenestepige
Her i Sognet
do
Vormark
Svendborg
do
do
12
4. - et Hus
Peder Larsen Heslager
Mette Kirstine Pedersen
Karen Marie Larsen
Hans Peder Erik Hansen
5. - en Gaard
Hans Nielsen
Ane Larsen
Carl Andersen
Maren Andersen
6. - en Gaard
Hans Peder Jensen Lund
Karen Nielsen Engelund
Jens Peder Jensen Lund
Maren Jensen Lund
7. - en Gaard
Niels Nielsen
Mette Marie Hansen
Knud Hansen
8. - et Hus
Jacob Madsen Liselund
Karen Rasmussen
Johanne Jacobsen
9. - et Hus
Peder Nielsen Boltinggaard
Kirstine Hansen
10. - et Hus
Rudolf August Hermann
Inger Rasmussen
11. - et Hus
Hans Rasmussen Lillelund
Johanne Rasmussen
Susanne Rasmussen
56
44
11
30
Gift
Gift
Ugift
Ugift
74 Gift
Husmand
Hans Kone
Datter
Logerende. Skomager
Her i Sognet
do
do
Kullerup
Svendborg
Svendborg
do
do
Gaardeier
Her i Sognet
Svendborg
63
25
33
Gift
Ugift
Ugift
Hans Kone
Tjenestekarl
Tjenestepige
do
do
do
do
do
do
57
55
21
19
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Søn. Tjenestekarl
Datter. Tjenestepige
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
43
45
87
Gift
Gift
Enkemand
Gaardeier
Hans Kone
Plejefader. Aftægtsmand
Her i Sognet
do
Svindinge
Svendborg
do
do
55
59
76
Gift
Gift
Enke
Tømmermand
Hans Kone
Aftægtskone
Her i Sognet
Ørbæk
Her i Sognet
Svendborg
do
do
62
67
Gift
Gift
Husmand
Hans Kone
Ringe
Svindinge
Svendborg
do
60
62
Gift
Gift
Snedker
Hans Kone
Kjøbenhavn
Svindinge
Svensborg
55
55
20
Gift
Gift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Datter. Sypige
Her i Sognet
Vejstrup
Her i Sognet
Svendborg
do
do
13
12. - et Hus. (Møllerlund)
Sidsel Marie Larsen
Niels Nielsen
Ane Danielsen
13. - et Hus. Møllerlund
Jens Peder Termansen
Maren Andersen
Anine Marie Termansen
Anders Termansen
14. - et Hus. (Møllerlund)
Christen Madsen
Kirsten Hansen
Petrine Jensine Christensen
Caroline Kirstine Christensen
Christine Christensen
15. - et Hus
Rasmus Rasmussen Beck
Ane Marie Andersen
16. - et Hus. Møllerlund
Hans Mortensen
Christiane Rasmussen
Ane Margrethe Mortensen
Optællingsliste 8.
1. - en Gaard
Hans Hansen Kromann
Sidsel Clausen
Hans Mortensen
Hans Kristian Madsen
Hans Peder Christian Poulsen
Rasmine Christine Rasmussen
Kirsten Larsdatter
46
17
85
Enke
Ugift
Enke
Husmoder. Husleier
Søn. Landbrugsarbejder
Bedstemoder
Her i Sognet
do
Vindinge
Svendborg
do
do
33
29
3
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Datter
Søn
Hesselager
Herrested
Øksendrup
Her i Sognet
Svendborg
do
do
do
64
54
13
13
10
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Datter
Datter
Datter
Kogsbølle
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
56
50
Gift
Gift
Husmand
Hans Kone
Her i Sognet
Vindinge
Svendborg
do
55
46
12
Gift
Gift
Ugift
Daglejer Landbrug
Hans Kone
Datter
Landet
Her i Sognet
Nyborg
Taasinge
Her i Sognet
do
40
34
22
17
30
16
72
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Enke
Gaardeier
Hans Kone
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Røgter
Tjenestepige
Husmoder
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
14
2. – en Gaard
Christian Mogensen
Ane Marie Hansen
Niels Mogensen
Maren Kirstine Mogensen
3. – et Hus
Maren Jensdatter
Karen Eriksen
Rasmus Peder Rasmussen
Erik Peder Rasmussen
Julius Peder Rasmussen
Anna Kirstine Rasmussen
4. – en Gaard
Peder Larsen
Johanne Larsen
Anders Andersen
5. – et Hus
Rasmus Hansen
Ane Knudsen
Ane Margrethe Rasmussen
6. – et Hus
Peder Christensen
Magarete Larsen
Karoline Kirstine Christensen
Sara Elise Christensen
Christian Christensen
Rasmine Christensen
Frederik Marius Christensen
60
57
26
19
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Søn. Gaardbestyrer
Datter
Her i Sognet
Avnslev
Her i Sognet
do
Svendborg
do
70
46
22
13
11
10
Enke
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Husmoder
Husmoder. Væverske
Søn. Væver
Søn
Søn
Datter
Ryslinge
Her i Sognet
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
39
45
20
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Husholderske
Tjenestekarl
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
63
54
2
Gift
Gift
Ugift
Huseier
Hans Kone
Datter
Her i Sognet
Ørbæk
Heri Sognet
Svendborg
do
do
51
44
10
7
5
3
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand i Landbruget
Hans Kone
Datter
Datter
Søn
Datter
Søn
Kullerup
Kogsbølle
Her i Sognet
do
do
do
do
Vejle
Svendborg
do
do
do
do
do
15
7. – et Hus
Niels Christian Mortensen
Maren Knudsen
Maren Kirstine Mortensen
Marie Nielsine Mortensen
Hans Christian Mortensen
Niels Peder Mortensen
Anna Sofie Mortensen
Vilhelmine Katinka Mortensen
Niels Pedersen
Rasmus Pedersen
8. – en Gaard
Hans Mortensen
Ane Katrine Madsen
Kristen Andersen
Anders Carl Christensen
9. – et Hus
Jens Jakobsen
Maren Kirstine Hansen
10. - et Hus
Hans Christian Hansen
Ane Elisabeth Hansdatter
Karen Rasmussen
Rasmine Nielsen Hansen
Ane Thomsen
Johanne Marie Rasmussen
11. - en Gaard
Lars Hansen
Maren Hansen Lunding
Hans Hansen Lunding
Christen Hansen Lunding
Maren Kirstine Hansen Lunding
Kirsten Hansen Lunding
64
30
11
9
6
4
4
2
57
65
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Huseier
Hans Kone
Datter
Datter
Søn
Søn
Datter
Datter
Tjenestekarl
Fattiglem under Ørbæk Kommune
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
do
do
Vindinge
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
do
do
36
35
52
15
Ugift
Ugift
Gift
Ugift
Gaardeier
Husholderske
Arbejdsmand Agerbrug
Tjenestedreng
Her i Sognet
Marslev
Ørbæk
Her i Sognet
Svendborg
Odense
Svendborg
do
61
56
Gift
Gift
Arbejdsmand Agerbrug
Husmoder
Øksendrup
Kogsbølle
Svendborg
do
61
71
41
13
7
2
Gift
Gift
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand Landbrug
Husmoder
Husmoder
Datter
Pleiebarn
Datter
Store Rise
Her i Sognet
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
53
54
21
20
14
12
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Søn
Søn
Datter
Datter
Her i Sognet
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
16
Frederikshøj
Petrine Jensine f. Lindegaard
Axel Johan Peder Theodor Hein
Anne Kirstine f. Andersen
Poul Christian Hein
Cecilia Petrine Hein
Hans Christensen
Morten Mortensen
Anders Christensen
Hans Peder Hansen
Andreas Jensen
Axel Lindquist
Christian Konradsen
Karen Marie Christensen
Hilda Josephine Rosengreen
Johanne Mathilde Johansen
Ida Kirstine Eliasson
2. – Frederikshøi Skole
Johan Jacob Jacobsen
Rasmine Hedevig Kirstine f. Eriksen
3. – et Hus
Mads Christensen
Johanne Sørensen
Carl Kiel
4. – en Gaard
Hans Hansen Lunding
Christian Hansen Lunding
Hans Peder Hansen Lunding
Karen Hansdatter
5. – en Gaard
Anders Hansen
Cecilie Pedersen
Hans Andersen
68
29
31
6
3
63
22
47
24
27
19
17
26
22
18
20
Enke
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Husmoder. Forpagterske
Svigersøn. Bestyrer
Datter. Medhjælperinde
Barn
Barn
Tjenestekarl
Avlskarl
Staldkarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Kokkepige
Bryggerpige
Mejeripige
Mejeripige
Magleby
Vindinge
Her i Sognet
do
do
Ørbæk
Svindinge
Kullerup
Haarlev
Randbøl
30
29
Gift
Gift
Lærer
Hans Kone
Kjøng
Skaarup
Odense
Svendborg
43
42
19
Gift
Gift
Ugift
Grovsmed
Hans Kone
Grovsmed
Kullerup
Bregninge
Ruds Vedby
Svendborg
Holbæk
-
55
19
11
64
Enkemand
Ugift
Ugift
Enke
Gaardmand
Søn. Tjenestekarl
Søn
Husholderske
Her i Sognet
do
do
Ullerslev
Svendborg
do
do
do
32
33
10
Gift
Gift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Pleiebarn
Her i Sognet
do
Øksendrup
Svendborg
do
do
Vindinge
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
Præstø
Vejle
Sverige
Svendborg
do
Sverige
do
do
17
6. – et Hus
Jens Knusen
Karen Hansdatter
7. – en Gaard
Anders Hansen
Kirsten Rasmussen
Hans Peder Hansen
Anna Amalie Hansen
Karen Kirstine Hansen
Maren Petrine Hansen
Rasmus Pedersen
8. – et Hus
Niels Hansen Nykiær
Maren Knudsdatter
Lars Hansen Nykiær
Sara Marie H. Nykiær
9. FAMILIE – et Hus
Anders Hansen
Anne Katrine Sofie Larsen
10. FAMILIE - et Hus
Ole Hansen
Maren Ovesdatter
Kristine Marie Sørensen
57
60
Gift
Gift
Arbejdsmand Landbrug
Hans Kone
Her i Sognet
Vindinge
Svendborg
do
34
31
7
5
14
16
18
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Søn
Datter
Tjenestepige
Tjenestepige
Tjenestekarl
Svindinge
Hesselager
Her i Sognet
do
do
Kirkeby
Vindinge
Svendborg
do
do
do
do
do
do
Landpostbud
Hans Kone
Frørup
do
Svendborg
do
49
Gift
54 Gift
20
13
Ugift
Ugift
Søn. Gartner
Datter
do
do
do
do
65
47
Gift
Gift
Husmand
Hans Kone
Ullerslev
Ellinge
Svendborg
do
48
66
4
Gift
Gift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Pleiebarn
Skiellerup
Herrested
Frørup
Svendborg
do
do
18
TILLÆGSLISTE A: Midlertidigt Ophold
Niels Andersen
Jens Hansen
Niels Pedersen
Hans Clemmen Nielsen
Niels Pedersen
Tove Poulsen
Rasmus Rasmussen
Jørgen Christian Jørgensen
Jørgen Hansen
46
39
38
29
53
21
42
37
16
Gift
Gift
Gift
Ugift
Enkemand
Ugift
Gift
Gift
Ugift
Knud Christian Frederik Vohlers
19
Optællingsliste 10.
1. – Ringergaarden
Christen Christensen Ringer
Ane Sofie Jensen
Rasmus Christensen Ringer
Carl Teodor Marius Christensen Ringer
Christen Christensen Ringer
Lars Peder Hansen
Hanne Christensen
Maren Kirstine Rasmussen
2. – et Hus
Hans Madsen
Johanne Hansen
Optællingsliste 11
1. – en Gaard
Mads Jeppesen
Karen Larsen
Ane Kirstine Nielsen Holm
Hansine Louise Jeppesen
Rasmus Peder Jeppesen
Lovise Christine Hansen
Ugift
Murermester. Paa Besøg fra Ringe
Stenhugger. Paa Besøg fra Ellinge
Murer. Paa Besøg fra Svindinge
Tømmersvend. Paa Besøg fra Gislev
Tømrer. Paa Besøg fra Skiellerup
Møllebygger. Paa Besøg fra Ferritslev
Murer. Paa Besøg fra Svindinge
Arbejdsmand. Paa Besøg fra Gudme
Møllebyggerlærling. Paa Besøg fra
Ferritslev
Tømmersvend. Paa Besøg fra Nyborg
Gjestelev
Skiellerup
Dalum
Gislev
Ellinge
Flødstrup
Øksendrup
Svendborg
Svendborg
do
Odense
Svendborg
do
do
do
do
do
Ringe
Nyborg
do
53
47
17
9
6
28
21
15
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardfæster
Hans Kone
Søn
Søn
Søn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Her i Sognet
Vindinge
Her i Sognet
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
79
57
Enkemand
Ugift
Røgter
Datter
Her i Sognet
do
Svendborg
do
39
35
9
5
32
17
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Datter
Datter
Dagleier
Tjenestepige
Herrested
Her i Sognet
do
do
Herrested
Hellerup
Svendborg
do
do
do
do
do
19
2. – et Hus
Christen Larsen
Sise Christiansen
39
45
Gift
Gift
Huseier
Hans Kone
Her i Sognet
do
Svendborg
do
Gaardeier
Hans Kone
Datter
Her i Sognet
Hesselager
Her i Sognet
Svendborg
do
do
3. – en Gaard
Niels Nielsen Saksdorf
Mette Kirstine Hansen
Gjertrud Mathilde Nielsen Saksdorf
55
51
Gift
Gift
15 Ugift
Ane Nielsen Saksdorf
Anders Andersen Lundkvist
10
17
Ugift
Ugift
Datter
Tjenestekarl
do
do
do
do
4. – en Gaard
Anders Hansen Brink
Gertrud Elisabeth Hansen
52
57
Gift
Gift
Gaardeier
Hans Kone
Her i Sognet
do
Svendborg
do
84
10
25
18
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Husmoder
Pleiebarn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Hesselager
Her i Sognet
Ørbæk
Heri sognet
do
do
do
do
48
73
38
Ugift
Enke
Ugift
Arbejdsmand Landbrug
Hans Kone
Datter. Lutherske/Evangeliske
Frimenighed
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
66
23
3
Enkemand
Ugift
Ugift
Murer
Datter
Barn
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
45
33
84
8
2
Gift
Gift
Enke
Ugift
Ugift
Bødker
Hans Kone
Husmoder
Søn
Søn
Her i Sognet
Gudme
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
do
do
Ane Kirstine Poulsen
Morten Peder Sørensen
Hans Hansen
Ane Kirstine Hansen
5. – et Hus
Christen Johansen
Karen Madsdatter
Maren Johansen
6. – et Hus
Andreas Poulsen
Johanne Andersen
Sæcilie Marie Larsen
7. – et Hus
Niels Peder Sørensen
Karen Jensen
Marie Ottosen
Søren Anton Larsen
Peder Emil Hansen
20
8. – et Hus
Hans Peder Hansen
Marie Andersen
Anders Hansen
Jens Hansen
9. – et Hus
Christen Andersen
Karen Madsen
10. - en Gaard
Hans Niels Christensen Ringer
Johanne Sofie Olsen
Karen Marie Christensen
Nikolai Christensen
Rasmus Christensen
Else Christine Christensen
Kristen Kristensen
Albine Hansen
Rasmus Nielsen
Hans Christian Pedersen
Marie Hansine Hansen
11. - et Hus
Johan Andersen Møller
Betty Pedersen
Anna Møller
12. – en Gaard
Rasmus Larsen
Karen Martinussen
Hansine Poulsen
Martin Hansen Larsen
25
22
2
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand Landbrug
Hans Kone
Søn
Søn
Stenstrup
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
do
50
63
Gift
Gift
Murer
Hans Kone
Her i Sognet
do
Svendborg
do
56
39
13
9
7
5
2
20
25
18
15
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Datter
Søn
Søn
Datter
Søn
Tjenestepige
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
Øksendrup
Refsvindinge
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
53
52
17
Gift
Gift
Ugift
Husfæster
Hans Kone
Datter
Her i Sognet
Oure
Skaarup
Svendborg
do
do
33
38
12
7
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Datter
Søn
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
21
13. - en Gaard
Hans Hansen
Karen Pedersen
Maren Hansen
Ane Hansen
Hans Peder Hansen
Jens Frederik Hansen
Christen Hansen
14. - en Gaard
Niels Johansen
Gjertrud Pedersen
Hans Frederik Johansen
Maren Kirstine Johansen
Rasmus Peder Johansen
Hans Jørgen Peder Nielsen
Carl Jørgensen Nykiær
Ane Christensen
Ane Kristine Karoline Jacobsen
15. - et Hus
Søren Peder Christensen
Maren Madsdatter
Nielsine Sørensen
TILLÆGSLISTE A: Midlertidigt Ophold
Jens Fisker
Rasmus Andersen
Niels Andersen Nielsen
55
45
16
13
11
10
7
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Datter
Datter
Søn
Søn
Søn
Heri Sognet
Tved
Her i Sognet
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
42
42
14
11
8
29
17
18
15
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Søn
Datter
Søn
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Tjenestepige
Tjenestepige
Frørup
do
do
do
do
Refsvindinge
Frørup
do
do
65
73
25
Gift
Gift
Ugift
Fragtmand
Hans Kone
Datter
Jelling
Her i Sognet
do
Vejle
Svendborg
do
48
19
24
Gift
Ugift
Ugift
Husfader. Paa Besøg fra Nyborg
Murer. Paa Besøg fra Ringe
Murer. Paa Besøg fra Ringe
Tvedal?
Ryslinge
Orte
Randers
do
Odense
Svendborg
Svendborg
do
do
do
22
Optællingsliste 18[!]
1. – en Gaard
Søren Christensen
Vilhelm Christensen
Mette Hansdatter
Anders Larsen
Johanne Kirstine Nielsen
Pouline Marie Amalie Heiner
2. – en Gaard
Jens Pedersen
Ane Marie Hansen
Peder Andersen
Ane Marie Hansen
3. – en Gaard
Rasmus Hansen
Stine Hansen
Peder Pedersen
Hans Peder Hansen
Anders Christian Hansen
Maren Dorthe Hansen
Marie Vilhelmine Lydersen
4. – Skolen
Hans Lindhardt
Caroline Nielsine Margrete Jørgensen
Bent Lindhardt
Ana Margrethe Lindhardt
Ane Marie Johansen
5. – et Hus
Ane Kirstine Jensen
6. FAMILIE – et Hus
Andreas Gregersen
Niels Peder Andreasen
Maren Gregersdatter
46
37
75
15
20
15
Ugift
Ugift
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Gaardeier
Moder. Husholderske
Tjenestedreng
Tjenestepige
Tjenestepige
Her i Sognet
do
Hesselager
Her i Sognet
Kogsbølle
Hesselager
Svendborg
do
do
do
do
do
32
26
31
40
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Husholderske
Tjenestekarl
Tjenestepige
Øksendrup
Herrested
Refsvindinge
Gudme
Svendborg
do
do
do
47
51
76
19
14
11
16
Gift
Gift
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Aftægtsmand
Søn. Tjenestekarl
Søn. Tjenestedreng
Datter
Tjenestepige
Her i Sognet
do
do
do
do
do
Vindinge
Svendborg
do
do
do
do
do
do
48
28
6
1
16
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Skolelærer
Husholderske
Søn
Datter
Tjenestepige
Her i Sognet
Udby
Her i Sognet
do
do
Svendborg
Odense
Svendborg
do
do
54
Ugift
Husmoder. Sypige
Her i Sognet
Svendborg
68
30
79
Enkemand
Ugift
Enke
Huseier. Arbejdsmand
Søn. Murersvend
Søster. Husholderske
Vindinge
Sdr. Høirup
Vindinge
Svendborg
do
do
23
7. – et Hus
Lars Madsen
Karen Kirstine Hansen
Gjertrud Marie Madsen
8. – et Hus
Rasmus Nielsen
Ane Kirstine Hansdatter
Vilhelmine Kirstine Rasmussen
Dorthe Pedersdatter
9. – et Hus
Hans Rudolf Christiansen
Maren Kirstine Marie Amalie Delf.
Anna Chamilla Christiansen
Ane Susanne Johansen
10. - et Hus
Sophie Andersdatter
Hans Hansen
Laurine Hansen
Hans Laurits Larsen
Karl Rigart Hansen
11. - et Hus
Jørgen Pedersen
Anna Helene Pedersen
Kamilla Kristine Julie Pedersen
Anna Katinka Henriette Pedersen
Mary Kristine Helene Pedersen
Augusta Louise Hansine Pedersen
12. - et Hus
Karen Marie Pedersen
Anna Karen Rosilie Poulsen
13. - et Hus
Morten Andersen
Karen Andersen
Maren Mathilde Mortensen
50
53
14
Gift
Gift
Ugift
Arbejdsmand
Husholderske
Datter
Her i Sognet
Vindinge
Her i Sognet
Svendborg
do
do
67
64
19
93
Gift
Gift
Ugift
Enke
Arbejdsmand
Husholderske
Datter. Sypige
Pleie. Almisselem
Her i Sognet
Vindinge
Her iSognet
Aunslev
Svendborg
do
do
do
34
32
3
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand
Husholderske
Datter
Pleiedatter
Marslev
Herrested
Her i Sognet
do
Odense
Svendborg
do
do
61
25
28
6
2
Enke
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Husmoder. Husfæster
Indsidder. Arbejdsmand
Husholderske
Søn
Søn
Her i Sognet
do
Elllinge
do
Her i Sognet
Svendborg
do
do
do
do
39
43
9
6
4
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Huseier. Arbejdsmand
Husholderske
Datter
Datter
Datter
Datter
Ellested
Bredvik
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
Sverige
Svendborg
do
do
do
59
11
Enke
Ugift
Huseierske. Syerske
Pleiedatter
Her i Sognet
Nyborg
Svendborg
do
63
57
13
Gift
Gift
Ugift
Huseier. Arbejdsmand
Hans Kone
Datter
Frørup
do
do
Svendborg
do
do
24
14. - et Hus
Christen Johansen
Johanne Helene Ditz
15. - et Hus
Anders Nielsen
Johanne Madsen
Niels Anton Nielsen
Ane Mathilde Rasmine Nielsen
16. - et Hus
Anders Hansen
Elisabeth Madsen
Andrea Larsen
Jens Madsen
17. - et Hus
Lars Pedersen
Dorthe Caroline Charlsen
18. - et Hus
Jens Jensen
Jensine Rasmussem
Anna Kirstine Dorthea Jensen
19. - et Hus
Rasmus Jensen
Gjertrud Jensdatter
Optællingsliste 19[!]
1. – et Hus
Hans Rasmussen
Else Marie Jørgensen
Niels Peder Otto Rasmussen
2. – et Hus
Hans Hansen
Karen Jacobsen
Anine Kristine Hansen
60
63
Gift
Gift
Husfader. Invalid
Hans Kone. Kogekone
Hesselager
do
Svendborg
do
53
49
16
11
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Husfæster
Hans Kone
Søn. Murerlærling
Datter
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
70
53
11
83
Gift
Gift
Ugift
Enkemand
Husfæster
Hans Kone
Pleiedatter
Aftægtsmand
Vordingborg
Gislev
Her i Sognet
Stenstrup
Præstø
Svendborg
do
do
62
76
Gift
Gift
Arbejdsmand
Hans Kone
Gudme
Her i Sognet
Svendborg
do
31
25
1
Gift
Gift
Ugift
Skomager
Hans Kone
Datter
Her i Sognet
Hesselager
Her i sognet
Svendborg
do
do
64
71
Gift
Gift
Husfæster
Hans Kone
Refsvindinge
Her i Sognet
Svendborg
do
35
30
4
Gift
Gift
Ugift
Huseier. Træskomager
Hans Kone. Jordemoder
Søn
Oure
do
Her i Sognet
Svendborg
do
do
56
37
12
Gift
Gift
Ugift
Huseier. Skomager
Hans Kone
Datter
Her i Sognet
Gudbierg
Her i Sognet
Svendborg
do
do
25
3. – et Hus
Elisabeth Melchior
Lykke Kirstine Vilhelmine Jørgine Saul
4. – et Hus
Helle Hansen
Sophie Amalie Olsen
Ane Hansen
Ole Hansen
Niels Hansen
5. – et Hus
Lars Hansen
Kirsten Christensen
Hans Jacob Hansen
Christen Laurits Hansen
6. FAMILIE – en Gaard
Hans Jørgen Clausen
Marie Rasmussen
Oline Christensen
Jens Christensen
7 FAMILIE – en Gaard
Rasmus Jørgensen
Ane Margrethe Hansen
Hans Larsen
Maren Jørgensen
Jørgine Petrine Jørgensen
Hans Jørgensen
Udøbt Pige
Martha Marie Nielsen
8. FAMILIE – en Gaard
Johanne Marie Nicolaisdatter
Nicolai Jørgensen
Maren Hansen
Christen Rasmussen
Søren Nicolai Sørensen
75
38
Enke
Ugift
Skolelærer Enke
Datter
Svendborg
Her i Sognet
Svendborg
do
40
36
13
11
5
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Huseier. Arbejdsmand
Hans Kone
Datter
Søn
Søn
Ørbæk
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
43
28
5
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Huseier. Arbejdsmand
Hans Kone
Søn
Søn
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
39
30
19
26
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Husholderske
Tjenestepige
Tjenestekarl
Her i Sognet
do
do
Skellerup
Svendborg
do
do
do
38
37
65
6
4
2
1
16
Gift
Gift
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Aftægtsmand
Datter
Datter
Søn
Datter
Tjenestepige
Her i Sognet
do
Ørbæk
Her i sognet
do
do
do
Ladelund
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
62
27
16
47
16
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeierinde
Søn. Gaardbestyrer
Datter. Tjenestepige
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Her i Sognet
do
do
do
Ellinge
Svendborg
do
do
do
do
26
9. FAMILIE – en Gaard
Karen Rasmussen
Rasmus Larsen
Jørgen Poulsen
Eline Andreasen
Ane Madsen
10. FAMILIE – en Gaard
Hans Frederiksen
Sidsel Marie Frederiksen
Hans Jørgen Frederiksen
Johansine Henriksen
Ane Marie Hansen
Christen Madsen Christensen
ANDELSMEJERI
Søren Jensen
Else Kirstine Rasmussen
Rasmus Johannes Jensen
Johanne Jensen
Jens Peder Jensen
Maren Andersen
Gregers Bærendorph Jørgensen
Anders Jørgensen
Niels Elvstrøm Nielsen
August Edvard Christiansen
Optællingsliste 25.
1. FAMILIE – et Hus
Hans Andersen
Gjertrud Marie Hansen
Anders Kristian Karl Andersen
Annine Laurine Andersen
Karen Kristine Andersen
57
37
25
25
22
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardfæster
Gaardbestyrer
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Her i Sognet
do
Gislev
Her i Sognet
Vindinge
Svendborg
do
do
do
do
48
48
28
14
15
15
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardfæster
Hans Kone
Tjenestekarl
Pleiedatter. Tjenestepige
Tjenestepige
Tjenestedreng
Her i Sognet
do
do
Nyborg
Tved
Her i Sognet
Svendborg
do
do
do
do
do
33
36
5
3
1
25
27
28
20
21
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Mejerist
Hans Kone
Søn
Datter
Søn
Tjenestepige
Undermejerist
Elev
Elev
Elev
Randlev
Aastrup
Gudme
do
Her i Sognet
Vildbjerg
Hunseby
Langaa
Jellinge
Tikøb
Aarhus
Maribo
Svendborg
do
do
Ringkøbing
Maribo
Svendborg
Vejle
Frederiksborg
35
28
4
2
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Væver
Hans Kone
Søn
Datter
Datter
Her i Sognet
Øksendrup
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
do
do
27
2. FAMILIE – et Hus
Kristian Pedersen
Johanne Hansen
Maren Larsen
3. FAMILIE – et Hus
Niels Pedersen
Karen Marie Jensen
Jens Pedersen
Rasmus Pedersen
Martin Pedersen
Petrine Mathilde Pedersen
Valdemar Arnold Pedersen
4. FAMILIE – et Hus
Rasmus Jørgen Hansen
Kristiane Dorthea Jacobsen
5. FAMILIE – et Hus
Mette Hansen Lunding
Oline Jacobine Olsen
6. FAMILIE – et Hus
Lars Poulsen
Ane Andersen
Pouline Mathilde Poulsen
7. FAMILIE – et Hus
Klaus Rasmussen
Kirsten Rasmussen
Rasmus Klausen Rasmussen
Nikolai Rasmussen
Hans Rasmussen
Johannes Rasmussen
Anders Christian Rasmussen
Udøbt Pigebarn
Ane Sofie Nikolaisdatter
66
62
35
Gift
Gift
Ugift
Skræder
Hans Kone
Datter. Syerske
Eble
Holme
Eble
do
do
do
55
41
18
12
10
3
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Høker
Hans Kone
Søn. Musiker
Søn
Søn
Datter
Søn
Hesselager
Her i Sognet
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
31
26
Gift
Gift
Stenhugger
Hans Kone
Kogsbølle
Langaa
Svendborg
do
45
19
Enke
Ugift
Husmoder. Syerske
Datter. Syerske
Her i Sognet
Grønholt
Svendborg
Frederiksborg
57
45
16
Gift
Gift
Ugift
Murer
Hans Kone
Datter
Her i Sognet
Ørbæk
Her i Sognet
Svendborg
do
do
49
41
12
10
8
5
3
1
85
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Enke
Hjulmand
Husmoder
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Datter
-
Her i Sognet
do
do
do
do
do
do
do
Øksendrup
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
Svendborg
28
8. FAMILIE – et Hus
Ane Sofie Madsdatter
Kirstine Andersen
Knud Rasmussen
Kristian Jakobsen
Jensine Johansen
Johanne Dorthe Jakobsen
Hans Marius Jakobsen
Jakob Johannes Jakobsen
9. FAMILIE – Fattighuset
Niels Hansen
Mette Marie Larsen
Axel Marius Rasmussen
Sara Kristine Rasmussen
Laura Sofie Emilie Hansen
Hans Peder Jalmer Hansen
Karen Marie Hansen
Hans Larsen
Stine Larsdatter
Ane Johansen
10. FAMILIE – et Hus
Ane Kirstine Jensen
Stine Hansen
Mads Hansen
11. FAMILIE – et Hus
Rasmus Klemmesen
Karen Johansen
Ane Elisabet Nielsen
12. FAMILIE – et Hus
Knud Olsen
Ane Kirstine Andersdatter
Ane Bondosen
61
26
26
38
37
9
6
4
Enke
Gift
Ugift
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Husmoder. Huseierinde
Logerende
Logerende. Sadelmager
Husfader. Sadelmager
Hans Kone
Datter
Søn
Søn
Taarup
do
Ørum
Gislev
Lamdrup
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
Viborg
Svendborg
do
do
do
do
29
37
9
7
1
1
30
75
67
44
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gift
Gift
Ugift
Husfader. Skomager
Hans Kone
Søn
Datter
Datter
Søn
Logerende
Husfader. Fattiglem
Hans Kone. Fattiglem
Arbeiderske
Her i Sognet
Ryslinge
Her i Sognet
do
do
do
do
do
Paarup
Her i Sognet
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
do
do
69
35
12
Enke
Ugift
Ugift
Husmoder. Aftægt
Datter
Pleiesøn
Tvede
Her iSognet
do
Svendborg
do
do
69
58
13
Gift
Gift
Ugift
Tømrer
Hans Kone
Datter
Rosilde
Svindinge
Her i Sognet
Svendborg
do
do
71
56
24
Gift
Gift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Datter. Syerske
Kragelund
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
29
13. FAMILIE – et Hus
Frederik Ferdinan Jensen
Karen Sofie Larsen
Lars Jensen
Jens Peder Jensen
Knud Kristian Jensen
Marie Kirstine Jensen
Karl Frederik Jensen
14. FAMILIE – et Hus
Frederik Nielsen
Maren Sofie Hansen
Ane Margrethe Mathilde Nielsen
Thyra Emilie Nielsine Nielsen
Klara Emilie Sesilie Nielsen
Optællingsliste 26
1. Præstegaarden
Lars Christian Christopher Nyholm
Anna Nicoline Brodera Nyholm f. Wibroe
Jane Georgine Nyholm
Carl Daniel Christensen
Frederikke Christiane Nielsen
Sidsel Marie Nielsen
2. – en Gaard
Mette Christensdatter
Jens Nielsen
Maren Christensen
Karen Nielsen.
Mads Peder Madsen
Jens Andersen
33
34
12
10
7
4
2
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand Ørbæklunde
Hans Kone
Søn
Søn
Søn
Datter
Søn
Svindinge
Her i Sognet
do
do
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
do
do
30
29
7
4
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand Ørbæklunde
Hans Kone
Datter
Datter
Datter
Ellinge
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
68
53
31
23
24
28
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Sognepræst
Husmoder
Datter
Tj.-Karl
Tj.-Pige
Tj.-Pige
Vallø by
Aalborg
Nibe
Svindinge
Kogsbølle
Ellerup
Præstø
Aalborg
do
Svendborg
do
do
63
36
16
38
19
15
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeierinde
Søn. Gaardbestyrer
Tj.-Pige
Tj.-Pige
Tj.-Karl
Tj.-Dreng
Her i Sognet
do
do
Kogsbølle
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
do
do
do
30
3. FAMILIE – en Gaard
Anders Chrian. Rasmussen
Karen Rasmussen f. Olsen
Johanne Marie Pedersen
Hans Andersen
Lars Peder Olsen
4. FAMILIE – en Gaard
Maren Pedersen
Ane Mortensen Østergaard
Niels Jørgensen Krog
Christian Johansen
Rasmine Nielsen
5. FAMILIE – et Hus
Mads Madsen
Ane Kirstine Jørgensen
Lars Madsen
6. FAMILIE – et Hus
Anders Olsen
Maren Hansen
7. FAMILIE – et Hus
Jens Nielsen
Gjertrud Madsen
Matilde Nielsen
Karl Marius Nielsen
Anna Nielsen
Hans Peder Nielsen
8. FAMILIE – et Hus
Anders Larsen
Johanne Hansdatter
56
44
21
20
15
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeier
Hans Kone
Tjenestepige
Tjenestekarl
Tjenestedreng
Her i Sognet
do
do
Bønkel
Gudme
Svendborg
do
do
do
do
51
22
33
15
16
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gaardeierinde
Datter
Gaardbestyrer
Tjenestedreng
Tjenestepige
Her i Sognet
do
Krarup
Her i Sognet
Øksendrup
Svendborg
do
do
do
do
49
39
14
Gift
Gift
Ugift
Husmand
Hans Kone
Søn
Her i Sognet
Ryslinge
Her i Sognet
Svendborg
do
do
38
40
Gift
Gift
Husmand
Hans Kone
Her i Sognet
do
Svendborg
do
35
37
7
5
3
1
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand
Hans Kone
Datter
Søn
Datter
Søn
Odense
Her i Sognet
do
do
do
do
Odense
Svendborg
do
do
do
do
71
72
Gift
Gift
Veimand ved Landeveien
Hans Kone
Hesselager
Her i Sognet
Svendborg
do
31
9. FAMILIE – et Hus
Johannes Frederik Christensen
Anne Marie Hansen
Hansine Rasmine Christensen
Johanne Kristine Christensen
Rasmine Jensine Jørgensen
Poul Hansen
10. FAMILIE - et Hus
Niels Frederik Jensen
Gjertrud Mathilde Hendriksen
11. FAMILIE - et Hus
Klaus Frederik Johansen
Maren Kirstine Hansen
Jens Christian Johansen
Johannes Marius Johansen
Maren Rasmine Johansen
Valdemar Sørensen
12. FAMILIE - et Hus
Mette Sofie Hansen
13. FAMILIE - et Hus
Christian Pedersen
Ane Kirstine Hansen
Laurits Martin Christiansen
Salomon Peder Lindegaard Christiansen
Hans Peder Edvard Christiansen
14. FAMILIE - et Hus
Hans Madsen
Ane Marie Jørgensen
Harald Bredal Pedersen
Frederikke Hansen
29
33
2
1
75
31
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Enkemand
Ugift
Husfader. Væver
Hans Kone
Datter
Datter
Svigermoder. Pensioneret Jordemoder
Musiker
Her i Sognet
do
do
do
Korsør
Her i Sognet
Svendborg
do
do
do
Sorø
Svendborg
38
36
Gift
Gift
Stenhugger
Hans Kone. Syerske
Vemmeløv
Her i Sognet
Sorø
Svendborg
31
29
7
3
1
15
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Grovsmed
Hans Kone
Søn
Søn
Datter
Lærling
Her i Sognet
Kullerup
do
Her i Sognet
do
Svindinge
Svendborg
do
do
do
do
do
64
Enke
Husbestyrerinde
Langaa
Svendborg
36
36
10
7
2
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand Ørbæklunde
Hans Kone
Søn
Søn
Søn
Oure
Her i Sognet
do
do
do
Svendborg
do
do
do
do
44
48
2
58
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand Ørbæklunde
Hans Kone. Strygerske
Pleiesøn
I Pleje. Fattiglem
Gislev
Slæbæk
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
do
32
15. FAMILIE - et Hus
Jørgen Pedersen
Karen Kirstine Hansen
Rasmus Peder Theodor Pedersen
Jens Møller Pedersen
16. FAMILIE - et Hus
Marie Frederikke Hansdatter
17. FAMILIE - et Hus
Anders Hansen
Karen Rasmusdatter
Andreas Andersen
Lisbet Rasmussen
18. FAMILIE - et Hus
Ane Margrete Jakobsen
Hansine Kamile Hansen
Axel Frederik Pedersen
TILLÆGSLISTE A:
Valdemar Nyholm
Peder Kaspersen
Optællingsliste 27.
1. FAMILIE –et Hus
Ole Kristian Andersen
Maren Johansen
Olaf Thorvald Nielsen
2. FAMILIE – et Hus
Rasmus Nielsen
Maren Andersen
Niels Peder Andreas Nielsen
3. FAMILIE - et Hus
Søren Hansen
Ane Marie Kristiansen
Hans Peder Hansen
35
31
5
2
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand Ørbæklunde
Hans Kone
Søn
Søn
Øksendrup
Hesselager
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
do
79
Enke
Huseierske
Refsvindinge
Svendborg
69
65
31
36
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ringer og Graver
Hans Kone
Søn. Murer
Syerske
Her i Sognet
Ellerup
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
do
47
6
2
Enke
Ugift
Ugift
Syerske
Pleiedatter
Pleiesøn
Søllinge
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
21
Ugift
53
Ugift
Læser til Farmaseutisk
Examen. Paa Besøg fra København
Uldhandler. Paa Besøg fra Fraugde
Hvilsager
Paarup
Randers
Odense
76
44
5
Enkemand
Ugift
Ugift
Husmand
Datter
Dattersøn
Kogsbølle
Her i Sognet
do
Svendborg
do
do
31
26
1
Gift
Gift
Ugift
Møllerkusk
Hans Kone
Søn
Aastrup
Refsvindinge
Her i Sognet
Svendborg
do
do
50
44
18
Gift
Gift
Ugift
Skrædder
Hans Kone
Lærling
Hesselager
Her i Sognet
Svindinge
Svendborg
do
do
33
4. FAMILIE - et Hus
Erik Hansen Eriksen
Ane Nielsen
Johannes Frederik Hansen Eriksen
5. FAMILIE - et Hus
Karen Marie Albrektsen
Niels Albrekt Andreas Nielsen
Petra Nielsen
Ane Marie Albretsdatter
Peter Martin Hansen
Hans Kristian Hansen
6. FAMILIE - et Hus
Rasmus Nielsen
Karen Kaspersen
Kristine Nielsine Karoline Nielsen
Johanne Marie Nielsen
Maren Sofie Nielsen
7. FAMILIE - et Hus
Laurits Larsen
Eva Oline Petrine Brant
Gjertrud Marie Hansine Larsen
Johannes Marius Larsen
Anine Kamilla Larsen
Peter Emil Larsen
Rasmine Karoline Larsen
Johanne Marie Larsen
Hans Pedersen
Søren Kristian Sørensen
8. – et Huus
Ole Holgersen
Maren Kristine Jacobsen
Hansine Nicoline Holgersen
Holga Sørine Holgersen
47
48
9
Gift
Gift
Ugift
Væver
Hans Kone
Søn
Her i Sognet
do
do
Svendborg
do
do
58
18
4
68
37
7
Enke
Ugift
Ugift
Enke
Enkemand
Ugift
Høkerhandel
Søn. Murer
Pleiebarn
Søster. Pensionær
Træskomand
Søn
Magelund
Her i Sognet
do
Magelund
Ryslinge
Her i Sognet
Svendborg
do
do
do
do
do
50
47
12
9
6
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Arbejdsmand
Hans Kone
Datter
Datter
Datter
Her i Sognet
Sdr. Broby
Kogsbølle
do
Svindinge
Svendborg
do
do
do
do
32
41
17
9
7
5
3
1
23
25
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Skrædder
Hans Kone
Datter
Søn
Datter
Søn
Datter
Datter
Logerende. Skrædersvend
Tj.-Karl
Jordløse
Nyborg
Her i Sognet
Gislev
do
do
do
do
Kirkeby
..adestrup
Svendborg
do
do
do
do
do
do
do
Svendborg
Aalborg
46
43
13
10
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Træskomand
Husmoder
Datter
Datter
Her i Sognet
Vemmeløv
Her i Sognet
do
Svendborg
Sorø
Svendborg
do
34
9. et Huus
Ane Bendixen
10. – et Huus
Kristen Rasmussen
Ane Sofie Hansen
11. – et Huus
Rasmus Eriksen
Karen Marie Hansen
Ana Kirstine Marie Eriksen
Hans Marius Eriksen
Karen Marie Nielsen
Karl Emil Pedersen
Lars Petersen Lynge
68
Enke
Husmoder
Sulkendrup
Svendborg
67
73
Gift
Gift
Kludesamler
Husmoder
Her i Sognet
Øxendrup
Svendborg
do
34
27
5
3
15
20
20
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Præstegaardsforpagter
Husmoder
Datter
Søn
Tj.-Pige
Tj.-Karl
Tj.-Karl
Ørbæk
Her i Sognet
Odense
do
Her i Sognet
Eskilstrup
Nybølle
Svendborg
do
Odense
do
Svendborg
do
-
35